X
تبلیغات
رایتل

بررسی فرآیندهای جوشکاری مقاومتی

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی فرآیندهای جوشکاری مقاومتیفرآیندهای جوشکاری «مقاومتی» Resistance Welding

مقدمه و کلیات : فرآیندهای جوشکاری مقاومتی با فرآیندهای قبلی تفاوت کلی دارد .اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار توأماً انجام می گیرد .فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت مذاب نیز می رسند که طبق قانون ژول حرارت حاصل با رابطه زیر تعیین می شود .Q=KRI2t

=I شدت جریان( آمپر) ، R مقاومت( اهم)، t زمان( ثانیه) وQ ،حرارت (ژول).

فرآیندهای قوس الکتریکی حرارت در روی کار بوسیله هدایت و تشعشع توزیع می شود اما در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی حرارت در عرض داخلی و سطح مشترک دو ورق در موضع اتصال در اثر عبور جریان الکتریکی تولید و منتشر می شود . جریان الکتریکی مذکور از طریق الکترودها و تماس آنها به سطح کار منتقل و یا از طریق ایجاد حوزه مغناطیسی احاطه شده در اطراف کا به قطعه القاء می شود . هر چند هر دو روش بر اساس حرارت مقاومتی پایه گذاری شده است اما معمولاً نوع اول فرآیند جوشکاری مقاومتی و دومی به فرآیند جوشکاری القائی نیز مرسوم شده است .

فاکتورهای شدت جریان و زمان از طریق دستگاه جوش قابل کنترل هستند ، اما مقاومت الکتریکی به عوامل مختلف بستگی دارد از جمله : جنس و ضخامت قطعه کار ، فشار بین الکترودها ، اندازه و فرم و جنس الکترودها و چگونگی سطح کار یعنی صافی و تمیزی آن .

مقاومت 3 مقاومت تماس بین دو ورق مهمترین قسمت است. فلزات دارای مقاومت الکتریکی کم بوده بالنتیجه مقاومتهای 1و3و5 اهمیت بیشتری پیدا می کنند . مقاومتهای 2و4 بستگی به ضریب مقاومت الکتریکی و درجه حرارت قطعه کار دارد .مقاومتهای 1 و 5 ناخواسته بوده و باید حتی المقدور آنرا کاهش داد . تمیزی سطح کار و الکترود و نیروی فشاری وارد بر الکترود عوامل تقلیل دهنده این مقاومتها (1و5) می باشند .

از نظر اقتصادی لازم است که فاکتور زمان حتی المقدور کاهش یابد . که در نتیجه جریان الکتریکی لحظه ای بالا در حدود 10000 – 3000 آمپر با ولتاژ 10 – 5/0 ولت مورد نیاز است . انواع مختلف روش های جوشکاری مقاومتی به روش ایجاد مقاومت موضعی بالا و تمرکز حرارت در نقطه مورد نظر ارتباط دارد ، ولی به هر حال تماس فیزیکی بین الکترودهای ناقل جریان الکتریکی و قسمت هایی که باید متصل شوند نیز مورد نیاز است . بطور کلی فرآیندهای جوشکاری مقاومتی یکی از بهترین روش ها برای اتصالات سری است .

دستگاههای جوشکاری مقاومتی شامل دو واحد کلی است : واحد الکتریکی (حرارتی) واحد فشاری(مکانیکی) . اولی باعث بالا بردن درجه حرارت موضع مورد جوش و دومی سبب ایجاد فشار لازم برای اتصال دو قطعه لب رویهم در محل جوش است .

منبع معمولی تأمین انرژی الکتریکی ، جریان متناوب 220 یا250 ولت است که برای پائین آوردن ولتاژ و افزایش شدت جریان (به مقدار مورد لزوم برای جوشکاری مقاومتی) از ترانسفورماتور استفاده می شود .که سیم پیچ اولیه با سیم نازکتر و دور بیشتر و ثانویه با سیم کلفتر و دور کمتر (اغلب یک دور ) به الکترودها متصل است .

جریان الکتریکی از طریق دو الکترود (فک ها) به قطعه کار و موضع جوش هدایت می شود که معمولاً الکترود پائین ثابت و بالایی متحرک است .الکترود همانند گیره یا فک ها دو قطعه را دروضعیت لازم گرفته و جریان الکتریکی برای لحظه معین عبور می کند که سبب ایجاد حرارت موضعی زیر دو الکترود در سطح مشترک دو ورق می شود. جریان الکتریکی در سطح تماس باعث ذوب منطقه کوچکی از دو سطح شده و پس از قطع جریان و اعمال فشار معین و انجماد آن ، دو قطعه به یکدیگر متصل می شوند .

الکترود در فرآیند های مختلف مقاومتی می تواند به اشکال گوناگونی باشد که دارای چندین نقش است از جمله : هدایت جریان الکتریکی به موضع اتصال ، نگهداری ورقها بر رویهم و ایجاد فشار لازم در موضع مورد نظر و تمرکز سریع حرارت در موضع اتصال الکترود باید دارای قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و مقاومت «اتصالی» یا تماسی (contact resistance) کم و استحکام و سختی خوب باشد ،علاوه بر آن این خواص را تحت فشار و درجه حرارت نسبتاً بالا ضمن کار نیز حفظ کند .ازاین جهت الکترود ها را از مواد آلیاژی مخصوص تهیه می کنند که تحت مشخصه یا کد RWMA به دو گروه A آلیاژهای مس و B فلزات دیر گدار تقسیم بندی می شوند ، در جدول (1001) و (1101) مشخصات این دو گروه درج شده است .

مهمترین آلیاژهای الکترود مس ـکرم ، مس ـ کادمیم ، و یا برلیم ـکبالت ـ مس می باشد .این آلیاژها دارای سختی بالا و نقطه انیل شدن بالائی هستند تا در درجه حرارت بالا پس از مدتی نرم نشوند ، چون تغییر فرم آنها سبب تغییر سطح مشترک الکترود با کار می شود که ایجاد اشکالاتی می کند که در دنباله این بخش اشاره خواهد شد .

همانطور که قبلاً اشاره شد قسمت هائی که قرار است بیکدیگر متصل شوند باید کاملاً برروی یکدیگر قرار داشته و در تماس با الکترود باشند تا مقاومتهای الکتریکی «تماسی» R1 وR5 کاهش یابد . مقاومت الکتریکی بالا بین نوک یا لبه الکترود و سطح کار سبب بالا رفتن درجه حرارت در محل تماس می شود که اولاً مرغوبیت جوش را کاهش می دهد (جوش مقاومتی ایدآل جوشی است که علاوه بر استحکام کافی علامتی در سطح آن ملاحظه نشود ) .د : “ له کردنی ” Mash welding :

این روش در تولید شبکه های سیمی نظیر سبد یا محافظ های توری لامپ های مختلف یا اسکلت مفتولی برای بتونهای مسلح و یا سیم ورق نظیر چرخهای بعضی از انواع اتومبیل بمیزان فراوان بکار گرفته می شود . سیم ها با طرح لازم بر روی فک ها با الکترودیی که به صورت مسلح با شکاف های پیش بینی شده قرار می گیرند و با یک فشار و پائین آوردن الکترود جریان الکتریکی از محل تماس سیمهای رویهم قرار داده شده عبور کرده و بر اساس جوش مقاومتی ذوب موضعی در این محلها بوجود آمده و پس از پایان عبور جریان الکتریکی عمل اتصال انجام می گیرد .

ح : فرآیند جوشکاری “ کوک” Stich welding :

یکی از الکترودها در این فرآیند بنحوی طرح شده است که توسط سیستم کنترل شده ای حرکت متناوب رفت و برگشتی (بالا و پائینی) دراد و همزمان با این حرکت صفحه کار نیز شبیه پارچه در زی چرخ خیاطی حرکت انتقالی افقی می کند . بدین ترتیب یک سری جوش نقطه ای بطور متوالی با فاصله معین بین ورق ها ایجاد می شود که شبیه بخیه های دوخته شده در زیر چرخ خیاطی است . می توان فاصله نقطه جوش ها را آنچنان کاهش داد تا دکمه های جوش کمی بر روی هم سوار شوند . در این حالت به شدت جریانی بیش از حد عادی نیاز است چون مقداری از جریان الکتریکی از جوش مجاور عبور می کند .

و : جوش “ پیش طرحی” Projection welding :

اصول کلی این روش شبیه جوشکاری نقطه مقاومتی است . ورق ها قبلاً تغییر فرم مناسبی داده می شوند . بطورکلی محلهای جوش شامل برجستگی های لازم است و هنگامیکه دو ورق در زیر الکترود (که می تواند شبیه فکهای پرسکاری دارای فرمهای خاصی باشد ) قرار گرفت و فشار و جریان الکتریکی لازم در الکترود اعمال شد جریان الکتریکی از محلهای تماس یا موضع های بر آمده عبور کرده و مطابق با اصول کلی جوشکاری مقاومتی در این نقاط ذوب موضعی ایجاد و سپس دو قطعه بیکدیگر متصل می شوند .

تفاوت کلی این فرآیند همانطور که اشاره شد در شکل الکترودها است که شبیه فکهای پرس می باشد . همچنین فشار و شدت جریان بالاتر است . بدین ترتیب در یک سیکل عملیات چندین نقطه جوش داده می شوند . یکی از نکات حساس و مهم در این فر آیند جنس الکترود ها است که اولاً باید دارای ضریب هدایت الکتریکی و حرارتی کم و ثانیاً مقاومت و سختی خوب و درجه حرارت انیل شدن بالا باشند که قبلاً نیز به آنها اشاره شده است . از طرف دیگر سطوح این فکها باید کاملاً موازی باشند و به دلیل وسعت سطح آنها تا موازی بودن آنها موجب تغییرات در میزان فشار شده و درنتیجه چگالی جریان الکتریکی در نقاط تماس مختلف یکسان نخواهد شد . و در بعضی نقاط جوش ناقص و در برخی نقاط دیگر ممکن است جوش کامل باشد .

بدیهی این روش نیز برای مصارفی که میزان تولید زیاد است بسیار مناسب و اقتصادی است .

جوشکاری مقاومتی “ غلطکی ” یا نواری Seam welding :

این فرآیند نیز تقریباً نوع تکمیل شده فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای می باشد و برای جوشکاری اشکال استوانه ای و بشکه ای و لبه های بر روی هم مناسب است . برای اتصال کافی است که لبه های بر روی هم ورق ها در زیر غلطک های دستگاه گذاشته شود تا عملیات جوش انجام گیرد . دو غلطک ورق کار را در میان خوفشار داده و جریان از داخل غلطکها عبور کرده و بطور متناوب قطع و وصل می شود که زمان قطع و وصل قابل تنظیم است و می تواند تا 50/1 ثانیه یا یک سیکل جریان متناوب HZ 50 تقلیل یابد . با قطع و وصل جریان الکتریکی و حرکت متناوب یا دائم قطعه کار بین غلطک ها دکمه های جوش به طور متوالی بین سطح مشترک دو ورق بوجود می آید . همانطور که در جوش “ کوک” اشاره شد دکمه های جوش در اینجا نیز می توانند از همدیگر فاصله داشته و یا بر روی یکدیگر سوار شوند.

اصول دستگاه از نظر ترانسفورماتور ، سیستم فشار دهنده و غیر شبیه بقیه دستگاههای جوش مقاومتی است . همچنین نکاتی که درمورد جنس الکترودها و مشخصات آنها قبلاً توضیح داده شده است در این مورد نیز صادق می باشد ، بویژه اینکه چگالی جریان بالا لبه تماس غلطک با سطح کار کم (حدود 4 ـ 3 میلیمتر ) می باشد .چسبیدن اکسیدها و ناخالصی ها بر روی لبه غلطک و یا گرم شدن زیاد و احیاناً تغییر شکل آن شرایط عملیات جوش “نواری ” را تغییر می دهد .برای این منظور معمولاً تدابیر خاصی برای پاک کردن و سرد نمودن غلطک ها در ضمن کار پیش بینی می شود. کنترل شدت جریان و نحوه قطع و وصل آن نکته تکنیکی و قابل توجه دیگری است که در طرح دستگاههای جوش نواری یا باندی در نظر گرفته می شود.


فهرست مطالب

سپاسگزاری

فرایندهای جوشکاری 1

فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای 11

اصطلاحات و بهسازی در نحوه جوشکاری نقطه ای 21

جوشکاری مقاومتی غلطکی 25

اصطلاحات و بهسازی برای جوشکاری مقاومتی غلطکی 28

فرایند جوش جرقه ای 31

فرایند جوش سربه سر 32

فرایند جوش تصادمی 32

نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری 33خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تاثیر قطر حداکثر و ضریب یکنواختی دانه ها بر تغییرات پارامترهای تغییر شکلی و مقاومتی مصالح سنگریزه ای با تنش همه جانبه

یکشنبه 4 مهر 1395
• مقاله با عنوان: تاثیر قطر حداکثر و ضریب یکنواختی دانه ها بر تغییرات پارامترهای تغییر شکلی و مقاومتی مصالح سنگریزه ای با تنش همه جانبه   • نویسندگان: پردیس علوی سبزواری ، سید محمدرضا امام   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: در این پژوهش مشخصات و رفتار مکانیکی مجموعه نسبتا وسیعی شامل 50 نمونه مصالح سنگریزه ای جمع آوری شده و در قالب مدل هذلولی بررسی شده است. مدول الاستیسیته تانژانتی اولیه (Ei) و تانژانت زاویه اصطکاک داخلی (tan(φ برای این مصالح با استفاده از نتایج آزمایشات ارائه شده و یا سایر اطلاعات ذکر شده در گزارش ها و مراجع مربوطه تعیین گردیده است. سپس مصالح مذکور بر اساس شکل ذرات و مقاومت ش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره بررسی نقش و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه‌ اقتصاد مقاومتی

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه                   معرفی و مقدمه : یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل می‌شود و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می‌گردد . توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است . اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب‌نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرده‌اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مؤلفه‌های حوزه‌های فرهنگ و سیاست را در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده‌اند . با تو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره اقتصاد مقاومتی و نقش مدیریت جهادی در تحقق آن

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 22 صفحه                   مقدمه : سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادی نظام اسلامی است. صادقان/ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاههای مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز «علمی، رسانه ای، نظارتی»، با تبیین «مؤلفه های سیاستهای اقتصاد مقاومتی، عوامل و انگیزه های تدوین این سیاستها و الزامات و انتظاراتی که در این زمینه از مسئولین وجود دارد» تأکید کردند: «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاستها به برنامه های زمان بندی شده اجرایی»، «نظارت دقیق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی» و «گفتمان سازی&raqu ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره آشنایی با اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با ریاضت اقتصادی

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه                 تعریف و مقدمه : « اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام معظم رهبری در16شهریور سا 1389در دیداربا   جمعی از کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود لذا با توجه به حضور طلاب در بین خانواده ، بستگان و عموم مردم با انتظار و توقعی که به حوزه های علمیه و طلاب است پیرامون موضوع فوق مطالبی را جهت آگاهی طلاب معزز تهیه نموده ایم امید است در راستای فرهنگ سازی منویات مقام معظم رهبری گامی موثر گرچه ناچیز برداریم و مورد عنایت حضرت صاحب الزمان (عج)  قرار بگیرد .     مفهوم اقتصاد مقاومتی                  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کریم

جمعه 2 مهر 1395
دانلود تحقیق و مقاله اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کریم با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 57 صفحه بسیار کامل و کاربردی و طبق آیین نامه تدوین مقالات دانشگاه های معتبر مثل قم چکیده اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن کریم یکی از مهمترین ارکانی است که درباره آن صحبت شده است.؛ به این معنا که جامعه بشری با اقتصاد، برپا می‌ایستد؛ زیرا آنچه که مردمان را حتی در نهاد کوچکی چون خانواده دور هم‌گرد می‌آورد پاسخگویی به نیازهای آرامشی و آسایشی یعنی روحی و جسمی بشر است؛ چرا که انسان سعادت را در این دو اصل جست‌وجو و معنا می‌کند. خداوند درباره نقش اقتصاد در جامعه بشری می‌فرماید: و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما؛ اموال خود را – که خداوند آن را وسیه قوام زندگی شما قرار داده – به سفیهان و بی‌خردان مدهید. (نساء، آیه ۵) در این آیه خداوند اموال یعنی امر اق ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عنوان تحقیق:اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم¬های کبدی در رت¬های نر سالم

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم¬های کبدی در رت¬های نر سالم بصورت ورد ودر95صفحه چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش¬های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم-های کبد در رت¬های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به شرح زیر تقسیم شدند. 1-گروه کنترل، 2-گروه دوز یک(5 میلی گرم عصاره آبی خارخاسک)، 3- گروه دوز دو(10 میلی گرم عصاره آبی خارخاسک)، 4- گروه دوز سه(15 میلی گرم عصاره آبی خارخاسک)، 5- گروه تمرین مقاومتی با دوزیک، 6- گروه تمرین مقاومتی با دوز دو، 7- گروه تمرین مقاومتی با دوز سه، 8-گروه داروی استانازول (دوز ثابت 2 میلی گرم به وزن بدن )، 9-گروه داروی استانازول با تمرین مقاومتی، 10- ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله فرآیندهای جوشکاری مقاومتی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
 درسالهای اخیر جوشکاری بوسیله پرتو لیزر یا جوشکاری بوسیله لیزرهای دوتایی به یک تکنیک متداول تبدیل گردیده است. مطالعات گذشته نشان می دهد استفاده از پرتوی لیزر دوتایی می تواند اصابت بر آمدگی هات را در سرعت بالا اتفاق نی افتد به تاخیر انداخته و باعث کم شدن سرعت سود کردن می شود. در طول این مطالعات یک آزمایش با جزئیات کامل برای نشان دادن مزایای لیزرهای دوتایی و درک بهتر مکانیزم برای بهبود کیفیت انجام پذیرفت. در این آزمایش از یک لیزر    کیلو وات که به دو انشعاب تقسیم شده بود بطوریکه تین دو پرتو در پشت سر هم قرار داشتند. برا ی جوشکاری استفاده شده آزمایش نشان داد که لیزرهای دو تایی بصورت فاحشی کیفیت را بهبود می بخشند. برای فولاد ها ، کیفیت سطحی با کاهش عیوبی از قبیل ، فوران حوضچه ، ترکهای داخلی و بالا رفتن چقرمگی ، کاهش ترک مزکزی بالا رفته و در آلمینیوم نیز این بهبود شامل ایجاد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله نقش بانکها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

جمعه 26 شهریور 1395
          نام محصول : مقاله نقش بانکها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فرمت : PDF حجم : 200 کیلوبایت تعداد صفحات: 21 زبان : فارسی سال گردآوری : 1395 بدون رفرنس   چکیده :  این مقاله سعی دارد تا مشکلات ساختاری داخلی و خارجی سیستم پولی و بانکی ایران ونقش بانک ها را در اقتصاد مقاومتی با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی و الزامات آن بررسی کند. این مسئله به تلاش برای ارائه اطلاعات مفیدی در زمینه این نوع از اقتصاد و بهبود ساختار سیستم پولی در ایران منجر شده است. نتایج مقاله مربوط به شناسایی چالش ها در سیستم پولی و بانکداری در ایران که تنها راه حل موجود در اقتصاد مقاومتی است، عبارتست از از میان برداشتن خسارات و بازسازی ساختارهای ناکارآمد و منسوخ. برخی از اصلاحات صورت گرفته در سیاست های اقتصادی در ایران و همچنین برنامه ریزی اص ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مطالعه اثر دانه بندی ذرات درشت دانه بر روی پارامترهای مقاومتی بتن پیش آکنده

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
• مقاله با عنوان: مطالعه اثر دانه بندی ذرات درشت دانه بر روی پارامترهای مقاومتی بتن پیش آکنده   • نویسندگان: علی محمد رجبی ، فرزام امیدی معاف   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 5 صفحه می باشد.       چکیــــده: امروزه بتن به عنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح جهان شناخته شده است. در این رابطه یکی از انواع بتن که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، بتن پیش آکنده نام دارد. در این نوع بتن برخلاف بتن معمولی ملات سیمان به درون مصالح سنگدانه ای (عمدتا شن درشت دانه) تزریق می شود. با توجه به اینکه حدود 60% حجم بتن پیش آکنده از مصالح شنی تشکیل شده است، دانه بندی و شکل هندسی دانه های شن تأثیر زیادی در پارامترهای مقاومتی بتن خواهد داشت. با توجه به جدید بودن و روش اجرا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره جوشکاری مقاومتی

چهارشنبه 24 شهریور 1395
سپاسگزاری فرایندهای جوشکاری                           1 فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای                      11 اصطلاحات و بهسازی در نحوه جوشکاری نقطه ای            21 جوشکاری مقاومتی غلطکی                       25 اصطلاحات و بهسازی برای جوشکاری مقاومتی غلطکی         28 فرایند جوش جرقه ای             ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق دماسنجهای مقاومتی

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
اصول و مبانی RTD ها: RTD بر اساس این مشخصه کار می کند که مقاومت فلز با تغییر دما تغییر می کند، از این ایده استفاده شد و که مقدار تغییر دما، به تغییر مقاومت تبدیل شود.  طبیعتا از فلزاتی استفاده می شود که حساسیت بالاتری داشته باشند. عموما آن را با فلزاتی چون پلاتین، نیکل، آلیاژنیکل-آهن و مس می سازند که هر کدام برای کاربردی استفاده می شوند.  از مس در ژنراتورها و ترانسفورمرها استفاده می کنند، همانطور که در نموار آمده است نیکل و آلیاژ نیکل آهن، نسبت به پلاتین در بازه دمایی کمتری خطی اند و پلاتین در بازه بیشتری خطی است که بازه دمایی نیکل40 - تا 300 درجه سانتیگراد است و آلیاژنیکل آهن در مصارف محدود و خاصی استفاده می شوند. به جهت خصوصیاتی چون خطی بودن ( خطی تر نسبت به دیگر فلزات) پایدار بودن، دقت و... در صنعت از پلاتین استفاده می شود.پلاتین بر اساس استاندارد « دین» ( Deutsche ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
  تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی 113 صفحه چکیده: در اقتصاد دانش‌محور و محیط پرتلاطم امروزی سازمانها ناگزیر خود را در برابر تغییراتی می بینند که گاهی به صورت فرصت و گاهی به صورت تهدید نمود پیدا می کنند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نموده و خود را در برابر این تغییرات مصون نگه دارد. تا به امروز در سازمان های مختلف از مدل‌های  متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمان‌ها استفاده شده است . لذا، این پژوهش با هدف کلی تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تلاش شده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در 3 حوزه مأموریتی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کنند، ترسیم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی

دوشنبه 22 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 20 صفحه                 مقدمه: یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور میباشد. نامگذاری 4 سال پی در پی با موضوعات اقتصادی نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد معظم له دارد. بانک و بانکداری نیز که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است باید در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا نماید . در کشور ما ایران اسلامی که اقتصاد آن «پول محور» و بعبارتی بر پایه پول استوار است و حدود 60 درصد از اقتصاد مملکت ما را بازار پولی تشکیل می دهد و حدود یک سوم از سهم اقتصاد، متعلق به سهم بازار سرمایه می باشد، توجه به بانکداری اسلام ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره اصول ورزشهای مقاومتی

دوشنبه 22 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل : (Word) قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحه:30 فهرست مطالب: اصول (قواعد) ورزشهای مقاومتی آسیب ماهیچه ای توده ماهیچه ای ترکیب بدن چگالی مواد معدنی استخوان سوخت و ساز گلوکز زمان عبور معده ای- روده ای ساختار فیبر ماهیچه ای واحد حرکت عضلانی منطقه قطع عرضی دستورالعمل های تمرین قدرت / نیرو روش ها چشم اندازها نظارت دقیق آموزشی در طول تمرین  و مقاومت نسبتا پایین قدرت بعنوان حداکثر نیروی ارادی که به وسیله سیستم عصبی، ماهیچه ای تولید می شود تعریف شده و معمولا با توانایی جابجایی حداکثر وزنه در لحظه که بعنوان یک حداکثر تکرار تشریح و توصیف می شود. افزایش در قدرت در نتیجه تمرین های مقاومتی به وجود می آید (که با عنوان جابجایی وزنه های سنگین برای تکرار نسبتا کم برای انواع انقباضات توصیف می شود) و شامل مجموعه پیچیده ای از بر هم کن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 18 )
   1       2    >>