X
تبلیغات
رایتل

نرم افزار ارسال تلگرام با سریال دائمی و بدون محدودیت

شنبه 29 آبان 1395

نرم افزار ارسال تلگرام با سریال دائمی و بدون محدودیت


نرم افزار ارسال تلگرام با سریال دائمی و بدون محدودیت تعداد شماره به بینهایت شماره همزمان ارسال مینمایدخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن

شنبه 29 آبان 1395

آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی

پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در بخش مورد بررسی قرار دهد.


[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

[3] . The south American Radio Caamunication

[4] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

[5] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

[6] - ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

[7] - مک براید، شن؛ یک جهان چندین صدا (گزارش مک براید) مترجم ایرج پاد، (سروش، تهران 1375) ص 70خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مرز و محدودیت طلاق

جمعه 28 آبان 1395

مرز و محدودیت طلاق

مرز و محدودیت طلاق

دنباله ی این آیات در مورد طلاق آیه 228 بقره چنین می خوانیم زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه دیدن و پاک شدن عده نگهدارند و اگر ایمان به خدا و روز جزا دارند برای آن ها جایز و حلال نیست که آنچه را خدا در رحم آن ها آفریده کتمان کنند و همسران آن ها برای رجوع به آن ها و از سرگرفتن پیمان زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترین در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن ها است حقوق شایسته ای قرار داده است و مردان بر آن ها برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

فلسفه محلل بعد از سه طلاق: در آیه ی بعد یعنی 230 ادامه می دهد اگر سه طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر این که زن او همسر دیگری انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و زن با همسر اول مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می شمردند و این ها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می نماید.

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد بدون آن که در این مدت عمل آمیزشی بین من و او انجام گیرد آیا می توانم به شوهر اولم باز گردم؟ حضرت پاسخ منفی داده و فرمود ازدواج با شوهر اولت در صورتی صحیح است که با همسر جدیدت آمیزش کرده باشی و سپس آیه فوق نازل شد. که اولاً باید عقد دائمی باشد با شوهر دوم ثانیاً باید نزدیکی انجام شود. کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند با توجه به اینکه یقین دارد و با این طلاق همسرش برای همیشه از آن دیگری خواهد بود این عمل وجدان او را جریحه دار ساخته تا مجبور نشود معمولاً دست به چنین کاری نخواهد زد. در حقیقت موضوع محلل و یا صحیح تر ازدواج مجدد با همسر دیگر مانعی است که بر سر راه مردان بوالهوس و فریبکار گذارده شده است تا زن را بازیچه هوسهای سرکش خود نسازد و به طور نامحدود و از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند و باید توجه داشت محل به عنوان یک مسئله مطرح نیست بلکه سخن از ازدواج مجدد است ازدواج واقعی و جدی لیکن اگر فجر به طلاق شود تمایل بین زن و شوهر اول باشد می توانند باز زندگی را از سر گیرند.

هنگامی که زنان را طلاق دادی و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز پسندیده ای رها سازید و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تحدی کردن با آن ها آشتی نکنید و هر کس که چنین کند به خویشتن ستم کرده، آیه ای در مورد نادیده گرفتن حقوق و احترام زن هشدار داده آیه می گوید تامدت عده بپایان نرسیده گرچه روز آخر آن باشد مرد فرصت دارد یا با همسرش آشتی کند و صمیمانه زندگی نماید «فَامسِکُو هُّنَ بِه مَعرُوفٍ» و یا اگر زمینه را مساعد نمی بینید او را رها سازد «سَرِّ حُو هُنِّ بِمَعروفٍ» ولی باید توجه داشت که هر یک از رجوع یا جدایی باید با احسان و نیکوکاری توام بوده و از انتقام جویی خالی باشد (بقره 231) «وَلا تُمسِکوهُنَّ مِیذراً لِتَغتدوُا و مَن یفعَلُ ذالک ظَلَمَ نَفسِه» نباید برای زیان رساندن زنان را نگاه دارید که بخودتان ظلم می کنید زیرا رجوعی که بر اساس حق کشی باشد دیگر هیچگونه آرامشی در آن نیست و چون از نظر قرآن زن و مرد در توام خلقت جزء یک پیکرند بنابراین پایمال کردن حقوق زن تعدی به استقبال کیفر الهی رفته و بخویشتن ظلم کرده است. از آیه 232 بقره استفاده می شود، زنان که یک بار ازدواج کرده اند در ازدواج مجدد خود چه آن ها که می خواهند با شوهر اول ازدواج کنند مجدداً و یا با شوهر دیگر هیچگونه نیازی به جلب موافقت اولیاء خود ندارند و حتی مخالف آنان بی اثر است و در مورد ازدواج دختران باکره که چنین آیا نیاز به اجازه ولی دارد یا نه شرح آن در کتب فقهی و رسائل علمیه آمده است و این آیه ساکت است.

فهرست مطالب صفحه

مرز و محدودیت طلاق.....................................................................................2

ازدواج زنان بعد از مرگ شوهران.................................................................... 4

طلاق زن قبل از زناشویی..................................................................................4

نباید زنان را وادار به بخشیدن مهر کرد............................................................ 6

مناسب ترین موقع ازدواج................................................................................8

تاثیر رضایت شوهر......................................................................................... 10

پاداش خدمت شوهر به همسر خود..................................................................10

خوشا به حال چنین زنانی................................................................................10

بهترین زنان................................................................................................... 11

طلاق در ملل و ادیان مختلف..........................................................................11

قانون طلاق در اسلام...................................................................................... 11

علل و انگیزه های طلاق..................................................................................12

حق زن در طلاق............................................................................................13

مهر و نفقه.......................................................................................................14

حق طلاق.......................................................................................................14

افزایش طلاق در زندگی جدید...................................................................... 15

طلاق در ایران............................................................................................... 16

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟.......................................................................17
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: محدودیت، طلاق

بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل شمال تبریز

یکشنبه 18 مهر 1395
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تعیین محدودیت های دریفت دائمی طبقات براساس قابلیت تعمیر سازه و میزان خسارات وارده پس از زلزله

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
عنوان مقاله :تعیین محدودیت های دریفت دائمی طبقات براساس قابلیت تعمیر سازه و میزان خسارات وارده پس از زلزله محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات: 8   نوع فایل :  pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کنترل حالت کشویی مبتنی بر قانون راهنمایی با تاثیر محدودیت زاویه

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
    موضوع مقاله به فارسی : کنترل حالت کشویی مبتنی بر قانون راهنمایی با تاثیر محدودیت زاویه کلمات کلیدی : پسگام، زاویه ضربه، کنترل مد لغزشی، هدایت نهایی، وسیله نقلیه تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۸  صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    Chinese Journal of Aeronautics سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴  میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :     چکیده   مقدمه فرموله‌کردن مسئله طراحی قانون راهنمایی تاثیر ضربه شبیه سازی با زاویه برخورد های مختلف نتیجه گیری مراجع —————————– برای خرید فایل مقاله انگلیسی  به صورت آنلاین از لینک زیر استفاده نمائید   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

یک رویکرد برآورده‌کردن محدودیت فازی براى تجرید سیگنال

چهارشنبه 31 شهریور 1395
    موضوع مقاله به فارسی : یک رویکرد برآورده‌کردن محدودیت فازی براى تجرید سیگنال کلمات کلیدی : تجرید موقتی، مجموعه های فازی، شبکه‌های محدود فازی، نمایش دانش، پردازش سیگنال تعداد صفحات مقاله انگلیسی :  ۱۷ صفحه فرمت مقاله  انگلیسی : PDF فایل ترجمه : ندارد نام ژورنال :    elsevier – sciencedirect سال انتشار مقاله : ۲۰۰۸  میلادی —————————– فهرست مقاله انگلیسی :   چکیده     مقدمه کارهای گذشته یک مثال تعاریف قبلی مدل MFTP ۱٫۵٫ راه حل یک MFTP تحلیل ثبات الگو ۱٫۶٫ توپولوژی رام ۲٫۶٫ ثبات سلسله مراتبی شناسایی الگو ۱٫۷٫ مدلسازی قسمت‌های سیگنال ۲٫۷٫ ابتکار برای افزایش بهره وری شناسایی ۳٫۷٫ کاربردی واقعی مدل بحث و نتیجه‌گیری مراجع   ——&md ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله مکانیابی p هاب مرکز ناقص با محدودیت جریان ورودی به هاب با در نظر گرفتن رویکرد MMc

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
12 صفحه pdfچکیده مقاله:مساله مکان یابی هاب به دنبال یافتن محل هاب ها و تخصیص سایر گره ها به آنها می باشد. مدلهای اولیه مکانیابی هاب فرض میکنند که شبکه هاب به صورت یک گراف کامل می باشد. این درحالی می باشد که معمولاً محدودیتهایی در ارتباط مستقیم بین نقاط از نظر شرایط جغرافیایی و سیاسی وجود دارد. به همین دلیل در این مقاله فرض کامل بودن به صورت آزاد فرض شده است. که این امر فرض هاب ناقص را ممکن می سازد. مساله هاب ناقص در بخش های حمل و نقل عمومی از جمله خطوط اتوبوس، تاکسی، مترو و خطوط حمل و نقل اورژانسی می تواند نقشی اساسی ایفا نماید. از اینرو بررسی شبکه هاب در چنین شرایطی بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد بود. همچنین در این مقاله میزان جریان ورودی به یک هاب محدود درنظر گرفته شده است؛ زیرا نامحدود بودن ظرفیت میتواند منجر به ساختار تخصیصی گردد که یک هاب درصد بالایی از انتقال ترافیک شبکه را برعهده داشته ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله مکانیابی انبار در حالت تقاضای گسسته ی وزندار احتمالی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
16 صفحه pdfچکیده مقاله:مکان یابی انبار، یکی از تصمیم های بلندمدت و استراتژیک در بهینه سازی سیستم های حمل و نقل است که از عوامل زیادی نظیر هزینه های نیروی کار، زیرساخت ها، نزدیکی به بازار و دردسترس بودن نیروی کار تأثیر می پذیرد. مسئله مکانیابی انبار با هدف کمینه کردن هزینه و با توجه به محدودیت ظرفیت، مکانی را برای احداث انبار پیشنهاد می کند که بتواند به مقدار بیشتری از تقاضای مشتریان خدمترسانی نماید. در این مطالعه به بررسی مسئله مکانیابی انبار با وجود محدودیت ظرفیت در حالت تقاضای گسسته ی وزن دار احتمالی پرداخته شده است. از این رو ابتدا، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط تک هدفه درحالی که تابع هدف آن شامل هزینه های ثابت احداث انبار و هزینه های متغیر جابه جایی محصول می باشد؛ توسعه داده شده است. در این مدل با در نظر گرفتن کارخانه، انبار و بازار، هدف این است تا مشخص شود که کدام انبارها احداث شو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع طبقه بندی و محدودیت سیستم های ساختمان های بلند

یکشنبه 28 شهریور 1395
دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع طبقه بندی و محدودیت سیستم های ساختمان های بلند نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 14 شرح محتوا طبقه بندی و محدودیت سیستم های ساختمان های بلند : یکی از الزامات مهم در طراحی و اجرای ساختمان ها، تامین ایمنی در برابر آتش سوزی است. برای این منظور لازم است تا ساختمان به نحوی طراحی و اجرا گردد که در صورت وقوع حریق، ایمنی جانی و مالی شهروندان به نحو منطقی و متناسب با کاربری ساختمان تامین شده باشد.... محدودیت استفاده از شیشه در نمای ساختمان سیستم لوله قابی (Framed Tube) پدیده لنگی برشی (shear lag) پیدایش سیستم لوله ای سیستم لوله های دسته بندی شده Bundled tube   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد دینامیک کربوهیدرات ها هنگام رشد تناسلی و محدودیت محصول بذر سالیانه رایگرس

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه27 فهرست مطالب چکیده مقدمه مواد و روش ها نتایج توضیحات 3-1- تغییرات وزن خشک 3-2- تغییر در کربوهیدرات های محلول در آب اغلب محصول بذر علوفه های علفی کم است و از کل محصول درو شده فقط 20-10%  بذر به دست می آید. محصول بذر تحت تاثیر مقدار کربوهیدراتی است که به آن منتقل می شود. اما اطلاعات مربوط به ذخیره و حرکت کربوهیدرات ها در دوره رشد مولدی(تناسلی) علوفه های علفی محدود است و استفاده از دانه های انبار شده و تازه مشابه  بذر به دست آمده از بافت گیاهی هم نتایجی مبهمی به دست می دهد. برای تعیین این مسئله که آیا کل مقدار کربوهیدرات گیاه محصول بذر را محدود می کند، مشارکت بافت های گیاهی و مولدی در محصول بذر، الگوی تجمع کربوهیدرات محلول در آب (WSC) و حرکت مجدد آن ها، محل رویش رایگرس پرنیال(Lol ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله کامل در مورد تئوری محدودیت

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 14 فهرست مطالب: چکیده مقدمه مفاهیم و اصول تئوری محدودیتها قاعده های طلایی در تئوری محدودیتها فرایند تفکر در تئوری محدودیتها ابزارهای موردنیاز برای کاربرد تئوری محدودیتها طبقات شرطهای مجاز زمانبندی ریسمان هماهنگی ذخیره موقت ضروریات ریسمان هماهنگی ذخیره موقت تئوری محدودیتها و برنامه ریزی خطی نتیجه گیری منابع و ماخذ چکیده در اواخر دهه 80 گلدرات فیزیکدان یهودی، روشی برپایه اهداف و رویه های کار کارخانجات ارائه داد که فلسفه حاکم بر آن با نام تئوری محدودیتها (THEORY OF CONSTRAINTS=TOC) و راهکارهای اجرایی آن به نام فناوری تولید بهینه، شهرت یافت. تئوری محدودیتها مبتنی بر بهبود مستمر بوده و تمرکز اصلی آن بر شناسایی محدودیتها و گلوگاههای تولیدی به منظور افزایش مستمر دستیافت کل کارخانجا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مدل چند هدفه برای موجودی چند کالا با محدودیت فضای انبار

یکشنبه 21 شهریور 1395
<a href="http://ieshop.sellfile.ir/prod-177347-مدل+چند+هدفه+برای+موجودی+چند+کالا+با+م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برنامه ارسال پیام تبلیغاتی انبوه در وایبر بدون محدودیت (ارزانترین قیمت ممکن)

یکشنبه 21 شهریور 1395
              قیمت استثنایی      محصول یا شغل خود یا هر چیز دیگر را به رایگان و بدون هیچگونه محدودیت تبلیغ کنید نرم افزار تبلیغات وایبری تحت ویندوز 7 و 8 میباشد و با نصب آن میتوانید بصورت انبوه و رایگان به هر تعداد که بخواهید به کاربران وایبر پیام تبلیغاتی متنی و عکسی ارسال کنید. این برنامه هیچ محدودیتی در نصب نداشته و به برنامه یا تخصص خاصی نیاز ندارد و کاملا به زبان فارسی می باشد. به همراه برنامه بانک شماره موبایل کشور را به شما خواهیم داد. تمام آموزش های لازم را درون پوشه ای که پس از خرید دریافت میکنید قرار داده ایم. نسخه نمایشی و فیلم آموزشی را  مشاهده کنید.   به دلیل همه گیر شدن اپلیکیشن وایبر ، زمیه ارسال پیامک تبلیغاتی وایبر هم فراهم شده ، زیرا که این تبلیغات کاملا خونده شده و در حال حاضر بسیار تاثیر گذار می باشد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ترجمه آماده 18 صفحه ای تئوری محدودیت ها و حسابداری THE THEORY OF CONSTRAINTS

جمعه 19 شهریور 1395
The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals toconcepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and operating capacity to match demand and current throughput levels. The issue of how to manage scarcecapacity has risen in priority both because of a constant search for greater efficiency and because ofimbalances between the supply and demand of many resources. Multiple constraints have emerged throughout the Irish economy for individual firms, and for entire sectors. Firms in the internationally tradedsector operate within the constraints of globalised lean production models. Those in the non-traded sectorsface novel problems related to the shortage of staff and other resources, where slac ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 17 )
   1       2    >>