X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت ماشین تراش (پروژه ی درس فرز کاری (1))

چهارشنبه 10 آذر 1395

پاورپوینت ماشین تراش (پروژه ی درس فرز کاری (1))

تاریخچه ماشین تراش:

ماشین های تراش که ابتدایی ترین نوع ماشینهای افزار بشمار می روند، تاریخچه آن بین قرن 17 و 18 شروع شده که در ابتدا معمولی ترین و یا قدیمی ترین روش تراش، تراشیدن چوب بوسیله درخت بوده است. بدین معنی که دو سر چوب را بین دو درخت قرار داده و یک طناب به شاخه درخت بسته و آنرا حول چوب مورد نظر پیچیده و طرف دیگر طناب را شخص دیگری گرفته و با دست طناب را به حرکت در می آورد شخص دومی که در طرف مقابل قرار گرفته با رنده چوب را می تراشید این قدیمی ترین روش تراش چوب بوده است.

اولین ماشین تراش در سال 1740 در فرانسه ساخته شد. در این ماشین وسیله چرخش محور اصلی بوسیله دست بود، یک دست گرداننده محور آن ( محور کار ) مستقیما روی دستگاه که به محور اصلی متصل است توسط دو چرخ دنده ساده به میله پیچ بری متصل می باشد قرار گرفته است. در این نوع ماشین برای تعویض چرخ دنده های متفاوت جهت پیچ تراشی پیچ های متفاوتی پیش بینی شده بود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید

چهارشنبه 10 آذر 1395

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا)موقعیت جغرافیایی:

به طور کلی بیانگر وضعیت خاص یک محل در سطح زمین است و مفاهیم گوناگونی دارد. امامعمولا اصلاح موقعیت مطلق ونسبی به کار برده می شود. nموقعیت مطلق: nاین موقعیت بر اساس مقادیر طول و عرض جغرافیایی مشخص میشود روستاهای فرخان_علیاوسفلی کهنه وشاهراه به لحاظ موقعیت مطلق در رق شهرستان قوچان در32 58طول شرقی و 375 عرض شمال و ارتفاع 1355 متر از سطح دریا واقع شده است. nموقعیت نسبی: n این موقعیت براساس و ویژگیهای خاص طبیعی (توپوگرافی_منابع معدنی و مانند آن)یا بر مبنای روابط بیرونی و درونی یک واحدمسکونهای شخصی می شود و به ترتیب موقعیت طبیعی (موقعیت جغرافیایی)و موقعیت کارکردی را شکل می دهد .موقعیت طبیعی یک واحد سکونتگاه با عوامل محیطی همچون پستی وبلندی_منابع آب _پوشش گیاهی_ارتباط مستقیم دارد.بنابر این با توجه به استقرار یک سکونت گاه در روی کوه پایه _ساحل و پایکوه موقعیت ها (گوناگون طبیعی ترتیب عبارت است از :موقعیت کوهستانی _موقعیت دامنهای_موقعیت دره ای_موقعیت ساحلی_موقعیت جلگهای (دشتی)موقعیت پایکوهی .به لحاظ طبیعی فرخان در دسته روستاهای جلگه ای محسوب می شود. nموقعیت کارکردی بر اساس شکل و دامنه روابط و نحوه بر آوردن نیازهای یک سکونت گاه مشخص می شودو اگر چه وابسته به موقعیت طبیعی است_می توان شامل جمله های زیر شود.

موقعیت محلی_موقعیت ناحیه ای _موقعیت فرا ناحیه ای n فرخان _براساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال 1375 در محدوده سیاسی دهستان سودانه از بخش مرکزی شهرستان قوچان قرار دارد_موقعیت سیاسی روستاهای فرخان در نقطه شماره (1)نشان داده شده است . nتعین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی nبه طور کلی علل بزرگی کوچکی واحد های روستایی گوناگون است.شرایط مناسب یا نا مناسب بر نسبت محیطی_ویژیگی هایی مربوط به شیوه تولید اقتصادی_طول مدت و چگونگی تکامل و توسعه اجتماعی_ساختارهای فرهنگی وجنبه های دفاعی_نظامی حتی بنیاد های حقوقی_از جمله _از جمله مقرارت مربوط به ارث می توان در این میان نقشی بر عهده داشته باشد به این ترتیب وسعت روستا ها تا حد زیاد بیانگر ویژگی های طبیعی و شرایط اجتماعی_اقتصادی آنهاست . در نواحیکه زمین مسطح و هموار بود _خاک حاصل خیز آب کافی در دسترس است.روستا معمولا بزرگ هستند و بر عکس در نواحی تپه ماهوری و کوهستانی قشه خاک ناچیز و در نتیجه حاصلخیزی دهی پایین است روستا ها کوچک هستند . nفرخان جهت همواری با شهر قوچان توسط سازمان منابع طبیعی _تعین حریم نشده و نقشه ای از حریم زمینهای کشاورزی روستا در دست نیست .

با توجه به نقشه تو پوگرافی 1 :50000 و بر اساس اظهارات اهالی شورای روستاهای فرخان محدوده عرض روستا _شهر زیر می باشد nاز شمال چسبیده به بافت روستای قاسم آباد می باشد از جنوب نیز به پلیس راه صنعتی می باشد از شرق متصل به راه ارتباطی مشهد _قوچان می باشد. nاز غرب بافاصله 5 کیلومتری به مرکز دهستان سودانه روستاب علی آبادمتصل می شود. nبرسی وضعیت زمین شناسی الف روستای فرخان در مرکز شهرستان قوچان و در 5 کیلومتری شهر قوچان و در دشت قوچان قرار گرفته است ارتفاع این روستا از سطح دریا 1355 متر می باشد .با نگاهی به نقشه تویو گرافی 1: 50 می توان گفت: تا 10 کیلومتری چهار جهت اصلی روستا در این منطقه ارتفاعات مهمی مشاهده میشود و از این فاصله به بعد منحنی میزان های500 1به بالا رؤیت می شود.به طوری که در گذشته به دلیل موقعیت بیوگرافی منطقه و عدم وجود ارتفاعات قابل توجهی در این مکان و به منظور حفظ امنیت ,این روستا محصور بوده است و به صورت قلعهای شکل گرفته است شیب منطقه نیز از جنوب شرقی بر شمال غرب و معادل 1% درصد می باشد. nب:زمین شناسی =براساس تحقیقات صورت گرفته در منطقه قوچان قدیمی ترین سازنده ها متعلق به دوران چهارم زمین شناسی می باشد با توجه به نقشه زمین شناسی 1025000

شهرستان قوچان روستای فرخان در دوره چهارم زمین شناسی قرار گرفته است که شامل مخروط افکنه ها و دشتهای آبرفتی میباشد جنوب زمین در منطقه فرخان از نوع دشت آبرفتی است. nبررسی وضعیت اقلیمی:آب وهوا یکی از عوامل مهم در چگونگی بهره برداری از منابع آب وخاک وتثبیت مناطق مختلف میباشد این عامل میتواند در چگونگی معماری وشکل گیری فضاهای مسکونی نیز موثر واقع شود مطالعه آب وهوای هر منطقه نیز نتیجه ترکیب عوامل مختلفی استکه تغییر یک یا چند عامل آن باعث پیدایش اقلیم های مختلف وتنوع nآب وهوایی شده ودرنتیجه تفاوت بین محیطهای مختلف را سبب می گردد وبه این جهت دربرنامه ریزیهای بلند مدت شناخت عناصر اقلیمی یکی از مسائل مهم محسوب می گردد چرا که عوامل وعناصر اقلیمی می توانند تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم همه جانبه ای را در پیشرفت وتوسعه یا عدم آن داشته والگوی خاصی ازمحیط های زندگی وفعالیت انسانی را ارائه نمایید .


تعیین نوع اقلیم منطقه :

گرچه تعیین نوع اقلیم منطقه کارچندان ساده ای نیست لاکن درحد اطلاعات موجود وبا استفاده از روش دمارتن سعی می شود وضعیت اقلیم منطقه معرفی شود بادرنظرگرفتن متوسط بارندگی ومتوسط درجه حرارت سالانه ایستگاه قوچان وبا استفاده از فرمول دمارتن اقلیم مورد مطالعه از نوع خشک می باشد. n nP=بارندگی nT=درجه حرارت n11=237.2/27.5=237.2/10+11.5=p/i+10=i n nبررسی تامین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا : nاصولا در کشور ایران که روستایی یا گرفته قطعا منبع آبی در مراحلبعدی با زمین وپیشرفتهای فنی جوامع انسانی مرتبط است.منابع آب روستاهای مناطق خشک ونیمه خشک در گذشته به قناتها وتعداد محدودی رودخانه دائمی که احتمالا سرچشمه انها خارج از منطقه قرارداشته وبه رودخانه های فصلی محدود بوده است. درسالهای اخیر با پیشرفت فنون استحصال آبهای زیرزمین احذاث چاههای عمیق ونیمه عمیق که مهمترین منابع آب روستا را تشکیل دهد درروستاهای ایران رایج شده است متابع آب روستا معمولا به دوگروه تقسیم می شوند منابع آبهای زیرزمینی ومنابع آبهای سطحی. nمنابع آب زیرزمینی: استفاده از این آبها غالبا درمناطق خشک ونیمه خشک کشور متداول است. برای استحصال آب از شیوه های سنتی (قنات) وجدید ( چاه) استفاده می شود.

منبع تامین آب شرب فرخان کهنه وشاهراه یک چاه عمیق درهر روستا به صورت مجزا می باشد وآب شرب فرخان علیا وسفلی به صورت یک چاه مشترک می باشد که این آب به منابع هوایی واقع در روستا منتقل واز آنجا به صورت لوله کشی شیر آب به منازل هدایت می شود. درزمینه آب کشاورزی روستاها می توان به تعداد سه حلقه چاه عمیق 118 چاه دستی اشاره نمود.

منابع آب سطحی:

روستاهای فرخان به لحاظ منابع آب سطحی راروی یک رودخانه دائمی به نام اترک می باشد منابع تامین آب شرب وکشاورزی چهار روستای فرخان درجه 8 نشان داده شده است.


دامداری:

براساس آمار سال 82 شبکه پست دامپزشکی شهرستان قوچان دراین سال چهار روستای فرخان 6414 راس انواع دام بزرگ وکوچک نگهداری می شده است از مجموع دامهای این روستاها 6030 راس (94 درصد) راگوسفند وبز و384 راس (6 درصد) گاو وگوساله به خود اختصاص داده اند. تعداد دام دراین روستا معادل 7489 واحذ دامی محاسبه شده است. nچنانچه هر واحد دامی درسال 300 واحد علوفه در نظر بگیریم نیاز عضو دامی سالانه چهار روستای فرخان معادل 2246700 واحد علوفه خواهد شد. nصنایع ومعادن: صنایع چهار روستای فرخان شامل قالیبافی می باشد که به صورت پراکنده درروستا ها ودرصد مصارف خانگی را می باشد لذا در این شق از فعالیتهای روستایی درآمد عاید روستاییان نمی شود همچنین این روستافاقد معادن وفعالیتهای معدنی می باشد .


شناخت مصالح ساختمانی جدید در روستا :

تحولات اجتماعی اقتصادی ایران بعد از سالهای 1354 به طبع افزایش بهای نفت دربازارهای جهانی وسرازیر شدن دلارهای نفتی به یکباره چهره ی شهرها وروستاهای ایران دست خوش تحول نمود طبعیت از الگوی غربی در زمینه های مختلف از جمله مسکن بدون توجه به شرایط طبیعی اجتماعی واقتصادی ا زجمله مواردی می باشد که می توان آنها را به موضوع فوق نسبت داد روستاهای فراخان نیز از این قاعده مستثنی نیست بخش عمده مصالح ساختمانی جدید که شامل آجر سیمان وآهن ( مصالح بادوام می باشد ودر قسمتهایی از روستا به کار برده شده اند امروزه از آجر وفلز وپوشش خاک گچ برای نمای داخل وسیمان وگاها سنگ برای نمای خارجی استفاده میشود و در صورت امکان کف حیاط با موزاییک فرش می شود علت جایگزینی شدن فلز به شرح زیر میباشد:1-سرعت عمل 2-تصور روستاییان به اینکه با ساختا سقف فلزی منزل به سبک جدید ساخته میشود.


برسی تاسیسات عمومی روستا :

تاسیسات عمومی شامل آب لوله کشی_برق ومخابرات است. nآب لوله کشی:روستا از طریق یک حلقه چاه نیمه عمیق به یک منبه هوایی متصل و ازآنجا در شبکه توضیع قرار می گیرد. در حال حاضر هم مناظر روستا از سیستم آب لوله کشی برخوردار است . nبرق رسانی: nبرق رسانی روستاحدود بیست سال است که انجام گرفته است وشبکه سراسری نیز متصل می باشد. nفاضلاب ونحوه دفع آبهای سطحی:شبکه های فاضلاب روستا تماما سنتی بوده وآ خروجیاز منازل یا حاصل از بارندگی از طریقمعابر به تبعیت از شی معابر به سمت مزارع منتقل می گرددشایان ذکر است در منازل روستا اچاه جذبی جهت دفع فاضلاب وجود دارد. nجمع آوری زباله و دفع زباله ها: nدر حال حاضر برای جمع آوری زباله روستا اقدام خاصی صورت نمیگیرد و روستائیان به صورت مشخص زباله های منازل خود را جمع کرده و در گودالهای روستا و یا پایین می ریزند.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بانک اطلاعات جامع مراسم (پروژه طرح کسب و کار)

شنبه 29 آبان 1395

مقاله بانک اطلاعات جامع مراسم (پروژه طرح کسب و کار)

عنوان سمت

تاریخ تولد

سابقه کاری

تحصیلات

مدیر عامل

1364

پنج سال

فوق دیپلم IT

معاون

1365

سه سال

فوق دیپلم IT

مسئول بانک

1361

چهار سال

فوق دیپلم IT

امور داخلی

1362

سه سال

فوق دیپلم IT

4ـ2ـ اهداف کلی چشم انداز و اهداف

هدف از تأسیس این شرکت آسان تر کردن این گونه مراسم اشتغال عده ای از جوانان مکانیزه کردن، به روز بودن این گونه کارها و بألاخره گسترده کردن این نوع بانکهای اطلاعاتی در موارد و موضوعات متفاوت دیگر ممکن است.

5ـ2ـ محصول یا خدمات

انتخاب تالار و آرایشگاه، همچنین نحوه تزئیین ماشین نوع ماشین، تزئین کیک و میوه وشیرینی و زمان سرو غذا و دیگر خوردنیها ـ نوع غذا، نحوه چیدن سفره عقد و تزئینات، مدل لباس و از طریق بانک اطلاعاتی.

6ـ2ـ محل

یک شرکت واقع در محل مناسب از لحاظ محیطی و دارای 3 اتاق به مساحت 12 متر مربع و یک سالن پذیرایی به مساحت 60 متر مربع یکی از ا تاقها، اتاق مدیر عامل. دیگری اتاق مخصوص مراجعین و سومین اتاق مربوط به امور داخلی شرکت می باشد. سالن پذیرایی در صورت زیاد بودن تعداد مراجعین به عنوان اتاق انتظار در نظر گرفته می شود.

5ـ تعریف و توصیف کسب و کار

یک شرکت خدماتی است که برای رفع نیاز های جامعه تأسیس شده در این شرکت یک بانک طراحی شده که مردم با مراجعه به این بانک برای برگزاری هر چه بهتر مراسم خود با گزینه هایی آشنا می شوند و اقدام به انتخاب بهترین ها می‌کنند. این موضوع باعث می شود که صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه شان صورت بگیرد. مثلاً اگر شخصی بخواهد مراسم عروسی خود را برگزار کند با مراجعه به ما می تواند مکان تالار، کیفیت تالار و همچنین هزینه ای را که می خواهد برای تالار بپردازد را انتخاب کند و ما نیز نمونه کارهای تالار، تزئینات مثلاً نحوه چیدن میوه ها و شیرینی روی میزها را نشان می دهیم. همچنین می تواند آرایشگاه خود را انتخاب کند. پس از انتخاب مشتریان ما با اماکن انتخاب شده هماهنگ می‌کنیم و آنها می توانند از اماکنی که خودشان برگزیده اند به راحتی ا ستفاده کنند.

6ـ تحلیل و استراتژی بازار

در سالهای اول سود دهی چندانی نداشته باشد ولی با گذشت زمان این نوع کارها جای خود را در جامعه باز خواهند کرد. ما تخمین می زنیم که با مرور زمان مشتریان زیادی به مراجعه خواهند کرد ولی در ابتدا باید از طریق تبلیعات (در اینترنت، کارتهای تبلیغاتی‌،‌ تراکت های تبلیغاتی و ...) کار خود را نشان دهیم. از موانعی که باعث می شود که در کار موفقیتی حاصل نشود عدم همکاری اماکن مذکور، نداشتن وسیله برای جمع آوری اطلاعات و نداشتن وسایل الکترونیکی لازم از قبیل CD ، دروبین و ... در سالنها و آرایشگاهها و ... و راهکار موفقیت در این کار دادن توضیحات جامع و درست به مشتریان و اماکن و ... تهیه لوازم مورد نیاز از طریق گرفتن وام و مساعده ـ گرفتن اطلاعات صحیح و درست از مواردی که می خواهیم معرفی کنیم.

فهرست مطالب

ـ عنوان طرح

2ـ اجزای طرح

1-2- مأموریت طرح کسب و کار

2-2- فهرست محتوا

3-2- مشخصات مجریان طرح و همکاران

4-2- اهداف کلی چشم انداز و اهداف

5-2- محصول یا خدمات

6-2- محل

7-2- مسائل امنیتی

8-2- ارزشهای بنیادی

3ـ توصیف فرصت

4ـ توصیف ایده

5ـ تعریف و توصیف کسب و کار

6ـ تحلیل و استراتژی بازار

7ـ تحلیل مالی

1-7- هزینه ها

2-7- امور مالی

3-7- صورتحساب درآمد در یک ماه

4-7- صورتحساب دستمزد

5-7- صورتحساب هزینه ها

6-7- برآورد تجهیزات

7-7- صورتحساب سود و زیان

8ـ اسناد و مدارک

9ـ بازار یابی

1-9- روشهای تبلیغ

1ـ عنوان طرح

بانک اطلاعات جامع مراسم ....

نام موسسین: سید نساء سیدحسینی ـ مهراوه علایی مهابادی ـ هنگامه علیدوست ـ نسترن گشانی

تاریخ تأسیس : 27/7/85

شماره ثبت : 22222

2- اجزای طرح

1ـ2ـ مأموریت طرح کسب و کار:

راه اندازی یک شرکت خدماتی

تأمین درآمد و استقلال اقتصادی

خدمت به جامعه

صرفه جویی در وقت و هزینه

قدرت انتخاب بیشتر

2ـ2ـ فهرست محتوا :

1ـ لیست تالارهای موجود در شهر

2ـ لیست عکاسان و فیلم برداران مختلف در سطح شهر

3ـ موسیقی

4ـ لیست سالن های تهیه غذا و یا آشپزخانه ها با توضیح منوی آنها و قیمت ها و...

5ـ اسامی سالن های آرایش زنانه و مردانه

6ـ مکانهایی که ماشین عروس، دسته گل و تاج گل درست می‌کنند (مثل گل فروشی‌ها)

7ـ اسامی مزون های لباس (شب، نامزدی، عروسی و ...)

8ـ چیدن سفره عقد ـ نامزدی ـ تزئینات

9ـ آژانسهای اتومومبیل جهت کرایه ماشین و...

10ـ اسامی شیرینی فروشی ها و میوه فروشی ها (برای تهیه کیک وشیرینی و میوه)

11ـ اسامی مکانهایی که ظروف و لوازم لازم برای برگزاری مراسم (میز، صندلی و...) را اجاره می دهند

12ـ لیست تمامی مساجد موجود در سطح شهر

3ـ2ـ مشخصات مجریان طرح و همکارانخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه نگرش انسان پیشرفته (پروژه درس تحلیل سیستم ها )

جمعه 26 شهریور 1395
  پروژه نگرش انسان پیشرفته (پروژه درس تحلیل سیستم ها ) 87 صفحه در قالب word       فهرست مطالب مقدمه فصل اول: تعاریف تعریف سیستم بازخور( Feedback ) محیط سیستم ( System Environment ) سیستم بسته  ( Closed System ) حالت سیستم  (State of a System  ) سیستم ایستا سیستم دینامیک سیستم هومواستاتیک  (Homeostatic System ) فصل دوم: تاریخچه سیستم ها تحولات دانشگاه    MIT تحولات متدولوژی علم کل گرایی اولیه جزء گرایی نظریه سیستمها فصل سوم: طبقه بندی سیستم انواع سیستم سیستم حافظ حالت (State-Maintaining System) سیستم هدفجو (Goal-Seeking System) سیستم هدفمند (Purposeful System)   سیستم آرمانمند (Ideal-Seeking System ) طبقه بندی رفتاری طبقه بندی بولدینگ طبقه بندی بر اساس هدفمندی سیستم و اجزاء فصل چهارم: تفکر سیستمی و قوانین هرگز نباید شرایط محی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی روستای علی بیگلو (پروژه درس روستا)

جمعه 26 شهریور 1395
فرمت فایل: pptx تعداد صفحات فایل: 38 حجم فایل: 865 کیلوبایت   پاورپوینت بررسی روستای علی بیگلو(پروژه ای برای درس روستا) در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx     معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیای از نظر جغرافیایی جزو روستاهای جلگه ای بوده ودر فاصله ی 17 کیلو متری شهرستان میاندوآب قراردارد.مرکز دهستان زرینه رود روستای بکتاش میباشد که علی بگلو با آن1/5 کیلو متر فاصله دارد.حذود اربعه این روستا از شمال به اراضی روستای اوزون اوبه از جنوب به اراضی روستای ساتلمیش محمد لو واز شرق به اراضی روستای بکتاش وبالاخره از غرب به دوه چی محدود می گردد.این روستا فاقد مرکزیت مکانی نسبت به دیگر نقاط روستایی پیرامون می باشد.لذا به صورت آنتنی از راه آسفالته میاندوآب-چهار برج منشعب گردیده وراه به روستای دبیگری ندارد موقعت مطلق روستا ومختصات جغرافیایی آن عبارت است از37 درجه4 دقیقه عرض ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه رشته معماری با موضوع شهر سازی (پروژه کارگاه تاسیسات شهری)

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
              نوع فایل: word قابل ویرایش 120 صفحه  بیان مساله: در زیر ساختمان ها و خیابانهای یک شهر امروزی ،شبکه ای متشکل از دیوارها،ستون ها،کابلها، لوله هاو تونلها وجود داردکه همگی آنها برای برآورده کردن نیازهای اساسی ساکنان شهر لازم هستند.همان طور که دیوارها و ستون ها،ساختمانهای شهر،پلها و برجها را برپا می دارند،لوله ها، کابلهاو تونلها نیز نیازهای اساسی زندگی از قبیل آب، برق و گاز را تامین می کنند. هر چه شهر بزرگتر باشد این شبکه پیچیده تر می گردد.چون این شبکه بزرگ به ندرت دیده میشود،تصور پیچیدگی اش دشوار است و کارایی اش را همواره به سختی می توان فهمید.تا زمانی که یک کابل برق قطع نشود یا یک شاه لوله نترکد ما به گستردگی وابستگیمان به این شبکه وسیع پی نخواهیم برد.بنابر این در این پروزه سعی ما بر این است که بررسی و شناخت تجهیزات شبکه برق رسانی-آب و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

(پروژه تولید مخزن CNG)

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
این پروژه حاوی 48 صفحه مطالب در مورد تولید مخزن cng می باشد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: (پروژه، تولید، مخزن، CNG)