X
تبلیغات
رایتل

برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی

شنبه 29 آبان 1395

برنامه‌ریزی پویا برای زمان‌بندی سیستم اتوبوس‌رانی

چکیده:

در این مقاله سعی شده جدیدترین کاربرد سیستم های حمل و نقل عمومی پیشرفته برای برنامه ریزی پویا سیستم اتوبوسرانی به منظور زمانبندی حرکت اتوبوسها، تشریح گردد. مبنای محاسباتی این روش بر اساس الگوریتم کالمن استوار است واز داده های سیستم مکانیابی خودکار وسیله نقلیه و شمارش خودکار مسافر در محاسبات خود استفاده می نمایند. وجه تمایز این روش با روشهای مشابه قبلی در این است که زمان ماندن اتوبوس در ایستگاه و زمان حرکت آن در خطوط را بطور جداگانه محاسبه می نماید لذا می تواند اثر زود و یا دیر رسیدن اتوبوس، بر زمان ماندن آن در ایستگاه و یا برعکس را مشخص نمایند. در خاتمه روش مورد نظر با روشهای شبکه عصبی، رگرسیون خطی و روش تاریخچه داده های قبلی مقایسه شده است.

کلید واژه: برنامه ریزی و زمانبندی اتوبوسرانی، برنامه پویا، حمل و نقل عمومی پیشرفته شمارش خودکار وسلیه نقلیه، مکانیابی خودکار وسیله نقلیه.

1- مقدمه

در شهرهائی که از سیتم های حمل و نقل عمومی پیشرفته بهره نمی برند، برنامه ریزی و زمانبندی سیستم اتوبوسرانی، از پیش تعیین شده و به صورت ثابت اعمال می گردد. مبنای محاسباتی روشهای زمانبندی مذکور اغلب مبتنی بر استراتژی بهینه می باشد که بر اساس ویژگی های خاص و عوامل موثر پروژه مورد نظر نظیر: سرعت جریان ترافیک، طول چرخه سرویس اتوبوسرانی، زمان انتظار، زمان سفر با وسیله نقلیه، تراکم ترافیک و ... استوار است.

در اینگونه روشهای زمانبندی؛ که در این مقاله به عنوان روشهای قدیمی معرفی می‌شوند؛ چنانچه بواسطه برخی از حوادث پیش بینی نشده نظیر: تصادفات، خرابی وسایل نقلیه در مسیر و غیره تغییری در سرعت جریان ترافیک، چگالی آن و... رخ دهد، رفتار سیستم قابل پیش بینی نبوده و منجر به بروز تأخیر می گردد. ولیکن در روشهای جدید ویا همان روشهای پویای زمانبندی حرکت اتوبوسها، تغییرات ایجاد شده در جریان ترافیک در برنامه ریزی بهنگام می گردد.

برای نشان دادن اهمیت مطالعه برنامه ریزی و زمانبندی حرکت اتوبوسها، از آمار و ارقام سال 1383 در شهر تهران استفاده می گردد. به طور موتوسط در هر روز هفته 2477270 مسافر توسط سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی در شهر تهران جابجا می‌شود. حال چنانچه با زمانبندی و مدیریت صحیح حرکت اتوبوسها، تأخیر هر مسافر را فقط به میزان 2 دقیقه بتوان کاهش داد. در یک روز به طور متوسط از 82575 ساعت، اتلاف وقت مسافران جلوگیری می شود و با فرض هر روز کاری 8 ساعت می توان روزانه 3/28 نفر – سال در وقت شهروندان تهرانی صرفه جویی کرد.

2-1-2- شمارش خودکار مسافر

یکی از مهمترین اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی سیستم حمل و نقل عمومی تخمین و یا شمارش تعداد مسافران می باشد. برای شمارش مسافران در سیستم اتوبوسرانی از روشهای مختلف استفاده می شود، که شامل روشهای ساده نظیر شمارش دستی و روشهائی با پیشرفتة شمارش تعداد مسافران نظیر جمع آوری الکترونیکی کرایه و شمارشگرهای خودکار و... می باشد. یکی از سیستم های APC یا شمارش خودکار مسافر می باشد که مسافرین را که در ایستگاه، هنگام سوار یا پیاده شدن شمارش می نماید. تکنولوژی های بکار برده شده در سیستم شمارش خودکار مسافر متفاوت می باشد. در برخی از آنها با پا گذاردن مسافرین روی مادون قرمز، هنگام عبور از امواج و شکستن آن در محل درب اتوبوس مسافر شمارش می گردد. در این سیستم ها علاوه بر تعداد مسافرین معمولاً محل ایستگاه، زمان و تاریخ ورود اتوبوس به ایستگاه، زمان باز و بسته شدن درها، تعداد مسافرین داخل وسیله و تعداد مسافرین خارج وسیله را ثبت می نماید. این اطلاعات در مورد مسیرها و اتوبوسهای مشخص ثبت و ذخیره می شوند. و توسط سیستمهای ارتباطی به مراکز کنترل و ... منتقل می گردند.

2- پیش بینی زمان اعزام و رسیدن اتوبوس به ایستگاه با استفاده از اطلاعات AVL , APC
این روش مبتنی بر اطلاعات مدیریت ناوگان؛ شامل شمارش خودکار مسافرین (APC) و مکانیابی خودکار وسایل نقلیه (AVL) بوده و در محاسبات خود از الگوریتم کالمن استفاده می‌کند.

.

در این شکل وقتی که اتوبوس n ام از ایستگاه i حرکت می‌کند، زمان اعزام آن از سیستم AVL تشخیص داده می شود. در این لحظه الگوریتم پیش بینی کالمن؛ که برای پیش بینی زمان حرکت در خطوط می باشد؛ زمان حرکت در خط بعدی را پیش بینی خواهد کرد، یعنی زمان حرکت بین ایستگاه I و I+1 و متعاقباً زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه پائین دست؛ یعنی ایستگاه I+1 ام؛ حاضر در ایستگاه i قرار دارد، خواهیم داشت:خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

شنبه 29 آبان 1395

الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

مقدمه:

پیشرفت در تکنولوژیهای شبکه و پایگاه داده در دهه های اخیر منجر به ایجاد سیستم های پایگاه داده توزیع شده گشته است .یک سیستم پایگاه داده توزیع شده مجموعه ای از سایتها می باشد که از طریق شبکه به هم متصل شده اند که هر کدام از سایت ها پایگاه داده مخصوص به خود دارد اما می توانند با یکدیگر کار کنند بنابراین هر کاربری در هر سایتی می تواند به همه داده های موجود در شبکه دسترسی داشته باشد درست مانند اینکه همه داده ها در سایت کاربر ذخیره شده است .

دغدغه اصلی سیستم های پایگاه داده توزیع شده قطعه قطعه کردن و تخصیص پایگاه داده اصلی می باشد واحد قطعه داده می تواند یک فایل باشد که در این حالت موضوع تخصیص همان تخصیص فایل خواهد بود مشکل تخصیص داده یک مسئله NP-complete می باشد بنابراین نیاز به هیوریستیکهای سریع برای تولید راه حل های موثر می باشد علاوه بر اینها تخصیص بهینه اشیا پایگاه داده به طور شدید بستگی به استراتژی اجرای پرس وجو که به وسیله پایگاه داده توزیع شده پیاده سازی شده دارد .

هزینه اصلی در اجرای پرس و جو در سیستمهای پایگاه داده توزیع شده هزینه انتقال داده هنگام انتقال یک رابطه در موقع درخواست پرس و جو از یک سایت و انتقال آن از یک سایت متفاوت می باشد . هدف اصلی الگوریتم های تخصیص داده تعیین نسبت دادن فرگمنتها به سایتهای مختلف برای کمینه کردن هزینه انتقال داده در اجرای یک مجموعه از پرس و جو ها می باشد که معادل کمینه کردن زمان متوسط اجرای پرس و جو می باشد که اهمیت اصلی در محیط های توزیع شده و پایگاه داده چند رسانه ای دارد .
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا در سیستم های پایگاه داده توزیعی

مقدمه:

دغدغه اصلی سیستم های پایگاه داده توزیع شده قطعه قطعه کردن و تخصیص پایگاه داده اصلی می باشد واحد قطعه داده می تواند یک فایل باشد که در این حالت موضوع تخصیص همان تخصیص فایل خواهد بود مشکل تخصیص داده یک مسئله NP-complete می باشد نیاز به هیوریستیکهای سریع برای تولید راه حل های موثر می باشد §تخصیص بهینه اشیا پایگاه داده به طور شدید بستگی به استراتژی اجرای پرس وجو که به وسیله پایگاه داده توزیع شده پیاده سازی شده دارد.


فهرست مطالب:

مقدمه

الگوریتم های استاتیک

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم Simulated Evolution

الگوریتم The Mean Field Annealing (MFA)

الگوریتم تخصیص داده جستجوی تصادفی همسایگی


الگوریتمهای تخصیص پویا

الگوریتم شمارنده ساده

الگوریتم Load Sensitive counter

الگوریتم Incremental

الگوریتم optimal

الگوریتم Threshold
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کارآموزی شرکت پویا قطعه

شنبه 3 مهر 1395
دانلود کارآموزی شرکت پویا قطعه فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 42             پیشگفتار : در طول دوره کارآموزی در شرکت پویا قطعه در قسمت ها و بخش های گوناگون این کارخانه مشغول به فعالیت شدم و با قسمت ها مختلف آن تا حدودی آشنا شدم ، فعالیت های انجام شده در طول این دوره شامل ریز دوره های مختلفی شد که در طول این گزارش به اختصار به استحضار شما استاد گرامی می رسانم ، آشنایی با ابزارهای اندازه گیری صنعتی ، ابزارهای دقیق اندازه گیری ، Spc و سیستم هاز اندازه گیری Msa از جمله این آموخته ها میباشد.   فصل اول آشنایی با شرکت پویا قطعه نام قانونی شرکت:   تعاونی پویا قطعه رودبار نام تجاری شرکت:   پویا قطعه صنعت:   فلزی فابریکی(مصنوعات فلزی) سال تاسیس:            ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: کارآموزی، شرکت، پویا، قطعه

دانلود متن کامل ورد Word پروژه داده کاوی پویا با استفاده از عامل

شنبه 3 مهر 1395
دانلود متن کامل پایان نامه داده کاوی پویا با استفاده از عامل پایان­­ نامه کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم ­افزار  تعداد صفحات : 157 چکیده امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره ­گیری از روشهایی همچون داده ­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد. بدلیل حجم بسیار بالای داده­ ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده­ های جدید، ذخیره ­سازی این داده ­ها امری مقرون به صرفه نیست، لذا داده ­هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند، همواره بصوت پویا در حال تغییر و تحول هستند. مساله دیگری که امروزه در بحث داده ­کاوی وجود دارد، بحث توزیع شدگی ذاتی داده­ها است. معمولا پایگاه هایی که این داده­ ها را ایجاد یا دریافت می­کنند، متعلق به افراد حقیقی ی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آکوردهای آلبوم آدم و نفسش از پویا بیاتی

شنبه 3 مهر 1395
آکوردهای آلبوم آدم و نفسش از پویا بیاتی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عنوان تحقیق: بایستگی‌ های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی (ره)

شنبه 3 مهر 1395
بایستگی‌ های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی (ره) 77 صفحه چکیده: این پژوهش با عنوان «بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)»  و با هدف شناساندن فقه امامیه به عنوان فقهی پویا در همه‌ی اعصار به انجام رسیده است. در دنیای کنونی با پیشرفت علوم مختلف فقه نیز به عنوان علمی که در تمامی شئون زندگی مردم مسلمان جاری است باید همگام و همسو با علوم دیگر پیشرفت نماید. روش استنباط احکام شرعی و شیوه‌های مختلف پاسخگویی سنتی با تکیه بر کتب و روش پیشینیان بوده است ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که علماء و اندیشمندان با توجه کافی به اسلوب سلف باید در علوم دیگر نیز آگاهی‌های لازم را بدست آورند. لزوم استفاده از کتاب «جواهر الکلام» به عنوان کتابی مرجع برای علماء دین، همواره مورد توجه و تأکید امام خمینی(ره) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ساختارسرمایه پویا

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات23   چکیده بطورمتعارف حرکت به سوی ساختارسرمایه تجربی بابررسی آنچه بعنوان اهرم مطلوب تعیین شده بامطالعه همکاری بین اهرم رعایت شده ویک مجموعه ازمتغیرهای توضیحی موردتحقیق قرارگرفته است.این گذردوعیب اصلی داشت،اول اهرم رعایت شده لزوماًبه اهرم مطلوب نیازی ندارد.دوّم تحلیل های تجربی بطورغیرپویااثرگذارندودرنشان دادن یک آینده روشن ازساختارسرمایه پویاواینکه بوسیله شرکتهاتعدیل شودناتوان هستند.دراین مقاله مایک مدل پویای تعدیل وگروه اطلاعات بعنوان متدولوژی برروی یک نمونه ازشرکتهای انگلیسی وآمریکایی که بطوراختصاصی تعیین کننده یک اختلاف زمانی در ساختارسرمایه تجربی می باشندراوضع کردیم،درمجموع مدل به جهت امکان اینکه یک نقطه زمانی ازاهرم رعایت شده شرکت راپذیرفته ممکن است مطلوب نباشدوتفاوت شرکتها درسرعت تعدیلاتشان درجهت ساختار سرمایه پویاست که خودشان آن راباکاربیش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: ساختارسرمایه، پویا

دانلود تحقیق هارمونی استاتیک و پویا

چهارشنبه 31 شهریور 1395
هارمونی و ملودی جزو جدایی ناپذیر موسیقی هستند، هرقدر هم که بخواهیم با بزرگ جلوه دادن یکی دیگری را کوچک کنیم، یا با استفاده از قوت یکی احساس خطا در دیگری را کاهش دهیم به ناچار مجبور هستیم به موسیقی از هر دو زاویه نگاه کنیم.   در طول تاریخ موسیقی ارزش هارمونی و ملودی بارها تغییر کرده و به نظر اینگونه میرسد که با گذشت زمان به ارزشهای هارمونی اضافه شده است. اما در روند تکاملی هارمونی، می توان به دو مقطع کلی اشاره کرد یکی زمانی که آهنگسازان از هارمونی Static استفاده می کردند و دیگری زمانی که استفاده از هارمونی Dynamic معمول شد. در این مطلب سعی خواهیم کرد مفهوم هارمونی استاتیک را با چند مثال توضیح دهیم و بزودی مفهوم هارمونی دینامیک. به قسمتهایی از موومان دوم کنسرتو شماره دو براندبورگ از باخ توجه کنید. پیچیدگی حرکت ملودی بوضوح مشاهده می شود و نشان از قدرت باخ – و اصولا" سبک موسیقی ب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد زبان برنامه نویسی برای ایجاد صفحات پویا در وب Php

جمعه 26 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه62 تاریخچه کمتر کاربر اینترنت را می‌توان یافت که تاکنون با صفحاتی با پسوندPHP برخورد نکرده باشد و البته این پسوند نامی آشنا برای طراحان و برنامه ‌نویسان وب است. پی اچ پی (PHP) یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین زبان‌های برنامه ‌نویسی برای ایجاد صفحات پویا در وب است و کمتر خواسته‌ای در محیط  وب وجود دارد که در PHP قادر به انجام آن نباشیم. از ایجاد یک صفحه ساده     برای پردازش اطلاعات فرم‌ها، ارتباط با بانک‌های اطلاعات، کار با  سوکت‌های TCP، پردازش فرمت‌های PDF وZIP   و حتی تصویر بخشی از توانایی این زبان است. PHP   در سال 1994 توسط Lerdorf  Rasmus و برای استفاده شخصی‌اش ایجاد شد. او بع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کاربرد برنامه نویسی پویا و شبیه سازی برای مدیریت مجرای فاضلاب

جمعه 26 شهریور 1395
کاربرد برنامه نویسی پویا و شبیه سازی برای مدیریت مجرای فاضلاب.. 2 کلمات کلیدی.. 2 چکیده 2 مقدمه. 2 مورد مطالعاتی: پروژه بازسازی فاضلابرو مرکب– شهر ایندیاناپلیس... 4 توسعه منحنی های زوال. 5 تخمین ارزش های احتمالی در ماتریس های احتمال انتقال فاضلاب های نرم. 6 تجزیه و تحلیل فاضلاب نرم : با استفاده از برنامه ریزی پویا در پیوستگی با مدل زنجیره مارکو. 9 حالات فاضلاب.. 9 جایگزین های نگهداری و بازسازی.. 10 احتمالات انتقال. 11 برنامه ریزی پویا احتمالی.. 11 مورد A: شرایط کلی.. 12 مورد B: محیط خورنده 13 تحلیل هزینه ی تغییرات با استفاده از شبیه سازی.. 14 به روز رسانی ماتریس های احتمالی انتقالی.. 15 تاثیر افزایشی و نرخ های مطلوب.. 16 خلاصه و نتیجه گیری   17 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
گزارش کار آموزی رشته حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کیمیا فرد پویا  تعریف حسابداری و کارآموزی:  حسابداری: شناسایی، اندازه گیری،و ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی و استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت وتصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود. وظیفه حسابدار چیست؟ حسابدار باید کلیه امورات مالی را برابر مقررات از سوی مدارک ثبت مورد قبول و دور از هر گونه اغراض شخصی و یا گروهی انجام داده حسابهای مورد نظر را تنظیم و نگهداری نماید. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری دو نوع است:۱- برون سازمانی ۲- درون سازمانیبرون سازمانی ها: از قبیل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و… هستند.درون سازمانی :از قبیل مدیریت وگردانندگان عملیات شرکت و… هستند.  دانلود گزارش کارآموزی   فهرستپیشگفتارمقدمهمیزان رضایت دانشجو از این دورهفصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )معرفی و خدمات محل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت­ های پویا و همکاری استراتژیک

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
  تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت­ های پویا و همکاری استراتژیک (شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی­) 115 صفحه چکیده: هدف این پژوهش تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک برای سازمانهای درگیر در توسعه ی شهرستانهای رستم و ممسنی در استان فارس می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان و خبرگان آشنا به وضعیت شهرستان های رستم و ممسنی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. جامعه ی آماری پژوهش متشکل از متخصصان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مذکور که آشنایی کاملی با وضعیت شهرستان های مورد مطالعه دارند، می باشند.  جهت تدوین و سنجش رابطه ی علت و معلولی استراتژی ها با یکدیگر 6  نفر از  متخصصان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایان نامه داده کاوی پویا با استفاده از عامل هوشمند

جمعه 19 شهریور 1395
چکیده امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، بهره­گیری از روشهایی همچون داده­کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده­ها، امری غیرقابل اجتناب می­باشد. بدلیل حجم بسیار بالای داده­ها در بسیاری از کاربردها و اهمیت بیشتر داده­های جدید، ذخیره­سازی این داده­ها امری مقرون به صرفه نیست، لذا داده­هایی که باید مورد پردازش قرار گیرند، همواره بصوت پویا در حال تغییر و تحول هستند. مساله دیگری که امروزه در بحث داده­کاوی وجود دارد، بحث توزیع شدگی ذاتی داده­ها است. معمولا پایگاههایی که این داده­ها را ایجاد یا دریافت می­کنند، متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی هستند که هر کدام بدنبال اهداف و منافع خود می­باشند و حاضر نیستند دانش خود را بطور رایگان در اختیار دیگران قرار دهند. با توجه به قابلیتهای عامل و سیستمهای چند ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید