X
تبلیغات
رایتل

بررسی فرآیندهای جوشکاری مقاومتی

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

بررسی فرآیندهای جوشکاری مقاومتیفرآیندهای جوشکاری «مقاومتی» Resistance Welding

مقدمه و کلیات : فرآیندهای جوشکاری مقاومتی با فرآیندهای قبلی تفاوت کلی دارد .اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار توأماً انجام می گیرد .فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت مذاب نیز می رسند که طبق قانون ژول حرارت حاصل با رابطه زیر تعیین می شود .Q=KRI2t

=I شدت جریان( آمپر) ، R مقاومت( اهم)، t زمان( ثانیه) وQ ،حرارت (ژول).

فرآیندهای قوس الکتریکی حرارت در روی کار بوسیله هدایت و تشعشع توزیع می شود اما در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی حرارت در عرض داخلی و سطح مشترک دو ورق در موضع اتصال در اثر عبور جریان الکتریکی تولید و منتشر می شود . جریان الکتریکی مذکور از طریق الکترودها و تماس آنها به سطح کار منتقل و یا از طریق ایجاد حوزه مغناطیسی احاطه شده در اطراف کا به قطعه القاء می شود . هر چند هر دو روش بر اساس حرارت مقاومتی پایه گذاری شده است اما معمولاً نوع اول فرآیند جوشکاری مقاومتی و دومی به فرآیند جوشکاری القائی نیز مرسوم شده است .

فاکتورهای شدت جریان و زمان از طریق دستگاه جوش قابل کنترل هستند ، اما مقاومت الکتریکی به عوامل مختلف بستگی دارد از جمله : جنس و ضخامت قطعه کار ، فشار بین الکترودها ، اندازه و فرم و جنس الکترودها و چگونگی سطح کار یعنی صافی و تمیزی آن .

مقاومت 3 مقاومت تماس بین دو ورق مهمترین قسمت است. فلزات دارای مقاومت الکتریکی کم بوده بالنتیجه مقاومتهای 1و3و5 اهمیت بیشتری پیدا می کنند . مقاومتهای 2و4 بستگی به ضریب مقاومت الکتریکی و درجه حرارت قطعه کار دارد .مقاومتهای 1 و 5 ناخواسته بوده و باید حتی المقدور آنرا کاهش داد . تمیزی سطح کار و الکترود و نیروی فشاری وارد بر الکترود عوامل تقلیل دهنده این مقاومتها (1و5) می باشند .

از نظر اقتصادی لازم است که فاکتور زمان حتی المقدور کاهش یابد . که در نتیجه جریان الکتریکی لحظه ای بالا در حدود 10000 – 3000 آمپر با ولتاژ 10 – 5/0 ولت مورد نیاز است . انواع مختلف روش های جوشکاری مقاومتی به روش ایجاد مقاومت موضعی بالا و تمرکز حرارت در نقطه مورد نظر ارتباط دارد ، ولی به هر حال تماس فیزیکی بین الکترودهای ناقل جریان الکتریکی و قسمت هایی که باید متصل شوند نیز مورد نیاز است . بطور کلی فرآیندهای جوشکاری مقاومتی یکی از بهترین روش ها برای اتصالات سری است .

دستگاههای جوشکاری مقاومتی شامل دو واحد کلی است : واحد الکتریکی (حرارتی) واحد فشاری(مکانیکی) . اولی باعث بالا بردن درجه حرارت موضع مورد جوش و دومی سبب ایجاد فشار لازم برای اتصال دو قطعه لب رویهم در محل جوش است .

منبع معمولی تأمین انرژی الکتریکی ، جریان متناوب 220 یا250 ولت است که برای پائین آوردن ولتاژ و افزایش شدت جریان (به مقدار مورد لزوم برای جوشکاری مقاومتی) از ترانسفورماتور استفاده می شود .که سیم پیچ اولیه با سیم نازکتر و دور بیشتر و ثانویه با سیم کلفتر و دور کمتر (اغلب یک دور ) به الکترودها متصل است .

جریان الکتریکی از طریق دو الکترود (فک ها) به قطعه کار و موضع جوش هدایت می شود که معمولاً الکترود پائین ثابت و بالایی متحرک است .الکترود همانند گیره یا فک ها دو قطعه را دروضعیت لازم گرفته و جریان الکتریکی برای لحظه معین عبور می کند که سبب ایجاد حرارت موضعی زیر دو الکترود در سطح مشترک دو ورق می شود. جریان الکتریکی در سطح تماس باعث ذوب منطقه کوچکی از دو سطح شده و پس از قطع جریان و اعمال فشار معین و انجماد آن ، دو قطعه به یکدیگر متصل می شوند .

الکترود در فرآیند های مختلف مقاومتی می تواند به اشکال گوناگونی باشد که دارای چندین نقش است از جمله : هدایت جریان الکتریکی به موضع اتصال ، نگهداری ورقها بر رویهم و ایجاد فشار لازم در موضع مورد نظر و تمرکز سریع حرارت در موضع اتصال الکترود باید دارای قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و مقاومت «اتصالی» یا تماسی (contact resistance) کم و استحکام و سختی خوب باشد ،علاوه بر آن این خواص را تحت فشار و درجه حرارت نسبتاً بالا ضمن کار نیز حفظ کند .ازاین جهت الکترود ها را از مواد آلیاژی مخصوص تهیه می کنند که تحت مشخصه یا کد RWMA به دو گروه A آلیاژهای مس و B فلزات دیر گدار تقسیم بندی می شوند ، در جدول (1001) و (1101) مشخصات این دو گروه درج شده است .

مهمترین آلیاژهای الکترود مس ـکرم ، مس ـ کادمیم ، و یا برلیم ـکبالت ـ مس می باشد .این آلیاژها دارای سختی بالا و نقطه انیل شدن بالائی هستند تا در درجه حرارت بالا پس از مدتی نرم نشوند ، چون تغییر فرم آنها سبب تغییر سطح مشترک الکترود با کار می شود که ایجاد اشکالاتی می کند که در دنباله این بخش اشاره خواهد شد .

همانطور که قبلاً اشاره شد قسمت هائی که قرار است بیکدیگر متصل شوند باید کاملاً برروی یکدیگر قرار داشته و در تماس با الکترود باشند تا مقاومتهای الکتریکی «تماسی» R1 وR5 کاهش یابد . مقاومت الکتریکی بالا بین نوک یا لبه الکترود و سطح کار سبب بالا رفتن درجه حرارت در محل تماس می شود که اولاً مرغوبیت جوش را کاهش می دهد (جوش مقاومتی ایدآل جوشی است که علاوه بر استحکام کافی علامتی در سطح آن ملاحظه نشود ) .د : “ له کردنی ” Mash welding :

این روش در تولید شبکه های سیمی نظیر سبد یا محافظ های توری لامپ های مختلف یا اسکلت مفتولی برای بتونهای مسلح و یا سیم ورق نظیر چرخهای بعضی از انواع اتومبیل بمیزان فراوان بکار گرفته می شود . سیم ها با طرح لازم بر روی فک ها با الکترودیی که به صورت مسلح با شکاف های پیش بینی شده قرار می گیرند و با یک فشار و پائین آوردن الکترود جریان الکتریکی از محل تماس سیمهای رویهم قرار داده شده عبور کرده و بر اساس جوش مقاومتی ذوب موضعی در این محلها بوجود آمده و پس از پایان عبور جریان الکتریکی عمل اتصال انجام می گیرد .

ح : فرآیند جوشکاری “ کوک” Stich welding :

یکی از الکترودها در این فرآیند بنحوی طرح شده است که توسط سیستم کنترل شده ای حرکت متناوب رفت و برگشتی (بالا و پائینی) دراد و همزمان با این حرکت صفحه کار نیز شبیه پارچه در زی چرخ خیاطی حرکت انتقالی افقی می کند . بدین ترتیب یک سری جوش نقطه ای بطور متوالی با فاصله معین بین ورق ها ایجاد می شود که شبیه بخیه های دوخته شده در زیر چرخ خیاطی است . می توان فاصله نقطه جوش ها را آنچنان کاهش داد تا دکمه های جوش کمی بر روی هم سوار شوند . در این حالت به شدت جریانی بیش از حد عادی نیاز است چون مقداری از جریان الکتریکی از جوش مجاور عبور می کند .

و : جوش “ پیش طرحی” Projection welding :

اصول کلی این روش شبیه جوشکاری نقطه مقاومتی است . ورق ها قبلاً تغییر فرم مناسبی داده می شوند . بطورکلی محلهای جوش شامل برجستگی های لازم است و هنگامیکه دو ورق در زیر الکترود (که می تواند شبیه فکهای پرسکاری دارای فرمهای خاصی باشد ) قرار گرفت و فشار و جریان الکتریکی لازم در الکترود اعمال شد جریان الکتریکی از محلهای تماس یا موضع های بر آمده عبور کرده و مطابق با اصول کلی جوشکاری مقاومتی در این نقاط ذوب موضعی ایجاد و سپس دو قطعه بیکدیگر متصل می شوند .

تفاوت کلی این فرآیند همانطور که اشاره شد در شکل الکترودها است که شبیه فکهای پرس می باشد . همچنین فشار و شدت جریان بالاتر است . بدین ترتیب در یک سیکل عملیات چندین نقطه جوش داده می شوند . یکی از نکات حساس و مهم در این فر آیند جنس الکترود ها است که اولاً باید دارای ضریب هدایت الکتریکی و حرارتی کم و ثانیاً مقاومت و سختی خوب و درجه حرارت انیل شدن بالا باشند که قبلاً نیز به آنها اشاره شده است . از طرف دیگر سطوح این فکها باید کاملاً موازی باشند و به دلیل وسعت سطح آنها تا موازی بودن آنها موجب تغییرات در میزان فشار شده و درنتیجه چگالی جریان الکتریکی در نقاط تماس مختلف یکسان نخواهد شد . و در بعضی نقاط جوش ناقص و در برخی نقاط دیگر ممکن است جوش کامل باشد .

بدیهی این روش نیز برای مصارفی که میزان تولید زیاد است بسیار مناسب و اقتصادی است .

جوشکاری مقاومتی “ غلطکی ” یا نواری Seam welding :

این فرآیند نیز تقریباً نوع تکمیل شده فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای می باشد و برای جوشکاری اشکال استوانه ای و بشکه ای و لبه های بر روی هم مناسب است . برای اتصال کافی است که لبه های بر روی هم ورق ها در زیر غلطک های دستگاه گذاشته شود تا عملیات جوش انجام گیرد . دو غلطک ورق کار را در میان خوفشار داده و جریان از داخل غلطکها عبور کرده و بطور متناوب قطع و وصل می شود که زمان قطع و وصل قابل تنظیم است و می تواند تا 50/1 ثانیه یا یک سیکل جریان متناوب HZ 50 تقلیل یابد . با قطع و وصل جریان الکتریکی و حرکت متناوب یا دائم قطعه کار بین غلطک ها دکمه های جوش به طور متوالی بین سطح مشترک دو ورق بوجود می آید . همانطور که در جوش “ کوک” اشاره شد دکمه های جوش در اینجا نیز می توانند از همدیگر فاصله داشته و یا بر روی یکدیگر سوار شوند.

اصول دستگاه از نظر ترانسفورماتور ، سیستم فشار دهنده و غیر شبیه بقیه دستگاههای جوش مقاومتی است . همچنین نکاتی که درمورد جنس الکترودها و مشخصات آنها قبلاً توضیح داده شده است در این مورد نیز صادق می باشد ، بویژه اینکه چگالی جریان بالا لبه تماس غلطک با سطح کار کم (حدود 4 ـ 3 میلیمتر ) می باشد .چسبیدن اکسیدها و ناخالصی ها بر روی لبه غلطک و یا گرم شدن زیاد و احیاناً تغییر شکل آن شرایط عملیات جوش “نواری ” را تغییر می دهد .برای این منظور معمولاً تدابیر خاصی برای پاک کردن و سرد نمودن غلطک ها در ضمن کار پیش بینی می شود. کنترل شدت جریان و نحوه قطع و وصل آن نکته تکنیکی و قابل توجه دیگری است که در طرح دستگاههای جوش نواری یا باندی در نظر گرفته می شود.


فهرست مطالب

سپاسگزاری

فرایندهای جوشکاری 1

فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای 11

اصطلاحات و بهسازی در نحوه جوشکاری نقطه ای 21

جوشکاری مقاومتی غلطکی 25

اصطلاحات و بهسازی برای جوشکاری مقاومتی غلطکی 28

فرایند جوش جرقه ای 31

فرایند جوش سربه سر 32

فرایند جوش تصادمی 32

نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری 33خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تحلیل فرآیندهای قالبسازی

یکشنبه 18 مهر 1395
انواع قالبها قالبهای پلاستیک پلاستیک ها به دو گروه تقسیم می شوند:      ترموپلاستیک ترموست (باکالیت) - قالبهای ترموپلاستیک: گروه ترموپلاستیک ها یا گرمانرما که بر اثر دیدن حرارت خمیده گشته وبا کم شدن میزان گرما سختی خود را بدست می آورند و تغییرات شیمیایی در آنها صورت نمی گیردو بعد از تزریق، شکل محفظه قالب را به خود می گیرد. در قالب گیری تزریقی ماده ترموپلاست گرم محفظه قالب را پر می کند در این روش ماده ترموپلاست گرم و محفظه قالب سرد است که پس از تزریق مواده به شکل و فرم قالب در می آید و سخت می شود. از دیدگاه دیگر مواد ترموپلاست به موادی گفته می شود که پس از یک یا چند بار مصرف در فرآیند تولید دوباره قابل استفاده می باشد. این مواد به شکل دانه یا پودر در ماشین تزریق ریخته می شود.   ساختمان قالبهای تزریقی: قالب های پلاستیک ازنظر کلی به دونوع تقسیم می ش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق فرآیندهای جداسازی غشایی

یکشنبه 4 مهر 1395
چالشهای تحقیقات کشور در زمینه فناوری جداسازی غشایی گازها[46] فرآیندهای جداسازی غشایی از دهه 1960 کاربردهای صنعتی یافتند و برخی از آنها مانند جداسازی گازها توسط غشاء، عمری کمتر و در حدود 25 سال دارند. در خلال این دوره زمانی ، این فرآیندها کاربردهای متنوعی در صنایع یافته و رشد چشمگیری در بازار فروش بدست آورده اند. به عنوان مثال ، متوسط رشد سالیانه بازار فروش فرآیندهای غشایی در فاصله زمانی سالهای 1997تا2001 در امریکا 8% بوده است. این روند که آینده روشنی را برای فرآیندهای این فناوری نوید می دهد، عمدتاً به دلیل مزایای ویژه فرآیندهای این فناوری در مقایسه با سایر روشهای کلاسیک نظیر جذب با حلال، جذب سطحی، فرآیندهای Cryogenic و... می باشد. عمده ترین مزایای فرایندهای غشایی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: □ مصرف انرژی کمتر برای انجام جداسازی □ امکان انجام عملیات جداسازی در دمای محیط □ سهولت د ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله فرآیندهای اجتماعی ورزش

جمعه 2 مهر 1395
هنگامی که از ورزش سخن به میان می آید مفاهیم مشخصی در اذهان مردم تداعی می شود که مهمترین آنها شکل رقابت ورزشی است ؛ خواه مسابقه ای باشد در زمین بازی یا در استخر و یا در پیست مسابقه ، به طوری که هدف اصلی در ورای همه اینها رقابت و کشمکش برای رسیدن به نقطه برتر و بالاتر و شایسته تر باشد ؛ چه ، رقابت ورزشی اصولاً به هدف یک رشته ارزشها و کارکرد های اجتماعی صورت می گرفته که همواره فلسفه ورزش و رویکردهای اجتماعی آن را شکل می بخشیده است . کشمکش اجتماعی از فرآیندهای اجتماعی انسان و بیانگر یکی از گونه های تعامل اجتماعی است که از ارتباط یا تماس مردم با یکدیگر ناشی می شود . زمانی که مردم در راه تحقق بخشیدن به ذیک هدف با یکدیگر کار کنند این امر به همکاری و توافق با سازگاری می انجامد و هرگاه با یکدیگر به رقابت برخیزند و میان آنان کشمکش به وجود آید این به تعارض تبدیل می شود . موفقیت نظام اجتماعی و ثبات ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله فرآیندهای اجتماعی ورزش

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
هنگامی که از ورزش سخن به میان می آید مفاهیم مشخصی در اذهان مردم تداعی می شود که مهمترین آنها شکل رقابت ورزشی است ؛ خواه مسابقه ای باشد در زمین بازی یا در استخر و یا در پیست مسابقه ، به طوری که هدف اصلی در ورای همه اینها رقابت و کشمکش برای رسیدن به نقطه برتر و بالاتر و شایسته تر باشد ؛ چه ، رقابت ورزشی اصولاً به هدف یک رشته ارزشها و کارکرد های اجتماعی صورت می گرفته که همواره فلسفه ورزش و رویکردهای اجتماعی آن را شکل می بخشیده است . کشمکش اجتماعی از فرآیندهای اجتماعی انسان و بیانگر یکی از گونه های تعامل اجتماعی است که از ارتباط یا تماس مردم با یکدیگر ناشی می شود . زمانی که مردم در راه تحقق بخشیدن به ذیک هدف با یکدیگر کار کنند این امر به همکاری و توافق با سازگاری می انجامد و هرگاه با یکدیگر به رقابت برخیزند و میان آنان کشمکش به وجود آید این به تعارض تبدیل می شود . موفقیت نظام اجتماعی و ثبات ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه درس فرآیندهای پتروشیم

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود پروژه درس فرآیندهای پتروشیم  فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 41           بخش هایی از متن تاریخچه صنعت پلیمر     تاریخچه پیدایش پلی اتیلن سبک در فشار بالا و با وزن مخصوص کم اولین بار در سال 1933 در آزمایشگاه تحقیقاتی I.C.I انگلستان کشف شد . سال 1939 اولین دستگاه تهیه محصول به ظرفیت 100 تن در سال توسط همین موسسه شروع به کار کرد . در سالهای بعد شرکتهای آمریکایی دیگری از قبیل East man UCC و Dupont در تهیه این محصول موفقیتهایی کسب کردند و محصول تولید می کردند . ژاپنی ها تقریبا از سال 1955 وارد گفتگو با I.C.I و دیگر شرکتهای امریکایی شدند و روش LOPE را به ژاپن آوردند . شرکت ژاپنی مسئول طرح و نظارت در واحد LD Toyo soda manufacturing معروف است که لیسانس تهیه LOPE را در سال 1963 از NDCC امریکا گرفته است .       ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

زمین شناسی فیزیکی - جلد اول - فرآیندهای بیرونی - صداقت، معماریان - زمین شناسی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
کتاب زمین شناسی فیزیکی - جلد اول - فرآیندهای بیرونی تالیف مهندس محمود صداقت و دکتر حسین معماریان منبع درس زمین شناسی فیزیکی و آزمایشگاه رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور شامل 704 صفحه کتاب در قالب فایل pdf   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله فرآیندهای جوشکاری مقاومتی

چهارشنبه 31 شهریور 1395
 درسالهای اخیر جوشکاری بوسیله پرتو لیزر یا جوشکاری بوسیله لیزرهای دوتایی به یک تکنیک متداول تبدیل گردیده است. مطالعات گذشته نشان می دهد استفاده از پرتوی لیزر دوتایی می تواند اصابت بر آمدگی هات را در سرعت بالا اتفاق نی افتد به تاخیر انداخته و باعث کم شدن سرعت سود کردن می شود. در طول این مطالعات یک آزمایش با جزئیات کامل برای نشان دادن مزایای لیزرهای دوتایی و درک بهتر مکانیزم برای بهبود کیفیت انجام پذیرفت. در این آزمایش از یک لیزر    کیلو وات که به دو انشعاب تقسیم شده بود بطوریکه تین دو پرتو در پشت سر هم قرار داشتند. برا ی جوشکاری استفاده شده آزمایش نشان داد که لیزرهای دو تایی بصورت فاحشی کیفیت را بهبود می بخشند. برای فولاد ها ، کیفیت سطحی با کاهش عیوبی از قبیل ، فوران حوضچه ، ترکهای داخلی و بالا رفتن چقرمگی ، کاهش ترک مزکزی بالا رفته و در آلمینیوم نیز این بهبود شامل ایجاد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی کاردانی رشته جوشکاری فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:141           فهرست مطالب فصل اول1 مقدمه2 حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های اجرایی)2 حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های تعمیراتی)4 فصل دوم5 2-1 کلیات8 2-3- تست رادیوگرافیک مخازن10 2-4- WPS مخازن11 2-1- کلیات12 2-5- الکترودهای دستگاه جوش مقاومتی13 2-1- کلیات14 2-6- PQR مخازن15 2-7- میکروپروسسورهای دستگاه جوش16       ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله استخراج با سیالات فوق بحرانی (SCF) و کاربردهای آن در فرآیندهای جداسازی

دوشنبه 29 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 12 صفحه می باشد. چکیده یکی از روش‌های جدید که در ده دهه‌ اخیر برای تخلیص مواد اولیه پیشنهاد  شده، استخراج به وسیله سیالات فوق بحرانی (Super Critical Fluid, SCF) است. در این روش جداسازی، از یک گاز متراکم در حالت فوق بحرانی (سیال تحت شرایط دما و فشاری بالاتر از مقادیر بحرانی آن) به عنوان حلال استفاده می‌شود. با وجود اینکه فرآیند استخراج با SCF در فشارهای بالا انجام می‌شود و این موضوع هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد، ولی در مجموع این روش برای بعضی فرآیندها مقرون به صرفه تشخیص داده شده است. سیالات فوق بحرانی در شرایط پایین‌تر از نقطه بحرانی تعادلات بخار ـ مایع به صورتی است که فاز بخار در بالاتر از سطح جدایش دو فاز و مایع در پایین سطح قرار می‌گیرد. با افزایش دما و فشار،  به تد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی رشته مهندسی جوش

شنبه 27 شهریور 1395
نمونه متن: طی مدت همکاری با شرکت جوش گستر صنعت پیشنهادی می شود که دانشجویان رشته جوشکاری در اوقات تحصیلی واحد آموزشی خود به همکاری با یکی از شرکت های مرتبط آشنا گردند. هدف از ارائه این پیشنهاد به شرح زیر است: آشنایی دانشجو به صورت عملی با روش های متنوع و پیچیده جوشکاری تعمیق دروس نظری و عملی که در مرکز آموزشی تدریس می شود. انتخاب فرآیندهای تخصصی تر و حق انتخاب بهتر برای کار. آشنایی بیشتر دانشجو با مشکلات صنعت و صنعت کاران این رشته . . . جوشکاری مقاومتی این روش جوشکاری نسبت به سایر روش ها ساده تر بوده و درصورت استفاده از تجهیزات مناسب پارامترهای جوشکاری قابلیت کنترل بهتری دارند. مزایای این روش در قابلیت خودکار شدن آن، سرعت عمل و استحکام مناسب میباشد. در اغلب تکنیکهای جوش مقاومتی از الکترودمصرف شدنی استفاده نمی شود. فقط در روش بریزینگ مقاومتی جوشکاری های فرکانس بالا از مواد مصرف شدنی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه ی متانول و فرآیندهای تولید آن

جمعه 26 شهریور 1395
                      نوع فایل : WORD تعداد صفحات : 16 فونت :B ZAR 16   متانول  با فرمول ، ساده‌ترین الکل می‌باشد. به صورت مایعی بی‌رنگ بوده و به شدت قطبی است. متانول اشتعال‌پذیر است و محدوده اشتعال آن در هوا، بین 6 تا 5/36 درصد حجمی است و با شعله‌ای تقریباَ بی‌رنگ‏، می‏سوزد. متانول سمی بوده و مصرف آن موجب نابینایی و مرگ می‌شود. دوز کشنده آن، 125-100 میلی‌لیتر است. اثرات سمی آن چند ساعت پس از مصرف پدیدار می‌گردد. پادزهر آن، تزریق اتانول است که به آهستگی آنرا در کبد تجزیه می‌کند. نقطه جوش متانول  و نقطه انجماد آن،  می‌باشد. در سال 1923، شیمیدان آلمانی، ماتیاس پیر، متانول را از گاز سنتز تولید کرد. در این فرآیند از کرومات روی به عنوان کاتالیزور استفا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروپوزال پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت قابلیت اطمینان در فرآیندهای نگهداری و تعمیرات

جمعه 26 شهریور 1395
این فایل شامل شرح خدمات و پروپوزال فنی " طراحی و استقرار سیستم مدیریت قابلیت اطمینان در فرآیندهای نگهداری و تعمیرات " می ­باشد. مشخصات فایل به صورت زیر است: عنوان فایل: طراحی و استقرار سیستم مدیریت قابلیت اطمینان در فرآیندهای نگهداری و تعمیرات نوع فایل: Word تعداد صفحات (بدون جلد): 17 نوع فونت: B Nazanin اندازه فونت: 14 فاصله بین سطور: یک و نیم تعداد کلمات: 3127 این فایل شامل موارد زیر است: مقدمه اهمیت و ضرورت به کارگیری سیستم­ های مبتنی بر قابلیت اطمینان اهداف پروژه مراحل اجرا و شرح خدمات شامل: مطالعه و مستندسازی وضعیت موجود تعیین محدوده (Scope) پروژه انجام ارزیابی مقایسه ­ای اجمالی از پیاد ه­سازی سیست م­های مبتنی بر قابلیت اطمینان در صنایع و سازمان­های مشابه در دنیا آنالیز اولیه ممیزی اولیه برنامه­ های آموزشی پیاده­ سازی ماژول­ های سیس ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

فرآیندهای تصادفی1- 8 دوره نمونه سوال + پاسخنامه

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
نیمسال دوم 90-89  نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 92-91 نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله فرآیندهای اجتماعی ورزش

چهارشنبه 24 شهریور 1395
هنگامی که از ورزش سخن به میان می آید مفاهیم مشخصی در اذهان مردم تداعی می شود که مهمترین آنها شکل رقابت ورزشی است ؛ خواه مسابقه ای باشد در زمین بازی یا در استخر و یا در پیست مسابقه ، به طوری که هدف اصلی در ورای همه اینها رقابت و کشمکش برای رسیدن به نقطه برتر و بالاتر و شایسته تر باشد ؛ چه ، رقابت ورزشی اصولاً به هدف یک رشته ارزشها و کارکرد های اجتماعی صورت می گرفته که همواره فلسفه ورزش و رویکردهای اجتماعی آن را شکل می بخشیده است . کشمکش اجتماعی از فرآیندهای اجتماعی انسان و بیانگر یکی از گونه های تعامل اجتماعی است که از ارتباط یا تماس مردم با یکدیگر کار کنند این امر به همکاری و توافق با سازگاری می انجامد و هرگاه با یکدیگر به رقابت برخیزند و میان آنان کشمکش به وجود آید این به تعارض تبدیل می شود . موفقیت نظام اجتماعی و ثبات یافتن آن در جامعه به توازن و تعادلی که میان نیروهای همکاری و توافق ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 21 )
   1       2    >>