X
تبلیغات
رایتل

دانلود پاورپوینت مخمر

جمعه 2 مهر 1395
• خمیر مایه یا مخمر یک قارچ میکروسکوپی است . در طبیعت در همه جا یافت میشود و قادرست قندها را به الکل و گاز دی اکسید کربن و ترکیبات معطر تبدیل کند. مخمر شرایط اسیدی را برای تخمیر ترجیح می دهد و پ-هاشن بین 4 الی 6 برای فعالیت آن ایده آل است. در خارج از محدوده مذکور ، فعالیت مخمر به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . مواد نگهدارنده مانند ترکیبات بازدارنده رشد کپک به قدرت مخمر برای تولید گاز آسیب وارد مینماید . درجه حرارت صحیح برای نگهداری مخمر و حفظ فعالیت آن بسیار حائز اهمیت است. درجه حرارت های خیلی سرد یعنی صفر درجه سانتیگراد و یا کمتر لزوماً مخمر را نمی کشد . در حقیقت مخمر میتواند منجمد شود و زنده بماند اما انجماد غیر صحیح میتواند سلولهای مخمر را تخمیر نماید که در این صورت توانائی تخمیر را از دست می دهد                   فایل پ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، پاورپوینت، مخمر

دانلود تحقیق اثر فشار ایزو استاتیک بالا برفعالیتهای متابولیکی و ریخت شناسی مخمر

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
استفاد ه از فرآیند فشار بالا یک امکان بالقوه برای فرآوری و نگهداری موادغذایی به شمار می آید . این فرآیند قادر به غیرفعال ساختن میکرواورگانیزمها و آنزیمها بوده و بکارگیری این فناوری در صنایع غذایی نیازمند شناخت سازوکار و سینتیک فشار در تخریب و نابودی و یا غیرفعال کردن میکرواورگانیزمها، آنزیمها و پروتئینها می باشد1)و (2  اولین گزارشها در مورد تأثیر فشار ایزواستاتیک بر میکروارگانیزمها توسط Cretes در سال 1883 منتشر گردید. او باکتریهای زنده ای را در عمق5100  متری دریا مشاهده نمودار [ 3] همچنین اثر استفاده از فشار بالا برای نگهداری شیر توسط Hite  و همکاران در دانشگاه ویرجینای غربی مورد بررسی قرار گرفت (4). اصولا سلولهای رویشی مخمرها وکپک ها نسبت به فشار حساس هستند و در فشارهای 300 - 600 مگاپاسکال غیرفعال می شوند .اما باکتریها نسبت به فشار بسیار مقاوم بود ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
¨مخمرها قارچ هایی هستند که در تمام طول  چرخه ای رویشی خود و یا در بخشی از آن تک یاخته ای می باشند. از نظر طبقه بندی ، بیش از 60 جنس و 500 گونه مخمر تاکنون شناسایی شده است . ¨اندازه سلول مخمرها بزرگتر از باکتری ها و کوچک تر از کپک بوده وبه شکل های تخم مرغی ، باریک و بلند ، بیضوی و یا کروی مشاهده می شوند . ¨اکثر مخمرهای مهم در مواد غذایی از طریق جوانه زدن و تقسیم دوتایی تکثیر می یابند . مخمرها در دامنه وسیعی از PH اسیدی (5/8-5/1) و غلظت تا حدود %18 اتانل قادر به رشداند . ¨رنگ های زیادی از قبیل کرمی ، صورتی تا قرمز به وسیله مخمرها تولید می شود . ¨مخمرها قادر هستند به طریقه بی‌هوازی اختیاری ، رشد نمایند. بدین معنی که از اکسیژن یا ترکیبات آلی به عنوان پذیرنده نهایی الکترونها استفاده می‌کنند. در محیط واجد اکسیژن فراوان ، مخمرها مواد قندی را تخمیر کرده ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

چهارشنبه 31 شهریور 1395
¨مخمرها قارچ هایی هستند که در تمام طول  چرخه ای رویشی خود و یا در بخشی از آن تک یاخته ای می باشند. از نظر طبقه بندی ، بیش از 60 جنس و 500 گونه مخمر تاکنون شناسایی شده است . ¨اندازه سلول مخمرها بزرگتر از باکتری ها و کوچک تر از کپک بوده وبه شکل های تخم مرغی ، باریک و بلند ، بیضوی و یا کروی مشاهده می شوند . ¨اکثر مخمرهای مهم در مواد غذایی از طریق جوانه زدن و تقسیم دوتایی تکثیر می یابند . مخمرها در دامنه وسیعی از PH اسیدی (5/8-5/1) و غلظت تا حدود %18 اتانل قادر به رشداند . ¨ رنگ های زیادی از قبیل کرمی ، صورتی تا قرمز به وسیله مخمرها تولید می شود . شامل 38 اسلاید powerpoint ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه اثر فشار ایزو استاتیک بالا برفعالیتهای متابولیکی و ریخت شناسی مخمر در صنایع غذایی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
استفاده از فشار ایزو استاتیک بالا در تحقیقات بیولوژیک و مواد غذائی در دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی اثر فشار ایزو استاتیک بر فعالیت متابولیکی مخمر ابتدا سویه خالص تجارتی مخمر Saccharomyces cerevisiae را به مدت 5،10و 15 دقیقه تحت فشارهای 150,125,100,75,50 مگاپاسکال قرار داده و یک نمونه نیز به عنوان شاهد و بدون اعمال فشار نگهداری گردید . کلیه نمونه ها پس از  24 ساعت نگهداری در 4°C  از نظر تعداد پرگنه در واحد حجم (CFU)  فعالیت آنزیمی و تغییرات ریخت شناسی ،  مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فشار50 MPa  هیچ تأ ثیری بر مخمر نداشته اما فعالیت آنزیمی مخمر تحت اثر فشار های 75 و 100 مگاپاسکال در مدت 10 و 15 دقیقه اعمال فشار به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد . با اینحال تصاویر میکرو گراف الکتر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت استفاده از فشارهای بالای هیدرو استاتیک بر روی مخمر و درصنایع غذایی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
چکیده   استفاده از فشار ایزو استاتیک بالا در تحقیقات بیولوژیک و مواد غذائی در دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است . در این پژوهش به منظور بررسی اثر فشار ایزو استاتیک بر فعالیت متابولیکی مخمر ابتدا سویه خالص تجارتی مخمر Saccharomyces cerevisiae را به مدت 5 ، 10 و 15 دقیقه تحت فشارهای 150,125,100,75,50 مگاپاسکال قرار داده و یک نمونه نیز به عنوان شاهد و بدون اعمال فشار نگهداری گردید .   کلیه نمونه ها پس از  24 ساعت نگهداری در 4°C  از نظر تعداد پرگنه در واحد حجم (CFU)  فعالیت آنزیمی و تغییرات ریخت شناسی ،  مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فشار 50 MPa  هیچ تأ ثیری بر مخمر نداشته اما فعالیت آنزیمی مخمر تحت اثر فشار های 75 و 100 مگاپاسکال در مدت 10 و 15 دقیقه اعمال فشار به میزان قابل ملاحظ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد مخمر در صنایع غذایی

چهارشنبه 24 شهریور 1395
 کشت استارتر در محیط آزمایشگاهی، به صورت تمرکز میکروارگانیزم های زنده که در جهت تسریع و استاندارد سازی تهیه غذاهای تخمیرشده بکار گرفته می شود، تعریف می شود. این آماده سازی تجاری باید به صورت ایمن صورت گیرد، به این معنی که ، غیر آلرژی زا و غیر بیماری زا باشد. علاوه بر ایمن بودن ، نژادمیکروبی باید با غذایی که تهیه می شود سازگار باشد. همچنین باید به راحتی نگهداری و رشد کنند. مخمر نانوایی، استارتر میکروبی مهمی برای تهیه محصولات نانوایی می باشد. در این فصل، مخمر به عنوان عنصر تشکیل دهنده پخت نان معرفی می شود. در کنار کاربردهای پخت نان و تخمیر خمیر مایه، مخمر تجاری برای تهیه الکل، شراب، آبجو، و دیگر محصولات مختلف لبنی تخمیر شدنی بکار می رود. خلاصه ای از مهمترین غذاهای تهیه شده با مخمردر جدول 9.1 نشان داده شده است. saccharomyces cerevisiae، یگ گونه اصلی از مخمر تجاری برای تخمیر غذا می باشد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید