X
تبلیغات
رایتل

بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده سیستم دفاعی

چهارشنبه 10 آذر 1395

بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده سیستم دفاعی

کلمات کلیدی : سرخارگل، گل ستاره ای، عملکرد پیکر رویشی، عصاره خشک. چکیده مقاله

سرخارگل (Echinacea purpurea ) گیاهی است علفی، چندساله متعلّق به تیره گل ستاره ایها (Asteraceae ) . سرخارگل یکی از مهمترین گیاهان دارویی در صنایع داروسازی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. موّاد مؤثّره این گیاه خاصیّت ضد ویروسی داشته و تقویت کننده سیستم دفاعی بدن (Immunostimulant ) می باشد. منشاء این گیاه شمال آمریکا گزارش شده است و در شمال رودخانه میسوری به صورت انبوه می روید. این گیاه در فلور ایران وجود ندارد و بذر آن برای اوّلین بار در سال 1372 وارد کشور شده است. هدف از انجام این تحقیق چگونگی کشت و تولید سرخارگل بود که با استفاده از نتایج آن بتوان آنرا در مقیاس مناسب کشت و مادّه اوّلیه تولید داروهای حاصل از این گیاه را تأمین کرد. طبق نتایج این تحقیق بذور را باید نیمه اوّل اسفند ماه در خزانه هوای آزاد و به عمق 2 تا 4 سانتی متر کشت کرد. بذور پس از طی دوره سرما نیمه اوّل فروردین ماه سبز می شوند. اواخر خرداد زمان مناسبی برای انتقال نشاء ها به زمین دایمی است. گیاهان اواسط تابستان به گل می روند. ارتفاع گیاهان از سال دوّم رویش به تدریج افزایش می یابد و در سال چهارم رویش به حداکثر (99 سانتیمتر) می رسد. در سال چهارم حداکثر عملکرد پیکر رویشی (4 تن در هکتار) بدست آمد. حداکثر مقدار عصاره خشک (35 در صد) از پیکر رویشی گیاهان دو ساله بدست آمد، زیرا با افزایش سن گیاه مقدار بافتهای چوبی گیاه افزایش می یابد. با توجه به اینکه کشور ما از نظر اقلیمی از تنوع خاصّی برخوردار است انجام این نوع تحقیقات در مناطق مختلف کشور در مورد گیاهانی که بومی کشور نیستند از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند و ضروری است.

اثر ضددردی عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره در موش‌های صحرایی نر دیابتی ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

منبع : sid.ir گیاهان دارویی

کلمات کلیدی : کلید واژه: دیابت، استرپتوزوسین، درد، تاتوره، موش صحرایی چکیده مقاله

مقدمه: دیابت و به خصوص عوارض ناشی از آن که به عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها که در سنین متفاوت و با علل مختلف بروز می‌کند، افراد درگیر را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. از جمله مهمترین این عوارض افزایش حساسیت به عوامل دردزا (هیپرآلژزی) و در بعضی موارد افزایش آستانه درد (آلودینیای ناشی از نوروپاتی) را می‌توان نام برد. براین اساس در تحقیق حاضر در ابتدا آستانه درد حاد و مزمن موش‌های دیابتی به کمک دو نوع آزمون صفحه داغ و فرمالین سنجش و سپس اثر ضددردی عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره Datura stramonium L. بر آن بررسی شده است.
هدف: بررسی اثر عصاره الکلی بذرگیاه تاتوره بر هیپرآلژزی دیابتی در موش‎های صحرایی نر.

روش‌ تحقیق: در این مطالعه موش‌های صحرایی نر با وزن 350-300 گرم از نژاد NMRI به وسیله تزریق داخل صفاقی استرپتوزوسین (STZ) با تک دوز 60 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم دیابتی ‌شدند. سپس میزان درد در موش‌های گروه کنترل (15-12=n) و دیابتی (15-12=n) به کمک آزمون‌های صفحه داغ و فرمالین ارزیابی ‌شد.

یافته‌ها: آنالیز آماری داده‌ها نشان ‌داد که متوسط میزان شدت درد حاد و مزمن ناشی از صفحه داغ و فرمالین در موش‌های صحرایی دیابتی افزایش معنی‌داری پیدا می‌کند. در ادامه کار اثر بی‌دردی عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر هیپرآلژزیای به وجود آمده بررسی شد. در این قسمت دو گروه موش‌های کنترل + عصاره (15-12=n) و همچنین دیابت + عصاره (15-12=n) انتخاب شدند. نتایج آزمایش‌های ما نشان داد که مصرف عصاره بذر گیاه تاتوره از دوز mg/kg/BW 50 به بالا طی 30 روز به صورت دو روز یک‌مرتبه قادر است به صورت معنی‌داری (01/0p<) هیپرآلژزیای="" دیابتی="" را="" در="" آزمون‌های="" صفحه="" داغ="" (درد="" حاد)="" و="" همچنین="" فاز="" اول="" درد="" فرمالینی="" (حاد)="" کاهش="" دهد.="" همچنین="" مشخص="" شد="" که="" عصاره="" گیاه="" تاتوره="" نه="" تنها="" در="" دوز="" مزبور="" بلکه="" در="" دوزهای="" بالاتر="" هم="" قادر="" به="" تخفیف="" هیپرآلژزی="" مزمن="" دیابتی="" ناشی="" از="" تزریق="" فرمالین="">

نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج آزمایش‌های ما نشان داد که واکنش به درد حاد و مزمن ناشی از صفحه داغ و فرمالین به دنبال مصرف استرپتوزوسین و دیابتی شدن موش‌های صحرایی به میزان معنی‌داری افزایش می‌یابد. همچنین عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره در دوزهای بالای mg/kg/BW 50 توانایی کاهش درد حاد افزایش یافته درآزمون‌های صفحه داغ و فرمالین (به خصوص در 10 دقیقه بعد از تزریق فرمالین) را دارا می‌باشد، اما عصاره گیاه فوق در دوز مزبور و بالاتر بر هیپرآلژزیای مزمن ناشی از تزریق فرمالین اثر معنی‌داری ندارد.

مصرف قهوه به کاهش بیماری‌های کبدی کمک می‌کند

پژوهشگران آمریکایی در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که نوشیدن قهوه می تواند خطر بروز بیماری‌های کبدی ناشی از مصرف الکل را کاهش دهد.
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری بی‌بی‌سی، در این تحقیق که ‪ ۱۲۵هزار و ‪ ۵۸۰مرد و زن بالای ‪ ۲۰سال مورد بررسی قرار گرفتند نشان داده شد که به ازای نوشیدن هر فنجان قهوه در روز خطر بروز سیروز کبدی (تنبلی کبد ) کاهش می‌یابد.

محققان دریافتند در افرادی که بطور متوسط روزی یک فنجان قهوه می‌نوشند احتمال بروز سیروزهای کبدی ناشی از الکل ‪ ۲۰درصد کاهش می‌یابد.
نتایج این تحقیق که در مجله اینترنال مدیسین آرشیو (‪American Medical ‪ (Archives of Internal Medicineبه چاپ رسیده است، می‌افزاید نوشیدن چای خطر بروز بیماری‌های کبدی را کاهش نمی‌دهد.

به گفته محققان در سال ‪ ، ۲۰۰۱بیماری کبدی در ‪ ۳۳۰تن تشخیص داده شد که ‪ ۱۹۹تن از آنان به دلیل نوشیدن الکل به این بیماری مبتلا شده بودند.
بر اساس این تحقیق نوشیدن کمتر از یک فنجان قهوه در روز خطر بروز سیروز کبدی ناشی از نوشیدن الکل را ‪ ۳۰درصد، یک تا سه فنجان ‪ ۴۰درصد و بیش از چهار فنجان ‪ ۸۰درصد کاهش می‌دهد.

این در حالی است که نوشیدن قهوه اندکی به کاهش دیگر سیروزها نیز کمک می‌کند.

یافته‌های جدید پژوهشگران این فرضیه را که در قهوه ماده‌ای وجود دارد که کبد را در برابر سیروزها بویژه سیروزهای الکلی محافظت می‌کند، تقویت می کند. این ماده هنوز ناشناخته مانده است.

منبع: خبرگذاری جمهوری اسلامی ایر


نیمی از داروهای جهانی منشا گیاهی دارد

جهان صنعتی قرن 21 در تکاپوی جایگزینی کامل داروهای شیمیایی با نمونه های گیاهی است.

براساس تحقیق دفتر امور گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاوزی، آمار جهانی نشان می دهد که مواد موثر حدود 50درصد داروهای عرضه شده به بازار دارای منشاء گیاهی هستند. در این گیاهان مواد خاصی در طی یک سلسله فرآیندهای ویژه و پیچیده بیوشیمیایی، به مقدار بسیارکم (معمولا کمتر از یک درصد از وزن خشک گیاه) ساخته می شوند که به متابولیستهای ثانویه معروف هستند. گیاهان حاوی مواد موثر در سه دسته اصلی گیاهان دارویی، گیاهان ادویه ای و گیاهان عطری طبقه بندی می شوند. گاهی اوقات یک گیاه به تنهایی در هر کدام از این سه دسته قرار می گیرند. گیاه نعناع با داشتن خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی، تب بری و کاهش درد هم در صنایع دارویی مورد استفاده قرار می گیرد، هم حاوی اسانس است و هم به عنوان گیاهی عطری به عنوان ادویه از آن استفاده می شود، از گیاهان مشابه نعناع می توان به آویشن، شبت، اسطوخودوس و گشنیز نام برد.
امروزه گیاهان دارویی پس از غنی شدن از ماده موثر دارویی مورد نظر تحت استراتژی های خاص زراعی، در فرآیند استخراج و فرمولاسیون آن ماده موثر (پروسسینگ) قرار می گیرند و سرانجام پس از فرآوری های لازم به مصرف عموم می رسند. اثر شفابخش ماده موثر دارویی گیاهان پس از کاربرد گیاهان دارویی به صورت پروسس شده بیشتر می شود.
کشت و پرورش گیاهان دارویی در جهان در طی چند دهه گذشته به شدت روبه افزایش بوده است. ارزش مبادلات داروهای گیاهی در سال 2000 میلادی از 20 میلیارد دلار فراتر رفته و پیش بینی می شود تا سال 2050 به 5 هزار میلیارد دلار بالغ شود.

همچنین درصد جمعیت استفاده کننده از روشهای طب سنتی بر پایه استفاده از گیاهان دارویی در حال افزایش است.

به طور مثال مردم آمریکا در دهه 80 میلادی بیش از 8 هزار میلیون دلار به نسخه هایی پرداخته اند که حاوی ماده موثر تهیه شده از گیاهان دارویی بوده است. امروزه بیش از 100 میلیون نفر در چین از طریق گیاهان دارویی ارتزاق می کنند.

در حال حاضر هامبورگ بزرگترین مرکز تجارت گیاهان دارویی است و شهرهای نیویورک، مارسی، پاریس، لندن و اوزاکا پس از آن قرار دارند

منبع خبر : کد:11A-1016-08 خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)19/10/1383دانشمندان: افریقا باید گیاهان بومی را احیا کند

هرچند قاره آفریقا زیستگاه گونه‌های گیاهی بسیار متنوعی است، اما در کشت محصولات کشاورزی اهمیت تنوع محصولات غذایی به فراموشی سپرده شده است و معدود محصولاتی که کشت می‌شود گیاهان بومی این قاره نیستند.
آفریقا با بیش از ‪ ۳۰۰میلیون گرسنه تقریبا تمام غذای خود را از گونه‌های گیاهی معدودی تامین می‌کند که زیستگاه اصلی تقریبا همه آنها خارج از این قاره بوده است.

پرمصرف‌ترین گیاهان در آفریقا یعنی سیب زمینی شیرین، مانیوک، بادام زمینی، و بارهنگ محصول بومی این قاره نیستند و از خارج از این قاره به آفریقا راه یافته‌اند.

این محصولات با آب و هوای آفریقا سازگاری یافته‌اند و به کسب درآمد و سیر کردن شکم مردم کمک می‌کنند. اما گروهی از کارشناسان شامل مهندسان زراعی، متخصصان علوم تغذیه، بوم شناسان، حشره شناسان، و کارشناسان سیاسی می‌گویند گیاهان بومی با قابلیت‌های خوب نیز باید در آفریقا کشت شود.

این گروه ‪ ۱۸محصول کشاورزی را معرفی کرده‌اند که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و روی آنها تحقیق و سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.
این گروه به رهبری نورمن بورلاگ برنده جایزه صلح نوبل می‌گویند کشت محصولات بومی که برای پرورش در این قاره مناسب هستند علاوه بر آنکه با سوء‌تغذیه مقابله و به امنیت غذایی کمک می‌کند برای کشاورزان درآمدزاست و برای خاک این مناطق نیز مناسبتر است. پرورش این محصولات باعث کاهش فرسایش خاک و حفظ بوم‌شناسی و میراث ژنتیکی این قاره می‌شود.
تحقیقات علمی به اصلاح بسیاری از این محصولات کشاورزی کمک می‌کند و در ضمن لازم است که این محصولات به کشاورزان معرفی شود.
بررسی خواص غذایی این محصولات، آزمایش سم‌شناسی آنها، تحقیقات به‌زراعی مطالعه در مورد بهترین شیوه کشت و بدست آوردن بیشترین محصول توصیه‌هایی است که این کارشناسان برای دانشمندان دارند.
این کارشناسان بنیادها و سازمانهای غیر دولتی را نیز به کمک مالی و ترویج این محصولات تشویق می‌کنند.

کالستوس یوما کارشناس توسعه و زیست شناس دانشگاه هاروارد می‌گوید تنوع محصولات کشاورزی به امنیت غذایی کمک می‌کند.

یوما به دنبال انقلاب سبز جدیدی بر مبنای محصولات متنوع بجای کشاورزی تک محصولی ، تعیین توالی ژنوم محصولات و شکوفایی مشارکت دانشگاههای آمریکایی و آفریقایی است.

شاید جالبترین این گونه‌های گیاهی در آفریقا، درخت مورینگا‪moringa باشد که در این گزارش به سوپرمارکتی بر روی تنه یک درخت توصیف شده است.
برگها، دانه و تخم این درخت بسیار مغذی است و ریشه آن طعم خوشمزه ترب کوهی را دارد. این درخت روغن عالی تولید می‌کند که برای روغن کاری دستگاههای ظریف یا چوب، چراغ ، مرهم پوست، داروهای سنتی و حتی تصفیه آب کاربرد دارد. بجای زاج سفید که گرانقیمت است، دانه‌های این درخت داخل آب گل‌آلود ریخته می‌شود و گل و لای آن ته‌نشین می‌شود. این درخت هر سال ‪ ۵متر رشد می‌کند.

کلاوس بکر از دانشگاه هوهنهایم در اشتوتگارت آلمان مدت ‪ ۱۵سال بر روی این درخت تحقیق کرده است و به تازگی به ارزش آن برای کشت آبی (‪ (aquacultureبه عنوان غذای ماهی پی برده است

منبع خبر : ،خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۵/۰۸/۱۰خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی روابط خاک و گیاه

شنبه 29 آبان 1395

بررسی روابط خاک و گیاه


فراهم بودن مواد غذایی در خاک ها

تجزیه‌ی شیمیایی خاک

سرراست ترین راه تعیین فراهم بودن مواد غذایی در خاک، اندازه گیری واکنش های رشد گیاه، با استفاده از آزمایش های کوددهی در مزرعه است. اما این روش وقت گیر بوده یافته های آن به آسانی قابل تعمیم از یک جا به جایی دیگر نیست. برعکس، تجزیه‌ی شیمیایی خاک، آزمایش خاک روشی به نسبت سریع و با صرفه برای دریافت اطلاعات درباره‌ی فراهم بودن غذا در خاک، به عنوان مبنای تجویز استفاده از کودهاست. روش آزمایش خاک سالهای سال در کشاورزی و باغبانی با موفقیت نسبی به کار گرفته شده است. کارایی این روش با میزان همخوانی و هماهنگی اطلاعات به دست آمده با آزمایش های کوددهی مزرعه و نیز با شیوه‌ی بیان و تفسیر تجزیه انجام شده، پیوند نزدیک دارد. در بیشتر موارد، انتظارات، بیشتر از اندازه‌ی کارایی آزمایش های خاک است. در این فصل از دلایل این دوگانگی با تکیه بر فسفر و پتاسیم،‌ به تفصیل گفت و گو خواهد شد.

روش آزمایش خاک از گستره ای وسیع از روش های متداول عصاره گیری مانند اشکال گوناگون اسیدهای رقیق، نمک ها یا عواملی بهره می گیرد، که ترکیبات پیچیده ایجاد می‌کنند. بسته به روش مورد استفاده، میزان کاملا متفاوت از مواد غذایی گیاه استخراج می شود. همچنان که در مورد فسفر، در جدول 1-13 آمده است. به عنوان راهنما، یک میلی گرم فسفر در 100 گرم خاک می تواند برابر حدود 30 کیلوگرم فسفر در هکتار در یک پروفیل با ژرفای 20 سانتی متر در نظر گرفته شود (وزن مخصوص خاک 5/1 = 3 میلیون کیلوگرم خاک در هکتار). کدام روش باید برای تشخیص فراهم بودن یک ماده‌ی غذایی کانی و به وسیله‌ی آزمایش های رشد برای پیش بینی واکنش گیاه در برابر کود ارزیابی شود.
جدول 1

در بیشتر موارد، چند روش به یک میزان برای آزمایش خاک در مورد یک گونه‌ی ویژه‌ی غذایی کانی مناسب هستند (1921). برای نمونه، برای فسفر، با وجود میزان گوناگون فسفر استخراج شده، روش های استخراج آبی می تواند به همان میزان برای تعیین مناسب باشد که روش استخراج با اسیدهای رقیق شده (1637). به هر حال، به دلایل گوناگون، پیش بینی واکنش در برابر کود، بر پایه‌ی تجزیه‌ی شیمیایی خاک به تنهایی رضایت بخش نیست: به این دلیل که تنها ظرفیت بالقوه‌ی یک خاک را برای ذخیره‌ی غذاهای گیاه بیان می کند؛ به اندازه‌ی کافی و به طور خاص، تحرک مواد را در خاک نشان نمی دهد، هیچ اطلاعاتی را در رابطه با عوامل گیاهی، مانند رشد ریشه و تغییراتی که در فضای مجاور ریشه به وسیله‌ی ریشه به وجود می آید و نقش تعیین کننده در جذب غذاها در شرایط مزرعه دارند، بیان نمی کند. در سه بخش زیر، از این عوامل چکیده وار گفت و گو می شود. در آغاز، از میزان فراهم بودن مواد غذایی در رابطه با تحرک و رشد ریشه گفت و گو می شود.

حرکت مواد غذایی به سطح ریشه

اصول محاسبات

اهمیت تحرک مواد غذایی در خاک در مهیا بودن آنها برای گیاهان، نخستین بار از سوی باربر (1962) تاکید شد. برداشت او بر پایه‌ی سه جزو استوار بود: برخورد ریشه‌ها با مواد غذایی، حرکت توده ای و انتشار (نگاره‌ی 1). با نفوذ ریشه ها به درون خاک، ریشه به درون فضاهایی حرکت می‌کند که بیشتر از سوی خاک با عناصر غذایی آماده اشغال بوده است. برای نمونه، بر سطوح رس چسبیده اند. سطوح ریشه در این فرایند جابه جایی با مواد غذایی تماس نزدیک پیدا می‌کنند (برخورد می کنند). فنی و آوراستریت (1939)، فرایند داد و ستد تماسی را برای جذب کاتیون بدون جابه جایی از درون محلول خاک ارایه دادند. باربر (1966)، این فرایند جابه جایی را به شیوه ای کلی تر، به عنوان عاملی بیان می کند، که می تواند در رفع نیاز همه‌ی غذاهای کانی گیاهان نقش داشته باشد.

محاسبات برخورد ریشه ها بر پایه‌ی:

الف- میزان مواد غذایی آماده در حجمی از خاک که به وسیله‌ی ریشه ها اشغال شده اند.

ب- حجم ریشه، به عنوان درصدی از کل حجم خاک- به طور میانگین یک درصد از حجم خاک سطحی.

پ- نسبتی از کل حجم خاک، که به وسیله حفره های خاک اشغال شده است (به طور میانگین 50 درصد).

هیچ اطلاعاتی درباره‌ی فسفر، در جدول 4 ارایه نشده، اما براورد کلی می تواند انجام گیرد. میزان آب تبخیر شده به وسیله‌ی یک گیاه زراعی، میان دو تا چهار میلیون لیتر بر هکتار، متغیر است (1983؛ 94). به فرض این که غلظت فسفر در محلول خاک پنج میکرومولار (15/0 میلی گرم در لیتر) و میزان کل مصرف آب به وسیله‌ی تعرق در این گیاه زراعی سه میلیون لیتر باشد، فراهم آوری فسفر به وسیله‌ی جریان توده ای، در حدود 45/0 کیلوگرم محاسبه می شود که برابر حدود دو تا سه درصد کل نیاز یک گیاه زراعی است.

اثر جریان توده ای، به گونه‌ی گیاه بستگی دارد (جدول 4) و برای نمونه، برای پتاسیم در پیاز بیشتر از ذرت است. چون ریشه های پیاز سرعت جذب آب بیشتر در واحد طول دارند. (72) سهم نسبی جریان توده ای با سن گیاه (215) و با رطوبت نسبی یعنی میزان تعرق نیز تغییر می‌کند (479).

هنگامی که پتانسیل آب خاک بالاست (برای نمونه، در ظرفیت مزرعه)، جریان توده ای محدود نشده، میزانی همانند از پتانسیل آب در سطح ریشه ایجاد می‌کند. با کاهش پتانسیل آب خاک (منفی تر شدن آن)، سرعت جذب آب به وسیله‌ی ریشه ممکن است از میزان فراهم آوری آب به وسیله‌ی جریان توده بیشتر گردد و سپس خاک ممکن است خشک شود. این مسئله پیرامون ریشه ها و به ویژه زمانی مشاهده می شود که، میزان تعرق بالاست (1354)، و اغلب در طول فصل رشد در خاک سطحی رخ می دهد. بنابراین، در شرایط مزرعه طرح بارندگی (یا دور آبیاری) اثری مهم بر نقش حرکت توده در فراهم آوری مواد غذایی داراست.

چون جریان توده ای و انتشار به سوی ریشه معمولا همزمان انجام می شود، امکان جداسازی دقیق این دو فرایند وجود ندارد. برای تعریف میزان مواد محلول جابه جا شده به ریشه به وسیله‌ی جریان توده ای، بروستر و تینکر[1] (1970)، عبارت «جریان توده ای ظاهری»[2] را پیشنهاد کرده اند (1354).

نقش انتشار

انتشار، نیروی محرک اصلی دست کم برای حرکت فسفر و پتاسیم به سطح ریشه است. برخلاف جریان توده ای، انتشار عامل مهم تحرک یونی درست در مجاورت سطح ریشه است و بنابراین، نه تنها در شرایط خاک، بلکه با عوامل گیاهی مانند رشد ریشه و مساحت ریشه ارتباط نزدیک دارد.

جزو مهم ضریب انتشار مؤثر De[3] می تواند به صورت فرمول ساده‌ شده‌ی زیر خلاصه شود:

(1)

که D1 ضریب انتشار ماده‌ی غذایی در محلول آزاد، بخشی از حجم خاک، که به وسیله‌ی محلول اشغال شده (سطح مقطع انتشار)؛ F1 ضریب پایداری است، که ناشی از مسیر پیچ و خم دار یون ها و دیگر مواد محلول از خلال حفره های خاک و افزایش طول مسیر و در نتیجه، کاهش شیب غلظت و نیز شامل افزایش چسبندگی آب و جذب سطحی یا دافعه‌ی آنیون ها و افزایش dC1/ dC ، یعنی شیب غلظت ، به ترتیب میان غلظت محلول خاک (C1) و مقدار ماده غذایی که در انتشار شرکت می‌کند (C) .

عوامل خاک

به طور کلی، غلظت پتاسیم و فسفر در سطح ریشه، بسیار کمتر از توده‌ی خاک است، که این موضوع، شیب غلظت خاصی را پیرامون ریشه ایجاد می کند، همچنان که در نگاره‌ی 3 نشان داده شده است، با افزایش غلظت پتاسیم در خاک، ضریب انتشار آن افزایش می یابد. دامنه‌ی کاهش مواد غذایی پیرامون ریشه‌ی گیاهان، منطقه تحلیل[4] نیز از حدود چهار میلی متر در خاک (تحلیل یافته در اثر کشت انبوه)، تا حدود شش میلی متر و 10 میلی متر، به ترتیب در خاک های بدون کود و کود داده شده. افزایش می یابد. بنابراین، افزایش میزان پتاسیم قابل داد و ستد با استفاده از کود، فراهم آوری پتاسیم از راه انتشار را بیشتر از میزانی افزایش می دهد که از راه افزایش پتاسیم قابل داد و ستد تنها در واحد وزن خاک انتظار می رود. این موضوع از سوی کوخن بوخن و جونک[5] (1984)، در یک آزمایش کاربرد کود با منداب نشان داده شد، که میزان پتاسیم قابل داد و ستد در واحد وزن خشک با ضریب در حدود چهار افزایش می یابد، در حالی که میزان پتاسیم قابل داد وستد که با انتشار به سطح ریشه می رسد، با ضریب در حدود 20 افزایش می یافت. کاربرد NaCl یا MgCl2 نیز دامنه‌ی تحلیل و بنابراین رسیدن پتاسیم به سطح ریشه را افزایش می داد.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، روابط، گیاه

مقاله آشنایی با گیاه داروئی آویشن

شنبه 29 آبان 1395

مقاله آشنایی با گیاه داروئی آویشن


مقدمه

آویشن یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی و ادویه ای است. به طوری که مصریان و یونانیان باستان از آویشن برای درمان بیماری های خود استفاده می کردند. به علت خواص ضدباکتریایی، ضد قارچی و ضد انگلی اسانس آویشن، این گیاه از قرن 16 رسماً به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شد و در تمامی فارماکوپه های معتبر خواص درمانی آن مورد تایید قرار گرفت.

نیومن در سال 1725، ماده موثره این گیاه را کشف کرد و آن را کافور آویشن نامید و دانشمند دیگری به نام لالماند در سال 1853، این ماده را تیمول نام گذاشت. از این زمان به بعد، بررسی های زیادی بر روی اثر درمانی این گیاه به عمل آمد و از آن در معالجه بیماری های مختلف استفاده شد.

آویشن یکی از گیاهان مهم تجاری است که در برخی از کشورها از جمله مجارستان از نظر صادراتی ارزش خاصی دارد. به طوری که سالیانه معادل 20 تن آویشن به ارزش 60 هزار دلار از مجارستان به سایر کشورهای اروپایی صادر می شود. اسپانیا و فرانسه نیز تهیه کنندگان آویشن برای آمریکا هستند.

در حال حاضر آویشن در سطوح وسیعی در کشورهای اسپانیا، آلمان، فرانسه، پرتغال، امریکا، چک اسلواکی، مجارستان و شمال افریقا کشت می شود.

مشخصات گیاه شناسی

آویشن گیاهی خشبی و چند ساله است. منشأ آن نواحی مدیترانه گزارش شده و در جنوب اروپا در سطوح وسیعی می روید. این گیاه در نواحی نیمه خشک زلاندنو در سطح زیادی مشاهده می شود.

ریشه مستقیم، کم و بیش چوبی و انشعاب های فراوانی دارد. ساقه مستقیم، چهار گوش و ارتفاع آن متفاوت بوده و بین 20 تا 50 سانتی متر یافت می شود که به شرایط اقلیمی محل رویش آن بستگی دارد. پایین ساقه چوبی است در حالی که قسمت های فوقانی آن سبز رنگ بوده و انشعاب های فراوانی دارد. با گذشت سن گیاه، بر تعداد انشعاب های ساقه اضافه می شود و گیاه بسیار انبوه و بر پشت به نظر می رسد.

برگ ها کوچک، متقابل و کم و بیش نیزه ای شکل و بدون نوک و دمبرگ هستند. برگ ها پوشیده از کرک های خاکستری رنگ و حاوی اسانس است گل ها کوچک، نر ماده و به رنگ های سفید، صورتی یا ارغوانی مشاهده می شوند. گل ها به صورت مجتمع در قسمت های فوقانی ساقه هایی که از بغل برگ ها خارج می شوند، به طور مجتمع پدیدار می شوند. کاسه گل دارای دو لبه کاملاً مشخص است. لبه بالایی دارای سه دندانه و کوتاه و نسبتاً پهن و لبه پایینی از دو دندانه بلند و باریک کاملاً مشخص تشکیل شده است. کاسه گل پوشیده از کرک های غده ای حاوی اسانس است، گل ها از سال دوم رویش، اواسط اردیبهشت ظاهر می شوند.

میوه فندقه به رنگ قهوه ای تیره و طول آن یک میلی متر است. داخل میوه چهار بذر به رنگ قهوه ای تیره وجود دارد. بذر آویشن بسیار زیر است و وزن هزار دانه آن 25/0 تا 28/0 گرم است.

پیکر رویشی آویشن از بوی مطبوعی برخوردار است که ناشی از وجود اسانس است. اسانس در کرک های غده ای ساخته و ذخیره می شود. اندام های هوایی این گیاه (غیر از ساقه های چوبی) حاوی اسانس هستند. مقدار اسانس در شرایط اقلیمی مختلف متفاوت و بین 1 تا 5/2 درصد است. در پیکر رویشی آویشن غیر از اسانس ترکیب هایی مانند تانن (8 تا 10 درصد)، فلاونوئید، ساپونین و مواد تلخ وجود دارد.

بذرهای آویشن 2 الی 3 سال از قوه رویشی خوبی برخوردار هستند. در شرایط اقلیمی مناسب 14 تا 20 روز پس از کاشت، سبز می شوند. رشد اولیه این گیاه بسیار کند و بطئی است. آویشن در اوایل رویش نسبت به ساقه بسیار حساس است و به تابش نور کافی نیاز دارد. با گذشت سن (گیاهان چند ساله) در اوایل بهار (فروردین) رویش گیاهان آغاز می شود و از اواسط اردیبهشت، اولین گل ها ظاهر می شوند و گل دهی تا اواخر خرداد همچنان ادامه می یابد. چنانچه گیاهان در تابستان برداشت شوند، تحت شرایط اقلیمی مناسب و با تشکیل ساقه های گل دهنده مجدداً به گل می روند.

طبقه بندی

نام آویشن برای گروهی از گیاهان که همگی به خانواده نعناعیان تعلق دارند، به کار برده می شود. این گیاهان شامل سه جنس مختلف به شرح زیر هستند.

جنس Zataria

این جنس دارای گونه ای به نام Zmultiflora BOISS است که در جنوب ایران تحت عنوان «آویشن شیرازی با آویشن برگ پهن» ساخت شده است و گیاهی است خشبی با برگ های کوچک و تقریبا گرد و ساقه های سفید رنگ. کاسه گل آن تخم مرغی لوله ای و دارای 5 دندانه مساوی و کوچک است.

این گیاه پراکندگی محدودی در جهان دارد و منحصراً در ایران، افغانستان و پاکستان می روید. پراکندگی آن در کشورمان محدود به مناطق اصفهان، فارس، کرمان، بندرعباس، بلوچستان و خراسان است.

جنس Ziziphora

کاربرد کود سبز در کشاورزی پایدار

تناوب زراعی و تنوع ژنتیکی از دیرباز به عنوان ارکان سیستمهای تولید کشاورزی سنتی و موفق به شمار می آمده اند. در نیمه اول قرن بیستم، تناوب زراعی مورد توجه بسیار قرار داشت و تا چند دهه پیش نیز پژوهشهای مربوط به تناوب همچنان ادامه داشت با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، کودها ازته نسبتا ارزان قیمت به بازار معرفی شدند و بدین ترتیب جاذبه ای اقتصادی موجب جایگزینی کودها با تناوب زراعی گردید و تحقیقات و ترویج نیز بر همین مبنا متمرکز شدند. این امر تا بدین جا پیش رفت که امروزه بسیاری از زارعین، حاصلخیزی خاک را با میزان مصرف کود برابر می دانند.

قبل از معرفی کودهای شیمیایی، استفاده از بقولات در تناوب برای بهبود حاصلخیزی خاک به عنوان یک شیوه مهم و رایج مدیریتی به شمار می آمد. به منظور افزایش ازت و در نتیجه بهبود حاصلخیزی خاک، از دو نوع بقولات استفاده می شد: «بقولات یکساله دانه‌ای و بقولات علوفه ای چند ساله به عنوان کود سبز».

آنچه که اجرای تناوب زراعی را در حال حاضر پیچیده می سازد وجود برخی عوامل اقتصادی است که مزایای بیولوژیک این شیوه مدیریتی را تحت الشعاع قرار می دهند. یقینا هیچ کشاورزی راضی به جایگزین کردن محصول پربازده خود مثل غلات با دیگر گیاهان به نسبت کم بازده نیست. البته در نظامهایی که تناوب اجرا می‌شود در مقایسه با نظامهای تک کشتی حتی اگر کود ازت در آنها به اندازه کافی مصرف شده باشد، عملکرد محصولات غالبا 10 تا 40 درصد بیشتر است.

حاصل خیزی پایدار خاک به مفهوم قابل دسترس بودن دائمی عناصر غذایی برای گیاه است. حاصل خیزی پایدار هنگامی تحقق می یابد که تمامی عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک برگردد؛ به طوری که این عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک برگردد؛ به طوری که این عناصر بتوانند مجدداً مورد استفاده این گیاهان قرار گیرند. در چنین وضعیتی است که چرخه عناصر غذایی شکل می گیرد. تفاوت اساسی نظامهای طبیعی و زراعی در ان است که در نظامهای زراعی مقدار نسبتاً زیادی از عناصر غذایی از طریق برداشت محصول از سیستم خارج می‌شود. بنابراین در صورت استفاده مداوم از نظامهای مذکور لازم است. که عناصر غذایی مصرف شده در آنها به طریقی جایگزین شوند. در سیستمهای فعلی چرخة عناصر غذایی به طور کامل بسته نمی‌شوند، زیرا این عناصر دائماً به چرخه یاد شده اضافه شده و یا از آن خارج می‌شوند. به حداقل رساندن تلفات عناصر غذایی در چرخه مذکور و تامین نهاده های ضروری برای گیاه رمز موفقیت حاصل خیزی خاک در نظامهای کشاورزی پایدار است.

فرسایش و آب شویی

مادامی که عوامل فرساینده خاک از قبیل رواناب و باد کنترل نشوند، انسان شاهد هدر روی عناصر غذایی از این طریق خواهد بود.

حجم هدر روی عناصر غذایی از طریق آب شویی تحت کنترل اقلیم، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، نوع محصول، و نوع عنصر غذایی و غلظت آن در خاک است. اثرات متقابل این عوامل موجب می‌شود که تلفات عناصر غذایی از راه آب شویی دارای دامنه‌ای وسیع باشد. از آن جا که عناصر غذایی به وسیله آب از محدوده ریشه و نهایتا از چرخه خارج می‌شوند لذا نوع نزولات جوی و نحوه توزیع آنها بر میزان هدر روی عناصر غذایی از طریق آب شویی تاثیر می گذارد.

یک روش کاستن از تلفات ناشی از آب شویی استفاده از کودهایی است که عناصر غذایی آنها به مرور در طی فصل رشد آزاد می‌شود. بارزترین نمونه این کودها، کودهای دامی و کود سبز است که به موازات تجزیه در خاک عناصر آنها آزاد شده و در اختیار محصول قرار می گیرد. البته اگر مقدار ازت تولیدی توسط این کودها بیش از حد نیاز محصول بعدی باشد، مشکل آب‌شویی نیترات وخروج آن از محدوده ریشه وجود خواهد داشت.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اثرات تنش خشکی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اثرات تنش خشکی و راههای مقابله با آن در گیاه ذرت


مقدمه

خشکی، خطری جدی برای تولید موفق ذرت در سراسر جهان محسوب می شود. منابع آب شیرین در جهان محدوده بوده، و با افزایش جمعیت جهان نیاز به استفاده از آب بیشتر می شود و لذا منابع آب بطور فزآینده ای مورد تهدید قرار گرفته، و از آنجاکه بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب بشمار میرود، هر گونه صرفه جویی در این بخش کمک مؤثری به تولید بهینه محصولات زراعی خواهد کرد . با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت جهان که طبق پیش بینی های سازمان ملل، این جمعیت در سال 2050 میلادی به 4/14 میلیارد نفر خواهد رسید . بنابراین ضرورت تولیدات غذایی جهت تامین نیازهای مرتبط امری اجتناب ناپذیر است.

ذرت گیاهی است گرمسیری که بدلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته بطوریکه ذرت از نظر سطح زیر کشت مکان، زراعت آن بعنوان یک گیاه پر محصول جهت تأمین کالری مورد نیاز بشر بطور مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تولید ذرات در جهان در سال 2002 ، 589/189/602 تن بود . حدود 17 درصد سطح زیر کشت جهانی ذرت آبیاری می شود که از این مقدار حدود 40 درصد مواد غذایی حاصل می شود .

در ایران تقریباً 70 درصد مساحت کشور را اقلیم خشک و نیمه خشک شامل می شود که متوسط بارندگی سالیانه آنها کمتر از 300 میلیمتر است

از آنجائیکه مرحله گلدهی ذرت به عنوان حساسترین مرحله رشد و نمو ذرت با گرم ترین ماه سال ( تیرماه ) مطابقت دارد و معمولاً نزولات آسمانی در این موقع از سال رخ نمی دهد و از طرفی حداکثر نیاز آبی محصولات رایج منطقه ( پنبه ، چغندر قند ، گوجه ) به همین زمان ارسال مربوط می شود و ظرفیت شبکه های آبیاری ، زراعت را در وضعیتی قرار داده که فواصل آبیاری ذرت طولانی شده و عملکرد کاهش می یابد . ذرت در آب و هوای نیمه خشک مدیترانه ای برای نیل به عملکرد دانه بالا نیاز به آبیاری تکمیلی دارد .

خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی زیادی ، در مقاومت به خشکی موثر هستند که به عنوان شاخص های مورد انتخاب توصیه شده اند . برای مثال بسته شدن روزنه ها ، کاهش سطح برگ ، افزایش کارایی فتوسنتز ، رسوب چربیها ، توسعه سیستم ریشه ای ، مقاومت در برابر انتشار گازها ، تغییر در مقدار ترکیبات آلی ، قندی و ازته ،اسید آمینه پرولین ، تنظیم پتانسیل اسمزی ، تغییرات سرعت رشد نسبی ، و سرعت رشد محصول از این جمله می باشند.

با توجه به خصوصیت اصلی زراعت در مناطق با محدودیت منابع آبی و لزوم گسترش سطح زیر کشت با هدف افزایش محصولات زراعی در این مناطق ، و با توجه به اینکه آبیاری یکی از نیازهای مهم تولیدات کشاورزی محسوب می شود . دستیابی به ژنوتیپ های محتمل به شرایط دشوار با کارایی بالای مصرف آب ضروری بنظر می رسد .

بنابراین شناسایی مراحلی از رشد که در آنها به آب کمتری نیاز است و حذف آبیاریهای غیر ضروری و نیز تعیین مراحل حساس به قطع آب و همچنین یافتن ژنوتیپ های محتمل به تنش آبی باعث افزایش کارایی مصرف آب همراه با افزایش سطح زیر کشت و نهایتاً عملکرد اقتصادی خواهد شد . مطالعات جدی پیرامون شرایط نامساعد محیطی و عکس العمل گیاهان نسبت به آنها از سال 1941 در دنیا شروع شده است.


-ذرت :

1-1-تاریخچه ذرت :

مبداء اولیه ذرت به طور دقیق مشخص نیست . زیرا اجداد وحشی آن شناخته نشده است.

فرضیه های زیادی در باره طرز پیدایش ذرت وجود دارد . یکی از این فرضیه ها این است که ذرت ممکن است از یک گونه یک ساله وحشی بنام تئوسینت یا تریپساکم به وجود آمده باشد . فرضیه دیگر اینکه ذرت احتمالاً از تلقیح طبیعی تئوسینت با تریپساکم بوجود آمده است و تئوری جدید این است که این گیاه از ذرت غلاف دار به دست آمده باشد .

منشاء اولیه ذرت آمریکای مرکزی است . قبل از کشف قاره جدید ذرت اصلی ترین زراعت جهت تأمین مواد غذایی در آمریکای مرکزی و شمالی و جنوبی بوده است . بررسی های سنگواره ای نشان داده است که ذرت حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح به صورت یک گیاه زراعی در مکزیک مکشت گردیده است . والدن سه مبداء اولیه برای ذرت ذکر کرده است( پرو ، مکزیک ، گواتمالا ).

و ایلوف مبداء اولیه ذرت را جنوب مکزیک ، آمریکای مرکزی ، آمریکای جنوبی ذکر کرده است .

ذرت به دلیل ویژگیهای زیاد از جمله قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون در دنیا گسترش یافت . در حال حاضر بیش از 140 میلیون هخکتار از اراضی دنیا به کشت ذرت اختصاص یافته است . از نظر سطح زیر کشت رتبه سوم و از نظر تولید و عملکرد رتبه او ل را در بین غلات به خود اختصاص داده است .

هم اکنون ایالات متحده آمریکا ، کشورهای اروپای شرقی ، روسیه ، چین ، و آرژانتین کشورهای عمده تولید ذرت در جهان محسوب می شوند . ایالات متحده آمریکا مهمترین صادر کننده و ژاپن و کشورهای اروپای غربی عمده ترین وارد کننده آن هستند .

2-1- اهمیت محصول ذرت

ذرت بـه دـلیل ویژگیهای بسیار زیاد خود ، به دویژه به دلیل قدرت سازی با شرایط اقلیمی گوناگون ، بسیار زود در تمام دنیا گسترش یافت و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت به خود اختصاص داد . ذرت علاوه بر آنکه یک علوفه مطلوب برای گندم می باشد . از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است و به همین دلیل امروزه در تغذیه مرغ به عنوان یک غذای پر انرژی دارای اهمیت بسیار زیاد است ذرت در صنایع کاغذ سازی ، مقوا سازی ، استفاده می شود . و همچنین از چوب بلال در تهیه اسید استیک ، قطران و فورفورال که در صنایع رنگ و لاستیک سازی به کار می رود استفاده می شود .ذرت به دلیل اهمیت آن در تغذیه طیور و تولید مرغ و تخم مرغ مورد توجه وزارت کشاورزی بوده و تولید آن طی سالهای 1380 –1371 از رشد خوبی برخوردار بوده ، بطوریکه سطح زیر کشت از 60 هزار هکتار به 218 هزار هکتار افزایش چشمگیری داشته است . از جمله پتانسیل های دیگری که باعث گردیده است که این گیاه به مقدار بسیار زیادی گسترش یابد . عبارت است از سازگاری وسیع کـه بـه مـوجب آن، امروزه ذرت در سطح وسیعی از مناطق پست تا مناطق مرتفع ( تا ارتفاع 3960 متری در سلسله جبال آند ) و عرض های جغرافیایی متفاوت ( حدود 35 درجه جنوبی در شیلی و 58 درجه شمالی در روسیه و سوئد ) کاشته می شود . همچنین ذرت به دلیل عملکرد قابل توجه (هر بذر ذرت در شرایط مساعد قادر است بین 400 تا 1000 عدد دانه تولید کند ) ، مقاومت نسبت به خشکی و ورس ، قدرت پذیرش کامل مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، پذیرش کشت های متوالی، پوشش بلال ( هر بلال بوسیله پوشش های خود به خوبی از صدمات باران، پرندگان و ریزش محافظت می شود)، کارایی مصرف آب در ذرت بالاست)، سهم عمده و روز افزون در تامین مواد غذایی انسان، و دام، و مصارف صنعتی از دلایل عمده توسعه کشت ذرت در دنیا می باشد.

3-1- طبقه بندی ذرت :

ذرت گیاهی متعلق به خانواده Panicoideae و طایفه Maydeae می باشد گونه زراعی آن همان ذرت ( Zea mays L) با 20=2n است (8 و 23) .

ذرت گیاهی یک پایه ، یک ساله ، دارای سیستم ریشه افشان می باشد . که این سیستم ریشه ، شامل ریشه اولیه ریشه های دائمی (تاجی) می باشد . ذرت همچنین دارای ریشه های هوایی نیز می باشد .

برگ ذرت به صورت متناوب در هر گره قرار می گیرد که از دو قسمت غلاف و پهنک تشکیل شده است . طول برگ ها 80-50 و عرض آنها 12-4 سانتیمتر است تعداد برگ ها از 48- 8 عدد متغیر است .

ذرت دارای یک ساقه استوانه ای است که در مقطع عرضی بیضوی است . ارتفاع ساقه بسیار بوده و بسته به شرایط اقلیمی 3-5/1 متر طول دارد . ساقه ذرت دارای 8 الی 21 گره است که پر از مغز است .

گل آذین نر در انتهای ساقه به صورت خوشه ای مرکب است شامل یک شاخه اصلی وتعدادی شاخه های فرعی می باشد . سنبلچه ها به صورت جفت هستند که یکی از آنها بدون دمگل و دیگری پایه دار است هـر سنبلچه دارای دو گلچه ، هر گلچه دارای یک لما و یک پالتا ، سه پــرچم ، یـک مـادگی غـیر فعال و دو لودیکل است . لودیکل ها به هنگام گرده افشانی متورم می شوند و خروج پرچم ها و آزاد شدن گرده ها را میسر می سازند.

گل آذین ماده به صورت سنبله است که از رشد و تمایز جوانه های جانبی گره های میانی ( گره ششم تا هفتم زیر گل تاجی ) به وجود می آیند . پوشش بلال برگ های تغییر شکل یافته ای است که اندام های ماده را در خود حفظ می کند . بلال دارای محوری به نام چوب بلال ویاراکید است که سنبلچه ها به صورت جفت در کنار هم در روی این محور قرار دارند .

هر سنبلچه دارای دوگل که فقط یکی از گل ها بارور می شود . هر گل دارای تخمدانی است که از آن رشته ابـریشمی خـارج مـیشود کـه مـجموع آنها خامه و کلاله گویند که گرده ها را جذب می کنند.

عمل گرده افشانی در ذرت توسط باد انجام می گیرد . حدود 95 درصد گل های ماده دگرگشن و حدود 5 درصد آنها به صورت خود گشن هستند .

آزاد شدن دانه های گرده در ذرت یک تا سه روز قبل از خروج تارهای ابریشمی شروع و تا چند روز ادامه می یابد . هر دانه گرده پس از تماس با تارهای ابریشمی رشد کرده و عمل باروری را انجام می دهد.در شرایط مناسب عمر دانه گرده 18 تا 47 ساعت به طول می انجامد .

14-1-تنش خشکی در مرحله رشد رویشی گیاه ذرت:

در طول تنش خشکی رشد متوقف شده، و پس از رفع تنش ادامه می یابد. تنش خشکی بر روی جنبه های مختلف رشد و نمو اثرات متفاوتی دارد . چرخه زندگی گیاهان یک ساله از چهار مرحله جوانه زنی و رویشی، رشد زایشی، و رسیدن محصول تشکیل یافته است. وقتی که بذر در خاک قرار گرفت، در شرایط رطوبت مناسب جذب آب شروع، و ئبه موازات آن فرآیند آبگیری در دیواره سلولی و پروتوپلاسم آغاز و با افزایش فعالیت های متابولیکی بذر متورم و رویان، ریشچه را به داخل خاک وارد می سازد.میزان آب خاک از عوامل اصلی جوانه زنی بوده و سرعت جوانه زنی را کنترل می کند. جوانه زنی و استقرار دیر هنگام و ناکافی گیاهچه ها از معضلاتی هستند، که گیاهان زراعی مناطق خشک و نیمه خشک با آنها روبرو هستند . اثر خشکی در مرحله رشد رویشی گیاه ذرت شامل تغییرات فتوتیپی و مورفولوژیکی است:

1- سطح برگ ها کوچک (لوله ای) می شود .

2- ارتفاع بوته کاهش می یابد .

3- برگ های مسن می ریزند .

4- رشد ریشه ها افزایش می یابد .

5- فعالیت روزنه ها و فتوسنتز متاثر می‌شود .

هسیائو در سال 2000 بررسی خود روی ذرت نشان داد، رشد غیر قابل بازگشتو تغییرناپذیر سلولهای برگ و ریشه ها با استفاده از منابع، متناسب با رشد این دو عضو بوده، به نحوی که اگر عـوامل کـافی در اخـتیار ایـن اعضاء قرار نگیرد، یکی کاهش رشد و دیگری افزایش رشد نشان می دهد. مخصوصاً در مورد تنش آب برگ ها از رشد بازمانده و ریشه ها به دنبال آب به اعماق خاک نفوذ می کنند .عامل اصلی که رشد یا بزرگ شدن سلول را تحت تاثیر قرار می دهد، کاهش و از دست دادن تورژسانس می باشد، که ممکن است با تقلیل اندازه سلولی و کاهش سطح برگ همراه باشد.

کاهش سطح برگ به عنوان نتیجه تنش خشکی و کاهش سطح تابش، دارای اثرات ثانویه است. بطوریکه همراه با آن،کاهشی در مقدار فرآورده های فتوسنتزی تولید شده به چشم می خورد، که به نوبه خود به کاهش رشد برگ و ساقه کمک می کند . بنابراین تنش خشکی، عامل اصلی کوتاه ماندن گیاه در مزرعه می باشد .

گزارشات اولیه حاکی از آن است، که توسعه برگ نسبت به کمبود آب حساس است. به طور مثال در گیاه ذرت در یک شرایط تحت کنترل، بزرگ شدن برگدر پتانسیل آب 2-بار بهسرعت کاهش و در پتانسیل های 7-و9- بار متوقف می گردد. علاوه بر اینکه کمبود آب در توسعه برگ موثر است، می تواند از طریق ریزش و مرگ برگها در طول مراحل مختلف رشد در شاخص سطح برگ موثر می باشد .

سوروار (1999)در آزمایش، اثرات تنش خشکی در ارقام مختلف ذرت را مورد بررسی قرار داد. در تمامی ارقام تعداد برگ ثابت بود، ارتفاع بوته کاهش یافت. قطر ساقه کمتر شده، و مدت دوره رشد نیز کوتاه گردیده است .

تنش خشکی در ذرت موجب توسعه ریشه در اعماق پایین تر شده،‌و به این طریق بر نحوه توزیع سیستم ریشه اثر می گذارد . اقبال و مارانویل (1993)گزارش نمودند که تنش خشکی طول ریشه را افزایش و بر کارایی مصرف آب می افزاید. گیاه ذرت در زمان تنش آبی با توسعه ریشه به طرف آب قابل دسترس در عمق خاک، موجب استفاده بهینه از آب و مواد غذایی در جهت تولید بیشتر بیوماسو شاخص برداشت می‌شود .

کانگو همکاران (2000)، کاهش آب در مرحله طویل شدن ساقه ذرت، باعث تحریک رشد ریشه ش. با توجه به این مسئله نسبت ریشه به اندام های هوایی افزایش یافت .همچنین پریستویا(1998)ظرفیت رشد ریشه ذرت را تحت شرایط تنش رطوبتی در زمان گلدهی بررسی و به نتیجه رسید که رشد ریشه در این شرایط افزایش نشان داد. بررسی های گلخانه ای نیز نشان دادند که تحت شرایطتنش رطوبتی، طول ریشه در میان واریته های مختلف تفاوت معنی داری داشت .


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

1- ذرت................................................................................................................. 4

1-1. منشاء و تاریخچه ذرت................................................................................ 4

2-1. اهمیت محصول ذرت................................................................................... 5

3-1. طبقه بندی ذرت............................................................................................ 6

4-1. ویژگیهای انواع ذرت.................................................................................... 8

5-1. فنولوژی ذرت.............................................................................................. 10

1-5-1. جوانه زنی و سبز کردن ذرت................................................................. 10 2-5-1. مرحله سبز کردن تا ظهور گل آذین نر.................................................................................................. 11

3-5-1. مرحله تشکیل گل آذین نر تا ظهور تارهای ابریشمی.............................. 11

4-5-1. مرحله تشکیل تارهای ابریشمی تا رسیدن دانه....................................... 12

6-1. رشد و نمو................................................................................................... 13

1-1-6-1. ریشه................................................................................................... 13

2-1-6-1. برگ.................................................................................................... 13

2-6-1. رشد اندام های زایشی............................................................................ 14

7-1. خاک مناسب ذرت........................................................................................ 15

8-1. دمای موردنیاز............................................................................................. 15

9-1. رطوبت موردنیاز.......................................................................................... 16

10-1. تنشهای محیطی.......................................................................................... 17

11-1. خشکی و تنش خشکی................................................................................ 18

12-1. اثرات عوامل طبیعی اقلیمی بر روی نیاز آبی گیاهان................................. 20

13-1.اثرات فیزیولوژیک تنش آب......................................................................... 22

14-1. تنش خشکی در مرحله رشد رویشی گیاه ذرت ........................................ 27

15-1.تنش خشکی و رشد زایشی ذرت ............................................................... 30 16-1. تنش خشکی و اثرات آن بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد........................................................................... 32

17-1.سایر صفات مرتبط با خشکی..................................................................... 37

1-17-1.محتویات نسبی آب برگ (RWC)............................................................ 37

2-17-1. پایداری غشای سیتوپلاسمی................................................................. 38

18-1. مکانیزمهای مقابله با تنش های خشکی...................................................... 40

1-18-1. مقاومت به خشکی................................................................................. 40

2-18-1.فرار از خشکی....................................................................................... 40

3-18-1.اجتناب از خشکی.................................................................................... 41

4-18-1. صفات مرتبط با اجتناب از خشکی........................................................ 41

7-4-18-1. مکانیزم های روزنه ای.................................................................... 41

2-4-18-1. افزایش بازده فتوسنتزی.................................................................. 42

3-4-18-1. کاهش مساحت برگ......................................................................... 43

4-4-18-1. وفور ومحل روزنه ها...................................................................... 43

5-4-18-1. سیستمهای کارآمد ریشه................................................................. 43

6-4-18-1. نسبت زیاد ریشه به شاخه............................................................... 44

5-18-1. تحمل خشکی......................................................................................... 44

6-18-1. مکانیزم های تحمل خشکی.................................................................... 45

1-6-18-1. اجتناب از صدمات ناشی از کاهش رشد......................................... 45

2-6-18-1. تحمل در مقابل گرسنگی.................................................................. 45

3-6-18-1. اجتناب در مقابل از بین رفتن پروتئین ها......................................... 45

19-1. چگونگی ازریابی مقاومت به خشکی.......................................................... 45

20-1. تنش خشکی و شاخص برداشت................................................................ 47

21-1. کارایی مصرف آب.................................................................................... 48

نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................................... 49

منابع و ماخذ ........................................................................................... 50

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد گیاه Caraway

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه34 فهرست مطالب خصوصیات گیاه شناسی :   تناوب کاشت    نیازهای اکولوژیکی   آماده سازی خاک   تاریخ فواصل کاشت   روش کاشت   مراقبت و نگهداری   برداشت محصول   گیاهی است علفی و دو ساله با ارتفاع 5/1 -1 متر با برگهای دانه دار و گل آذین چتر مرکب که در سال دوم تشکیل می شود، گلهای آن به رنگ سفید یا صورتی با گل آذین چتر می باشند .   اقلیم مورد نیاز گیاه : نوع خودروی آن اغلب در چمنزارها، چراگاه ها، علفزارها و کنار جاده ها در مناطق مرطوب می روید و احتمالاً بومی شمال اروپاست.   مناطق پیشنهادی جهت کاشت گیاه در کشور : اقلیمهای CS-1,CS-2   نحوه تکثیر:بذر   وزن هزار دانه : 4-3 گرم   مقدار بذر مورد نیاز برای یک هکتار زمین:در ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، Caraway

تحقیق در مورد گیاه آلوورا

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه15 گیاه آلوورا آلوورا نام گیاهی است از راسته مارچوبه ای ها (Asparagales)، تیره سریشیان (Asphodelaceae) این گیاه بومی آفریقای شمالی است. صبر زرد بی ساقه است البته برخی از آنها دارای ساقه ای بسیار کوتاه هستند.  این گیاه 80 تا 100 سانتی متر رشد می کند و از طریق پاجوش تکثیر می شود.  برگهای آن نیزه ای کلفت و گوشتی بالبه های دانه دار است و رنگ آن سبز خاکستری می باشد. گلهای آن بر روی سنبله ای می روید که گاه تا 90 سانتی متر درازا دارد.  هر کدام از گلهای آن آویخته است و دارای لوله ای 3-2 سانتی متری می باشد. صبر زرد را از دیرباز در مناطق خشک- گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان، هم به عنوان گیاه زینتی و هم گیاه درمانی کشت می کنند.  مصارف عمومی آلوئه ورا غالبا در تهیه کرمهای موضعی است و د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، آلوورا

تحقیق در مورد گیاه پزشکی - ژن

یکشنبه 16 آبان 1395
  لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه12   فهرست مطالب ژن ژن‌درمانی، روش اصلاح ژن‌های معیوب و عامل بیماری است. این روش درمانی درحال حاضر در مرحله تحقیقاتی است و در این مرحله شیوه‌های مختلفی برای اصلاح ژن مورد مطالعه می‌باشد.مهمترین روش به این منظور قراردادن یک ژن سالم، در ژنوم بیمار است. ژن درمانی درحال حاضر در دنیا در مرحله تحقیقاتی می‌باشد و هنوز هیچ فرآورده مورد استفاده در ژن درمانی توسط اداره غذا و داروی آمریکا تایید نشده است. تحقیقات بالینی انجام شده نیز از موفقیت کمی برخوردار بوده است. اولین ژن درمانی در سال 1990 انجام شد که بر روی کودک 4 ساله‌ای با بیماری نادر ژنتیکی نقص ایمنی شدید ترکیبی (SCID ) انجام شد. این بیمار به دلیل دارا نبودن سیستم ایمنی طبیعی باید در محیط اس ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، پزشکی، ژن

تحقیق در مورد گیاه آلوورا

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه15 گیاه آلوورا آلوورا نام گیاهی است از راسته مارچوبه ای ها (Asparagales)، تیره سریشیان (Asphodelaceae) این گیاه بومی آفریقای شمالی است. صبر زرد بی ساقه است البته برخی از آنها دارای ساقه ای بسیار کوتاه هستند.  این گیاه 80 تا 100 سانتی متر رشد می کند و از طریق پاجوش تکثیر می شود.  برگهای آن نیزه ای کلفت و گوشتی بالبه های دانه دار است و رنگ آن سبز خاکستری می باشد. گلهای آن بر روی سنبله ای می روید که گاه تا 90 سانتی متر درازا دارد.  هر کدام از گلهای آن آویخته است و دارای لوله ای 3-2 سانتی متری می باشد. صبر زرد را از دیرباز در مناطق خشک- گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان، هم به عنوان گیاه زینتی و هم گیاه درمانی کشت می کنند.  مصارف عمومی آلوئه ورا غالبا در تهیه کرمهای موضعی است و د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، آلوورا

تحقیق در مورد گیاه زغال اخته

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه1 گیاه زغال اخته گیاه زغال اخته به صورت درخت یا درختچه در کنار جریان آب و یا در بیشه ها می روید و از گروه گیاهان گل دار گلبرگ جدا محسوب می شود و در زبان انگلیسی به آن CORNELIAN CHERRY گویند. گل های زغال اخته، زرد رنگ و خوشه ای می باشد و شهد فراوانی برای زنبورهای عسل دارد . برگ های سبز پررنگ و براق و نوک تیزی دارد. میوه ی آن به شکل بیضی و حدوداً به اندازه ی آلبالوی درشت است و طعم ترش و شیرینی دارد. رنگ میوه ی آن قرمز بسیار خوش رنگ می باشد . درختچه ی زغال اخته حدود ۳۰۰ سال عمر می کند و در حدود ۲۵ سالگی تا ۸ متر می رسد. این درخت به طور کلی ارتفاعی حدود ۸-۴ متر دارد. چوب آن بسیار محکم است و در صنعت نیز کاربرد دارد. زغال اخته در منطقه ی وسیعی از اروپا، آسیا به خصوص ایران، ارمنستان و قفقاز می رو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، زغال، اخته

تحقیق در مورد گیاه شناسی

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه78 فهرست مطالب  I  - مقدمه   I - مقدمه   1-گیاه شناسی:     3- رشد، مرفولوژی و فنولوژی:   4- اهمیت تغذیه ای :    ویتامین ها:    آب و هوا:   7-آبیاری :   دانه داران Phyllum division :Spermatophta : شاخه   نهاندانگان: sub division: Anigosprems  : زیرشاخه   دولپه ها: Dicotyledon   Class: زده   پیوسته گلبرگان Gamopetales : sub class : زیرکلاس   پیوسته گلبرگان تخمدان فوقانی : Seri   گل منظم: Group   Geutinales  : راسته   Oleaceae : تیره   Oleodieae : زیر تیره   1-L  europaea  Olea : جنس- گونه   این خانواده در سال 1809 بعنوان یک خان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، شناسی

تحقیق در مورد گیاه لیلیوم

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه52 فهرست مطالب تشریح گیاه لیلیوم ریشه ها ساقه ها برگ ها دم برگ  (تکثیر) تکثیر با دانه (تولید مثل لیلیوم ها) دانه های نوع cordiocrinum گیاه گوشت خوار مکشلات و بیماری های گل لیلیوم مارها و کرمها سوسکهای گل لیلیوم پرندگان Lilythrips Nematodes توزیع جغرافیایی گونه ها گیاه لیلیوم از قسمت های زیر تشکیل شده است.   A ) پیاز   (B ریشه ها که از پایه پیاز نشات می گیرند   (c ساقه که در بالای سطح زمین رشد می کنند و ممکن است در بستر خود ریشه داشته یا نداشته باشند.   D) برگهای روی قسمت هوایی ساقه   (e ساقه گل متصل به قسمت بالایی ساقه پا   F گل های که حاوی قسمت های تولید مثل م؟ و قستمهای زیر را رها می سازند   (g کپسول محتوی دانه   (h دانه   ح ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، لیلیوم

تحقیق در مورد گیاه ماش سبز

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه44 فهرست مطالب 3-خصوصیات اکولوژیکی   نیازهای اکولوژیکی شرح گیاه داشت ارقام ماش برداشت دامنه انتشار مواد و روشها گیاه ماش سبز   به این گیاه در فارسی ماش سبز و یا ماش می گویند و در انگلیسی آن را Green gram ، mung bean و یا golden gram می گویند . نام علمی قدیمی آن نیز Phaseolus aureus بوده است .   این گیاه بطور وسیعی در هندوستان وبرمه کاشته می شود . بومی هندوستان است اما در چین ، ایران ، ژاپن ، امریکا ، سریلانکا ، ویتنام و تا حد کمی در بعضی از قسمتهای افریقا می روید . سطح زیر کشت آن در دنیا حدود 5/2 میلیون هکتار است و سالانه 8/0 میلیون تن دانه تولیدمی کند . دانه ماش از نظر مواد پروتئینی غنی است و در مقایسه با گونه های آمریکایی قابل هضم و خوشمزه تر است . دانه های آن را بصورت پ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، سبز

تحقیق در مورد گیاه شناسی برنج

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه44 فهرست مطالب پیشینه کشت برنج در ایران :   کشت برنج در ایران   افریقا   مقدمه   مقدمه   واژه شلتوک از کلمه هندی چلتو (chalto ) گرفته شده و در زبان انگلیسی به شلتوک ( دانه برنج همراه با پوست ان ) Rice Paddy   گفته می شود . نام برنج از زبان هندی گرفته شده که به آن Ariai   می گویند .   در زبان انگلیسی به برنج Rice  گفته می شود که همان نام عمومی برنج است . در زبان فرانسه  Riz  ، در زبان ایتالیایی Rizo  ، روسی Ris  و در زبان المانی Ries  می گویند . نام علمی آن Oryza  Satival  می باشد . در استان گیلان به برنج « بج» ( Bej ) به خوشه ان « ورزه » ( Vorze  ) و به شلتوک آن &laq ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، شناسی، برنج

تحقیق در مورد گیاه شناسی گل

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه2 گیاه شناسی گل : گلهای این گیاه به رنگ سفید یا زرد است که در بالای ساقه به صورت مجتمع به چشم می خورد که این گلها کمی معطر و دارای بوی مخصوصی است. چای کوهی از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و خواص درمانی بسیاری دارد این گیاه ضد کرم معده و روده است و گرفتگی صدا را باز می کند. این گیاه برای درمان مرض کزاز بکار می رود و اگر برگ آن را به صورت پودر روی زخمهای عمیق بپاشید این نوع زخمها را خوب می کند. چای کوهی درمان کننده بیماری مننژیت است؛ درد پشت و گردن و خشکی گردن را درمان می کند و ضدافسردگی است. این گیاه اشتها را باز می کند بنابراین می ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، گیاه، شناسی، گل

تحقیق در مورد محاسبه تبخیر و تعرق گیاه آفتابگردان

جمعه 14 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه29 فهرست مطالب آفتابگردان................................. 1   تاریخ کشت.................................. 1   روش کاشت................................... 2   آبیاری..................................... 5   تبخیر و تعرق در پوشش گیاهی................. 9   روشهای محاسباتی ETo........................ 11   روش بلانی کریدل محاسبه شده توسط FAO......... 13   محاسبه ضریب گیاهی ......................... 15   محاسبات ................................... 19   نتیجه گیری................................. 23   منابع...................................... 24   آفتابگردان   امروزه آفتابگردان از نظر مجموع محصول و تجارت جهانی یکی از دانه های ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 110 )
   1       2       3       4       5       ...       8    >>