X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت بررسی میکروبیولوژی مواد غذایی

چهارشنبه 3 آذر 1395

پاورپوینت بررسی میکروبیولوژی مواد غذایی


اسلاید 9 :


میکربها در تجهیزات


1- تجهیزات درگیر در برداشت انتقال، فرآوری و نگهداری مواد عذایی می توانند از طریق هوا ماده خام غذایی، پرسنل و آب آلوده به مبکرب شوند.

2- در تجهیزاتی که به مدت طولانی برای فرآوری غذا استفاده می شوند میکربها می توانند تکثیر شده و منبع دائم آلودگی غذایی شوند.

3- تجهیزاتی که دارای طراحی بهداشتی نیستند دارای نقاط کور، خلل و فرج ... هستند که درست تمیز و ضدعفونی نمی شوند و منبع آلوده شدن غذا به مبکربهای فاسد کننده و بیماری زا می شوند.


اسلاید 13 :


مکانیسم پخش باکتریها در جو


1- باکتریها خود مکانیسمی برای اینکه بتوانند در هوا پخش شوند ندارند.

2- باکتریها از طریق ذرات گرد و غبار، قطرات ریز آب و پوست ریز با منبع انسانی و حیوانی در هوا پخش می شوند

3- بسیاری از اکتینومیسیتهااز طریق تولید اسپور خارجی در هوا پخش می شوند.

مطالب


اسلاید 3 :


منابع ورود میکروارگانیسمها در مواد غذایی


1- از طریق فلور طبیعی مواد خام غذایی

2- از طریق تماس با انسان،تجهیزات... در طی فرآوری و جابجا شدن

3- بطور اتفاقی از طریق هوا، آب و خاک
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف


فصل اول

مقدمه

کودک آزاری

کودک آزاری و مسامحه به کلیه صدمات و آزارهای جسمی ، آزارهای روانی و خلقی ، آزارهای جنسی و سهل انگاری یا بدرفتاری با کودک گفته می شود که توسط شخصی که عهده دار مسئولیت سلامتی جسمی و روانی و آسایش و رفاه کودک است، اعمال می‌شود و در نتیجه آن سلامتی جسمی، روانی، بهداشتی و یا آسایش و رفاه کودک صدمه دیده و آسیب می بیند و شامل طیف وسیعی از اعمال سوء رفتار گرایانه یا انجام ندادن وظایف و مسئولیت هایی است که در نتیجه آن رخداد حوادث و حالات مرضی و مرگ است و بر اساس طبقه بندی DSMIV کودک آزاری به سه نوع آزارهای جسمی، آزارهای جنسی و مسامحه می باشد ولی دو نوع دیگر کودک آزاری نیز ذکر شده که روی هم به پنج نوع زیر می باشد:

1- آزارهای جسمی 2- مسامحه 3- آزارهای جنسی 4- آزارهای روانی و خلقی 5- آزارهای مراسم و آئین خرافی .

1- آزارهای جسمی: به کلیه اعمالی گفته می شود که نتیجه آن صدمات جسمی کودک است و عامدانه انجام می شود. از قبیل کتک زدن، گاز گرفتن، سوزن زدن، لگد زدن، سوزاندن و مسموم کردن که در اثر این عمال آسیب به پوست و بافت سطحی بدن، صدمه به سر، صدمه به ارگان های داخلی بدن و اسکلتی بدن کودک وارد می شود.

2- مسامحه و اهمال کاری: عبارت است از انواع سهل انگاری و مسامحه و کوتاهی کردن در فراهم آوردن مناسب و کافی عواملی که در نگهداری مناسب از کودکان لازم است و به عبارت دیگر سهل انگاری در حفاظت کودک از خطرات و صدماتی که وی را تهدید می کند که این خطرات ممکن است خطرات محیطی و یا صدماتی باشد که از طرف دیگران یا به صورت جاهلانه و یا بدخواهانه به کودک وارد می شود که شامل صدمات فیزیکی یا خلقی و یا تربیتی است. کلاً مسامحه و سهل انگاری به انواع سهل انگاری های جسمی و یا سهل انگاری های خلقی و روانی، سهل انگاری های تربیتی و سهل انگاری در درمان بیماری های کودک و سهل انگاری های بهداشتی می باشد، این نوع کودک آزاری شایع ترین نوع کودک آزاری است.

3- آزارهای جنسی: شامل طیف وسیعی از سوء رفتارهای جنسی با کودک می باشد که توسط یک فرد بالغ و یا کودکی دیگر که از او بزرگتر است از روی اجبار و زور اعمال می‌شود و از دستکاری و دستمالی از روی لباس تا زنای به عنف را شامل می شود. این اعمال می تواند بین دو جنس یکسان و یا دو جنس مختلف باشد. بزرگسالان و فامیل های کودک که ممکن است نسبت دوری با وی داشته باشند ولی بی واسطه در رابطه با کودک می باشند، بیشترین موارد کودک آزاری جنسی را مرتکب می شوند. بدین صورت کودکان معمولاً شخص آزاردهنده را می شناسند و او شخصی است که معمولاً مورد اعتماد و اطمینان و یا دارای شخصیت مثبت و مقبول در نزد خانواده می باشد و دسترسی وسیع به کودک دارد. کودک آزاری جنسی به علت طبیعت زشت و ناپسند آن و به علت احساس شرم و احساس گناه قربانیان آن و یا جهالت و نادانی آنها و یا به علت عادی شدن مسئله برای آنها و یا به علت تهدید از طرف متجاوزین جنسی که قربانیان را از بازگو کردن مسئله به شدت می ترسانند و به علل مختلف دیگر کمتر گزارش و ثبت می شود.

4- آزارهای روانی و خلقی: آزارهای روانی معمولاً به اعمالی مانند حبس کردن و جدا کردن طفل و عدم دوست داشتن وی و یا واپس زدن کودک و یا بی ارزش جلوه دادن و یا خوار و ذلیل کردن وی و جلوگیری از ارتباطات اجتماعی کودک و تهدید کردن و ترساندن وی گفته می شود.

آزارهای خلقی به حملات و تهدیدها و ایجاد رعب و وحشت و هتک حرمت کودک و فحش و ناسزاگویی به صورت لفظی و شفاهی گفته می شود.

5- آزارهای مراسم و آیین خرافی: شامل آزارهایی است که به سبب عقاید خرافی به کودک اعمال می شود و شامل آزارهای جسمی و جنسی و روانی و خلقی می باشد که در اثر اعتقادات خرافی و شیطانی کودک وادار به انجام کارهایی می شود که ننتیجه آن رخداد حوادثی است که به صدمات فیزیکی و انواع دیگر صدماتی که ذکر شد می انجامد. به عبارت دیگر کودک آزاری آئینی یک مفهوم ستیزه جویانه از نظر صاحبنظران است که یک پدیده وحشتناک در آمریکا می باشد. در صورتی که کسانی که کودکان را وادار به این اعمال می کنند، ممکن است عمیقاً مدعی باشند که دلایل و طرح و نقشه قانع کننده درباره اینگونه رفتارها دارند.

تاریخچه

از گذشته های دور و از هزاران سال قبل در همه قسمت های زمین سرکوب اطفال و انواع بدرفتاری با کودکان قسمتی از رفتارهای بشری بوده است.

از زمان های درازی در تاریخ اروپا و آمریکا تمایل ایجاد شد که در این زمینه جار و جنجال و سر وصدا ایجاد شود (کودک آزاری هایی که از نظر اجتماعی قابل قبول بود).

از دوره دوم تا اواخر دوره سوم بعضی از رفتارها مورد نکوهش قرار گرفت ولی کماکان تا حدود سال 1860 بدرفتاری با کودکان چندان مورد توجه قرار نگرفته بود تا چارلز دیکنز در کتاب (اولیور تویست 1839-1873) و ویکتورهوگو در کتاب (بینوایان 1862) در مورد کودکان رنج دیده مطلبی نوشتند. از آن زمان بدرفتاری با کودکان بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در سال 1860 یک فرانسوی پاتولوژیست به نام آمبریوس تاردیو یافته های خود را در مورد کودکانی که به شدت مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند و فوت کرده بودند بعد از اتوپسی از آنان بیان کرد که در سال 1874 در نیویورک ماری الن در مدت 8 سال در مورد دخترانی که مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند، تحقیقاتی انجام داد و مطاب زیادی با کارهایی که در کلیسا انجام داد، کشف کرد. اما آنها فهمیدند تنها مرکزی که موجود است و می تواند به انها کمک کند تنها یک مرکز حمایت از حیوانات می باشد بدین طریق آنها یک جامعه ای جهت پیشگیری از بی رحمی نسبت به کودکان یافتند.

بدین طریق نیویورک در سال 1875 اولین ایالتی بود که قانونی جهت حمایت از کودکان در آنجا وضع شد و این ایالت الگویی برای ایالات دیگر در آمریکا شد. در دوره چهارم تاریخی در سال 1946 در مورد کودک آزاری بازشناسایی جدید و کامل تری صورت گرفت این عمل توسط یک متخصص کودک و رادیولوژیست به نام جان کافی انجام شد. وی متوجه سندرمی در کودکان به نام صدمات جسمی متعدد و هماتوم های مزمن ساب دورال شد. در سال 1962 هنری کمپ و همکارانش جهت توجه پزشکان در هنگام گرفتن شرح حال و تاریخچه، به بدرفتاری با کودکان هشدارهایی دادند که تحت عنوان «سندرم کودک کتک خورده » می باشد.

علائم بالینی و تشخیص

مقدمه

برای تشخیص کودک آزاری هیچگونه علائم و نشانه های اختصاصی و تشخیصی خاصی وجود ندارد. تشخیص کودک آزاری با مجموعه ای از یافته های بالینی و شناخت خصوصیات والدین سوء رفتارگر و همچنین با کمک یک مصاحبه از والدین کودک و به دست آوردن اطلاعات جانبی میسر می گردد. کودکان آزاردیده سیمای متنوعی از انواع تأثیرات خلقی، رفتاری و جسمی را نشان می دهند، هر چند این علائم روان شناختی ممکن است بدون سابقه کودک آزاری نیز در کودکی مشاهده شود. مجموعه ای از علائم روانشناسی در کودکان آزاردیده به اضافه رفتارهای والدین کودک آزار ممکن است الگویی بالینی جهت تشخیص کودک آزاری در اختیار ما قرار دهد، هر چند در بسیاری از موارد این الگو کمک کننده است اما نباید فراموش کرد که به تنهایی نمی تواند جهت تشخیص کودک آزاری معیار قطعی محسوب شود.

علائم و خصوصیات کودکان آزاردیده جسمی

در بسیای از موارد معاینه بالینی و بررسی های رادیولوژیک جراحات متعدد و مشکوک را به وضوح نشان می دهد. این کودکان معمولاً از خود رفتارهایی بروز می دهند که شک به کودک آزاری را برمی انگیزاند. به عنوان مثال ممکن است این کودکان حالت ترس و وحشت غیرمتعارف داشته باشند یا بسیار کم حرف و سربه زیر باشند و یا ممکن است بدگمان و بی اعتماد و حالت جبهه گرفته از خود نشان دهند. آنها ممکن است حالت محتاطانه در برخوردهای فیزیکی داشته باشند و معمولاً انتظار ندارند از کارهایی که می‌کنند دیگران و بزرگترها راضی باشند و انتظارات آنها را برآورده کند. آنها ممکن است دائماً در حال گوش به زنگ نسبت به اطراف و همچنین خطرات پیرامون خود باشند و یا ممکن است از رفتن به خانه ترس داشته باشند در نوشته های مربوط به اهمیت روانشناختی کودک آزاری جسمی و مسامحه طیف وسیعی از اثرات در این کودکان ذکر شده است از جمله آثارهای نامنظم بودن و رفتارهای تهاجمی- داشتن الگوهای ارتباطی غیرطبیعی. همچنین اگر به دقت بنگریم آثار محرومیت اجتماعی و رفتارهای تهاجمی حاکی از گرفتاری بزرگ و آسیب دیدگی آنها می باشد. کودکان آزاردیده جسمی دامنه گسترده ای از علائم اختلالات آسیب شناختی روانی از قبیل افسردگی، اختلالات ارتباطی، اختلالات بیش فعالی و نقص توجه و اختلال جسارت متناقض، اختلالات تجزیه ای و PTSD را دارا می باشند. افرادی که معاینه بالینی کودک را انجام می دهند، می بایست توجه کافی به کودک آزاری داشته باشند.

هنگامی که کودکی جراحات و کوفتگی هایی دارد که والدین کودک برای آن توضیح مناسب و دلیل کافی و قانع کننده ای ندارند باید شک به کودک آزاری کرد. این جراحات و کوفتگی ها معمولاً یک شکل و شبیه هم و متقارن می باشند. مثلاً جراحات در هر دو سمت صورت دیده می شود و شکل منظمی در پشت و باسن و پاها دارد. جراحات تصادفی و اتفاقی معمولاً متقارن و هم شکل نیستند. کوفتگی ها ممکن است به شکل وسیله ای باشد که از آن جهت کودک آزاری و ایجاد ضرب و جرح استفاده شده است. مثلاً ممکن است شکل تسمه و یا سگک کمربند و یا شکل طناب روی بدن مشخص باشد. سوختگی و اسکار باقیمانده از آن در اثر سیگار معمولاً متعدد و شبیه یکدیگر و گرد می باشد. سوختگی در اثر فروبردن عضوی از کودک در آب جوش شبیه به جوراب یا دستکش می باشد و یا شبیه شیرینی دونات می باشد. صدمات فیزیکی معمولاً شکستگی های متعدد و مارپیچی به خصوص در بچه های کم سن و سال ایجاد می کند. همچنین خونریزی های شبکیه در نوزادان ممکن است در اثر تکان های شدید ایجاد شود.

در کودکانی که مکرراً به علت صدمات و جراحات عجیب و غریب به اورژانس آورده می‌شوند و برای دلایل گیج کننده‌ای ارائه می کنند باید شک به کودک آزاری کرد. همچنین در مسمومیت با دارو و سموم و دهیدراتاسیون هیپوناترمیک باید شک به عمدی بودن آن به خصوص توسط والدین با اختلالات روانی کرد و بررسی های لازم را به عمل آورد. در اورژانس های بیمارستان ها معمولاً کودکان آزاردیده جسمی با جراحات و کوفتگی ها و بریدگی ها و کبودی هایی در قسمت خارجی بدن مشاهده می شوند. همچنین له شدگی بافت نرم، سوختگی، پارگی و هماتوم ها و دهیدراتاسیون هایپرناترمیک بعد از یک دره محرومیت از آب توسط والدین به خصوص مادر روانی از دیگر اشکال کودک آزاری می باشد. ناتوانی حرکتی بخصوص در انتهاها به علت در رفتگی ها و شکستگی ها همراه با علائم نورولوژیک اینتراکرانیال معمولاً می تواند نشان دهنده وارد آمدن تروما باشد. نشانه ها و علائم بالینی دیگر تروماها در اثر آزارهای فیزیکی شامل جراحات احشایی، پارگی معده و روده و کبد و یا پانکراس می باشد که در اثر تروماهای شکم ایجاد می شود. این کودکان معمولاً به کلینیک ها یا مطب های خصوصی و یا اورژانس ها به حالت کما یا تشنج آورده می شوند و بعضی از آنها فوت می کنند. کودکانی که تحت آزارهای رفتاری بوده اند ممکن است ظاهر گوشه گیر و ترسیده داشته باشند یا رفتارهای تهاجمانه نشان دهند.

خصوصیات والدین سوء رفتارگر جسمی

والدین سوء رفتارگر جسمی معمولاً جهت طلب کمک در موارد بروز صدمات و جراحات جسمی با تأخیر اقدام می کنند. شرح حالی که والدین در مورد یافته های بالینی می دهند غیر موجه و منافی با هم می باشد. این والدین ادعا می کنند که مقصر اصلی در رابطه با صدمات وارده به کودکانشان خود کودکانشان می باشند. شخصیت والدین سوء رفتارگر شامل تاریخچه ای از مورد سوء رفتار قرار گرفتن در اوایل زندگیشان می باشد «یک عدم هم احساسی و درک متقابل برای کودک» و در نتیجه توقع غیرواقع بینانه از کودک دارند و یک رابطه تخریب شده بین کودک و والدین مخصوصاً در مورد کودکانی که به نحوی ناقص می باشند، حاکم می باشد.

کودک آزاری:

عبارت از است کلیه صدمات و آزارهای جسمی و روانی و سوء رفتارهای جنسی و غفلت‌های رفتاری یا بدرفتاری با کودک توسط شخصی که عهده دار مسئولیت سلامت و رفاه وی می باشد و شامل انواع زیر می باشد؛

1- سهل انگاری و اهمال و غفلت:

شایع ترین فرم بدرفتاری با کودکان می باشد و عبارتست از کوتاهی کردن و سهل انگاری در آماده کردن مناسب و کافی کلیه عوامل مراقبت و نگهداری مناسب از کودک و به عبارت دیگر سهل انگاری در حفاظت از کودکان در مقابل خطرات که بدخواهانه یا جاهلانه صورت گیرد و می تواند فیزیکی- خلقی یا تربیتی باشد و کلاً سهل انگاری و مسامحه شامل انواع سهل انگاری های فیزیکی- خلقی- تربیتی و بهداشتی درمانی می باشد.

2- آزارهای فیزیکی:

به کلیه اعمالی که نتیجه آن صدمات جسمی به کودک می باشد و از روی عمد انجام شود، گفته می شود این اعمال شامل کتک زدن- سوزن زدن- لگد کردن- گاز گرفتن- سوزاندن- مسموم کردن و غیره می باشد.

3- آزارهای روانی:

آزارهای روانی عبارتست از اینکه شخصی به کودک انتقال دهد که وی بی ارزش یا بی بها یا دارای نقص و عیب است و یا او را حبس نماید و از روابط اجتماعی وی جلوگیری نماید یا او را خوار و ذلیل نماید و یا از محبت و دوست داشتن محروم نماید.

آزارهای خلقی عبارتند از: تهدیدها و هتک حرمت و ناموس و حملات شفاهی و زبانی

4- آزارهای جنسی:

به کلیه رفتارهای جنسی بین یک بزرگسال و یک کودک گفته می شود و زمانی که یکی از آنها بزرگتر از دیگری است و از روی اجبار وی را به این عمل وادار می کند این اعمال می‌‌تواند بین دو کودک نیز اتفاق افتد. زمانی که یکی از دیگری بزرگتر باشد و دیگری را مجبور به این کار بکند، همچنین این اعمال می تواند مابین دو جنس یکسان و یا دو جنس مخالف باشد. آزارهای جنسی طیف وسیعی از دستکاری و یا تماس از روی لباس تا تجاوز جنسی را هم شامل می شود.

فهرست مطالب

مقدمه ۵
کودک آزاری ۵
تاریخچه ۸
کودک آزاری در طبقه بندی علمی تشخیص بیماری های روانی ۱۱
شیوع و همه گیرشناسی ۱۳
سبب شناسی ۱۶
علائم بالینی و تشخیص ۲۳
علائم و خصوصیات کودکان آزاردیده جسمی ۲۳
خصوصیات والدین سوء رفتارگر جسمی ۲۶
معاینات و آزمایشات پاراکلینیکی ۲۷
تشخیص های افتراقی ۳۴
عوارض کودک آزاری ۳۶
الف) عوارض سوء رفتار جسمی ۳۷
ب) عوارض سوء رفتار جنسی ۴۰
مبانی روانشناختی و خصوصیات والدین سوء رفتارگر ۴۲
سیر و پیش آگهی ۴۶
پیشگیری ۴۸
درمان ۴۹
الف- درمان کودک ۵۰
ب- درمان والدین: ۵۱
ج) درمان سوء رفتارهای جنسی ۵۱
هدف اصلی ۵۲
اهداف فرعی ۵۲
تعریف واژه ها ۵۳
کودک آزاری ۵۴
۱- سهل انگاری و اهمال و غفلت ۵۴
۲- آزارهای فیزیکی ۵۴
۳- آزارهای روانی ۵۵
۴- آزارهای جنسی ۵۵
۵- آزارهای مراسم و آئین خرافی ۵۵
محدودیت های پژوهش ۵۵
مروری بر مطالعات انجام شده ۵۷خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی طرح درس( تهیه مواد درسی 2)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی طرح درس( تهیه مواد درسی 2)

طرح پنج درس برای زبان آموزان سطح متوسط به قرار زیر است:‌

مدت زمان لازم برای ارائه هر درس 90 دقیقه در نظر گرفته شده است.

هر درس شامل فعالیتهای قبل از خواند به مدت 20 دقیقه، فعالیتهای حین خواندن به مدت 40 دقیقه و فعالیتهای پس از خواندن به مدت 30 دقیقه می‌باشد.

الف- فعالیتهای قبل از خواندن (20) دقیقه

هدف از فعالیتهای این مرحله فراهم کردن زمینه لازم برای درک متن، جلب توجه زبان آموزان به موضوع متن، فعال‌سازی دانش‌پیشین زبان‌آموزان و برانگیختن علاقه و انگیزه زبان‌آموزان و آماده شدن جهت یادگیری درس می‌‌باشد. مثلاً در درس اول که مربوط به دادگاه می‌باشد، معلم فیلمی را که قبلاً از دادگاه تهیه شده به مدت 10 دقیقه نمایش می‌دهد و 10 دقیقه هم در مورد صحنه‌ها و افرادی که در فیلم دیده شده‌اند، بحث می‌شود. با نمایش این فیلم، زبان‌آموزان اسامی افراد و عوامل دادگاه مثل قاضی، شاهد، جایگاه شاهد، متهم، جایگاه متهم و وکیل را یاد می‌گیرند. سوالات قبل از خواندن باعث می‌شود زبان آموزان تجربیات خود در مورد مثلاً دادگاه را بیاد آورده و در مورد آن بحث کنند و به همین منوال جهت یادگیری درس در خصوص این موضوع آماده می‌شوند. در این مرحله لغات و اصطلاحات جدید به کمک تصاویر و اشیاء و مترادفات و متضادهای آشنا،‌ آموزش داده می‌شوند.


ب- فعالیتهای حین خواندن (40 دقیقه)

هدف از فعالیتهای این مرحله خواندن متن و جواب به سوالات بعد از آن و جواب به سوالات صحیح و غلط است. زبان‌آموزان باید فرصت کافی داشته باشند تا متن را به خوبی بخوانند و آنرا کاملاً درک کنند تا بتوانند به این سوالات و سوالات بعدی که در مرحله بعد مطرح می شود، جواب دهند. هدف از انجام این فعالیتها توجه دانش‌آموزان به موضوع اصلی متن است. بعضی از پرسشها صریح است به این معنی که جواب آنها در متن یافت می‌‌شود و بعضی از آنها استنتاجی است که زبان‌آموز باید با توجه به متن بداند که چه اتفاقی افتاده است. اهداف دیگر از این مرحله را می‌توان سرخورده نشدن دانش‌آموزان در برخورد با واژه ها یا ساختارهای جدید و خواندن چند بار متن برای پیدا کردن جواب سوالها و در نتیجه یادگیری کامل متن دانست.

ج- فعالیتهای بعد از خواندن (30 دقیقه)

هدف از انجام این فعالیتها تحکیم و تثبیت دانش و تمرین مهارتهای چهارگانه می‌‌باشد. در این مرحله زبان‌آموزان بعد از حل تمرینها به مهارتهای مثل نوشتن دست می‌یابند مثلاً تمرینهای جمله‌سازی و ساختن مترادف و متضاد و پر کردن ماههای خالی به مهارت نوشتن آنها کمک می‌کند. تمرینها در این مرحله متنوع است.

درس اول

شهادت در دادگاه

سؤالات قبل از خواندن

الف- به سوالات زیر جواب دهید.

1- آیا تا به حال در دادگاه شهادت داده‌اید؟

2- آیا معنی شاهد و شهادت را می‌‌دانید؟

3- برای چه منظوری از شاهد در دادگاه استفاده می‌کند؟

4- اعضای دادگاه در کشور شما شامل کدام افراد هستند؟

5- آیا تا بحال شاهد صحنه تصادف بوده‌اید؟

ب- واژه‌های جدید

تصادف: برخورد در ماشین به هم که عمدی نبوده و شامل خسارات می‌شود را تصادف گویند.

عبور کردن: گذشتن از مقابل چیزی، دور شدن

رخ‌ دادن: اتفاق افتادن

وحشتناک: ترسناک، هراس آور

برزخ: کسی که در تصادف، جنگ یا زلزله آسیب ببیند.

احضار شدن: دعوت شدن به دادگاه برای انجام کاری

متعجب شدن: تعجب کردن

شهادت در دادگاه

در حالی که یک روز صبح حسن منتظر اتوبوس بود،‌ اتومبیلی که با سرعت خیلی زیاد حرکت می‌کرد، از جلوی او عبور کرد. حسن تنها وقتی این را پیدا کرده که بگوید در این راننده حتماً تصادف می‌کند اگر . . . » اما قبل از اینکه بتواند جمله‌اش را تمام کنند. تصادف رخ داده و دار آن یک اتوبوس که همان موقع از آنجا می‌گذشت و همان اتومبیل با یکدیگر تصادف کردند. صدای وحشتناکی به گوش رسید و خسارت زیادی هم به اتومبیل و هم به اتوبوس وارد شد.

درس سوم

قصه‌گوی بد

سوالات قبل از خواندن متن

الف- به سوالات زیر جواب دهید.

1- آیا داستانی از زمان کودکی بخاطر دارید؟

2- بهترین داستانی که به یاد دارید، کدام بود؟

3- در کودکی چه کسی برایتان داستان می‌‌گفت؟

4- آیا شما هم دوست دارید داستان تعریف کنید؟

5- به داستان بیشتر علاقه دارید یا فیلم؟

قصه گوی بد

آقا و خانم ابدی دو فرزند کوچک داشتند. یکی از آنها شش و دیگری چهار ساله بود. آنها دوست نداشتند شب زود بخوابند و اصرار می‌کردند تا دیر وقت بیدار بمانند. خانم اسدی در مورد این مسئله ناراحت بود. آقای اسدی هنگامی از سرکار به خانه بر می‌‌گشت که خانم اسدی بچه‌ها را مجبور کرده بود بخوابند و در واقع از انجام این کار خسته بود. آقای اسدی هیچگاه در خانه نبود بجز روزهای آخر هفته. او تنها در همین روزها می‌ توانست به همسرش کمک کند. آقای اسدی فکر می‌کرد که داستان گوی خوبی است اما روش داستان گفتن او خیلی بد بود. با این وجود، فکر می‌کرد که اگر برای بچه‌ها در هنگام خواب داستان بگوید،‌ به آنها کمک خواهد کرد که آرام بگیرند و کم کم به خواب بروند.

او هر شنبه و یکشنبه این کار را انجام می‌داد تا اینکه شنید پسر کوچکش به خواهر کوچک خود می‌گوید «فکر می‌کنی اگر چشمهایتان را ببندیم از داستان گفتن دست برم‌دارد؟»

سوالات حین خواندن

ج- متن درس را با دقت بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- آقا و خانم اسدی چند فرزند داشتند و هر کدام چند ساله بودند؟

2- چرا خانم اسدی ناراحت بود؟

3- خانم اسدی از انجام چه کاری خسته بود؟

4- آقای اسدی چه موقع می‌توانست در خانه باشد؟

5- پسر کوچک آقای اسدی به خواهد کوچکش چه گفت؟خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، درس(، تهیه، مواد، درسی، 2)

پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد

سه‌شنبه 2 آذر 1395

پاور پوینت اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد

1.تولید فشار بالا:

درصنایع غذایی تجهیزات تولیدفشار باید تحمل فشار 4000اتمسفر و حدود 10000گردش کاری در سال را داشته باشند.و روشهای تولید فشار بالا عبارتنداز: 1-تراکم مستقیم. 2-تراکم غیر مستقیم. 3-حرارت

.تجهیزات فشار بالا:

مخازن تولید فشارکه مدل کوئینتوس ساخت شرکت اتوکلاو ای.بی.بی دارای مشخصات زیر می باشد.قطر 09. متر – طول225.متر- حجم- - لیتر – حداکثر فشار فراوری 9000 اتمسفر- حداکثر درجه حرارت 80 درجه سانتیگراد

.شرح فرایند:

مواد غذایی در ظروف استیل قرار گرفته درب ان محکم شده و سپس ظرف با مواد غذایی داخل آن که دارای لفاف اتیلن ونیل الکل و پلی ونیل الکل می باشند در مخزن فشار قرار می گیرند. درب مخزن بسته و ماده ناقل تزریق می شود که اکثرا از آب استفاده می شود.و مدت لازم برای فراوری که به نوع ماده غذایی و درجه حرارت فرایندبستگی دارد را می گذراند. و پس از طی این مدت محصول خارج شده و محصول جدید جایگزین می شود

1-اثر فشاربالا بر میکرواورگانیزمها:

1- تغییرات مرفولوژیکی 2- تشکیل رشته (فیلامنت) 3- توقف حرکت

2. فشار بالا و واکنشهای آنزیمی:

که سبب فعال و غیر فعال شدن آنزیمها می شود. مثلا غیر فعال شدن دهیدروژنازها و فعال شدن آسپارتاز

نوع فایل:power point

سایز:122 KB

تعداد اسلاید: 21خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.

از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند که جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند که از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممکن است که در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست که تلقی منفی از یک پدیده اجتماعی در همه جوامع یکسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت که وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یک جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یک پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یکسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یک تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است که بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌کند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست که سمینارها و کنفرانس‌هایی با شرکت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشکیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا که در فکر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌کند. این است که می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد.

بیان مسئله

مصرف مواد مخدر همچون خشخاش، هروئین، تریاک، ماری جوانا و … تا حدودی بهتر از دیگر انواع انحرافات نشان می‌دهد که تا چه حدی هر جامعه، برحسب زمان، مکان، جنس، سن، قوم، قبیله و طبقه مسائل جامعوی را تعریف و ارزش‌گذاری می‌کند.

امروزه مصرف این مواد و امثال آن، آثار مخرب اعتیاد و قاچاق انواع مواد مخدر بر ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع آسیب رسانده و نه تنها بصورت یک تهدید ملی بلکه فراتر از مرزهای ملی بصورت یک مسئله پیچیده جهانی در آمده که شعاع مضرات و اثرات زیانبار آن گریبان‌گیر کشورهای بی‌شماری شده است که شدت و وسعت این بحران که از گذشته‌های دور بر جامعه جهانی سایر افکنده برحدی که علاوه بر مسئوولین کشورهای توجه بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان مسائل علوم اجتماعی را نیز به خود معطوف نموده و علی رغم رویکردهای جامع و تمهیدات اتخاذ شده در حل و کاهش این معضل در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، هر روز عملاً شاهد وخامت بیشتر اوضاع و تشدید این مسئله مهم می‌باشیم.

اما اینکه چرا و چگونه اعتیاد بر مواد مخدر به عنوان مسأله تلقی می‌شود، بیشتر مربوط به نظر افراد و تجربه شخصی آنان است. چرا که در سالهای اخیر تعداد فزاینده‌‌ای از مدم عام شهرها طرز تلقی بامدار او اغماضی را پذیرفته‌اند و معتقد شده‌اند که این قوانین هستند که مواد مخدر را خطرناک جلوه می‌دهند و در نتیجه مسائل مربوطه را نیز پدید می‌آورند. با این وجود در جامعه ما بسیاری از مواد مسأله ساز تلقی می‌شوند زیرا که اغلب آنها، افراد را ناکار می‌سازند و توانائی آنان را برای ساماندهی امور خویش، اداره زندگی شخصی و خانوادگی دچار اختلال می‌کنند.

و این مسئله بدان علت است که با مصرف این مواد، فرد معتاد حرمت ارزش های اخلاقی و جر هنجارهای جامعوی را پاس ندارند و در نتیجه قوانین را زیر پا گذارند و با پرخاش موجبات آزار دیگران را فراهم آورده و در نهایت دست بجرایم و جنایات آشکار یا پنهان مالی یا جانی بزنند.

اگر این واقعیت را بپذیریم که انسان موجودی است اجتماعی و ساخته پرداخته بنیادهای فرهنگی، اقتصادی و روابط و مناسبات اجتماعی جامعه‌ای که در آن پرورش یافته، پس ناچار باید این به این حقیقت که پدیده‌های ناهنجاری همچون، دزدی، روسپیگری، اعتیاد و … نیز ناشی از مناسبات و روابط حاکم در درون یک جامعه است. به این ترتیب مشخص می‌شود که اعتیاد نه یک بیماری شخصی. بلکه یک عارضه اجتماعی است. به عبارت دیگر باید در کنار مسائل تاریخی و سیاسی گرایش به اعتیاد ـ که البته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ـ به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه کافی مبذول نمائیم و ساده‌انگاری مسئله را تنها در روابط با معتاد و خصوصیات شخصی و روانی آن ملاحظه کنیم. چرا که اعتیاد یک مشکل اجتماعی است و باید در عمق جامعه ریشه‌یابی شود.

معمولاً واکنش اجتماعی مردم در مورد مصرف مواد مخدر در طول قرون متفاوت بوده و متأسفانه باید به این حقیقت تلخ اعتراف نمود که اعتیاد را بیشتر یک مسئله شخصی و فردی می‌دانند نه اجتماعی و این در حالی است که اعتیاد یک مسئله اجتماعی است و نه شخصی. ما هنوز هم در دوره‌ای هستیم که تصویر یک «معتاد محکوم است»، «مغعتاد مظنون است» و … در جامعه ما بدون اینکه بیان کرده باشند رواج دارد، تا شاید بتوان از شیوع آن جلوگیری کرد و اجرای قوانین را تشدید نمود اگر امروز، نسل جوان دیگر به شعارهای ضد اعتیاد اعتقادی ندارند بدین سبب است که انواع جدید از مواد و فرا شدهای مخدر در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

- نظریه تضاد:

نظریه تضاد نیز مانند نظریه انحراف بر عواقب شخصی و اجتماعی و تمرکز ثروت و قدرت در دست عده‌ای معدود تکیه می‌کند. نقطه عطف عمده این نظریه آن است که گرو‌ه‌های قدرتمند جامعه علایق مشترک اقتصادی و سیاسی دارند و اکثر برگزیدگان قدرت، از قدرت سیاسی خود برای تدوین و اجرای معیارهای قانونی‌ حامی منابع خود استفاده یا در واقع سوء استفاده می‌کنند. طرفداران این نظریه تا حدی تبیین‌های متفاوتی را درباره چرایی بروز موقعیت مورد بحث در جوامع جدید عنوان می‌کنند.

3- نظریه پیوند افتراقی

نظریه «اروین ساترلند» تحت عنوان پیوند براین نکته دلالت دارد که فرایند یادگیری رفتار مجرمانه بوسیله دوستان فرد مجرم تعیین می‌شود. چهار گام زیر فرایند نظریه پیوند افتراق را به اختصار نشان می‌دهد:

1- رفتار تبهکارانه:

مانند دیگر رفتارهای معمولی در اثر کنش متقابل با دیگران، بویژه گروه دوستان آموخته می‌شود.

2- فراگیرید رفتار مجرمانه:

که مستلزم یادگیری تکنیک‌های ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و گرایش‌های مناسب برای بزهکاری است.

3- انسان بدان سبب مجرم می‌شود که فراوانی امکانات قانون شکنی بر محدودیتهای نامساعد آن بچربد. از این رو اگر ارزشهای یک نفر و ارزشهای افرادی که بر او تأثیر شدید دارند، به جای حمایت کنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی فرآیند فشار بالا در تهیه مواد غذائی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی فرآیند فشار بالا در تهیه مواد غذائی


مقدمه

مصرف کنندگان مواد غذایی همیشه خواستار غذایی با طعم طبیعی و تازه به همراه مواد مغذی و ویتامینهای آن غذا بوده‌اند و این مطالب محقق نمی‌شود مگر با تکیه بر ابداع روشها و فن‌آوری‌های جددی در عرصه تولید مواد غذایی.

تولیدات صنعتی از جمله محصولات فریز شده، خشک شده و کنسر شده تکیه به دو روش‌کلی برای تیمار محصولات غذایی دارند. این دو روش عبارتند از حرارت دادن و سرما دادن، اگر چه این روشها متضمن تولید محصولی با ضریب میکروبی پایین هستند، اما باعث تنزل خواص کیفیتی و حسی آنها می‌شوند.

رنگ: مزه و بافت مواد غذایی که با حرارت فرآوری شده اند ممکن است به طور غیرقابل برگشتی تغییر کند. برای اصلاح این نقیصه تحقیقات بسیاری در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی انجام گرفته است تا روشهای ابداع کنند که در آنها از حرارت یا سرما برای تیمار محصولات استفاده نشده باشد.

در طول دو دهه گذشته مقالات بسیاری در شرح این تحقیقات به چاپ رسیده‌است و از آنجایی که در این روشها حرارت اعمال نمی‌ شود و یا اگر وجود داشته باشد بسیار کم است، این روشها را روشهای بدون حرارت (non- thermal preservation) می‌نامند که مهمترین آنها شامل High pressure processing ، استفاده از pulsed- electric filds و pulsed- light است.

این مقاله سعی درمعرفی pressure processing high دارد.

pressure processing High:

در روش HPP، مواد غذایی را در معرض فشاری که 9000 بار بیشتر از فشار اتمسفر است قرار می‌دهند. این فشار به طور یکنواخت به تمام نقاط مواد غذایی اعمال می‌شود که شدت آن بستگی به حجم و مدت زمان تیمار کردن دارد.

استفاده از HPP نه تنها در صنعت غذا بلکه به طور عمومی و گسترده در صنایع تولیدات صنعتی از جمله سفال سازی، تولید الماس مصنوعی، فلزات مخصوص و تولید فلزات ورقه‌ای به کار می‌رود. فشار ایزواستاتیک بالا به طور روزمره در کارخانجات تولید مواد پلی مری مانند سنتز پلی اتیلن با چگالی پاینی و دو راکتورهای شیمیایی برای تولید کریستالهای کوله تز استفاده می‌شود.

اگر چه استفاده از HPP در صنعت غذا از ابتدای دهه 90 میلادی آغاز شد اما اثر این عملیات در نابودکنندگی میکروبها بیشتر از 1 قرن برای ما شناخته شده بود.

در سال 1899 در یکی از اولین تحقیقات از HPP در صنایع غذایی استفاده شد که در آن از فشاری در حدود 5000 تا 7000 برای کاهش بار میکروبی گوشت و شیر استفاده کردند. این تحقیقات نشان داد که با قرار دادن شیر در فشاری در حدود
6800 میتوان 5 تا 6 چرخه لگاریتمی از بار میکروبی شیرکاست. همچنین مشاهده شده با قرار دادن گوشت در فشار 5400 ، shelf life آن را افزایش می‌یابد.

در اوایل قرن 20 تأثیر فشار بالا ( 6000) در لخته شدن آلبومین تخم مرغ مشاهده شد. تحقیقات دیگری نیز بر افزایش Shelflihe میوه‌های که با فشار بالا تیمار شده‌ بودند تأکید داشت. این تحقیقات اولیه نشان داد که اعمال فشار بالا تأثیری همانند حرارت بالا بر روی پروتئین‌ها و بار میکروبی مواد غذایی دارد.

2- تجهیزات:

اجزای سیستم HPP شامل مجرای فشار، سیستم تولید فشار و تجهیزات جانبی آن است.

2.1 مجرای فشار:

مجرای فشار که کلیدی‌ترین قسمت این دستگاه است در واقع مکانیسمی که در آن مواد غذایی یا هر گونه محصولی درآنجا تحت تأثیر فشار بالا قرار می‌گیرد. این مجرا غالباً از فولادی با ناخالص‌های پایین که به طور روزمره در صنایع کرومیک و فلزسازی استفاده می‌شود ساخته می‌شوند. به هر حال یکی از نکات مهم و حیاتی که در رابطه با این مجرا وجود دارد این است که این مجرا بتواند هزاران چرخة فشار را در طول سال برای تیمار مواد غذایی تحمل کند.

این حجم بالای عملیات تحت فشار قرار گرفتن و برداشتن فشار در مجرا باعث افزایش فرسودگی فلز و کاهش عمر دستگاه می‌شود، بنابراین آلیاژی که مجرا از آن ساخته می‌شود باید در برابر خوردگی و اجزای شیمیایی مواد غذایی یا هر گونه پاک کننده‌ای که برای تمیز کردن کردن مجرا به کار می‌رود مقاومت داشته باشد.

Pressurizing systems2.1.2

2 مدل از سیستمهای تولید فشار در صنعت استفاده می‌شود که indirect, Direct نامیده می‌شوند. در سیستم indirect ماده واسطه که برای اعمال فشار به کار گرفته می‌شود (برای مثال آب) به وسیله یک تشدید کننده (intesiline) وارد مجرا می‌شود. همانگونه که به شکل شماره 2 نشان داده شده است. Intesifire یک پمپ تولید فشار بالا می‌باشد که برای تولید فشار به میزان مورد نیاز در سیستم به کار می‌رود.

در این سیستم Intesifire خارج از مجرای فشار و جدا از آن است که برای انتقال ماده واسطه به داخل مجرای فشار نیاز به لوله‌های اختصاص و مناسب است.

در سیستم Intesifire موتور تولید کننده فشار داخل خود مجرا قرار دارد (شکل b3) در این سیستم موتور تولید فشار و مجرای فشار هر دو در درون یک واحد قرار گرفته‌اند و اندازه مجرا تقریباً بزرگ است . فشار در این سیستم به وسیله یک پیستون به محصول منتقل می‌شود همچنین این سیستم نیاز به یک درزگیری بسیار دقیق دارد تا درمقابل حرکات پیستون بدون کوچکترین ضعف مقاومت کند. این نکته تنها محدودیت این سیستم است.

در روش wet bag configura که بیشتر در مورد مواد غذایی جاور مناسب ابتدا یک قالب در بیرون از مجرای فشار از مواد غذایی پر می‌شود، پس این قالب درون مجرای فشاری که از ماده واسطه فشاری پر شده است قرار می‌گیرد و با استفاده از فشار ایزواستاتیک سرد و آب به عنوان ماده واسطه موادغذایی تحت فشار قرار می‌گیرند.

در روش Configuration dry bag قالب درون خود مجرا قرار دارد، مواد غذایی داخل قالب ریخته می‌شوند و قالب به وسیله elastomer جدا از ماده واسطه فشاری قرار می‌گیرد.

در HPP گاز بی‌اثر و آب معمول‌ترین مواد انتقالی فشار هستند. با توجه به تراکم‌پذیری کم آب در مقایسه با گاز در اغلب موارد از آب به عنوان ماده واسطه استقاده می‎شود. وقتی که فشار در دمای از 0 تا 4000 افزایش می‌یابند کاهش حجم آب 5% است. این کاهش حجم در مقایسه با گاز بی‌اثر بسیار زیاد حجم گاز می‌تواند خطرناک باشد آب به گاز بی‌اثر ترجیح داده می‌شود. ناچیز است و به علت اینکه تراکم بالا و کاهش از 0 تا 4000 افزایش می‌یابد کاهش حجم آب 5% است. این کاهش جحم در مقایسه با گاز بی‌اثر بسیار زیاد حجم گاز می‌تواند خطرناک باشد آب به گاز بی‌اثر ترجیح داده می‌شود.

هنگامی که از آب به عنوان ماده واسطه استفاده می‌شود، آب فشاری یکنواخت و آنی به تمام نقاط ماده غذایی وارد می‌کند. گاهی نیز قطرات روغن به داخل آب به منظور روان‌سازی و همین مانعی در برابر زنگ زدگی فلز مجرا به داخل مجرا اضافه می‌شود.

یک مدل ساده از فرآیندهای که در طول HPP انجام می‌شود در شکل 4 نشان داده شده است.

3 مثالهایی از مقیاس صنعتی استفاده از HPP .

تجهیزات HPP که به سیستم ABB ساخته میِوند به طور گسترده در کارخانجات تولید الماس مصنوعی، ورقه‌های فلز و استخراج فلز استفاده می‌‌شوند.

تجهیزاتی که به طور خاص در صنایع غذایی کاربرد داشته باشند دستگاهای QUINTUS هستند. در این سیتم مجرای فشار با استفاده از یک فنر از جنس فولاد پیش فشار داده می‎شود که این فشار دستگاههای حتی در مرحله اصلی فشار نیز ادامه دارد. یک آستر قابل تعویض نیز برای اطمینان بیشتر د اخل سیلندر قرار می‌گیرد و یک قالب فنری که به دور فنر پیش فشار پیچ خورده است برای اطمینان بیشتر از ثابت نگهداری درهای بالا و پایین دستگاه است. فشار به وسیله یک پمپ خارجی یا داخل اعمال می‎شود.

مثالهایی از مقیاس آزمایشگاهی استفاده HPP یک دستگاه فشار فوق‌ بالای آزمایشگاهی که توسط کمپانی Flow ساخته شده است در شکل شماره 8 نشان داده شده است.

این دستگاه برای مواد غذایی که قابلیت پمپ شدن دارند طراحی شده است . مواد غذایی داخل مجرای فشار پمپ می‌شوند وسپس فشار برای یک دوره زمانی مورد نظر بر روی موادغذایی اعمال و سپس با استفاده از یک سیستم کامپیوتری از دستگاه خارج و داخل بسته‌بندی مورد نظر پر می‌شود. دستگاه فوق می‌توانند. شامل چندین مجرای فشار برای به دست آوردن حداکثر راندمان و سرعت بالا در تولید باشد.

ملاحظات تجاری در استفاده از HPP:

برخی از نیازهای که برای ایجاد یک شرایط مناسب در استفاده از HPP مؤثر هستند به شرح زیر است.

·داشتن یک چرخه زمانی کوتاه برای غیر فعال سازی MO ها و آنزیم‌ها.

·هنگام کار کردن بی‌خطر باشد.

·به آسانی پاک شود

·کنترل فرایند دقیق و قابل اطمینان باشد.

·هزینه عملیات و سرمایه‌گذاری پایین باشد.

استفاده تجاری از HPP در سال 1922 در ژاپن آغاز شد، هنگامی که شرکت ژاپنی (Meidiya food) مرباجات خود را که با این روش تیمار شده بود به بازار عرضه کرد.

این محصولات به خوبی از طرف مصرف‌کنندگان مورد قبول واقع شدند و از آن به بعد محصولاتی که به این روش تیمار شده بودندمانند آب میوه‌جات ، بستی، شراب برنج تصفیه نشده ژاپنی و کیک‌های برنجی حاوی سبزی مانند Yomogimochi وارد بازار شدند.

این موفقیت تجاری در زمینه استفاده از HPP باعث ترغیب بیشتر محققان برای مطالعه روی HPP شد به گونه‌ای که هم اکنون بیش از 70 شرکت تجاری و تحقیقاتی در ژاپن در حال مطالعه روی این روش هستند و دست آمدها و تولیداتی در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی داشتند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مواد هوشمند و مواد حافظه دار

شنبه 29 آبان 1395

مواد هوشمند و مواد حافظه دار

چکیده

برای رفاه اقتصادی کشور از آنجایی که هزینه ایجاد زیرساختهای شهری بخش اصلی ثروت ملی را تشکیل می دهد ، توسعه مواد ساختمانی و سیستمهای با راندمان بالا ، کم هزینه و با دوام مهم است . تحقیق و پژوهش درباره مواد هوشمند می تواند قسمتی از مسائل و مشکلات زیرساختهای شهری را حل نماید . فناوریهای نوین هوا فضا ، پزشکی و مهندسی عمران و شهرسازی در آینده بطور قطع تاثیر زیادی از مواد هوشمند خواهند گرفت . آلیاژهای حافظه دار یکی از این مواد هستند که با قابلیتهای بی نظیر خود، فصل جدیدی را در صنایع مختلف از جمله در مواد ساختمانی و تاسیسات شهری گشوده اند.

مقدمه

عصر دانش؛ پیش به سوی انقلاب صنعتی دوم

نوتردیدی نیست که اصلی‌ترین عامل تعیین کنندة پیشرفت وتوسعة جامعه در شرایط متحول کنونی جهان، مسأله چگونگی برخورداری از دانش، آموزش و پژوهش و وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. در تحولات شتابان امروز جهان، نقش مزیت بخشی همة عوامل طبیعی، اقتصادی و استراتژیک جای خود را به سرعت به میزان بهره‌مندی از علوم و فنون می‌دهد و در حال حاضر، برتری رقابتی یک کشور، بیش از آنکه به منابع طبیعی به ارث رسیده یا ظرفیت موجود صنعتی متکی باشد به " مزیت رقابتی تکنولوژیک " کشور وابسته است که تجلی آن را می‌توان در عرضة محصولاتی‌نو، با کیفیت، دوام و با قیمتی ارزان مشاهده نمود.

این تأثیر البته حالت تعاملی و متقابل دارد بدین صورت که با توسعه بیشتر جامعه یعنی با افزایش میزان آگاهی، خردمندی و توسعه انسانی و بیشتر شدن اعتماد متقابل، بسط عدالت اقتصادی، اجتماعی و تسهیل تطابق انسان با محیط و به طور اخص رفع نیازهای زندگی، رفع موانع اداری و مالی، رفع محدودیت بودجه وگرفتاریهای آموزشی، رفع تنگناهای فیزیکی، بسط آزادی ومشارکت همگانی، زمینه برای گسترش مؤسسات آموزشی و پژوهشی، افزایش تعداد محققان و بهبود کمی‌ و کیفی تولیدات علمی ‌نیز بیشتر فراهم می‌شود. این امر در بعد نظری انسانها را آگاهتر و در بعد عملی آنها را در تعیین سرنوشت خویش تواناتر می‌سازد و این خود به توسعه اجتماعی- انسانی بیشتر کمک می‌کند. اصولاً نظامهای معاصر تولید به فرآیند نوآوری تکنولوژیک، که به علت رقابت و تقسیم شدن بازارهای جهانی تسریع شده، وابسته است. از اینرو خصیصة اصلی سرمایه گذاریهای ‌نوین، دیگرتقسیم تکنیکی نیروی کار یا تولید انبوه نیست بلکه فرآیند مداوم " نوآوری تکنولوژیک " است که از روشهای" تولید انعطاف پذیر" بدست می‌آید و تقاضا برای آن پیشرفت علم را باعث می‌شود. لذا توسعه آتی به پیشرفت علم وابسته است و می‌توان به صراحت گفت که علم و تکنولوژی گرچه نمی‌توانند همة مشکلات را حل کنند اما نقش مؤثری در توسعه آینده کشورها ایفا می‌کنند که می‌تواند مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. برای بهره‌برداری از علم و تکنولوژی و هدایت تحولات تولیدی، اتخاذ استراتژیهای چندبعدی بلندمدت ضرورت دارد که بایستی بر تمامی جنبه¬های موجود در روند اختراعات، از آموزش عمومی پایه ای گرفته تا تجربه‌های‌ علمی ‌دانشمندان، مهندسان، ومدیران متمرکز گردد.

البته باید به این مطلب توجه داشت که هر چند نقش اساسی علم و تکنولوژی در توسعه اقتصادی است و به کمک آن می‌توان خطرات ناشی از مصرف شدید منابع، رشد جمعیت، کمبود انرژی و تخریب محیط زیست را بر طرف نمود، تا جائیکه گفته اند «محیط فعالیت بشر محدود است اما این محدودیت تابعی از تکنولوژی است»، لیکن سهم علم و تکنولوژی در توسعه و بهبود زندگی افراد به همین بخش محدود نمی‌گردد و در هر یک از ابعاد ذیل که نیازهای فردی یک جامعه توسعه یافته هستند می‌تواند دخیل باشد یعنی:

- سلامت و صحت فردی و محیطی

- رفاه اجتماعی بر مبنای همامنگی اجتماعی و عدالت

- حقوق سیاسی نظیر آزادی، احترام و موقعیت فردی

- حرمت داشتن ارزشها و باورهای فرهنگی

با در نظر گرفتن ایـن مباحـث، طبعــاً کشور ما نیــز نمی‌تواند از آنچـه کـه امـروزه انقلاب جهانــی تکنولوژی نامیده می‌شـود دور بمانــد. رونـد فوق‌العاده سریــع تحولات در عـرصه فناوریـهای نویـن به ویــژه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و انقلاب در مواد نــو و ساخت و تولید آنها قطعاً آینـده‌ ما را نیز تحت تأثیــر قرار خواهد داد و بر همه ارکان کشور و نظام واجب است که هر چه سریعتــر تدابیــر ویـژه و فوق‌العـاده‌ای بـرای هماهنگــی با این مـوج عظیم بیندیشند.

پدیده‌هایی نظیــر اصلاح ژنتیک، مشابـه‌سازی انسان و دستکاری ژنــهای آن، مواد هوشمند، ساخت و تولید چالاک و مولکولی، میکروسیستم‌های یکپارچه، کامپیوترهای در مقیاس نانـومتر و غیره را اگر امـروز درک نکنیم فردا قطعـاً دیـر خواهد بود.

همچنین کلان رونـدهای امروز جهان تکنولوژی که علاوه بر رونـد سریع تحولات آن به موضوعاتی نظیـر تشدید ماهیت چند رشته‌ای تکنولوژی و رقابت بر سر راهبــری آن و نیز استمــرار جهانگرایـی و مسائل امنیتـی و دفاعــی ناشـی از آن می‌پردازند بایستـی مورد توجــه قرار گیرد.

ظهور نتایـج این تحولات، مسائلــی را نیز به دنبال خواهد داشت. همچنان که درک توده مردم از تأثیـرات بالقوه این رونـدها بر فرهنگ و زندگی افزایش می‌یابد، بایسته است که تصمیم‌هایی در مورد مسائل گوناگون اخلاقی، اقتصادی، قانونـی، محیطی، ایمنــی و دیگر دغدغه‌های اجتماعی اتخاذ شود. احتمالاً مهمترین این مسائـل عبارتنـد از: حریــم خصوصـی اشخاص، شکاف اقتصـادی، تهدیـدها و واکنشـهای فرهنگـی، اخلاقیات بیولوژیک به ویــژه مسائلــی همچون "به نــژادی"، مشابـه‌سازی انسان و اصلاح ژنتیک که شدیدتریـن واکنش‌های اخلاقـی و معنـوی را به همراه خواهند داشت.

ماهیت این مسایل بسیار پیچیـده است، زیرا از یک سو بر مسیـر پیشرفت تکنولوژی و از سوی دیگر ـ مستقیم و غیرمستقیم، بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. شهروندان و سیاستگذاران نیازمند آنند که درباره تکنولوژی، اطلاعات کاملی کسب کنند تا با تشخیص و تحلیل این تعامل‌های پیچیده بتوانند منـاقشـاتـی را که پیرامون تکنولوژی وجود دارد به درستـی بفهمند. چنین تلاش‌هایی، مانع از اخذ تصمیم‌هـای ساده‌انگارانــه می‌شوند؛ منافــع تکنولوژی را با ملاحظه ارزش‌های فــردی بیشینه می‌سازند، و نقاط عطفــی را در فرآیند تصمیم‌گیری مشخص می‌کنند که در آنها تصمیم‌ها می‌توانند نتایج مطلوبــی به بار آورند بدون آنکه مسائل نادیده و تحلیل نشده بتوانند این تصمیم‌ها را خدشـه‌دار کنند.

بشارت‌های امیدبخش تکنولوژی در همین جا است و در آینده بیشتر نیز خواهد بود و سراسر جهان را با تأثیرات گستـرده خود در خواهد نوردید. با این همه، تأثیرات انقلاب تکنولوژی در گوشه و کنار جهان یکسان نخواهد بود و بسته به آمادگی و پذیرش ملت‌ها و میزان سرمایه‌گذاریها و تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌شود شکل‌های متفاوتی پیدا خواهد کرد. خوب یا بد، راه بازگشتی وجود ندارد، زیرا پاره‌ای از جوامع در مسیر این انقلاب قرار گرفته‌اند و برای بهره‌برداری حداکثر از نتایج و منافع آن آماده شده‌اند. روند جهانگرایـی نیز محیط زندگی همه جوامع را تغییر خواهد داد. نقش‌آفرینــی این پیشرفت‌ها در صحنــه جهانـی، سیمای جهان را به کلی متحول خواهد کرد و بایستی ایران ما نیز در متن این تحول قرار گیرد. که یکی از جدیدترین علوم موادهوشمند می باشد.

مواد هوشمند، مو ادی هستند که با توجه به محرک های محیط پاسخ می دهند به همین دلیل به این مواد "مواد واکنشی" نیز می گویند. در این مواد تغییرات خواص،ساختار و موقعیت اتم ها رخ می دهد. مواد هوشمند توانایی فکر کردن دارند و IQ این مواد توسط روش هایی قابل تعیین است. این مواد به صورت زیر دسته بندی می شود:

١- موادی که در شرایط خاص تغییر رنگ می دهند، مانند:

مواد فتو کرومیک

مواد ترموکرومیک

٢- موادی که در شرایط خاص از خود نور متصاعد می کنند، مانند:

مواد الکترو لامینسنت

مواد فلوروسنت

مواد فسفوروسنت

٣- موادی که در شرایط خاص از خود حرکت نشان می دهند، مانند:

پلیمر های رسانا

دی الکتریک های الاستومر

مواد پیزو الکتریک

ژل های پلیمری

آلیاژهای حافظه دار

٤- موادی که در شرایط خاص تغییر دما می دهند، مانند:

نوع فایل:word

سایز : 215 KB

تعداد صفحه : 17خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مواد، هوشمند، حافظه، دار

گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی

شنبه 29 آبان 1395

گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتیر


پیشگفتار

پس از سپری شدن مراحل اولیه دانشجویی در رشته کاربردی لازمه تکمیل جنبه های عملی آن گذراندن دوره کارآموزی می باشد تا بدین وسیله با جنبه های کاربردی معلومات حاصل شده آشنایی دقیق حاصل شود.

اکنون اینجانب این دوره را درشرکت پالایش نفت تهران، در قسمت آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد زیر نظر اساتید مجرب و کارآزموده که هدفشان تنها آشنایی بیشتر دانشجویان شرکت کننده با جنبه های علمی و متعادل کردن معلومات تئوری و عملی می باشد طی نمودم. اکنون پس از طی دوران کارآموزی این پایان نامه را باتمام رسانیدم از کلیه اساتیدی که مرا در انجام این امر یاری نمودند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

ایمنی

مسائل ایمنی و بهداشتی کار از جمله مسائلی هستند که امروزه توجه بسیاری از مسئولان و مدیران را در سطوح خرد و کلان جامعه به خود جلب کرده است و اقدامات مؤثری نیز در این زمینه انجام گرفته است. ولی متأسفانه به رغم این توجهات و سرمایه گذاریها همه ساله در تمام جهان شاهد حوادث و سوانحی هستیم که موجب مرگ هزاران انسان بی گناه و مجروح و معلول شدن میلیونها انسان دیگر می‎شود و خسارات جبران ناپذیری ایجاد می‎کند. تلفات ناشی از حوادث و سوانح در محیط های کاری از سال 1955 میلادی بیش از مرگ و میرهای ناشی از جنگ ها و حوادث طبیعی بوده است.

حوادثی از قبیل حوادث نیروگاههای اتمی، وسایل حمل و نقل موتوری، فرو ریختن سقف ساختمانها، سقف معادن با انفجارهای درون آن، همه ساله جان میلیونها انسان را در معرض خطر قرار داده و میلیاردها دلار خسارت مالی، درمانی و مستغلاتی ایجاد می کند.

مجموعه دستور العمل های ایمنی

1. استفاده از مقررات استحفاظی فردی در محیط کار - بر اساس مقررات جاری صنعت نفت، استفاده از وسایل استحفاظی نظیر لباس کار، کفش، کلاه، دستکش و عینک ایمنی برای کلیه کسانیکه در وحدهای مختلف وزارت نفت به کار اشتغال دارند اجباری است. این وسایل با توجه به نوع مشاغل و در زمانهای مشخص، و درخواست سرپرستان واحدها و تایید ادارات ایمنی بین کارکنان توزیع می گردد. سرپرستان و مسئولین ادارات موظفند براستفاده مطلوب و به موقع از این وسایل توسط کارکنان نظارت نمایند. ادارات ایمنی برحسن اجرای این امر نظارت لازم را اعمال نمایند.

2. حیطه بندی تاسیسات و کنترل تردد - ورود افراد متفرقه به واحدهای عملیاتی و صنعتی مجاز نمی باشد. فقط کارکنان هر واحد مجاز به تردد در واحد مربوطه می باشند. ورود سایر کارکنان جهت انجام کارهای اداری و تعمیراتی با در دست داشتن مجوز از مسئولین ذیربط مسیر می‎باشد. بدین جهت مسئولین واحدها موظفند که مناطق تحت سرپرستی خود را با علائم و نشانه های کاملاً مشخص تعیین و از ورود افراد متفرقه ممانعت بعمل آورند. در این راستا سازمان حراست با علامت گذاری کارتهای شناسایی کارکنان محدوده تردد آنها را مشخص می نماید. مراجعه بازدیدکنندگان و افراد غیرشرکتی به واحدهای عملیاتی پس از اخذ مجوز حراست باید در معیت مسئولین واحدهای عملیاتی یا نماینده آنان صورت گیرد.

3. بازرسی سیستم امداد و اطفاء حریق- به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم های فوق الذکر کلیه وسایل ثابت و سیار‌آتش نشانی و ایمنی مستقر در واحدهای عملیاتی، ادارات و ایستگاههای آتش نشانی می بایستی توسط مسئولین ایمنی و آتش نشانی مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و مطابق با استانداردهای مربوط آزمایش و از سلامت آنها اطمینان حاصل شود. این بند شامل: کپسولهای اطفاء حریق دستی و چرخدار، شلنگها، نازلها، هایدرنتها، سیستم های اعلام و اطفاء حریق ثابت، تلمبه و خودروهای آتش نشانی، تلمبه ها، دستگاههای کف ساز آتش نشانی، چشم شوی ها،‌ آمبولانس، دستگاه های تنفسی، فیلترها و وسایل امداد نجات می گردد.

4. ضبط و ربط در تاسیسات و اماکن- مسئولین واحدها و بازرسان ایمنی موظفند که از واحدهای عملیاتی و محوطه های مربوط به طور منظم بازدید و بازرسی بعمل آورده، مواد ناامین را شناسایی نموده و با همکاری مسئولین ذیربط نسبت به رفع آنها اقدام بعمل آورند.

5. مقررات صدور پروانه های کارهای سرد وگرم - صدور پروانه های کارهای سرد و گرم برای انجام کارهای مختلف براساس مقررات و دستور العمل های مندرج در کتاب مقررات ایمنی نفت الزامی می‎باشد. این پروانه ها بایستی بطور دقیق تکمیل و دستورات مندرج در آن بطور کامل رعایت گردد. در صورت نیاز آزمایشات گازهای قابل اشتعال اکسیژن و گازهای سمی بایستی توسط افراد مجرب وآگاه و تایید شده انجام گیرند.

بدیهی است امضاء کنندگان پروانه کار مسئول عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت مفاد مندرج در پروانه کار می باشد.

در این پروانه ها می بایستی شرایط محیط کار و اقدامات احتیاطی که لازم است صورت گیرد دقیقا ذکر شده و از کلی گوئی اجتناب گردد مسئولین و بازرسان ایمنی موظفند که از کارهائیکه برای آنها پروانه کار صادر نشده و یا اقدامات احتیاطی کافی برای آنها صورت نگرفته ممانعت بعمل آورند.

-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران

پالایش یکی از عمده ترین عملیات نفتی است که بدنبال استخراج نفت انجام می پذیرد، نفتی که توسط لوله های قطور از مراکز بهره برداری به درون پالایشگاهها سرازیر می‎شود در این مراکز تصفیه وپس از انجام فعل و انفعالات تبدیل به فرآورده های گوناگون مانند گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، قیر و انواع روغنهای صنعتی تولید گردیده و وارد شبکه توزیع می شود.

پالایشگاه تهران یکی از واحدهای پالایشی بزرگ ایران است که در حال حاضر با ظرفیت عملی 250.000 بشکه تولید در درون نخستین پالایشگاه داخلی کشور بوده و از این نظر خدمات ارزنده ایی را در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن ایام ارائه نموده و می نماید. مجتمع پالایشگاهی تهران بنام پالایشگاه تهران نامیده می‎شود که مشتمل است بر دو پالایشگاه و همچنین مجتمع تصفیه و تولید روغن عملیات ساختمانی پالایشگاه تهران (پالایشگاه جنوبی اول) بر مبنای نیاز بازار ایران جهت تأمین مواد سوختی گرمازا و بنزین اتومبیل در سال 1344 آغاز و در 31 اردیبهشت ماه سال 1347 با ظرفیت طراحی هشتاد و پنج هزار بشکه در روز رسما مورد بهره برداری قرار گرفت و در طراحی این پالایشگاه از استانداردهای روز و آخرین کشفیا ت وابداعات صنعت نفت استفاده شده است. در سال 1352 با ایجاد تغییراتی در سیستم طراحی این پالایشگاه ظرفیت آنرا به صد و پنج هزار بشکه در روز افزایش دادند روند این افزایش مصرف و سیاست تأمین نیازهای بازار داخلی ساختن پالایشگاهی دیگر را در کنار پالایشگاه اول تهران ایجادب نمود.

لذا با استفاده از تجارب حاصل از طراحی و ساختمان این پالایشگاه ساختمان پالایشگاه دوم تهران را در جوار پالایشگاه اول بر مبنای کپیه سازی با حذف اشکالات و نارسائی های موجود تسجیل نمود و کار ساختمانی آن از اواخر سال 1350 آغاز و در فروردین ماه سال 1353 با ظرفیت یکصد هزار بشکه تولید در روز شروع بکار کرد.

نفت خام مورد نیاز این پالایشگاهها از منافع نفتی اهواز تأمین می گردد و طراحی واحدها چنان انجام گرفته است که می‎تواند درصد نفت خام شیرین اهواز و یا 75% نفت اهواز و 25% نفت خام سنگین سایر مراکز را تصفیه و تقطیر نماید. هدفی که در طرح ریزی و انتخاب دستگاههای پالایش در هر شرایط مورد نظر قرار گرفته است تأمین و تولید حداکثر فرآورده های میان تقطیر یعنی نفت سفید و نفت گاز بوده است. برای ازدیاد تولید این فرآورده از تکنیک تبدیل (تبدیل کاتالیستی و آیزوماکس) حداکثر بهره وری را دریافت نموده اند.

رشد اقتصادی و رفاه حاصل از ازدیاد سریع قیمت نفت در اوائل سالهای دهه پنجاه باعث ایجاد صنایع مونتاژ و در نتیجه ازدیاد منابع مصرف روغن گردید. برآورد مصرف و بررسیهائیکه در این باره انجام گرفت نشان داد که تولیدات کارخانجات داخلی که عبارت بودند از پالایشگاه آبادان و شرکت تولید و تصفیه روغن پاسخگوی تأمین احتیاجات روز کشور نمی باشد لذا ایجاد کارخانه ای که بتواند نیازهای آتی را تأمین نماید مورد احتیاج واقع شد. از اینرو امکانات احداث یک واحد یکصد هزار متر مکعبی روغن در سال در مجاورت مجتمع پالایشگاهی تهران فراهم گردید این مجتمع شامل واحدهای اصلی پالایش از قرار آسفالت از فورفورال، واحد جداسازی موم و تصفیه با گاز هیدروژن و واحدهای وابسته از قبیل دستگاه اختلاط و امتزاج روغن، سیستم تولید و بسته بندی قوطیهای یک لیتری، چهار لیتری، چلیک بیست لیتری و بشکه های 210 لیتری می باشد. روغنهای تولیدی پالایشگاه تهران با نامهای: الوند، البرز، چهار فصل، الموت، لار و ارژن جهت استفاده در مورتورهای احتراقی مطابق با آخرین و جدیدترین استانداردهای بین المللی ساخته و عرضه می گردد و علاوه بر آن انواع روغنهای صنعتی نیز از تولیدات این کارخانجات می‎باشد و اخیراً نیز محصولات جدیدی از روغن ترانس پارافین مایع، روغن انتقال حرارت نیز به بازار مصرف عرضه گردیده است.

دراینجا باید یادآور می گردد که ظرفیت تقطیر و تصفیه نفت خام در پالایشگاه تهران یا از بین بردن تنگناها به حد نصاب تولید دویست و پنجاه هزار بشکه در روز افزایش یافته و ظرفیت تولید روغن نیز مورد تجدید قرار گرفته و میزان جدید تولید 14 میلیون لیتر از انواع مختلف روغنهای چرب کننده و صنعتی بدست آمده است.

خلاصه شرح:

ابتدا نمونه ها راداخل oven قرار داه و حرارت را بین 80-90 درجه سانتی گراد قرار می‎دهیم تا نمونه روان گردد و بمدت 1-1.5 ساعت در هوای محیط قرار می‎دهیم سپس نمونه را در ظرف انتقال قرار داده و در حمام با دمای 25 درجه سانتیگراد قرار می‎دهیم مدت زمان قرار دادن در این مرحله 1-1.5 ساعت است پس از این مدت زمان نمونه را خارج و میزان نفوذپذیری آنرا اندازه می گیریم. (نفوذپذیری عبارتست از مقدار فرو رفتگی که سوزن (جمعا) با سرباره 100 گرم بمدت 5 ثانیه در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد ایجاد می‎کند) در تمام حالات سوزن و بار مشخص طوری تنظیم گردد که با سطح نمونه در تماس باشد و این عمل بدین صورت است که نوک سوزن را با تصویری از سوزن که توسط منبع نوری در سطح نمونه ایجاد می‎شود بهم متصل میکنیم حال اینکه عقربه صفحه شماره گیره دستگاه روی صفر منطبق گردد حال سوزن را برای مدت معینی که همان 5 ثانیه است رها کرده و حداقل این عمل را سه بار در قسمت های مختلف ظرف بفاصله 1 سانتی متر از کناره ظروف تکرار کرده و نتایج را ثبت می کنیم و بعد از آزمایش سوزن را با ماده موجود تمیز کرده (تتراکلروکربن یا وازلین) و متوسط میزان اعداد بدست آمده را گزارش می کنیم این اعداد نباید بیشتر از مقادیر زیر با هم اختلاف داشته باشند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- کلیات

پیشگفتار .................................................................................................................... 2

نکاتی درباره ایمنی .................................................................................................... 3

فصل دوم - معرفی پالایشگاه تهران

1-2- معرفی پالایشگاه تهران.................................................................................... 6

1-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران ................................................................. 7

2-1-2- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن.................................... 9

2-2- معرفی دستگاه های اصلی پالایش................................................................... 10

1-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در جو ..................................................................... 10

2-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء.................................................................... 11

3-2-2- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع ..................................................................... 11

4-2-2- معرفی دستگاه کاهش گرانروی.................................................................. 11

5-2-2- معرفی دستگاه تبدیل کاتالیستی.................................................................. 12

6-2-2- معرفی دستگاه تولید هیدروژن................................................................... 12

7-2-2- معرفی دستگاه ایزوماکس........................................................................... 13

8-2-2- معرفی واحد روغنسازی............................................................................. 13

9-2-2- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله حلالها................................................ 14

3-2- معرفی مجتمع کارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران............................... 15

1-3-2- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان........................................................... 15

2-3-2- معرفی واحد فورفورال............................................................................... 16

3-3-2- معرفی واحد موم گیری ............................................................................. 16

4-3-2- واحد تصفیه با هیدروژن............................................................................ 17

4-2- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه....................................................... 18

تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه و آزمایش های مربوطه.................

فصل سوم- کنترل

1-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز ........................................................ 21

2-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته...................................................... 22

3-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able.......................................... 23

4-3- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی................................................ 24

5-3- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی.................................................. 24

6-3- اندازه گیری نقطه نرمی قیر............................................................................. 25

7-3- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی............................................................. 26

8-3- اندازه گیری گراویتی بر روی مواد نفتی ...................................................... 27

9-3- رنگ سنجی در مواد روغنی............................................................................ 28

10-3- اندازه گیری ویسکازیته در مواد نفتی........................................................... 29

11-3- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی..................................................... 30

12-3- تقطیر مواد نفتی............................................................................................. 31

13-3- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت............................................. 32

14-3- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی ....................................................... 33

15-3- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی............................................................ 33

16-3- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی................................................................. 34

17-3- تست متیل اتیل کتون در مواد نفتی............................................................... 35

18-3- اندازه گیری میزان ضریب شکست در مواد روغنی..................................... 35

19-3- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan)............................................ 36

فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب

1-4- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی....................................................... 40

1-1-4- اندازه گیری سختی کل در آب صنعتی....................................................... 40

2-1-4- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی....................................................... 40

3-1-4- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی....................................................... 41

4-1-4- اندازه گیری نالکو 354 در آبهای صنعتی.................................................. 41

5-1-4- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی....................................................... 42

6-1-4- اندازه گیری میزان نمک در آب صنعتی...................................................... 42

7-1-4- اندازه گیری قلیائیت نمک در آب صنعتی.................................................... 43

8-1-4- اندازه گیری pb در آب صنعتی.................................................................. 43

9-1-4- فسفات در آب صنعتی................................................................................. 44

10-1-4- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی.................................................... 44

2-4- آزمایش های متداول بر روی آب ترش

1-2-4- اندازه گیری میزان دی گلیکول آمین بر روی آب ترش (D.G.A)............ 45

2-2-4- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش................................ 46

3-2-4- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P.......................... 46

4-2-4- اندازه گیری آمونیاک در آب ترش............................................................. 46

5-2-4- اندازه گیری نمک در آب ترش.................................................................... 47

6-2-4- اندازه گیری PH در آب ترش.................................................................... 47

7-2-4- اندازه گیری نیتریت در آب ترش................................................................ 47

8-2-4- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش........................................................... 48

9-2-4- تست spent بر روی آب ترش................................................................... 48

10-2-4- اندازه گیری قلیائیت کل ........................................................................... 49

11-2-4- اندازه گیری مرکاپتان در آب ترش.......................................................... 49

فصل پنجم - لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه

1-5- لیست آزمایشهای گاز...................................................................................... 51

2-5- لیست آزمایشهای ویژه .................................................................................. 51

3-5- لیست آزمایشهای تجزیه ................................................................................ 51خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی مواد رادیو اکتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راکتورها و تولید برق

شنبه 29 آبان 1395

بررسی مواد رادیو اکتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راکتورها و تولید برق


مقدمه

اورانیوم، عنصری کمیاب محسوب می شود. این عنصر کاربردهای ویژه‌ای دارد؛ بنابراین تهیه، تولید و بازار مصرف آن به گونه ای خاص کنترل می شود. این عمل توسط «آژانس بین المللی انرژی اتمی»، انجام می پذیرد.

در گذشتة نه چندان دور، هر یک از کشورها جداگانه فعالیت می نمودند؛ تا اینکه آژانس مزبور پایه گذاری شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحول سیاسی در شرق اروپا، کشورهای بیشتری به آژانس مزبور، پیوستند. در حال حاضر، آژانس بین المللی انرژی اتمی 120 عضو دارد؛ که کشور ما نیز یکی از آنان است.

در ایران،فعالیت های هسته ای زیر نظر سازمان انرژی اتمی انجام می شود. سازمان مزبور، از چند معاونت تشکی شده؛ که معاونت تولید سوخت هسته‌ای، یکی از آنان است. معاونت مورد نظر، از چند واحد تشکیل می شود؛ که واحدهای اکتشاف و استخراج، سوخت و کانه آرایی دو واحد مهم آن محسوب می شوند.

واحد اکتشاف و استخراج، فعالیت‌های مربوط به اکتشاف و استخراج کانسارهای اورانیوم را، به عهده دارد. واحد سوخت و کانه آرایی، در رابطه با فرآوری کانسنگ های اورانیوم دار، فعالیت می کند.

از نظر اکتشافی، فعالیت های گسترده ای انجام شده ؛ و دو سوم کشور توسط پروازهای هوایی و دورسنجی مورد بررسی قرار گرفته است؛ که این فعالیت ها همچنان ادامه دارد.

پس از کشف مناطقی که دارای معدن اورانیوم هستند مثل منطقه سلقه و معدنکاری اورانیوم و استخراج آن توسط فرآیندهای سنگ معدن آماده تغلیظ شده ، و جهت تهیه در نیروگاه های هسته‌ای مورد استفاده قرار می گیرد. امید است که در این پروژه توانسته باشم نمایی از چرخة سوخت هسته ای در ایران را به رشته تحریر درآورده باشم.


چکیده

با توجه به مصرف روز افزون انرژی درصنایع مختلف، برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع مختلف از منابع متفاوتی استفاده می شود.یکی از بهترین و به صرفه ترین منابع انرژی در جهان سوخت هسته ای می باشد که تولید انرژی از سوخت هسته ای در راکتورهای هسته ای صورت می پذیرد و از لحاظ مقدار تولید انرژی در مقایسه با دیگر منابع تولید انرژی سوخت هسته ای از اهمیت خاصی برخوردار است برای تفهیم این موضوع ذکر این مطلب ضروری است که حرارتی که از 500 گرم اورانیوم بدست می آید معادل حرارتی است که از 1500 تن زغال سنگ بدست می‌آید. بنابراین می توان گفت سوخت هسته ای یکی از بهترین و بزرگترین منابع تولید انرژی محسوب می شود. از آنجائیکه سوخت هسته ای مورد نیاز نیروگاههای هسته ای از ایزوتوپی از عنصر اورانیوم بنام اورانیوم 238 که در طبیعت فراوان یافت می شود و 99% از پوسته زمین را تشکیل می دهد تامین می شود. لذا اکتشاف این عنصر پرتوزا از اهمیت خاصی برخوردار است. مراحل مختلفی برای اکتشاف این عنصر استراتژیک طی می شود تا در نهایت به مناطق محدود امید بخش رسید. در مراحل اولیه ابتدا بررسی می شود که کانی سازی اورانیوم از لحاظ زمین شناسی در چه مناطقی می تواند وجود داشته باشد، بعد از مطالعات اولیه با توجه به این مطلب که عناصر سنگینی مثل اورانیوم در طبیعت از نظر ساختمان اتمی ناپایدار هستند ودائماً تمایل دارند که به حالت پایدار برگردند. این گرایش باعث تولید اشعة گاما، آلفا و بتا می‌شود. بیشترین تشعشات این عناصر اشعه گاما است و این اشعه نیز بوسیله شمارنده، سنتیلومتر، اسپکترومتر و سایر دستگاهها قابل اندازه گیری هستند.لذا برای پیدا کردن مناطقی که احتمال وجود عناصر رادیواکتیو در آنها وجود دارد. اشعه گاما را ابتدا دروسعت زیاد توسط اندازه گیری های هوایی توسط هواپیما یا هلی کوپتر برای مناطق وسیع وبزرگ تعیین می کنند. نتیجه این رادیومتری این عناصر می باشد. با پردازش و تفسیر دانسته های رادیومتری هوایی در محدوده هایی که با توجه به رادیومتری هوایی امید بخش تشخیص داده شد، عملیات رادیومتری زمینی و اندازه گیری اشعه گامای عناصر در مقیاس کوچکتر وزمینی انجام می شود تا در نهایت بعد از مراحل اکتشاف مقدماتی و تفضیلی و با حفر گمانه ها و تخمین ذخیره به کانسارهای اقتصادی اورانیوم رسید. پس از عملیات اکتشاف تفضیلی،مرحله بهره برداری و استخراج سنگهای حاوی اورانیوم صورت می‌گیرد. در مرحله بعدی با فرآوری این سنگها توسط روشهای مختلف از جمله خردایش و آسیاب آنها، فلوتاسیون و لیچینگ کانیهای اورانیوم از سنگهای باطله جدا شده و بصورت یک کیک زرد رنگی از سنگها استحصال می شود. در مراحل بعدی این کیک زرد تحت عملیات غنی سازی انجام می گیرد و به اورانیوم غنی شده که همان سوخت هسته ای است تبدیل می شود. در این حالت اشعه گاما بسیار قوی است. اشعه های گاما از نظر منشاء تولید به دو دسته تقسیم می شوند:

1- منشا اول سنگ طبیعی یا منابع طبیعی است.

2- منشاء دوم تولیدات صنعتی می باشد مثل اورانیوم غنی شده برای مصرف در راکتورها.

اورانیوم طبیعی اشعه گامای ضعیفی دارد، اما اشعه گامای چشمه‌های مصنوعی، گامای فوق العاده قوی دارد. عمده مصرف اورانیوم غنی شده بصورت سوخت هسته ای در راکتورهای هسته ای برای تولید برق می باشد. اما مصارف دیگری نیز دارد که از جمله مصرف در راکتورهای تحقیقاتی برای مطالعات هسته ای می باشد. از این فرآورده برای مصارف دیگر از جمله تولید رادیو داروها برای اندام و سلولهای سرطانی که فقط در آنها جذب می شود و آنها را از بین می برد نیز استفاده می کنند، رادیوداروها در راکتورهای تحقیقاتی بدست می آیند. مصرف دیگر استفاده از اشعه گامای حاصل از شکافت هسته ای در راکتورهای تحقیقاتی است که از این اشعه ای گاما برای مصارف پزشکی، کشاورزی و تولید رادیو داروها استفاده می کنند و مخربترین کاربرد آن استفاده از این منبع انرژی هسته ای در بمبهای اتمی و ویرانگر با شدت تخریب بالا می باشد.

با توجه به کاربردهای مخلتف عناصر رادیواکتیو و هم چنین تولید انرژی زیاد توسط سوخت هسته ای در راکتورهای هسته ای، بنابراین برای تولید بهینه و انرژی مقرون به صرفه تر از دیگر منابع با توجه به منابع گسترده و عیار بالای اورانیوم در محدوده هایی از کشورمان ایران، می توان برای تولید انرژی در دامنه زیاد از سوخت هسته ای استفاده کرد که برای این کار تاسیس نیروگاه های هسته ای مختلف در کشور از جمله نیروگاه اتمی بوشهر در حال اجراء می باشد و برای تامین سوخت هسته ای این نیروگاهها باید منابع اورانیوم موجود در کشورمان شناسایی و بعد از طی مراحل مختلفی اکتشافی و استخراجی تبدیل به سوخت هسته ای نیروگاهها و راکتورهای هسته ای مختلف در کشور از جمله نیروگاه اتمی بوشهر در حال اجراء ی باشد و برای تامین سوخت هسته ای این نیروگاهها باید منابع اورانیوم موجود در کشورمان شناسایی و بعد از طی مراحل مختلفی اکتشافی و استخراجی تبدیل به سوخت هسته ای نیروگاهها و راکتورهای تحقیقاتی برای مصارف دیگر شود. با راه اندازی نیروگاههای هسته ای در کشور می توان به تولید انرژی زیادی که از این روش بدست می آید دست یافت. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که این امر با ضریب ایمنی بالایی صورت پذیرد زیرا خطر احتمالی یک نیروگاه هسته ای بزرگ کمتر از یک بمب اتمی نیست، بنابراین باید تمام نکات و زوایای ایمنی و بروز خطر احتمالی در نظر گرفته شود تا فجایعی مثل انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل روسیه هیچگاه در جهان تکرار نشود.-1- رادیواکتیویته (Radio activity)

فروپاشی خودبخود هسته یک اتم باعث گسیل پرتوهائی از اتم می گردد که این پدیده را رادیواکتیویته وپرتوهای ساطع شده را در مجموع تشعشعات رادیو اکتیو می نامند که خود شامل اشعه فروپاشی خودبخود هسته یک اتم باعث گسیل پرتوهائی از اتم می گردد که این پدیده را رادیواکتیویته وپرتوهای ساطع شده را در مجموع تشعشعات رادیو اکتیو می نامند که خود شامل اشعه از جنس هسته هلیم (بارمثبت)، اشعة از الکترونها ( بار منفی ) و اشعه است که آن نیز از سری امواج الکترومانیتیک با فرکانس بالا می باشد و می توان ذرات فوتون را به آن نسبت داد. قدرت نفوذ اشعه در شرایط متعارفی در حدود چند سانتیمتر در هوا بوده بطوریکه با یک ورق کاغذ براحتی می توان جلوی آنها را سد کرد. اشعة حداکثر تا 5/1 میلی متر در سرب قابلیت نفوذ داشته و بالاخره اشعة دارای قدرت نفوذ بسیار زیادی است و تا چندین سانتیمتر در سرب نفوذ می کند. پرتوهای رادیواکتیو بهنگام برخورد با مواد گوناگونی سه اثر مختلف از خود بجا می گذارند:

1-1-1- اثر شیمیائی:

نظیر اثر نور بر امولوسیونهای حساس وفیلم عکاسی ( که منجر به کشف اشعة رادیواکتیو توسط هانری بکرل (1896) گردید):

1-1-2- اثر لومینسانس ( فسفرسانس) :

این پدیده تحت عنوان Scintillation در ساختمان دستگاه های سنتیلومتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-1-3- اثر یونیزاسیون:

که باعث یونیزه شدن برخی از گازها می شود که این خاصیت نیز بنوبه خود اساس کار برخی از وسایل سنجش رادیواکتیویته می باشد. (شمارشگر های گایگر)

هستة اتم با تشعش پرتوهای به هسته‌ای متفاوت با خواص جدید تبدیل می‌گردد. به عبارتی با تغییر جرم و عدد اتمی که ناشی از خروج پروتونها در قالب اشعه و الکترونها در قالب اشعة است اتم جدیدی بوجود می‌آید. این پدیده تحت عنوان تلاش هسته‌ای یا تلاشی رادیواکتیو[1]نامیده می شود. می‌دانیم مقدار تغییرات لحظه ای فوق نسبت به اتمهای حاضر در اتم(N) در لحظة دلخواه (T) مقدار ثابتی است ( قانون تجزیه) ، یعنی:

( = مقدار ثابت برای هر ایزوتوپ )

به عبارتی نسبت تلاشی هر هسته با تعداد اتمهای حاضر آن ایزوتوپ بوجود آمده نسبت مستقیم دارد.

(N تعداد اتمهای اولیه در لحظه t=0)

قانون تجزیه


هرگاه حالتی رادر نظر بگیریم که نصف اتمهای اولیه تبدیل به اتمهای حاضر شده اند یعنی نسبت باشد، داریم:


در اینجا t را با نمایش داده و آنرا نیمه عمر آن اتم می نامیم.

(Half-Life)

پس مدت زمان لازم برای تبدیل نصف اتمهای اولیه به اتمهای ثانویه می باشد. این زمان برای اتمهای گوناگون متفاوت بوده و مثلاً برای پلونیوم – 214 برابر ثانیه وب رای اروانیوم –238 برابر سال می باشد. این فعل و انفعالات تا جائی ادامه می‌یابد که منتهی به ایجاد یک اتم پایدار گردد. تا به حال سه سری از این واکنش ها شناسایی شده اند که پس از طی مراحل واسطه‌ای همگی به سرب ختم می‌شوند. در شکلهای (1-1) و (1-2) دو سری اورانیوم –238 و توریم – 232 نشان داده شده اند.

در علم زمین شناسی از پدیده فوق برای تعیین سن مطلق (Absolute Age) سنگها استفاده می‌شود که به روشهای مختلف مثل روش اورانیوم، روش پتاسیم آرگن، روش روبیدیم – استرونسیوم و کربن –14 انجام می پذیرد.

1-2-1- تاریخچه

مواد رادیواکتیو اورانیوم در سال 1789 توسط M.H.Klaproth کشف و بخاطر همزمانی آن با کشف سیاره اورانوس در آن دهه (1781) بنام اورانیوم خوانده شد ولی برای اولین بار بطور خالص توسط Peligot (1841) تهیه گردید. توریوم نیز در سال 1828 توسط J.Berzelius کشف شد. با کشف پدیده رادیواکتیویته توسط بکرل، (1896) و مطالعات پرارزش بعدی توسط دانشمندانی نظیر راترفورد، کوری، گابگر، مایر، ویلورد، بکلر، چادویک و سرانجام کشف رادیواکتیویتة مصنوعی توسط ایرن و ژولیوکوری (1934) اهمیت مواد رادیواکتیو فزونی یافت.

1-2-2- 1- کاربرد:

مواد رادیواکتیو انفجار دو بمب اتمی در 1945 قدرت بسیار عظیم انرژی اتمی را بر همگان روشن ساخت و از آن ببعد موج جدیدی برای اکتشاف اورانیوم و دستیابی به انرژی هسته‌ای آغاز گشت. تا قبل از آن تاریخ مهمترین استفاده از سنگهای معدنی اورانیوم بخاطر تهیه رادیوم بود که برای اولین بار توسط کوری ها کشف شده بود. رادیوم در آن موقع بعنوان یک منبع رادیواکتیو برای آزمایشات فیزیکی و شیمیائی گوناگون اربرد داشت و در نتیجه اورانیوم بعنوان یک محصول فرعی[2] رادیوم محسوب می شد.

از خود اورانیوم نیز بعنوان ماده رنگین در صنایع سرامیک و شیشه سازی عکاسی و بعنوان کاتالیزور در برخی واکنشهای شیمیائی و موارد محدود دیگری استفاده می‌شد.

1-2-1-1- تکنولوژی هسته‌ای:

نیاز به اورانیوم برای مصارف صنعتی با کنترل انرژی اتمی آغاز شد و پیشرفتهای بسیار چشمگیری در تکنیکهای اکتشافی و استخراج آن بوقوع پیوست. اهمیت انرژی اتمی را زمانی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم چیزی حدود 500 گرم اورانیوم خالص ( که مکعبی به ابعاد 5/1 اینچ می شود) در حدود 10000 وات- ساعت انرژی تولید می‌کند که معادل انرژی حاصل از احتراق 1500 تن زغالسنگ است. در حال حاضر در حدود 375 نیروگاه اتمی در جهان در حال کار بوده و در حدود 15% انرژی مورد نیاز در جهان را تأمین می ‌کنند و صنایع دیگری نیز با استفاده از انرژی اتمی مشغول بکار هستند.

کاربردهای وسیع تکنولوژی هسته‌ای را در همه جا می‌توان یافت از جمله در ایران از فعالیتهای سازمان انرژی اتمی ایران در زمینة استرلیزاسیون با اشعة گاما و یا تولید رادیوایزوتوپ های داروئی می‌توان نام برد.

اورانیوم خالص طبیعی حاوی حدود 28/99% ایزوتوپ اورانیوم –238 و 71/0% اورانیوم – 235 و0057/0 % اورانیوم –234 است که در این میان تنها ایزوتوپ – 235 قابلیت شکافتن با نوترونهای حرارتی را داراست و از این رو بایستی بوسیله روشهای پیچیده‌ای از اورانیوم طبیعی جدا شود. دو ماده دیگر نیز بعنوان سوخت می‌توانند بکار روند: اورانیوم –233 که بطریق «تحولات زاینده» از توریوم – 232 بدست می آید و نیز پلوتونیوم –239 که آن نیز بطور مصنوعی از اورانیوم –238 حاصل می شود. ولی تقریبا تمامی راکتورهای در حال بهره برداری در جهان با اورانیوم – 235 و تعداد کمی با پلوتونیوم –239 کار می‌کنند.

بنابراین هدف اصلی پروژه های اکتشافی عنصر اورانیوم می باشد چرا که فعلاً توریوم مصرف چندانی مگر بعنوان دیرگداز در ساخت برخی آلیاژهای مخصوص ندارد و مصرف جهانی آن تنها حدود 300 تن در سال است. در قسمتهای بعدی نیز اکثراً تأکید بر اورانیوم داشته و فقط در مواردی از توریوم نیز ذکر می شود.

پس از استفاده از سوختهای هسته ای در راکتورها برخی از مواد باقیمانده مجدداً با اعمال فرایندهائی روی آنها بعنوان سوخت به راکتور بازگردانده و برخی بصورت پس مانده‌ها بایستی از جریان خارج شوند. امروزه مسئله از بین بردن و یا به عبارت صحیح تر از سترس خارج شدن این مواد که فوق العاده قدرت آلوده کنندگی دارند از جمله مشکلات فرعی تکنولوژی هسته‌ای می باشد. بخصوص آنکه مسئله دفن زباله های اتمی نیاز به مطالعات و بررسی بسیار دقیق و کنترل شده ژئوتکنیکی و مهندسی بهداشت دارند؛ چرا که نشت این مواد در اثر هر عامل پیش بینی نشده ای می تواند زندگی و محیط زیست همه موجودات را بشدت به خطر اندازد.

به طور خلاصه کلیه مراحل اکتشاف ،استخراج، کانه آرائی و غنی سازی، تهیه میله های سوخت راکتور ، تولید جریان برق از نیروگاه های هسته ای و سرانجام دفن پس مانده ها را در سیکلی به نام چرخه سوخت هسته ای[3] نمایش می‌دهیم ؛ (شکل 2-1) ابتدای این چرخه‌ها با اکتشاف و استخراج این مواد از زمین شروع شده و انتهای آن نیز با دفن این مواد در زمین خاتمه می یابد. که بدین ترتیب لزوم حضور کارشناسان معدن، زمین شناسی و ژئوتکنیک را در این دو مرحله و داشتن یک اطلاعات کلی از سایر مراحل را برای این افراد بخوبی توجیه می کند.

بنا به گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی میزان تقاضا برای اورانیوم از 100-85 هزار تن ( با ضریب تبدیل 85/0 ) در سال 1985 به حدود 800-200 هزار تن در سال 2000 خواهد رسید. ( این آمار شامل بلوک شرق نمی‌شود).

در شکلهای (2-2) و((2-3) میزان تولید جهانی و نیز میزان تقاضا برای اورانیوم در سطح جهان نشان داده شده است.
-1- معدنکاری اورانیوم [1]

معدنکاری اورانیوم، مرحله ای بین اکتشاف کانسارهای اورانیوم و فرآوری آن است. معدنکاری اورانیوم، جدا کردن کانسنگ خام از سنگ در برگیرندة‌ طبیعی و همچنین انتقال جهت آرایش و فرآوری را، شامل می شود.

در ابتدای بحث این سوال پیش می آید که : « آیا معدنکاری اورانیوم متفاوت از معدنکاری سایرفلزات است؟» پاسخ به این پرسش این است که معدناکری اورانیوم مشابه معدنکاری سایر فلزات بوده و همان عوامل موثر در عملیات مربوطه تاثیر خواهند داشت؛ فقط به دلایل خصوصیات ویژه اورانیوم فن آوری ها یا روشهایی بکار گرفته می شوند که نکات فنی واقتصادی را، مدنظر قرار دهند.

4-2- خصوصیات معدنکاری اورانیوم

معدنکاری اورانیوم به دلایل ویژگیهای خاص این فلز، دارای خصوصیات زیر می باشد:

1) اورانیوم از عناصر رادیواکتیو بوده و خصوصیت مهم آن، تشعشع زایی است. تشعشعات محصولات ناشی از تجزیة کانسنگ اورانیوم، برای سلامتی خیلی مضر است. معدنکاران نبایستی در معرض بیشتر از یک مقدار مجاز از هوای حاوی گاز رادن قرار گیرند.

2) خصوصیت دیگر، کانی سازی نامنظم آن است. این سبب می شود که روش های استخراجی خاص بکار گرفته شده، و به منظور بدست آوردن عیارهای یکنواخت کانسنگ خام جهت فرآوری باید به کنترل عیار توجه شود. کنترل عیار را می توان با نمونه برداری دقیق از کانسنگ و بررسی چالشهای انفجاری از نظر میزان تشعشع زایی- بعنوان تابعی از عیار کانسنگ – انجام داد پس می توان چنین در نظر گرفتن که عملیات معدنکاری در مقایسه با سایر کانسنگ ها ساده تر است.با این روش می توان بخوبی و بصورت انتخابی عملیات معدنکاری را ، انجام داد.

3) خصوصیت دیگر آن، قابلیت حل در محلولهای شیمیایی (اسیدی و قلیایی) است. اورانیوم براحتی در محلولهای مذکور حل شده و این نوعی از روش معدنکاری، تحت عنوان معدنکاری انحلالی[2] را ارائه می دهد.

4-3- روشهای معدنکاری اورانیوم

همانطوریکه توضیح داده شد، معدنکاری اورانیوم همانند سایر روشهای معدنکاری کانسنگ ها صورت می پذیرد؛ ولی خصوصیاتی از آن سبب می شوند که بتوان روشهای دیگری را اعمال نمود یا در بعضی مواقع بعلت خطرات بایستی ایمنی بیشتری را، رعایت کرد.

معمولاً روشهای معدنکاری زیر را می توان برای کانسارهای اورانیوم در نظر گرفت

1) روش استخراج روباز[3] ؛

2) روش استخراج زیرزمینی[4] ؛

3) روش استخراج انحلالی (فروشویی) درجا[5].

4-3-1- روش استخراج روباز

روشهای استخراج روباز اورانیوم، مشابه سایر کانسارها انجام می شود. عوامل فنی و اقتصادی مورد نظر در این زمینه، کانسار را جهت استخراج روباز صورت می سازند.

چالزنی[6] با استفاده از چالزن های اتومتیک با راحتی و ایمنی انجام می شود. به دلیل طبیعت کانی های اورانیوم، بررسی وضعیت چالهای آتشبازی- از نظر میزان پرتوزایی جهت تعیین ناحیه حاوی کانسنگ با عیار مطلوب – می تواند انجام پذیرد که این خود، اطلاعات مفیدی را بدست می دهد که به عملیات آتشباری[7] کمک می کند.

آتشباری مطابق معمول با آنفو[8] - در صورت عدم وجود آب – انجام می پذیرد . با انجام و بررسی های میزان پرتودهی چالهای آتشباری حفر شده؛ می‌توان آتشباری انتخابی را برای کانسنگ، و آتشباری توده ای[9] را برای باطله و بعد از آن انجام داد.

درجه وشیب کاواک[10] به شرایط سنگ بستگی دارد. عرض و ارتفاع پله ها، ضرورتاً با توجه به نحوه کانی سازی واندازه لوازم بارگیری در نظر گرفته می شوند.

سنگ سخت توسط شاولها یا لودرهای سر به پیش[11] در کامیونها بارگیری می شود. در سنگ نرم بارگیری و باربری توسط اسکریپر صورت می‌پذیرد. در این معادن سکوهایی جهت تعیین میزان پرتودهی سنگ درون کامیونها، نصب شده اند که کامیونها از زیر آنها رد شده، و در نهایت مشخص می شود که بطور تقریبی بار درون هر کامیون چه عیاری دارد.

4-3-1-1- ایمنی رادیولوژیکی در معادن روباز اورانیوم

مخاطره و ریسک پرتودهی در این معادن کمتر از معادن زیرزمینی است؛ زیرا گاز رادن در هوای اتمسفر- به حجم بی نهایت- رقیق می شود.

حجم هوایی که گاز رادن را تولید می کند؛ مورد بررسی قرار گرفته وبهتر است که بدترین شرایط در نظر گرفته شود. البته مقدار گاز رادن تولید شده در سطح معدن می تواند در مدلهای اتمسفری برای تحلیل قرارداده شود؛ اما با فرض عدم حرکت هوا و حجم محدود شده آن- که گاز رادن را منتشر می کند- بررسی صورت می گیرد.

اختلاف قابل توجه بین عملیات روباز و زیرزمینی در تخمین حجم هوایی است که،رادن را تولید می کند. برای عملیات استخراج روباز؛ رادن تولید شده در حجم بی نهایت زیاد هوا منتشر می شود و در بیشتر موارد تمرکز رادن پایین بوده و معمولاً هیچ مخاطره ای بری کارگران وجود ندارد.

بهر جهت در بدترین شرایط؛ مثلاً یک فضای معین در داخل ارتفاع 10 متری دربالای عملیات در نظر گرفته شده وزمان رسیدن تمرکز ( غلظت) به مقدار مورد نظر محاسبه می شود.

4-3-2- روشهای استخراج زیرزمینی

با افزایش عمق، مزایای معدنکاری روباز کاهش می یابد و برای کانسارهای در اعماق 50 تا 200 متر، معدنکاری زیرزمینی بیشتر مورد نظر است.

با توجه به شرایط زمین و مرفولوژی کانسنگ به معدنکاران روشهای استخراج زیرزمینی را در نظر می گیرند.

1) روش استخراج بلوکی یا تخریب بزرگ[12]؛

2) روش استخراج با احداث طبقات فرعی[13]؛

3) روش استخراج انباره ای[14] ؛

4) روش کند و آکند[15] ؛

5) روش زیربرش و پرکردن[16]؛

6) روش چالهای طولانی موازی[17]

7) روش V.C.R[18]

8) روش استخراج اتاق و پایه [19]

9) روش جبهه کار کوتاه با خاکریزی [20]

10) روش استخراج جبهه کار طولانی[21]

4-3-2-1- روش استخراج بلوکی یا تخریب بزرگ

شرایط عمومی انجام این روش، وجود کانسارهای پرضخامت با دیواره های سخت و کانسنگ نرم است. پس از هر مرحله آتشباری، کانسنگ بطور منظم در تراز پایین تر بازگیری می شود.

این روش یکی از ارزانترین روشهاست؛ ولی با این روش نمی توان در کانسارهای اورانیوم انتخابی عمل نمود و انجام آن در کانسارهای اورانیوم محدود شده است.

4-3-2-2- روش استخراج با احداث طبقات فرعی

این روش که کاربرد بیشتری جهت فلزات پایه توده ای دارد- بعلت رقت زیاد در معادن اورانیوم کمتر بکار گرفته می شود.با این وجود، این روش را نبایستی به راحتی کنار گذاشت، باید توجه داشت که این روش را می توان جهت کانسارهای توده ای[22] و استوک ورکی[23] بکار گرفت؛ بسته به اینکه چگونه بتوانیم روش سنگجوری[24] و کانه آرایی[25] را همسو کنیم.

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

فصل اول: معرفی مواد پرتو زا

1-1- رادیواکتیو .................................................................................................. 2

1-1-1- اثر شیمیایی ........................................................................................... 2

1-1-2- اثر لومینسانس ( فسفرسانس) .............................................................. 2

1-1-3- اثر یونیزاسیون ..................................................................................... 2

1-2- تاریخچه و کاربرد ..................................................................................... 7

1-2-1- تاریخچه مواد رادیواکتیو....................................................................... 7

1-2-2- کاربرد مواد رادیواکتیو ........................................................................ 7

1-2-2-1- تکنولوژی هسته ای .......................................................................... 7

1-3- شیمی عناصر رادیواکتیو ........................................................................... 12

1-3-1- شیمی اورانیوم ...................................................................................... 12

1-3-2- شیمی توریوم ........................................................................................ 14

1-4- کانی شناسی اورانیوم و توریوم ............................................................... 14

1-4-1- اتونیت ................................................................................................... 14

1-4-2- کارنوتیت ............................................................................................... 15

1-4-3- توربرنیت (کالکولیت) ............................................................................. 15

1-4-4- دیگر کانیهای اورانیوم و توریم ............................................................ 15

1-5- وسایل آشکارسای رادیواکتیو ................................................................... 17

1-5-1- آشکارشازی اشعه به کمک سنتیلومتر ............................................. 17

1-5-2- آشکارسازی رادیواکتیو به کمک شمارنده گایگر ................................. 17

1-5-3- اسپکترومترهای اشعه ....................................................................... 18

1-5-4- روشهای اکتشافی اورانیوم آشکارسازی اشعه ................................ 23

1-5-4-1- امانومتری ........................................................................................ 23

1-5-4-2- ترک اچ ............................................................................................. 23

1-5-4-3- هلیوم متری ...................................................................................... 24

1-5-4-4- اتورادیوگرافی .................................................................................. 24

1-6- معرفی اورانیوم ( خواص و کاربرد ) ........................................................ 25

1-6-1- منشاء و اهمیت خطرات رادیولوژیکی ................................................... 26

1-6-2- محتوی اورانیوم سنگها.......................................................................... 29

1-6-3-1- کنگلومراها ........................................................................................ 31

1-6-3-2- ماسه سنگها ..................................................................................... 32

1-6-3-2-1- کانسارهای پنکوفکوردانت............................................................ 32

1-6-3-2-2- کانسارهای هلالی شکل ............................................................... 34

1-6-3-2-3- کانسارهای استک ........................................................................ 35

1-6-3-3- کانسارهای نوع رگه ای شکل .......................................................... 36

1-6-3-4- کانسارهای رگه ای ماگمایی ............................................................ 38

1-6-3-5- کانسارهای نوع درون ماگمایی ........................................................ 39

1-6-3-6- کانسارهای نوع کالکریت .................................................................. 40

1-6-3-7- سنگهای فسفاتیک اورانیوم دار ........................................................ 41

1-6-3-8- شیلهای سیاه دریایی اورانیوم دار ................................................... 42

فصل دوم :

2-1- کلیات اکتشاف رادیولوژی ......................................................................... 44

2-1-1- اصول فیزیکی اکتشاف اورانیوم به وسیله اندازه گیری تابش گاما....... 44

2-1-2- منتشر کننده های تابش گاما ................................................................. 45

2-1-3- فعل و انفعالات فرآیندهای پراکنش الکترومغناطیسی ............................ 52

2-1-4- تابش گاما از سریهای K40,Th, U............................................................ 54

2-1-5- منابع تابش گاما .................................................................................... 56

2-1-6- تکنیکهای نمایش داده ها ....................................................................... 57

2-2- اصول و مبانی مغناطیس سنجی ................................................................ 61

2-2-1- خواص مغناطیسی سنگها و کانیها ........................................................ 61

2-2-2- مغناطیس زمین....................................................................................... 63

2-3- اندازه گیریهای مغناطیسی هوا برد............................................................. 64

2-3-1- اندازه گیریهای مغناطیسی هوابرد......................................................... 64

2-3-2- اجزاء دستگاههای اساسی در مگنتومتری هوایی ................................ 65

2-3-3- نصب سیستم آشکارساز....................................................................... 65

2-3-4- ثبت خروجی و آشکار ساز ................................................................... 67

2-3-5- روش اندازه گیری ................................................................................ 67

2-3-6- پردازش داده ها .................................................................................... 70

2-3-7- تفسیر نتایج ........................................................................................... 71

2-3-8- فایده و محدودیتهای روش مغناطیسی هوایی ....................................... 73

2-3-9- قابلیتهای اجرایی روش مغناطیسی هوایی ............................................. 74

فصل سوم : اکتشاف اورانیوم در ایران

3-1- تاریخچه سازمان انرژی اتمی ایران .......................................................... 77

3-2- فعالیتهای انجام شده در زمینه اکتشاف اورانیوم در ایران ....................... 77

3-2-1- منطقه ساغند ......................................................................................... 77

3-2-2- منطقه گچین (بندرعباس) ....................................................................... 78

3-2-3- منطقه انارک .......................................................................................... 79

3-2-3-1- ناحیه کالیکافی .................................................................................. 79

3-2-3-2- ناحیه طالمسی .................................................................................. 79

3-2-4- منطقه جاموزیان ................................................................................... 79

3-2-5- منطقه عروسان ..................................................................................... 79

فصل چهارم : معدنکاری اورانیوم

4-1- معدنکاری اورانیوم .................................................................................... 81

4-2- خصوصیات معدنکاری اورانیوم ............................................................... 81

4-3- روشهای معدنکاری اورانیوم .................................................................... 82

4-3-1- روش استخراج روباز ........................................................................... 82

4-3-1-1- ایمنی رادیولوژیکی در معادن روباز اورانیوم ................................. 83

4-3-2- روشهای استخراج زیرزمینی ................................................................ 84

4-3-2-1- روش استخراج بلوکی یا تخریب بزرگ ............................................ 85

4-3-2-2- روش استخراج با احداث طبقات فرعی ............................................. 85

4-3-2-3- روش استخراج انباره ای ................................................................. 85

4-3-2-4- روش استخراج کند و آکند ............................................................... 86

4-3-2-5- روش زیربرش و پرکردن ................................................................ 86

4-3-2-6- روش استخراج چالهای طولانی و موازی ........................................ 86

4-3-2-7- روش استخراج V.C.R......................................................................... 87

4-3-2-8- روش استخراج اتاق و پایه ............................................................... 87

4-3-2-9- روش جبهه کار کوتاه با خاکریزی .................................................. 88

4-3-2-10- روش استخراج جبهه کار طولانی .................................................. 88

فصل پنجم : فرآیند آماده سازی سنگ معدن استخراج شده

5-1- آماده سازی سنگ معدن ........................................................................... 90

5-1-1- سیلو ...................................................................................................... 90

5-1-2- سنگ شکن فکی ..................................................................................... 90

5-1-3- سنگ شکن مخروطی ............................................................................. 90

5-1-4- الک متحرک نوسانی .............................................................................. 90

5-1-5- آسیاب گلوله ای دوار ........................................................................... 91

5-1-6- جداکننده مغناطیسی .............................................................................. 91

5-1-7- تیکنر ...................................................................................................... 91

5-3- استخراج اورانیم از سنگ معدن ................................................................ 91

5-2-1- فرایند لیچینگ ........................................................................................ 91

5-2-1-1- متغیرهای فرآیند .............................................................................. 93

5-2-1-1-1- اندازه سنگ معدن ........................................................................ 93

5-2-1-1-2- غلظت اسید .................................................................................. 93

5-2-1-1-3- اکسیداسیون ................................................................................ 94

5-2-1-1-4- درجه حرارت و زمان عملیات ..................................................... 94

5-2-1-1-5- وزن مخصوص و گرانروی ........................................................ 95

5-2-2- جداسازی جامد – مایع .......................................................................... 95

5-3- خالص سازی و تغلیظ ............................................................................... 96

5-3-1- استخراج با حلال ................................................................................... 97

5-3-2- تبادل یونی با رزین ............................................................................... 101

5-4- رسوب گیری ............................................................................................. 103

5-5- آبگیری و کلینه کردن ................................................................................ 104

5-6- اطلاعات مربوط به مصرف مواد شیمیایی درکارخانه نیمه صنعتی .......... 105

فصل ششم: مشخصات وخصوصیات دستگاهها

6-1- سیلو ........................................................................................................... 111

6-2- سنگ شکن فکی .......................................................................................... 112

6-3- تسمه نقاله .................................................................................................. 113

6-4- سنگ شکن مخروطی ................................................................................. 113

6-5- الکهای متحرک نوسانی .............................................................................. 114

6-6- آسیاب گلوله ای دوار ................................................................................ 115

6-7- طبقه بندی گننده مارپیچی .......................................................................... 117

6-8- جدا کننده مغناطیسی................................................................................... 119

6-9- تیکنر .......................................................................................................... 121

6-10- مخازن لیچینگ ......................................................................................... 122

6-11- صافی بشکه ای ....................................................................................... 123

6-12- سانتریفیوژ .............................................................................................. 124

6-13- مخلوط کننده وجدا کننده ........................................................................ 126

6-14- جریان سنج ............................................................................................. 127

6-15- رسوب دهنده .......................................................................................... 129

6-16- کوره ........................................................................................................ 129

فصل هفتم : نقش آزمایشگاه ها در فرآیند تغلیظ

7-1- آزمایشگاه فرآیند لیچینگ ........................................................................... 131

7-2- آزمایشگاه فرآیند خالص سازی و تغلیظ ................................................... 132

7-2-1- استخراج با حلال ................................................................................... 132

7-2-2- استخراج با تبادل یونی توسط رزین ..................................................... 134

7-3- آزمایشگاه فرایند رسوب گیری ................................................................. 134

7-4- آزمایشگاه تجزیه و تحلیل مواد ................................................................. 135

فصل هشتم : آماده سازی محصول جهت استفاده در راکتورها و تولید برق.. 138
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی ترکیبات ، موارد استفاده و نحوه کشت مواد مخدر

شنبه 29 آبان 1395

بررسی ترکیبات ، موارد استفاده و نحوه کشت مواد مخدر


داروهای ضد درد مخدر را می‌توان به چندین گروه به صورت زیر تقسیم کرد:

آلکالوئیدهایی که به طور طبیعی موجودند و ترکیبات تریاکی نیمه صناعی

1- مرفین

2- کدئین (متیل مرفین)

3- اکسی مورفون

4- متیل دی هیدروموفینون (متوپون)

5- هیدروکودون (دی کودید)

6- هروئین (دی استیل مرفین)

مپریدین و فنیل پیپریدین‌های مشابه

1- مپریدین (دمرول)

2- آلفا پرودین (نی‌ز نتیل)

3- آنیلردین (لریتین)

4- پیمی نودین (آلوودین)

5- دی فنوکسی لات (در لوموتیل)

متادون و داروهای مشابه

1- متادون

2- پروپوکسی فن (دارون)

بنزومورفان ها (آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های نسبی)

1- فنازوسین (پیری نادول)

2- پنتازوسین (تالوین)

مشتفات مورفینان

1- لورفانون (لو- دروموران)

2- دکسترومتورفان

3- بوتورفانول

آنتاگونیست‌های نارکوتیک (ترکیبات استخلافی آلیلی)

1- نالورفین (نالین)

2- لوالورفان (لورفان)

3- نالوکسون (نارکان)

مطالعات فارماکولوژیک، یک شباهت اساسی را در بین ضد دردهای اعتیادآور نشان می‌دهند همة آنها در مقابله با درد شدید نیرومند هستند، همه می‌توانند در شخص معتاد به جای یکدیگر به کار روند (اگر چه نسبت به همة آنها تحمل زیادی ایجاد خواهد شد)، و اثر همة آنها توسط داروهایی از قبیل نالورفین یا لوالورفان خنثی می‌گردد. با درنظر گرفتن حقایق فوق می‌توان انتظار داشت که مقداری شباهت شیمیایی اساسی در این گروه‌ها موجود باشد و در حقیقت بررسی فرمول همة‌این داروها وجود یک نیمه فرمول مشترک، گاما- فنیل - ا ن- متیل- پی پریدین را نشان می‌دهد. شکل صندلی ماند پی‌پریدین حدساً نمونه واقعی آن است، که درای خطوط سنگین نشانه بیرون نشانه بیرون آمدگی از صفحه کاغذ می‌باشد. رادیکال غالباً خیلی حجیم است.

ترکیبات تریاکی طبیعی و مشتقات نیمه صناعی

مرفین

مرفین، که سالهاست به طرز وسیعی مصرف شده است، همچنان مهمترین داروی ضددرد مخدر (ناروکوتیک) است فارماکولوژی آن قدری مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت، و به عنوان معیار جهت مقایسة سایر داروهای مخدر در نظر گرفته‌ می‎شود.

شیمی

مرفین آلکالوئدی است که از تریاک به دست می‌آید، و خود تریاک از شیرة خشک شده گیاه خشخاش پاپاورسومنیفروم به دست می‌آید. در تریاک آلکالوئیدهای گوناگون بسیاری وجود دارد که به دو طبقه تقسیم می‌شوند: آلکالوئیدهای فنانترن و ترکیبات بنزیل ایزوکینولین. از گروه دومتنها پاپاورین و نوس کاپین است که دارای اهمیت طبی به عنوان ضد اسپاسم و گشاد کنندة عروقی است. این دوماده، دارای اثر ضد درد نیست. نوس کاپین در سرفه مصرف می‌شود.

مرفین و کدئین تنها مخدر مهم هستند که از گروه فنانترنی آلکالوئیدهای تریاک به دست می‌آیند. تریاک حاوی 10 درصد مرفین و 5/0 دصد کدئین است. کدئین در طب از مرفین به روش تجاری ساخته می‌شود.

مرفین، آلکالوئید اصلی تریاک، درسال 1803 توسط سرتورنر جدا شد ولی تا سال 1952 به طور کامل سنتز نشده بود. سنتز آن ساختمان پیشنهاد شده، توسط گولند و روبینسون در 1925 را ثابت کرد.

دو گروه هیدروکسیلی یکی فنولی و دیگری الکی، اهمیت زیادی دارند، زیرا بعضی مشتقات طبیعی مرفین توسط تغییرات سادة یکی یا هر دوی این گونه‌ها به دست می‌آیند. مثلاً، کدئین، متیل مرفین است که استخلاف در گروههای هیدروکسیل تهیه می‌شوند، ترکیب متصاد (آنتی دوتی) ثعنی نالورفین توسط جانشین نمودن ریشة آلین به جای گروه متیل روی نیتروژن به دست می‌آید.

سولفات مرفین متداولترین ملح آن است که به کار می‌رود. به صورت آمپول‌های 1 میلی لیتر یا به صورت قرصهایی با اندازه‌های متفاوت جهت تهیه محلول قابل تزریقی موجود است. همچنین به صورت آمپول‌هایی با اندازه‌های بزرگتر نیز عرضه می‌شود. یک آمپول یک دوز نیست مقدار مصرف (دوزاژ) زیر جلدی از 8 تا 15 میلی‌گرم است.

اثر ضد درد و سایر اثرات آن بر دستگاه عصبی مرکزی

هنگامی که مرفین، از راه زیرجلدی بر یک شخص طبیعی، به مقدار 10 تا 15 میلی‌گرم به کار می‌رود. موجب خواب ‌آلودگی، آفوری (حالت سرخوشی) در بعضی و اضطراب و تهوع در سایرین می‌‌شود.

شخص ممکن است به خواب رود، تنفس کند شود، و مردمکها تنگ شوند. در بیماران دچار درد کمتر، دیسفوری مشاهده می‌‌شود. حداقل دو عامل در تسکین درد، توسط مرفین دخالت دارند. دارو آستانه دارد را بالا می‌برد و واکنش شخص نسبت به تجربة دردناک را تغییر می‌دهد.

مقدار اپتیمال مرفین در شخص بالغ متوسط 8 تا 15 میل‌گرم است. این مقدار، آستانه را برای درک درد 60 تا 70 درصد بالا می‌برد. نشان داده شده است که 10 میل‌گرم مرفین، در حداقل 90 درصد بیماران دارای درد متوسط پس از عمل، موجب تسکین می‌گردد. در موارد شدید پس از عمل این میزان به 70 درصد تنزل می‌یابد. یک دوز 15 میلی‌گرم ممکن است آن را به 80 درصد افزایش دهد. جالب توجه اینکه تجویز پلاسبو موجب تسکین 30 درصد بیماران می‌شود و مرفین از طریق خوراکی فقط در 40 درصد بیماران مؤثر است.

تنفس

مرکز تنقس توسط مرفین به طور قابل ملاحظه‌ای تضعیف می‌گردد و در مسمومیت با مرفین، علت مرگ، توقف تنقس است. مقادیر درمانی مرفین موجب مقداری کاهش در حجم دقیقه‌ای تنقس و کاهش پاسخ به استنشاق دی‌اکسید کربن می‌گردد بدون اینکه تغییری در تعداد دفعات تنقس در دقیقه ایجاد کند. مقادیر زیاد، دفعات تنفس در دقیقه را نیز کاهش می‌دهد و احتباس دی‌اکسید شدید می‌شود. زمان شروع تضعیف تنفس به دنبال تزریق مرفین بستگی به روش مصرف دارد. حداکثر تضعیف تنفس، ظرف 5 دققه پس از تزریق داخل وریدی رخ می‌دهد، در حالی که اگر دارو از راه عضلانی به کار رود، 60 دقیقه یا بیشتر وقت لازم است. همان طوری که نسبت به اثراث ضد دردی و سرخوشی آور مرفین تحمل ایجاد می‌شود، مرکز تنفس هم در مقابل آن تحمل پیدا می‌کند. این امر نشان می‌دهد که چرا شخص معتاد، نسبت به مقادیر کشندة مرفین، مقاومت نشان می‌دهد.

احتباس دی‌اکسید کربن، علت احتمالی گشادی عروق مغزی و افزایش فشار داخل جمجمه به دنبال مصرف مرفین است.

مرفین ممکن استرفلکس‌های یک سیناپسی (مونوسیپناپتیک) را تشدید کند، در حالی که رفلکس‌های چند نرونی را تضعیف می‌کند. توسط ویکلر نشان داده شده که تکانهای زانو و قوزک پا در گربه‌ای که قطع عرضی نخاع شده، تشدید شدند یا تغییری نکردند، در حالی که رفلکس‌های فلکسور (تا کننده) و باز کنندة متقاطع تضعیف شدند.

تحریک (اکسیتاسیون)

مرفین ممکن است، در واقع، در بعضی افراد و انواع حیوانات محرک باشد. بعضی بیماران به دنبال تزبق مرفین ممکن است به حالت تهوع و استفراغ دچار شوند و ممکن است حتی به حالت دلیریوم دچار شوند. همین طور گربه‌‌ها و اسبها توسط مرفین تحریک می‌شوند.

تحریک شدید گربه‌ها توسط مرفین پس از برداشتن قشر مغز هنوز وجود دارد و برای جلوگیری از آن نیاز به ایجاد ضایعات در هیپوتالاموس است.

استفراغ

اثر استفراغ‌آور مرفین ممکن است ناشی از اثر دارو برگیرنده‌های شیمیایی موجود در منطقة ماشه‌ای (تریگرزون) بصل النخاع باشد. جالب توجه اینکه، آپومرفین، که از تغییر شیمیایی عمیق مرفین به دست می‌آید، قویترین محرک گیرندة شیمیایی منطقة ماشه‌ای در بعضی از انواع مسمومیت‌ها است.


ترکیبات شیمیائی

تریاک دارای ترکیب شیمیائی در هم و مواد مختلفی است که بعضی از آنها با روش تهیه آن در نواحی مختلف بستگی دارد. تریاک علاوه بر الکالوئیدهای مؤثر، شامل موادی نظیر موسیلاژ، پکتین، مواد آلبومینوئدی، موم، کائوچوک، رزین، املاح معدنی (کلسیم، منیزیم و پتاسیم به حالت سولفات‌ها، فسفات‌ها، استانها و غیره) و مواد قندی است. بعلاوه دارای اسیدمکونیک (املاح فریک را به رنگ قرمز ارغوانی در می‌آورد) و اسید لاکتیک، مواد خنثی: مکونین، پروفیزوزین و غیره است.

اسید مکونیک (اسید اکسی کلیدونیک)، ماده‌ای به فرمول و به وزن ملکولی 10/200 است. منوهیدرات آن که یک ملکول آب دارد، به صورت بلورهای منشوری شکل و تری هیدرات آن که 3 ملکول آب دارد، به صورت منشورهای زیر هرمی شکل ارتورومبیک متبلور می‌گردد. در این حالت اگر 100-102 درجه حرارت به بند، در مدت 30 دقیقه به حالت انیدرید در می‌آید.

مکونین (اوپیانیل)، ماده‌ای به فرمول و به وزن ملکولی 18/194 است. این ماده نخستین بار توسط در سال 1832 از تریاک به دست آمد. مکونین، درریشه نیز که گیاهی از تیره است وجود دارد.

مکونین به صورت بلوریهای سفید سوزنی شکل متبلور می‌شود. از نظر انحراف نور، حالت راسیمیک و طعم بسیار تلخ دارد. در گرمای 102-103 درجه ذوب می‌گردد. در 700 قسمت آب سرد و 23 قسمت آب گرم حل می‌شود. در الکل، کلروفرم، بنزن، اترواسید استیک گلاسیال نیز محلول است. در قلیائیات به تانی حل می‌گردد و ملح قلیائی اسید مکونی نیک به وجود می‌آورد.

اسید مکونیک حالت ناپایدار دادر و به سرعت به صورت لاکتون تغییر شکل حاصل می‌کند.

تعداد الکالئویدهای ترکیا که تاکنون از آن استخراج گردید شامل 20 نوع است که از بین آنها منحصراً 6 الکالوئید مهم زیر به مقدار نسبتاً زیاد در آن یافت می‌شود:

مرفین

کدئین

نارسئین

نارکوتین

تبائین

پاپاورین

چهار الکالوئید، مرفین، کدئین، نارسئن و پایاورین از نظر درمانی بیشتر در پزشکی حائز اهمیت می‌باشند.

از بقیه الکالوئیدهای دیگر ، به ذکر لودانوزین

لودانین کوتارمین

کدامین کریپتوپین

رآدین پروتوپین

پرتوپین یا فرمارین، نیز یافت می‌شود.

کرپتوپین علاوه بر تریاک، از اعضای گیاهان مختلف مانند بعضی‌ها که به تیره

تعمق دارند نیز به دست آمده است.

در مصارف پزشکی،کپسول عاری از دانه، دانه، روغن خشخاش ،تریاک و بعضی از الکالوئیدهای آن بکار می‌رود. برگ و گل خشخاش نیز سابقاً در داروسازی مصرف داشته در مداوای بیماریها، بکار می‌رفته است ولی مصرف آنها امروزه تقریباً متروک گردیده است.

خواص درمانی- از اعضای مختلف خشخاش و فراورده‌های آن، مصارفی به شرح زیر بعمل می‌آید:

برگ خشخاش، دارای اثر خواب‌آورملایم و خفیف است و در فرمول اونگان پوپولئوم و بم ترانکی وارد می‌شود.

گل خشخاش، اثر آرام کننده و نسبتاً خواب‌آور دارد. سابقاً از آن نوعی آب مقطر و تنطور تهیه می‌گردد.

کپسول خشخاش- کپسول همة واریته‌های خشخاش مخصوصاً از نظر درمانی به مصارف عدیده ‌می رسیده است ولی چون مشخصات محل رویش و نارس یا رسیده بودن کپسول، در میزان ماده مؤثره آن، تأثیر فراوان دادر یعنی در واقع آنچه که در بازار تجارت عرضه می‎شود ، کپسول‌هائی است که مقدار ماده مؤثره در آنها وضع متفاوت دارد، از این جهت امروزه با توجه به این که استفاده از آن، ناراحتی‌ها و حتی تلفات وارده آورده است، در مصارف داخلی اهمیت خود را از دست داده است.

کپسول خشخاش اگر در فاصله خرداد و تیر چیده شود. یعنی جدا کردن کپسول از ساقه اگر در زمانی صورت گیرد که میوه شروع به زرد شدن نموده باشد، مقدار مرفین آن زیادتر از مواقع دیگر خواهد بود ولی برای مصارف درمانی، بیشتر میوه‌های رسیده مورد مصرف قرار می‌گیرد.

با جوشاندن 2 تا 10 گرم آن در 200 میلی‌لیتر آن و افزودن مقداری قند یاعسل بدان، محلولی با طعم شیرین بدست می‌آید که در موقع بروز دردهای روده، اسهال‌های ساده، دیسانتری، تحرک مخاط‌ها، استفراغ‌های تشنجی، سرفه‌های عصبی،دردهای سرطانی و غیره اثر مسکن وآرام کننده‌ ظاهر می‌کند ولی باید توجه داشت که کپسول خشخاش با همه اثر آرام‌کننده‌ی که دارد نباید به بیماران مبتلا به تب‌های شدید یا مداوم، التهاب‌های داخلی و همچنین در بیماریهای معده- روده دل پیچه‌های ناشی از امتلاء معده و یبوست داده شود بعلاوه برای اطلفال به عنوان آرام کنده و خواب آور نباید بکار رود زیرا نه تنها عوارض بعدی ممکن است ایجاد نماید بلکه به علت خطرناک بودن بودن امکان دارد که باعث مرگ شود.

مصرف کپسول خشخاش و فراورده‌های آن باید با مقادیر کم در درمان بیماریها شروع گردد زیرا عوارض ناراحت‌کننده و حتی منجر به مرگ ممکن است از مصرف بی‌رویه آنها ایجاد شود. این عوارض ناراحت کننده و حتی منجر به مرگ ممکن است از مصرف بی‌رویه آنها ایجاد شود. این عوارض، حتی با تنقیه محلولهای حاصل از کپسول خشخاش نیز بوقوع پیوسته است.

بطور کلی باید گفت که مصارف درمانی کپسول خشخاش در استعمال خارجی بیشتر مورد توجه است.

در استعمال خارج، از جوشانده 1 تا 2 کپسول خشخاش در یک لیتر آب، لوسیونهائی تهیه می‌کنند که بصورت غرغره، حمام و کمپرس، جهت تسکین در دو رفع التهاب‌های عـادی، از آن استفاده بعمل می‌آورند. بخور کپسول خشخاش در لارنژیت حاد مؤثر است.


مشخصات گیاه‌شناسی

خشخاش گیاهی است علفی و یک ساله به ارتفاع 5/0 تا2 متر و دارای ساقه‌ای قائم، منشعب، بی‌کرک (در بعضی نمونه‌ها خشن) سبز رنگ که از ماده‌ای مومی شکل مستور گشته است. برگها منفرد، متنوب با رنگ سبر غبار آلود و دارای تقسیمات عمیق دندانه‌دار که در برگهای فوقانی این بریدگیها عمیق‌تر و نامنظم تر می‌شوند. قاعده پهنگ دارای وضعی است که قسمتی از ساقه را فرار می‌گیرد، برگها فاقد دمبرگ می‌باشند.

گلهای درشت و زیبای آن در واریته‌های مختلف به رنگهای سفید یا قرمز مایل به بنفش دیده می‌شوند. این گلها در روی دملگهای نسبتاً طویل که شبیه سر عصا کج شده و بعد از باز شدن گل راست می‌شوند قرار گرفته‌اند. قطر گلهایی از باز شدن کامل تا 10 سانتی متر هم می‌رسد. تعداد کل در هر بوته 1-17 الی 15 متغیر است.

دارای گلیهای منفرد و دو جنس به هر شکل شعاعی، خوشی نما می‌باشند. و پوشش گل دور ردیفه یا سر ردیفه می‌باشد گلهای خشخاش فاقد نوش یا نکتار می‌باشند، اما بخاطر 0وجود دانه‌های گرده طرف توجه حشرات قرار می‌گیرند. (تغذیه زنبوران عسل از شهد گلهای خشخاش باعث مسمومیت و از بین رفتن آن می‌گردد.

اجزای تشکیل دهنده گل عبارتند از:

کاسه گل از 3-2 کاسبرگ جدا تشکیل شده. جام گل از 6-4 یا 12-8 گلبرگ تشکیل شده است. گلبرگها در 2-1 ردیف ( به ندرت 3 ردیف)

گلبرگها وقتی که به حالت غنچه است وضع چنین خورده‌ دارند ولی پس از شکفتین کامل صاف می‌شوند.

دوام گلبرگها نیز بسیار کم است (پس از باز شدن فقط 1-2 روز باقی می مانند) در گل شکفته تنها گلبرگ به چشم می‌خورد و اثری از کاسبرگ نیست.

گل خشخاش دارای پرچم‌های بیشمار در چندین ردیف می‌باشد مادگی از به هم چسبیدن برچه‌های بسیار تشکیل می‎شود .

تخمدان فوقانی، چند برچه ولی یک خانه، تمکن جانبی

میوه عبارتست از کپسول متورم تخم مرغی شکل و ناشکوفا هر کپسول ممولا واجد 10 خانه بدون کرک است. در برش عرضی کپسول خشخاش به ترتیب از خارج به داخل قسمتهای بشره، هیپودرم، میان ر میوه، دستجات چوب آبکش و درون بر مشاهده می‌شود.

کپسول بالا یک کوتاه و به طول 7-5 سانتی متر و عرض 5-4 سانتی متر می‌باشد.

دانه در میوه خشخاش پرورش یافته و کرز نامیده می‌شود بذور در اوایل تشکیل در دیواره‌های حجره مانند میوه جای دارند که با رسیدن و کامل شدن، به تدریج از دیواره‌ها جدا می‌شوند و در گرز فرو می‌‌ریزند. بذور در گونه‌های مختلف به رنگ و اندازة متفاوت و معمولاً کروی یا لوبیایی شکل می‌باشند رنگ آنها همچنین از سفید تا سیاه متغیر بوده و از اختصاصات گونه‌ای به شمار می‌رود. بذر خشخاش معمولاً فاقد آلکالوئید وحوی 40 تا 55 درصد روغن می‌باشد که این روغن بسیار خوشمزه بوده و عمدتاً برای پخت مواد غذایی و مخصوصاً انواع شیرینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بذور همچنین 20 تا 25 درصد پروتئین می‌باشند. وزن هزار دانه 3/0 تا 6/0 گرم است. دانه خشخاش آلبومین دار، دارای مجاری شیرابه‌ای و فاقد سلول‌های میروزین داراست.

دانه بسیار کوچک به قطر 1/0 تا 2/0 میلیمتر می‌باشد. تمام گیاه خشخاش به جز دانه‌های رسیده آن سمی است.

خشخاش دارای ریشه‌ای است مخروطی و کم و پیش چوبی که به طور مستقیم در زمین فرو می‌رود.

طول ریشه اصلی این گیاه متفاوت است و بستگی به گونه گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش دارد. طول ریشه به طور متوسط بین 18 تا 20 سانتی‌متر و قطر آن 1 تا 2 سانتی‌متر است. ریشه خشخاش دارای انشعابهای کمی است و ریشه‌های جانبی شبکه بسیار وسیعی از ریشه‌های ظریف را تا عمق 50 تا 100 سانتی‌متری خاک به وجود می‌آورند. قسمت فوقانی ریشه قطورتر می‌باشد و سبب استحکام ساقه می‌گیرد.

وادیته‌هالی خشخاش

از این گیاه، وادیته‌های متعددی وجود دارد که از بین آنها ، دو واریته و بیشتر مورد توجه است.

این واریته که مهمتر از سایر نمونه‌هاست، گلهائی درشت، زیبا و به رنگ سفید دارد. در سطح گلبرگهای آن تزئینات ظریفی به صورت خطوط مشبک و به رنگهای بنفش دیده می‎شود. میوه آن مور، ناشکوفا و محتوی دانه‌های بسیاری در حدود 25000 تا 30000 است. پس از رسیدن میوه‌ها، دانه‌های داخل از راه سوراختهای راس کپسول به خارج ریخته می‌شوند.

تریاک در واقع شیر را به سفت شده نارس این واریته است. از واریته آلبوم نه تنها برای


استخراج تریاک استفاده به عمل می‌آید بلکه کپسول نارس یا رسیده آن در مداوای بعضی از بیماریها مصرف دارد.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آنی و خطرات آن

جمعه 28 آبان 1395

آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آنی و خطرات آن

مقدمه :

در بررسی تاریخ ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست . مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتهاو اقوام قابل جستجو است . در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است . اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدر مربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت می شود.

در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز وکاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است . اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردر همچون ایدز – هپاتیت – سل – عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت ، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است .

تعاریف اعتیاد:

اعتیاد یعنی خو گرفتن و وابسته شدن جسمی ، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن نا ممکن و یا بسیار مشکل است .

اعتیاد یعنی مصرف نا بجا و مکرر مواد مخدر که باعث وابستگی به آنها می شود . این وابستگی بدنی و روانی است ، ترک مصرف مواد افیونی مشکلات و محرومیت های بدنی و روانی را در پی خواهد داشت .

اعتیاد عبارتست از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید .

اعتیاد یک بیماری روانی ، اجتماعی ، اقتصادی که بر اثر فعال و انفعالات تدریجی بین بدن انسان و مواد شیمیایی تحت یک سلسله شرایط و اوضاع احوال خاص روانی ، اقتصادی ، اجتماعی و سنتی به وجود آید .

از نظر فارماکولوژی اعتیاد عبارتست از حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می شود به قسمی که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می گردد پس از مدتی شخص می تواندمقادیر سمی دارو را در بدن بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندروم محرومیت بروز می کند .

از نظر سازمان جهانی بهداشت اعتیاد داروئی حالتی است که در اثر مصرف دوره ای یا مداوم یک ماده شیمیایی ( طبیعی یا مصنوعی ) که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می گردد و ویژگی های آن به قرار زیر است :

1- اشتیاق یا نیاز اجباری به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله .

تمایل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان

پیدا شدن وابستگی های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده .

وابستگی به مواد (Substance dependence) :

امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی نام برده می شود ، هر چند که میان مردم این بیماری به ((اعتیاد )) و خود بیمار به عنوان))معتاد)) شناخته شده است . بر اساس آخرین جمع بندیهای عملی که در دهه هشتاد انجام گرفت))وابستگی(( یک نشانگان بالینی است که در پی مصرف مواد علائمی در حالات رفتاری ، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می گردد میزان وابستگی کمی است و به درجات مختلفی می تواند وجود داشته باشد . شدت وابستگی با رفتارها متعاقب مصرف مواد ، سنجیده می شود . بیمار وابسته به مواد علیرغم تحربه مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد ، قادر مصرف به قطع مصرف آن نیست و به طور اجباری و وسواس گونه به مصرف آن ادامه می‌دهد.

طبقه بندی مواد اعتیاد آور

کوکائین (COCAIN)

اسامی عامیانه:NOSE CANDY ،BASE ،FLAKE،

TOOT ،WHITE ،BLOW ،SNOW ROCK ،CHARLIE،

COKE ،STARDUST

شکل ظاهری: گرد سفید رنگی که از برگهای خشک شده گیاه کوکا بدست می آید.با پختن کوکائین همراه با جوش شیرین ماده مخدر دیگری بنام CRACK حاصل می گــردد. کرک بسیار بسیار اعتیاد آور بوده و بشکل حبه های سفید و یا قهوه ای رنگی میباشـد. معمولا با نشاسته، شکر، ویتامین سی، پودر شیر و پودر تالک ترکیب می گردد.

نحوه استعمال: استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود کـردن کـرک تـوسط پیپ، جویدن برگها، بکار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد.

استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود کـردن کـرک تـوسط پیپ، جویدن برگها، بکار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد

اثرات آنی: یک محرک میباشد، اثراتش بسیار زود از میان می رود (30 دقیـقـه بـعد) کـه سبب میگردد فرد احساس افسردگی و نا آرامی کند، حـتی بـا یکـبـار مـصرف اعتـیـادآور است. افـزایش اعتمـاد بنـفس، احسـاس نیـرومنـدی و هـوشـیـاری، سـبــب تپــش قلب می گـردد، انرژی زا، فرد حراف و یا کم حرف میشود، سریع و چابک، شنگولی. از مـیـان رفتـن تـمرکـز، هــماهنگی حرکات و میل جنسی، تنفـس کـم عـمـق و نامـنـظـم، رفـتـار خشونت آمیز، رعشه، بسیار زود اثرش ایجاد می گـردد (10 ثـانـیـه پـس از اسـتـعـمـال) افزایش انرژی، تقویت نیروی جنسی، ترشح دپامین در مغز.

خطرات: استنشاق آن از راه بینی سبب آسیب به پره مــیانی بینی شده و در آن ایجاد حفره میکند. آنقدر خطرناک است که با اولین مصرف می تواند سبب سکته قلبی گـردد. مشـکـلات تـنـفسی، آسیـب بـــه ریه، تشنج و مرگ ناگهانی. در دراز مـدت نـیـز سـبـب پارانوئید، توهم، خشونت و کاهش وزن میگردد.به مغز و قلب نیز آسیب جدی میرساند.

ال اس دی (LSD)

مخفف LYSERGIC-ACID-DIETHYLAMIDE میباشد.

اسامی عامیانه: ACID ،TABS ،BLOTTER

شکل ظاهری: در کاغذهای مربعی شکل کوچک که مـعـمـولا روی آنـهـا طرح و نـقـوش مختلفی وجود دارد-بصورت قرصهای ریزی بنام MICRODOTS ،DOTS، به صـــورت مـایع، کپسول و ژلاتین نیز موجود میباشد. ال اس دی خالص گرد بی بـو و سفـیـد رنگی است که از یک نوع قارچ استخراج میگردد.

نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن، تزریق، خوراکی.

اثرات آنی: توهم زای قوی، حالت پرواز (TRIP)، ظـرف یک ساعت پس از مصرف ظـــاهر گشته و 8 الی 12 ساعت اثر آن باقی می مـاند، فـرد قـادر بـه خـاتمه دادن به این حالت نمی بـاشـد، رنــگها روشنتر، اصوات جدیدتر و حرکات و زمان کند تر و یا تندتر می گـردد. ادغام حواس در یکدیگر (رنگها شنیده میگردد و صداها دیده میشود)، کاهش اشتها، گر گرفتگی، پارانوئید، لرز، تپش قلب، سر در گمی و تنفس سریع.

خطرات: یک حالت پرواز و یا نشئه گی حاصل از ال اس دی میتواند خوشایند بـاشد اما یک تریپ بد بسیار وحشت آور خواهد بود. مسـئـله دیـگر حـالتـی اسـت که تریپ مجددا بدون استعمال ال اس دی برای فرد بارها و بارها تکرار میشود که FLASH-BACK نامــیده میگردد. افسردگی، روانپریشی، جنـون، تشـنـج، مـرگ، خود کشی از عواقب مصرف آن بشمار میرود.

اکستاسی (ECSTASY)

اسامی عامیانه: ECCY ،XTC ،X ADAM ،E-DIAMONDS

،MITSUBISHI ،LOVERS SPEED ،CLARITY

شکل ظاهری MDM: (METHYLENE-DIOXYMETHYL-AMPHETAMINE)

تهیه میگردد قرص به اشکال و اندازه های گوناگون، گرد، کپسول، مایع. از نـوعی آمـفی تـامین توهم زا میباشد، معمولا با نشاسته، پودر تالک و رنگ، کافئین، آمـفی تـامین و افدرین ترکیب میگردد.

نحوه استعمال: خوراکی، دود کردن و استنشاق، تزریق.

اثرات آنی: اثر آن 20 دقیقه پس از مصرف ظاهر میگردد، اکستاسی هم محرک است و هم توهم زا، افزایش انرژی و حس خوشی، اصوات، رنگها و احساسات شدیدتر میگردد اثر آن تا 6 ساعت باقی میماند، به حالت ایجاد شده از آن ROLLING می گـویند، اثراتش شبیه آمفی تامین میباشد، افزایش ضربان قلب، افزایش اعتماد بنفس،احساس تهوع، اضطراب، احـساس صمـیـمیت بـا دیـگران، سـایـیدن دنـدانـها بـه یکدیگر، کاهش اشتها، تعـریـق، احــساس شدید لذت، گرمی و شادی،فرز را به رقصیدن وا می دارد. تـرشـح دپامین و سروتونین در مغز.

خطرات: گرمازدگی، چون بیشتر در کلوبها از آن استفاده می گـردد و در پـی فـعـالـیــت شدید مانند رقصیدن سبب افزایش شدید گرمای بدن میگردد که بسیار خطرناک اســت، فرد برای رفع تشنگی مـمـکن اسـت آب فـراوان بـنـوشد کـه ایـن خـود سبب رقیق شدن بیـش از حـد خــون و از مــیان رفتن تعادل سدیم خون شـده و سـبـب تـورم اعـضـاء بـدن هـمـچـون مـغز و در نهایت مرگ فرد می شـود، پـس از یـکـی دو روز بـعـد فـرد احـسـاس افسـردگـی و خـستگی میکند، در دراز مدت سبب آسیب به کبد، کلیه و مغز می گردد، توهم گویی، استفراغ، تشنج.

کتامین (KETAMIN)

اسامی عامیانه: K-SPECIAL ، K-VITAMINE ، K-KET

شکل ظاهری: گرد سفید رنگ، بصورت قرص و یا مایع.

نحوه استعمال: خوراکی، استنشاق و تزریق.

اثرات آنی: بی حس کننده قوی میباشد، القاء تجربه خارج از بدن، کـرختــی و توهم زا میباشد.

خطرات: در کوتاه مدت سبب مشکـلات بـیـنـایی، عـدم تـعـادل و هـمـاهنگی، توهمات وحشتناک و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت میگردد.

متادون (METHADONE)

اسامی عامیانه: METH-LINCTUS

شکل ظاهری: مایع سبز، آبی و یا کهربایی رنگ، قرصهای سفید رنگ.

اثرات آنی: اثراتی شبیه هروئین داشته اما خفیف تر.

خطرات: سبب کما و مرگ میگردد.

آمفی تامین (AMPHETAMINES)

اسامی عامیانه : SPEED ،WHIZZ ،METH ،CRANK،

شیشه GLASS ،CHALK ،UPPERS ،FAST –

شکل ظاهری: گرد سفید رنگ و یا خاکستری، کپسول، قرص. بـرای آنـکه آمفی‌تامین قابل دود کردن گردد آن را کریستالیزه میکنند که در این صورت به آن ICE میگویند.

نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن، تزریق و یا حل درون مایعات، خوراکی.

اثرات آنی: اثر آن 3 الی 4 ساعت بعد ظاهر میگردد، هیجان زدگی، اعتماد بنفس بالا، افزایش هوشیاری، پر انرژی، کاهش اشتها، بی خوابی، یک محرک میباشد.

خطرات: درکوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی و خستگی پس از استعمال آن می شود، افزایش ضربان قلب و تنفس، اختلال در دید، خشکی دهان، سـرگـیـجـه و خشونت، مرگ ناگهانی و سکته قلبی. در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگی، کـاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ میگردد.

قارچ ها (MAGIC MUSHROOMS)

اسامی عامیانه SHROOMS-MUSHIES:

SHROOMS-MUSHIES

نحوه استعمال: پخته همراه با غذا، دم کرده همراه با چای.

اثرات آنی: اثری خفیف تر از ال اس دی داشته و تا 4 ساعت باقی میماند.

خطرات: درد شکم، اسهال، تهوع و مرگ در پی مصرف قارچهای سمی.

جی اچ بی (GHB)

مخفف GAMMA: HYDROXYBUTYRATE است.

اسامی عامیانه: GHB ،GBH ،GABBA ،G ،LIQUID ECSTACY

شکل ظاهری: مایع بی رنگ و بی بو داخل بطریهای کوچک، بصورت کپسول.

نحوه استعمال: خوراکی.

اثرات آنی: مقادیر کم آن اثرات شبیه الکل دارد و مصرف زیاد آن مانند اکستاسی عمل میکند.

خطرات: تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی.

حلالها (INHALANTS)

اسامی عامیانه: BULLET ،BOLT ،،SNAPPERS ،POPPERS ،WHPPETS AEROSOLS ،SNIFF ،NITRITES BULLET

شکل ظاهری: موادی هستنهد که فرد با استنشاق آنـها حـالت سرخوشی و نشئـــه گی دست میدهد مانند: چسبها، تینر رنگ، گازوئیل، جوهر مرکب، اسپری مـو، اسپری رنگ، اسپری شوینده، گاز فندک، استون، شیشه شور، واکس کفش، غلط گیرها.

نحوه استعمال: استنشاق مستقیم فـرآورده، ریــختن این گونه مواد درون کیسه های پلاستیکی و استنشاق از طریق آن که BAGGING نامیده میگردد.

اثرات آنی: خواب آور، مسکن، ضد درد، مستی، گیجی، سردرگمی.

خطرات: کوتاه مدت سبب تهوع، سرفه شدید، لکه اطراف دهان،خفگی و در دراز مدت سبب سر درد، خونریزی بینی، کاهش حس بویایی، کـاهـش اکـسیـژن به مغز و آسیب به مغز، آسیب به کلیه ها، کبد و سیستم عصبی و ششها میگردد.

حشیش (CANNABIS)

اسامی عامیانه: GRASS ،HASH ،DOPE ،BLOW ،DRAW

شکل ظاهری: بصورت تکه های جامد، از گیاه شاهدانه میباشد، قـهـوه ای و یــا مشکی است.

نحوه استعمال: بـصورت دود کردن با سیگار همراه با سیگار برگ و همراه با چپق و یا قلیان، پختن آن و مصرف بهمراه غذا، همراه به چای نیز دم میکنند.

اثرات آنی: ریلکس کننده، حواس شنوایی و بینایی (به خصوص رنگها) قویتر میگردنـد، اشتها آور است، فرد حراف و یا منزوی میگردد، واکنش به محرکها کند میشود، دقیقه ها طولانی شده زمان دیر میگذرد، اجسام عادی ، عجیب بنظر میرسند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

جمعه 28 آبان 1395

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

فـهرست

1

مقدمه ......................................................................................................................................................................................................................

4

جداول مواد ناسخ .............................................................................................................................................................................................

16

جداول مواد منسوخ .........................................................................................................................................................................................

مقدمه

جرم در مکان و زمان به طور خاصی متحول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات یا ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از کشورها مخالفت با نظام حاکم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یک جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای کار تبعید و محکوم می شوند . در بعضی ازکشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراکی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، مشمول مداخله قانونگذار کیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حکم معینی تعیین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزا تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند که جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند که در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهیم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یک نوع ممنوعیت ، وجود یک منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یک ضمانت اجرای کیفری برای آن نقض .

وجود یک ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای کیفری مبین پویا بودن و دینامیک بودن جرم انگاری است و حکایت از آن دارد که هر فعل یا ترک فعلی که جرم تلقی می شود یک پروسه و یک زمانی را طی کرده یعنی یک فعل یا ترک فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعکس یک فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلکه ایجاد جرم در قانون یک تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می کند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می کند و نیازمند زمان است که در این زمان ارکان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می کنند . به عنوان مثال ابتدا به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، یک وزارتخانه یک لایحه و پیش نویس تهیه می کند که در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می کند که فلان عمل را جرم بداند .

معیاری که قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می کند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر قرارگیرد . با این توضیح که امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی خود و در چارچوب عضویت در کنوانسیون ها و در چارچوب اعضاء و تصویب کنوانسیون های بین المللی خود را درصفحه بین الملل متعهد می کنند . بدین ترتیب متون و کنوانسیونها جزء منابع فراملی در حقوق داخلی کشور می شود لذا قانون گذاری کیفری ، جرم زدایی و جرم انگاری ، ضمن توجه به منابع دا خلی باید به منابع فراملی آن حقوق نیز توجه داشته باشد .

بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یک جامعه قانونمند و در یک دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی که گاروفالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده که همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم که مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مکان به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عمل کرده است .

قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و وخامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف که آن قانون با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون کافی نیست ، بلکه مادام که قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یکی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است که در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می کند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شکل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروک و مطرود اجتماعی کاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابراین ، شایسته است که قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان که به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را که تنها جایگاهشان در کتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ کنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست که افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا که نتیجه عدم کارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نکته بس مهمی است که پویایی همیشگی قوه مقننه را می طلبد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مواد مخدر و برسی اثار ان بر بدن انسان

جمعه 28 آبان 1395

مواد مخدر و برسی اثار ان بر بدن انسان

به تمامی ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی.

انواع: 1)depressant

مواد مخدری که واکنش های مغز را اهسته میکند.

اثرات: - کم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - کم شدن فشارخون - خواب اور

مثال: هروئین - تریاک - مورفین

مواد مخدری که به سیستم عصبی بدن سرعت میبخشد.

اثرات:

- بیشتر شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - بیشتر شدن فشارخون

*برای ایجاد احساس هیجان و جلوگیری از خواب استفاده میشود.

مثال: کوکائین - نیکوتین

3)hallucinogen

مواد مخدری که باعث حالتهایی مثل هذیان میشود.

اثرات:

- از دست دادن حافظه - لرزش - حالت استفراغ - عوض شدن اخلاق

مثال: LSD - PCP

4)inhalnt

مواد مخدری که از طریق استنشاق (توسط دماغ) استفاده میشود.

اثرات: - اهسته شدن فرایند مغز - بیشتر شدن ضربان قلب - سردرد

مثال: ماریجوانا

برخی سرعت مسمومیت توسط مواد مخدر:

- خوردن: بین 20 تا 30 دقیقه

- تزریق کردن

a) رگ: بین 15 تا 30 ثانیه

b)ماهیچه: بین 3 تا 5 دقیقه

- استنشاق: بین 5 تا 8 ثانیه

- ریختن در چشم: بین 3 تا 5 دقیقه

-ایا میدانستید بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر جهان افغانستان است .

- ایا میدانستید از تقریبأ هر 20 نفر یک نفر در ایران "معتاد" است.

آثار موادمخدر بر بدن

مهمترین محل اثر موادمخدر بر مغز است. در مغز گیرنده هایی وجود دارد که این مواد بر آنها اثر می کنند. این گیرنده ها به 3 گروه تقسیم می شوند:

1 _ اثر بر گروه اول سبب تنظیم و کاهش احساس درد، کاهش فعالیت مرکز تنفس، یبوست و اعتیاد می شود.

2 _ اثر برگیرنده های دوم سبب کاهش احساس درد، افزایش حجم ادرار و ایجاد حالت آرامش می شود.

3 _ اثر موادمخدر بر گیرنده های گروه سوم سبب کاهش احساس درد می شود.

حدود بیست و پنج سال پیش مشخص شد که در بدن انسان موادی شبیه موادمخدر [مرفین] تولید می شود که مهمترین آنها به نام آندورفین ها و آنکفالین ها است. به طور طبیعی وقتی بدن دچار آسیب های دردزا و حوادث ناراحت کننده می شود مغز این مواد را ترشح می کند و سبب کاهش احساس درد و ناراحتی می شود.

اثر موادمخدر بر روی سیستم پاداش

در شرایط معمولی وقتی بشر از انجام دادن کاری لذت ببرد و به عبارتی دیگر پاداش بگیرد، از مناطق پایینی مغز او موادی به اسم دوپامین و نوراپی نفرین ترشح می شود و بر روی قشر و سایر مراکز حیاتی آن اثر می کند و احساس لذت و پاداش به او دست می دهد و سعی در تکرار آن عمل دارد. یکی از آثار مهم موادمخدر فعال کردن همین سیستم است.بنابراین کسانی که یک بار با این مواد آشنا می شوند چون سیستم پاداش در مغز آنها تقویت شده، تمایلی شدید به تکرار مصرف آنها پیدا می کنند.از بین موادمخدر هروئین خیلی راحت تر در چربی حل می شود. مغز انسان مقدار زیادی چربی دارد، بنابراین در مقایسه با مرفین و مشتقات آن، هروئین پس از مصرف در طی زمان کوتاه تری روی مغز اثر می کند بنابراین آثار پاداش دهنده و خوشی آور و ضد درد سریع تری دارد.کدئین که از مشتقات تریاک است به آسانی در سیستم گوارش جذب شده و در بدن تبدیل به مرفین می شود. در یک مطالعه روشن شده که در معتادان، یکی از آثار مصرف موادمخدر کاهش جریان خون در بعضی از نواحی مغز است.

اما گذشته از آثار ثابت شده مواد مخدر، مردم ممکن است با باورهای غلط زیر، اقدام به مصرف آنها کنند.

نوع فایل:word

سایز :22.0 KB

تعداد صفحه : 15خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مواد، مخدر، برسی، اثار، انسان

تحقیق مواد مخدر

جمعه 28 آبان 1395

تحقیق مواد مخدر

منظور از ماده چیست ؟

هر ماده ای که ( شامل مواد غذایی نمی شود ) بر عملکرد بیولوژیک انسان یا حیوان اثر گذاشته و موجب تغییر خلق ، تفکر و رفتار می گردد ، ماده نامیده می شود . بنابراین می تواند شامل داروها ومواد قانونی یا غیر قانونی نیز باشد .

اعتیاد ، وابستگی به مواد dependence Addict in Substans

در سال 1964 سازمان جهانی بهداشت وابستگی را جایگزین اعتیاد ( Addiction) نمود . چون اعتیاد یک کلمه با بار منفی و جنبه طبی این مشکل را در بر می گیرد . اعتیاد دامنۀ گسترده ای در فرهنگ عمومی پیدا کرد و در خصوص اعتیاد به پول ، کامپیوتر و غیره بکار برده شد . اگر چه کلمه اعتیاد در محافل علمی بکار برده نمی شود اما اساس نور و شیمیایی همۀ آنها مثل اعتیاد به پول ، مواد مخدر ، خوردن ، قمار بازی و غیره یکسان است .

وابستگی به مواد مخدر

به الگوی غیر تطابقی از مصرف مواد که منجر به آسیب بالینی ، دسیترس می گردد و حداقل سه مورد از معیارهای زیر را باید داشته باشد :

1. تحمل : با مصرف مداوم یک مقدار مشخص ، اثر ماده مصرفی کاهش می یابد و برای ایجاد اثر مورد نظر فرد مقدار بیشتری مصرف کند .

2. بروز علائم ترک به دنبال قطع مصرف ماده مورد نظر و یا مصرف ماده برای جلوگیری از بروز علائم ترک .

3. مصرف ماده بیش از مقدار پیش بینی شده و مورد نظر .

4. تمایل به قطع مصرف مصرف یا تلاشهای مکرر و ناموفقتها جهت ترک ماده موردنظر .

5. صرف زمان زیاد جهت بدست آوردن ، مصرف یا رها شدن از اثر آن .

6. افت عملکرد فرد در حوزه های اجتماعی ، شخصی و ارتباطات فرد .

7. ادامه مصرف مواد علیرغم آگاهی از عوارض فیزیکی یا روانی آن .

سوء مصرف مواد

یک الگوی رفتاری غیر تطابقی از مصرف مواد که منجر به آسیب کلینیکی واضح یا دسیتریس واضح می گردد و به صورت یکی یا بیشتر از موارد زیر نمایان می گردد :

1. مصرف مکرر مواد در موقعیتهای خطرناک .

2. بروز مشکلات قانونی ناشی از مصرف مواد مثل بازداشت شدن و درگیری .

3. ادامه مصرف مواد علیرغم بروز مشکلات ناشی از مصرف .

4. مصرف ماده موجب افت عملکرد فرد در حوزه های خانواده ، مدرسه یا کار می گردد ؛ مثل غیبت از مدرسه، محل کار و ناتوانی از انجام وظایف در خانواده .

معیارهای تشخیص مسمومیت ناشی از مواد ( یعنی فرد تحت تأثیر مواد مورد نظر است )

1. بروز علائم برگشت پذیر ناشی از مصرف یک ماده خاص .

2. بروز تغییرات روانی یا رفتاری ناشی از اثر مواد روی سیستم اعصاب مرکزی ، مثل ناپایداری خلق ، اختلال شناختی ، فقدان تمرکز و توجه و مختل شدن بینش و قضاوت .

3. این موارد ناشی از بیماری جسمی نمی باشد .

معیارهای تشخیص سندرم ترک مواد .

1. بروز علائم ناشی از قطع یا کاهش مصرف یک ماده که به مدت طولانی مصرف شده است .

2. این علائم موجب اختلال شدید عملکرد اجتماعی ، کاری یا سایر حوزه ها می گردد .

3. این علائم ناشی از سوء مصرف مواد نمی باشد .

ولع Craving

قبلاً تحت عنوان وابستگی روانی تقسیم بندی می شد . ولع یعنی تمایل شدید جهت تجربه مجدد اثر ماده مورد نظر . این حالت مهمترین عامل عود پس از ترک محسوب می شود .

مصرف مجدد Priming

یعنی تجربه یک ماده که قبلاً مورد مصرف قرار می گرفته است . این حالت موجب می گردد تا فرد ، مصرف خود را به سطح قبلی برساند .

پاداش Reward

هر گونه تحریکی که مغز آن را مثبت تلقی نماید .

حساس شدن Sensitisation

افزایش اثر یک ماده پس از مصرف مکرر آن ماده ، یعنی با مصرف یک ماده اثرات ماده بر فرد بیشتر می گردد .

قرص خلسه Ecstasy

این ماده تحت عناوین قرص آدم Adam و Rave ( بلوا ) و Designer و XTC و MDMA نامیده می شود .

ساختار ماده مورد نظر :

سازندگان مواد مخدر می خواستند ماده ای تولید کنند که هم اثر توهم زاها و هم آمفتامین را داشته باشد و نیاز به ورود این ماده از خارج مرزها نباشد لذا اقدام به تولید این ماده نمودند .

نحوه مصرف :

این ماده به صورت خوراکی ، استنشاقی ( مشامی ) یا تزریقی (I.V) مصرف می گردد جهت ایجاد سرخوشی حدود mg 150 -50 نیاز است . البته مقدار موجود در قرص بسیار متفاوت است . لازم به ذکر است این قرص ها فقط حاوی MDMA نمی باشند بلکه حاوی MDEA ( EVE یا حوا ) ، MDA و PMA نیز ممکن است باشند.

فارماکوکنیتک :

به سرعت از دستگاه گوارش جذب می گردد و طی دو ساعت به اوج اثر خود می رسد . این ماده در کبد توسط CYP-206 متابولیزه می گردد . البته چند سیستم آنزیمی دیگر نیز در این تخریب مؤثر هستند که اهمیت کمی دارند . بنابراین با دوز اولیه تعداد زیادی از این سیستم ها اشباع شده و از عملکرد ساقط می شوند و مقدار زیادی از ماده بر سیستم های فعالتر می رسد که این نیز موجب اشباع زودرس این سیستم ها شده سپس به صورت ناگهانی مقدار زیادی از ماده فوق وارد گردش خون شده و فرد مسموم می شود یا با کوچکترین افزایش دوز ، در معرض جدی مسمومیت قرار می گیرد چون با کاهش عملکرد آنزیمها حتی به مقدار کم ماده بدون تخریب وارد گردش خون می گردد .

خروج ماده از بدن بسیار کند است . اگر چه خروج از خون حدود 8 ساعت است اما خروج کامل از بدن به 5 نیمه عمر نیاز است که حدود 40 ساعت است . این مدت طولانی ، توجیه عوارض طولانی مدت مسمومیت داروی فوق می باشد .

نوع فایل:word

سایز :74.9 KB

تعداد صفحه : 8خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مواد، مخدر

شناخت انواع مواد مخدرو مضرات اعتیاد به آنها

جمعه 28 آبان 1395

شناخت انواع مواد مخدرو مضرات اعتیاد به آنها

چکیده:

مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف حکومت ودولت ایجاد محیط مساعدبرای رشد فضایل اخلاقی وتقوی ومبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی می باشد( بنداصل سوم )

بدون شک یکی ازمهمترین مظاهرفساد و تباهی واز جمله علل گسترش آنها در جامعه اعتیاد به مواد مخدر و شیوع آن در جامعه است.ایجادمحیط سالم و بدور از انحرافات وقتی میسر است که جوانان یک جامعه به صورت پویا، فعال و شاداب در جهت کمال و رشد انسانی حرکت کنند و ابتلاء آنها به اعتیاد ومواد مخدر مانع مهمی برای تحقق این امر است.

اعتیاد و مواد مخدر امروزه در سطح جهان به صورت همه گیر درآمده است که هم جسم و جان انسانها وهم سرمایه های ملی کشورها را درکام خود فرو می برد.

درکشور ما ایران نسل جوان در معرض تهدید مواد مخدر است. سالانه بیش از هفتصد میلیارد ریال صرف نگهداری زندانیان مواد مخدر میشود که می توانست صرف تحصیل وترقی جوانان این مرز و بوم گردد.

بر اساس یک آمار رسمی تعداد معتادان به مواد مخدر درکشور ما نزدیک به دو ملیون نفر می رسد. چنانچه دایره ارتباطی هر فرد معتاد را فقط به چهار نفر محدود نماییم قریب به هشت ملیون نفر از مردم بطور مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله اعتیاد در تماس و یا درگیر می باشند که اگرمصرف روزانه آنها را بطور متوسط روزی یک گرم در نظر بگیریم مصرف سالانه این جمعیت دو ملیونی حدودهفتصدوسی تن مواد مخدر میشود.

رسیدگی به جرایم مواد مخدرعلاوه بر خسارات فراوان مادی و معنوی که برای جامعه دارد،بیشتر وقت دادگاهها را هم به خود اختصاص می داده است،اوقات بسیاری از نیروهای انتظامی و ظابطین دادگستری هم صرف جمع آوری افراد معتاد و قاچاقچیان خرده پا در سطح جامعه می شود واز رسیدگی به امور مهم خود باز می مانند و چه بسا پرسنل خوب و فداکار خود را در این راه ازدست می دهند.

مسئله موادمخدر در کشور ما از مسائل پیچیده ای است که بحث و بررسی در اطراف آن محتاج تحلیل تاریخی و نیز جامعه شناسی فردی و اجتماعی مردم ایران می باشد.

در یک نگاه اجمالی باید گفت شیوع موادمخدر در کشور ما بویژه تریاک ومشتقات آن ایرانیان از جمله برنامه های استعماری بیگانگان بوده است که توانستند با استفاده از زمینه های روانی موجود،نا آگاهی و جهل،فرهنگ عمومی غلط و آداب ورسوم خرافی و اعتقادات سطحی که به علت ریشه دار بودن استبداد وآموزشهای نادرست در جامعه ریشه دوانیده بود،استعمال مواد مخدر را گسترش دهند ونسلهای پی در پی را به این مواد خانمانسوز آلوده سازند،تا آنجا که استفاده و استعمال مواد مخدر بویژه تریاک بصورت علنی ودر محافل عمومی ومهمانی ها متداول شد و در بعضی مناطق ایران حتی نشانه نوعی احترام و پذیرایی به شمار می رفت.

ادامه این وضعیت در جامعه ما تا سالهای 1300 کار را به جایی رساند که کشت خشخاش و حتی اعتیاد به موادمخدر و استعمال آن در علن ،نه تنها جرم بشمار نمی رفت بلکه قبح اجتماعی و اخلاقی آن بویژه نزد اشراف و خوانین و زمین داران نیز فرو ریخت.

طبیعی بود که گسترش اعتیاد در بین مردم پیامدهای سوء اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی فراوانی را بدنبال داشت و نهایتا دولت را با دشواریهای اساسی مواجه نمود وبه جستجوی راه حل واداشت.از جمله راه حلهایی که دولت پیش گرفت وضع قانون در زمینه تریاک وسایر موادمخدر مانند بنگ وچرس بود که آن روزها در ایران متداول بود.سابقه قانونگذاری در باره جرائم مواد مخدر را باید درپرتو همین وضعیت تاریخی ایران در دوران معاصر مطالعه کرد.

تاریخچه قانونگذاری درزمینه مواد مخدر در ایران را میتوان به سه دوره به شرح ذیل تقسیم نمود:

1-از ابتدا تاسال1334 هجری شمسی

2-از سال1334تاپیروزی انقلاب اسلامی

3-از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد

محور اصلی قوانینی که قبل و پس از انقلاب در زمینه مواد مخدر تصویب شده،تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر است و کمتر به مسئله پیشگیری از قاچاق توجه شده است.در واقع قوانین مرتبط به مواد مخدر،یکی از عناصر تشکیل سیاست جنایی کشور نیز بشمار می روند که باید متضمن پیشگیری و مبارزه با جرائم،هردو،باشند.اما متأسفانه درکشورمابیشتربه جنبه تنبیهی و مجازات متخلفین تاکید شده است.مبارزه با مسئله مواد مخدر وحل آن بویژه در کشورهایی که سطح فرهنگ عمومی پایین است و مردم دچار جهل می باشند،محتاج برنامه ریزی جامع وفرا گیر است که هدف آن ارتقاع سطح آگاهی عمومی باشد ودر کنار آن نیز باید برنامه های اشتغال وتفریح جوانان وخانواده‌ها فراهم گردد.مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر بویژه معتادین باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود و بافرد معتاد به عنوان بیمار برخورد شود که محتاج درمان ومراقبت است.بدیهی است مجازات قاچاقچیان بزرگ وسوداگران مرگ وتباهی امری دیگری است که هیچکس مخالف آن نیست.اما متاسفانه از ابتدای قانون گذاری در ایران در باره مسئله مواد مخدر، نگاه مسئولین نگاه مجازات و تنبیه بوده است تا آموزش وکمک رسانی وپیشگیری .

تردیدی نیست که مهمترین برنامه برای مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری است که خود مستلزم اجزاءِ گوناگونی از قبیل آموزش ایجاد اشتغال،برنامه‌های تفریحی وسرگرمی برای جوانان ومهمتر از همه مبارزه با علل گسترش مواد مخدرگفته اند مهمترین علت رو کردن به این مواد آن است که شخص مواد مخدر را جایگزین کمبودها ودرمان هراسهاو شکستهای خود می داند وبرای التیام آلام درونی وکسب آرامش،آن‌را استعمال می کند.

بنابر این برای مبارزه با این مواد خانمان سوز وتباه کننده اولاً باید امنیت اجتماعی و فردی چنان فراهم باشد که افراد ،دچار هراس وبیم از آینده یا محیط پیرامونی نباشند واحساس آرامش داشته باشند ودر مواردی که شخص به دلایلی با چنین احساسی مواجه میشود وسائل وابزارهای لازم برای مقابله با ان فراهم باشد تا نیازی به پناه بردن به مواد مخدر نباشد .( پیشگیری )

وثانیاْ اگر فردی به دلایلی آلوده به مواد مخدر شد باید موجبات معالجه موثربه آسانی در دسترس باشد.(درمان)

نوع فایل:word

سایز :27.3 KB

تعداد صفحه : 14خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 239 )
   1       2       3       4       5       ...       16    >>