X
تبلیغات
رایتل

بررسی پلی کربنات ترمو پلاستیک آروماتیک بر پایه بیس فنول A

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی پلی کربنات ترمو پلاستیک آروماتیک بر پایه بیس فنول A

- مقدمه

مصرف پلیمرهای پلی کربنات، پلیمرهای که با گروه –O-C-O- بهم متصل هستند، از ز مان گزارشات اولیه بسیار رشد کرده است Report 1969) (PEP . تضمین رشد آینده این صنعت با افزایش شرکتهای جدید به 6 تولید کننده سابق این ماده نشان داده شده است رشد تکنولوژی، شامل افزایش گریدهای با کاربرد خاص، امکان رقابت پلی کربنات‌ها را در مصارف مختلف فراهم کرده است.

پلی کربنات‌ها در بین پلیمرهای مختلف از لحاظ پایداری ابعادی مقاومت ضربه و شفافیت بسیار برجسته می‌باشند. مقاومت در برابر شعله آن خوب بوده و توسط بهبود دهنده‌هایی بهتر شده تا گرید خاصی تولید شود. با وجود اینکه پلیمرهای دیگر و فلزات در تعدادی از خواص بتنهایی بهتر از پلی کربنات می‌باشد، اما نیاز به ترکیبی از خواص مختلف باعث می‌شود که پلی کربنات بعنوان تنها امکان انتخاب شود. از سوی دیگر کمی مقاومت در برابر حلالها یک اشکال عمده در بسیاری از کاربردها می‌باشد. بطور کلی پلی کربناتها در تمامی رشته‌های مهندسی پلاستیک رقابت می‌کنند، که از مصارف عمده آن می‌توان به شیشه‌ها، علامات و روشنایی اشاره کرد.

این گزارش تکنولوژی، هزینه و بازار پلی کربنات‌ها را که از سه روش فسژنیزاسیون محلولی فسژنیزاسیون بین سطحی و ترانس استریفیکاسیون تهیه می‌شوند را ارائه می‌کند. 2 نوع از دو روش اول و یک نوع از روش سوم ارائه خواهد شد. همچنین نحوه تولید گرید مقام در برابر شعله و اکستروژن دوباره پلیمر برای تولید گریدهای خاص بیان خواهد شد.

این تحقیق به پلی کربنات ترمو پلاستیک آروماتیک بر پایه بیس فنول A محدود است، که مهمترین مزیت پلی کربنات از نقطه نظر تجاری می‌باشند. در PEP گزارش 50، کوپلیمرها فقط با توجه به بیس فنول A و بیس فنول A هالوژنه و یا مقدار کمی از عوامل سه گروهی شاخه‌ای در نظر گرفته شده است بدلیل عرضه تجاری گریدهای خاصی، می‌بایستی هم کوپلیمرها و آلیاژها را در نظر گرفت، کوپلیمرهایی که تجاری نیستند و همچنین آلیاژهایی که پلی کربنات جزء کم هستند در نظر گرفته نمی‌شوند.

این گزارش هیچگونه آنالیزی در مورد پلیمرهای فوم ، پلیمرهای تقویت شده با الیاف و افزودنیهایی ضد شعله که موضوع PEPهای مختلف هستند را ارائه نمی‌کند. مواد اولیه خام بیس فنول A . فسژن و تترابروموبیس فنول A (TBBPA) موضوع PEP شماره 81 می‌باشند. منابع اطلاعاتی ، پتنت‌ها، جزوات و مقالات مربوطه از سال 1976 می‌باشد.


2- خلاصه

بعد از 7 سال افزایش سالیانه 20% مصرف در ایالات متحده آمریکا، بیش از 60% در سال 1973 افزایش یافت. افزایش در سال 1974 با توجه به منحنی‌های مقدماتی برابر %10 بود که احتمالاً کمتر از مقدار واقعی آن می‌باشد. با ظرفیت جدید تولید، میانگین افزایش تولید سالیانه 20% یک پیش‌بینی قابل قبول برای کلیه محلهای تولید مانند اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن می‌باشد. مصرف به میزان تجارت بود و همچنین به کمبود محصولات رقابتی بستگی خواهد داشت. تولید آن با کمبود مواد اولیه ممکن است محدود شود.

بعد از 15 سال از تجاری شدن پلی کربنات، ظرفیت کلی جهان کمتر از 500 میلیون پوند بر سال می‌باشد.

از نقطه نظر رقابتی، تجارت توسط بایر، توابع آن موبای و جنرال الکتریک کنترل می‌شود. یک سرمایه کلان در فروش و سرویس تکنیکی نیاز می‌باشد تا این حکمفرمایی شکسته شود. جنرال الکتریک 75 میلیون دلار فقط در مت ورنون و ایندین فاسیلیتی (Indian facilities) سرمایه‌گذاری کرده است. میزان تولید، تولید کنندگان عمده در اوایل 1973 بصورت زیر می‌باشد:

میلیون پوند بر سال هزار تن بر سال

بایر 220 100

جنرال الکتریک 150 68

موبای 18 40

یکی از مهمترین چیزهای مورد نیاز تعدد گریدهای مختلف می‌باشد. گریدهای جدید خواص زیادی از جمله مقاومت در برابر شعله، مقاومت در برابر آسیب، مقاومت در برابر اشعهuv ، ترکیب سفتی و مقاومت ضربه، مناسب بودن برای قالب‌گیری چرخشی و همچنین مناسب بودن برای فومهای ساختاری را دارا هستند. رشد عمده اخیراً در تهیه شیشه، Lighting و علامات می‌باشد. بعنوان شیشه نشکن پلی کربنات‌ها به موقعیت رزین‌های آکریلیک نفوذ کرده‌اند روم و هاس در حل ورود به بازار شیشه‌های پلی کربنات از طریق خرید دستگاههای ورق‌سازی و تجارب از شرکت رولند (Rowland) یک شرکت کوچک که رقابت در این بازار حساس به سرمایه را مشکل می‌دانست می‌باشند. روم و هاس امروزه تولید کننده پلیمر پلی کربنات نمی‌باشند مهارت و سرمایه مورد نیاز و همچنین بازار پلی کربنات بیان کننده آنست که فقط در کشورهایی پیشرفته استفاده خواهند شد.

نفوذ پلی کربنات‌ها به بازار سنتی پلیمرهای دیگر و فلزات، با افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمت آنها بیشتر می‌شود. در سال اخیر این روند قیمت بدلیل افزایش تورم برعکس شده است. حداقل قیمت در ایالات متحده 98 سنت بر پوند در مقایسه با 75 سنت بر پوند و قیمت تجاری اولیه می‌باشد. با این وجود، نفوذ در بازار بدلیل تأثیر تورم بر اجناس رقابتی همچنان ادامه دارد.

تولید کنندگان سه روش عمده برای تولید پلی کربنات بکار می‌برند: فسژنیزاسیون محلولی، فسژنیزاسیون بین سطحی و ترانس استریفیکاسیون. فقط کسر کمی از تولید کل توسط ترانس استریفیکاسیون می‌باشد و مقدار عمده تولید از طریق فسژنیزاسیون بین سطحی می‌‌باشد. اما تفکیک دقیق در میزان آن از مقالات مشخص نمی‌باشد. کلیه این روشها به انضمام دو متغیر و یک روش بر ای گرید مقاوم در برابر شعله در این گزارش نوشته شده است.

فسژنیزاسیون محلولی شامل واکنش بیس فنول A با فسژن در حضور پیریدین بعنوان گیرنده اسید ] تا محصول جانبی اسید کلریدریک تولید کند[ و p-t بوتیل فنول (PTBP) بعنوان اختتام دهنده زنجیربا متیلن کلراید بعنوان حلال می‌‌شود. یک پلیمر واحد تکراری تولید می‌شود که انتهای زنجیر با گروههای p-t بوتیل فنیل اختتام یافته است. پلیمر باز یافت شده، اکسترود می‌شود و بصور ت چیپهایی بریده می‌شود فسژنیزاسیون محلولی بصورت تجاری توسط جنرال الکتریک استفاده می‌شود.

در فسژنیزاسیون بین سطحی، یک فاز Caustic آبی اسید هیدروکلریک را جذب کرده و از پریدین استفاده نمی‌شود. تری اتیل آمین این واکنش را سرعت می‌بخشد.

فسژنیزاسیون بین سطحی بصورت تجاری توسط شرکتهای بایره موبای و تولید کنندگان ژاپنی استفاده می‌شود.

توانس استریفیکاسیون واکنش بین دی فنیل کربنات با بیس فنول A در دمای بالا (elevated) می‌باشد. ملکولهای پلیمری که از این طریق تولید می‌شود با گروههای فنیل خاتمه می‌یابند. ترانس استریفیکاسیون بصورت تجاری توسط شرکت بایر و شرکتهای تحت لیسانس آن استفاده می‌‌شود.

جدول 2-1 ارزیابی ما را از تولید گریدهای تزریق پلی کربنات نشان می‌دهند در فسژنیزاسیون محلولی پیوسته (ستون اول جدول) از یکسری راکتور همزن دار استفاده می‌شود. هزینه‌ها بالاتر از فسژنیزاسیون بین سطحی توسط راکتورهای مشابه (ستون دوم) می‌باشد. که یکی از دلایل آن می‌تواند بدلیل نیاز به بازیافت پیریدین باشد.

در روش راکتور پیوسته (ستون سوم) فسژنیزاسیون بین سطحی در یک راکتور tubular که بعد از آن راکتورهای ناپیوسته (Batch) همزن‌دار وجود دارد انجام می‌شود. هزینه‌های نشان داده شده بیشتر از هزینه‌های فسژنیزاسیون بین سطحی با استفاده از راکتورهای پیوسته همزن‌دار (ستون دوم) می‌باشد. این امر بدلیل زمان طولانی‌تر واکنش – همانطور که در پتنت نشان داده شده است- می‌باشد. علی ایحال هیچگونه اطلاعات کینتیکی دقیقی وجود ندارد. راکتور پیوسته توسط ایدمیتسو (Idemitsu)ابداع گردید. اما طراحی پروسس ما برابر با محاسبات اقتصادی ایدمیتسو نمی‌باشد.

فسژنیزاسیون محلولی ناپیوسته (ستون چهارم) برای مقایسه با فسژنیزاسیون محلولی
پیوسته (ستون اول) نوشته شده است. هزینه‌های سیستم ناپیوسته بدلیل نیاز به فضای بیشتر برای راکتور و Surge، 20 میلیون پوند در سال بیشتر می‌باشد. اما اختلافات بطور نسبی کم می‌باشد. زیرا تغییر محصولات در سیستم ناپیوسته ساده‌تر است. و چنین سیستمی در صورت نیاز به تولید گریدهای مختلف در یک مجتمع ترجیح داده می‌شود. در عین حال موقعیت اقتصادی سیستم ناپیوسته با کاهش ظرفیت تولید بهتر می‌شود.

با وجود اینکه مقایسه‌ها برای گرید تزریق می‌باشد، اما پروسس‌های بحث شده تا با اینجا برای تولید تمام گریدهای پلی کربنات مناسب می‌باشند. ترانس استریفیکاسیون برای تولید گریدهای ویسکوز مناسب نمی‌باشد، بنابراین ارزیابی آن بر اساس نصف ظرفیت گرید تزریق انجام می‌شود. همانطور که در جدول نشان داده شده است (ستون پنجم) حتی با وجود ظرفیت کم، حداقل هزینه استهلاک را دارد. و در نتیجه هزینه تولید بسیار مناسبی در مقیاس برابر را خواهد داشت، متاسفانه کیفیت محصول تولید شده توسط روش ترانس استریفیکاسیون کمتر از روشهای دیگر می‌باشد.

با وجود اینکه پلی کربناتها ذاتاً در برابر سوختن مقاوم هستند ، اما گریدهای خاص مقاوم در برابر شعله که حاوی هالوژنها و احتمالاً عناصر دیگر می‌باشند عرضه شده‌اند. ما هیچگونه اطلاعات دقیق در مورد ترکیبهای تجاری نداریم. ستون ششم جدول یک ارزیابی از پلی کربنات مقاوم در برابر شعله حاوی 5% وزنی برم ( از طریق تترابرموبیس فنول A) را نشان می‌دهد. پلیمر در این مورد از طریق فسژنیزاسیون محلولی پیوسته تولید شده است. در نتیجه ستون ششم می‌بایستی با ستون اول مقایسه شود. کل هزینه مواد برای گرید مقاوم در برابر شعله شامل 3/3 سنت بر پوند از گرید تزریق بیشتر است. با مقایسه، هزینه استهلاک برای گرید مقاوم در برابر شعله (شامل 3 سنت بر پوند هزینه فروش و تحقیق بیشتر از حالت عادی) 20 سنت بر پوند بیشتر باشد.

بجای استفاده از امکانات ویژه‌ای برای تولید گرید مقاوم در برابر شعله، می‌توان مستر بچ هایی حاوی مقدار زیاد برم ساخت. سپس این مستر بچ را می‌توان با گریدهای استاندارد آلیاژ کرد و دوباره آنها را اکسترود نمود. ستون آخر هزینه اضافی مورد نیاز برای آلیاژسازی و اکستروژن دوباره را نشان می‌دهد. اشکال شامل قیمت رزین و افزودنیها نمی‌شوند.

در کلیه پروسس‌هایی که ارزیابی شد، (بجز ترانس استریفیکاسیون) پلیمر در یک نقطه بصورت پودر می‌باشد. در نتیجه افزود نیها را می‌توان قبل از اکستروژن با آن آلیاژ کرد. حتی در این موارد، توانایی تولید مستر بچ‌هایی برای تقاضاهای متغیر بازار مطلوب است. ستون آخر همچنین برای چنین اهدافی نیز قابل اعمال می‌باشد.

بیشترین مقدار تولید پلی کربنات از روش فسژنیزاسیون بین سطحی می‌باشد که ارزانتر از فسژنیزاسیون محلولی با پیریدین بعنوان گیرنده اسید می‌باشد. جنرال الکتریک در ابتدا روش دوم را شروع کرد. اما بتدریج از آهک بعنوان گیرنده اسید برای توسعه استفاده نمود، با وجود عدم ارزیابی این روش، اما انتظار می‌رود که هزینه‌ها قابل رقابت با فسژنیزاسیون بین سطحی باشد زیرا نیازی به بازیافت پیریدین نیست.

هزینه تولید پلی کربنات عموماً به هزینه مواد علی الخصوص به هزینه بیس فنول A بستگی دارد .

- آنالیز و مقایسه پروسه

مزایا و معایب گزارش شده فرایندهای مختلف پلی کربناتها ، مانند نیاز به دمای بالا و یا جداسازی حلال، زمانی مؤثر هستند که روی هزینه کل تأثیر گذار باشند. این بحث روی هزینه، کیفیت و نیازهای غیرضروری فرآیند در روشهای مختلف تأکید خواهد داشت.

فرآیند ترانس استریفیکاسیون کمترین پتانسیل را برای تولید پلی کربنات با کیفیت خوب دارد. انتهای زنجیرهای پلیمر گروههای فنیل قرار دارند که به اندازه پاراترشیاری بوتیل فنیل (PTBP) پایدار نیستند. باقیمانده کاتالیست با وجود غیرفعال شدن، جدا نمی‌شود. در این روش فرآیند مذاب، از حلال استفاده نشده و در نتیجه گریدهای اکستروژن و ریخته‌گری حلالی (Solvent Casting) را بدلیل ویسکوزیته بالا نمی‌توان تولید کرد. نهایتاً هر گونه منومر و الیگومر باقیمانده درون محصول مانده و یک خطر جدی برای مواد خوراکی، در صورت تماس با آنها، بشمار می‌آید. زیرا از جدایش توسط حلال نمی‌توان استفاده کرد.

با توجه به هزینه فرآیند ترانس استریفیکاسیون ارزان ترین فرآیند تولید پلیمر با گرید تزریق می‌باشد. بدلیل عدم توانایی این روش برای تولید تمامی گریدها، حجم تولید در بازار از طریق این روش کمتر از روشهای دیگر می‌باشد. در نتیجه مسائل اقتصادی برای مقیاس بزرگتر بسته به شرایط ممکن است منجر به انتخاب روشهای دیگر شود.

پلیمر با کیفیت بالا در تمام گریدها را بایستی یا از روش فسژنیزاسیون محلولی و یا فسژنیزاسیون حلالی تهیه کرد. مشکلات مربوط به خالص‌سازی در این دو روش تفاوت دارند: اما خلوص کافی را می‌توان با طراحی مناسب بدست آورد. برای مثال جدا کردن پیریدین مورد استفاده در فرآیند محلولی بسیار سخت‌تر از تری اتیلی آمین مورد استفاده در فرآیند بین سطحی می‌باشد هر کدام ترکیب جز پایداری پلیمر را کم کرده و در بعضی از مصارف خطرناک خواهد بود.

قلیا مورد استفاده در فرآیند بین سطحی می‌تواند بطور مؤثری منومر را بزداید، اما شستشوی اسیدی مورد نیاز برای زدایش پیریدین در فرآیند محلولی، حلال خوب برای ترکیبات فنولیک نمی‌باشد. بهرحال ، رسوب و دوباره خمیر کردن برای زدایش ترکیبات فنولیک در روش دوم بایستی به دفعات کافی انجام شود. این آنالیز بدون اطلاعات مقایسه‌ای انجام می‌شود. و امکان این وجود دارد که با یک روش نتوان بصورت عملی به کیفیتی برابر با روش دیگر در بعضی از گریدها رسید.

بر طبق پیش بینی، هزینه، فرآیند محلولی بدلیل پیچیدگی بازیافت پیریدن هزینه برتر از روش بین سطحی می‌‌باشد. این نتیجه‌گیری فقط در صورتیکه از مواد ارزان در سیستم محلولی بدون آب استفاده شود می‌تواند اشتباه باشد. انتخاب مواد ترکیبی بدون استفاده از اطلاعات احتمالاً متغیرترین مرحله در این محاسبات خواهد بود. مشکل عمده خوردگی در حین تولید نمی‌باشد بلکه آلودگی محصول توسط آثار خوردگی بوده چه در حین عملیات عادی تولید می‌شود و چه در حین توقف سیستم.

فسژنیزاسیون محلولی در ابتدا توسط جنرال الکتریک مورد توجه قرار گرفت. اما طرحهای اصلی توسعه جنرال الکتریک تا به امروز آشکار نشده است پیشنهاداتی در پتنت‌های جنرال الکتریک وجود دارد که در فرآیندی بجای پیریدین از یک پذیرنده اسید جامد، مانند آهک استفاده شود. بدلیل حذف بازیافت پیریدین، هزینه چنین فرآیندی، می‌تواند با روش بین سطحی رقابت کند. اما مشکل انتقال و کار با ماده جامد هزینه کم آنرا جبران می‌کند.

کلیه طراحی‌هایی موجود، بجز ترانس استریفیکاسیون، شامل بازیافت پلیمر از محلول توسط رسوب با ضد حلال می‌ شود. در این روش امکان تولید پلیمر با بالاترین کیفیت، بدلیل حذف منومرها و الیگومرها وجود دارد. تبخیر مستقیم حلال کم هزینه‌تر می‌باشد اما امکان تولید با این درجه از خلوص را نخواهد داشت. علاوه برا ین عملی بودن این روش مشکوک می‌باشد بخصوص برای گریدهای با ویسکوزینه بالاتر. مشابه با آن از طریق بازیافت از ژل، خرد کردن، و سپس خشک نمودن نمی‌توان به این درجه از خلوص رسید. و احتمال آلودگی بیشتر از تجهیزات وجود دارد.

ارزیابی ما نشاندهنده آنست که فرایند راکتور پیوسته از فرآیند فسژنیزاسیون بین سطحی پیوسته گرانتر می‌باشد. اولین استدلال در این مورد، زمان اقامت طولانی در راکتورهای ناپیوسته (batch) در مرحله پلی کندانساسیون که بعد از آن راکتور پیوسته قراردارد می‌باشد. طراحی فقط بر اساس اطلاعات موجود میباشد. اما مشخص نیست که زمان اقامت طولانی واقعاً مورد نیاز می‌باشد یا نه. همچنین آیا هزینه طراحی اپتیم قابل رقابت با فسژنیزاسیون بین سطحی می‌باشد یا نه.

هزینه فرآیند بچ اندکی بالاتر از فرایند پیوسته با سرعت تولید یکسان می‌باشد زیرا نیروی انسانی و برق بیشتری مورد نیاز است. سیستم واکنش تنها قسمت کوچکی از کل کارخانه بوده و بنابراین اختلاف زیاد نمی‌باشد. فرآیند ناپیوسته با کاهش ظرفیت و افزایش تعداد محصولات سیستم ناپیوسته مورد توجه بیشتر قرار می‌گیر د.

ظرفیت طراحی برای این گزارش تا حدی کمتر از ظرفیت کارخانه‌های امروزی می‌باشد. اما تعداد گریدهای عرضه شده برای فروش نشاندهنده آنست که کارخانه از چندین واحد بجای یک خط تولید تشکیل شده است.

اقتصاد در قسمتهای مختلف بررسی می‌شود و در خلاصه با هم مقایسه می‌شود.


10 پلی کربناتهای مقاوم در برابر شعله

شیمی

گزارش شماره PEP 92 در مورد مواد افزودنی جهت افزایش مقاومت در برابر شعله را توضیح داده است. اینجا تنها در مورد مواد افرودنی برای پلی کربنات بحث می‌شود. پلی کربنات حاصل از بیس فنل A می‌سوزد اما در صورتی که نسبت سطح به جرم ماده خیلی زیاد نباشد، در غیاب منبع حرارت خارجی شعله خاموش می‌شود. این خاصیت خود خاموش شوندگی پلی کربنات یک مزیت مهم این ماده در برابر مواد مشابه ( مانند اکریلیک‌ها) می‌باشد. گریدهای بهبود یافته جهت کاربردهایی که به مقاومت بیشتری نسبت به پلی کربنات پایة حاصل از بیس فنل A نیاز است، بطور تجاری به بازار عرضه شده‌اند. تولید کننده های مختلف از روشهای مختلفی جهت بهبود مقاومت استفاده می کنند، اما روشهای استفاده شده عمدتاً پایه مشترکی دارند. هالوژنها در این راستا به کار گرفته می‌شوند که بصورت ماده افزودنی به پلیمر افزوده شده یا بصورت استخلاف روی بیس فنل A قرار می‌گیرند. بر مبنای یک منبع، غلظتهای مورد استفاده شامل 4 تا 5 درصد برم، 10 تا 15 درصد کلر یا 7 یا 8 درصد کلر به علاوة‌7 درصد تری اکسید آنتیموان می‌باشد. آنتیموان بصورت هم افزا (Synergistically) با کلر عمل می‌کند.

بدلیل اینکه محصولات حاصل از تجزیه به جای خود پلیمر در شعله می سوزند، هر مادة افزودنی که پایداری پلیمر را بالا ببرد، مقاومت در برابر شعله آنرا نیز بیشتر می کند. استفاده از الیاف شیشه مقاومت را بالا می برد زیرا الیاف که غیر قابل اشتعال هستند از رسیدن شعله به عمق ماده جلوگیری می کنند. برای مقاومت در برابر شعله، فومها نسبت به ذرات جامد بهتر عمل می کنند دلیل آن احتمالاً بخاطر رسانایی حرارتی کمتر و احتمال کمتر چکیدن قطرات آتش گرفته می باشد.

کارهای توسعه‌ای بر تولید محصولی که آزمایشات کنترل کیفیت استاندارد را گذرانده باشد تأکید می کند. ارتباط بین آزمایشات مختلف بررسی شده است اما آنها ارتباط به خطرات استفاده از محصول ندارند. برای مثال، آزمایشات در مقیاس کوچک انجام می‌شود و شامل آتش ادامه‌دار نمی شوند. تحلیل این چنین عواملی از حوصلة این گزارش خارج است.

مروری بر فرآیند:

پتنهای ثبت شده در رابطه با مقاومت حرارتی در جدول 1-10 جمع‌آوری شده‌اند. بسیاری از آنها شامل بکاربردن یک هالوژن می‌باشد. بدلیل دمای کاری بالای پلی کربناتها، هالوژن معمولاً به یک هستة‌ آروماتیک (حلقه‌ای) متصل می‌شود. این پیوندها قوی‌تر از پیوندهای خطی یا سیکلوآلیناتیک می‌باشند. در این جدول هم مواد هالوژن‌دار افزودنی و هم پلیمر گنجانده شده است.

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اثربخشی داستان گویی درفرآیند یادگیری باتکیه بردرس ریاضی پایه هفتم

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی اثربخشی داستان گویی درفرآیند یادگیری باتکیه بردرس ریاضی پایه هفتم

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر،بررسی بهره گیری ازداستان گویی مباحث درسی توسط دبیرمربوطه دردستور کارقرارگرفته است.رویکرد این پژوهش کیفی و ملهم از نظریه تفسیری است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهده تاملی ، عاطفی-روانی و آموزشی کلاس هفتم انجام شده است.یافته های این پژوهش ، تاثیر مثبتی که تخیل در یادگیری دانش آموزان و جو کلاس ریاضی می گذارد که منجر به ایجاد یادگیری مطلوب درس ریاضیات دراکثرفراگیران شده است را نشان میدهد.

نتایج حاصل نشان می دهد استفاده از این روش باعث افزایش تمرکز دانش آموزان می شودواین یادگیری فعال را در آنها افزایش می دهد؛ وبا تحریک افکار آن ها ، فراگیران را به مشارکت در کلاس وا می دارد و فرایندهای ذهنی را بهبود می بخشد؛ واُفت تسلط بر مبحث که بعداز مدتی در هر درسی رایج است را به حداقل می رساند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

IT به عنوان پایه ای برای مزیت رقابتی

شنبه 29 آبان 1395

IT به عنوان پایه ای برای مزیت رقابتی

ـ اهداف اصلی برای IS :

  • تعیین روشهای بهتر از انجام کارها
  • هدایت به سمت افزایش سود
  • عملکرد بیشتر
  • گسترش ارائه و تصویر
  • توسعه موقعیت های رقابتی

نقش استراتژیک IT

نیروی رقابتی پتانسیل IT مکانیزم

داوطلبان جدید موانع ورود نصب وفرسایش

تأمین کنندگان کاهش قدرت چانه زنی فرسایش یا مشارکت

مشتریان قفل شدن تغییر هزینه ها یا اطلاعات مشتریان

محصولات جایگزین ابتکار محصول جدید یا ارزش افزوده

رقابت تغییر ارتباطات رقابت یا تجمیعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: عنوان، پایه، برمزیت، رقابتی

پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه

کامپیوتر پایه مانو:

•واحد حافظه با 4096 کلمه 16 بیتی

•ثبات های AR, PC, DR, AC, IR, TR, OUTR, INPR, SC

•فلیپ فلاپ های I, S, E, R, IEN, FGI, FGO

•رمزگشای 3 به 8 اعمال و 4 به 16 زمانبندی

•گذرگاه مشترک 16 بیتی

•دروازه های منطقی کنترلی

•جمع کننده و مدارهای منطقی که به ورودی AC وصل شده اند.


کد دستورها:

•دستورهای کامپیوتر بصورت یک کد دودوئی هستند که ترتیب خاصی از ریز عمل ها را مشخص می کنند.

•کد دستور + آدرس

–اگر تعداد دستورات 2n باشد، کد دستور باید n بیتی باشد.

–کد دستور گاهی درشت عمل نامیده می شود.

–آدرس یک ثبات و یا مکانی از حافظه را مشخص می کند.

•مکان حافظه آدرس عملوند می باشد.

•بجای کد دستور از مخفف دستور استفاده می کنیم.

•دستورها و داده ها در حافظه قرار دارند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه

دستورات کامپیوتر پایه:


فرم های مختلف یک برنامه:

•کد دودوئی –فرم واقعی دستورات حافظه، که اجرا می شوند.

•کد مبنای هشت یا شانزده –معادل کد دودوئی که به این مبناها تبدیل شده است.

•کد نمادین – برنامه نوشته شده به زبان اسمبلی –استفاده ازنمادها جهت بخشهای مختلف مختلف دستورات

•کد دستورالعمل ، آدرس و ... –فرم نمادین دستور به فرم دودوئی آن تبدیل می شود.

•زبان های برنامه نویسی سطح بالا –هر دستور به تعدادی از دستورات دودوئی ترجمه می شود.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد

شنبه 29 آبان 1395

طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد

1 بیتوته‌ی کوتاه جهان و میهمان سرا

هتل خانه ای برای چند روز است. منزلی که زمانی کوتاه در آن بیتوته می کنیم. آیا هتل آرامش و امنیت خانه را برای ما فراهم می کند؟ آیا حس آشنای خانه را دارد و تمامی حس تعلقی را که در طول سالیان دراز به خانه پیدا کرده ایم، یکجا و بی واسطه به ما عرضه می کند؟

وظیفه‌ی هتل چیز دیگری است و کسی در هتل، خانه را باز نمی یابد. مسلماً هیچ مسافری در طی سفر خویش اقامت در یک منزل را به هتلی در همان شهر ترجیح نمی دهد. خانه مکانی ساکن، اما هتل فضائی سیال و شناور است که حسی از تعلیق را به جای تعلق و احساس گمنامی را به جای آشنائی می نشاند. خانه حکایت ابدیت و هتل آنی و زودگذر است. در نهایت خانه معنای ثبات و هتل اهمیت سفر را باز می نمایاند.

هتل پیش از اینکه هتل باشد یک عنصر شهری است و هیچ شهری بدون داشتن دست کم یک هتل یا حتی یک مسافرخانه‌ی بسیار کوچک هم که شده کامل نیست. از این زاویه هتل یک نماد شهری بوده و یا می تواند باشد و بایستی به عنوان سمبلی از هویت شهر عمل کند.

از آنجایی که هتل تنها بنایی از شهر است که مسافرین غریبه حق استفاده و بهره برداری از آن را به طور رسمی دارند، قادر است هویت جمعی شهر را در یک جا گرد آورده و آن را عرضه کند. از طرفی هتل با واژه سفر همراه است. مسافری که به شهر می آید یا از آن گذر می کند نیاز به محلی برای اقامت خویش دارد. هتل باید قابلیت این را داشته باشد که مسافر را در خود بپذیرد. اتاقهای خالی هتل در انتظار میهمان هایی هستند که چون سایه می آیند و می روند. هتل نه مقصد است و نه مبدا، نه آغاز و نه پایان که یک وقفه زمانی و مکانی در طول مسیر سفر است. ورود، خروج و تمام مشخصات فردی مسافر ثبت می شود اما وی همچنان ناشناس باقی می ماند. برخلاف انتظار،‌ این گمنامی دلپذیر است. این جا فضای برخورد نیست. خلائی در گذر زمان است که ما را در افکار و اندیشه های خویش رها می سازد. به داستان یا خوابی می ماند که در آن زمان فشرده شده و مسیری دراز را در زمانی کوتاه سپری می کنیم.

مسافرت در دنیای امروز به عنوان یکی از منابع بزرگ تجارت بین المللی محسوب می شود که نقش مهم و ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارد. از طرفی مسافرت تنها یک نیروی اقتصادی قدرتمند نیست بلکه عوامل دیگری نیز می توانند در تقویت و تحکیم آن موثر باشند. مسافرت فعالیتی دو طرفه است که ضمن حفاظت از تاریخ و فرهنگ قدرت تخریب طبیعت را هم به همراه دارد.

هتل به عنوان نماد فیزیکی و معمارانه سفر، می تواند با طرح و برنامه ریزی درست، به رشد کیفی این مقوله کمک شایان توجهی کند. با توجه به اهمیتی که امروزه محیط زیست پیدا کرده است رعایت ابعاد زیست محیطی و پایداری در هتل ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

امروزه طراحی هتل ها غالباً از دست معماران خارج شده است. نه اینکه معماران آن را طراحی نمی کنند بلکه خواسته های کارفرما و ذهنیت کاذبی که از هتل ایجاد شده به شدت تعیین کننده است. این شدت را بخصوص در مناطق توریستی به عینه می توان مشاهده کرد. اصولاً این خاصیت مناطق توریستی است که خوراک بصری کوتاه مدتی را برای جلب توجه مسافران تولید می کنند که حاصل امر کاریکاتورهای مسخ شده از سبک‌های مختلف معماری است که درهم ادغام شده و در پوسته های ظاهری بنا خودنمائی می کنند. در واقع طراحی هتل های امروزه به تزئین پوسته ها تقلیل پیدا کرده است.

از هتل در دسته بندی کاربری های شهری به عنوان یک فضای عمومی یاد کرده اند حال آن که بیشتر یک فضای خصوصی است. گوشه و کنار هتل سرشار از فضاهای مکث و شخصی است. هیچ نگاه آشنا یا بیگانه ای سنگینی نمی کند. می توان ساعت ها در لابی هتل لم داد و در افکار و تخیلات خویش غوطه ور شد. دیگران سایه هایی بیش نیستند که شبح وار بدون اینکه دیده شوند می گذرند. هتل بیشتر یک فضای ذهنی است تا اینکه عینی باشد. خاطرات آن هم خاطراتی ذهنی هستند. ممکن است هیچ اتفاق خاصی نیافتد حتی دریغ از یک سلام آشنا اما اقامت در هتل خاطره انگیز است.

بسیاری از هتل های امروزی این ویژگی ها را با امکانات رفاهی بالا تامین می کنند. گرچه این امکانات لازمه یک هتل خوب است اما آن فضای غنی و سرشار ذهنی تنها از عهده قدرت مکان برمی آید که وظیفه معماران است.

حال این سؤال مطرح می شود که چگونه آن فضای رویایی و اسرارآمیز که قابلیت ارتباط بی واسطه با فضا و زمان را داراست خلق می شود.

1-2 جهانگردی

1-2-1 آغاز سخن

در فرهنگ عامه مردم ایران سفر و مسافرت جایگاه و اهمیت ویژه ای از جهت گسترش اطلاعات آگاهی ها و شناخت دارد. انسان با تجربه در این فرهنگ به انسان جهان دیده ای اطلاق می گردد که به سیر و سفر در اطراف و اکناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتی شناخت و نشانه ای در ذهن خود دارد.

مرز و بوم ایران نیز بستر مناسبی برای بروز و ظهور این نمادهای فرهنگی است. به لحاظ طبیعی ما از آب و هوا و شرایط اقلیمی متنوعی در هر گوشه از مملکت خود برخورداریم که در هر فصل گوشه ای از آن، جذب کنندة انسان های خوش ذوق است.

فرهنگ غنی و قدمت و تنوع فرهنگی ایران نیز شایستگی سیر و سفر در آن را دوچندان می کند. اقوام و ملیتهای فراوان با تنوع زبانی و فرهنگی، هر یک جاذبه هایی را برای شناخت و تعمق در آنها فراهم نموده که می تواند بستر مناسبی برای سیر و سفر ملل دیگر باشد.

آثار باستانی به جای مانده از همین اقوام و ملیتها، جاذبه هایی برای این تبادل فرهنگی و ارتباطات فراملیتی است. غنای فرهنگی و تاریخی، از آغاز تاکنون و بویژه در عصر حاکمیت اسلامی، قابلیتها و جاذبه های فراوانی را که زمینه ساز صنعت توریسم می‌باشد، به طور شگفت انگیزی با خود همراه دارد. اما این قابلیتها و جاذبه ها کمتر شناسایی و شناسانده شده است.

جهانگردی در دهه های اخیر توسعه فزاینده ای یافته است. برای بهبود ارائه خدمات در این بخش فنون و دانشهای گوناگون جمع شده اند تا جایی که جهانگردی لقب صنعت را به خود اختصاص داده است.

1-2-2 صنعت جهانگردی

شاید همة ما از واژة جهانگردی تصویر کم و بیش یکسانی در ذهن داشته باشیم. تصویری از مارکوپولو، ابن بطوطه، ناصرخسرو، … که جهان را گشتند و از خود سفرنامه و سیاحتنامه هایی بر جای گذاشتند. مقصود این سیاحان نام آور عمدتاً کشف نقاط نادیدة جهان و سفر به ناشناخته ها بود. اما امروز جهانگردی به مفهوم دیگر مطرح است و جهانگردان مقاصد و اهداف دیگری دارند. آنان دیگر به سفرهای طولانی نمی روند، سفرنامه نمی نویسند و قصد کشف جایی را ندارند. جهانگردان امروز برای تفریح، تفرج، سیاحت، زیارت، گذراندن اوقات فراغت، استراحت، آشنایی با سایر فرهنگها و بازدید ابنیه تاریخی و باستانی به سفر می روند. گاهی نیز نقاطی را برای سفر می‌گزینند که آنها را بارها دیده اند. هدف صرفاً جستجو و اکتشاف نیست و جهانگردان یک گروه خاص و استثنائی نمی باشند. امروزه جهانگردی عمومیت یافته و مقولة تازه ای مطرح گردیده است.

در فرهنگ لغات، جهانگردی را در اقطار عالم سفر کردن و شناخت و مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر به مقصد می رفته و به محل سکونت خود باز می گردد تعریف کرده اند.

در تعریف جامع جهانگردی باید کلیه عواملی را که در این موضوع به نحوی تاثیر می گذارند موردنظر قرار داد. این عوامل عبارتند از:

الف) جهانگرد

ب) عرضه کنندگان خدمات و کالاهای موردنیاز جهانگرد

ج) جامعة میزبان: فرهنگ ها و جاذبه های جهانگردی

بدین ترتیب جهانگردی مجموعه و منظومه ای است متشکل از جهانگرد و عرضه کنندگان خدمات و کالا و جامعه میزبان که با یکدیگر در تعامل و ارتباط بوده و هدف جلب و جذب جهانگرد را دنبال می کنند. جهانگردی صنعتی چند بعدی است که دربرگیرندة هتلها و مهمانسراها، رستورانها، مراکز تفریحی جاذبه های جهانگردی، سیستمهای حمل و نقل، واحدهای خدمات جهانگردی و واحدهای دیگری است که مجموعاً جهانگردی را در یک کشور شکل می دهند.

در تعریفی دیگر جهانگردی را چنین تعریف کرده اند:

جهانگردی عبارتست از به دیدار اقلیمهای گوناگون رفتن به قصد آگاهی یافتن بر احوال آن اقلیم و مردمانش و فرهنگ و چگونگی زندگی ایشان در زمان و مکان[1] و جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر می کند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد. در اسلام نیز تأکیدات خاصی در مورد مسافرت وجود دارد.[2]

در سنت اسلامی نیز تا حد زیادی بر مسافرت تأکید شده پیامبر (ص) می فرماید: سافروا تصفحوا (وسایل: حدیث 1498) در اجماع و عقل نیز در موارد متعددی به سفر و آداب آن تأکید گردیده است و علاوه بر سفرهای واجب (مانند حج) سفرهای مستحب که همان جهانگردی است توصیه شده است.

1-2-3- صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

اثرات اجتماعی و فرهنگی صنعت توریسم را می توان در چند جمله خلاصه کرد.

1- توسعة روابط فکری، فرهنگی، هنری و اجتماعی بین افراد، کشورهای صادر کنندة توریست و افراد پذیرای توریست.

2- گسترش مبادلات و همکاریهای بین المللی و تقویت همبستگی میان ملل مختلف جهان به منظور زمینه سازی در توسعة تفاهم و انتقال نکات مثبت و سازندة سایر فرهنگها به مردم.

3- افزایش اطلاعات و در نتیجه بالا رفتن سطح فرهنگی.

اثرات اقتصادی توریسم از مورد توجه ترین اثرات صنعت توریسم می باشد.

در پایان قرن جاری صنعت جهانگردی به عنوان درآمدزاترین صنعت جهان مطرح می‌باشد. بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی جهانگردی توریسم را به عنوان یکی از منابع مهم تأمین ارز در موازنه پرداختهای کشور محسوب می کنند و بدین لحاظ نقش صنعت جهانگردی در توسعة اقتصادی کشور ما امری محکوم تلقی می گردد. چه این صنعت همدوش با صنعت اکتشاف و استخراج و صادرات نفت گام برمی‌دارد و حتی در پاره ای از ممالک بعضاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت طعنه می زند در کشور ما نیز برنامة اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ضمن توجه مخصوص به صنعت جهانگردی آنرا به عنوان جایگزین صادرات نفت پنداشته است.

به طور کلی آثار اقتصادی بهبود و گسترش صنعت توریسم را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف) جلوگیری از خروج ارز از کشور

ب) کشش ارز از خارج

ج) افزایش نرخ اشتغال

د) افزایش صادرات پنهان

هـ) صنعت توریسم به عنوان درآمد ملی

و) صنعت توریسم به عنوان درآمد دولت

آمارهای منتشره از سوی سازمان جهانی توریسم W.T.O حاکی از آنست که درآمدهای حاصله از توریسم در جهان ظرف 40 سال گذشته (1990- 1950) بیش از 99 برابر شده است. یعنی این درآمدها که در سال 1950 حدود 100/2 میلیون دلار بوده است در سال 1989 به بیش از 700/208 میلیون دلار رسیده است.[3]

با توجه به مطالب عرضه شده در این بخش و به عنوان چکیده آن این موارد قابل ذکر می‌باشند:

1- ایران از سابقة طولانی در زمینة سیر و سفر برخوردار است.

2- مفهوم سیر و سفر همراه با جهان، در ایران نیز دگرگون شده است.

3- کشور ایران چه از نظر جاذبه های طبیعی و چه از نظر جاذبه های فرهنگی و اجتماعی غنی می باشد.

4- در زمینة حمل و نقل مشکل عمده ای بر سر راه گسترش سیر و سفر وجود ندارد. امنیت راهها رو به بهبود است.

5- اکثریت قریب به اتفاق مناطق ایران از فقدان و یا کمبود خدمات مناسب و آبرومند بین راهی رنج می برند.

6- امکانات اقامتی به طور مناسب توزیع نشده است و به امر اقامت در فضای آزاد یا کمپینگ بهای لازم داده نشده است.

7- بهره‌وری مناسبی از مواهب طبیعی ایران صورت نمی گیرد که علت آنرا در عدم وجود امکانات بهره برداری مناسب دانستیم.

بنابراین هدف ما: (تلاش در جهت بهره برداری مناسب از مجموعة محیط اطراف سایت محل طراحی (کوه سنگی مشهد) و تلفیق این بهره برداری با رساندن خدمات مناسب به مراجعه کنندگان این مجموعه اعم از زائر، توریست داخلی و خارجی در شهر مشهد است.

3-1 گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری

طراحی عامل اصلی در رقابت بین المللی است. این توصیف کاملاً منطبق با صنعت هتل داری امروز است. طراحی به معنای انتخاب ها و تصمیماتی است که کیفیت و ارزش محصولات را تعیین می کند. در حقیقت طراحی چیزی است که عرضه کننده آن را ارائه می کند و کیفیت و ارزش چیزی است که مصرف کننده درک کرده و از محصولات و خدمات به دست می آورد. طرح های ارزان و سطحی با طرحی نامناسب، به یک زمان تعلق داشته و با گذشت زمان از بین رفته و ناکارآمد خواهند شد. در مجموع طراحی داخلی، تنها جنبه طراحی هتل است که برای مشتری ملموس و عینی است. بنابراین برای سرمایه گذاران و هتل داران داشتن معماران و طراحان متخصص داخلی، ضروری است.

اصولاً گرایش های طراحی در صنعت هتل داری توسط سه عامل طبقه بندی می شوند:

3-1-1- نقش نمادگرایی در هتل های لوکس

نقشی که نمادگرایی در تمامی هتل های تجملاتی بازی می کند باعث ورود میهمانان به دنیای جدیدی از تجارب شده و با وضعیت ویژه‌ی فانتزی گرایی پیوند می خورد. میهمانان هتل از طریق انتخاب دقیق هتل و خدمات، شخصیت خود را به دیگران نشان می‌دهند. آنها با این انتخاب وارد دنیایی می شوند که با آن سازگارند و با ارزش ادراکی هتل آمیخته شده است. این موضوع می تواند مهارت هتل در بهره گیری از نشانه های انحصاری، روش طراحی و پیشرفت تکنولوژی را نشان دهد. روابط انسانی به نمادگرایی بستگی دارد و روش طراحی باعث ارائه تصویر قوی از ارائه دهندگان آن نماد می شود. بسیاری از هتل های درجه یک که تاکید زیادی بر طراحی دارند می توانند دنیای جدیدی از تجارب مربوط به نمادها را به میهمانان عرضه کنند و بسیاری از آنها تبدیل به نمادهای فانتزیک زندگی شده اند. طراحی به عنوان یک معیار و به عنوان یک ابزار بازاریابی نیز به کار می رود. بسیاری از افراد در هنگام سفر، فعالانه در جست وجوی یک تجربه مفید و ارزشمند از مکان جدید هستند و هتل ها با طراحی اصولی و ترکیب عناصر مختلف باعث به وجود آمدن مکانی مطلوب و منحصر به فرد شده و سبب برگشت مجدد افراد مختلف و اقامت در هتل ها می شوند. مثلا هتل های هایت موجود در سراسر دنیا که طراحی و ساخته شده اند، هیچ گونه شباهتی به یکدیگر ندارند. امروزه هتل ها سعی در جذب حس فانتزی گرایی گردشگران دارند. مسافران در جستجوی مکانی فراتر از یک اقامتگاه صرف هستند. آنان در جستجوی این هستند که بر دانش و تفریح خود بیافزایند.

3-8-2- همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح

در حال حاضر بسیاری از هتل داران در بازارهای لوکس معتقدند که هیچ تفاوت بارزی بین نیازهای یک تاجر و یک گردشگر در این دو بخش وجود ندارد. هر چند که بسیاری بر این باورند که باید بتوانند تسهیلات متمایزی را ارائه کنند. نزدیکی و هم پوشانی بین این دو مورد، موضوعی پیچیده و در عین حال انعطاف پذیر است. عامل اصلی این باور در هم پوشانی و ارتباط تجارت و گردشگری، ارائه اتاقهای مناسب جهت دو گروه فوق است. بیشتر مسافران تجاری در هتل هایی اقامت می کنند که سه عامل اساسی: خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب و رضایت از پرداخت پول را به آنها ارائه کند. معمولاً مسافران تجاری به علت مشغله کاری، زمان بیشتری را خارج از هتل به سر می برند و بیشتر جهت استحمام و خواب به هتل مراجعه می کند و به طبع توقع فضایی آرام، محیطی راحت و نورپردازی ای مناسب را دارند، ولی مسافران تفریحی بیشتر خواستار حس قوی تری از مکان هستند. آنها مایل به آشنایی با فرهنگ محلی بوده و خواهان مواجهه شدن با هتلی هستند که دارای طرحی داخلی باشد. مسافران تجاری بیشتر نگران این هستند که هتل چطور به نیازهای آنها پاسخ می دهد. موارد ضروری برای این گروه عبارتند از: مبلمان اداری با میز مخصوص تحریر و فضای موردنیاز، ارائه نوشت افزار، اتاق های تمیز با نور مناسب و استفاده تجهیزاتی مانند دستگاه چاپ، کپی و فاکس، کامپیوتر شخصی و چاپگر. با افزایش سفرهای تجاری و تفریحی، غالباً مسافران هر دو مورد را تواماً انجام می دهند. این امور در طراحی و عملکرد هتل ها هم منعکس شده و هتل های تجاری نیز تسهیلات و خدمات خانوادگی و تفریحی را ارائه می کنند. از سوی دیگر، هتل های تفریحی تسهیلات و خدمات تجاری و کنفرانسی ویژه ای دارند.

3-1-3- بهره گیری از فناوری

فناوری جدید، نقش مهمی در طراحی پروژه های جدید ایفا می کند. در حقیقت هتل ها برای موفق بودن همانند یک سیستم دقیق کارخانه ای کار می کنند. صرفه جوئی در انرژی، مدیریت ضایعات، فضاسازی و تعیین ساعات کاری، می تواند بیشترین استفاده را در یک هتل به بار آورد. کنترل طرح و ساختار آن به نرم افزارهای کامپیوتری و ارتباط آن با IT وابسته است. فناوری، به وجود آورنده زمان و پول کافی در راستای ایجاد و ارائه خدمات به مشتریان در هر هتل پنج ستاره است. در هتل های بزرگ، سیستم های مدیریت انرژی بسیار مهم بوده و سیستم های مرکزی کنترل انرژی برای حذف هزینه های غیرمنطقی و اضافی طراحی شده اند. هرچه فناوری به کار رفته در اطاق ها بیشتر باشد، طراحی اتاق هم دشوارتر است. فراهم کردن مواد، ترکیبات، نوردهی و فناوری موثر و مخفی از اهمیت خاصی برخوردار است.

3-2 هتل شرایتون

پاریس ، فرانسه

تاریخ تکمیل ساخت: 1996

مساحت ساختمان: m2 15700

هتل شرایتون پاریس که در ترمینال دو، فرودگاه شارل دوگل پاریس قرار دارد با توجه به محل استثنایی اش در کنار جاده اصلی و معماری حجیم و سنگین خود به یک نشان شهری تبدیل شده است.

پل اندرو: معمار این هتل سعی کرده است به جای بازگشت به گذشته و ایجاد حس نوستالژی در مسافران با استفاده از مفاهیمی ساده چون آرامش، راحتی و شادمانی فضایی باشکوه و مجلل خلق کند.

در بدو ورود لابی زیبا و باشکوهی قرار دارد که فضاهای متنوعی چون تریا، پذیرش، نگهبانی، اتاق چمدانها و … در خود جای داده است و سایر فضاهای اصلی در اطراف آن قرار دارند. مسافران برای رسیدن به اتاقها از فضایی بسیار دلپذیر و زیبا عبور می کنند که پس از بالا آمدن از پله ها یا آسانسور آنان وارد کریدورهایی می شوند که به یک آتریوم مرکزی بسیار زیبا و بزرگ باز می شود. برای ورودی اتاقها از درهای بسیار نفیس استفاده شده است. اتاق ها به طور کلی بسیار زیبا و دارای ظاهری کلاسیک هستند که در آنها از وسایل مجلل و مجهز که کار با آنها بسیار ساده است استفاده شده است و به طور کلی تمام جزئیات به دقت و به گونه ای طراحی شده سات که دو صفت سادگی و کاربردی بودن آن را دارا باشد.

5-1 خراسان

5-1-1 وجه تسمیه

نام خراسان که به اعتقاد برخی از قرن پنجم میلادی به بخش وسیعی از قلمرو شرقی ایران اطلاق شده مرکب از دو واژة «خور» (خورشید) و «آسان» (برآمد) است.

معنی آنرا برخی «طرف مشرق» گفته اند. برخی «مطلع آفتاب»، برخی «سرزمین خورشید طالع» و عده ای «خاور زمین» و گروهی «مشرق» که در زبان پهلوی هم به همان معنی آمده است.[4]

5-1-2 جغرافیای خراسان

الف. دوران قبل از اسلام

حدود خراسان در دوره های مختلف متفاوت بوده است. در کتیبه بیستون از خراسان با عنوان «پرثو» نام برده شده و حدود پرثو یا خراسان در آن دوران از شمال دریاچه آرال و سرزمین ماساژتها و رود سیحون، از مشرق سرچشمه های جیحون و رودخانه سند، از جنوب زرنگ (سیستان) و از مغرب قومس (دامغان) و هیرکانیا (گرگان) بوده است.[5]

ب- دوران اسلامی

در دوران اسلامی، مقدسی از اقلیم مشرق با عنوان «کشور پهناور خراسان» نام برده و مولف حدود العالم در سال 376 ه . ق حدود خراسان را از مشرق، هندوستان از مغرب، نواحی گرگان و از شمال رود جیحون تعیین کرده است.[6]

ج- دوران قاجاریه

آخرین تغییراتی که در مرزهای خراسان داده شده مربوط به دوران قاجاریه است که در سال 1273 ه. ق به موجب «قرارداد پاریس» هرات و قسمتهایی از افغانستان از خراسان جدا شد و در سال 1299 ه. ق براساس «قرارداد آخال» 34 شهرک و روستا از شمال خراسان منفک و به روسها واگذار گردید.


د. خراسان کنونی

خراسان کنونی با مساحتی حدود مساحت کل کشور در شرق و شمال شرقی ایران قرار گرفته است. مساحت این استان حدود 303692 کیلومترمربع بوده و حدود آن عبارت است از:

- در شمال و شمال شرقی به طول 700 کیلومتر مرز مشترک ایران با شوروی

- در شرق به طول 600 کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان

- در جنوب به استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان

- در مغرب به استان اصفهان و استان سمنان و دشت گرگان

- در ابتدا مرکز استان خراسان، شهر مشهد بوده و شامل 15 شهرستان بوده است. شهرهای مهم این استان عبارتند از: سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام، گناباد، بیرجند، کاشمر، قوچان، شیروان، نیشابور، درگز (محمودآباد)، اسفراین (میان‌آباد)، فردیس، طبس و بجنورد.

ولی در سال‌های اخیر به دلیل رشد و توسعه سریع شهر مشهد و استان خراسان، این استان به 3 استان خراسان رضوی با مرکزیت مشهد، خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند و خراسان شمالی با مرکزیت بجنورد تقسیم شد.

این استان از نظر طبیعی مجموعه ای است از کوهها، دره ها، جلگه ها و بیابانها. به همین جهت آب و هوا و میزان بارندگی سالیانه آن در نقاط مختلف متفاوت است.

5-1-3- جمعیت

آخرین آمارگیری جمعیتی (سال 1370 شمسی) بالغ بر 6013200 نفر بوده که از این تعداد 51% در نقاط شهری، 47% در نقاط روستایی سکونت دارند و 2% غیرساکن بوده‌اند.


5-1-4- وضعیت اقلیمی

استان خراسان از نظر آب و هوایی وضعیت متغیری دارد. دمای هوا از شمال به جنوب افزایش می یابد و از میزان بارندگی سالیانه کاسته می شود. برحسب تنوع مناطق جغرافیایی آب و هوای استان را می‌توان به انواع سرد کوهستانی، معتدل کوهستانی، نیمه بیابانی و گرم و خشک بیابانی تقسیم کرد.

حداکثر درجه حرارت استان تا 8/45 درجه سانتی گراد و حداقل آن 2/39- درجه سانتی‌گراد می رسد.

حداکثر بارندگی سالیانه 2/319 میلیمتر و حداقل میزان بارندگی سالیانه 2/108 میلیمتر تخمین زده شده است.

5-2- مشهد

5-2-1- وجه تسمیه

شهادت امام رضا (ع) در سال 203 ه. ق در نزدیکی طوس اتفاق افتاد و ایشان در همانجا مدفون شدند. آرامگاه ایشان و روستاهای اطراف به نام «مشهد الرضا» یعنی محل شهادت رضا شهرت یافت. از آن پس مشهد الرضا به اختصار «مشهد» نامیده شد.

5-2-2- وضعیت ساکنان

الف- زبان و گویش

بیشتر مردم مشهد ایرانی و تعدادی نیز ترک و کرد و عرب هستند، اما زبان رسمی مردم این شهر فارسی و لهجه مشهدی است.

ب- مذهب

99% ساکنان مسلمان و غالباً پیرو مذهب شیعه جعفری و بقیه ساکنان پیروان ادیان و مذاهب دیگر هستند.

ج- معیشت

براساس آمارگیری، بیشترین درصد شاغلان در مشهد را، بخش خدمات و صنعت تشکیل می دهد و درصد بخش خدمات همواره در حال افزایش است که علاوه بر مسایل عام مربوط به شهرهای ایران، مشهد به دلیل موقعیت زیارتی و تجارتی و سیاحتی، زمینه جلب و جذب این مشاغل را دارد.


5-2-3- مطالعات تاریخی

چگونگی پیدایش شهر مشهد:

- مهمترین عاملی که در طول تاریخ در شکل گرفتن سکونت در این منطقه موثر بوده است موقعیت طبیعی حوزه کشف رود و حوزه اترک می باشد.

- حوزه کشف رود در تمام دوره اسلامی و حتی در دوره های پیش از اسلام از مراکز عمده سکونت در خراسان شمالی بوده است.

- در دوره اسلامی مهمترین و پرجمعیت ترین سکونتگاه حوزه کشف رود ولایت طوس بوده که مرکز آن شهر طایران بوده است. به مرور زمان که اهمیت شهر طایران و شهر نیشابور کاسته شد، شهرهای جدیدی به اسامی نوغان و دهکده سناباد بوجود آمدند. (نوغان محلی است که مشهد در آن به وجود آمده و سناباد قریه مشهوری است که حضرت رضا (ع) و هارون الرشید در آن مدفون شده اند).

- در اواخر قرن دوم هجری، هارون الرشید برای سرکوب شورشهایی که ایرانیان در این منطقه به پا می کردند به این خطه آمد و در همین موقع در ولایت طوس وفات یافت و در دهکده سناباد در کنار شهر نوغان مدفون شده درست ده سال پس از این حادثه یعنی در سال 403 هجری، امام هشتم شیعیان علی بن موسی الرضا (ع) در طوس وفات یافت و در هارونیه به خاک سپرده شد. از این تاریخ، این محل زیارتگاه شیعیان گردید و به نام مشهد الرضا موسوم شد.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول: تعریف و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و روند توسعه آن

1-1 بیتوته کوتاه جهان و میهمان سرا

1-2 جهانگردی

1-2-1 آغاز سخن.............................................................................................................................

1-2-2 صنعت جهانگردی..................................................................................................................

1-2-3 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی......................................................

1-3 دسته بندی هتلها................................................................................................................................

1-3-1 هتلها........................................................................................................................................

1-3-2 محدوده هتل...........................................................................................................................

1-3-3 انواع هتل................................................................................................................................

الف. هتلهای مرکز شهر......................................................................................................................

ب. هتلهای ویژه خودرو و موتورداران............................................................................................

پ. هتلهای فرودگاه.............................................................................................................................

ت. هتلهای تفریحی و توریستی.........................................................................................................

ث. مجتمع ساختمانهای مشاع و مشترک..........................................................................................

1-4 مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف کیفیت خدماتی در هتلها.................................................

1-5 بررسی روند هتل سازی در ایران....................................................................................................

فصل دوم: کاروانسراها

2-1 مقدمه: کاروانسراهای ایرانی............................................................................................................

2-2 کاروانسراها و فضاهای وابسته به راه...........................................................................................

2-2-1 ساباط.....................................................................................................................................

2-2-2 رباط........................................................................................................................................

2-2-3 کاربات....................................................................................................................................

2-2-4 کاروانسرا...............................................................................................................................

2-2-5 خان.........................................................................................................................................

2-2-6 آب انبار..................................................................................................................................

2-2-7 حوض، برکه، پایاب، چاه.......................................................................................................

2-3 مهمانخانه و دسکره...........................................................................................................................

2-4 طرح رباط و کاروانسرا.....................................................................................................................

2-5 انواع کاروانسراها...............................................................................................................................

2-6 نمونه هایی از کاروانسراهای ایرانی..........................................................................................

فصل سوم: بررسی مصادیق و نمونه های موجود (مطالعات تطبیقی)

3-1 گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری.........................................................................................

3-1-1 نقش نمادگرایی در هتلهای لوکس.........................................................................................

3-1-2 همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح.......................................................................................

3-1-3 بهره گیری از فناوری............................................................................................................

3-2 هتل شرایتون......................................................................................................................................

3-3 هتل برج العرب....................................................................................................................................

3-4 هتل لاله................................................................................................................................................

3-5 دیگر نمونه های موجود....................................................................................................................

فصل چهارم: بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ساختمانهای بلند در ایران جهان

4-1 مقدمه: سیر تحول ساختمانهای بلند.................................................................................................

4-2 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی دردنیا...................................................................

4-2-1 نخستین دوره ساخت بناهای بلند..........................................................................................

4-2-2 دوره دوم ساخت بناهای بلند.................................................................................................

4-2-3 دوره سوم ساخت بناهای بلند...............................................................................................

4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهای بلند............................................................................................

4-3 ساخت بناهای بلند درآستانه قرن 21..............................................................................................

4-4 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه جدید در ایران....................................................................

4-4-1 شروع ساخت بناهای بلند با شیوه جدید درایران................................................................

4-4-2 روند احداث بناهای بلند دردهه 40........................................................................................

4-4-3 آغاز ساخت بناهای بلند مسکونی..........................................................................................

4-4-4 روند احداث بناهای بلند در دهه 50......................................................................................

4-4-5 حرکت جدید دراحداث ساختمانهای بلند................................................................................

4-4-6 سالهای اوج بلند مرتبه سازی................................................................................................

4-4-7 ساخت بناهای بلند در اواخر دهه 70....................................................................................

4-4-8 علل و ریشه‌یابی دلایل ساخت بلندمرتبه‌ها در ایران............................................................

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان.....................................................................................................................................

5-1-1 وجه تسمیه..............................................................................................................................

5-1-2 جغرافیای خراسان..................................................................................................................

الف. دوران قبل از اسلام...................................................................................................................

ب. دوران اسلامی..............................................................................................................................

ج. دوران قاجاریه...............................................................................................................................

د. دوران کنونی..................................................................................................................................

5-1-3 جمعیت استان.........................................................................................................................

5-1-4 وضعیت اقلیمی.......................................................................................................................

5-2 مشهد....................................................................................................................................................

5-2-1 وجه تسمیه.............................................................................................................................

5-2-2 وضعیت ساکنان.....................................................................................................................

الف. زبان گویش.................................................................................................................................

ب. مذهب.............................................................................................................................................

ج. معیشت............................................................................................................................................

5-2-3 مطالعات تاریخی (چگونگی پیدایش شهر مشهد)..................................................................

5-2-4 اوضاع طبیعی.........................................................................................................................

5-2-4-1 زلزله..................................................................................................................................

5-2-4-2 زمین شناسی....................................................................................................................

5-2-4-3 وضعیت اقلیمی..................................................................................................................

الف. دما و رطوبت هوا.......................................................................................................................

ب. وزش باد........................................................................................................................................

ج. وضعیت حرارتی هوا در شب و روز...........................................................................................

د. تأثیر اقلیم بر فضای سبز..............................................................................................................

5-2-4-4 شبکه ارتباطی....................................................................................................................

5-2-5 مطالعات اجتماعی (طرح جامع مشهد)...................................................................................

5-2-5-1 چگونگی توسعه آینده مشهد............................................................................................

5-2-5-2 چشم انداز آینده...............................................................................................................

5-2-5-3 مساحت و جمعیت.............................................................................................................

5-2-5-4 تراکم..................................................................................................................................

الف. تراکم جمعیت..............................................................................................................................

ب. تراکم ساختمان.............................................................................................................................

5-2-6 معماری....................................................................................................................................

5-2-6-1 معماری سنتی...................................................................................................................

5-2-6-2 عناصر شاخص معماری..................................................................................................

فصل ششم: راهنمای طراحی- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنمای طراحی....................................................................................................................................

6-1-1 برنامه‌ریزی تسهیلات..............................................................................................................

6-1-1-1 تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...................................................................................

6-1-2 تعریف پروژه...........................................................................................................................

6-1-3 برنامه تخصیص فضا.............................................................................................................

6-1-4 شرح فعالیت‌ها.........................................................................................................................

6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه.....................................................................................................

6-2 ضوابط و استانداردهای هتل............................................................................................................

6-3- ضوابط و استانداردهای تجاری.....................................................................................................


فصل هفتم: مطالعه سایت (کوه سنگی)

7-1 پارک ملی کوه سنگی..........................................................................................................................

7-2 موقعیت شهری....................................................................................................................................

7-3 بررسی کالبدی....................................................................................................................................

7-3-1 محدوده کوه سنگی و همسایگی آن......................................................................................

7-3-2 شبکه ارتباطی پیرامون طرح...................................................................................................

7-3-3 کاربریهای پیرامون محوطه کوه سنگی.................................................................................

7-3-4 توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین........................................................................................

7-3-5 تأسیسات زیربنایی مکانیکی...................................................................................................

7-3-6 امکانات و محدودیتها...............................................................................................................

7-3-7 بررسی طرح‌های بالاسر........................................................................................................

الف- طرح تفضیلی..............................................................................................................................

ب- طرح جامع....................................................................................................................................

7-3-8 اصول و مبانی طراحی پارک کوه‌سنگی................................................................................

7-3-8-1 مقدمه...................................................................................................................................

7-3-8-2 مبنای طراحی پارک............................................................................................................

7-3-8-3 مبنای معماری فضای سبز................................................................................................

7-3-9 تجزیه و تحلیل پارک...............................................................................................................

الف- مقیاس........................................................................................................................................

ب- روحیه...........................................................................................................................................

ج- هماهنگی........................................................................................................................................

د- ارتباطی..........................................................................................................................................

7-3-10 روش ساخت پارک...............................................................................................................

الف- معابر پیاده.................................................................................................................................

ب- معابر سواره................................................................................................................................

ج- آب‌نماها.........................................................................................................................................


فصل هشتم: سایت آنالیز

8-1 مقدمه.....................................................................................................................................................

8-2 اهداف کلان طراحی.............................................................................................................................

8-2-1 اهداف طراحی..........................................................................................................................

8-3 عوامل مؤثر در شکل‌گیری طرح.......................................................................................................

8-4 سایت.....................................................................................................................................................

فصل نهم: معرفی طرح

9-1 توجیه و علل انتخاب طرح..................................................................................................................

9-2 مشخصات عملکردی...........................................................................................................................

9-2-1 فهرست عملکردی....................................................................................................................

9-3 معرفی طرح...........................................................................................................................................

9-3-1 طبقات اتاق خواب....................................................................................................................

9-3-2 ارتباطات عمودی.....................................................................................................................

9-3-3 فضاهای عمومی......................................................................................................................

الف- لابی و سرسرای ورودی.........................................................................................................

ب- فضاهای اداری............................................................................................................................

پ- نمازخانه.......................................................................................................................................

ت- فضاهای تجاری...........................................................................................................................

ث- رستوران......................................................................................................................................

ج- رستوران چشم‌انداز.....................................................................................................................

چ- استخر...........................................................................................................................................

خ- سالن اجتماعات.............................................................................................................................

د- پارکینگ..........................................................................................................................................

9-3-4 فضاهای خدماتی.....................................................................................................................

9-4 خصوصیات ساز‌ه‌ای...........................................................................................................................

9-5 تأسیسات..............................................................................................................................................

الف- سیستم سرمایش و گرمایش...................................................................................................

ب- سیستم فاضلاب..........................................................................................................................

9-6 آکوستیک..............................................................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

جمعه 28 آبان 1395

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

چکیده

در این تحقیق هدف اصلی شناسایی عوامل مهم افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز در سال 81-1380 بوده است. از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز که حداقل یکبار در پایه سوم مردود شده بودند بطور تصادفی 200 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو مقیاس سنجش عوامل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی یا 95 متغیر استفاده شده است. تحلیل عوامل نشان داد که 6 عامل قابل استخراج است. عوامل استخراج شده روی هم در 8/43 درصد واریانس افت تحصیلی را تبیین می کرد. این عوام به ترتیب واریانس تبیین شده عبارتند از: مسائل ناشی از معلم و تدریس؛، مسائل مربوط به خانواده، مشکلات ناشی از برنامه ریزی درسی، مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموز، مسائل عمومی و مشکلات ناشی از مدیریت آموزشی، همه عوامل استخراج شده از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار بودند. ضرایب همبستگی عوامل ششگانه با تعداد سالهای مردودی نیز در سطح مورد انتظار معنی دار بودند.

مقدمه

یکی از مشکلات شایع نظام های آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته و عقب مانده یا در حال رشد، پدیده شکست تحصیلی است که به صورت مردودی، تجدیدی، تکرار پایه و ترک تحصیل داوطلبانه یا اجبرای ظاهر می شود. نگرانی و علاقه نسبت به مطالعه این پدیده و کشف علل آن توجه اندیشمندان بسیاری را بخود معطوف نموده است. بخش اعظم این توجه ناشی از زیانهای مالی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است که متوجه دولتها و خانواده ها می شود این مشکل از دیرباز گریبانگیر نظام آموزشی کشور ما نیز بوده است. به طوری که میزان مجموع خسارتهای اقتصادی ناشی از افت تحصیلی در سال 1265 تقریبا معادل 14/1 برابر کل هزینه های جاری آموزش و پرورش بوده است. در سال 1367 این رقم به 26/1 برابر افزایش یافته است (فولادی، 1371 به نقل از پولادی 1375). در برنامه 5 ساله اول در مجموع 517 میلیارد ریال صرف کسانی شده است که پایه تحصیلی را تکرار کرده اند، در حالی که مجموع هزینه های جاری آموزش و پرورش طی برنامه اول 2500 میلیارد ریال بوده اتس.

تعداد مردودین مقطع تکحصیلی در سال 63-1362، 330/421/1 نفر بوده که می بایست حدود 35 الی 47 هزار کلاس مجددا برای انها دایر گردد(هاشمی، 1371 به نقل از پولادی 1375).

با توجه به امار و ارقام ارائه شده، تلاش برای شناسایی و کشف عوام مهم افت تحصیلی و شناخت بیشتر این پدیده، ضروری به نظر می رسد. زیرا که ارائه راهبردهای کاربردی و اقدامات عملی جهت کاش ضایعات ناشی از افت تحصیلی و خسارتهای سنگین اقتصادی و فرهنگی ناشی از آن، مستلزم تحقیق و پژوهش های گسترده ای در این زمینه است.

بطور کلی عوامل متعدد و پیچیده ای سبب افت تحصیلی می شوند. پژوهش هایی که در داخل کشور پیرامون این مسئله صورت گرفته است بیشتر جنبه توصیفی داشته و کمتر به ریشه ها و عوامل موجده آن توجه داشته اند. پژوهش حاضر برای فراهم نمودن پاسخ به این پرسش که «چه عواملی باعث افت تحصیلی دختران در پایه سوم راهنمایی می شود» طراحی و اجرا شده است.

نوع فایل:word

سایز :27.1 KB

تعداد صفحه : 29خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق فاصله گذاری پایه های لوله

چهارشنبه 26 آبان 1395
هنگامیکه پایه های یک خط لوله افقی در نقاط میانی نصب می شود، تنش انتهایی لوله بین این دو پایه رخ  داده و مقدار انحنا و خمیدگی به وزن لوله، سیال، عایق کاری و دریچه ها و اتصالات احتمالی در خط لوله بستگی دارد. اگر خط لوله بدون هیچ تنظیم (Pitch) رو به پایین نصب شود، گودالها و فرورفتگیهایی در هر دهانه بوجود آمده که در صورتیکه خط لوله حامل بخار باشد. امکان تراکم کاری و میعان در آن وجود دارد. جهت رفع این فرو رفتگیها خط لوله باید رو به پایین نصب شود طوریکه خروجی هر دهانه پایین تر از حداکثر انحنا باشد. کرین (Crane) جهت تعیین انحراف خط لوله های استاندارد افقی پر از آب، اندازه لوله ها شامل  تا "4 بوده، آزمایشها و بررسیهای متعددی را انجام داده که نتایج آنها نشان می دهد که در لوله های بزرگتر از "2 و با با پایه هایی با ابعاد و اندازه های کانونی بزرگتر از 10 فوت، انحراف برآیند کمتر از انحراف تع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم ؟

یکشنبه 18 مهر 1395
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه می باشد .                 آموزش ساعت ودقیقه به سبک بازی های کودکانه     ثبات وپایداری یادگیری محوربه سبک بازی     آموزش ویادگیری جذاب بحث اعدادزوج وفرد     احساس رضایت درونی معلم ازآموزش     بانشاط سازی آموزشی کلاس درس        احساس شادی درونی دانش آموزان دریادگیری     فهرست مطالب     چکیده. 5     مقدمه:. 6     اهداف تحقیق. 7     بیان مسئله. 8     بیان وضعیت موجود. 9     ملاک ها ونشانگرهای  مربوط به آن. 10     گردآوری اطلاعات (شواهد 1) :. 11     نکاتی چند در باره آموزش ریاضی :. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آمار به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
          فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 19 چکیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای (2 Phase Locking)   ایجاد شده اند خواهیم پرداخت. محور اصلی این بررسی بر مبنای تجزیه مساله کنترل همروندی به دو حالت read-wirte و write-write می‌باشد. در این مقال، تعدادی از تکنیکهای همزمان سازی برای حل هر یک از قسمتهای مساله بیان شده و سپس این تکنیکها برای حل کلی مساله با یکدیگر ترکیب می‌شوند. در این گزارش بر روی درستی و ساختار الگوریتمها متمرکز خواهیم شد. در این راستا برای ساختار پایگاه داده توزیعی یک سطحی از انتزاع را در نظر می‌گیریم تا مساله تا حد ممکن ساده سازی شود.   مقدمه : کنترل همروندی فرآیندی است که طی آن بین دسترسی های همزمان به یک پایگاه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی کاربرد شاخص های آسیب درارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای پایه ی پل های فولادی موجود

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 7   نوع فایل : pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حل مسایل فصل 4 ریاضی پایه هفتم تیزهوشان

یکشنبه 4 مهر 1395
حل مسایل فصل 4 ریاضی پایه هفتم مدارس استعداد های درخشان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مدل اقتصاد پایه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

یکشنبه 4 مهر 1395
د راین بخش پاورپوینت آموزشی‌ با عنوان  مدل اقتصاد پایه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای برای دانلود قرار داده شده است. این پاورپوینت در 13 اسلاید تنظیم شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از اسلایدهای نمونه آن آورده شده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.   فهرست مطالب : مقدمه فرض مدل اهداف مدل معایب مدل بیان ریاضی مدل مثال اقتصاد تک بخشی مثال اقتصاد دو بخشی منابع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق رژیم های پایه در بیمارستان

یکشنبه 4 مهر 1395
رژیم عادی و پایه بیمارستانی چیست؟ در مراقبتهای تغذیه ای از بیمار رژیم غذایی عادی در بیمارستان اهیمت زیادی دارد، زیرا: 1- رژیم غذایی معمول روزانه بعضی بیماران نیاز به تغییر ندارد. و اگر توجه بیشتری به تغذیه آنها شود سریعتر بهبود خواهند یافت. 2- رژیم غذایی بیمار با توجه به نوع بیماری تغییرات لازم را پیدا می کند تا مناسب با وضع بیمار در جهت بهبودی او گردد. 3- به منظور سهولت، صرفه جویی و کیفیت  بهتر در ارائه خدمات استفاده از غذای پایه بیمارستانی ضروری است. رژیم غذایی عادی یا پایه به نامهای دیگری مانند رژیم غذایی روزانه، رژیم غذایی معمول، رژیم غذایی خانه و یا رژیم غذایی کامل نیز نامیده می شود و شامل کلیه موادی است که در یک فرد سالم استفاده می شود. در این رژیم به راحتی می توان اثر بعضی از مواد یا افزایش مواد مغذی دیگر را به خوبی درک نمود. به عنوان مثال اگر بیماری نسبت به مصرف شیر آلرژی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 44           بخشی از متن پیاده کردن نقشه   درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است . چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد. معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم . برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده کرده یعنی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 129 )
   1       2       3       4       5       ...       9    >>