X
تبلیغات
رایتل

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

چهارشنبه 10 آذر 1395

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی

خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان

خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال

دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30 2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ 12/4/85 عقد الزام شهادت شهود

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.

2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.

3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.

و بدین وسیله بعد از گذشت سالها از تاریخ انعقاد قرار داد بیع با عدم انجام اقدامات لازم موجبات تأذی و تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

4- با توجه به مراتب فوق الذکر، وجود مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم و وجود شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده و وقوع عقد بیع را گواهی می دهند و عندالزوم جهت اراده شهادت در محضر دادگاه نیز حاضر خواهند شد و قرار داد منعقد با آستان قدس رضوی در خصوص سه دانگا مشاع از آپارتمان خریداری شده که ولایت به مالکیت اینجانب دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مقتضی و تصدر حکم بر اثبات وقوع بین فی ما بین اینجانب (سعید ر) بانضمام محکومیت خوانده تاثیر خسارت قانونی من وجه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرف به شعبه 27 ارجاع می گردد و شعبه مربوطه ضمن تعیین وقت دستور رسیدگی و استعلام از ثبت جهت وضعیت پلاک ثبتی و قیمت ای رأی صادر می نماید.

مورخه 21/12/85 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه معنونه تشکیل پرونده و در حضورطرفین رسیدگی می گردد ضمن اینکه خوانده بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق روزنامه دعوت شد که آگهی آن به تاریخ 17/11/85 در روزنامه حمایت چاپ شده و در جلسه رسیدگی تنها وکیل خواهان آقای ارادتی حضور دارد و لایحه خود را بدین منظور اظهار می دارد.

اظهارت وکیل خواهان:

با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رسانم موکل اینجانب به موجب قرار داد شماره سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهرک ابوذر بلوک 28 واحد 3 پلاک ثبتی 2871 فرعی از 230 اصلی بخش 5 مشهد را بصورت بیع نامه عادی از خوانده محترم خریداری نموده است، از آنجائی که سه دانگ دیگر ملک مذکور را موکل از وراث دیگر خریداری نموده به موجب وکالتنامه رسمی از ایشان قرار داد اجاره با آستان قدس منعقد نموده است و 3 دانگ دیگر که از خوانده خریداری شده منوط به وکالت رسمی یا اثبات وقوع بیع از جانب دادگاه شده است.

بدین وسیله حقوق موکل مورد تضییع قرار گرفته است، بدین جهت از آنجائی که خوانده محترم از زمان حضور در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است وفعلا نیز به دلیل مجهول المکان بودن عملا اخذ سند رسمی وکالت از ایشان منتفی شده است.

لذا جهت حفظ حقوق موکل از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع فی ما بین موکل و آقای سعید رجب زاده و خوانده محترم و امین ک) موضوع مبایعه نامه به انضمام کلیه خسارت دادرسی من وجه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست قابل ذکر است و در این خصوص شهود را نیز در صورت صلاحدید دادگاه جهت استماع اظهارت به حضورتان معرفی می نمایم.

دادگاه محترم پس از ملاحظه اصل مبایعه نامه و استرداد آن به وکیل خواهان تصمیم نهایی را منوط به وصول پاسخ اداره ثبت در مورد وضعیت مالکیت ثبتی می نماید.

پس از حصول استعلاماتدر مراجع ذی صلاح مورخه 23/12/85 وکیل خواهان لایحه مجدد خود را ضم پرونده می نماید به طرفیت از موکل خود اذهان می دارد

نوع فایل: word

سایز:47.6 KB

تعداد صفحه:57خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت مجتمع فرهنگی هنری مشهد (نمونه طراحی معماری)

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت مجتمع فرهنگی هنری مشهد (نمونه طراحی معماری)

مطالب :


موقعیت زمین

پلان بام (سایت)

هندسه کلی سایت

نمایش سلسله مراتب

سیرکلاسیون طبقه

پلان زیر زمین

سیرکلاسیون طبقه همکف

طبقه همکف

سیرکلاسیون طبقه اول

طبقه اول

سیرکلاسیون طبقه دوم

طبقه دوم

سیرکلاسیون طبقه سوم

طبقه سوم

سیرکلاسیون طبقه چهارم

طبقه چهارم

نمای غربی

برش A-A

موقعیت سایت

تاثیرات اقلیمی

بررسی آلودگی صوتی

دسترسی ها

بررسی همجواری

دید و منظر

نمونه ای از آلوار آلتو

نقشه های مرکز فرهنگی

تصاویر مرکز فرهنگی

تحلیل

نقشه های مرکز فرهنگی
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آمار ساختمان و برج سازی منطقه 9 مشهد (به همراه نمودار)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

آمار ساختمان و برج سازی منطقه 9 مشهد (به همراه نمودار)

معرفی منطقه و ناحیه بندی آن:

نحوه استقرار بناهای شهر یکی از مهمترین مسائل ارتباطی بین انسان و محیط شهری است بناهای شهر با فضایی که ایجاد می‌کنند و تناسبات و سازمان فضایی‌شان یکی از مولفه‌های هویتی شهر و به تبع آن هویت فرهنگی جامعه هستند. ازآنجایی که آگاهی از وضع موجود می‌تواند برنامه‌ها را در اصطلاح مسیر و تقویت نکات مثبت یاری رساند، مطالعه حاضر به وضعیت موجود ساختمانهای بلند در سطح منطقه 9 شهر مشهد خواهد پرداخت .

ساختمانهای بلند به دلیل موقعیت سازه‌ای، اقتصادی ، فرهنگی ، زیست محیطی و تحولاتی که در شیوه زیست و فعالیت انسان به وجود می‌آورند بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت عدم مکانیابی صحیح و انتخاب کاربری نامناسب و غفلت از سایر موضوعات مرتبط با حیات شهری، می‌توانند عامل پدید آورنده بسیاری از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی برای شهر باشند.

منطقه 9 با مساحتی حدود 3467 هکتار ، 55/13 درصد از کل شهر را شامل می‌شود. تعداد 66 ساختمان بلند مرتبه در این منطقه وجود دارد که از این تعداد 13 ساختمان در حال ساخت ، 46 بنا کاربری مسکونی، 3 بنا تجاری و 3 بنا بصورت هتل و یک بنا با کاربری فرهنگی می‌باشد.

منطقه 9 طبق ناحیه بندی طرح جامع به 6 ناحیه تقسیم می‌شود. مساحت و جمعیت هر یک از نواحی به شرح ذیل می‌باشد .

مساحت ناحیه یک 3/533 هکتار و جمعیت آن 30828 می‌باشد .

مساحت ناحیه دو 5/570 هکتار و جمعیت آن 32921 می‌باشد .

مساحت ناحیه سه 5/399 هکتار و جمعیت آن 43824 می‌باشد .

مساحت ناحیه چهار 3/860 هکتار و جمعیت آن 25348 می‌باشد .

مساحت ناحیه پنج 7/617 هکتار و جمعیت آن 32595 می‌باشد .

مساحت ناحیه شش 491 هکتار و جمعیت آن 23038 می‌باشد .


مبانی نظری شاخص ها:

در مکانیابی بهینه سازه‌های بلند ، شاخصهای متعددی تاثیر گذار می‌باشند که هر یک از این شاخصها به زیر گروه‌های متعددی تقسیم می‌شوند در این مطالعه شاخصهای اصلی و زیر گروههای مهم آن با توجه به اطلاعات موجود در نظر گرفته شده است و شامل شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی ـ فرهنگی ، زیست محیطی و کالبدی می‌شود که به بررسی آنها می‌پردازیم.

گسترش پیکره و حجم شهرها پیامدهای افزایش جمعیت و روی آوردن جمعیت ساکن در قلمروهای بیرون از شهر به روی کانونهای شهری است. این پدیده اندازه شهرها را در گذر زمان تغییر داده و ضرورت گسترش شهر و پذیرش جمعیت و فعالیتهای اقتصادی وابسته به آنرا گریز ناپذیر کرده است. پاسخگویی به نیازهای تازه برای سکونت واستقرار در مراکز شهری به دو شیوه گسترش افقی و گسترش عمودی امکانپذیر است که در گسترش پیکره شهر آمیزه‌ای از هر دوشیوه به کار گرفته می‌شود.

هنگامی که توسعه افقی شهر به سبب وجود عواملی چون عوارض طبیعی پیرامون شهر و بسته بودن بستر مناسب توسعه شهر ، جلوگیری از گسترش شهر در عرصه‌های کشاورزی و زیست محیطی و ... که متضمن منافع اقتصادی و زیستی برای ساکنان شهر است و یا قوانین و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی شهر دچار محدودیت باشد ، توسعه عمودی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به عنوان راه حل مناسبتری برگزیده می‌شود. صرفه جویی در هزینه‌های ایجاد زیر ساخت ها و تاسیسات و تجهیزات شهری از عواملی است که نگرش گسترش شهر به شیوه عمودی را تقویت کرده و آنرا نسبت به گسترش افقی دارای برتری می‌داند.

در این نگرش مزیت دیگر این شیوه استفاده بهتر از زمین‌های آزاد شده به لحاظ کاهش ضریب سطح اشغال بنا به منظور توسعه فضاهای عمومی و خدمات شهری است و این روش یعنی افزایش تراکم ساختمانی ، به عنوان یکی از راه حل ها برای پاسخ گویی به نیازهای توسعه شهری و اسکان جمعیت افزایش یافته قلمداد می‌شود.

روی آوردن به ساخت بناهای بلندو افزایش شمار این بناها در پیکره شهر نشانه‌های آشکار افزایش تراکم جمعیت و فعالیت در کانونهای شهری است . این پدیده را می‌توان در هسته ها و محدوده هایی از شهر به صورت برجسته تری دید. افزایش تراکم را می‌توان به زبانی دیگر به معنای افزایش تقاضا برای سکونت در شهر و در محدوده‌های مشخصی از آن تعریف کرد. افزایش تقاضا برای سکونت در محدوده ها و مناطق معین وابسته به مزیت‌ها و ویژگیهای خاصی است که منطقه مورد نظر را از سایر مناطق شهر متمایز می‌کند .

این مزیت ها می‌تواند ناشی از شرایطی چون : سکونت گروههای اجتماعی برخوردار از اعتبار اجتماعی برتر، سطح بالاتر رفاه و فرهنگ ساکنین ، وضعیت اقلیمی و آب و هوای مناسب ، وجود چشم اندازهای طبیعی زیبا ، نزدیکی بیشتر به شبکه دسترسیها ، مرکزیت منطقه‌ای و شهری دسترسی به امکانات و خدمات شهری مناسب تر و ... باشد که به افزایش مرغوبیت منطقه‌ای منجر شده و به سبب این مزیتها به تقویت انگیزه متقاضیان سکونت در چنین مناطقی می‌انجامد.

نکته‌ای که در اینجا باید بر آن تاکید کرد اینست که عوامل تاثیر گذار بر پدیده بلند مرتبه سازی که هدف اصلی این مطالعات شناسایی آنهاست هر یک به گونه‌ای در تحولات بلند مرتبه سازی نقش دارند ولی نقش و اهمیت این عوامل همسان نبوده و عملکردی متفاوت از یکدیگر دارند. از اینرو در تجزیه و تحلیل نهایی و در جمع بندی نقش عوامل تاثیر گذار بر بلند مرتبه سازی می‌بایست با پرهیز از یکسان نگری ، وزن واهمیت هر یک از عوامل مشخص شود . عوامل شناسایی شده بر حسب وزن واهمیت رتبه بندی می‌شوند تا شناخت عوامل برتر و تعیین کننده به صورت عینی تر و واقعی تر به انجام رسد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد

سه‌شنبه 2 آذر 1395

آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد

مقدمه :

با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟

- انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :

1- گاو آهن

2- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه

3- زیر شکن

4- دیسک

5- شیار کش


- تولیدی انواع قطعات در ماه اول سال فروردین ماه:

- گاو آهن نوع برگردان

فروردین 350 قطعه

اردیبهشت 400 قطعه

خرداد 250 قطعه

تیر 300 قطعه

مرداد 400 قطعه

شهریور 400 قطعه

مهر 350 قطعه

آبان 200 قطعه

آذر 300 قطعه

دی 500 قطعه

بهمن 400 قطعه

اسفند 200 قطعه

- تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :

فروردین 400 قطعه

اردیبهشت 250 قطعه

خرداد 500 قطعه

تیر 350 قطعه

مرداد 300 قطعه

شهریور 350 قطعه

مهر 200 قطعه

آبان 350 قطعه

آذر 300 قطعه

دی 350 قطعه

بهمن 300 قطعه

اسفند 450 قطعه

- تولیدی زیر شکن :

فروردین 350 قطعه

اردیبهشت 300 قطعه

خرداد 200 قطعه

تیر 500 قطعه

مرداد 400 قطعه

شهریور 450 قطعه

مهر 200 قطعه

آبان 300 قطعه

آذر 350 قطعه

دی 450 قطعه

بهمن 300 قطعه

اسفند 250 قطعه

- تولیدی دیسک :

فروردین 250 قطعه

اردیبهشت 300 قطعه

خرداد 350 قطعه

تیر 400 قطعه

مرداد 450 قطعه

شهریور 500 قطعه

مهر 200 قطعه

آبان 300 قطعه

آذر 500 قطعه

دی 350 قطعه

بهمن 400 قطعه

اسفند 300 قطعه

تولیدی شیار کش :

فروردین 200 قطعه

اردیبهشت 250 قطعه

خرداد 300 قطعه

تیر 400 قطعه

مرداد 350 قطعه

شهریور 300 قطعه

مهر 500 قطعه

آبان 400 قطعه

آذر 400 قطعه

دی 300 قطعه

بهمن 450 قطعه

اسفند 350 قطعهخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد

شنبه 29 آبان 1395

طراحی مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و طراحی هتل در شهر مشهد

1 بیتوته‌ی کوتاه جهان و میهمان سرا

هتل خانه ای برای چند روز است. منزلی که زمانی کوتاه در آن بیتوته می کنیم. آیا هتل آرامش و امنیت خانه را برای ما فراهم می کند؟ آیا حس آشنای خانه را دارد و تمامی حس تعلقی را که در طول سالیان دراز به خانه پیدا کرده ایم، یکجا و بی واسطه به ما عرضه می کند؟

وظیفه‌ی هتل چیز دیگری است و کسی در هتل، خانه را باز نمی یابد. مسلماً هیچ مسافری در طی سفر خویش اقامت در یک منزل را به هتلی در همان شهر ترجیح نمی دهد. خانه مکانی ساکن، اما هتل فضائی سیال و شناور است که حسی از تعلیق را به جای تعلق و احساس گمنامی را به جای آشنائی می نشاند. خانه حکایت ابدیت و هتل آنی و زودگذر است. در نهایت خانه معنای ثبات و هتل اهمیت سفر را باز می نمایاند.

هتل پیش از اینکه هتل باشد یک عنصر شهری است و هیچ شهری بدون داشتن دست کم یک هتل یا حتی یک مسافرخانه‌ی بسیار کوچک هم که شده کامل نیست. از این زاویه هتل یک نماد شهری بوده و یا می تواند باشد و بایستی به عنوان سمبلی از هویت شهر عمل کند.

از آنجایی که هتل تنها بنایی از شهر است که مسافرین غریبه حق استفاده و بهره برداری از آن را به طور رسمی دارند، قادر است هویت جمعی شهر را در یک جا گرد آورده و آن را عرضه کند. از طرفی هتل با واژه سفر همراه است. مسافری که به شهر می آید یا از آن گذر می کند نیاز به محلی برای اقامت خویش دارد. هتل باید قابلیت این را داشته باشد که مسافر را در خود بپذیرد. اتاقهای خالی هتل در انتظار میهمان هایی هستند که چون سایه می آیند و می روند. هتل نه مقصد است و نه مبدا، نه آغاز و نه پایان که یک وقفه زمانی و مکانی در طول مسیر سفر است. ورود، خروج و تمام مشخصات فردی مسافر ثبت می شود اما وی همچنان ناشناس باقی می ماند. برخلاف انتظار،‌ این گمنامی دلپذیر است. این جا فضای برخورد نیست. خلائی در گذر زمان است که ما را در افکار و اندیشه های خویش رها می سازد. به داستان یا خوابی می ماند که در آن زمان فشرده شده و مسیری دراز را در زمانی کوتاه سپری می کنیم.

مسافرت در دنیای امروز به عنوان یکی از منابع بزرگ تجارت بین المللی محسوب می شود که نقش مهم و ارزنده ای در اقتصاد کشورها دارد. از طرفی مسافرت تنها یک نیروی اقتصادی قدرتمند نیست بلکه عوامل دیگری نیز می توانند در تقویت و تحکیم آن موثر باشند. مسافرت فعالیتی دو طرفه است که ضمن حفاظت از تاریخ و فرهنگ قدرت تخریب طبیعت را هم به همراه دارد.

هتل به عنوان نماد فیزیکی و معمارانه سفر، می تواند با طرح و برنامه ریزی درست، به رشد کیفی این مقوله کمک شایان توجهی کند. با توجه به اهمیتی که امروزه محیط زیست پیدا کرده است رعایت ابعاد زیست محیطی و پایداری در هتل ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

امروزه طراحی هتل ها غالباً از دست معماران خارج شده است. نه اینکه معماران آن را طراحی نمی کنند بلکه خواسته های کارفرما و ذهنیت کاذبی که از هتل ایجاد شده به شدت تعیین کننده است. این شدت را بخصوص در مناطق توریستی به عینه می توان مشاهده کرد. اصولاً این خاصیت مناطق توریستی است که خوراک بصری کوتاه مدتی را برای جلب توجه مسافران تولید می کنند که حاصل امر کاریکاتورهای مسخ شده از سبک‌های مختلف معماری است که درهم ادغام شده و در پوسته های ظاهری بنا خودنمائی می کنند. در واقع طراحی هتل های امروزه به تزئین پوسته ها تقلیل پیدا کرده است.

از هتل در دسته بندی کاربری های شهری به عنوان یک فضای عمومی یاد کرده اند حال آن که بیشتر یک فضای خصوصی است. گوشه و کنار هتل سرشار از فضاهای مکث و شخصی است. هیچ نگاه آشنا یا بیگانه ای سنگینی نمی کند. می توان ساعت ها در لابی هتل لم داد و در افکار و تخیلات خویش غوطه ور شد. دیگران سایه هایی بیش نیستند که شبح وار بدون اینکه دیده شوند می گذرند. هتل بیشتر یک فضای ذهنی است تا اینکه عینی باشد. خاطرات آن هم خاطراتی ذهنی هستند. ممکن است هیچ اتفاق خاصی نیافتد حتی دریغ از یک سلام آشنا اما اقامت در هتل خاطره انگیز است.

بسیاری از هتل های امروزی این ویژگی ها را با امکانات رفاهی بالا تامین می کنند. گرچه این امکانات لازمه یک هتل خوب است اما آن فضای غنی و سرشار ذهنی تنها از عهده قدرت مکان برمی آید که وظیفه معماران است.

حال این سؤال مطرح می شود که چگونه آن فضای رویایی و اسرارآمیز که قابلیت ارتباط بی واسطه با فضا و زمان را داراست خلق می شود.

1-2 جهانگردی

1-2-1 آغاز سخن

در فرهنگ عامه مردم ایران سفر و مسافرت جایگاه و اهمیت ویژه ای از جهت گسترش اطلاعات آگاهی ها و شناخت دارد. انسان با تجربه در این فرهنگ به انسان جهان دیده ای اطلاق می گردد که به سیر و سفر در اطراف و اکناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتی شناخت و نشانه ای در ذهن خود دارد.

مرز و بوم ایران نیز بستر مناسبی برای بروز و ظهور این نمادهای فرهنگی است. به لحاظ طبیعی ما از آب و هوا و شرایط اقلیمی متنوعی در هر گوشه از مملکت خود برخورداریم که در هر فصل گوشه ای از آن، جذب کنندة انسان های خوش ذوق است.

فرهنگ غنی و قدمت و تنوع فرهنگی ایران نیز شایستگی سیر و سفر در آن را دوچندان می کند. اقوام و ملیتهای فراوان با تنوع زبانی و فرهنگی، هر یک جاذبه هایی را برای شناخت و تعمق در آنها فراهم نموده که می تواند بستر مناسبی برای سیر و سفر ملل دیگر باشد.

آثار باستانی به جای مانده از همین اقوام و ملیتها، جاذبه هایی برای این تبادل فرهنگی و ارتباطات فراملیتی است. غنای فرهنگی و تاریخی، از آغاز تاکنون و بویژه در عصر حاکمیت اسلامی، قابلیتها و جاذبه های فراوانی را که زمینه ساز صنعت توریسم می‌باشد، به طور شگفت انگیزی با خود همراه دارد. اما این قابلیتها و جاذبه ها کمتر شناسایی و شناسانده شده است.

جهانگردی در دهه های اخیر توسعه فزاینده ای یافته است. برای بهبود ارائه خدمات در این بخش فنون و دانشهای گوناگون جمع شده اند تا جایی که جهانگردی لقب صنعت را به خود اختصاص داده است.

1-2-2 صنعت جهانگردی

شاید همة ما از واژة جهانگردی تصویر کم و بیش یکسانی در ذهن داشته باشیم. تصویری از مارکوپولو، ابن بطوطه، ناصرخسرو، … که جهان را گشتند و از خود سفرنامه و سیاحتنامه هایی بر جای گذاشتند. مقصود این سیاحان نام آور عمدتاً کشف نقاط نادیدة جهان و سفر به ناشناخته ها بود. اما امروز جهانگردی به مفهوم دیگر مطرح است و جهانگردان مقاصد و اهداف دیگری دارند. آنان دیگر به سفرهای طولانی نمی روند، سفرنامه نمی نویسند و قصد کشف جایی را ندارند. جهانگردان امروز برای تفریح، تفرج، سیاحت، زیارت، گذراندن اوقات فراغت، استراحت، آشنایی با سایر فرهنگها و بازدید ابنیه تاریخی و باستانی به سفر می روند. گاهی نیز نقاطی را برای سفر می‌گزینند که آنها را بارها دیده اند. هدف صرفاً جستجو و اکتشاف نیست و جهانگردان یک گروه خاص و استثنائی نمی باشند. امروزه جهانگردی عمومیت یافته و مقولة تازه ای مطرح گردیده است.

در فرهنگ لغات، جهانگردی را در اقطار عالم سفر کردن و شناخت و مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر به مقصد می رفته و به محل سکونت خود باز می گردد تعریف کرده اند.

در تعریف جامع جهانگردی باید کلیه عواملی را که در این موضوع به نحوی تاثیر می گذارند موردنظر قرار داد. این عوامل عبارتند از:

الف) جهانگرد

ب) عرضه کنندگان خدمات و کالاهای موردنیاز جهانگرد

ج) جامعة میزبان: فرهنگ ها و جاذبه های جهانگردی

بدین ترتیب جهانگردی مجموعه و منظومه ای است متشکل از جهانگرد و عرضه کنندگان خدمات و کالا و جامعه میزبان که با یکدیگر در تعامل و ارتباط بوده و هدف جلب و جذب جهانگرد را دنبال می کنند. جهانگردی صنعتی چند بعدی است که دربرگیرندة هتلها و مهمانسراها، رستورانها، مراکز تفریحی جاذبه های جهانگردی، سیستمهای حمل و نقل، واحدهای خدمات جهانگردی و واحدهای دیگری است که مجموعاً جهانگردی را در یک کشور شکل می دهند.

در تعریفی دیگر جهانگردی را چنین تعریف کرده اند:

جهانگردی عبارتست از به دیدار اقلیمهای گوناگون رفتن به قصد آگاهی یافتن بر احوال آن اقلیم و مردمانش و فرهنگ و چگونگی زندگی ایشان در زمان و مکان[1] و جهانگرد کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، مطالعه، تجارت، ورزش و یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر می کند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد. در اسلام نیز تأکیدات خاصی در مورد مسافرت وجود دارد.[2]

در سنت اسلامی نیز تا حد زیادی بر مسافرت تأکید شده پیامبر (ص) می فرماید: سافروا تصفحوا (وسایل: حدیث 1498) در اجماع و عقل نیز در موارد متعددی به سفر و آداب آن تأکید گردیده است و علاوه بر سفرهای واجب (مانند حج) سفرهای مستحب که همان جهانگردی است توصیه شده است.

1-2-3- صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

اثرات اجتماعی و فرهنگی صنعت توریسم را می توان در چند جمله خلاصه کرد.

1- توسعة روابط فکری، فرهنگی، هنری و اجتماعی بین افراد، کشورهای صادر کنندة توریست و افراد پذیرای توریست.

2- گسترش مبادلات و همکاریهای بین المللی و تقویت همبستگی میان ملل مختلف جهان به منظور زمینه سازی در توسعة تفاهم و انتقال نکات مثبت و سازندة سایر فرهنگها به مردم.

3- افزایش اطلاعات و در نتیجه بالا رفتن سطح فرهنگی.

اثرات اقتصادی توریسم از مورد توجه ترین اثرات صنعت توریسم می باشد.

در پایان قرن جاری صنعت جهانگردی به عنوان درآمدزاترین صنعت جهان مطرح می‌باشد. بسیاری از کشورها و مجامع بین المللی جهانگردی توریسم را به عنوان یکی از منابع مهم تأمین ارز در موازنه پرداختهای کشور محسوب می کنند و بدین لحاظ نقش صنعت جهانگردی در توسعة اقتصادی کشور ما امری محکوم تلقی می گردد. چه این صنعت همدوش با صنعت اکتشاف و استخراج و صادرات نفت گام برمی‌دارد و حتی در پاره ای از ممالک بعضاً به درآمدهای حاصل از فروش نفت طعنه می زند در کشور ما نیز برنامة اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ضمن توجه مخصوص به صنعت جهانگردی آنرا به عنوان جایگزین صادرات نفت پنداشته است.

به طور کلی آثار اقتصادی بهبود و گسترش صنعت توریسم را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف) جلوگیری از خروج ارز از کشور

ب) کشش ارز از خارج

ج) افزایش نرخ اشتغال

د) افزایش صادرات پنهان

هـ) صنعت توریسم به عنوان درآمد ملی

و) صنعت توریسم به عنوان درآمد دولت

آمارهای منتشره از سوی سازمان جهانی توریسم W.T.O حاکی از آنست که درآمدهای حاصله از توریسم در جهان ظرف 40 سال گذشته (1990- 1950) بیش از 99 برابر شده است. یعنی این درآمدها که در سال 1950 حدود 100/2 میلیون دلار بوده است در سال 1989 به بیش از 700/208 میلیون دلار رسیده است.[3]

با توجه به مطالب عرضه شده در این بخش و به عنوان چکیده آن این موارد قابل ذکر می‌باشند:

1- ایران از سابقة طولانی در زمینة سیر و سفر برخوردار است.

2- مفهوم سیر و سفر همراه با جهان، در ایران نیز دگرگون شده است.

3- کشور ایران چه از نظر جاذبه های طبیعی و چه از نظر جاذبه های فرهنگی و اجتماعی غنی می باشد.

4- در زمینة حمل و نقل مشکل عمده ای بر سر راه گسترش سیر و سفر وجود ندارد. امنیت راهها رو به بهبود است.

5- اکثریت قریب به اتفاق مناطق ایران از فقدان و یا کمبود خدمات مناسب و آبرومند بین راهی رنج می برند.

6- امکانات اقامتی به طور مناسب توزیع نشده است و به امر اقامت در فضای آزاد یا کمپینگ بهای لازم داده نشده است.

7- بهره‌وری مناسبی از مواهب طبیعی ایران صورت نمی گیرد که علت آنرا در عدم وجود امکانات بهره برداری مناسب دانستیم.

بنابراین هدف ما: (تلاش در جهت بهره برداری مناسب از مجموعة محیط اطراف سایت محل طراحی (کوه سنگی مشهد) و تلفیق این بهره برداری با رساندن خدمات مناسب به مراجعه کنندگان این مجموعه اعم از زائر، توریست داخلی و خارجی در شهر مشهد است.

3-1 گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری

طراحی عامل اصلی در رقابت بین المللی است. این توصیف کاملاً منطبق با صنعت هتل داری امروز است. طراحی به معنای انتخاب ها و تصمیماتی است که کیفیت و ارزش محصولات را تعیین می کند. در حقیقت طراحی چیزی است که عرضه کننده آن را ارائه می کند و کیفیت و ارزش چیزی است که مصرف کننده درک کرده و از محصولات و خدمات به دست می آورد. طرح های ارزان و سطحی با طرحی نامناسب، به یک زمان تعلق داشته و با گذشت زمان از بین رفته و ناکارآمد خواهند شد. در مجموع طراحی داخلی، تنها جنبه طراحی هتل است که برای مشتری ملموس و عینی است. بنابراین برای سرمایه گذاران و هتل داران داشتن معماران و طراحان متخصص داخلی، ضروری است.

اصولاً گرایش های طراحی در صنعت هتل داری توسط سه عامل طبقه بندی می شوند:

3-1-1- نقش نمادگرایی در هتل های لوکس

نقشی که نمادگرایی در تمامی هتل های تجملاتی بازی می کند باعث ورود میهمانان به دنیای جدیدی از تجارب شده و با وضعیت ویژه‌ی فانتزی گرایی پیوند می خورد. میهمانان هتل از طریق انتخاب دقیق هتل و خدمات، شخصیت خود را به دیگران نشان می‌دهند. آنها با این انتخاب وارد دنیایی می شوند که با آن سازگارند و با ارزش ادراکی هتل آمیخته شده است. این موضوع می تواند مهارت هتل در بهره گیری از نشانه های انحصاری، روش طراحی و پیشرفت تکنولوژی را نشان دهد. روابط انسانی به نمادگرایی بستگی دارد و روش طراحی باعث ارائه تصویر قوی از ارائه دهندگان آن نماد می شود. بسیاری از هتل های درجه یک که تاکید زیادی بر طراحی دارند می توانند دنیای جدیدی از تجارب مربوط به نمادها را به میهمانان عرضه کنند و بسیاری از آنها تبدیل به نمادهای فانتزیک زندگی شده اند. طراحی به عنوان یک معیار و به عنوان یک ابزار بازاریابی نیز به کار می رود. بسیاری از افراد در هنگام سفر، فعالانه در جست وجوی یک تجربه مفید و ارزشمند از مکان جدید هستند و هتل ها با طراحی اصولی و ترکیب عناصر مختلف باعث به وجود آمدن مکانی مطلوب و منحصر به فرد شده و سبب برگشت مجدد افراد مختلف و اقامت در هتل ها می شوند. مثلا هتل های هایت موجود در سراسر دنیا که طراحی و ساخته شده اند، هیچ گونه شباهتی به یکدیگر ندارند. امروزه هتل ها سعی در جذب حس فانتزی گرایی گردشگران دارند. مسافران در جستجوی مکانی فراتر از یک اقامتگاه صرف هستند. آنان در جستجوی این هستند که بر دانش و تفریح خود بیافزایند.

3-8-2- همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح

در حال حاضر بسیاری از هتل داران در بازارهای لوکس معتقدند که هیچ تفاوت بارزی بین نیازهای یک تاجر و یک گردشگر در این دو بخش وجود ندارد. هر چند که بسیاری بر این باورند که باید بتوانند تسهیلات متمایزی را ارائه کنند. نزدیکی و هم پوشانی بین این دو مورد، موضوعی پیچیده و در عین حال انعطاف پذیر است. عامل اصلی این باور در هم پوشانی و ارتباط تجارت و گردشگری، ارائه اتاقهای مناسب جهت دو گروه فوق است. بیشتر مسافران تجاری در هتل هایی اقامت می کنند که سه عامل اساسی: خدمات خوب، موقعیت مکانی مناسب و رضایت از پرداخت پول را به آنها ارائه کند. معمولاً مسافران تجاری به علت مشغله کاری، زمان بیشتری را خارج از هتل به سر می برند و بیشتر جهت استحمام و خواب به هتل مراجعه می کند و به طبع توقع فضایی آرام، محیطی راحت و نورپردازی ای مناسب را دارند، ولی مسافران تفریحی بیشتر خواستار حس قوی تری از مکان هستند. آنها مایل به آشنایی با فرهنگ محلی بوده و خواهان مواجهه شدن با هتلی هستند که دارای طرحی داخلی باشد. مسافران تجاری بیشتر نگران این هستند که هتل چطور به نیازهای آنها پاسخ می دهد. موارد ضروری برای این گروه عبارتند از: مبلمان اداری با میز مخصوص تحریر و فضای موردنیاز، ارائه نوشت افزار، اتاق های تمیز با نور مناسب و استفاده تجهیزاتی مانند دستگاه چاپ، کپی و فاکس، کامپیوتر شخصی و چاپگر. با افزایش سفرهای تجاری و تفریحی، غالباً مسافران هر دو مورد را تواماً انجام می دهند. این امور در طراحی و عملکرد هتل ها هم منعکس شده و هتل های تجاری نیز تسهیلات و خدمات خانوادگی و تفریحی را ارائه می کنند. از سوی دیگر، هتل های تفریحی تسهیلات و خدمات تجاری و کنفرانسی ویژه ای دارند.

3-1-3- بهره گیری از فناوری

فناوری جدید، نقش مهمی در طراحی پروژه های جدید ایفا می کند. در حقیقت هتل ها برای موفق بودن همانند یک سیستم دقیق کارخانه ای کار می کنند. صرفه جوئی در انرژی، مدیریت ضایعات، فضاسازی و تعیین ساعات کاری، می تواند بیشترین استفاده را در یک هتل به بار آورد. کنترل طرح و ساختار آن به نرم افزارهای کامپیوتری و ارتباط آن با IT وابسته است. فناوری، به وجود آورنده زمان و پول کافی در راستای ایجاد و ارائه خدمات به مشتریان در هر هتل پنج ستاره است. در هتل های بزرگ، سیستم های مدیریت انرژی بسیار مهم بوده و سیستم های مرکزی کنترل انرژی برای حذف هزینه های غیرمنطقی و اضافی طراحی شده اند. هرچه فناوری به کار رفته در اطاق ها بیشتر باشد، طراحی اتاق هم دشوارتر است. فراهم کردن مواد، ترکیبات، نوردهی و فناوری موثر و مخفی از اهمیت خاصی برخوردار است.

3-2 هتل شرایتون

پاریس ، فرانسه

تاریخ تکمیل ساخت: 1996

مساحت ساختمان: m2 15700

هتل شرایتون پاریس که در ترمینال دو، فرودگاه شارل دوگل پاریس قرار دارد با توجه به محل استثنایی اش در کنار جاده اصلی و معماری حجیم و سنگین خود به یک نشان شهری تبدیل شده است.

پل اندرو: معمار این هتل سعی کرده است به جای بازگشت به گذشته و ایجاد حس نوستالژی در مسافران با استفاده از مفاهیمی ساده چون آرامش، راحتی و شادمانی فضایی باشکوه و مجلل خلق کند.

در بدو ورود لابی زیبا و باشکوهی قرار دارد که فضاهای متنوعی چون تریا، پذیرش، نگهبانی، اتاق چمدانها و … در خود جای داده است و سایر فضاهای اصلی در اطراف آن قرار دارند. مسافران برای رسیدن به اتاقها از فضایی بسیار دلپذیر و زیبا عبور می کنند که پس از بالا آمدن از پله ها یا آسانسور آنان وارد کریدورهایی می شوند که به یک آتریوم مرکزی بسیار زیبا و بزرگ باز می شود. برای ورودی اتاقها از درهای بسیار نفیس استفاده شده است. اتاق ها به طور کلی بسیار زیبا و دارای ظاهری کلاسیک هستند که در آنها از وسایل مجلل و مجهز که کار با آنها بسیار ساده است استفاده شده است و به طور کلی تمام جزئیات به دقت و به گونه ای طراحی شده سات که دو صفت سادگی و کاربردی بودن آن را دارا باشد.

5-1 خراسان

5-1-1 وجه تسمیه

نام خراسان که به اعتقاد برخی از قرن پنجم میلادی به بخش وسیعی از قلمرو شرقی ایران اطلاق شده مرکب از دو واژة «خور» (خورشید) و «آسان» (برآمد) است.

معنی آنرا برخی «طرف مشرق» گفته اند. برخی «مطلع آفتاب»، برخی «سرزمین خورشید طالع» و عده ای «خاور زمین» و گروهی «مشرق» که در زبان پهلوی هم به همان معنی آمده است.[4]

5-1-2 جغرافیای خراسان

الف. دوران قبل از اسلام

حدود خراسان در دوره های مختلف متفاوت بوده است. در کتیبه بیستون از خراسان با عنوان «پرثو» نام برده شده و حدود پرثو یا خراسان در آن دوران از شمال دریاچه آرال و سرزمین ماساژتها و رود سیحون، از مشرق سرچشمه های جیحون و رودخانه سند، از جنوب زرنگ (سیستان) و از مغرب قومس (دامغان) و هیرکانیا (گرگان) بوده است.[5]

ب- دوران اسلامی

در دوران اسلامی، مقدسی از اقلیم مشرق با عنوان «کشور پهناور خراسان» نام برده و مولف حدود العالم در سال 376 ه . ق حدود خراسان را از مشرق، هندوستان از مغرب، نواحی گرگان و از شمال رود جیحون تعیین کرده است.[6]

ج- دوران قاجاریه

آخرین تغییراتی که در مرزهای خراسان داده شده مربوط به دوران قاجاریه است که در سال 1273 ه. ق به موجب «قرارداد پاریس» هرات و قسمتهایی از افغانستان از خراسان جدا شد و در سال 1299 ه. ق براساس «قرارداد آخال» 34 شهرک و روستا از شمال خراسان منفک و به روسها واگذار گردید.


د. خراسان کنونی

خراسان کنونی با مساحتی حدود مساحت کل کشور در شرق و شمال شرقی ایران قرار گرفته است. مساحت این استان حدود 303692 کیلومترمربع بوده و حدود آن عبارت است از:

- در شمال و شمال شرقی به طول 700 کیلومتر مرز مشترک ایران با شوروی

- در شرق به طول 600 کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان

- در جنوب به استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان

- در مغرب به استان اصفهان و استان سمنان و دشت گرگان

- در ابتدا مرکز استان خراسان، شهر مشهد بوده و شامل 15 شهرستان بوده است. شهرهای مهم این استان عبارتند از: سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام، گناباد، بیرجند، کاشمر، قوچان، شیروان، نیشابور، درگز (محمودآباد)، اسفراین (میان‌آباد)، فردیس، طبس و بجنورد.

ولی در سال‌های اخیر به دلیل رشد و توسعه سریع شهر مشهد و استان خراسان، این استان به 3 استان خراسان رضوی با مرکزیت مشهد، خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند و خراسان شمالی با مرکزیت بجنورد تقسیم شد.

این استان از نظر طبیعی مجموعه ای است از کوهها، دره ها، جلگه ها و بیابانها. به همین جهت آب و هوا و میزان بارندگی سالیانه آن در نقاط مختلف متفاوت است.

5-1-3- جمعیت

آخرین آمارگیری جمعیتی (سال 1370 شمسی) بالغ بر 6013200 نفر بوده که از این تعداد 51% در نقاط شهری، 47% در نقاط روستایی سکونت دارند و 2% غیرساکن بوده‌اند.


5-1-4- وضعیت اقلیمی

استان خراسان از نظر آب و هوایی وضعیت متغیری دارد. دمای هوا از شمال به جنوب افزایش می یابد و از میزان بارندگی سالیانه کاسته می شود. برحسب تنوع مناطق جغرافیایی آب و هوای استان را می‌توان به انواع سرد کوهستانی، معتدل کوهستانی، نیمه بیابانی و گرم و خشک بیابانی تقسیم کرد.

حداکثر درجه حرارت استان تا 8/45 درجه سانتی گراد و حداقل آن 2/39- درجه سانتی‌گراد می رسد.

حداکثر بارندگی سالیانه 2/319 میلیمتر و حداقل میزان بارندگی سالیانه 2/108 میلیمتر تخمین زده شده است.

5-2- مشهد

5-2-1- وجه تسمیه

شهادت امام رضا (ع) در سال 203 ه. ق در نزدیکی طوس اتفاق افتاد و ایشان در همانجا مدفون شدند. آرامگاه ایشان و روستاهای اطراف به نام «مشهد الرضا» یعنی محل شهادت رضا شهرت یافت. از آن پس مشهد الرضا به اختصار «مشهد» نامیده شد.

5-2-2- وضعیت ساکنان

الف- زبان و گویش

بیشتر مردم مشهد ایرانی و تعدادی نیز ترک و کرد و عرب هستند، اما زبان رسمی مردم این شهر فارسی و لهجه مشهدی است.

ب- مذهب

99% ساکنان مسلمان و غالباً پیرو مذهب شیعه جعفری و بقیه ساکنان پیروان ادیان و مذاهب دیگر هستند.

ج- معیشت

براساس آمارگیری، بیشترین درصد شاغلان در مشهد را، بخش خدمات و صنعت تشکیل می دهد و درصد بخش خدمات همواره در حال افزایش است که علاوه بر مسایل عام مربوط به شهرهای ایران، مشهد به دلیل موقعیت زیارتی و تجارتی و سیاحتی، زمینه جلب و جذب این مشاغل را دارد.


5-2-3- مطالعات تاریخی

چگونگی پیدایش شهر مشهد:

- مهمترین عاملی که در طول تاریخ در شکل گرفتن سکونت در این منطقه موثر بوده است موقعیت طبیعی حوزه کشف رود و حوزه اترک می باشد.

- حوزه کشف رود در تمام دوره اسلامی و حتی در دوره های پیش از اسلام از مراکز عمده سکونت در خراسان شمالی بوده است.

- در دوره اسلامی مهمترین و پرجمعیت ترین سکونتگاه حوزه کشف رود ولایت طوس بوده که مرکز آن شهر طایران بوده است. به مرور زمان که اهمیت شهر طایران و شهر نیشابور کاسته شد، شهرهای جدیدی به اسامی نوغان و دهکده سناباد بوجود آمدند. (نوغان محلی است که مشهد در آن به وجود آمده و سناباد قریه مشهوری است که حضرت رضا (ع) و هارون الرشید در آن مدفون شده اند).

- در اواخر قرن دوم هجری، هارون الرشید برای سرکوب شورشهایی که ایرانیان در این منطقه به پا می کردند به این خطه آمد و در همین موقع در ولایت طوس وفات یافت و در دهکده سناباد در کنار شهر نوغان مدفون شده درست ده سال پس از این حادثه یعنی در سال 403 هجری، امام هشتم شیعیان علی بن موسی الرضا (ع) در طوس وفات یافت و در هارونیه به خاک سپرده شد. از این تاریخ، این محل زیارتگاه شیعیان گردید و به نام مشهد الرضا موسوم شد.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول: تعریف و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و روند توسعه آن

1-1 بیتوته کوتاه جهان و میهمان سرا

1-2 جهانگردی

1-2-1 آغاز سخن.............................................................................................................................

1-2-2 صنعت جهانگردی..................................................................................................................

1-2-3 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی......................................................

1-3 دسته بندی هتلها................................................................................................................................

1-3-1 هتلها........................................................................................................................................

1-3-2 محدوده هتل...........................................................................................................................

1-3-3 انواع هتل................................................................................................................................

الف. هتلهای مرکز شهر......................................................................................................................

ب. هتلهای ویژه خودرو و موتورداران............................................................................................

پ. هتلهای فرودگاه.............................................................................................................................

ت. هتلهای تفریحی و توریستی.........................................................................................................

ث. مجتمع ساختمانهای مشاع و مشترک..........................................................................................

1-4 مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف کیفیت خدماتی در هتلها.................................................

1-5 بررسی روند هتل سازی در ایران....................................................................................................

فصل دوم: کاروانسراها

2-1 مقدمه: کاروانسراهای ایرانی............................................................................................................

2-2 کاروانسراها و فضاهای وابسته به راه...........................................................................................

2-2-1 ساباط.....................................................................................................................................

2-2-2 رباط........................................................................................................................................

2-2-3 کاربات....................................................................................................................................

2-2-4 کاروانسرا...............................................................................................................................

2-2-5 خان.........................................................................................................................................

2-2-6 آب انبار..................................................................................................................................

2-2-7 حوض، برکه، پایاب، چاه.......................................................................................................

2-3 مهمانخانه و دسکره...........................................................................................................................

2-4 طرح رباط و کاروانسرا.....................................................................................................................

2-5 انواع کاروانسراها...............................................................................................................................

2-6 نمونه هایی از کاروانسراهای ایرانی..........................................................................................

فصل سوم: بررسی مصادیق و نمونه های موجود (مطالعات تطبیقی)

3-1 گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری.........................................................................................

3-1-1 نقش نمادگرایی در هتلهای لوکس.........................................................................................

3-1-2 همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح.......................................................................................

3-1-3 بهره گیری از فناوری............................................................................................................

3-2 هتل شرایتون......................................................................................................................................

3-3 هتل برج العرب....................................................................................................................................

3-4 هتل لاله................................................................................................................................................

3-5 دیگر نمونه های موجود....................................................................................................................

فصل چهارم: بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ساختمانهای بلند در ایران جهان

4-1 مقدمه: سیر تحول ساختمانهای بلند.................................................................................................

4-2 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی دردنیا...................................................................

4-2-1 نخستین دوره ساخت بناهای بلند..........................................................................................

4-2-2 دوره دوم ساخت بناهای بلند.................................................................................................

4-2-3 دوره سوم ساخت بناهای بلند...............................................................................................

4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهای بلند............................................................................................

4-3 ساخت بناهای بلند درآستانه قرن 21..............................................................................................

4-4 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه جدید در ایران....................................................................

4-4-1 شروع ساخت بناهای بلند با شیوه جدید درایران................................................................

4-4-2 روند احداث بناهای بلند دردهه 40........................................................................................

4-4-3 آغاز ساخت بناهای بلند مسکونی..........................................................................................

4-4-4 روند احداث بناهای بلند در دهه 50......................................................................................

4-4-5 حرکت جدید دراحداث ساختمانهای بلند................................................................................

4-4-6 سالهای اوج بلند مرتبه سازی................................................................................................

4-4-7 ساخت بناهای بلند در اواخر دهه 70....................................................................................

4-4-8 علل و ریشه‌یابی دلایل ساخت بلندمرتبه‌ها در ایران............................................................

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان.....................................................................................................................................

5-1-1 وجه تسمیه..............................................................................................................................

5-1-2 جغرافیای خراسان..................................................................................................................

الف. دوران قبل از اسلام...................................................................................................................

ب. دوران اسلامی..............................................................................................................................

ج. دوران قاجاریه...............................................................................................................................

د. دوران کنونی..................................................................................................................................

5-1-3 جمعیت استان.........................................................................................................................

5-1-4 وضعیت اقلیمی.......................................................................................................................

5-2 مشهد....................................................................................................................................................

5-2-1 وجه تسمیه.............................................................................................................................

5-2-2 وضعیت ساکنان.....................................................................................................................

الف. زبان گویش.................................................................................................................................

ب. مذهب.............................................................................................................................................

ج. معیشت............................................................................................................................................

5-2-3 مطالعات تاریخی (چگونگی پیدایش شهر مشهد)..................................................................

5-2-4 اوضاع طبیعی.........................................................................................................................

5-2-4-1 زلزله..................................................................................................................................

5-2-4-2 زمین شناسی....................................................................................................................

5-2-4-3 وضعیت اقلیمی..................................................................................................................

الف. دما و رطوبت هوا.......................................................................................................................

ب. وزش باد........................................................................................................................................

ج. وضعیت حرارتی هوا در شب و روز...........................................................................................

د. تأثیر اقلیم بر فضای سبز..............................................................................................................

5-2-4-4 شبکه ارتباطی....................................................................................................................

5-2-5 مطالعات اجتماعی (طرح جامع مشهد)...................................................................................

5-2-5-1 چگونگی توسعه آینده مشهد............................................................................................

5-2-5-2 چشم انداز آینده...............................................................................................................

5-2-5-3 مساحت و جمعیت.............................................................................................................

5-2-5-4 تراکم..................................................................................................................................

الف. تراکم جمعیت..............................................................................................................................

ب. تراکم ساختمان.............................................................................................................................

5-2-6 معماری....................................................................................................................................

5-2-6-1 معماری سنتی...................................................................................................................

5-2-6-2 عناصر شاخص معماری..................................................................................................

فصل ششم: راهنمای طراحی- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنمای طراحی....................................................................................................................................

6-1-1 برنامه‌ریزی تسهیلات..............................................................................................................

6-1-1-1 تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...................................................................................

6-1-2 تعریف پروژه...........................................................................................................................

6-1-3 برنامه تخصیص فضا.............................................................................................................

6-1-4 شرح فعالیت‌ها.........................................................................................................................

6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه.....................................................................................................

6-2 ضوابط و استانداردهای هتل............................................................................................................

6-3- ضوابط و استانداردهای تجاری.....................................................................................................


فصل هفتم: مطالعه سایت (کوه سنگی)

7-1 پارک ملی کوه سنگی..........................................................................................................................

7-2 موقعیت شهری....................................................................................................................................

7-3 بررسی کالبدی....................................................................................................................................

7-3-1 محدوده کوه سنگی و همسایگی آن......................................................................................

7-3-2 شبکه ارتباطی پیرامون طرح...................................................................................................

7-3-3 کاربریهای پیرامون محوطه کوه سنگی.................................................................................

7-3-4 توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین........................................................................................

7-3-5 تأسیسات زیربنایی مکانیکی...................................................................................................

7-3-6 امکانات و محدودیتها...............................................................................................................

7-3-7 بررسی طرح‌های بالاسر........................................................................................................

الف- طرح تفضیلی..............................................................................................................................

ب- طرح جامع....................................................................................................................................

7-3-8 اصول و مبانی طراحی پارک کوه‌سنگی................................................................................

7-3-8-1 مقدمه...................................................................................................................................

7-3-8-2 مبنای طراحی پارک............................................................................................................

7-3-8-3 مبنای معماری فضای سبز................................................................................................

7-3-9 تجزیه و تحلیل پارک...............................................................................................................

الف- مقیاس........................................................................................................................................

ب- روحیه...........................................................................................................................................

ج- هماهنگی........................................................................................................................................

د- ارتباطی..........................................................................................................................................

7-3-10 روش ساخت پارک...............................................................................................................

الف- معابر پیاده.................................................................................................................................

ب- معابر سواره................................................................................................................................

ج- آب‌نماها.........................................................................................................................................


فصل هشتم: سایت آنالیز

8-1 مقدمه.....................................................................................................................................................

8-2 اهداف کلان طراحی.............................................................................................................................

8-2-1 اهداف طراحی..........................................................................................................................

8-3 عوامل مؤثر در شکل‌گیری طرح.......................................................................................................

8-4 سایت.....................................................................................................................................................

فصل نهم: معرفی طرح

9-1 توجیه و علل انتخاب طرح..................................................................................................................

9-2 مشخصات عملکردی...........................................................................................................................

9-2-1 فهرست عملکردی....................................................................................................................

9-3 معرفی طرح...........................................................................................................................................

9-3-1 طبقات اتاق خواب....................................................................................................................

9-3-2 ارتباطات عمودی.....................................................................................................................

9-3-3 فضاهای عمومی......................................................................................................................

الف- لابی و سرسرای ورودی.........................................................................................................

ب- فضاهای اداری............................................................................................................................

پ- نمازخانه.......................................................................................................................................

ت- فضاهای تجاری...........................................................................................................................

ث- رستوران......................................................................................................................................

ج- رستوران چشم‌انداز.....................................................................................................................

چ- استخر...........................................................................................................................................

خ- سالن اجتماعات.............................................................................................................................

د- پارکینگ..........................................................................................................................................

9-3-4 فضاهای خدماتی.....................................................................................................................

9-4 خصوصیات ساز‌ه‌ای...........................................................................................................................

9-5 تأسیسات..............................................................................................................................................

الف- سیستم سرمایش و گرمایش...................................................................................................

ب- سیستم فاضلاب..........................................................................................................................

9-6 آکوستیک..............................................................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی دانشکده پزشکی مشهد

سه‌شنبه 25 آبان 1395
اینجانب کارآموزی خود را در دانشکده پزشکی مشهد یکی از مجموعه دانشکده های علوم پزشکی این شهر سپری کردم. تاریخچه اولین پیشنهاد راه اندازی دانشگاه در مشهد در سال 1313 ارایه شده است. در حدود دهه 1320 در محل قبلی ساختمان دانشکده پزشکی(واقع در خیابان دانشگاه روبروی سازمان مرکزی)، مدرسه ای به نام دبستان همت قرار داشت که پس از چندی به آموزشگاه عالی بهداشت تبدیل شد. ابتدا آموزشگاه عالی بهداری در مشهد تاسیس گردید و سپس دانشکده پزشکی مشهد، در دوم آذر ماه سال 1328 توسط مرحوم دکتر زنگنه، وزیر فرهنگ آن زمان رسماً افتتاح شد و با 61 دانشجو، یک نفر دانشیار و هفت معلم حق التدریس و با بودجه اولیه یکصد هزار تومان آغاز به کار کرد. اولین رئیس دانشکده پزشکی مشهد مرحوم دکتر حسین سامی راد بود. پس از دایر شدن دانشکده ادبیات مشهد، به استناد قانون تأسیس دانشگاهها درشهرستانها مبنی بر این که با تشکیل دو دانشکده می ت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کشت باغات شهرستان مشهد

دوشنبه 24 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه32 فهرست مطالب چکیده ........................................................................................................................................ 2   مقدمه.................................... 3   اهداف.................................... 4   پیشینه نگاشته ها......................... 5   روش تحقیق................................ 9   وضع تولید میوه در کشور................... 10   تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات.......... 12   نحوه بیمه باغات.......................... 14   محاسبه درصد خسارت (افت کمی- افت کیفی) محصول باغ   20   محاسبه درصد نهایی خسارت محصول............ 22   غرامت قابل پرداخت........................ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شرکت برق مشهد

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
شرکت برق مشهد 107 صفحه در باره شرکت   این شرکت در سال 1373 به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسید ه است و   فعالیت های عمده شرکت اجرای قراردادهای پنجگانه منعقده با شرکت برق منطقه   می باشد     موضوع قراردادهای پنجگانه به شرح ذیل می باشد :     1-قرارداد "خدمات مشترکین"در خصوص خدمات بعد از برقراری سرویس برق و   انجام کلیه اقدامات مورد نیاز مشترکین     2-قرارداد "برنامه ریزی و طراحی"در خصوص مطالعه ،برنامه ریزی و طراحی   اقدامات مرتبط،احداث ،توسعه،اصلاح و بهینه سازی تاسیسات توزیع     3-قرارداد "اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع " در خصوص حمل ،نگهداری   مواد و نصب و اجرا در جهت اصلاح و بهینه سازی خطوط و پست ها ، ساختمانها   و روشنایی معابر     4- قرارداد " توسعه و نوسازی شبکه های ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: شرکت، مشهد

دانلود نقشه شهر مشهد

یکشنبه 18 مهر 1395
دانلود نقشه شهر مشهد کامل با فایل اتوکدی 1395 برای تحلیل سایت دانشجویی در درس طراحی معماری و پیدا کردن سایت مورد نظر پروژه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، نقشه، مشهد

بررسی تاثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی مشهد

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات29     مسئله ی تحقیق :با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات و اثر آن بر میزان فروش آوری شرکت ها در گذشته و حال تصمیم گرفتیم به بررسی اثرات هزینه ی تبلیغات بر فروش شرکتها بپردازیم .پیشینه ی تحقیق :انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی میکند .تاریخ تبلیغات را درجهان به سه دوره تقسیم کرده اند .1- دوران ماقبل بازاریابی و مبادله ی کالا با کالا که در اواخر این دوران صنعت چاپ پا به عرصه ی وجود گذاشت .2- دوران ارتباطات انبوه از 1700 تا دهه ی اول قرن 20 که تبلیغات شدت بالایی گرفت .3- دوران پژوهش تبلیغات به عنوان یک نیروی اجتماعی و اقتصادی مهم تلقی می گردد .پیشینه ی تبلیغات در ایران را در عهد ناصر الدین شاه قاجار میدانیم . اولین شرکت تبلیغاتی در ایران در سال 1316 به نام کانون آگهی زیبا راه اندازی شد . تا سال 1337 هیجده کانون آگهی در تهران فعالیت دا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله بافت های فرسوده وغیررسمی شهر مشهد

یکشنبه 4 مهر 1395
بافت های حاشیه شهر مشهد : مساحت سکونتگاه های غیررسمی حدود 3850 هکتار برآورد شده و طبق آمار سال 1385 ، جمعیت 820 هزار نفر یعنی معادل یک سوم جمعیت شهرمشهد را به خود اختصاص داده اند . غالبا در شمال شرق و شمال مشهد شکل گرفته اند البته لکه هاییی نیز در غرب و جنوب هم وجود دارند با این تفاوت که سکونت گاه های با منزلت پایین در شمال شرق واقع شده اند . طبق برآوردهای انجام شده درحدود 170 هزار واحد مسکونی جهت بافت حاشیه لازم می باشد و میانگین بعد خانوار دربافت حاشیه حدود 5 نفر در مقابل 4 نفر در مشهد می باشد .لازم به ذکر است که میانگین افزایش جمعیت مناطق حاشیه 1.5 برابر افزایش جمعیت شهر مشهد برآورد شده است . به لحاظ ساخت و ساز اغلب در لبه مسیل ها و حرایم به صورت نامستحکم و غیر اصولی شکل گرفته اند . به جز بحث های کالبدی ،‌ریزدانگی ،‌عدم استحکام بنا ،‌مشکلات شبکه معابر ،‌ویژگی ها ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

شنبه 3 مهر 1395
دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد  فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 33         فهرست مقدمه سیستم حسابداری شرکت برق واحدهای اجرائی سیستم ثبت اسنادحسابداری درکامپیوتر گردش عملیات سیستم حسابداری درآمد مشترکین سیستم نگهداری حسابهای درآمد مشترکین وظائف حسابدار درآمد مسئول شرح وظائف حسابداری درآمد مشترکین ممیزی صدور اسناد فروش ماهانه بدهکاربستانکارکردن مشترک حق اکشف پرداخت اضافه واریزی جاری 97666 آمارفروش انشعاب ماهیانه سپرده های جاری 96002 صدور سند فروش مکانیزه لغو سابقه مشترکین اداره خدمات مشترکین پیشنهادات    مقدمه شرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق میزان رضایت دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها در مشهد

جمعه 2 مهر 1395
فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :44 1-1         مقدمه سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد. دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم کرد. ازطرفی با توجه به نهش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پرکردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است. بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم کنند که این مسابقات هرچه باشکوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند. در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نگاهی گذرا به تصفیه خانه آب مشهد 19 ص

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات19 تصفیه خانه مشهد در جنوب غربی شهر مشهد در منتهی الیه کوی آب وبرق درشهرک ولی عصر قرار گرفته است.این تصفیه خانه آب دریافتی خود را از دو سد طرق و کارده تأمین نموده وبعد از انجام مراحل تصفیه فیزیکی جهت شرب به مخازن کوی آب وبرق و ملک آباد منتقل می نماید.سد کارده در شمال و سد طرق در جنوب شهر واقع شده که آب ارسالی از کارده به صورت ثقلی و از فاصله ای حدود 42کیلومتر توسط لوله ای به قطر 800 mm وارد شده و آب ارسال شده از سد طرق توسط پمپاژ 120 متر بالا برده شده و سپس به صورت ثقلی فاصله ای حدود 16 کیلومتر را با لوله ای به قطر 700 mm طی نموده تا به تصفیه خانه برسد.حداکثر میزان آبدهی توسط دو سد کارده و طرق بترتیب 65000 و31000 متر مکعب است که مجموعاً 96000 متر مکعب در شبانه روز از ایندو سد به تصفیه خانه منتقل که بر این اساس گنجایش تصفیه خانه مشخص می شود.در صورت را ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: نگاهی، گذرا، تصفیه، خانه، مشهد، ص

بررسی سیستم حسابداری صنعتی کارتن مشهد 45 ص

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات45 مقدمهحسابداری بهای تمام شده (صنعتی) بخش عمده ای از فن حسابداری را تشکیل می دهد که استفاده از آن برای دستیابی به بهای تمام شده محصولات تولیدی و خدمات ارایه شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور ضروری بنظر می رسد ، زیرا با تقلیل بهای تمام شده محصولات و خدمات از طریق کنترل هزینه ها ،مدیریتامکان می یابد بهای فروش را مطابق با عرضه و تقاضا تعیین نماید.به عبارت دیگر ،سود باید از تقلیل بهای تمام شده بدست آید نه از طریق افزایش بهای فروش، البته لازم به ذکر است که کاهش قیمت نباید منجر به کاهش چشمگیر کیفیت گردد.در این تحقیق سعی شده است ، سیستم حسابداری بهای تمام شده شرکت کارتن مشهد تا جایی که اجازه دسترسی به اطلاعات می باشد بررسی گردد.اهمیت حسابداری بهای تمام شده :حسابداری بهای تمام شده با ابزار حسابداری ، مدیریت را برای برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی نتایج ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 52 )
   1       2       3       4    >>