X
تبلیغات
رایتل

مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار

شنبه 13 آذر 1395

مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد.

بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

نوع فایل: word

سایز:75.9 KB

تعداد صفحه:26خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقایسه، قانون، تازه، پیشین، کار

مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ

شنبه 13 آذر 1395

مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ


چکیده

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است.

همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

الف ـ حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‎شود.

1. نظریه نوعی «Theorie objective»

نوع فایل: word

سایز: 25.5 KB

تعداد صفحه:17خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقایسه، بطلان، نسبی، نفوذ، فسخ

پیشرفت های اخیر میکروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باکتوفوکاسیون

چهارشنبه 10 آذر 1395

پیشرفت های اخیر میکروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باکتوفوکاسیون


چکیده

در این مقاله ، پیشرفت های جدید در زمینه ریز پالایش با جریان عرضی cross flow mtro filtra tion (CFMF) بوجود آمده ، مورد بررسی قرار می گیرد . اکثر این پیشرفت ها اختصاص به صنعت لبنی دارد .

استفاده از فرضیه فشار هیدرولیک ترانس ممبران uniform transmembrane hy drolic pressur (UTP) با روشهای مختلف ریسکوله کردن میکروفیلترت آن و درجه تخلخل طولی و غشاهای سرامیکی جدید اجازه داد که جداسازی دیفرانسیلی از هر گروه از ترکیبات شیر انجام بگیرد . وقتی که از MF برای تولید شیر مایع استفاده می شود بدلیل استفاده از حرارت کم . شیر مایع حاصل طعم مشابه شیر خام دارد و عمر مفید آن 5-3 ساعت نسبت به تولیدات قبلی طولانی تر است . نتایج نشان داد که کاربرد غشا MF در حذف باکتری های پاتوژن باعث شد که سلامت بهداشتی پنیرهای درست شده از شیرخام MF اقلا برابر یا بیشتر از پنیرهای تولید شده از شیر خام باکتونرگاسیون و پاستوریزاسیون باشد. میروفیلتراسیون علاوه بر حذف چربی ، باکتری ها و تغلیظ میسلهای کازئینی کاربردهای دیگری چون حذف چربی رسوب کوره آب پنیر . شفاف سازی آب پنیر ، حذف باکتری ها از شوراب پنیر . استفاده از CFMF برای جداسازی انتخابی میسلهای کازئینی و گلبولهای کوچک شیر امکانپذیر شود . با تولیداتی که در 2 سوی غشا حاصل می شود تکنولوژی لبنیاتی این امکان را خواهد داشت که تنها بازده فراورده ای لبنی بهبود یابد بلکه محصولات گوناگون با بافت های متنوع تولید شود که با توجه به مزایای روش میکروفیلتراسیون استفاده از آن در آینده رو به گسترش خواهد بود.


مقدمه

میکروفیلتراسیون تکنیکی از فرایندهای غشایی است که طی آن مولکولهای سنگین مواد محلول در یک حلال سبک یا سوسپانسیون ذرات کلوییدی به 2 جریان با غلظت های متفاوت تفکیک می شود . جداسازی با غشا متخلخل با قابلیت نفوذ پذیری انتخابی با قطر منفذ و اعمال فشار هیدرولیکی (1-2bar) بعنوان نیروی رانشی انجام می‌گیرد. هر غشا بسته به اندازه منافذ دارای حداقل جداسازی است که ذرات بزرگتر از این حداقل به وسیله غشا قابل جداسازی نیست . مایعی که در غشا مانده ، رتنتیت نامیده می شود که شامل ترکیباتی بزرگتر از میانگین قطر منافذ غشا است مایعی که از خلال غشا عبور می کند میکروفیلترت نام دارد که ترکیبات موجود در آن کوچکتر از میانگین قطر منافذ غشا است جدول (1) اندازه تعدادی از ترکیبات شیر را نشان می دهد که می تواند با فرایند MF جدا شود که این فرایند در شکل (1) هم نشان داده شده است . تکنیک MF می تواند برای جداسازی دیفرانسیلی مخصوص اجزاء معلق شیر به کار رود . چربیها . میسلهای درشت کازئین ، باکتریها بازداشته نی شوند و الباقی ترکیبات شیر از غشا رد می شوند .

تکنولوژی MF در دهه 1980 م . با توسعه غشاهای سرامیکی جدید وارد صنعت لبنی شد . این غشا شکل هندسی چند کاناله و یک محافظ شدید اتراوا هستند که امکان صنعتی شدن فرضیه فشار هیدرولیک پیشنهاد شده توسط سندبلوم (Sandblom) را میسر ساخت . با این کار قسمت اعظم مشکل گرفتگی غشا مرتفع گردید .

ساختار مهندسی غشاء

در اوایل دهه هشتاد تلاش هایی انجام شد تا از MF برای سانترینوگاسیون جهت شفاف سازی و میکرب زدایی از آب پنیر استفاده شود اما غشاهای آلی چون پلی کربنات و پلی سلوفان از نظر فلاکس عبوری و جداسازی دقیق مورد قبول نبودند ولی استحکام گرمایی و ثبات شیمیایی آنها رضایتبخش بود . با اینحال نتوانست در صنعت لبنی مورد توجه قرار بگیرد . لذا فرصت جدیدی بوجود آمد یعنی غشاهای سرامیکی بودجود آمدند که با وجود استحکام گرمایی و شیمیایی ولی کاهش فلاکس عبوری و تغییرات سلکیتویتی در برابر زمان زیاد بود در نتیجه استفاده از فرضیه فشار هیدرولیک ترانس ممبران یکپارچه پیشنهاد شده توسط سندبلوم که از سرعت های جریان عرضی بالا استفاده می شود بر پدیده Fouling غلبه شد.

در بررسی ممبرانها از 2 قسمت تشکیل می شوند :1- ساپورت (Support) با منافذ بزرگ 2- لایه غشا با منافذ ریزتر که بر روی ساپورت قرار می گیرد . غشاهای بسیار پایداری تشکیل می شود . جنس ساپورت بیشتر از آلومین ، کربن ، استیل استنلس یا Sic ( پایداری کسی به PH بالا دارد در سنعت غذا توسعه نیافته است ) . لایه غشا از آلومین ،


..................................................

منابع :

1).Cheryan,M.1998.Ultra filtration and Micro filtration Hand Book, Western Hemisphere. PP, 349-368

2). SABOYA .L & MABOIS(2000) – Lait 80 –Current devolopment of Microfiltration technology in the dairy industry ,PP, 451-553

3).A.S. Grandison and F.A .Glover – Membrane Processing of milk . PP , 301-307

4) . GAONKA . A . G. (1995) – Food Processing Recent devolopment . PP , 92-96

5- دکتر عزت پناه ، حمید – پایان نامه دکترا – عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات.

6- مرتضوی ، سید علی – (1357) – تکنولوژی شیر و فراورده های لبنی – دانشگاه مشهد

7- حصاری ، جواد – ( 1380 ) – جزوه درسی صنایع لبنیات – دانشگاه تبریز .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی مقایسه کودکان تیزهوش با کودکان عادی از نظر شخصیت

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی مقایسه کودکان تیزهوش با کودکان عادی از نظر شخصیت

فصل اول – طرح تحقیق

کلیات موضوع تحقیق

1-1: مقدمه

2-1: بیان مساله

3-1: هدف تحقیق

4-1: فرضیه‌های تحقیق

5-1: روش تحقیق

6-1: جامعه آماری

7-1: نمونه آماری و نحوه گزینش

8-1: ابزار جمع‌آوری اطلاعات

9-1: روش آماری

10-1: اهمیت و ضرورت تحقیق

11-1: محدودیتها

12-1: تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

1-1: مقدمه

شتاب دنیای فرا صنعتی امروز هر لحظه افزایش می‌یابد، انسان هر روز راه و روش‌های (تکنولوژی) پیشرفته‌ای برای انجام اغلب کارهای خود می‌یابد و آنها را با صرف انرژی و سرمایه کمتری به انجام می‌رساند و به این ترتیب سطح رفاه مادی زندگی خویش را بهبود میبخشد – با استفاده از روش‌های علمی کاری که قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت کارشان ده‌ها مغز انسان بود، اکنون توسط یکی دو نفر در زمانی بسیار کوتاه به انجام می‌رسد. امروزه با استفاده از تکنولوژی جدید یک انسانی از یک هکتار زمین مقدار محصولی را به دست می آورد، که در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هکتار به دست می آورند. همین است. اوضاع در عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه‌های زندگی بشر در دنیا پیچیده امروز که شاهد رقابت‌های بسیار فشرده جوامع مختلف در دستیابی به تکنولوژی برتر به مثابه منبع اصلی قدرت هستیم، و اگر، از گرانبهاترین سرمایه‌های هر جامعه و ملتی هستند، اینک جامعه‌ها پیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پیچیده‌تر می‌شود، نیازمند به شناسایی و پرورش ذهن‌های خلاق و آفریننده بیشتر و تحقیقات مربوط به تیزهوشی و خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روان شناسی آموزشگاهی بوده است.

با توجه به اینکه دنیا روز به روز پیچیده تر می‌شود و تکنولوژی با سرعت سرسام‌آوری به پیش می‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهای رباتیک پای به عرصه حیات بشری می‌گذارند و لجام گسیختگی‌های فرهنگی هم به شیوه‌های بی‌سابقه فراگیر شده و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تیزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگی فرهنگی خواهد شد، پس باید بچه‌ها را به نوعی تربیت کنیم که از حداکثر ظرفیت هوش خویش بهره‌مند شوند تا در آینده قادر باشند خود و جامعه صنعتی شان را اداره کنند. دنیای امروز به این نتیجه رسیده است که اگر چه تیزهوشان از اهمیت بسیار برخوردارند و درست است که انسان‌ها برای ادامه حیات مطلوب خود نیازمند بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت هوش خویش هستند، اما در آینده کشورهای قدرتمند و جوامع

پیشرو، جوامعی هستند که به منابع قدرت بیشتری دسترسی داشته باشند و منبع اصلی قدرت یعنی تکنولوژی جدید و برتر به بیان دیگر در دهه اول سال 2000 کشوری که بتواند به تکنولوژی برتر مسلح شود، غنی‌تر و قوی‌تر خواهد بود. بنابراین، شایسته است که از میان افراد تیز هوش جامعه، نوجوانان و جوانانی را انتخاب و تربیت کنیم . که دارای قابلیت‌های آموزشی، آفرینش علمی و هنری هستند. همچنین ، زمینه تفکر و اگر برای آنان فراهم کنیم تا با اختراعات و نوآوری هایشان جامعه آموزش‌های ویژه برای دانش‌آموزانی است که دارای توانایی‌هایی و استعدادهای برتری هستند.

اولین تحقیق منظم و جدی در زمینه کودکان تیزهوش توسط ترمن انجام گرفت که وی بر ین باور نادرست که کودک تیزهوش دارای شخصیت بیمار و رنجور است و از لحاظ جسمانی دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان کشید. ترمن با بررسی طولی بر روی افراد تیزهوش نشان داده که کودکان تیزهوش دارای ویژگی‌های جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ جسمانی دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان کشید. تر من با بری طولی بر روی افراد تیزهوش نشان داد که کودکان تیزهوش دارای ویژگیهای جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ مشکلات روانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

در حال حاضر مطرح می شود که کودکان تیزهوش دارای رشد اجتماعی بالاتری می‌باشند و در محور برون گرایی از مقادیر بالاتری برخوردارند.

از این رو، در تحقیق فوق به مقایسه نیمرخ شخصیتی کودکان تیزهوش و عادی می پردازیم و میزان درونگرایی – برونگرایی و همچنین محور با ثبات- بی‌ثبات هیجانی را در افراد تیزهوش و عادی مورد مقایسه قرار می دهیم.

2-1 بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل تشکیل دهنده، هوش وجود دارد. این وضعیت به جنبه‌های شخصیتی نیز اشاره می نماید که ما هنوز نیز در شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر هوش بهر با محدودیت روبرو می‌باشیم ضعف در خلا نظر فوق می‌تواند احساس مساله تحقیق را بارز کند که این خلا نظری در عوامل شخصیتی موثر بر هوش / هوشبهر/ جای دارد ولی با بررسی دقیق‌تر مساله تحقیق باید آن را محدود کرده و آنگاه فقط به عوامل شخصیتی موثر به هوشبهر جای دارد ولی با بررسی موثر بر هوش تاکید کنیم. از این رو مسئله تحقیق اینگونه عنوان می‌شود که آیا بین عوام شخصیتی و هوش بهر ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر ؟ بنا بر این سوالات پژوهش زیر به شرح زیر عنوان می‌شوند:

- آیا نیمرخ روانی با هوش بهر در ارتباط می‌باشد یا خیر؟

- آیا افراد تیزهوش در مقایسه با افراد با هوش معمولی از نیمرخ روانی متفاوتی برخوردارند؟

- آیا افراد تیز هوش در مقایسه با دیگران از میزان برونگرایی- روانگرایی متفاوتی برخوردارند؟

- آیا افراد تیزهوش در مقایسه با دیگران از میزان ثبات- بی‌ثبات هیجانی متفاوتی برخوردارند؟

3-1: هدف تحقیق

هدف این تحقیق در حیطه تحقیقات بنیادی یا ناب جای می‌گیرد.

زیرا که به شناسایی روابط بین متغیرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرایی پدیده‌های پاسخ دهد. از آنجایی که در این تحقیق فرضیه به صورت قیاسی عنوان شده‌اند و هدف این تحقیق کسب نظریه در زمینه روابط بین هوش و ویژگی‌های شخصیتی می باشد، می‌توان هدف تحقیق را در حیطه تحقیقات بنیادی قرار داد. بنابراین، هدف این تحقیق به توصیف رابطه جزیی بین نیمرخ روانی افراد تیزهوش می‌پردازد و از این طریق به شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر تیزهوشی پی برد. تا بتوانیم ارتباط بین تیزهوشی و برونگرایی- درونگرایی و همچنین با ثبات هیجانی- بی‌ثبات هیجانی را توصیف، تبیین، کنترل و پیش بینی نماییم.

4-1: فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق که به صورت فرض خلاق یا مقابل بدون جهت تدوین شده‌اند به شرح زیر می باشند:

- میزان درونگرایی- برونگرایی افراد هوش دی عادی متفاوت است.

- میزان بی‌ثبات هیجانی- با ثبات هیجانی افراد تیزهوش با افراد عادی متفاوت است.

5-1: روش تحقیق

درونگرایی – برونگرایی:

بر طبق نظریه آیزنگ و نظریه یونگ برونگرایی را می توان کنشی از شخصیت محسوب نمود که با فعالیت‌های اجتماعی در ارتباط است در حالی که درونگرایی یا حالتهای همچون تفکر نسبت به خویشتن و گوشه عزلت طلبید همراه است.

با ثبات هیجانی – بی‌ثبات هیجانی:

افرادی که دارای ثبات هیجانی هستند از گرایش‌های روان نژندی و اختلالات هیجانی کمتری برخوردارند و می توانند کنترل بیشتری را نسبت به خویشتن اعمال دارند در حالی که افراد بی ثبات هیجانی نقطه مقابل این وضعیت را دارند.

موفقیت در آزمون استعدادهای درخشان:

عبارتست از قبولی در آزمونی که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش در دو مرحله برگزار می کند. شرط موفقیت نهایی ورود به این مراکز، قبولی در هر دو مرحله است.

تیزهوش موفق (پیش آموز):

تیزهوش موفق کودکی است که در مدرسه کار کرد خوبی دارد و انتظارات معلم را بر آورده می‌کند. این کودک همه کارهایش را به خوبی انجام داده، نمرات خوبی کسب می‌کند و لایق مفهوم کلی دانش آموز خوب کودک یا بهره هوشی او مطابقت دارد.

تیزهوش ناموفق (کم آموز):

تیز هوش ناموفق به کودکی گفته می شود که کار کرد مدرسه‌ای او با برآورد معلم از توانایی یادگیریش تطبیق نمی‌کند یا به جای نظر معلم ممکن است نمره IQ املاک متفاوت قرار گیرد. به این ترتیب، از کودکی با IQ نسبتاً بالا انتظار می ورد که در خواندن یا انجام دادن سایر درون نیز عملکردی متناسب با آن IQ داشته باشد. این توقع ناشی از رابطه آماری بین IQ بالا و کار کرد در مواد درس از قبیل رو خوانی توانایی تخمین بالا، عملکرد خوبی در مدرسه ندارد در چنین مواردی باید علت مغایرت را جستجو کرد، تا مشخص شود که مثلا آیا احتمال علل جسمانی، اجتماعی، یا عاطفی مانع فراگیری کودک می شود. بنابراین، والدین باید بین عدم موفقیت واقعی که می‌تواند معلول مسائل جدید که نیازمند به توجه باشد، و استفاده غلط این واژه در مورد کودکانی که صرفا مانند (همه مردم) عملکرد عادی دارند تمایز قایل شوند.

تیزهوشان سر آمد:

تیز هوشان سرآمد یک تصور ذهنی است. اگر کودکی در سطح بالاتر از آنچه که ما طور معمول Over Achiver-1 انتظار داریم، عمل نماید تخمین‌های ما اشتباه بوده نه عملکرد کودک، کودکانی هستند که با حداکثر ظرفیت خودکار می کنند و کارشان این تلاش آنها را منعکس می سازد، آنها ممکن است به مثبتی بر انگیخته به وسیله جاه طلبی والدین به تلاش غیرعادی سوق داده شوند. اما، دلیل هر چه باشد، عملکرد نمی تواند از ظرفیت تجاوز کند.

نابغه:

در محافل آموزشی اصطلاح نابغه به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح مخصوص انسان‌های نادری است. که دانش و توانایی هایشان بی‌انتهاست و به نحو باور نکردنی بر جسته و درخشان به نظر می رسند، ما می توانیم این اصطلاح را برای هنرمندان، موسیقیدانان ، نویسندگان و شاعران نظیر میکل آنژ، بهتون و شکسپیر به کار ببریم و گاهی به دانشمندان

1- Geinivs

سهم ارزنده ای در دانش بشری داشته‌اند نسبت دهیم، نظیر انیمیشن اینها افراد برجسته‌ای هستند که دستاوردهای آنها منحصر به فرد است. آنها تیزهوشان موفق هستند. کارشان تعلیم و تربیت زمانی اصطلاح نابغه را به هر کودکی که دارای بهره‌هوشی یا نمره‌ای بالاتر از 140 در آزمون ویژه‌ای به نام آزمون هوش استنفررد بینه بود نسبت می‌دادند، کاربرد این واژه صرفا به این دلیل بود که لویس تورمن این اصطلاح را در مورد 1000 کودک تیزهوش مورد مطالعه‌اش در کتاب مشهورش تحت عنوان مطالعات ژنتیکی نابغه به کار برد، که این کتاب برای اولین بار در سال 1926 منتشر شد. ناگفته نماند که تعریف نابغه معنای واقعی خود را در سومین چاپ فرهنگی بین‌المللی جدید و بشر یافته است: (شخصی با برتری ذهنی، نیروی ابداع و ابتکار، توانایی برتر از حد معمول . . . . شخصی با بهره هوشی بالا معمولا در حدود 140 یا بالاتر، مترادف . . . . . . موهبت).

قبلا از اینکه تعاریف به کودکانی که دارای نمرات در سطح بالایی بوده‌اند بچه‌ها (ترمن) گفته می شد. این علت تحقیقات وی در زمینه انطباق آزمون‌ های بینه سیمون از زبان فرانسوی با کار خود بود.

در زیر نمونه‌هایی از تکالیف شناختی ابتدای مطرح شده‌اند:

1- تکالیف صورت بندی ادراکی این آزمون مستلزم آن است که آزمودنی محرک‌های مبهم را تفسیر یا بازشناسی کند و به عنوان مثال کلمه‌هایی که بعضی از آنها حذف شده ‌است با درجه‌های مختلف ابهام ارائه می‌شود و آزمودنی باید آنها را بازشناسی کند در این آزمون تعداد پاسخ‌های درست و زمان واکنش هر دو اندازه‌گیری می شود.

2- ابهام ها در این تکلیف عبارت‌هایی به آزمودنی‌ ارائه می‌شود و او باید درست یا غلط بودن آنها را تشخیص دهد. مثال درست (سگ پا دارد) غلط کتاب بال دارد)، مبهم (شصت یک ع دد است).

اگر آزمودنی از کلمه (شصت) عدد شصت را در حافظه خود بازیابی کند آن را درست و اگر انگشت را بازیابی کند آن را غلط تشخیص می‌دهد. این تکلیف توانایی فرد را در سرعت بازیابی معانی مختلف اندازه‌ می گیرد اگر سرعت بازیابی کند باشد آزمونی معنای متداول کلمه را به یاد می ‌آورد و جمله مبهم را درست تشخیص می‌دهد. اگر سرعت بازیابی معانی لغات زیاد باشد، معنای کمتر متداول را غلط تشخیص می دهد این تکلیف ارزشیابی و تصمیم را اندازه‌گیری می‌کند.

به طور کلی، ملاحظه می‌شود که روان شناختی الگوهای تفکر و حل مسأله را کار کرد مغز می‌داند که با داشتن ذخایر عظیمی از اطلاعات در حافظه، محرک ماه دریافتی را پرورش کرده و آنها را سازمان می دهد و انواع برنامه‌ها و راهبر دمای پیچیده در خزانه حافظه اندوخته شده‌اند که هر یک از آنها با محرک درون داد خاصی فرا خوانده می‌شود. بنابراین، روان شناسان شناختی هوش را بر حسب متغیرهایی مانند گنجایش‌اند ورزش، سرعت انجام عملیات اساسی، سرعت دستیابی به محتوی خزانه حافظه و تعداد و تنوع برنامه‌های ذخیره شده در حافظه تجزیه و تحلیل می‌کنند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (طرح تحقیق)

کلیات موضوع تحقیق.........................................................................................................................

مقدمه......................................................................................................................................................

بیان مساله ............................................................................................................................................

هدف تحقیق ........................................................................................................................................

فرضیه‌های تحقیق ..............................................................................................................................

روش تحقیق ........................................................................................................................................

جامعه آماری ........................................................................................................................................

نمونه‌ آماری نحوه گزینش ................................................................................................................

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ...................................................................................................................

روش آماری ..........................................................................................................................................

اهمیت و ضرورت تحقیق .................................................................................................................

محدودیتها .............................................................................................................................................

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق .................................................................................................

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

درونگرایی و برونگرایی .......................................................................................................................

تیز هوش موفق (پیش آموز) ...........................................................................................................

تیز هوش و با استعداد........................................................................................................................

فصل سوم (روش تحقیق)

روش تحقیق ........................................................................................................................................

جامع آماری ..........................................................................................................................................

نمونه آماری و نحوه گزینش داده‌ها ...............................................................................................

روش آماری ..........................................................................................................................................

فصل چهارم (یافته‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها)

جدول توزیع فراوانی ..........................................................................................................................

تفسیر .....................................................................................................................................................

فصل پنجم (خلاصه تحقیق و پیشنهادات

خلاصه و نتیجه‌گیری ........................................................................................................................

محدودیتها..............................................................................................................................................

پیشنهادات تحقیق...............................................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقایسه ضد ویروس ها

یکشنبه 30 آبان 1395

مقایسه ضد ویروس ها

ضد ویروس ها با استفاده از شیوه های متفاوتی ویروس ها را شناسایی می کنند . یک روش ، استفاده از امضای ویروس (Virus Signature) در فایل هاست.

بهتر است کمی در مورد روش کار نرم افزارهای ضد ویروس بدانید . ضد ویروس ها با استفاده از شیوه های متفاوتی ویروس ها را شناسایی می کنند . یک روش ، استفاده از امضای ویروس (Virus Signature) در فایل هاست

هرگاه یک فایل توسط ویروس ها آلوده شود بخشی از آن تغییر پیدا می کند . هر ویروس تغییر خاص و منحصر به فردی را در فایلها ایجاد می نماید .

ضد ویروس ها می توانند با شناسایی این تغییر و مقایسه آن با لیست امضای ویروس هایی که در پایگاه اطلاعات (Database) خود دارند به این امر پی ببرند که فایل توسط چه ویروسی آلوده شده .

ولی از آنجا که ویروس هایی وجود دارند که برای فرار از شناخته شدن امضای ثابتی ندارند و در واقع از سیستم پیشرفته ای استفاده می کنند ضد ویروس ها مجبورند شیوه های دیگری را نیز به کار بگیرند تا ویروسها را شناسایی کنند . یکی از این شیوه های کمکی ، بررسی رفتار فایلها می باشد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقایسه، ویروس، ها

پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی

شنبه 29 آبان 1395

پژوهش مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی-حرکتی

مقدمه

آن جا که پدیده معلولیت در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است مسائل جانبی آن از جمله نحوه نگرش و برخورد خانواده های دارای چنین فرزندانی نیز محل اعتنا واقع شده است و رابطه کلی خانواده اعم از رابطه پدر و مادر و ارتباط هر کدام از آنها با سایر فرزندان و نهایتاً رابطه والدین و فرزندان سالم با فرزندان معلول از تحمل بار عاطفی ساکنین رنج می برند. متقضی است که مسائل خانوادگی کودکان معلول ذهنی و جسمی مورد بحث قرار گیرد. و راه حل های احتمالی آن شاید دریچه­ای به سوی پیشگیری و سپس یاری به فعلیت رساندن تواناییهای اینگونه کودکان باشد هر چند تربیت کودک سالم برای والدین لذت بخش است ولی با وجود این نیاز به صبر و تحمل مشکلات و کسب آگاهیها و تواناییهای لازم می باشد بنابراین می توان گفت به سهولت دریافت که تربیت و پرورش کودکان معلول و عقب مانده ذهنی که همراه با حزن و اندوه والدین و رقت به حال کودک است تا چه اندازه نیازمند تأمین شرایط و مقدمات ذهنی و عملی است داشتن کودک معلول می تواند مسائل گوناگونی را برای والدین به همراه داشته باشد ایجاد تشدید اختلافات زناشویی تحمل بار سنگین اقتصادی، تحمل صحبتهای دیگران در رابطه با فرزندان معلول و واکنشهای اضطرابی احساس شرمساری و خجالت، افکار گوشه گیری و انزوا و افسردگی می تواند از تظاهرات داشتن اینگونه کودکان در خانواده باشد و یادآوری این نکته ضروری است که بیشتر این حالات متوجه مادر کودک است.

زیرا بعد از نه ماه انتظار پشت سرگذاشتن مشکلات روحی و جسمی دوران بارداری و نیز آرزوها و رویاهایی که برای تعلیم و تربیت فرزند خویش در دل دارد نمی تواند به راحتی مسأله معلولیت فرزندانش را بپذیرد.

مجموع این مشکلات را راهنمایی و مساعدت و کامل و همه جانبه خانواده این کودکان را به موازات حمایت از خود و خود آنها اقتضا می کند و مهم نه فقط به دلیل تأثیر مستقیم بر روی کودک معلول بلکه به علت جلوگیری از تأثیر متقابل معلولیت و عقب ماندگی ذهنی کودک در روی والدین است که گاه آنها را تا مراحل حاد افسردگی پیش می برد.

«فاربر» یکی از نخستین پژوهشگرانی که انواع فشارهای عصبی ایجاد شده در خانواده ناشی از پی بردن به به معلولیت کودک را مورد بررسی قرار می دهد. یکی از رایج ترین این فشارها «واکنش اندوه» است این واکنش نشانه مرگ کودک طبیعی است به عبارت دیگر داشتن کودک معلول نشانه از دست دادن یک کودک طبیعی است آگاهی از اینکه کودک با مشکل متولد شده است و این مشکل ادامه خواهد داشت فرایندی از اندوهرا موجب می شود که شبیه اندوهی است که اعضای خانواده کودک در حال فوت با آن روبرو است.

«فاربر» اشاره می کند که وجود کودک معلول اغلب موجب اختلال در رشد و تعالی خانواده نیز می شود او ویژگی بحرانی را که خانواده به واسطه داشتن کودک معلول با آن روبرو است مانند یک توقف در چرخه زندگی خانوادگی تعریف می کند که بر اثر آن.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسأله

موضوع پژوهش

هدف پژوهش

اهمیت موضوع پژوهش

تعریف اصطلاحات

کودک معلول جسمی و حرکتی:

افسردگی

خانواده کم جمعیت

فرضیه پژوهش

بخش اول معلول ذهنی

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات مربوط به عقب ماندگی

عقب ماندگی ذهنی

علل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی

عوامل قبل از تولد

ضربه های وارد بر مغز کودک هنگام تولد:

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی

گروه تربیت پذیر

اهداف کلاسهای کودکان عقب مانده آموزش پذیر

عقب ماندگی ذهنی و خانواده

نظام رویارویی والدین با مسأله عقب ماندگی ذهنی

ویژگیهای روانی والدین

بخش دوم معلولیت جسمی حرکتی

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات

معلولیت چیست؟

انواع معلولیتها

عوامل معلولیت جسمی

بیماریهای عصبی

انسفالوپاتی

فلج مغزی

طبقه بندی فلج مغزی

الف. نوع اول شامل:

ب نوع دوم شامل:

اسپینابیفیدا

فلج اطفال

تصلب چندگانه عصبی

بیماریهای استخوانی عضلانی

تورم مفصلها

استخوان سازی ناقص

دسیتروفی عضلانی

گروه بندی معلولین جسمی

شایعترین معلولیتهای جسمی عبارتند از:

انواع ضایعات

  1. نابهنجاریهای مربوط به اسکلت:

واکنشهای افراد معلول

خصوصیات شخصی

روابط اجتماعی

پیشرفت تحصیلی

واکنشهای خانوادگی

توانبخشی

برای افراد معلول جسمی و حرکتی

اهم برنامه های سازمان آموزش و پرورش استثنایی

بخش سوم افسردگی

نگاهی کوتاه به تاریخچه افسردگی

افسردگی چیست؟

اختلالات عاطفی یک قطبی.

اختلالهای افسردگی

ویژگیهای اختلال افسردگی اساسی

ویژگیهای تشخیصی دوره افسردگی اساسی

انواع افسردگی

اختلال افسرده خویی

عوامل بروز بیماری افسردگی

درمان

روان درمانی

دارودرمانی

شوک درمانی

بستری کردن بیمار در بیمارستان

ارزیابی پاسخ به درمان

عوامل مؤثر در ارزیابی چگونگی زمان

پیشگیری بهترین روش درمان

روش مشاوره

مروری بر تحقیقات قبلی

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه های مورد مطالعه

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش گردآوری داده­ها

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیت پژوهش

پیشنهادات حاصل از پژوهش

فهرست منابع

پرسشنامهخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

شنبه 29 آبان 1395

پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

چکیده پژوهش :

سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .

بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .

فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان وسواس بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

روش تحقیق پژوهش حاضر برای مطالعه ی ارتباط بین متغیرها عبارت است از روش جامعه ی آماری یا هدف در این پژوهش عبارت است از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری.

در بیان ومعرفی نمونه می توان گفت ، در این پژوهش دو گروه نمونه شرکت خواهند داشت .

الف) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد .

ب ) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه سراسری.

دو گروه نمونه از دو جامعه ی متفاوت از رشته های مرتبط با علوم انسانی

تعداد نمونه های پژوهش های حاضر 90 نفر است . چون در این پژوهش دو گروه یعنی یک گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد و گروه دیگر از دانشجویان دانشگاه سراسری با هم مقایسه می شوند . بنابراین در هر گروه 45 نمونه شرکت داده می شوند تا بتوان مقایسه ای درست از ملاک ها به عمل آورد .

روش نمونه گیری با توجه به ملاک استنباط یا استدلال آماری ، روش نمونه گیری تصادفی است . ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی Sclgor است روش آماری نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری آزمون T مورد تحلیل قرار گرفت .

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه............................................................................................................... 9

1-2 بیان مسئله ............................................................................................ 14

1-3 اهداف و ضرورت پژوهش ................................................................. 16

1-4سوالات پژوهش .................................................................................... 17

1-5فرضیه های پژوهش ............................................................................. 17

1-6 متغیرهای پژوهش ............................................................................... 18

متغیرهای مستقل .......................................................................................... 18

متغیرهای وابسته ......................................................................................... 18

1-7تعاریف مفهومی ..................................................................................... 18

1-8تعاریف عملیاتی...................................................................................... 19

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1 دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار.............................................. 21

2-2 تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب.............. 24

2-3 اختلالات اضطرابی................................................................................ 38

2-3-1 اضطراب تعمیم یافته......................................................................... 39

2-3-2 وسواس فکری – عملی..................................................................... 40

2-3-2-1 ویژگی های اختلالات وسواس.................................................... 42

2-4 علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)................................. 43

2-4-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 44

2-4-2 دیدگاه روان پویایی.......................................................................... 44

2-4-3 دیدگاه رفتار گرایی........................................................................... 47

2-4-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 49

2-4-5 دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی........................................... 52

2-4-6 دیدگاه اجتماعی................................................................................. 57

2-5 تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی ........................................... 57

2-6 درمان اختلالات اضطرابی.................................................................... 57

2-6-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 57

2-6-2 دیدگاه تحلیل روانی.......................................................................... 58

2-6-3 دیدگاه یادگیری................................................................................. 59

2-6-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 61

2-7 وسواس – اجباری................................................................................ 64

2-8 ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی........................................ 67

2-9 نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی.............................. 68

2-9-1 نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD .................................... 73

2-9-2 نظریه های رفتاری و شناختی......................................................... 74

2-9-3 درمان روانکاوی............................................................................... 75

2-9-4 درمان رفتاری هیجانی خردمندانه .................................................. 76

2-9-5 درمان شناختی.................................................................................. 76

2-9-6 درمان بیولوژیکی.............................................................................. 77

2-10 ویژگی های بالینی OCD .................................................................. 78

2-11 تشخیص اختراقی OCC ................................................................... 81

2-12 فوبی (ترس مرضی)........................................................................... 82

2-12-1 فوبی های خاص............................................................................. 83

2-13 نظریه ها و درمان فوبی خاص........................................................... 88

2-14 بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل ........................................ 95

2-15 اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط.................................... 98

2-16 ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن................................... 101

2-17 نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل ......................................... 102

2-18خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی ............................................. 107

2-18-1دلایل آغاز بیماری ......................................................................... 108

2-18-2 سابقه ی مشکل و شیوع آن ........................................................ 109

2-18-3 سیر بیماری................................................................................... 111

فصل سوم روش تحقیق

جامعه آماری ............................................................................................... 116

نمونه و روش نمونه گیری ......................................................................... 116

روش اجرا ................................................................................................... 116

ابزار اندازه گیری ........................................................................................ 117

نمونه گیری آزمون ..................................................................................... 117

اعتبار آزمون ............................................................................................... 118

پایانی آزمون ............................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ......................................................................... 121

روش آماری ................................................................................................ 121

فصل چهارم

مقدمه ............................................................................................................ 123

مقایسه میاگین ها ........................................................................................ 124

آزمون فرضیه ............................................................................................. 124

فصل پنجم

نتیجه گیری ................................................................................................. 130

محدویت ها و پیشنهادات............................................................................. 132

پیوست ....................................................................................................... 134خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

شنبه 29 آبان 1395

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

هدف : مقایسه اثر دو برنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های (HDL,LDL,TC,TG) پلاسمای خون غیر ورزشکاران بود.

روش تحقیق :

24 نفر از دانشجویان مرد غیرورزشکاردانشگاه شهید بهشتی در این تحقیق شرکت کردند و بر حسب سن،وزن و شاخص آمادگی هوازی بطور همگن به دو گروه تمرینی طناب زدن و دویدن تقسیم شدند.

میانگین، سن، قد ،وزن وVo2max گروه طناب زدن(6/25 سال،1/172 سانتی متر ، 99/72 کیلوگرم،28/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) و درگروه دویدن(6/26 سال،7/174 سانتی متر،40/72 کیلو گرم،93/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه )بود. هر یک از گروه ها به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هرجلسه 55-50 دقیقه و با دو الگوی شدت تمرینی متغیر(70-60 درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته اول و 80-70درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته دوم) به تمرین پرداختند که برای کنترل شدت تمرین،ازضربان سنج استفاده شد.قبل و بعد از برنامه تمرینی، آمادگی هوازی ­و برخی متغیر های لیپیدی و لیپوپروتئینی از جمله سطح HDL،LDL،TC ،TG اندازه­گیری شدند.درنهایت 20 نفر از آزمودنی ها تحقیق را به پایان رساندند.برای تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق از آزمون آماری t-student (همبسته و غیر همبسته) درسطح معنی داری(05/0p ≤)استفاده شده است.

یافته­ ها: بررسی ها نشان داد که هشت هفته تمرین منتخب طناب زدن و دویدن موجب کاهش معنی دار سطوح LDL,TC,TG،نسبت LDL/HDL وافزایش سطح HDL پلاسمای خون غیرورزشکاران می شود. همچنین نتیجه این تحقیق نشان داد که بین اثردو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی (HDL,LDL,TC,TG) تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری: از آنجایی که بین اثر دو برنامه تمرینی منتخب ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد،بنابراین می توان از برنامه تمرینی طناب زدن به عنوان جایگزینی مناسب برای سایر روش های متداول چون دویدن،استفاده کرد.

واژه­های­کلیدی: برنامه تمرینی طناب زدن،برنامه تمرینی دویدن ، عوامل خطرزای قلبی- عروقی

ازاوائل قرن بیستم تاکنون الگوی مرگ و میر بطور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. مقارن با سال 1900 میلادی بیماریهای عفونی مثل آنفلوآنزا، ذات الریه وسل مهمترین علل مرگ و میرانسان بودند ولی به تدریج با بهبود خدمات بهداشتی در کشورهای توسعه یافته ،علل مرگ و میر انسانها نیزتغییرکرده به طوری که هم اکنون بیماریهای غیرواگیردارومزمنی چون، بیماریهای قلبی- عروقی،سرطانها، بیماریهای عروق مغزی به ترتیب از مهمترین علل مرگ ومیر در جهان به حساب می آیند(2).براساس آمارسازمان جهانی بهداشتTPTP[1]PTPT، بیماریهای مختلف قلبی- عروقیTPTP[2]PTPT ،تقریبا با 7/16 میلیون قربانی در سال،حدود 29درصد مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص داده است(11).طبق آمار وزارت بهداشت در کشور ما نیز حدود 38 در صد مرگ ومیر ناشی از بیماری های مختلف قلبی- عروقی است.مطالعات همه گیر شناسیTPTP[3]PTPT وبالینیTPTP[4]PTPT دراز مدتی چون تحقیقات فرامینگهامTPTP[5]PTPT نشان داد که عوامل مختلفی می توانند درایجاد این گونه بیماریها نقش داشته باشندکه انجمن قلب آمریکا[6] این عوامل را به دو گروه تقسیم کرده،گروه اول شامل افزایش فشار خون، چاقی و اضافه وزن، مصرف سیگار و تنباکو، دیابت شیرین، افزایش کلسترول، عدم فعالیت بدنی، استرس ومصرف الکل می باشنندکه قابل تغییرند ومی توان آنها را با روشهای مختلفی کنترل یا درمان کردوگروه دوم که غیر قابل تغییرندو شامل جنسیت، افزایش سن، وراثت و نژاد می باشند(6) در طول چند دهه اخیر نقش لیپوپروتئین‌ها وارتباط آن با بیماریهای قلبی- عروقی از سوی محققان مورد توجه زیادی قرار گرفته است(26)و نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر این است که نحوة متابولیسم، میزان ونوع لیپیدها، بخصوص لیپوپروتئین‌های خون در بروز و تشدید بیماریهای قلبی- عروقی نقش اساسی دارند(4)به نحوی که اختلال درمتابولیسم ودر نتیجه برهم خوردن غلظت لیپیدهاولیپوپروتئینها ازعلل اصلی بروز بیماریهای قلبی- عروقی می باشند(7) تغییرات نامطلوب درغلظت لیپیدها ولیپوپروتئینهای خون ازمهمترین عوامل خطرزای بیماریهای قلبی- عروقی هستند که باروشهای مختلفی ازجمله، دارودرمانی وافزایش فعالیتهای بدنی اصلاح وتعدیل می شوند(4) اگرچه داروهای مختلفی مثل نیاسین[7]،استاتین[8] وآسپرین[9] درجهت کاهش عوامل خطرزای بیماریهای قلبی- عروقی مورد استفاده قرارمی گیرند(14،13)اما نتایج برگرفته شده ازمطالعات گسترده در این زمینه نشان داده که انجام تمرینات منظم ورزشی یکی ازموثرترین روش برای پیشگیری و درمان اولیه این بیماریها بحساب می آید(3)

برنامه تمرینی منتخب دویدن

منظور از برنامه تمرینی دویدن در این تحقیق ،30 دقیقه دویدن استقامتی در هر جلسه است که در 10نوبت سه دقیقه ای با شدت 70- 60 درصد حداکثر ضربان قلب در چهار هفته اول وباشدت 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب در چهار هفته دوم انجام شدکه بین هر نوبت 30 ثانیه استراحت فعال (راه رفتن) در نظر گرفته می شود.(جدول3 )

جدول 3.نحوه اجرای برنامه تمرینی منتخب دویدن

مدت زمان هر جلسه(با گرم وسرد کردن)

فاصله استراحتی بین هر نوبت

تعداد جلسه در هفته

شدت تمرین

نوبت های تمرینی

52 دقیقه

30

ثانیه استراحت فعال

3 جلسه

چهار هفته دوم

چهار هفته ا ول

3 نوبت 10دقیقه ای

80- 70 حداکثر ضربان قلب

70-60 حداکثر ضربان قلب

روش آماری:

برای توصیف داده ها از شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد) آمار توصیفی استفاده شد و برای مقایسه متغیرهای درون و برون گروهی به ترتیب ازآزمون های آمار استنباطی t-student همبسته و غیرهمبسته به کمک نرم افزارآماری5/11- spss استفاده شده که برای آزمون فرضیه های تحقیق نیزسطح معنی دار(05/0P) در نظر گرفته شده است.

نتایج آماری مقایسه میانگین های پیش آزمون وپس آزمون متغیر های تحقیق در دو گروه تمرینی طناب زدن ودویدن و همچنین نتایج آماری مقایسه اثر دو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های پلاسمای خون غیر ورزشکاران به ترتیب در جدول (4)و (5) مشخص شده است.

نتایج آماری مقایسه میانگین های پیش آزمون وپس آزمون متغیر های تحقیق در دو گروه تمرینی طناب زدن ودویدن و همچنین نتایج آماری مقایسه اثر دو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های پلاسمای خون غیر ورزشکاران به ترتیب در جدول (4)و (5) مشخص شده است.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس دربین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی

مقدمه:

ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات بارز آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است. و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مثمر ثمر نخواهد بود این ناشی از این است که محدودیت توان و امکانات انسان و محیط وی دانست و یکی از مهمترین موضوع که ما با آن بیشتر در این تحقیق سر و کار داریم استرسها و عواملی که باعث این فشارهای عصبی است که همه ما با آن درگیر هستیم و باید آنها را بشناسیم. امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می‌باشد که باعث بوجود آمدن امراض روحی، جسمی و رفتارهای انسانها است. استرس و اضطراب رابطه تنگاتنگ دارد و اضطراب یکی از عوارض آنی و شایع استرس می‌باشد، پاسخ استرسها پاسخی است که از زمانی دیگر طول عمر تغییر می‌کند. به گفته‌ها هانس سلیه «مهم این نیست که چه اتفاقی برای شخص افتاده مهم آن است که آنرا چگونه درک کرده و انسان از دیدگاه‌هایش رنج می‌برد و نه بلاهایی که بر سرش می‌آید.» به این دلیل استرس توجه بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف کرده به طوری که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می‌کند.

استرس در زندگی روزمره به شیوه‌های متفاوتی بروز می‌کند: پرخاشگری ناگهانی در پاسخ به یک سؤال ساده‌لوحانه، سردرد شدید در پایان یک روزگار سخت، بروز عصبانیت به صورت زدن دست روی فرمان ماشین در ترافیک است برای همین وجود این استرسها در طول روز طبیعی هستند. با وجود این استرس طولانی و شدیدتر اغلب سبب بروز علائم ناراحت کننده‌ای می‌شود که اشخاص در مورد آن نگران می‌شود بنابراین بشر در سر تا سر دوران گذشته خود استرس را تجربه کرده است.

گروهی از صاحبنظران رفتاری استرس را بیماری شایع‌ قرن نامگذاری کرده در حالی که در عصر حاضری که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای عصبی است. دوره‌ای که در ان انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عواملی موجود استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بی‌شماری از هر طرف او را احاطه کرده است.


بیان مسئله

واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده‌ای تشخیص داده شده است روان‌شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ می‌دهند. استرس هنگامی رخ می‌دهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است (خواجه‌پور، 1377، ص 5) استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می‌دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ای از مزاحمت‌ها عنوان کرده‌اند. بررسی‌های جدید و تئوریهای جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد.

محققان سالهای 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و برونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می‌کنند توصیف نموده‌اند.

کلاس وسینگر، در تحقیق خود نشان دادند فشارهای عصبی می‌تواند باعث کاهش میزان تحمل و ناکامی شود. در این تحقیق نشان داده شده است که کارکنان سازمان فشارهای عصبی ناشی از سروصداهای آزار دهنده و دخالت‌های بی مورد در انجام وظایف شغلی خود را تحمل می‌کنند، اما از میزان تحمل آنان در برابر ناکامی کاسته می‌شود (منتقل از پایان‌نامه رجب‌پور، 1379)

اگر چه عمده‌ترین هدف کار کردن انسانها، تأمین نیازهای زندگی و به عبارتی کسب درآمد می‌باشد اما عوامل دیگری نظیر به ثمر رسانیدن انگیزه‌ها، عملی کردن تمایلات، انتظارات اجتماعی، علاقه‌مند بودن به کار، فشار محیطی و خانوادگی و رقابت نیز در کار کردن دخیل هستند ولی نمی‌توان از کسب درآمد به عنوان تنها علت اشتغال آدمیان نام برد (اسفرجانی، 1353، ص 50)

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می‌شود و همه افراد به دفعات متعددی تحت تأثیر استرس قرار می‌گیرند و آن را تجربه می‌کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده، وارد محیط کار خود می‌شوند و معمولاً همکاران ومسئولین متوجه می‌شوند و در تعامل با دیگران و استرس فرد به آنان سرایت می‌کند و برای همین با توجه به آنچه گفتیم در این تحقیق به بررسی میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی را انجام می‌دهیم. به این دلیل که استرس از شغلها به وفور دیده می‌شود ولی شغلهای دارای استرس زیادتر هستند مثل پزشکی، مدیران. پرستاران، معلمان و … می‌باشند وبرای همین در این تحقیق به سراغ محیط مدرسه می‌رویم که در بسیاری از مواقع بسیار استرس‌از هستند چه برای کارکنان و چه برای دانش‌آموزان. می‌خواهیم بدانیم چه عواملی در محیط مدرسه باعث استرس می‌شود و معلمان سطوح مختلف اول و دوم و سوم ابتدائی چقدر مورد عوامل استرس‌از قرار می‌گیرند، این عوامل چه چیزهایی هستند و تجربه استرس معلمان در زندگی روزمره آنها تا چه اندازه‌ای می‌باشد و شیوه‌های مقابله با استرس را بررسی می‌کنیم.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

مقایسه میزان استرس و تجربه استرس معلمین زن مقاطع مختلف ابتدائی

هدف جزئی:

1- شناخت میزان استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

2- شناخت تجربه استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

سؤالات

1- آیا میزان استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

2- آیا تجربه استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

فرضیه

1- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

2- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

3- بین میزان استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

4- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

5- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

6- بین تجربه استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد.


اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق در راستای بررسی میزان استرس معلمین و در جهت بررسی و مقایسه میزان استرس و میزان تجربه استرس صورت گرفته و می‌تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری متعدد فراهم سازد. که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس و میزان تجربه استرس معلمین امکان‌پذیر است و پژوهش فوق در ضرورت اینگونه اقدامات جای گرفته است. در واقع می‌خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف تحصیلی میزان استرس معلمین چقدر است و هر کدام از عواملی که در مقیاس هنرور راهه وجود دارد، معلمین در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بین آنها در سطوح مختلف را بررسی و آنها را مقایسه می‌کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس‌ها می‌شود، را ارائه بدهیم.

عواملی که اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد این است که محیط مدرسه محیطی است که باعث می‌شود معلمان هر روز در معرض فشارهای کلاسی قرار بگیرند، وجود تجربه استرس در معلمان باعث کاهش در علمکرد آنها و موجب می‌شود تا آنها از نظر سلامتی دچار اختلالاتی می‌شوند. برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل را شناسایی در راهکارهای مقابله با آنها را بررسی کنیم.

استرس زنان کارمند

تقریباً 90 درصد از جامعه زنان کشورهای غربی به کار اشتغال دارند یا آنکه به دلایل مختلف در دوره‌هایی از زندگی خود کار خواهند کرد. وسایلی که به علت پیشرفت تکنولوژی برای آشپزی و نظافت منزل فراهم شده‌اند، به کاهش قابل ملاحظه مدت‌ زمانی که به خانه‌داری اختصاص می‌یافت منجر شده است. تورم و رکورد اقتصادی در جوامع پیشرفته صنعتی، مشارکت زنان در اداره امور مالی خانواده را الزامی ساخته و درآمد دو نفر در یک خانواده، امکان مقابله با مشکلات ناشی از اعتصابها و بیکاریها را فراهم کرده است. (دادستان 1377، ص 83)

زنان مطلقه برای تأمین زندگی و حفظ استقلال خود، باید کار کنند و بالاخره تعداد روزافزون افراد مجرد، بالا رفتن سن ازدواج را افزایش اهمیت اشتغال، تمایل به استقلال شخصی و مالی را در زنان تقویت کرده است. استرس زنان کارمند، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی- اجتماعی ثابت می‌کنند که زنان کارمند تحت تأثیر تنشهایی به مراتب شدیدتر از کارمندان مرد هستند. بطور خلاصه، تنشهایی که زنان کارمند در محدوده کار خود تحمل می‌کنند ناشی از منابعی هستند که زنان در تغییر دادن آنها ناتوانند زیرا ریشه در تبعیضهای در قلمرو اجتماعی و خانوادگی زنان کارمند می‌دانند که بخش عمده از استرس گسترده آنها ناشی از تعارضهای بین همسر و جریان کار و بین جریان کار و زندگی خانوادگی است و به عبارت دیگر، این زنان هنوز از حمایت همسران خود برخوردار نیستند. توصیه همه پژوهشگران در این قلمرو این است که باید مؤسسات را نسبت به مسائل زنانی که مسئوولیت دوگانه‌ای در محل کار و کانون خانوادگی خود دارند هشیار کرد تا تغییراتی را در محیط سازمانی و فرآیندهای تصمیم‌گیری مؤسسات ایجاد کنند. در غیر اینصورت، زنانی که می‌خواهند سلسله مراتب حرفه‌ای را طی کنند باید همچنان بهای انسانی گزافی را متحمل شوند. دادستان، 1377 اکثر زنانی که دارای ریخت A هستند در بین کارمندان جوان و کارمندان سطح متوسط قرار دارند و به خصوص در بین این کارمندان جوان است که بی‌حوصلگی، روحیه رقابت، جدال با مسئولیت و احساس فشار دایم مشاهده می‌شود.

تبعیض جنسی، این ریخت رفتاری را تشدید و فعال می‌کند. اگر زنان بخواهند سلسله مراتب حرفه‌ای را طی کنند، به خوبی ارزشیابی شوند و در سازمان اداری پیشرفت کنند. زیاد آنها باید الزاماً بیش از مردان باشد. در اغلب موارد، آنها باید برنامه‌های شخصی خود درباره تشکیل یک زندگی خانوادگی را به تعویق بیندازند و بهای انسانی گزافی را تحمل کنند. چه، همه این تنشها با اختلال‌های خواب، حالتهای عصبی، احساس خستگی، مشکلات صبگاهی به هنگام برخاستن از خواب و میل به انزوا همراهند.

نظریه‌های استرس

الف) از دیدگاه پزشکی

استرس یک حالت ارگانیک است که معمولاً با افزایش فشار خون و ضربان قلب و پریدگی رنگ چهره و نشستن عرق سر بر پیشانی همراه است و تحت شرایط مناسب می‌تواند موجب تغییرات در عملکرد جسمانی شود که اگر شدید و یا مزمن باشد به نوبه خود منجر به بیماری می‌گردد (فخیمی، 1381، ص 19)

علی‌رغم این واقعیت به عقیده انگلس، فشار عصبی را نباید با مفهوم نوعی نیرو که شخص قربانی آن می‌شود همچنین استرس را نباید به عنوان نفوذ غرب روان‌شناسی و یا جامعه‌شناختی که به تنهایی می‌تواند باعث فرو ریختن شخص و یا باعث بیماری روانی و یا جسمانی او بشود در نظر گرفت برعکس استرس را به عنوان عاملی مورد توجه قرار داد که می‌تواند عکس‌العمل‌های متعدد ارگانیک را سبب شود که برخی از آنها ممکن است در ابتدا به بیماری نقش داشته باشند و برخی دیگر پاسخ‌های سالم و سازگارانه رشد شخصیت را موجب شوند (مجموعه مقالات، اولین سمینار ترس و بیماری‌های روانی مقاله استرس).

امروزه اغلب مردم کلمه استرس را بصورت موضوعی متداول و یا گونه‌ای از یک بیماری «اپیدمی» به کار می‌برند. با تمام جنبه‌های منفی که در فرهنگ عام راجع به استرس وجود دارد این پدیده دارای جنبه‌های مثبت نیز می‌باشد. جنبه منفی استرس مخرب یا دلگرمی می‌گویند که از دریافت خبرهای ناگوار و یا تقاضاهای غیرمنطقی به فرد دست می‌دهد. (بلورچی، 13، ص 32)

انواع استرس که معلمان با آن برخوردارند امروزه مشخص شده‌اند و این انواع استرس به وسیله بخش‌های عصبی و مسائل روانی- فیزیولوژیکی تشدید می‌شوند.

تحقیقات نشان داده که علائم فیزیولوژیکی استرس شامل انواع امراض فیزیکی و علائم روانی آن به نوبه خود بیماریهای روانی را بوجود می‌آورد.

شکل 1 انواع بیماریهای جسمی و روانی ناشی از استرس:

و از سوی دیگر پژوهش‌های انجام شده ثابت کرده که نوع و شدت واکنش‌های افراد در مقابل استرس‌های زندگی همیشه رابطه‌ مستقیمی با شدت عوامل استرس‌زای زندگی نداشته بلکه در درجه اول با چگونگی درک و نحوه ارزیابی فرد از رویداد یا میزان احساس خطر و تهدیدکنندگی واقعه برای وی در ارتباط می‌باشد (نیک‌خواه، روش‌های برخورد با استرس‌های زندگی).

ب) دیدگاه روان‌شناسی:

استرس دیرینه پرداختن به استرس را می‎توان با دیدگاه دوگانه انگاری تن و روان و تأثیرات هر یک بر دیگری در نظریات افلاطون و ارسطو مربوط دانست.

از نظر واژه‌شناسی، استرس کلمه یونانی است که در قرن 17 به معنای سختی و دشواری بکار رفته است، در اواخر قرن 18 از استرس به معنای نیرو و فشار زیاد تلاش بسیار استفاده شده است. در سال 1910 اسلر علت سرفه بیماری از آنژینهای صدری (سکته خفیف قلبی) در بین مشاغلین بهبود در محیطهیا کاری برخورد تند و هیجانی آنها دانست (کوپر 1373، ص 97)

برای ما اهمیت دارد بدانیم که این ویژگی‌های شخصیتی که دیگر حوزه‌های زندگی بررسی شده‌اند چگونه در تجربه شاغل در محیط کار اثر می‌گذارند.

شخصیت نوع اول:

این نوع افراد همیشه شتاب زده‌اند و چون اغلب می‌کوشند در زمان محدودی کارهای هر چه بیشتری انجام دهند، همواره دچار کمبود وقت هستند و به همین علت در یک زمان چند کار با هم انجام می‌دهند و وقتی که ساعاتی از وقتشان با فعالیت‌های پیش‌پا افتاده تلف می‌شود، دچار بی‌حوصلگی می‌شوند.

دومین نوع شخصیت:

همیشه در تلاش ستیزه‌آمیز به سر می‌برند. سائقی برای پیشرفت دارند که آنها را به رقابتی شدید با دیگران وا می‌دارد و در جریان این رقابت احساسهای دیگران را نادیده می‌گیرند. افراد نوع الف در محیط کار، در زندگی خانوادگی و حتی در ساعات فراغت نیز رفتار رقابتی دارند و در نتیجه بیاکار نمی‌نشینند.

سومین: جزء تشکیل دهنده شخصیت چنین افرادی دشمن شدید آنها است. ممکن است پیوسته از دیگران بدگمان و رنجیده خاطر و هم از اطرافیان خود به آسانی عصبانی شدند. نظر دیگران در محیط کار نسبت به چنین افرادی این است که آنها آدمهایی هستند شکاک، ستیزه‌جو و از دیگران به راحتی کینه به دل می‌گیرند.

برخی از ویژگیهای شخصیت ممکن است موجب وخیمتر شدن استرس شغلی شوند که این مورد درباره الگوی رفتاری نوع اول صادق‌تر است.

ویژگیهای شخصیتی معنی مانند: حس سامان یافتگی، می‌توانند با مهار پذیرتر کردن وضعیت‌های دشوار، به حل استرس شغلی کمک کنند. دوم: وقتی به استرس شغلی پرداخته می‌شود، زندگی خانوادگی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا استرس ناشی از کار ممکن است به خانه سرازیر شود به همین نحو استرس محیط خانوادگی به محل کار منتقل شود.

سوم: به علت نقدان کنترل عاملهای استرس شغلی که پاسخهای عادی مقابله را بی‌اثر می‌کند، مقابله با استرس ناشی از کار با مشکلات خاصی روبه‌رو است. از این رو مداخله در استرس شغلی که هدف آن یا منشأ محیطی استرس است یا پاسخهای فردی در برابر استرس، ارزش حیاتی دارد. (خواجه‌پور، 1377، ص 145)

فهرست:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...................................................................................................................... 1

بیان مسأله................................................................................................................ 3

اهداف تحقیق........................................................................................................... 5

سوالات تحقیق......................................................................................................... 5

فرضیه های تحقیق.................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................... 6

تعاریف نظری.......................................................................................................... 7

- استرس.............................................................................................................. 7

- معلم.................................................................................................................. 7

- تجربه استرس..................................................................................................... 7

تعارف عملیاتی........................................................................................................ 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه...................................................................................................................... 10

مفهوم استرس........................................................................................................... 10

استرس بعنوان پاسخ درونی....................................................................................... 15

مراحل استرس.......................................................................................................... 17

- مرحله واکنش اخطار........................................................................................... 18

- مرحله مقاومت................................................................................................... 18

- مرحله فرسودگی................................................................................................ 18

علل فشار روانی....................................................................................................... 19

شرایط ایجاد کننده استرس......................................................................................... 20

- عوامل فردی....................................................................................................... 20

- عوامل محیطی.................................................................................................... 22

- عوامل سازمانی................................................................................................... 24

انواع استرس............................................................................................................ 26

پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس............................................................... 27


عنوان صفحه

استرس مثبت و منفی................................................................................................ 29

استرس طبیعی یا نرمال.............................................................................................. 30

استرس شغلی........................................................................................................... 31

نشانه های استرس شغلی........................................................................................... 32

مطالعات مربوط به استرس شغلی............................................................................... 33

دلزدگی و استرس شغلی........................................................................................... 34

ابعاد گوناگون نقشهای شغلی..................................................................................... 35

فشار ناشی از نقش .................................................................................................. 36

استرس از نظر جنسیتی.............................................................................................. 37

- استرس زنان کارمند............................................................................................. 38

دیدگاه های نظری درباره استرس............................................................................... 39

حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد.......................... 44

آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند..................................... 45

- پیشینه تحقیق...................................................................................................... 46

فصل سوم: روش تحقیق

- روش تحقیق...................................................................................................... 51

- جامعه آماری...................................................................................................... 51

- نمونه پژوهش..................................................................................................... 51

- ابزار پژوهش...................................................................................................... 51

- چگونگی جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................. 53

- روش آماری....................................................................................................... 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

مقدمه...................................................................................................................... 60

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری.................................................................................. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری............................................................................................................... 101

محددویت‌های تحقیق............................................................................................... 104

پیشنهادهای تحقیق.................................................................................................... 104

فصل ششم:

منابع و مأخذ............................................................................................................ 106

نمونه پرسشنامه......................................................................................................... 108خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران

بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربة استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران:

مقدمه:

ما امروزه در دورانی بسر می‌بریم که مشخصات باند آن را می‌توان افزایش جمعیت، شهرنشینی، گسترش مؤسسات و پیچیدگی‌های تکنولوژی در ارتباطات دانست و این موارد بیش از پیش جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سایرین به تکاپو تلاش بیشتر وارد نموده است. و از این طریق افزایش توقعات و انتظارات روزافزون جامعه نیز در جهت رفع این توقعات و حل موارد فوق مثمر ثمر نخواهد بود این ناشی از این است که محدودیت توان و امکانات انسان و محیط وی دانست و یکی از مهمترین موضوع که ما با آن بیشتر در این تحقیق سر و کار داریم استرسها و عواملی که باعث این فشارهای عصبی است که همه ما با آن درگیر هستیم و باید آنها را بشناسیم. امروزه استرس به عنوان مهمترین فاکتور در جوامع می‌باشد که باعث بوجود آمدن امراض روحی، جسمی و رفتارهای انسانها است. استرس و اضطراب رابطه تنگاتنگ دارد و اضطراب یکی از عوارض آنی و شایع استرس می‌باشد، پاسخ استرسها پاسخی است که از زمانی دیگر طول عمر تغییر می‌کند. به گفته‌ها هانس سلیه «مهم این نیست که چه اتفاقی برای شخص افتاده مهم آن است که آنرا چگونه درک کرده و انسان از دیدگاه‌هایش رنج می‌برد و نه بلاهایی که بر سرش می‌آید.» به این دلیل استرس توجه بسیاری از روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف کرده به طوری که فشارهای عصبی نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات روحی و جسمی در انسانها ایفا می‌کند.

استرس در زندگی روزمره به شیوه‌های متفاوتی بروز می‌کند: پرخاشگری ناگهانی در پاسخ به یک سؤال ساده‌لوحانه، سردرد شدید در پایان یک روزگار سخت، بروز عصبانیت به صورت زدن دست روی فرمان ماشین در ترافیک است برای همین وجود این استرسها در طول روز طبیعی هستند. با وجود این استرس طولانی و شدیدتر اغلب سبب بروز علائم ناراحت کننده‌ای می‌شود که اشخاص در مورد آن نگران می‌شود بنابراین بشر در سر تا سر دوران گذشته خود استرس را تجربه کرده است.

گروهی از صاحبنظران رفتاری استرس را بیماری شایع‌ قرن نامگذاری کرده در حالی که در عصر حاضری که در آن هستیم عصر استرس و فشارهای عصبی است. دوره‌ای که در ان انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عواملی موجود استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بی‌شماری از هر طرف او را احاطه کرده است.


بیان مسئله

واژه استرس در نزد متخصصین متخلف معانی متفاوتی دارد، استرس در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است در حالی که مسأله استرس در جامعه به طور گسترده‌ای تشخیص داده شده است روان‌شناسان بالینی و سایرین ارتباط بین فشار روانی و بهداشت روانی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند. در روانشناسی استرس به معنی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن تعریف شده است. در این حالت جسم روان آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ می‌دهند. استرس هنگامی رخ می‌دهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است (خواجه‌پور، 1377، ص 5) استرس را گاهی ناشی از محرکات خارج می‌دانند و گاهی آن را پاسخ فرد به پاره‌ای از مزاحمت‌ها عنوان کرده‌اند. بررسی‌های جدید و تئوریهای جامع راجع به استرس به تعامل فرد و محیط تأکید دارد.

محققان سالهای 1950 استرس را پاسخ فرد به فرآیندهای درونی و برونی که بر ظرفیت ادغام نیروهای جسمی و روانی فشار وارد می‌کنند توصیف نموده‌اند.

کلاس وسینگر، در تحقیق خود نشان دادند فشارهای عصبی می‌تواند باعث کاهش میزان تحمل و ناکامی شود. در این تحقیق نشان داده شده است که کارکنان سازمان فشارهای عصبی ناشی از سروصداهای آزار دهنده و دخالت‌های بی مورد در انجام وظایف شغلی خود را تحمل می‌کنند، اما از میزان تحمل آنان در برابر ناکامی کاسته می‌شود (منتقل از پایان‌نامه رجب‌پور، 1379)

اگر چه عمده‌ترین هدف کار کردن انسانها، تأمین نیازهای زندگی و به عبارتی کسب درآمد می‌باشد اما عوامل دیگری نظیر به ثمر رسانیدن انگیزه‌ها، عملی کردن تمایلات، انتظارات اجتماعی، علاقه‌مند بودن به کار، فشار محیطی و خانوادگی و رقابت نیز در کار کردن دخیل هستند ولی نمی‌توان از کسب درآمد به عنوان تنها علت اشتغال آدمیان نام برد (اسفرجانی، 1353، ص 50)

استرس در زندگی روزمره به وفور دیده می‌شود و همه افراد به دفعات متعددی تحت تأثیر استرس قرار می‌گیرند و آن را تجربه می‌کنند و وقتی که کسی دچار استرس شده، وارد محیط کار خود می‌شوند و معمولاً همکاران ومسئولین متوجه می‌شوند و در تعامل با دیگران و استرس فرد به آنان سرایت می‌کند و برای همین با توجه به آنچه گفتیم در این تحقیق به بررسی میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن کلاس اول و دوم و سوم ابتدائی را انجام می‌دهیم. به این دلیل که استرس از شغلها به وفور دیده می‌شود ولی شغلهای دارای استرس زیادتر هستند مثل پزشکی، مدیران. پرستاران، معلمان و … می‌باشند وبرای همین در این تحقیق به سراغ محیط مدرسه می‌رومی که در بسیاری از مواقع بسیار استرس‌از هستند چه برای کارکنان و چه برای دانش‌آموزان. می‌خواهیم بدانیم چه عواملی در محیط مدرسه باعث استرس می‌شود و معلمان سطوح مختلف اول و دوم و سوم ابتدائی چقدر مورد عوامل استرس‌از قرار می‌گیرند، این عوامل چه چیزهایی هستند و تجربه استرس معلمان در زندگی روزمره آنها تا چه اندازه‌ای می‌باشد و شیوه‌های مقابله با استرس را بررسی می‌کنیم.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

مقایسه میزان استرس و تجربه استرس معلمین زن مقاطع مختلف ابتدائی

هدف جزئی:

1- شناخت میزان استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

2- شناخت تجربه استرس معلمین زن در مقطع اول و دوم و سوم ابتدائی

سؤالات

1- آیا میزان استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

2- آیا تجربه استرس معلمان زن مقاطع مختلف ابتدائی با هم تفاوت دارد؟

فرضیه

1- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

2- بین میزان استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

3- بین میزان استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

4- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و دوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

5- بین تجربه استرس معلمان کلاس اول و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

6- بین تجربه استرس معلمان کلاس دوم و سوم تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟


اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق در راستای بررسی میزان استرس معلمین و در جهت بررسی و مقایسه میزان استرس و میزان تجربه استرس صورت گرفته و می‌تواند اطلاعات مفیدی را در حیطه تصمیم گیری متعدد فراهم سازد. که این اقدام از طریق انجام تحقیقات منظم و شناسایی میزان استرس و میزان تجربه استرس معلمین امکان‌پذیر است و پژوهش فوق در ضرورت اینگونه اقدامات جای گرفته است. در واقع می‌خواهیم بدانیم که در سطوح مختلف تحصیلی میزان استرس معلمین چقدر است و هر کدام از عواملی که در مقیاس هنرور راهه وجود دارد، معلمین در سطوح مختلف چقدر تجربه نسبت به آنها دارند. در رابطه بین آنها در سطوح مختلف را بررسی و آنها را مقایسه می‌کنیم و راهکارهای مفیدی که باعث کاهش دادن این استرس‌ها می‌شود، را ارائه بدهیم.

عواملی که اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد این است که محیط مدرسه محیطی است که باعث می‌شود معلمان هر روز در معرض فشارهای کلاسی قرار بگیرند، وجود تجربه استرس در معلمان باعث کاهش در علمکرد آنها و موجب می‌شود تا آنها از نظر سلامتی دچار اختلالاتی می‌شوند. برای همین بدنبال این هستیم تا این عوامل را شناسایی در راهکارهای مقابله با آنها را بررسی کنیم.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع پس رویداد و در قالب روش میدان جمع‌آوری داده‌ها انجام گردید.

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن اول و دوم و سوم مقطع ابتدائی منطقه 5 شهر تهران می‌باشد.

نمونه پژوهش

نمونه ما شامل 60 نفر از معلمان کلاس‌های اول و دوم وسوم ابتدائی می‌باشد که با روش نمونه‌گیری بصورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزار پژوهش

ابزار پژوهش‌ها در این تحقیق 2 نوع پرسشنامه استفاده می‌کنیم.

ابزاری که برای سنجش میزان استرس که بکار بردیم، پرسشنامه کفار آمدن لازاروس می‌باشد این پرسشنامه برای شناسایی افکار و اعمالی طراحی شده که فرد از آنها برای مقابله با حوادث استرس برانگیز خاص استفاده کرده است. این پرسشنامه فرآیندهای کنار آمدن را می‌سنجد، نه گرایشها یا سبک‌های کنار آمدن را.

در پاسخ‌دهی به سؤالات پرسشنامه افراد به هر ماده براساس یک مقیاس چهار گزینه‌ای لیکرت پاسخ می‌دهند که نشان دهنده فراوانی هر یک از راهبردهای مورد استفاده است: صفر نشانگر «بکار بردم»، 1- نشانگر «تا حدی بکار بردم». 2- نشانگر «بیشتر مواقع بکار بردم» و 3- نشانگر «زیاد بکار بردم» می‌باشد. پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس شامل 66 سؤال است که 50 سؤال آن در 8 مقیاس روشهای کنار آمدن (کنار آمدن رویارویانه، دوری‌جویی، خویشتن‌داری، جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، گریز اجتناب، حل مدبرانه مسأله، ارزیابی مجدد مثبت) طبقه‌بنید شده و به 16 سؤال آن نمر‌ه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

پرسشناهم دوم: مقیاس هلمزراهه که به صورت یک فهرست 43 ماده‌ای را شامل می‌شود که به عنوان ابزار پژوهش خود انتخاب کرده‌ایم. بخشهای مختلف این مقیاس موقعیت‌های خانوادگی، شخص و حرفه‌ای را که دارای ابعاد اقتصادی، مالی واجتمالی و جز آن هستند و افراد را ملزم به تطبیق خویشتن با تغییرات می‌کنند، دربرمی‌گیرد. که با این مقیاس درنهایت همه این پژوهشها کوشیده‌اند تا معنای وجود همبستگیها بین تعداد ماهیت رویدادها را با بیماریهایی که در پی دارند، آشکار کنند. با این حال به نظر می‌رسد که مؤلفان این نکته را نادیده گرفته‌اید که با توجه به حجم قابل ملاحظه نمونه تحقیق (بیش از 2000 نفر) تقریباً همه روابط از لحاظ آماری معنادار هستند. از سوی دیگر کلیه پژوهشهای اولیه درباره تنیدگی، اطلاعاتی درباره ضریبهای همبستگی به دست نداده‌اند و وقتی هم که این همبستگیها محاسبه شده‌اند. رقم حاصل کمتر از 30% بوده و پاره‌ای از تحقیقات به 12% نیز رسیده است. 29 ماده از مواد مقیاس هلمزوراهه، نشانه‌ها یا پیامدهای بیماری‌های هستند و از منابع احتمالی خطاها به شمار می‌آیند. این مقیاس، نظامهای اجتماعی را که به کمک افراد می‌آیند و با افزایش مقاومت آنها در برابر تنیدگی، احتمال بروز بیماریهای وخیم را کاهش می‌دهند. بنابراین با توجه به پژوهشهای اخیر می‌توان وجود نوعی رابطه بین رویدادهای تغییر دهنده زندگی فردی و آغاز بیماریهای روانی و جسمانی را پذیرفت اما بررسی عمیق‌تر این مسأله، مستلزم توجه به شرایطی است که در خلال این تغییرات وجود داشته‌اند، شرایطی که بی‌تردید. نقش کم و بیش مؤثر در بروز بیماریها دارند.

بنابراین این مقیاس را به 60 نفر از معلمین زن اول و دوم و سوم مقطع ابتدائی در واحد آموزش ارائه می‌دهیم.

چگونگی جمع‌آوری اطلاعات

پرسشنامه‌ها را به 60 نفر از معلمان زن می‌دهیم و ضرورت این تحقیق را برای آنها توضیح داده و از آنها تقاضا می‌نمائیم که به پرسشهای مطرح شده با کمال دقت پاسخ دهند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و تفاوت میانگین‌ها به روش تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید.

توصیف مقیاس‌های کنار آمدن

کنار آمدن رویارویانه

توصیف کننده کوششهای پرخاشگرانه جهت تغییر موقعیت بوده و به درجاتی از خصومت و خطرجویی اشاره دارد.

دوری‌جویی

توصیف کننده کوششهای شناختی برای جدا کردن خویش و به حداقل رساندن اهمیت موقعیت است.

خویشتن‌زاری

توصیف کننده کوششهایی دست برای تنظیم احساسات و اعمال فرد

جستجوی حمایت اجتماعی

توصیف کننده کوششهایی است که در جستجوی حمایت اطلاعاتی حمایت ملموس و حمایت هیجانی است.

گریز- اجتناب

توصیف کننده تفکر آرزومندان و کوششهای رفتاری جهت گریز یا اجتناب از مشکل است. مواد این مقیاس نقطه مقابل مواد مقیاس دوری‌جویی است که بیانگر گسیختگی می‌باشد.

حل مدبرانه مسأله

توصیف کننده کوششهای عمدی مشکلی مدار جهت تغییر موقعیت است که با رویکردی تحلیلی به حل مسأله همراه است.

ارزیابی مجدد مثبت

توصیف کننده کوششهایی است که با تمرکز بر رشد شخصی، معنای مثبت می‌افزاید، بعد مذهبی نیز دارد.

فهرست:

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...................................................................................................................... 1

بیان مسأله................................................................................................................ 3

اهداف تحقیق........................................................................................................... 5

سوالات تحقیق......................................................................................................... 5

فرضیه های تحقیق.................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................... 6

تعاریف نظری.......................................................................................................... 7

- استرس.............................................................................................................. 7

- معلم.................................................................................................................. 7

- تجربه استرس..................................................................................................... 7

تعارف عملیاتی........................................................................................................ 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه...................................................................................................................... 10

مفهوم استرس........................................................................................................... 10

استرس بعنوان پاسخ درونی....................................................................................... 15

مراحل استرس.......................................................................................................... 17

- مرحله واکنش اخطار........................................................................................... 18

- مرحله مقاومت................................................................................................... 18

- مرحله فرسودگی................................................................................................ 18

علل فشار روانی....................................................................................................... 19

شرایط ایجاد کننده استرس......................................................................................... 20

- عوامل فردی....................................................................................................... 20

- عوامل محیطی.................................................................................................... 22

- عوامل سازمانی................................................................................................... 24

انواع استرس............................................................................................................ 26

پاسخ های فیزیولوژیک بدن انسان به استرس............................................................... 27


عنوان صفحه

استرس مثبت و منفی................................................................................................ 29

استرس طبیعی یا نرمال.............................................................................................. 30

استرس شغلی........................................................................................................... 31

نشانه های استرس شغلی........................................................................................... 32

مطالعات مربوط به استرس شغلی............................................................................... 33

دلزدگی و استرس شغلی........................................................................................... 34

ابعاد گوناگون نقشهای شغلی..................................................................................... 35

فشار ناشی از نقش .................................................................................................. 36

استرس از نظر جنسیتی.............................................................................................. 37

- استرس زنان کارمند............................................................................................. 38

دیدگاه های نظری درباره استرس............................................................................... 39

حمایت اجتماعی چه تأثیری ممکن است در استرس شغلی داشته باشد.......................... 44

آیا تنها افراد خاصی هستند که نمی توانند با استرس مقابله کنند..................................... 45

- پیشینه تحقیق...................................................................................................... 46

فصل سوم: روش تحقیق

- روش تحقیق...................................................................................................... 51

- جامعه آماری...................................................................................................... 51

- نمونه پژوهش..................................................................................................... 51

- ابزار پژوهش...................................................................................................... 51

- چگونگی جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................. 53

- روش آماری....................................................................................................... 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

مقدمه...................................................................................................................... 60

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری.................................................................................. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری............................................................................................................... 101

محددویت‌های تحقیق............................................................................................... 104

پیشنهادهای تحقیق.................................................................................................... 104

فصل ششم:

منابع و مأخذ............................................................................................................ 106

نمونه پرسشنامه......................................................................................................... 108خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان %50 به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال تهران)

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان %50 به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال تهران)

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه

پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم وگرنه می‌شکنیم. بال‌های دوستی‌مان را … در سکوت، با یکدیگر پیوند داشتن، همدلی صادقانه، وفاداری ریشه‌دار، اعتماد کن! … از تنهایی مگریز، به تنهایی مگریز، گهگاه آن را بجوی و تحمل کن و به آرامش خاطر مجالی ده، با درافکندن خود به دره شاید، سرانجام به شناسایی خود توفیق‌یابی[1] (اسلامی‌نسب، علی، 1372).

بی‌تردید یکی از نیازهای اساسی مردم و افراد و آحاد انسانی در تمام طبقات و درجات علمی و اخلاقی، نیاز به داشتن میزان معینی (حداقل) از عزت‌نفس است. در این میان هر قدر میزان آسیب‌پذیری فردی بیشتر باشد به درجات بیشتری از اعتماد به نفس نیازمند است. انسان فقط در مراحل عالی تکامل و سیر و سلوک معنوی است که اعتماد و عزت‌نفس را در اعلاء درجه خود داراست. مطالعات در کتب گوناگون علمی (روان‌شناسی)، فلسفی، اخلاقی و احادیث و به خصوص قرآن کریم نشان می‌دهد که اعتماد به نفس اولین درجه برای کسب مراحل عالی یقین و نفس مطمئنه است (اسلامی‌نسب، علی، 1372).

طرح شناسایی عزت‌نفس از جدیدترین مباحث روان‌شناسی بوده و اهمیت و لزوم بررسی آن به هیچ‌کس پوشیده نمی‌باشد. ارتباط با جانبازان عزیز، آن هم به طریق علمی و توأم با مطالعه و شناسایی دقیق جانباز به عنوان یک «کل» بایستی مدنظر صاحب‌نظران و به عنوان یک وظیفه است (اسلامی‌نسب، علی، 1372).

جانباز بایستی در تمام ابعاد و به طور جهانی و برای جهانیان مورد شناسایی دقیق، واقع‌بینانه و مستدل قرار گیرد (اسلامی‌نسب، علی، 1372).

بیان مسئله:

عزت‌نفس همه انسان‌ها به یک میزان نبوده بلکه تربیت خانوادگی در رشد آن تأثیر دارد. زیرا عده‌ای خود را کاملاً انسانهای خوب و قابل تحمل دانسته و تعدادی نیز خود را افراد بی‌کفایتی می‌شمارند. ولی سعی اکثر مردم بر این است که عزت نفس خود را در یک سطح عالی حفظ نمایند (اسلامی‌نسب، علی، 1372).

تمایل به حفظ یا ایجاد نگرش مثبت به خود به صورت انگیزه نیرومندی می‌باشد که با انگیزه‌های اجتماعی دیگر پیوند متقابل دارد. در پرتو انگیزه می‌توان درک نمود که چرا بعضی از انسانها برای حفظ «عزت نفس» خود حاضرند شکنجه، گرسنگی، رنج و محرومیت‌های متعدد حسی را متحمل شوند. یک فر جانباز الگوی عینی و تصوری این محرومیت‌هاست و تمام سرمایه هستی خود را در طبق اخلاص نهاده و در راه دوست و معشوق خود یعنی خدا نثار کرده است. او ایثارگری است که از چشم و گوش و زیبایی چهره و اعضاء و جوارح و اندامها گذشته و هر قدر هدیه بیشتری تقدیم نموده شادمانی فزونتری کسب کرده است. بنابراین از ارضاء نیازهای حلال و طبیعی چشم پوشیده به جهت اینکه فریاد دوست را لبیک گوید. او برای حفظ عزت نفس، عزت نفس مسلمین، عزت نفس مؤمنین و عزت رهبر و جامعه اسلامی، فقدان و نیازمندی و نابودی امکانات مادی را بر جان خریده است (اسلامی نسبت، علی، 1372).

او برای تکامل جامعه نقص عضو پیدا کرده است او عضو و اندام و حس را از دست داده برای اینکه جامعه حس و اندام کارآمدتری بیابد. اگر دیگران و خصوصاً نوایس پابرجا هستند و عفت اجتماع خدشه‌دار نشده، برای این است که او محرومیت را بر جان خریده است (اسلامی نسبت، علی، 1372).

او اسباب رضاء و نیازمندی‌ها را که خود وسایل کامیابی و غر روحی و معنوی است از دست داده، برای اینکه آحاد مردم به عزت خاص برسند (اسلامی نسبت، علی، 1372).

او خود را فدا کرده، برای اینکه خدایی شود و از این فعل خدایی شدن، جامعه نیز بهره‌مند شود و راه هدایت و باب شناخت اصیل گشوده شود (اسلامی نسبت، علی، 1372).

بنابراین او برگردن اجتماع حقی بزرگ دارد که ادای آن بسیار مشکل می‌نماید. چه بسیار جانبازانی را می‌شناسیم که به خود متکی بوده‌اند و دست نیاز و کمک به مراکز مربوط دراز نکرده‌اند، زیرا اعتقاد داشته‌اند که هدف آنها رضای خداوند است. بنابراین از خلق انتظار و توقع داشتن شایسته نمی‌باشد (اسلامی نسبت، علی، 1372).

شخصیت خاص معلولین انقضاء می‌کند که به دنبال ناتوانی و درد و رنج حاصله، نیازمند کمک غیر باشند. اما عزت نفس رزمنده و جانباز مؤمن او را از درخواست و پذیرش منت بازمی‌دارد و هر قدر اعتماد به نفس فرد بیشتر باشد خوداتکایی فزونی می‌یابد اما محدودیت و ناتوانی نباید فراموش شود. اگر جانبازی طلب کمک نمی‌کند دلیل بر این نیست که به معیاری نیاز ندارد بلکه جامعه، مسئولین و همگان باید به روش آبرومندانه و با افتخار به آنها کمک کنند. مبادا کمک نکردن به آنها برایمان معمولی و عادت شود آنها با اهداف الهی و از بیان خلق عبور می‌کند. نفرین و دردل‌های آنها گریبان ما را خواهد گرفت (اسلامی نسبت، علی، 1372).

همچنین خدمت به آنها و شناخت مشکلات مختلف روان‌شناختی مربوط و حفظ احترام متقابل و برخورد مانند افراد دیگر جامعه، عدم ترحم و واقع‌بینی می‌تواند زمینه احترام به اهداف والای آنها را فراهم سازد (اسلامی نسبت، علی، 1372).

در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مسئله است که آیا عزت‌نفس جانبازان از عزت‌نفس افراد عادی بیشتر است یا خیر؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

موارد ذیل در مورد رابطه جانباز با عزت‌نفس بایستی مورد توجه قرار گیرد: 1- هر فرد جانبازی به عنوان یک انسان از عزت‌نفس و کرامت اولیه مشترک بین انسانها برخوردار است. 2- هر فرد جانبازی نیازمند توسعه حیطه کرامت نفس بوده و بایستی در این راه قدم بردارد. 3- خصوصیت و جودی جانباز به واسطه ایثارگری او خود عزتمند بوده وعزت‌آفرین است و اجتماع انسانی احاطه کننده او بایستی در مقابل عزت و بلندی مرتبت او سرخم کند. 4- هر جانبازی نه تنها بایستی احساس عزت داشته باشد بلکه عزت مطلق انسانی نیز به او تعلق می‌گیرد اگرچه عزت‌مطلق در معنای کل تعلق به خدا دارد. 5- از آنجا که جانباز پای در راه خدایی شدن نهاده و نائل به شهادت نشده است و خود آلوده به عزت خداوندی است. 6- در صورت فقر و استضعاف فرهنگی که حاکم بر جامعه باشد، مسئولین ذیربط بایستی شرایط نفنج و گسترش عزتمندی اجتماعی آنها را فراهم کنند. 7- همچنین دست‌اندرکاران امور جانبازان بایستی عوامل تخریب و تقلیل عزت اجتماعی و فردی جانباز را از میان بردارند. 8- اگر عزت‌نفس در حکم سربلندی باشد جانباز باید در رأس سربلندی اجتماعی قرار گیرد زیرا که او شهید زنده است حتی در مقامی ارفع از درجه خانواده شهداء. زیرا آنها خود عاشق بوده‌اند و خانواده معظم شهداء در بهترین شرایط فقط حکم یاران شهید را داشته‌اند و دارند. 9- وظیفه‌ فردی جانباز فقط عزت انسانی خود،‌ حتی در بدترین شرایط زیستی می‌باشد. آنکه دل به یار سپرد هرگز نشاید که در منجلاب دنیوی اجرا ثواب زایل کند. عدم توجه مسئولین نمی‌تواند زمینه و معیار رفتارهای ضدعزت آنها را فراهم سازد. قبل از هر چیز قائم به وجود، خود عزتمند هستند و نه به میزان عزتی که جامعه برای شما قائل است: وابسته و دلبسته. 10- عزت نفس جانباز اصل و اساس عملکرد جسمی، روانی، اخلاقی و علمی او می‌باشد و همه چیز تحت‌الشعاع کرامت نفس انسانی است. 11- جانباز با نوع و ساختمان خاص که در عزت نفس، عزیز بودن و اعتماد کامل به خود دارد و در حکم الگوی رفتاری است و نشاید که در تحمل رنج از عزت خاص خود سقوط کند، در آن صورت تکلیف انسانهای مادی که به روزمرگی سپری می‌کنند و انیان الگوی آنها هستند چه خواهد شد (اسلامی نسبت، علی، 1372).

مقدمه

خداوند برای انسان در اساس بودنش بهره‌وری‌هایی را فراهم آورده که مایه امتیاز او از غیرانسان است. به سبب آن وی را بزرگوار و مکرم داشته است. اصل عزت ناظر بر این ویژگی است و مقصود از این عمل آن است که باید انسان مکرم را عزیز داشت و مایه‌های عزت نفس او را فراهم آورد (اسلامی نسبت، علی، 1372).

خداوند خود همچنین می‌کند و خود را متکلف تدبیر و برآوردن عزت‌نفس انسان می‌سازد. از اینرو یکی از اوصاف خداوند «رب الغره» است این وصف نشانگر آن است که خداوند مالک عزت و هم تدبیرگر و عزت پرور است و اما باز آمدن عزت در آدمی، در راستای همان مایه کرامت او و حاصل آن است. هرگاه مایه کرامت او یعنی عقل به راه شکوفایی درآید و در پرتو آن از فرولغزیدن در ضلالت مصون می‌شوند، این مصونیت همان «تقوی» است، لازمه ادامه یافتن حرکت او در راه بهتر و برتر آمدن است (اسلامی نسبت، علی، 1372).

عزت نفس یکی از حالات انفعالی انسان است. هرکس در هر رتبه و مقام باشد خود را اگر بالاتر از دیگران نداند نمی‌تواند اذعان کند که پست‌تر یا پایین‌تر از دیگران است. انسان به برآوردن نیازهای خود قانع نیست بلکه همواره دنبال لذتی بالاتر می‌رود که جای معین ندارد و متناوب و ادواری هم نیست یعنی انسان خود را از هر چه هست بالاتر می‌داند و خواهش نخستین او این است که بگذارند هر چه هست بماند و مانع پیشرفت او نشوند، بنابراین بعد از رفع احتیاجات اولیه، مقداری از نیروی ذخیره شده برای منظور دیگری که می‌توان آنرا به ارضای عزت‌نفس تعبیر کرد، صرف می‌گردد (شکیباپور، عنایت‌الله، 1369).

ارضای عزت‌نفس بوجوه مختلف ظاهر می‌شود، اول: تحصیل خوشبختی، دوم: استقلال‌طلبی و کسب قدرت، سوم: کبر و غرور، چهارم: احتیاج به اثریابی شخص و هیجانات روحی، پنجم: حس تملک که سبب می‌شود به تصرف چیزی پرداخته و اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید (شکیباپور، عنایت‌الله، 1369).

خود و تعاریف آن

حدود پنجاه سال پیش اریکسن[1] مقدمه‌ای درباره مفهوم هویت در روان‌شناسی نوشت که به سرعت این مفهوم به لحاظ نظری گسترش یافت و در تحقیقات تجربی نیز مورد توجه قرار گرفت. با گذشت زمان، این مفهوم تعاریف عملیاتی‌تری به خود گرفت به گونه‌ای که بتوان آن را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. یکی از این تعاریف توصیف هویت یا مفهوم خود می‌باشد. کلمه خود دارای چند معنی است، معنای اول بر همانی دلالت دارد مانند کلمه خوسانی[2]، معنای دوم آن بر فردیت یا ذات یک شخص یا چیز دلالت دارد مانند خودم، خودت. معنای سوم به درون‌نگری یا عمل بازتابی اشاره دارد و اغلب به صورت پیشوند به کار می‌رود. مانند به خود اعتماد داشتن، خودآگاهی. چهارم آن که در خود، معنایی از استقلال و کنش‌وری خودمختار وجود دارد
(پورحسین، رضا، 1383).

خود در معانی و تعاریف گوناگون مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره نمود.

1- خود به معنای یک وجود فرضی و انگیزشی. این وجود فرضی، درونی، مهار کننده و هدایت کننده اعمال در مقابل انگیزه‌ها، ترس‌ها و نیازها است. در اینجا خود، یک وجود فرضی است. وجهی فرضی از روان که نقش معینی برای ایفا کردن دارد (پورحسین، رضا، 1383).

2- خود به معنای جزئی از روان آدمی که عمل درون‌گرانه دارد. این عمل دو نوع خود را با حیثیت فاعلی[3] و مفعولی[4] مطرح می‌کند که در نظریه «خود» جیمز به کار رفته است. در اینجا خود جزئی از روان تلقی می‌شود که عملی درون‌گرانه دارد.

3- خود به معنای موجود زنده. در این معنا خود به تمامی تجربه شخص پوشش می‌دهد. اصطلاح خود به صورت فراگیر و نسبتاً خنثی به کار برده می‌شود و اصطلاحاتی چون من[5]، شخص[6] فرد و ارگانیزم می‌توانند معادل خوبی برای این معنی باشند (پورحسین، رضا، 1383).

4- خود به معنای کل سازمان یافته شخصی. در این معنی تأکید بر پیوستگی خود می‌باشد که می‌توان واژه شخصیت را معادل آن به کار گرفت. کسانی که این اصطلاح را به معنی مزبور به کار می‌برند غالباً آن را به صورت ساختاری منطقی که به طور غیرمستقیم از طریق تجربه استمرار شخص، علیرغم تغییرات زمان استنباط می‌شود، مورد استفاده قرار می‌دهند. به این ترتیب شخصیت معادل خوبی برای این کاربرد است (پورحسین، رضا، 1383).

5- خود به معنای هوشیاری، ادراک خود و هویت. در این مورد می‌توان از واژه‌های خویشتن خویش آلپورت[7] مدد گرفت. خویشتن خویش ناظر بر هوشیاری انسان نسبت به هویت و وجود خود به عنوان یک واحد کامل و مجزا از دیگران است. در این آگاهی، انسان خود را به صورت یک واحد شکل یافته درمی‌یابد و با وجود آگاهی از تکثر مؤلفه‌ها و عناصر شخصیتی خویش دارد، خویشتن را به عنوان یک فرد می‌بیند، غیر از این حالت حالتی است که فرد دچار گسستگی شخصیتی و ناهنجاری می‌شود. ناهنجاری در این زمینه به صورت عدم هوشیاری نسبت به واحد بودن خویش قابل درک است (پورحسین، رضا، 1383).

6- خود به معنای هدف انتزاعی. این مفهوم در نوشته‌های یونگ[8] و مزلو[9] بیان گردیده است. در ای خصوص دستیابی به خود، نمایش نهایی رشد روح‌گرایی است. مزلو نیز همین معنا را بیان کرده است منتها آن را در اصطلاح مرکبی تحت عنوان خود شکوفایی مطرح می‌کند.

7- خود به عنوان یکی از دیرینه ریختهای شخصیت[10]. این فرآیند یک نظام روانی است که درصدد اعتدال و توحیدیافتگی آدمی به کار گرفته می‌شود. یونگ خود را مرکز شخصیت می‌داند که بیان ناهوشیار و هوشیار قرارداد و کل وجود را دربر خواهد داشت و همه نظام‌های دیگر شخصیت، چون اقمار آن می‌گردند و از دیرینه ریختها محسوب می‌شوند (پورحسین، رضا، 1383).

خداست امیدوار است.

علی (ع) در معنی توکل بیانی دارند که نزدیک به همین معنی است و می‌فرمایند: ایمان بنده قابل تصدیق نیست مگر که به این معنی اطمینان حاصل کند که آنچه در دست حق تعالی است برای او بیشتر قابل اعتماد است تا آنچه در دست خود اوست (اسلامی نسب، علی، 1372).

خواجه می‌گوید: توکل عبارت از این است که شخص کارهای خود را کلاً به حق متعال که مالک واقعی است واگذار نماید و به خواست حق متعال تن در دهد و بدان اعتماد نماید. توکل برای عامه سخت‌ترین منزل و برای خواص سهل‌ترین راه است. زیرا حق متعال امور را کلاً به خود نسبت داده و اهل عالم را از تصاحب و تمالک مأیوس ساخته است (اسلامی نسب، علی، 1372).

توکل کاری بس مشکل است زیرا متوکل، باید با توکل اختیار را رها و امر را به حق متعال واگذار نماید. گفته‌اند: دو سلطان در یک اقلیم نگنجد تا مادامی که در باطن، نفس اماره حکومت دارد عنوان دعوی حکومت حق برای تصاحب نفس امری است عاری از حقیقت. چه صاحب نفس هیچ‌گاه راضی نمی‌گردد اختیار را از خود سلب و کار را به دیگری واگذار نماید. معنی توکل، اختیار از دست دادن و آن را به غیر واگذار کردن است (اسلامی نسب، علی، 1372).

توکل عامه توکل تجارتی است و به این منظور است که سود بیشتر عاید آنها گردد. عامه در توکل، خواست خود را منظور می‌کنند نه خواست حق را یک نظر این امر مشکل عامه را برای خاصه سهل و آسان می‌کند آن نظر این است که خاصه سعی دارند متوجه خود نباشند توجهشان به خدا باشد خود را نبینند خدا را ببینند همین نظر این امر را مشکل را برای آنان سهل می‌کند. خاصه، دارایی ندارند، قدرت ندارند، خواسته ندارند اختیار ندارند لذا امر توکل بر آنان سهل می‌گردد. واگذاری ملک به صاحب ملک و رها کردن امر به صاحب امر کار مشکلی نیست. توکل به معنی واقعی این است که شخص بفهمد مالک چیزی نیست و از خود در زمینه حق متعال اراده و اختیار ندارد و کاری که قصد انجام آن را ندارد به اختیار و صلاح حق متعال است. این آن متوکل است که محبوب حق متعال است و در مورد او آیه شریفه ان الله یحب المتوکلین (159-4) نازل شده است (اسلامی نسب، علی، 1372).

متوکل در این حال که توکل می‌کند در توکلش خواست و طلب هست و به منظور وصول به منظور توکل می‌کند در توکلش به سبب هم متوسل است زیرا می‌گوید کارها همه با اسباب فراهم می‌گردند و این نظر را هم دارد که با این وسایل مشغول باشد تا به امر خلاف مبادرت نکند چه فراغت را برای خود منضر می‌داند، می‌داند اگر به اقامه نماز، پرداخت زکوه، صله رحم، احسان و سایر امور مشغول نباشد و سرگرم به این امور که مأمور به او هستند نباشد نفس او را به کارهای باطل مشغول خواهد ساخت. یک نظر دیگر هم متوکل در این حال دارد و آن نظر این است که اسباب واسطه وصول او به مقصود شوند چه اگر بی‌واسطه و سبب او به مقصود برسد ممکن است این گونه سیری موجب شهوت او شود و او را به دعوی و ادعا بکشاند پس از توکل ترک دعوی را هم منظور دارد (اسلامی نسب، علی، 1372).

بنابراین در توکل، فرد به خودشناسی نائل آمده و به خداشناسی می‌رسد و فکر و روان روح در اختیار کسی می‌گذارد که مرکز تمام قدرت‌ها و منشأ همه تکیه‌گاهها می‌باشد و از این طریق قدرت می‌گیرد و به سلسله قدرت و بزرگ بزرگان و خداوند عزیز و صاحب عزت اتصال پیدا می‌کند (اسلامی نسب، علی، 1372).

در این حالت فرد خود عزتمند است و اعتماد به نفس خوبی دارد زیرا خداوند، آن و نفس را با هم آفریده است این حالت سیری عرفانی و معنوی دارد و دارای درجات استکمالی می‌باشد و قابل بسط در روان‌شناسی نمی‌باشد و توکل نهایت درجه اتصال به منشأ عزت است. در نتیجه تنها انسان متوکل از بالاترین درجه عزت‌نفس برخوردار خواهد بود (اسلامی نسب، علی، 1372).

عزت‌نفس فردی وعزت‌نفس جمعی

مطابق نظریه هویت اجتماعی[1] خودپنداره دو جنبه متفاوت دارد (تجفل[2]، 1982، ترنر[3]، 1986) یکی هویت فردی است که مشتمل بر باورهای فرد در مورد مهارتها و تواناییهایش می‌باشد و دیگری هویت اجتماعی (آنچه که آن را هویت جمعی یا گروهی می‌نامیم) که عبارت است از جنبه‌ای از خودپنداره افراد که از آگاهی آنان از عضویت در یک گروه (یا چند گروه) اجتماعی، توأم با ارزش و اهمیت عاطفی که به هر عضو تعلق می‌گیرد ناشی می‌شود. در حالی که هویت فردی به ویژگیهای شخصی فرد نسبت داده می‌شود هویت جمعی یا اجتماعی به ویژگیهای گروههایی نسبت داده می‌شود. که فرد در آنها عضویت دارد این ویژگیها ممکن است شبیه به همان ویژگی‌های فردی باشد و یا هیچ‌گونه شباهتی با یکدیگر نداشته باشند (بیابانگرد، اسماعیل، 1372).

نظریه هویت اجتماعی در درجه اول برانگیزش فرد به منظور نیل به یک هویت اجتماعی مثبت (برای مثال عزت‌نفس جمعی[4]) تأکید دارد. براساس این نظریه زمانی که هویت اجتماعی افراد با تهدیدی مواجه شود، آنها از طریق همانندسازی یا مقایسه مطلوب بین گروه (یا گروههای) خود و برون گروه (یا گروه غیر خودی) به یک هویت اجتماعی مثبت دست می‌یابند بنابراین افراد تحقیرهای اعضای برون گروه را نسبت به درو‌ن‌ گروه کاهش می‌دهند تا به مقایسه مطلوبی بین گروه خودی و برون گروه دست یازند معمولاً افراد، اعضای گروه خودی را مطلوبتر از اعضای برون گروه ارزیابی می‌کنند


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 2

بیان مسئله............................................................................................................. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................... 5

هدف پژوهش......................................................................................................... 9

فرضیه پژوهش .................................................................................................... 9

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش....................................................................... 10

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه .................................................................................................................... 12

خود و تعاریف آن................................................................................................. 13

نظریه‌های خود در روانشناسی............................................................................. 20

احترام به خود: احساس ارزشمندی...................................................................... 23

پذیرش (خود، دیگران، طبیعت).............................................................................. 25

ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن....................................................................... 26

گرایش به پایداری درونی...................................................................................... 27

عنوان صفحه

وجود خودپنداشت................................................................................................. 28

آیا انسان دارای دو نفس است.............................................................................. 33

تحقیر و تجلیل نفس............................................................................................... 34

تعریف عزت نفس.................................................................................................. 36

اهمیت عزت نفس................................................................................................... 38

عزت نفس از نظر روانشناسان............................................................................. 41

نظریات مربوط به عزت نفس................................................................................ 42

منشاء و طبیعت عزت نفس ................................................................................... 44

اعتماد به نفس: احساس سودمندی....................................................................... 48

ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ایده‌آل...................................................... 51

تفاوت عزت با احساس عزت................................................................................. 54

اسلام و عزت نفس................................................................................................ 56

عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی.................................................................... 60

از عزت نفس بالا یا پائین چه چیز استنباط می‌شود.............................................. 63

عزت نفس و مناعت طبع........................................................................................ 67

رشد عزت نفس..................................................................................................... 70

شرایط اساسی عزت نفس..................................................................................... 72

عنوان صفحه

آثار عزت نفس....................................................................................................... 78

احساس عزت نفس................................................................................................ 81

منابع عزت نفس..................................................................................................... 82

ارکان عزت نفس.................................................................................................... 83

ابعاد اعتماد وعزت نفس........................................................................................ 86

تظاهرات عزت نفس............................................................................................... 87

حقایقی چند در مورد عزت نفس........................................................................... 88

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس............................................................... 89

توصیه‌هائی در جهت حصول به اعتماد و اتکا به نفس......................................... 93

تعریف جانباز......................................................................................................... 95

توصیف جانبازان انقلاب اسلامی از دیدگاه مردم................................................. 97

خصوصیات جانباز................................................................................................ 99

انتظارات جانباز..................................................................................................... 100

خصوصیات و نیازهای جامعه جانبازان............................................................... 101

شناخت جانباز....................................................................................................... 106

هدف جانباز........................................................................................................... 107

چگونگی مقابله با مشکلات (معلولین و جانبازان).................................................. 108

عنوان صفحه

اهمیت تصویر ذهنی درافراد جانباز...................................................................... 111

عوامل اهمیت مطالعه تصویر ذهنی در افراد جانباز.............................................. 112

علل ایجاد مشکل در جانباز................................................................................... 116

تحلیل مبانی روان‌شناختی جانباز مبتنی بر هدف................................................... 116

تحقیق انجام شده در زمینه جانبازان.................................................................... 121

آزمون عزت نفس آیزنگ....................................................................................... 121

فصل سوم- روش تحقیق

طرح تحقیق............................................................................................................. 124

جامعه آماری......................................................................................................... 124

نمونه منتخب.......................................................................................................... 125

روش نمونه‌گیری................................................................................................... 125

ابزار سنجش.......................................................................................................... 125

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنگ..................................................... 126

اعتبار پرسشنامه عزت نفس آیزنگ....................................................................... 126

روشهای آماری پژوهش....................................................................................... 126

فصل چهارم- نتایج تحقیق

1- یافته‌های توصیفی............................................................................................ 129

عنوان صفحه

2- یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه..................................... 130

فصل پنجم- بحث ونتیجه‌گیری

1- خلاصه پژوهش............................................................................................... 132

2- نتیجه پژوهش.................................................................................................. 133

3- محدودیت‌های پژوهش.................................................................................... 133

4- پیشنهادات........................................................................................................ 133

منابع...................................................................................................................... 135

پیوستها

جدول نمرات عزت‌نفس جانبازان........................................................................... 138

جدول نمرات عزت‌نفس افراد عادی....................................................................... 139

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ................................................................................. 140

پاسخ‌نامه عزت نفس آیزنگ................................................................................... 143خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

التمهید

»إنّی رأیتُ أنَّه لایکتب إنسانٌ کتابا فی یومه إلا قال فی غده: لوغُیِّر هذا لکان أحسنَ. و لوزیدَ کذا لکان یُسْتحسَنُ. ولوُ قدِّم هذا لکان أفضلَ و لوتُرک هذا لکان أجملَ، و هذا مِن أعظمِ العِبَرِ. و هو دلیلٌ علی استیلـاءِ النقصِ علی جملةِ البشر«. العِماد الأصبهانّی.

بما أنّ المثل تمخّضَ عن نبذة من خبرات الشعوب و ثقافاتهم السامیة فمن الأحسن أنْ نعرِّف الثقافة فی البدایة. فإنّ الثقافة کما یعرّفها کروبرهی» تشمل الکلـام، والعلوم، و المعتقدات، و الأدب ، و الفن، و الآمال، و القوانین التی نتعلمها من القدماء، حیث نستطیع أن نضیف إلیها أشیاء جدیدة.«[1]

لاشک أن اللغة تصدر من الثقافة حیث تعتبر من الأجزاء الرئیسة لتکوینها، کما أن المثل فرعٌ من فروع الأدب فی کل لغة و الذی یجعلُ الکلـامَ أن یتزین و یزدادَ جمالا و معنی، ذلک لانّ المثل کما یقول دوریفارول: »خبرة جمیع الشعوب، و نتیجة التفکیر السلیم لجمیع العصور، اخُتزِل إلی صیغة مصغّرة«.[2]

تعریف المثل

»مِثْل: کلمة تسویة، یقال: هذا مِثْله و مَثَله، کما یقال شِبهه و شَبَهه، یقال: مِثل و مَثل و شِبه و شَبَه بمعنی واحد. والمَثَل : الشیء الذی یُضرب لشیء مثلـا فیجعل مثله، وفی الصحاح: مایضرب به من الأمثال.«[3]

یقول صاحب جمهرة الأمثال:»أصل المثل التماثل بین الشیئین فی الکلـام کقولهم: »کماتدین تدان« و هو من قولک: هذا مِثل الشیء و مثله، کما تقول شِبهه و شَبهه، ثم جَعَل کلَّ حکمة سائرة مثلـا و قد یأتی القائلُ بمایَحُسن أن یتمثل به إلا أنه لایتفق أن یسیر فلـا یکون مثلـا.«[4]

أما المثل فی الامصطلـح الأدبی کمایعرّفه عبدالمجید قطامش فهو »ذلک الفن من الکلـام الذی یتمیز بخصائص و مقومات، تجعله جنسا من الأجناس الأدبیة قائما بذاته و قسیما للشعر و الخطابة و القصة و المقامة و الرسالة و …«[5]

ویمکننا بعد استقراء هذه التعریفات أن نقول: إنه قول موجز، سائرٌ صائبُ المعنی و الذی یعتمد علی تشبیه حالة بحالة أخری.

أنواع المثل العربی

یعتقد الدکتور قطامش أن المثل العربی ینقسم إلی ثلـاثة أقسام و هی: المثل الموجز، و المثل القیاسی، والمثل الخرافیّ.[6]

1. المثل الموجز أنه کلـام سائر موجز یقوم علی أساس التشبیه و یشمل هذا النوع من المثل، الحکم و المواعظ القصار التی یتداولها الناس و شاع استعمالها حتی صارت أمثالا، و علی سبیل المثال نشیر إلی الأمثال التالیة: » الصدق منجاةٌ «، »الصبر مفتاحُ الفرج« ، »الحبّ أعمی« و …

2. المثل القیاسی: و هو استعارة تمثیلیة، تستعار فیها الألفاظ الموضوعة للمشبه به للمشبه و التی تعتمد علی توضیح فکرة أو برهنة علیها عن طریق التمثیل و المقارنة، و نستطیع أن نذکر من هذا النوع من المثل: »مثل جلیس السوء کالقین إلا یحرق ثوبک بِشَرَره، یؤذیک بدُخانه« و »مثل النَّعامه لاطیرٌ و لاجملٌ«

3. المثل الخرافی: و هذا یشمل الأمثال التی جرتْ علی ألسنة الحیوانات أو الأمثال التی صدرتْ عن القصص الخرافیه و منها: »ذهب الحمارُ یطلب قرنین فعاد مصلوم الأذنین« و »کالغراب و الذئب« و …

مصنفات الأمثال العربیة

لاشک أن العرب فی جاهلیتهم کانوا یتمتعون بالحکم و الأمثال کماکانوا یحظون بالأشعار، و إذا کان لهم شعر ممتاز و فاخر، فلـابدّ أن تکون عندهم ثقافة و فکرة متقدمة و التی تدلّ علی وجود الحکم لدیهم، و معروف أن الحکمة إذا شاعت بین الناس أصبحت مثلـا.

وها هنا نقدم قائمةً من کتب الأمثال التی ذکرها قطامش[7].

ملخص تاریخی

لکتب الأمثال العربیة[8]

کتاب الأمثال لصحار بن عیاش (نحو 40 هـ).

کتاب الأمثال لعبید بن شریة (67 هـ).

کتاب الأمثال لعلاقة بن کرشم (؟).

کتاب الأمثال لأبی عمروبن العلاء (مابین 154، 159 هـ).

کتاب الأمثال للشرقی بن القطامی (158 هـ).

* کتاب الأمثال للمفضل بن محمد الضبی (170 هـ).

کتاب الأمثال لیونس بن حبیب (183 هـ).

* کتاب الأمثال لمؤرج السدوسی (195 هـ).

کتاب الأمثال للنضر بن شمیل (مابین 203، 204 هـ).

کتاب الامثال لأبی عبیدة معمر بن المثنی (مابین 207، 213 هـ).

کتاب الأمثال لأبی زید الأنصاری (مابین 214، 216 هـ).

کتاب الأمثال للأصمعی (مابین 210، 217 هـ).

کتاب الأمثال لعلی بن حازم اللحیانی (215 هـ).

کتاب الأمثال لسعدان بن المبارک الضریر (220 هـ).

* کتاب الأمثال لأبی عبید القاسم بن سلـام (224 هـ).

کتاب تفسیر الأمثال لابن الأعرابی (مابین 230، 232 هـ).

کتاب الأمثال للتوزی (مابین 230، 238 هـ).

کتاب الأمثال لابن السکیت (مابین 244. 246 هـ).

کتاب الأمثال لمحمد ابن حبیب (245 هـ).

کتاب الأمثال للزیادی (249هـ).

* کتاب الأمثال لأبی عکرمة الضبی(250 هـ).

کتاب الأمثال للجاحظ (255 هـ).

کتاب الأمثال لشمر بن حمدویه (255 هـ).

کتاب الأمثال لابن قتیبة (مابین 270، 276 هـ).

کتاب الأمثال لأبی الهیثم الرازی (نحو 279 هـ).

کتاب الأمثال للبرقی (274 هـ).

* کتاب الأمثال لثعلب (291 هـ).

کتاب الفاخر للمفضل بن سلمة (291 هـ).

کتاب الأمثال للقاسم بن محمد بن بشار الأنباری (305 هـ).

کتاب الأمثال لنفطویة (323 هـ).

* کتاب الزاهر لابن الأنباری (مابین 327، 328 هـ).

کتاب الأمثال لأبی الفضل المنذری (329هـ).

کتاب جامع الأمثال للقمی (فی حدود 350 هـ).

* کتاب الدرة الفاخرة لحمزة الاصبهانی (نحو 351 هـ).

کتاب الأمثال للاصطخری (؟).

کتاب الحکم و الأمثال لأبی أحمد العسکری (382 هـ).

کتاب الأمثال للخالع (388 هـ).

کتاب الأمثال لأبی الندی الغندجانی (؟).

* کتاب جمهرة الأمثال لأبی هلـال العسکری (نحو 395هـ).

* کتاب مجمع الأمثال للمیدانی (518 هـ).

*کتاب المستقصی فی أمثال العرب للزمخشری (538 هـ).


الأطوار التاریخیة للـأمثال العربیة

الأمثال القدیمة: و نقصد تلک الأمثال التی وردت عن العرب فی العصور الجاهلیة و صدر الإسلـام و عصر بنی أمیّة.[9]

الأمثال الجاهلیة: تُحدَّدُ بالنظر إلی قائل المثل و تعیین الحادثة التی تتصل بالمثل فعلی سبیل المثال نجد عددا کثیرا من الأمثال التی تنسب إلی لقمان العادی، أوأکثم بن صیفی أو عامر بن الظّرب، أو هند بنت الخسّ، أو أوس بن الحارثة، أوغیره هؤلاء من رجال العصر الجاهلی.

الأمثال الإسلامیة: و نقصد بها تلک الأمثال التی وردت من القرآن الکریم و الرسول (ص) وأئمة الهدی (ع) و الصحابة و التابعین.

القرآن الکریم:

إذا کان القرآن الکریم مشتملـا علی عدد کثیر من الأمثال فإنه من جهة أخری قدساهم فی استحداثِ الأمثال العربیةِ التی استشفّها العربُ مِن معانی القرآنِ السامیةِ. و فیمایلی نشیر إلی بعض هذه الأمثال: »أتبّ من أبی لهب«[10] أی أخسَرُ أخذ من قوله تعالی: »تبّتْ یدا أبی لَهَب«[11]، و التباب: الخسار و الهلـاک.

»أخسر من حمالة الحطب«[12] ، حمالة الحَطَب هی أمّ جمیل، أخت أبی سفیان بن حرب و امرأة أبی لهب المذکور فی سورة المَسَد، و المثل مأخوذ من قوله تعالی: »وَامْرأتُهُ حمالةَ الحطب«.[13]

أهم الخصائص الفنیة

1- آبَ و قِدْحُ الفَوزَةِ الَمنیحُ[1]:

المنیح مِن قداح المیسر: ما لانصیب له. یضرب لمن رجع خائبا

را: عاد صفرالیدین

2- آخِ الأکفاءَ وداهِنِ الأعداءَ[2]:

مثله: المداراة قوام المعاشرة- خالصِ المؤمنَ و خالقِ الفاجرَ- دارِ الجارَ و لوجارَ- نصفُ العقلِ مداراةٌ الناسِ- نصفُ العقلِ بعد الإیمان بالله مداراةُ الناس- إذا عَزَّ أخوک فَهُنْ- إذا کنتَ سندانا فاصبر، و إذا کنت مطرقةً فأوجِعْ-

آسایش دو گیتی تفسیراین دو حرف است با دوستان مـــــروت با دشمنان مدارا (حافظ)

رادمــــردی مــرد دانــــی چیــســت بـــا هـــنر تر ز خـــلـق دانــــی کیســت؟

آنـکه با دوستـــان تـوانــــد ساخـــت و آنــکه بــا دشــمنان تـواند زیست (ایلاقی)

در گـــنج معیشـــت سازگــاری است کلیـد باب جنــت بردباری است (ناصرخسرو)

مــدارا خـــــــرد را بـــــرادر بـــود خـــرد بر ســـــر دانــش افـــسر بــــود[3]

A laissez passer policy.

Hold a middling position.

Steer a middle course.[4]

3- آخِرُها أقلُّها شُربا[5]:

یری أصلُه فی سقی الإبل لأن آخرها یرد و قد نزِف الحوضُ أی مَن تأخّر ربما صادفَ نَفادَ الماءِ فکُنْ أوّلَ من یُورد.

را: الحرکة برکة

4- آکُلُ لحمی و أدَعُهُ لآکلٍ[6]:

یُرادبه به نصرُ القریب علی الأجنبی و إن کان بینک و بین القریب هِناتٌ

را: الرائد …

5- آکِلٌ و شاربٌ وَ مِن الهمّ فارغٌ [7]:

بخور و بخواب کار من است، الله نگهدار من است.[8]

خدا یار تنبلهاست * خدایار شلختهاست.[9]

A lazy man will live the longest.[10]

6- اِبدأهم بالصّراخ یفرّوا[11]:

یُضرب لمن باشر خصمَهُ بالصراخ و الصَّخَب بقصد إیقاع الخوف فی قلبه کی ینهزمَ من المواجهة.

را: خذه بالموت …

7- الإبرةُ تکسو الناسَ و إستُها عاریةُ[12].

را: کالإبرة …

8- أبغِضْ بغیضَک هونا ما [13]:

البغیض، بمعنی المبغض کالحکیم بمعنی المحکم. هونا أی قلیلـا صفة مصدر أی بغضا هونا غیر مستقصی فیه، و مازائدة-

چوبه گشتی طبیب از خود میازار چراغ از بهر تاریکی نگه دار (سعدی)

چو میوه سیر خوردی شاخه مشکن (سعدی)* در دعوا دستی هم برای آشتی نگه دار.[14]

Honor a physicion before thou hast need of him.[15]

9- أبْغَضُ مِن ریح السَّذاب الی الحیّات (أومن وجوه التجار یوم الکساد)[16]

را: فرّمن الموت… را: فرّمن المطر

10- أبغضُ مِن الشیبِ الی الغَوانی[17]

زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری (سعدی)* شوی زن جوان اگر پیر بود چون پیر بود دلگیر بود * آری مثل است این که گویند زنان در پهلوی زن تیر به از پیر بود.[18]

A young maid married to an old man is like a new house touched with old straw.[19]

را: فرّ من الموت …

11- اِبنُ الأیام[20]:

یُضرب هذا المثلُ لِمَن جرَّبَ الحیاةَ و خَبَّرها علما و مجالدة.

مثله: عَلِمَ من أین تُؤْکَـل الکَتِف- إنّه لَیعلم مِن أینَ تؤکل الکتفُ-

همه فن حریف است* سرد و گرم روزگار را چشیده *

To experience the ups and downs of life.[21]

He has a knock of every art.[22]

12- ابنُ الحلـالِ عند ذِکرهِ یُبانُ[23]:

حلال زاده است.

Speak of the angels, you hear tha sound of their wings.[24]

13- اِبُنُه علی کتفه و هو یَطلبُهُ [25]

مثله: الشتاءُ علی قَرنی و العطشُ قَتَلنی- قد تُحمَلُ الماءُ الطهورُ علی ظهر البعیر و هوظمأن

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم.

دوست در خانه وما گرد جهان می گردیم(سعدی)* سالها دل طلب از جام جم از ما می کرد

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد (حافظ)* پیش پا بود آنچه ما را در نظر نایاب بود (بیدل)[26]

we seek water in the sea.[27]

14- أبی الحقینُ العِذْرَةَ [28]:

الحقین اللبن المحقون و العِذْرَة العذر. أصله أن رجلـا ضاف قوما فاستسقاهم لبنا و عندهم لبن الحقین فی وط‎ب، فاعتلوا علیه و اعتذروا فقال: أبی الحقین قبول العذر، أی إن هذا الحقیـنَ یکذبکم- یضرب لمن یعتذر کذبا و حقیقة الأمر لاعذرَله.

را: عذرة أشدّ …

15- أبی یغزو أمّی تتحدّث[29]:

قیل إن رجلـا قدم من الغزاة فأتاه جیرانه یسألونه عن الخبر فجعلت امرأته تقول: قَتَلَ من القوم کذا و هزم کذا و جرح فلـانا فقال ابنها متعجبا: أبی یغزو امی تتحدّث.

را: ربّ ساعٍ …

16- أتاک رَیّان بـِلَبَنِهِ (بِقَعْبٍ مِن لبن)[30]:

یضرب لمن یعطیک مافضل منه استغناءً لاکرما لکثرة ما عنده-

مثله: فی سبیل الله سَرْجی و بَغْلی

روغن چراغ ریخته وقف امامزاده * تعارف آب حمامی کردن * تعارف شاه عبدالعظیمی کردن راه ضررش بسته است * آب از دریا بخشیدن.[31]

Make a virtue of necessity.

Make an empty or worthless compliment.[32]

17- اِتبَع الفرسَ لجامَها و الناقةَ زمامَها[33]:

یضرب للرجل یؤمر برد الصنیعة و إتمام الحاجة-

را: الأمور بخواتمها

18- أتَتْک بحائِنٍ رِجلـاه[34]:

یضرب للرجل یسعی الی المکروه حتی یقع فیه-

را: کالباحث عن الشفرة …

19- اِتَّسَعَ الخرقُ علی الرّاقعِ[35]:

إذا قد زاد الفساد حتی فات التلـافی- الخَر‎ق فی الشیء، وهی یَهی، اذا انخرق وأصله الضعف- و کل ذلک إنما یضرب لمن أفسد شیئا فیؤمر بإصلـاحه فیعجز لشدة الفساد و انتشار العیب و تفشیه-

هر چه رشتم پنبه شد * در جوانیم موی شد سپید * دهر پنبه کرد، چرخ هرچه رشت (قاآنی‎شیرازی)

My eake is dough.[36]

The die is cast.[37]

20- اِتَّسَعَ الفَتْقُ علی الراتقِ[38]:

الراتق: الذی یخیط الفتق، فیجمع طرفیه بالخیاطه- الرتق: الإغلـاق

را: اتسع الخرق …

21- اِتَّقِ خیرَها بشرِّها و شرَّها بِخیرِها[39]:

الضمیر الی اللقطة و الضالة یجدها الرجل یقول دَعْ خیرها بسبب شرّها الذی یعقبها و قابلْ شرَّها بخیرها تجد شرها زائدا علی الخیر.

مثله: خُذْ هدَّیَتک و اکفنی بلیتک - رضیتُ من الغنیمة بالإیاب-

امیدوار بود آدمی به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان (سعدی)[40]

از ما به خیر، از شما به سلامت * ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت (حافظ)[41]

ترک کردیم خدمت و خلقت نه دیدار عرب، نه شیر شتر (سعدی)[42]

نه شیر شتر، نه دیدار عرب*

خوش است شیر شتر تشنگان بادیه را ولی به دیدار روی عرب نمی ارزد

I want neither his bounty nor his haughty manners.

If you can't say something nice about someone, don't say anything.[43]

22- اتَّقِ شرَّ مَن أحْسَنْتَ إلیه[44]

را: سَمِّن …

23- اِتَّقِ الصِّبیانَ لاتُصِبْک بِأَعْقائِها[45]:

الأعقاء جمیِ العِقی و هو ما یخرج من بطن المولود حین یولد-

را: لاتُرِ الصَّبیَّ …

24- اتَّقِ مَن رَفَعَک فَوقِ قَدْرِک[46]

آن که عیب تو گفت یار تو اوست و آن که پوشیده داشت مار تو اوست (اوحدی)

دوست آن است که بگریاند و دشمن آن است که بخنداند.[47]

Beware of the one who raises you above your worth.[48]

را: أعطِ …

156- الأعمی یَخْرَأُ فوقَ السطحِ و یحسبُ أنَّ الناسَ لایرونَه [49]

مثل کبک سرش را زیر برف کرده است * کبک سرش را زیر برف می‎کند به گمانش کسی او را نمی بیند .[50]

The cat shuts its eyes while it steals cream.

The ostrich hides its head in the sand.[51]

157- أعمی یَقودُ شُجْعَةً [52]

مثله: ذلیلٌ عاذ بِقَرمَلَةٍ - ربَّ لائمٍ مُلـامٌ - ظالعٌ یعودُ کسیرا- عبد صریخُه أمَةٌ . قدضلَّ من کانت العمیانُ تهدیه -

کوری چسان عصا کش کور دگر بود؟ * کوری نگر عصا کش کور دگر شده * خفته را خفته کی کند بیدار (سنایی)* که راه بجوید ز کور بی بصری ؟ [53]

Blind leading the blind.

The blind cannot lead the blind.

If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.[54]

را: طبیبٌ …

158- الأعورُ بین العمیان سلطانٌ

آدم یک چشم در میان نابینایان پادشاه است *

را: بعض الشیء‌…

159- أغرُّ مِن السَّرابِ [55]

را: تسمع …

160- أغْنی الصَّباحُ عَنِ المصباح

را: اذا جاءَ النهر

161- أفاضلُ النَّاسِ أغراضٌ لدی الزَّمَنِ [56]

را: سیّدُ القوم …

162- الأفعالُ أبْلَغُ مِن الأقوالِ [57]

مثله: شهاداتُ الفعال أعدلُ من شهادات الرجال - الصدقُ ینبی عنک لا الوعید- الضربُ یجلی عنک لا الوعید - غبارُ العمل خیر من زعفران العطلة - فضلُ الفعلِ علی القول مکرمةٌ - فضلُ القول علی الفعل دناءةٌ - کلـام کالسعل و فعل کالأسل - وَلودُ الوعد عاقُر الإنجاز- بین وعده و إنجازه فترةٌ - تعرف الشجرة بثمرها -

یـــعـــطــیک من طـــرف اللـــسان حـــلـاوةً ویــروغ مــــنــک کـــمـــا یـروغ الـــثعـــلـــب

(صالح بن عبدالقدوس)

الـــسیــف أصـــدقُ إنـــبـــاء مـــن الکتـب فی حـدّه الحدّ بیـــن الجـِدِّ و اللَّعِبِ (أبوتمام)

Deads not words.

Actions speak louder than word.

Deeds not words

Fine words butter no parsnips.[58]

دو صد گفته چون نیم کردار نیست *

بــزرگی سراســر به گفتــار نیــست دو صـــد گفته چــون نیم کـــردار نیــست

(فردوسی)

کار کن کار، بگذر از گفتار (سنائی) * کردار بیار و گرد گفتار مگرد *

کرد پیش آر و گفت کوته کن (سنائی) * به عمل کار برآید به سخندانی نیست (سعدی) * مرد آن است که لب ببندد و بازو بگشاید * در عمل کوش و هر چه خواهی پوش (سعدی) * زگفتار کردار بهتر بود. (فرودسی)[59]

163- اِفْعَلْ کما أقولُ و لیس کما أفعلُ [60]

را: اُنظر …

164- أفِقْ قبل أنْ یُحْضَرَ (یُحْفر) ثَراک [61]

ای که دستت می رســد کاری بکــن پیش از آن کـــز تو نیاید هـــیچ کار (سعدی)

خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر * خیری بکن، امروز را فردا مکن (مولوی) *

برگ عیشی به گـــور خویش بفرست کس نیــارد ز پس تو پیش فرســت (سعدی)

فرصت غنیمت است نباید ز دست داد.

بـــکن اکنون که کـــردن مـــی‎توانی چو نتوانی چه سود آنـــگه که دانی(شبستری)[62]

Gather rosebuds while you may.[63]

165- الأرقابُ هُمُ العقاربُ أو (أقاربک عقاربک)[64]

مثله: إنّما أخشی سیل تلعتی- ما أخاف إلا من سیل تلعتی - ما حیلةُ الریح إذا هَبَّت من داخل - ما النارُ فی الفتیلة بأحرق من التعادی للقبیلة - جَنَتْ علی أهلها براقش- الحسد فی القرابة جوهرٌ و فی غیرهم عرض- ظلم الأقارب أشدّ مضض امن وقع السیف- عیرٌ رکضته أمُّه -

فــظــــــلمُ ذوی القـربی أشدُّ مضاضة علی المـــرءِ مــــــــن وقــع الحـُـسـام المهَنَّدِ

کنـتُ مــــــن کُــــربـتـــی أفِـرُّ إلیهــم و هـــم کُـــربــــــتـــی فـــــأیـــــــن الــــفــرار

مـــن از بیـــگانگان هـــرگز ننالـــم که با هــم هر چه کرد آن آشنــا کرد (سعدی)

هر بلایی که به هر کس برسد از خویش است * خویش است که در پی شکست خویش است * همه از دست غیر می نالند * سعدی از دست خویشتن فریاد (سعدی)* شکایت از که کنم خانگی است غمازم (حافظ) * چون دوست دشمن است شکایت کجا برم (اظهری)

یوسف به ریسمان برادر به چاه رفت (صائب) * از ماست که بر ماست * کم گریز از اژدرهای نر ز آشنایان و از خویشان کن حذر (مولوی)[65]

Every man is his own worst enemy

Nothing worse than a familiar enemy.

Save us from our enemy.[66]

را: لا کرامة …

را: رُبَّ ابن عم …

166- اُقْتُلونی وَ مالکا[67]

ضُرِبَ لکل من أراد صاحبه مکروها و إنْ ناله منه ضررٌ

مثله: بیدی لابیدیک

خردیزه است ، به مرگ خودش راضی می‎شود تا ضرر به صاحبش بزند * خردیزه است ، مرگ خود رامی خواهد برای زیان صاحبش[68] * یا علی غرقش کن ، من هم روش.[69]

He cuts off his nose to spite his face.[70]

167- الأقدمُ فالأقدمُ

مثله: »تلک الأیام نداولها بین الناس« [71]

آسیا به نوبت * به آسیا چو شدی پاس دار نوبت * آسیا و پستا[72] * اللهم بیر بیر.[73]

First come first served.

First in , first out.

Turnabout is fairplay.[74]

168- الأقرَبون أولی بالمعروف [75]

را: الأقربُ یمنع الأبعدَ

169- الأقربُ یَمْنَعُ الأبْعَدَ

مثله: شغل الحلیُ أهلَه أن یُعارا- شغلتْ شِعابی جَدْوای - بعد نفسک عزُّ صدیقِک -

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است * کی به مسجد سزد آن شمع که در خانه رواست(بهار)* آبی که می‎رود به رودخانه، خودی بخورد بِهْ از بیگانه *اول خویش، بعد درویش*

اگر دانی که نان دادن ثواب است تو خود می خور که بغدادت خراب است.

تا چراغی خانه را باید ، به مسجد کی رواست.[76]

Charity begins at home.

A man should keep from the blind and give to his skin.[77]

170- اُقْفُلْ بابَک و لاتَتَّهِمْ جارَک

در خانه ات را محکم ببند همسایه را دزد مخوان * پای مرغت را محکم ببند خروس همسایه را هیز مخوان* مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد مگیر.[78]

An open door may tempt a saint.

Better a lock than doubt.

Good fences make good neighbors.[79]

171- اِقْلَعْ شوکَک بیدک[80]

را: ماحکّ …

172- أقْلِلْ طعامَک یُحْمَدْ منامُک[81]

را: قلِّل …

173- أکِبْراً و إمعارا ؟![82]

أی تجمع عجبا و فقرا من أمْعَرَ الرجل، إذا افتقر و هومن المَعِر بمعنی قلّة الشعر و النبات

را: أشحّاذ …

174- اُکتُبْ ما وَعَدَک علی الجَمَد.[83]

بر یخ بنویس و در آفتاب نِهْ * باید گذاشت در کوزه آبش را خورد * برای دم کوزه خوب است * حواله روی یخ است * به درد دکان عطاری می خورد * بز هم آن را نمی خورد.[84]

A written commendation is not worth anything.[85]

175- أکثرُ أسبابِ النجاح الیأسُ[86]

مثله: عند الصباح یحمد القومُ السُّری - تشدّدی تنفرجی - کلُ هم إلی فرجٌ - الغمرات ثم ینجلین - مابعد الشدة إلا الرَّخاء - لابدّ من کل لیلٍ من آخر - لابدّ للیل أن ینجلی - ربّما اتسع الأمُر الذی ضاق -

و کـــلُّ مصــیبة نزلـت بقوم سـیـأتی بـعد شـدّتـها الــرخـــاءُ

و لــربّ نازلــةٍ یضیق بها الفتی ذَرْعـــا و عنــدالله مـنها المــخرجُ

ضــاقت فلمّا استحــکمت حلقاتُها فُرِجَتْ و کـنتُ أظــنُّها لاتُفرَجُ (الصولی)

درنــــومیدی بــسـی امـــید اســـت پـایـان شـب ســیه سـفید اســـــت (نظامی)

بعد نومیدی بسی امید است * نومید مشو مگو که امید نماند * شانس از پشت در بسته هم می‎آید* بسا مراد که در پی نامرادیهاست * باران سفید از ابرسیاه می‎بارد * به هنگام سختی مشو ناامید * از ابر سیه بارد آب سپید (نظامی)[87]

After night comes the dawn.

After a rainstorm , the sun will shine.

Every cloud has a silver lining.[88]

176- اِکْدَحْ لی أَکَدَحُ لک[89]

الکدح : السعی

را: إنّک لاتجنی …

177- الإکرامُ بالإتمام[90]

را: الأمورُ بخواتهما

178- إکراما للوردِ یشرَبُ العلِّیقُ [91]

مثله: وأحبّها و تحبّنی و یحبّ ناقـتَها بعیری (المُنَخَّل الیشکُری)

گوش عزیز است گوشواره هم عزیز است.

گنـــج بی مار و گنج بی خـــار نیــست شـــادی بــی غم در ایـــن بازار نیــست.[92]

Near is my shirt , but nearer is my skin.[93]

179- أکَلَ الدهرُ علیها و شَرِبَ[94]

هفت کفن پوسانده است*

To have been dead long ago.[95]

180- أکلـا و ذَمَّا[96]

أی یأکل أکلاویذمّ ذمّا ، یضرب لمن یذمّ شیئا ینتفع به و هو لایستحقّ الذمّ -

مثله: أکلتم خیری و خدمتم غیری- أکلتم تمری و عصیتم أمری-

أعلِّمه الرمایة کل یوم فلما اشتدّ ساعدُهُ رمانی

یأکلُه بضرس و یطَأُه بظِلف- أتطلقنی و قد أطعمتُک مآدومی و أتیت باهلـا غیرذات صرار؟!- خبز الشعیر یؤکل و یُذُمّ- خیرحالبیک تنطحینا - کمجیر أمّ عامر-

نمک خوردی نمکدان مشکن* ز چاهی که خوردی از او آب پاک نشاید فکندن در او سنگ و خاک * حق نان و نمک تبه کردن بشکند مرد را سروگردن (سمک عیار) *

هرکس که نمک خورد و نمکدان بشکست در محفل رندان جهان سگ به از اوست.

حق نان و نمک را نباید فراموش کرد * حق صحبت و نان نمک را نگاه باید داشت (تاریخ بیهقی)[97]

Bite the hands that feed you.

Don't bite hands that feed you.[98]

181- أکلتُم تمری و عصیتم أمری[99]

را: أکلاًوذمّا

182- أکلتُم خَیری و خَدَمْتم غیری [100]
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه هنر انیمیشن ایران – آمریکا و اروپا

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و مقایسه هنر انیمیشن ایران – آمریکا و اروپا

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

درک دنیای انیمیشن
نگاهی گذرا به تولید انیمیشن ـ از فیلمنامه تا کارتون قابل پخش
انیمیشن چیست؟
تاریخچه انیمیشن
ابتدایی ترین شکل انیمیشن
اصول پایه ساخت انیمیشن
فیلم انیمیشن
انواع انیمیشن
طبقه بندی انواع انیمیشن بر اساس شیوه پخش
طبقه بندی انواع انیمیشن بر اساس نوع مخاطب
طبقه بندی انواع انیمیشن بر اساس نوع رسانه
گونه های مختلف انیمیشن
انیمیشن خارج از ساعات پربیننده (Non-Rrime-time)
انیمیشن ساعات پربیننده
انیمیشن ساعات پربیننده (Rrime-time - Animation)
اصول طراحی انیمیشن استفاده شده در ایران
طراحی کاراکتر و شخصیتهای انیمیشن
مقدمات
تکنیک های انیمیشن
Cel animation
Full animation ـ (انیمیشن کامل)
Limited Animation
Rotoscoping
سایر تکنیک های انیمیشن
انیمیشن و اروپا
تاریخچه انیمیشن چک واسلواکیا
تاریخچه انیمیشن در استونیا
تاریخچه انیمیشن در فرانسه
تاریخچه انیمیشن ایتالیا
انیمیشن در ایالات متحده آمریکا
انیمیشن در آمریکا طی عصر فیلمهای صامت از سال 1900 الی 1920
دوره طلایی انیمیشن هالیوود از سال 1930 الی 1940
انیمیشن مدرن در ایالات متحده آمریکا از سال 1980 تا حال
انیمیشن Stop – motion یا قاب به قاب
انواع انیمیشن قاب به قاب
انیمیشن 2D یا دوبعدی
انیمیشن 3D یا سه بعدی
مخاطبان آمریکایی انیمیشن‌های دو‌بعدی را ترجیح می‌دهند
زمان تغییر قواعد در سینمای انیمیشن آمریکا
بررسی تطبیقی آثار بین این 3 کشور
منابعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق کامل بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

جمعه 28 آبان 1395

تحقیق کامل بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون


مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.فهرست مطالب:

مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟1
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه3
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد3
- آیا صنعتی شدن لازم است3
-معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن4
-سود و زیان صنعتی شدن5
-صنعتی شدن و توسعه6
-راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم8
- رشد صنعت و تجارت جهانی10
فصل دوم :‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی12
- راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی13
- طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه13
- طرح طبقه بندی چهار گروهی16
- اولین گروه،‌کره، سنگاپور، تایوان18
- دومین گروه: آرژانتین ،‌برزیل ،‌کلمبیا و مکزیک23
- سومین گروه :‌اسرائیل و یوگسلاوی30
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان32
- نتیجه گیری فصل دوم34
فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران36
- راهبرد توسعه صادرات صنعتی
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب37
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت کشور و رشد آن39
فصل چهارم :‌بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات45
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است46
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی50
- روند حرکت بازارهای جهانی52
- سیاستهای کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است54
- منابع و مآخذ61خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

جمعه 28 آبان 1395

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران


مقدمه:


چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدکار

v بیکاری وبیکاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.


معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:

ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.

این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟

v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت

v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

اسراییل و یوگسلاوی در شمار اولین کشورهای بودند که انگیزشهای صادراتی را معمول داشتند. اسراییل، نظام انگیزشهای صادراتی خود را در سال 1965، با معمول داشتن سوبسیدی یکسان بر ارزش افزوده در صادرات، به استثنای کالاهای صادراتی سنتی (مرکتبا و الماس) متحدالشکل کرد. با وجود این مقدار سوبسیدهای اضافی شامل آنچه وجوه9 رشته ای برای صنعت نساجی نایده شده و نیز حاوی اعتبارات ترجیحی و استرداد وجوه مالیاتی مربوط به هزینه های راه اندازی است – باقی می ماند. در سال 1962 کلیه سوبسیدها به نرخ تسعیر بالاتری تغییر یافتند اما اثرهای این تغییر تا سال 1965 از بین رفته بود، زیرا در آن سال تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات و به نفع جایگزینی واردات وجود داشت. در سال 1966 سوبسیدهای صریح صادراتی مجددا معمول شد لیکن آنها عمدتا کمتر از تعرفه های بودند وانگیزشهای مربوط به جایگزینی واردات با تداوم اجازه واردات ب رای گروهی از کالاها، بیشتر افزایش یافتند. در نتیجه، نرخها سوبسید موثر اسراییل درسال 1968 به طور متوسط برای فروشهای داخلی کالاهای کارخانه ای، 82 درصد و برای فروشهای صادراتی آن 38 درصد بود.هرچند، در آنجا، عملا هیچ گونه تمایلی به زیان فعالیتهای اولیه غیر سنتی وجود نداشت و صادرات اولیه سنتی سوبسشید نیز دریافت می داشت و بنابراین از اقتصادهای دومین گروه، تبعیض کمتری را تحمل می کرد. انگیزشهای نسبی جایگزینی واردات و صادرات تا سال 1973 تغییری نکرد. (21)

در یگوسلاوی ، نرخهای تسعیر چندگانه و نگهداری جزیی از ارزهای به دست آمده از طریق صادراتا، به منظور ایجاد انگیزه برای صادرات، در طی دهة 1950 مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 1975، متوسط نرخ تسعیر برای صادرات تقریبا 40 درسد بالاتر از این نرخ برای واردات بود. نظام نرخ چندگانه، در سال 1961 به نظام سوبسیدهای صادراتی و تعرفه های وارداتی تغییر شکل داد. سوبسیدهای صادراتی در سال 1965 منسوخ شد و مزایای داده شده به صادرات، بعدا به سهمیه هی نگهدرای ارز و اعتبارات صادراتی ترجیحی محدود گردید. با این حال، این سهمیه های نگهداری ارز، فقط به 8/1 درصد ارزش صادرات بالغ می شدو با از میان برداشتن محدودیتهای وارداتی، ارزشی ناجیز و جزیی داشتند. با آنکه بعدها آزادی واردات و کاهشهای تعرفه، سطح حمایت از واردات را پایین آورد، ولی دورة 1966 – 1973 با یک تمایل ضد صادراتی مشخص می شد. (22)

چهارمین گروه: شیلی و هندوستان

در طی دوره مطالعه، چهارمین گروه اقتصادی مورد بررسی به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند که موجب تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات شد. در هندوستان در سال 1966 تصور شد که کاهش ارزش روپیه صادرات را بهره مند می کند، اما با کاهش سوبسیدهای صادراتی و افزایش مالیهاتهای صادراتی همراه با کاهش ارزش روپیه، تمایل نظام انگیزشی به نفع جایگزین واردات و به زیان صادرات ، به جای اینکه کاهش یابد افزایش یافت . (23) اقدامهای انگیزشی صادراتی که هندوستان بعدها معمول داشت و شامل سوبسیدها نقدی، استرداد حقوق گمرکی، مجوزهای وارداتی و مجوزه های ترجیحی برای افزایش ظرفیت می شد، به طور کلی در معرض شیوهای پیچیده و تردید قابل ملاحظه نسبت به فراه بودنشان نبود. علاوه بر این، سوبسیدهای نقدی ظاهرا به افزایش هزینه های متغیر تولید داخلی نسبت به قیمتهای صادراتی مربوط می شد، به طوری که صادرات کالاهای با هزینه های زیاد، سوبسیدی بیش از متوسط سوبسید دریافت می کردند، در حالی که کمترین نرخها شال صادراتی می شدکه هزینه های داخلی نسبتا کمی داشتند. (24) این وضعیت، با محدودیتهای مربوط به قابلیت انتقال مجوزهای وارداتی و جلوگیری قطعی ازورود نهاده های وارداتی که جانشین داخلی داشتند، تشدید گردید، توسعة صادرات کالاهای کارخانه ای به وسیلة محدودیتهای که درمورد اندازه شرکها و سرمایه گذاریها شرکتها بزرگ وضع شد، بیشتر سست گردید، در همان حال، صادرات اولیه عمده و محصولات صادراتی کارخانه ای سنتی مشمول صادراتی بودند.

با بررسی بیشتر حمایت مداوم از صنایع کارخانه ای – با استفاده از ممنوعیت واردات و محدودیتهای مقداری – به نظر می اید که به طور کلی ، هندوستان سمتگیری خود به سوی جایگزینی واردات را در طی دوره برسی شده حفظ کرد. تنها در پایان این دوره هنگامی که هندوستان روپیه را متناسب با کاهش ارزش پوند بریتانیا، تنزل ارزش داد و سوبسیدهای صادراتی کاربرد روزافزونی یافتند، تغییراتی انجام شد.

شیلی، به طور سنتی بالاترین سطح حمایت وارداتی را در آمریکای لاتین حفظ کرد. (25) سطح بالای حمایت منجر به تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان فعالیتهای اولیه شد و برای فرآوری مواد داخلی برای صادرات، که شیلی در آن مزیتی نسبی دارد، مانع ایجاد کرد. در سالهای آخر دهة 1960 ابداع تخیفهای مالیاتی در مورد صادرات غیر سنتی توأم با آزادسازی واردات، ایتن تمامل را تا حدی کاهش داد. با وجود این، بسیاری از اقدامات به کار گرفته شده پس از انتخاب رئیس جمهوری در سال 1970، یعنی زمانی که نرخ تسعیر بسیار زیادی ارزش گذاری می شد و محدودیتهای سخت وارداتی به زیان صادرات عمل می کردند، نقض گردید.

فهرست
مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................

فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................

- معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................

- سودزمان صفتی شدن............................................................................................

- صنعتی شدن و توسه.............................................................................................

- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................

- رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................

توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی......................................................

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.......................................

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 165 )
   1       2       3       4       5       ...       11    >>