X
تبلیغات
رایتل

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی

مقدمه:

ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات بارز آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است. و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مثمر ثمر نخواهد بود این ناشی از این است که محدودیت توان و امکانات انسان و محیط وی دانست و یکی از مهمترین موضوع که ما با آن بیشتر در این تحقیق سر و کار داریم استرسها و عواملی که باعث این فشارهای عصبی است که همه ما با آن درگیر هستیم و باید آنها را بشناسیم. امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می‌باشد که باعث بوجود آمدن امراض روحی، جسمی و رفتارهای انسانها است. استرس و اضطراب رابطه تنگاتنگ دارد و اضطراب یکی از عوارض آنی و شایع استرس می‌باشد، پاسخ استرسها پاسخی است که از زمانی دیگر طول عمر تغییر می‌کند. به گفته‌ها هانس سلیه «مهم این نیست که چه اتفاقی برای شخص افتاده مهم آن است که آنرا چگونه درک کرده و انسان از دیدگاه‌هایش رنج می‌برد و نه بلاهایی که بر سرش می‌آید.» به این دلیل استرس توجه بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف کرده به طوری که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می‌کند.

استرس در زندگی روزمره به شیوه‌های متفاوتی بروز می‌کند: پرخاشگری ناگهانی در پاسخ به یک سؤال ساده‌لوحانه، سردرد شدید در پایان یک روزگار سخت، بروز عصبانیت به صورت زدن دست روی فرمان ماشین در ترافیک است برای همین وجود این استرسها در طول روز طبیعی هستند. با وجود این استرس طولانی و شدیدتر اغلب سبب بروز علائم ناراحت کننده‌ای می‌شود که اشخاص در مورد آن نگران می‌شود بنابراین بشر در سر تا سر دوران گذشته خود استرس را تجربه کرده است.

گروهی از صاحبنظران رفتاری استرس را بیماری شایع‌ قرن نامگذاری کرده در حالی که در عصر حاضری که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای عصبی است. دوره‌ای که در ان انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عواملی موجود استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بی‌شماری از هر طرف او را احاطه کرده است.


بیان مسئله

واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده‌ای تشخیص داده شده است روان‌شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ می‌دهند. استرس هنگامی رخ می‌دهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است (خواجه‌پور، 1377، ص 5) استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می‌دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ای از مزاحمت‌ها عنوان کرده‌اند. بررسی‌های جدید و تئوریهای جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد.

محققان سالهای 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و برونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می‌کنند توصیف نموده‌اند.

کلاس وسینگر، در تحقیق خود نشان دادند فشارهای عصبی می‌تواند باعث کاهش میزان تحمل و ناکامی شود. در این تحقیق نشان داده شده است که کارکنان سازمان فشارهای عصبی ناشی از سروصداهای آزار دهنده و دخالت‌های بی مورد در انجام وظایف شغلی خود را تحمل می‌کنند، اما از میزان تحمل آنان در برابر ناکامی کاسته می‌شود (منتقل از پایان‌نامه رجب‌پور، 1379)

اگر چه عمده‌ترین هدف کار کردن انسانها، تأمین نیازهای زندگی و به عبارتی کسب درآمد می‌باشد اما عوامل دیگری نظیر به ثمر رسانیدن انگیزه‌ها، عملی کردن تمایلات، انتظارات اجتماعی، علاقه‌مند بودن به کار، فشار محیطی و خانوادگی و رقابت نیز در کار کردن دخیل هستند ولی نمی‌توان از کسب درآمد به عنوان تنها علت اشتغال آدمیان نام برد (اسفرجانی، 1353، ص 50)

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می‌شود و همه افراد به دفعات متعددی تحت تأثیر استرس قرار می‌گیرند و آن را تجربه می‌کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده، وارد محیط کار خود می‌شوند و معمولاً همکاران ومسئولین متوجه می‌شوند و در تعامل با دیگران و استرس فرد به آنان سرایت می‌کند و برای همین با توجه به آنچه گفتیم در این تحقیق به بررسی میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی را انجام می‌دهیم. به این دلیل که استرس از شغلها به وفور دیده می‌شود ولی شغلهای دارای استرس زیادتر هستند مثل پزشکی، مدیران. پرستاران، معلمان و … می‌باشند وبرای همین در این تحقیق به سراغ محیط مدرسه می‌رویم که در بسیاری از مواقع بسیار استرس‌از هستند چه برای کارکنان و چه برای دانش‌آموزان. می‌خواهیم بدانیم چه عواملی در محیط مدرسه باعث استرس می‌شود و معلمان سطوح مختلف اول و دوم و سوم ابتدائی چقدر مورد عوامل استرس‌از قرار می‌گیرند، این عوامل چه چیزهایی هستند و تجربه استرس معلمان در زندگی روزمره آنها تا چه اندازه‌ای می‌باشد و شیوه‌های مقابله با استرس را بررسی می‌کنیم.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

مقایسه میزان استرس و تجربه استرس معلمین زن مقاطع مختلف ابتدائی

هدف جزئی:

1- شناخت میزان استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

2- شناخت تجربه استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

سؤالات

1- آیا میزان استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

2- آیا تجربه استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

فرضیه

1- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

2- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3- بین میزان استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

4- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

5- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

6- بین تجربه استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.


اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق در راستای بررسی میزان استرس معلمین و در جهت بررسی و مقایسه میزان استرس و میزان تجربه استرس صورت گرفته و می‌تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری متعدد فراهم سازد. که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس و میزان تجربه استرس معلمین امکان‌پذیر است و پژوهش فوق در ضرورت اینگونه اقدامات جای گرفته است. در واقع می‌خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف تحصیلی میزان استرس معلمین چقدر است و هر کدام از عواملی که در مقیاس هنرور راهه وجود دارد، معلمین در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بین آنها در سطوح مختلف را بررسی و آنها را مقایسه می‌کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس‌ها می‌شود، را ارائه بدهیم.

عواملی که اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد این است که محیط مدرسه محیطی است که باعث می‌شود معلمان هر روز در معرض فشارهای کلاسی قرار بگیرند، وجود تجربه استرس در معلمان باعث کاهش در علمکرد آنها و موجب می‌شود تا آنها از نظر سلامتی دچار اختلالاتی می‌شوند. برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل را شناسایی در راهکارهای مقابله با آنها را بررسی کنیم.

استرس زنان کارمند

تقریباً 90 درصد از جامعه زنان کشورهای غربی به کار اشتغال دارند یا آنکه به دلایل مختلف در دوره‌هایی از زندگی خود کار خواهند کرد. وسایلی که به علت پیشرفت تکنولوژی برای آشپزی و نظافت منزل فراهم شده‌اند، به کاهش قابل ملاحظه مدت‌ زمانی که به خانه‌داری اختصاص می‌یافت منجر شده است. تورم و رکورد اقتصادی در جوامع پیشرفته صنعتی، مشارکت زنان در اداره امور مالی خانواده را الزامی ساخته و درآمد دو نفر در یک خانواده، امکان مقابله با مشکلات ناشی از اعتصابها و بیکاریها را فراهم کرده است. (دادستان 1377، ص 83)

زنان مطلقه برای تأمین زندگی و حفظ استقلال خود، باید کار کنند و بالاخره تعداد روزافزون افراد مجرد، بالا رفتن سن ازدواج را افزایش اهمیت اشتغال، تمایل به استقلال شخصی و مالی را در زنان تقویت کرده است. استرس زنان کارمند، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی- اجتماعی ثابت می‌کنند که زنان کارمند تحت تأثیر تنشهایی به مراتب شدیدتر از کارمندان مرد هستند. بطور خلاصه، تنشهایی که زنان کارمند در محدوده کار خود تحمل می‌کنند ناشی از منابعی هستند که زنان در تغییر دادن آنها ناتوانند زیرا ریشه در تبعیضهای در قلمرو اجتماعی و خانوادگی زنان کارمند می‌دانند که بخش عمده از استرس گسترده آنها ناشی از تعارضهای بین همسر و جریان کار و بین جریان کار و زندگی خانوادگی است و به عبارت دیگر، این زنان هنوز از حمایت همسران خود برخوردار نیستند. توصیه همه پژوهشگران در این قلمرو این است که باید مؤسسات را نسبت به مسائل زنانی که مسئوولیت دوگانه‌ای در محل کار و کانون خانوادگی خود دارند هشیار کرد تا تغییراتی را در محیط سازمانی و فرآیندهای تصمیم‌گیری مؤسسات ایجاد کنند. در غیر اینصورت، زنانی که می‌خواهند سلسله مراتب حرفه‌ای را طی کنند باید همچنان بهای انسانی گزافی را متحمل شوند. دادستان، 1377 اکثر زنانی که دارای ریخت A هستند در بین کارمندان جوان و کارمندان سطح متوسط قرار دارند و به خصوص در بین این کارمندان جوان است که بی‌حوصلگی، روحیه رقابت، جدال با مسئولیت و احساس فشار دایم مشاهده می‌شود.

تبعیض جنسی، این ریخت رفتاری را تشدید و فعال می‌کند. اگر زنان بخواهند سلسله مراتب حرفه‌ای را طی کنند، به خوبی ارزشیابی شوند و در سازمان اداری پیشرفت کنند. زیاد آنها باید الزاماً بیش از مردان باشد. در اغلب موارد، آنها باید برنامه‌های شخصی خود درباره تشکیل یک زندگی خانوادگی را به تعویق بیندازند و بهای انسانی گزافی را تحمل کنند. چه، همه این تنشها با اختلال‌های خواب، حالتهای عصبی، احساس خستگی، مشکلات صبگاهی به هنگام برخاستن از خواب و میل به انزوا همراهند.

نظریه‌های استرس

الف) از دیدگاه پزشکی

استرس یک حالت ارگانیک است که معمولاً با افزایش فشار خون و ضربان قلب و پریدگی رنگ چهره و نشستن عرق سر بر پیشانی همراه است و تحت شرایط مناسب می‌تواند موجب تغییرات در عملکرد جسمانی شود که اگر شدید و یا مزمن باشد به نوبه خود منجر به بیماری می‌گردد (فخیمی، 1381، ص 19)

علی‌رغم این واقعیت به عقیده انگلس، فشار عصبی را نباید با مفهوم نوعی نیرو که شخص قربانی آن می‌شود همچنین استرس را نباید به عنوان نفوذ غرب روان‌شناسی و یا جامعه‌شناختی که به تنهایی می‌تواند باعث فرو ریختن شخص و یا باعث بیماری روانی و یا جسمانی او بشود در نظر گرفت برعکس استرس را به عنوان عاملی مورد توجه قرار داد که می‌تواند عکس‌العمل‌های متعدد ارگانیک را سبب شود که برخی از آنها ممکن است در ابتدا به بیماری نقش داشته باشند و برخی دیگر پاسخ‌های سالم و سازگارانه رشد شخصیت را موجب شوند (مجموعه مقالات، اولین سمینار ترس و بیماری‌های روانی مقاله استرس).

امروزه اغلب مردم کلمه استرس را بصورت موضوعی متداول و یا گونه‌ای از یک بیماری «اپیدمی» به کار می‌برند. با تمام جنبه‌های منفی که در فرهنگ عام راجع به استرس وجود دارد این پدیده دارای جنبه‌های مثبت نیز می‌باشد. جنبه منفی استرس مخرب یا دلگرمی می‌گویند که از دریافت خبرهای ناگوار و یا تقاضاهای غیرمنطقی به فرد دست می‌دهد. (بلورچی، 13، ص 32)

انواع استرس که معلمان با آن برخوردارند امروزه مشخص شده‌اند و این انواع استرس به وسیله بخش‌های عصبی و مسائل روانی- فیزیولوژیکی تشدید می‌شوند.

تحقیقات نشان داده که علائم فیزیولوژیکی استرس شامل انواع امراض فیزیکی و علائم روانی آن به نوبه خود بیماریهای روانی را بوجود می‌آورد.

شکل 1 انواع بیماریهای جسمی و روانی ناشی از استرس:

و از سوی دیگر پژوهش‌های انجام شده ثابت کرده که نوع و شدت واکنش‌های افراد در مقابل استرس‌های زندگی همیشه رابطه‌ مستقیمی با شدت عوامل استرس‌زای زندگی نداشته بلکه در درجه اول با چگونگی درک و نحوه ارزیابی فرد از رویداد یا میزان احساس خطر و تهدیدکنندگی واقعه برای وی در ارتباط می‌باشد (نیک‌خواه، روش‌های برخورد با استرس‌های زندگی).

ب) دیدگاه روان‌شناسی:

استرس دیرینه پرداختن به استرس را می‎توان با دیدگاه دوگانه انگاری تن و روان و تأثیرات هر یک بر دیگری در نظریات افلاطون و ارسطو مربوط دانست.

از نظر واژه‌شناسی، استرس کلمه یونانی است که در قرن 17 به معنای سختی و دشواری بکار رفته است، در اواخر قرن 18 از استرس به معنای نیرو و فشار زیاد تلاش بسیار استفاده شده است. در سال 1910 اسلر علت سرفه بیماری از آنژینهای صدری (سکته خفیف قلبی) در بین مشاغلین بهبود در محیطهیا کاری برخورد تند و هیجانی آنها دانست (کوپر 1373، ص 97)

برای ما اهمیت دارد بدانیم که این ویژگی‌های شخصیتی که دیگر حوزه‌های زندگی بررسی شده‌اند چگونه در تجربه شاغل در محیط کار اثر می‌گذارند.

شخصیت نوع اول:

این نوع افراد همیشه شتاب زده‌اند و چون اغلب می‌کوشند در زمان محدودی کارهای هر چه بیشتری انجام دهند، همواره دچار کمبود وقت هستند و به همین علت در یک زمان چند کار با هم انجام می‌دهند و وقتی که ساعاتی از وقتشان با فعالیت‌های پیش‌پا افتاده تلف می‌شود، دچار بی‌حوصلگی می‌شوند.

دومین نوع شخصیت:

همیشه در تلاش ستیزه‌آمیز به سر می‌برند. سائقی برای پیشرفت دارند که آنها را به رقابتی شدید با دیگران وا می‌دارد و در جریان این رقابت احساسهای دیگران را نادیده می‌گیرند. افراد نوع الف در محیط کار، در زندگی خانوادگی و حتی در ساعات فراغت نیز رفتار رقابتی دارند و در نتیجه بیاکار نمی‌نشینند.

سومین: جزء تشکیل دهنده شخصیت چنین افرادی دشمن شدید آنها است. ممکن است پیوسته از دیگران بدگمان و رنجیده خاطر و هم از اطرافیان خود به آسانی عصبانی شدند. نظر دیگران در محیط کار نسبت به چنین افرادی این است که آنها آدمهایی هستند شکاک، ستیزه‌جو و از دیگران به راحتی کینه به دل می‌گیرند.

برخی از ویژگیهای شخصیت ممکن است موجب وخیمتر شدن استرس شغلی شوند که این مورد درباره الگوی رفتاری نوع اول صادق‌تر است.

ویژگیهای شخصیتی معنی مانند: حس سامان یافتگی، می‌توانند با مهار پذیرتر کردن وضعیت‌های دشوار، به حل استرس شغلی کمک کنند. دوم: وقتی به استرس شغلی پرداخته می‌شود، زندگی خانوادگی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا استرس ناشی از کار ممکن است به خانه سرازیر شود به همین نحو استرس محیط خانوادگی به محل کار منتقل شود.

سوم: به علت نقدان کنترل عاملهای استرس شغلی که پاسخهای عادی مقابله را بی‌اثر می‌کند، مقابله با استرس ناشی از کار با مشکلات خاصی روبه‌رو است. از این رو مداخله در استرس شغلی که هدف آن یا منشأ محیطی استرس است یا پاسخهای فردی در برابر استرس، ارزش حیاتی دارد. (خواجه‌پور، 1377، ص 145)

فهرست:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...................................................................................................................... 1

بیان مسأله................................................................................................................ 3

اهداف تحقیق........................................................................................................... 5

سوالات تحقیق......................................................................................................... 5

فرضیه های تحقیق.................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................... 6

تعاریف نظری.......................................................................................................... 7

- استرس.............................................................................................................. 7

- معلم.................................................................................................................. 7

- تجربه استرس..................................................................................................... 7

تعارف عملیاتی........................................................................................................ 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه...................................................................................................................... 10

مفهوم استرس........................................................................................................... 10

استرس بعنوان پاسخ درونی....................................................................................... 15

مراحل استرس.......................................................................................................... 17

- مرحله واکنش اخطار........................................................................................... 18

- مرحله مقاومت................................................................................................... 18

- مرحله فرسودگی................................................................................................ 18

علل فشار روانی....................................................................................................... 19

شرایط ایجاد کننده استرس......................................................................................... 20

- عوامل فردی....................................................................................................... 20

- عوامل محیطی.................................................................................................... 22

- عوامل سازمانی................................................................................................... 24

انواع استرس............................................................................................................ 26

پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس............................................................... 27


عنوان صفحه

استرس مثبت و منفی................................................................................................ 29

استرس طبیعی یا نرمال.............................................................................................. 30

استرس شغلی........................................................................................................... 31

نشانه های استرس شغلی........................................................................................... 32

مطالعات مربوط به استرس شغلی............................................................................... 33

دلزدگی و استرس شغلی........................................................................................... 34

ابعاد گوناگون نقشهای شغلی..................................................................................... 35

فشار ناشی از نقش .................................................................................................. 36

استرس از نظر جنسیتی.............................................................................................. 37

- استرس زنان کارمند............................................................................................. 38

دیدگاه های نظری درباره استرس............................................................................... 39

حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد.......................... 44

آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند..................................... 45

- پیشینه تحقیق...................................................................................................... 46

فصل سوم: روش تحقیق

- روش تحقیق...................................................................................................... 51

- جامعه آماری...................................................................................................... 51

- نمونه پژوهش..................................................................................................... 51

- ابزار پژوهش...................................................................................................... 51

- چگونگی جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................. 53

- روش آماری....................................................................................................... 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

مقدمه...................................................................................................................... 60

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری.................................................................................. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری............................................................................................................... 101

محددویت‌های تحقیق............................................................................................... 104

پیشنهادهای تحقیق.................................................................................................... 104

فصل ششم:

منابع و مأخذ............................................................................................................ 106

نمونه پرسشنامه......................................................................................................... 108خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

یکشنبه 18 مهر 1395
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات25   بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم : پیشگفتار : تعلیم و تر بیت،بدون استفاده از زبان غیر ممکن است. زبان تنها وسیله مؤثر در فرآیند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطی بین افراد جامعه بر قرار نمی شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمی پذیرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشر به نسل های بعد امکان پذیر نمی گردد .در برنامه های رسمی آموزشی نیز زبان آموزی جایگاه مهمی دارد و در نظام آموزشی ایران ،به صورت مشخص از طریق درس فارسی به امر زبان آموزی دانش آموزان پرداخته می شود.دانش آموزان از طریق زبان آموزی،علاوه بر ترکیب و جابجایی کلمات ،بر انبوه بی کرانی از مفاهیم و تصورات،اندیشه ها،احساس ها و تصاویر هنری ،منطق و فلسفه زبان احاطه می یابند.در پایه اول ابتدایی ،درس فارسی بخوانیم و بنویسیم از نظر آموزش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کلاس های مجازی

یکشنبه 18 مهر 1395
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات25   کلاس های مجازی امروزه استفاده از رایانه، زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه اغلب کشورها، نشاندهنده محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گونه برنامه هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد به گونهای که شیوه سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار داده و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در کلاسهای درس نباشد.انفورماتیک، تله ماتیک ارتباط راه دور به کمک رایانه و مخابرات، مجموعه ای را پدید آورده که منشا انقلاب سوم بر پایه صنعت اطلاع رسانی شده است انقلابی که محور آن دسترسی به اطلاعات، جستوجو و بازیابی اطلاعات در مدت زمان محدود و هزینه معقول است و نهایتا _موجبات تحقق دهکده جهانی و جامعه اطلاعاتی را پدید می آورد. ت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کلاس، مجازی

مباحث تئوری و شناختی کلاس درس تربیت بدنی و روش تدریس آن

یکشنبه 18 مهر 1395
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات4       فـهرست مطالـبعنوان.................................................................. صفحهکلید واژه ها............................................................... 1مقدمه...................................................................... 31- هنرتدریس............................................................ 42- تعیین و طبقه بندی اهداف تدریس.............................. 43- روشهای تدریس..................................................... 54- محسنات و معایب روشها......................................... 85- انتخاب یک شیوه تدریس.......................................... 106- بررسی وضعیت موجود درس تربیت بدنی در کشور......... 107- پیشنهادات........................................................... 12منابع.................. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آمار ارزیابی نمرات فیزیک دانش‌آموزان 3 کلاس اول دبیرستان اهل‌بیت

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :26 مقدمه هدف این پروژه ارزیابی نمرات فیزیک دانش‌آموزان 3 کلاس اول دبیرستان اهل‌بیت است. چون ما در این پروژه از داده‌های از پیش‌ تهیه شده استفاده کردیم فقط به بررسی سطح نمرات می‌پردازیم و عواملی چون روش تدریس دبیر و امکانات آموزشی و غیره را بررسی نمی‌کنیم . متغیر موردمطالعه ما متغیر کمی پیوسته است و ما کار خود را با داده‌های آماری و بهره گرفتن از نمودارها برای نتیجه‌گیری هرچه بهتر به کار می‌بریم . ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

امار قد دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :10 فهرست موضوع………………………………  1 جدول فراوانی………………………    2 نمودار مستطیلی………………………  3 نمودار چند بر…………………………  4 نمودار میله ای………………………… 5 نمودار فراوانی تراکمی………………… 6 نمودار دایره ای………………………&hel ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه کلاس های سیمان چاه نفت

یکشنبه 4 مهر 1395
امروزه کارخانه های سیمان دنیا، نُه کلاس سیمان چاه نفت را می سازند. که همگی این سیمانها مشتقاتی از سیمان پرتلند می باشند. این سیمانها را به ترتیب حروف الفبا H, G, F, E, D, C, B, A و J (سیمان حرارت بالا) نامگذاری کردند، که در استاندارد API و isiri سیمان J گنجانده نشده است. ( به دلیل مصرف کم آن) عواملی که باعث بروز تفاوت بین سیمانهای نه گانه ی فوق می شوند، عبارتند از : ترکیبات مواد خام میزان نرمی دانه های سیمان میزان و نوع افزودنیهای سیمان افزودنیهای سیمان بر چند نوعند : تند کننده ها accelerators کند کننده ها retarders سبک کننده ها extenders که هر کدام از این افزودنیها وظائفی خاص و خواصی ویژه را به دوغاب سیمان می دهد و زمان نیم بندش و استحکام تراکمی آن را تنظیم می کند. بعداً با هر کدام از این مفاهیم بیشتر آشنا می شوید.  واژه های کلیدی : کلاس های سیمان چاه نفت، نرمی سیمان، زمان نیم بن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، پروژه، کلاس، سیمان، نفت

چگونه توانستم مشکل وابستگی بیش از حد ......دانش آموز کلاس اول را به مادرش برطرف نمایم ؟

شنبه 3 مهر 1395
عنوان:چگونه توانستم مشکل وابستگی بیش از حد ......دانش آموز کلاس اول را به مادرش برطرف نمایم ؟ نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:32 قیمت:2500 تومان چکیده : بسیاری از کودکان هنگام جدا شدن از والدین ناراحت می شوند، به خصوص در خانواده هایی که مراقبت های غیرمنطقی از کودک صورت می گیرد. اما برخی از کودکان اضطراب بسیار شدیدی را موقع جدا شدن از مادرشان نشان می دهند. در موارد بسیار شدید کودک حتی در اتاق مادر را تعقیب می کند، این مشکل موقعی در کودک در مدرسه می رود، آشکار می شود. حدود 3 و نیم درصد کودکان به این ناراحتی مبتلا می شوند و در دخترها و طبقه مرفه بیشتر است. به این رفتارها اضطراب جدایی می گویند . اگر والدین کودک را در محیط مدرسه رها کنند اضطراب کودک بیشتر می‌شود پس باید با ملایمت، ملاطفت و نرمی با کودک ارتباط برقرارکرد و با حرف زدن با کودک به کاهش اضطرابش کمک کرد. اضطراب در برخی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش تخصصی چگونگی شاد و جذاب و مخاطب پذیر کردن کلاس درس مطالعات اجتماعی

شنبه 3 مهر 1395
دانلود گزارش تخصصی چگونگی شاد و جذاب و مخاطب پذیر کردن کلاس درس مطالعات اجتماعی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27 دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان, این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد چکیده: اگر شادی و نشاط در مدرسه و کلاس نباشد زیستن برای یادگیری و یادگیری برای زیستن متعالی محقق نخواهد بود. جهان هستی در نتیجه تلاش مداوم و همکاری مجموعه ای عظیم به وجود آمده و در تلاش و پویایی این اعضا است که هر روز حیاتی نو اقامه می کند چنانچه مصداق بارز این کلام است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. و حال اگر نظری ریز بین تر بر این مجموعه اندازیم یکی از هزاران ما حصل آن تشکیل اجتماعات مردمی است اجتماعی که به طور خاص در پیکره اش خانواده ها نقش بسته اند. زمانی که فرزندان ی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس مطالعات اجتماعی را شاد ، جذاب و مخاطب پذیر نمایم؟

شنبه 3 مهر 1395
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس مطالعات اجتماعی را شاد ، جذاب و مخاطب پذیر نمایم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27 اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیده: اگر شادی و نشاط در مدرسه و کلاس نباشد زیستن برای یادگیری و یادگیری برای زیستن متعالی محقق نخواهد بود. جهان هستی در نتیجه تلاش مداوم و همکاری مجموعه ای عظیم به وجود آمده و در تلاش و پویایی این اعضا است که هر روز حیاتی نو اقامه می کند چنانچه مصداق بارز این کلام است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. و حال اگر نظری ریز بین تر بر این مجموعه اندازیم یکی از هزاران ما حصل آن تشکیل اجتماعات مردمی است اجتماعی که به طور خاص در پیکر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش تخصصی چگونگی شکوفاسازی خودباوری در روشنک در کلاس دین و زندگی

شنبه 3 مهر 1395
دانلود گزارش تخصصی چگونگی شکوفاسازی خودباوری در روشنک در کلاس دین و زندگی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 28 دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان, این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد  چکیده در این تحقیق که اینجانب در مورد اعتماد به نفس و خود باوری و مقابله با کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس هشتم انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس از اینکه با یکی از دوستان که مشاور بود تبادل نظر کردم به این مطلب دست یافتم که این دانش آموزبه دلیل اینکه فرزند اول بوده ودر کارها امر ونهی زیادی شده و همچنین از قبول مسئولیت ها تاحدی سر باز زده است این عوامل از جمله مهمترین عوامل کمرویی وی شده است ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش تخصصی چگونگی افزایش شور و شوق و توجه به نکات اساسی در کلاس مطالعات اجتماعی

شنبه 3 مهر 1395
دانلود گزارش تخصصی چگونگی افزایش شور و شوق و توجه به نکات اساسی در کلاس مطالعات اجتماعی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان, این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد چکیده درس تعلیمات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان خود آموزش دهیم، اینکه زندگی اجتماعی چیست؟نهادها و سازمانهای اجتماعی کدامند؟ جایگاه فرد در جامعه چگونه است؟ او چه نقش هایی در زندگی اجتماعی دارد؟ چه انتظارات از او می‌رود و متقابلا نظام آموزشی چه حقوق، امتیازات و امکاناتی در اختیار فرد می‌گذارد؟ درس تعلیمات اجتما ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی چگونه توانستم شور و شوق و توجه به نکات کلاسی را در کلاس مطالعات اجتماعی افزایش دهم ؟

شنبه 3 مهر 1395
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم شور و شوق و توجه به نکات کلاسی را در کلاس مطالعات اجتماعی افزایش دهم ؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 24 اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیده درس تعلیمات اجتماعی همان طور که از عنوان آن پیدا است به زندگی روزمره جمعی و فردی ما می‌پردازد. ما از طریق درس تعلیمات اجتماعی تلاش می‌کنیم تا راه های زیستن در جامعه‌ی امروز را به فرزندان خود آموزش دهیم، اینکه زندگی اجتماعی چیست؟نهادها و سازمانهای اجتماعی کدامند؟ جایگاه فرد در جامعه چگونه است؟ او چه نقش هایی در زندگی اجتماعی دارد؟ چه انتظارات از او می‌رود و متقابلا نظام آموزشی چه حقوق، امتیازات و امک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی چگونه توانستیم در کلاس درس در عصر اطلاعات و ارتباطات با جهانی شدن آموزش شیمی همگام شویم؟

شنبه 3 مهر 1395
دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستیم در کلاس درس در عصر اطلاعات و ارتباطات با جهانی شدن آموزش شیمی همگام شویم؟ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 50 اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد چکیده درس شیمی از دروسی است که درک مفاهیم آن از دید دبیران و دانش آموزان دشوار است و معمولاً نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شیمی به دلیل ویژگی آزمایشگاهی و کاربردی بودن، قابلیت بالایی برای ارائه مفاهیم، باشبیه سازی و پویانمایی (انیمیشن) رایانه ای دارد. در واقع بسیاری از مفاهیم را که نشان دادن آن ها حتی در آزمایشگاه دشوار یا غیرممکن است، مانند: حرکت مولکول های گاز، حرکت ذرات باردار درون یک محلول، ساختار مولکولی ترکی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کلاس های آموزش خانواده

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه8 فه جامعه آماری:   در این تحقیق از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است که جامعه آماری آن معلمان و مربیان مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرج می باشد و نمونه آن 5 مدرسه بوده که از هر مدرسه 6 نفر از معلمان به پرسشنامه مورد نظر پاسخ داده اند.   پرسشنامه مذکور شامل 20 سوال می باشد و با استفاده از جدوال توزیع فراوانی و بدست آوردن میانگین هر یک از سوالات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   روش تحقیق:   از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها و میانگین های بدست آمده در پاسخ به 3 سوال پژوهشی دریافتیم که کلاسهای آموزش خانواده هم با پیشرفت تحصیلی و هم وضعیت روانی و رفتاری دانش آموزان کاملا در ارتباط است   روش نمونه گیری:    که اطلاعات گردآوری شدهبوسیله سوالات پخش شده بین ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 90 )
   1       2       3       4       5       6    >>