X
تبلیغات
رایتل

درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی

شنبه 29 آبان 1395

درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی


مقدمه:

انقلاب اسلامی ایران که در 22 بهمن ماه 1357 با پیروزی بر رژیم پهلوی و تلاشی حکومت شاهنشاهی و ارد مرحلة جدیدی از زندگی خود گردید، دارای یک سابقة 15 ساله و نزدیک یک به یکصد سال تجربه مبارزاتی می‌باشد با پایان یافتن سال 1340 و فوت مرحوم آیت‌ا… العظمی بروجردی و آیت ا… کاشانی و تلفیق زعامت «سیاسی و مذهبی» در نزد امام خمینی نطفة انقلاب اسلامی ایران منعقد شد. ولی بررسی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ یاد شده نگاهی مقطعی به روندی است که در آخرین فراز خود. اسلام را بعنوان رهنمودی جامع و مانع در پیشبرد حرکتهای مختلف جامعه شاهد است. از اینرو کمترین تارخی که باید به عقب برگشت تا دستمایه‌های تجربی این مهم را در حد توان و حوصله مورد مداقه قرار داد چندین نزدیک به یکصد سال را در بر می‌گیرد.


الف) بررسی شرایط اجتماعی سیاسی ایران و جهان در دوران منتهی به مشروطیت:

در این دوره علائم آشکاری از سه جریان اصلی در تاریخ ایران و طبعاً مرتبط با یکدیگر بتدریج صفحات تاریخ را آکنده ساخته است. از نظر اهمیت اگر اولین جریان این دوره را رشد نیروهای مردمی برای دستبابی به پاره‌ای از حقوقی که آن زمان جزء تفکیک ناپذیر دستگاه سلطنت و شخص شاه به شمار می‌آمد، به حساب آوریم، چندن از طریق صواب به دور نیفتاده‌ایم. در این دورن در رابطه با تغیراتی که در شئونات مختلف اجتماعی بوجود می‌آمد حرکت بطنی اقشاری از ملت را داریم که نیروی «محرکه» آن بصورت عام به روحانیت اختصاص دارد.

دومین جریان، فساد و تلاشی داخلی نظرام سیاسی سنتی حاکم بر ایران بخصوص با تلقی رژیم قاجار را از حکمرانی و اعمال قوه از سوی این دودمان می‌باشد. حکومت قاجار همچون پلی گذشته ایران را به وضعیت امروزین متصل نموده بود. منظور از وضعیف نوین، ویژگیهای نوظهوری است که در سطور بعد به آنها اشاره خواهد شد. اگر چه قاجار بخصوص سر دودمان این خاندان، توانست بنا به سیاق سابق، قدرت را قبضه نماید، ولی با پیش آمدنه تحولاتی در داخل وخارج از مرزها که در مجموع غیر قابل اجتناب به شمار می‌آمدند و نیز بی لیاقتی و عدم کارآئی این خاندان، پایان دوران حکومت آنها با آغاز فرازی نو در تاریخ ایران عجین گردید.

سومین جریان، به تحولات و رویدادهای سطح جهان اشاره دارد. اولین بار در تاریخ بشر، زمین برای زندگی کوچک و کوچکتر و زمینة فعالیتها و ارتباطات «تنگاتنگ» بیش و بشتر گردید. با پایان یافتن نبرد میان نیروهای کهنة حاکم بر غرب با قوای جدید، جریان به زیر سلطه رفتن شرق و تمامی جهان وارد مرحله تازه‌ای شد. بهتر آن است کهشرح بیشتر سه جریان فوق را از همین جریان سوم آغاز کنیم تا به اختصار دریابیم که یکصد سال پیش در کدامین جای جهان ایستاده بودیم. درسمان ایامی که آن محمدخان قاجار با سرکوی مدعیان، کشوری با وسعت بیش از 3 میلیون کیلومتر مربع را برای برادرزادة خود فتح علیشاه با توصیه به «فقر و جهل» مردم به ارث نهاد، فرانسه باانقلاب. 1789 خود اروپا را در تلاطم میدید. دوران سلطنت فتح علیشاه مصادف با رهبری ناپلئون بر فرانسه و بخش وسیعی ار اروپا بود. سلطنت قاجار در حالی در ایران رشته کار با به دست گرفت که در اروپا انقلاب فرانسه یعنی یکی از چند انقلاب تاریخی و جهانی قرون اخیر میرفت که جلوه‌ای جدید به حال و آیندة اروپا و غرب بدهد. پایان سلطنت قاجار نیز مصادف با انقلاب جهان شمولی دیگر ولی این بار در همسایگی اش می‌باشد. انقلاب 1917 روسیه توری با اعلام ورود تاریخ بشر به عصر سوسیالیسم به مثابة‌پیش درآمد کمونیسم و با ادعای ضربت با دنیای بورژوازی که انقلاب فرانسه به بخش وسیعی از جهان آن را توسعه داده بود. هر دو انقلاب 1789 فرانسه و 1917 روسیة شوروی دست کم از جهت نظری مدعی خصوصیات ویژه‌ای بوده‌اند که اهمیت فوق‌العاده تارخی برای دنیای جدید یافته‌اند. انقلاب فرانسه با سر منشاء قرار دادن «آزادی» طرحی جدید و یا دست کم تعبیری نوین برای جهان رو به انجام پیچیدگی قرن 18 فرانسه افکند و انقلاب روسیه شوری «عدالت اجتماعی» را سرلوحةخواسته‌های خود بر شمرد و همانند انقلاب فرانسه جهان شمولی و پیروزی نهایی خود را در قبضه کردن یکسره قدرت در سطح جهان داشت.

- روحانیون:

روشنفکران و تجار بدون روحانیون و نقشی که این گروه میتوانستتند ایفا نمایند. امیدی برای موفقیت نداشند. علمای روحانی بعنوان سومین گروه نخبگان مهمترین قشر نیز بودند. آنها میتوانستند با پیوند دادن اعتراضات پراکنده دو قشر دیگر با خروش توده‌ها، در موقع لزوم حرف نهائی را بزنند.باید در نظر داشت که قاجار نتوانست لااقل به صورت ظاهر هم که شده مانند صفویه با روحانیون ارتباط برقرار سازد و در اکثر مدت حکومت 150 ساله آنها چنین پیوندی به چشم نمی‌خورد.

وقوع جنگهای میان ایرانی و روسیه تزاری، و حضور برخی از روحانیون سرشناس چون سید محمد مجتهد در جبهه‌ها ، تا حدودی دولت در رابطة‌با روحانیون قرار دارد. جنگهای مذکور تحت عنوان جنگ که با کفار و در حمایت از اموال و نوامیس مسلمین، هیجانات عمده‌ای را در مردم موجب شد.با این حال اگر گروهی از روحانیون را که در ارتباط نزدیک به حکومت قرار د اشتند و عناوین امام جمعگی و شیخ الاسلامی را در اختیار داشتند کنار گذاریم قشر عظیم این گروه با وجود نفوذی که در میان مردم داشتند بدور از حیطة مسؤولیتهای حکومتی بسر می‌بردند.

ب) دلایل ناکافی نهضت مشروطیت:

با پایان یافتن بررسی فشرده پیرامون مشروطه و جریانات منتج به آن لازم است که به احتضار دلایل ناکفی این حرکت را نیز اشارتی داشته باشیم:

ا- نهضت فاقد رهبری بود. درست است کهعمدة با تهییج و هدایت مردم بر عهده روحانیون و عملا بوده و در این راه دو قشر دیگر اینها را یاری می‌دادند ولی بایدتوجه داشته که این هدایت از انسجام و وحدت برخوردار نبود. علمای نجف از نزدیک در جریان قضایا نبودند و بیشتر به صدور احکام نهائی و توجیه شرعی حرکت انتقال داشتند. تعدد آنان در خارج از کشور سرعت و قاطعیت تصمیم‌گیری را مخدوش مینمود. در داخل کشور نیز رهبری بیشتر پیرامون طباطبائی بهبهانی و فضل‌الله نوری در آغاز مشروطه، جریان داشت. هیچ یک از اینان مرجع بزرگ محسوب نمی‌شدند، هر چند که مجتهد بودند. بهبنهنی خخلوط و صداقت طباطبائی را نداشت و بیش از اینکه انقلابی باشد به ظائف دسته‌بندیهای قدرتی اشتغال داشت.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله نهضت سواد آموزی

شنبه 22 آبان 1395
دانستن از اشتیاق آغاز می گردد و چون مشتاقی پس عاشقی عاشق می داند به جهت اشتیاقی در وجودش زبانه می کشد. سرانجام دس سالیان متمادی تحقیق و تفحص در باب شیوه های فراگیری و آموزش هزاران فراگیر در سنین مختلف شامل دانش آموزان دانشجویان مدرسین و استادان دانشگاه مدیران واحدهای آموزشی. انسان از لحظه ای که پا به عرصه وجود می گذارد نیازمند و محتاج کمک و یاری دیگران است نوزاد انسان بدون یاری نهاد قادر به بقاء نیست. نیاز به یاوری بعد از دوران کودکی هم ادامه می یابد و تا پایان عمر قطع نمی شود. در هر مقطعی از زندگی شما به مقتضیات دوران کمالهاب خاص مورد نیاز کودک است کودک برای راه رفتن زبان آموزی و کسب مهارتهای اجتماعی و بعدها برای کسب مهارت و موقعیت های تحصیل و انتخاب راه تحصیلات عالی و اتخاذ تصمیم برای ازدواج انتخاب شغل و حرفه مناسب و پرورش فرزندان و رفع مشکلات زناشویی و خانوادگی و برخورد صحیح با فرزن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، نهضت، سواد، آموزی

دانلود مقاله پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی

سه‌شنبه 18 آبان 1395
با رحلت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340؛ شاه تصور کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آآیت الله بروجردی وجود ندارد .از این رو فرصت را برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا مناسب دید . شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش بهمراه 18 اسلاید powerpoint ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق نهضت مشروطیت

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
پیشگفتارنهضت مشروطیت در تاریخ مبارزات ضد استبدادی مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد. این نخستین قیام و حرکت مثبت توده های عظیم ملت بود که در سطح کلان به پیروزی قاطع دست یافت و توانست تا حدودی غول استبداد داخلی را به زانو در آورد و ساختار حکومت را اصلاح کند. این نهضت عمدتاً بر اساس تبادل متناسب با غرب و احیاء اندیشه اسلامی سامان گرفت. اما به دلیل ضعف های داخلی و فشارهای خارجی و جنگ جهانی اول به سر منزل مقصود نرسید و موجب هرج و مرج شد. در چنین شرایطی رضا خان با حمایت انگلیسی ها از این زمینه ها سوء استفاده کرد و با شعار «نظم و پیشرفت» میراث خوار مشروطیت گردید.اکنون پس از یک قرن از شکل گیری نهضت مشروطه این سؤال مطرح است که آیا آفات انقلاب مشروطه در انقلاب اسلامی می تواند تکرار شود؟انقلاب اسلامی ملت ایران در سال 57 بزرگ ترین پدیده اجتماعی حاضر شمرده شده است که تغییرات و تحولات بنیادی د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، نهضت، مشروطیت

دانلود مقاله نهضت سواد آموزی

چهارشنبه 7 مهر 1395
دانستن از اشتیاق آغاز می گردد و چون مشتاقی پس عاشقی عاشق می داند به جهت اشتیاقی در وجودش زبانه می کشد. سرانجام دس سالیان متمادی تحقیق و تفحص در باب شیوه های فراگیری و آموزش هزاران فراگیر در سنین مختلف شامل دانش آموزان دانشجویان مدرسین و استادان دانشگاه مدیران واحدهای آموزشی. انسان از لحظه ای که پا به عرصه وجود می گذارد نیازمند و محتاج کمک و یاری دیگران است نوزاد انسان بدون یاری نهاد قادر به بقاء نیست. نیاز به یاوری بعد از دوران کودکی هم ادامه می یابد و تا پایان عمر قطع نمی شود. در هر مقطعی از زندگی شما به مقتضیات دوران کمالهاب خاص مورد نیاز کودک است کودک برای راه رفتن زبان آموزی و کسب مهارتهای اجتماعی و بعدها برای کسب مهارت و موقعیت های تحصیل و انتخاب راه تحصیلات عالی و اتخاذ تصمیم برای ازدواج انتخاب شغل و حرفه مناسب و پرورش فرزندان و رفع مشکلات زناشویی و خانوادگی و برخورد صحیح با فرزن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، نهضت، سواد، آموزی

دانلود مقاله پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی

چهارشنبه 7 مهر 1395
با رحلت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340؛ شاه تصور کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آآیت الله بروجردی وجود ندارد .از این رو فرصت را برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا مناسب دید . شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش بهمراه 18 اسلاید powerpoint ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد انقلاب اسلامی ایران ، حوادث و دشمنی ها ، ادامه نهضت

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:23   فهرست مطالب   انقلاب اسلامی ایران ، حوادث و دشمنی ها ، ادامه نهضت   مقدمه :   انقلاب   انقلاب ایران   حوادث و دشمنی ها   ادامه نهضت   منابع :     مقدمه :   بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که بعد از وفات پیغمبر مسیر انقلاب اسلامی که آن حضرت ایجاد کرده بود عوض شد . در اثر رخنه افراد فرصت طلب و رخنه دشمنانی که تا دیروز با اسلام می جنگیدند ، اما بعدها با تغییر شکل و قیافه خود را در صفوف مسلمانان داخل کرده بودند ، مسیر این انقلاب و شکل و محتوای آن تا حدود زیادی عوض گردید ، بدین ترتیب که از اواخر قرن اول هجری ، تلاشهایی آغاز شد تا از این انقلاب ماهیتاً اسلامی یک انقلاب ماهیتاً قومی و عربی تعبیر بشود . وارثان میراث پیامبر به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد ناگفته‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه13   ناگفته‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت       گفت و گو با حجت الاسلام روح الله حسینیان  در آستانه سالگرد ملی شدن صنعت نفت هستیم، معروف است که شما در مورد عوامل ملی شدن صنعت نفت سخن دیگری غیر از آنچه معروف است دارید؟ بله، من معتقدم آنچه در ملی شدن صنعت نفت شهرت پیدا کرده، و تاریخ نویسان ملی گرا آن را شهرت دارند یا با اسناد و مدارک هم خوانی ندارد به همین جهت معتقدم باید پرونده نهضت ملی شدن صنعت نفت بار دیگر بازخوانی شود. تحقیقات من نشان می‌دهد طرح اندیشه‌ی ملی شدن صنعت نفت و سپس تبدیل آن به یک خواست عمومی و سپس بسیج توده‌های مردم توسط نیروهای مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی انجام گرفته است. آیا اعتقاد شما این است که مصدق و جبهه‌ی ملی در م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد امام خمینی و نهضت احیا دینی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:11 فهرست:   بازسازی و احیا تفکر دینی , یکی از مقوله هایی است که از گذشته های دور , مورد توجه احیاگران دینی بوده و هست . این مقوله از حیث غایتی که دنبال می کند , امری شریف و ستودنی است چرا که در پی صیانت دین و دینداری در بین خداپرستان است , یعنی از آنجا که بازسازی اندیشه دینی , به کالبد شکافی دین از حیث موانع و چالش های رشد و بالندگی آن مربوط می شود و در واقع فرایند احیای دین و تفکر دینی را در برهه ای که دین دچار آسیب ها و تحریف هایی در عرصه نظری و عملی می گردد , به عهده دارد , مورد توجه شرع بوده و امری ضروری است . با یک نگاه تاریخ گرایانه به ماوقع , در می یابیم که تاریخ , معرف افراد بزرگی است که در برهه های مختلف به احیای تفکر دینی پرداخته اند و موفق ترین احیاگر مسلمان دوره معاصر بی شک و به شها ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مقایسه ی نهضت امام حسین (ع) با قیام امام خمینی (ره)

دوشنبه 29 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:6   فهرست مطالب   امروز ، 12 بهمن ، سالروز ورود باشکوه حضرت امام خمینی (ره) به کشور عزیز ایران و آغاز ایام الله دهه ی مبارک فجر و آخرین ایستگاه تا قبل از پیروزی جمهوری اسلامی بر رژیم طاغوت در سال 1357 محسوب می شود 0 با توجه به همزمانی این ورود و دهه ی فجر امسال با محرم حسینی (ع) برآن شدیم به برخی تفاوتها و تشابهات این 2 نهضت تکمیلی یکدیگر بپردازیم :   قیام خونین ،   مظلومانه و حماسی سیدالشهداء (ع) در سال 61 هجری قمری ، یکی از بی نظیرترین جنبشهای مردمی تا آن زمان و رهبر فکری سایر نهضتهای بشری تاکنون بوده است 0 قیام   عاشورا ، تاریخی بدیع و جامع   ، با گستردگی بشریت را در ابعاد مختلف حماسی - احساسی و با رعایت تمامی ظرافتهای آن در میان جوامع انسانی رقم زد ک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله نهضت جدید معماری

یکشنبه 28 شهریور 1395
دانلود مقاله نهضت جدید معماری 40 ص با فرمت word            نهضت جدید با الهام از جنبش های اجتماعی و نوع دوستانه قرن نوزدهم میلادی، انقلاب صنعتی و تحولات سیاسی و هنری که به همراه آن ظهور کرد، الگوهای معماری مورد استفاده در طراحی ساختمان ها، محلات مسکونی، و زیرساخت های شهری را دگرگون ساخت و در واقع معماران و طراحان محیط را به مسائل اجتماعی طراحی مسکن و فضاهای عمومی متوجه ساخت. در امر آموزش و نهضت تجدد از رویکردهای کهنه دانشگاهی دوری جست و بیشر آثار معماری آن با پیروی از اصول طراحی پیشگامان نهضت ساخته شد.هتل شهر درخشان لوکوبوریسه بسیاری از ساختمان ها و مکان های شهری که به این ترتیب به وجود آمدند فضاهای بسیار دلپذیری  هستند. بیشتر تجربه های اخیر طراحی محیط بر اساس انگاره های مکاتب معماری و طراحی شهری نهضت تجدد شکل گرفتند. این مکاتب عبارتند از : آینده گراهای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، نهضت، جدید، معماری

دانلود مقاله نهضت سواد آموزی

شنبه 27 شهریور 1395
دانستن از اشتیاق آغاز می گردد و چون مشتاقی پس عاشقی عاشق می داند به جهت اشتیاقی در وجودش زبانه می کشد. سرانجام دس سالیان متمادی تحقیق و تفحص در باب شیوه های فراگیری و آموزش هزاران فراگیر در سنین مختلف شامل دانش آموزان دانشجویان مدرسین و استادان دانشگاه مدیران واحدهای آموزشی. انسان از لحظه ای که پا به عرصه وجود می گذارد نیازمند و محتاج کمک و یاری دیگران است نوزاد انسان بدون یاری نهاد قادر به بقاء نیست. نیاز به یاوری بعد از دوران کودکی هم ادامه می یابد و تا پایان عمر قطع نمی شود. در هر مقطعی از زندگی شما به مقتضیات دوران کمالهاب خاص مورد نیاز کودک است کودک برای راه رفتن زبان آموزی و کسب مهارتهای اجتماعی و بعدها برای کسب مهارت و موقعیت های تحصیل و انتخاب راه تحصیلات عالی و اتخاذ تصمیم برای ازدواج انتخاب شغل و حرفه مناسب و پرورش فرزندان و رفع مشکلات زناشویی و خانوادگی و برخورد صحیح با فرزن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، نهضت، سواد، آموزی

دانلود مقاله پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی

شنبه 27 شهریور 1395
با رحلت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340؛ شاه تصور کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آآیت الله بروجردی وجود ندارد .از این رو فرصت را برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا مناسب دید . شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش بهمراه 18 اسلاید powerpoint ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت نهضت هنر نو

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
نهضت هنر نو نهضت هنر نو ( Art Nouveau )  نام سبکی در اروپا بود که ابتدا در هنرهای تزیینی مانند طراحی پارچه ،تولید کتاب و مبلمان از دهه 1880 آغاز گردید سپس این سبک در زمینه های دیگر هنرهای تزیینی  همچون گرافیک ، نقاشی ، طراحی داخلی ، پیکر تراشی و حتی عکاسی ظهور نمود . در معماری این سبک از اوایل دهه 1890 آغاز و عمدتا تا سال 1910 ادامه داشت .   هنر نو نام مغازه ای بود که طراحی داخلی آن توسط معمار بلژیکی ، وان دوولد ، انجام شده بود و در سال 1885 در پاریس گشایش یافت در این مغازه اشیاء مدرن و نو ظهور فروخته می شد نام این مغازه به سبکی تعلق گرفت که به جای تقلید از گذشته ، در پی ابداع و فرم های جدید بود .   این سبک در انگلستان به نام سبک مدرن ، در فرانسه به نام هنرنو و یا سبک گیومارد ، در آلمان به نام سبک جوان ( jungedsti ) به لحاظ مجله ای به نام نشریه جوان که مبلغ ای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، پاورپوینت، نهضت، نو

دانلود پاورپوینت نهضت ورکبوند در آلمان

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
شکل گیری نهضت ورکبوند معرفی نهضت ورکبوند معرفی اهداف نهضت ورکبوند اعضای اصلی تشکیل دهنده نهضت ورکبوند پیتر بهرنس هنری وان د ولده هرمان موتسیوس  جوزف هافمن تئودور فیشر معرفی شاگردان پیتر بهرنس والتر گروپیوس لودویگ میس وان درروهه لوکوربوزیه تاثیر پذیری مدرسه باهاوس از نهضت ورکبوند                          فایل پاورپوینت 40 اسلاید ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 18 )
   1       2    >>