X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحلیل

چهارشنبه 3 آذر 1395

پاورپوینت عناصر و اجزا سازنده شناخت و تحلیلتصاویر گرفته شده از اسلاید های قابل ویرایش این فایل :

1

2

4

5

6

7خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی عناصر داستان

شنبه 29 آبان 1395

داستان، امر واقع، و حقیقت

داستان قصه‌ای بر ساخته است. این تعریف حوزه‌های بسیاری را در بر می گیرد؛ از آن جمله است: دروغ‌هایی که در خانه و خانواده سر هم می کنیم تا خود را از کنجکاوی ‌های آزارنده حفظ کنیم، و لطیفه‌هایی که تصادفاً می شنویم و بعد من باب مکالمة مؤدبانه (یا غیر مؤدبانه) بازگو می کنیم، و نیز آثار ادبی خیالپرورد و بزرگی چون بهشت گمشدة میلتون یا خود کتاب مقدس. بله، می گویم که کتاب مقدس داستان است، اما پیش از آنکه از سر اعتقاد به شکاکیت به رضایت سر بجنبانید، چند کلمة دیگر را هم بخوانید. کتاب مقدس داستان است چون قصة بر ساخته است.

امر واقع و داستان آشنایان قدیم‌اند. هر دو از واژه‌های لاتین مشتق شده‌اند. Fact (امر واقع) از facere – ساختن یا کردن – گرفته شده است. Fiction (داستان) از fingere – ساختن یا شکل دادن. شاید فکر کنید چه کلمات ساده‌ای – چرا که نغمة دیگری از سر تأکید یا عدم تأکید بر آنها بار نشده است. اما اقبال این دو در جهان واژه‌ها به یکسان نبوده است. کار و بار fact (امر واقع) رونق فراوان یافته است. در مکالمات روزمرة ما fact (امر واقع) با ستون‌های جامعة زبان یعنی «واقعیت» و «حقیقت» پیوند خورده است. اما fiction (داستان) همنشین موجودات مشکوکی است چون «غیرواقعی بودن» و «دروغ بودن». با این همه، اگر نیک بنگریم. می توانیم ببینیم که نسبت «امر واقع» و «داستان» با «واقعی» و «حقیقی» دقیقاً همانی نیست که به ظاهر می نماید. معنای تحت اللفظی امر واقع هنوز هم در نظر ما «امر رخ داده» است. و داستان هم هرگز معنای «امر ساخته شده» اش را از دست نداده است. اما امور رخ داده یا ساخته شده از چه نظر حقیقت یا واقعیت می یابند؟ امر رخ داده وقتی انجام می گیرد، دیگر وجود واقعی ندارد. ممکن است پیامدهایی داشته باشد، و ممکن است اسنادی وجود داشته باشند دال بر اینکه قبلاً وجود داشته است (مثلاً اسنادی وجود داشته باشند دال بر اینکه قبلاً وجود داشته است (مثلاً جنگ داخلی آمریکا). اما همین که رخ داد، دیگر موجودیت‌اش پایان می پذیرد. اما چیزی که ساخته می شود، تا زمانی که فساد نپذیرد یا نابود نشود، وجود دارد. همین که پایان می پذیرد، موجودیت‌اش آ‎غاز می شود.

سرانجام آنکه امر واقع هیچ نوع وجود خارجی ندارد، حال آنکه داستان ممکن است قرن‌ها دوام بیاورد.

برای روشنتر کردن نسبت عجیب امر واقع و داستان، جایی را که این دو در آن با هم جمع می آیند در نظر می گیریم: جایی که آن را تاریخ می نامیم. در کلمة history (تاریخ) معنایی دو گانه نهفته است. این واژه از واژه‌ای یونانی گرفته شده که در اصل به معنای کاوش یا تحقیق بوده است. اما چیزی نگذشت که دو معنا پیدا کرد که در اینجا به کار ما می آیند: واژة تاریخ از سویی می تواند به معنای «چیزهایی که رخ داده‌اند» باشد؛ از سوی دیگر می تواند «روایت ثبت شده اموری که فرض شده است رخ داده‌اند» معنا دهد. یعنی تاریخ هم می تواند به معنای رخدادهای گذشته باشد و هم قصة (story) این رخدادها: امر واقع – داستان. خود کلمة «story» هم در واژة «history» باقی مانده و اصلاً از این کلمه مشتق شده است. آنچه به عنوان تحقیق آغاز می شود، در خاتمه باید به صورت داستان درآید. امر واقع، اگر می خواهد باقی بماند، باید داستان شود. پس، از این منظر، داستان در تقابل با امر واقع قرار ندارد بلکه مکمل آن است. داستان به اعمال فناپذیر انسان‌ها شکلی می دهد ماندگارتر.

اما حقیقت این است که این تنها یکی از جنبه‌های داستان است. شک نیست که8 در نظر ما داستان چیزی کلاملاً متفاوت با اسناد تاریخی یا داده‌های صرف است. داستان از نظر ما فقط ساخته نمی شود، بر ساخته می شود، یعنی محصول غیر متعارف و غیر واقعی قوة تخیل انسان است. خوب است داستان را به هر دو صورتش که در اینجا ترسیم شد در نظر بگیریم. داستان می تواند مبتنی بر امور واقع باشد و نزدیکترین انطباق ممکن را بین قصه‌اش و چیزهایی که عملاً در جهان رخ داده‌اند حفظ کند. یا بسیار خیالبافانه باشد و درکی را که از ممکنات معمول زندگی داریم زیر پا بگذارد. اگر این دو شکل افراطی را دو سر تمامی طیف امکانات داستانی بدانیم، می توانیم بین مادون قرمز تاب و ماورای بنفش تخیل ناب درجات مختلف رنگ را تشخیص دهیم. اما همة این رنگ‌ها اجزائی از پرتو سپید حقیقت‌اند که هم در کتاب‌های تاریخ یافت می شود و هم در افسانه‌های پریان، اما در هر یک از این دو تنها جزئی از آن هست – که به مدد منشور داستان، که اگر نبود اصلاً قادر به دیدن این نور نبودیم، تجزیه شده است. آخر حقیقت چون معمولی است، در همه جا حاضر است اما نامرئی است، و دیدنش مستلزم انکسار [یا تجزیة] آن است. انکسار حقیقت به گونه‌ای هدفمند و خوشایند- کار نویسندة داستان همین است، با هر درجه‌ای از رنگ‌های طیف که بخواهد کار کند.

داستان: تجزی و تحلیل

هر چند داستان موجودیتی واقعی دارد – کتاب وزن دارد و فضایی را اشغال می کند – تجربه داستان غیر واقعی است. وقتی داریم داستانی می خوانیم، «کار»ی انجام نمی دهیم. جریان عادی زندگیمان را متوقف کرده‌ایم، ارتباطمان را با دوستان و اعضای خانوادة خود قطع کرده‌یم، تا به طور موقت در جهانی خصوصی و غیر واقعی خانه کنیم. تجربة داستان بیشتر شبیه خواب دیدن است تا فعالیت معمول در بیداری. جسم مان بی حرکت می شود، اما تخیل‌مان به حرکت در می آید. از آنجا که در تجربة داستان – چه کتاب تاریخ باشد چه داستانی عملی تخیلی – دست به هیچ عملی نمی زنیم، این جهان خاص مطلقاً غیر واقعی است. برای تغییر جنگ واترلو یا جنگ کرات از ما هیچ کاری ساخته نیست. اما در عین حال به نحوی در آنها مشارکت داریم. درگیر و آلوده رخدادهایی می شویم که درباره‌شان می خوانیم، هر چند قدرت تغییر دادن آنها را نداریم. ما رخدادهای یک قصه را تجربه می کنیم بی آنکه پیامدهایش را متحمل شویم – از هیروشیمای جان هرسی بیرون می آییم بی آنکه خراشی برداشته باشیم. اما از لحاظ عاطفی و ذهنی تغییر کردهایم. چیزی را تجربه کرده‌ایم.

طیف داستان

طیف داستان که پیشتر گفتیم، می تواند در تحلیل داستان سودمند باشد، به شرطی که فراموش نکنیم استعاره‌ای بیش نیست: ابزار زبانی مفیدی که وقتی، به عوض کمک به درک ما، دست و پاگیرمان شد آن را دور می اندازیم. به یاد دارید که براساس این استعاره می شد داستان را به طیف رنگی تشبیه کرد که در نور معمولی یافت می شود، اما در طیف داستانی ما دو سر نه مادون قرمز و ماورای بنفش که تاریخ و خیالپردازی بودند.

گونه ها و انگاره های داستانی

استفاده از مفهوم طیف داستانی زمانی سودمند است که بتوانیم آن را بر آثار مختلف داستانی منطبق سازیم. این انطباق لاجرم تا حدی پیچیدگی به بار می‎آورد. مفاهیم گونه‌ها و انگاره های داستانی که اینجا وارد بحث کرده ایم گامی در این جهت خواهد بود. در طیف ما فرض شده که رمانس تنها در یک جهت از واقع گرایی دور می شود، یعنی در راستایی که از تاریخ به خیالپردازی می رود. اما می‎توان این دور شدن را به گونه ای کاملتر دید، یعنی دید که در واقع آنچه رمانس نامیده ایم، دو گونه کاملاً متفاوت دارد.

می‎توان در آغاز کار توجه کرد که داستان به دو طریق مشهود واقعیت را تحریف می‌کند. ممکن است کاری کند که بهتر از آنی که واقعاً معتقدیم هست جلوه کند یا بدتر. این تحریف ها شیوه هایی هستند برای نگاه کردن روشن تر به جنبه هایی خاص از واقعیت با فدا کردن جنبه های دیگر. این تحریف ها ممکن است تصویری «حقیقی» از وجه قهرمانانه یا رذیلانة هستی انسان به دست دهند. یک اثر داستانی که جهانی بهتر از جهان واقعی عرضه می دارد، از گونة رمانس محسوب می‎شود. اثری که جهان داستانی بدتر از جهان واقعی ارائه می‌کند از گونة ضد رمانس یا هزل است. در این مناظر تحریف شده امکانات خاصی ارائه شده اند که با خواندیشان متوجه می شویم در جهان ما نیز همین امکانات موجودند، بنابراین، میزان تأثیر آنها به درک ما از واقعیت های موجود بستگی پیدا می‌کند.

در جهان رمانس، زیبایی و نظم برجسته می‎شوند. در جهان هزل، زشتی و بی نظمی. روابط بین فرد فرد شخصیت ها با این جهان های تحریف شده یکی از عناصر حیاتی داستان را تشکیل می دهند، زیرا این روابط اند که انگاره های خاص یا طرح های اصلی را تعیین می‌کنند که به نوبة خود به طرح خاص هر قصه شکل می دهند. یکی از این انگاره‌های اصلی با نوع شخصیتی سروکار دارد که در آغاز با جهانش هماهنگ نیست و به تدریج آموزش می بیند یا مراحلی را پشت سر می گذارد تا اجازة ورود به موقعیتی هماهنگ با این جهان را به دست آورد. این انگاره هم در جهان بسامان رمانس عمل می‌کند هم در جهان پرآشوب هزل، اما وقتی همین انگارة واحد را در موقعیت های متفاوت می بینیم، تاثیری که در ما می گذارد کاملاً متفاوت است. آموزشی که شخصیت جفنگ یا ابله گون را برای ایفای نقشی در جهان بسامان آماده می سازد، صعودی کمیت نشانمان می‎دهد که با تایید و لذت به تماشایش می نشینیم. اما اذن ورود به جهان زتشی و نابسامانی مترادف فساد و تباهی است، صعود طنزآمیز است برای نیل به آنچه میلتون «بالاترین مقامات شر» نامیده، و با عدم تایید و دلزدگی به آن واکنش نشان می‎دهیم. (به دلیلی، هر دوی این واکنش ها مایة لذت مان می‎شوند.)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

داستان، امر واقع و حقیقت.................................................................................... 1

داستان: تجزیه و تحلیل.......................................................................................... 4

طیف داستان.......................................................................................................... 4

گونه ها و انگاره های داستانی.............................................................................. 9

طرح....................................................................................................................... 13

شخصیت................................................................................................................ 16

معنا........................................................................................................................ 19

نظرگاه: منظر و زبان............................................................................................. 21

نقشه: همکناری و تکرار در ساختار داستان......................................................... 23

منابع...................................................................................................................... 26خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، عناصر، داستان

عناصر بصری ( نقطه، خط، سطح و حجم) نقطه

شنبه 29 آبان 1395

عناصر بصری ( نقطه، خط، سطح و حجم) نقطه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه :

در هنر تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود، منظور چیزی است که دارای تیرگی یا روشنی، اندازه و گاهی جرم است و در عین حال ملموس و قابل دیدن است. از این نظر در ظاهر تشابهی میان این مفهوم از نقطه با آن چه که در ریاضیات به نقطه گفته می شود، وجود ندارد. در ریاضیات موضوعی ذهنی است که در فضا یا بر صفحه تصور می شود، بدون اینکه قابل دیدن و لمس شدن باشد. نقطه در زبان هنر تجسمی چیزی است کاملاً ملموس و بصری که بخشی از اثر تجسمی را تشکیل می دهد و دارای شکل و اندازه نسبی است. به عنوان مثال وقتی از فاصله ی دور به یک تک درخت در دشت نگاه می کنیم. به صورت یک نقطه تجسمی دیده می شود. اما وقتی به آن نزدیک می شویم یک حجم بزرگ می بینیم که از نقاط متعدد ( برگ ها) و خطوط ( شاخه ها) شکل گرفته است. بنابراین محدوده ی فضا یا سطح که همان کادر است نقش تعیین کننده ای در تشخیص دادن نقطه ی تجسمی و معنا پیدا کردن آن دارد. در صورتی که اندازه لکه یا عنصر بصری نسبت به کادر به قدری کوچک باشد که به طور معمول نتوانیم جزئیات آن ها را به صورت سطح یا حجم تشخیص بدهیم، می توانیم به آن نقطه تجسمی یا بصری بگوییم.

عناوین :

مقدمه
موقعیت های مختلف نقطه
خط
جهت خط
حالت خط
کاربرد خط
سطح
حجم
حجم نمایی در نقاشی
حجم در مجسمه سازی
نور و حجم
سؤالات
شکل ، ترکیب و بافت
شکل
انواع شکل
تغییر و ابداع شکل
ترکیب
زمینه و کادر
بافت
انواع بافت
روش های ایجاد بافت
سؤالات
تناسب، تعادل، تباین، حرکت و ریتم
تناسب
تناسب طلایی
تعادل
ایجاد تعادل بصری
انواع تعادل
توازن
کنتراست
حرکت
ریتم ( ضرب – آهنگ)
انواع ریتم
1- تکرار یکنواخت
2 – تکرار متناوب
3 – تکرار تکاملی
4 – تکرار موجی
سؤالات
مفهوم رنگ
فضای تجسمی
الف) فضای سه بعد نما( واقع گرا)
ب) فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا)
ج) فضای همزمان (تلفیقی)
د) فضای وهمی
سؤالات
فصل ششم – مفهوم رنگ
مفهوم رنگ
رنگ چیست؟
سؤالات
فضای تجسمی
الف) فضای سه بعد نما( واقع گرا)
ب) فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا)
ج) فضای همزمان (تلفیقی)
د) فضای وهمی
سؤالاتخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: عناصر، بصری، نقطه،، حجم)، نقطه

‏اثر عناصر آلیاژی بر میکروساختار و استحکام چدن خاکستری

جمعه 28 آبان 1395

‏اثر عناصر آلیاژی بر میکروساختار و استحکام چدن خاکستری

چکیده

آزمایشات ریخته گری برای تولید چدنهای خاکستری باترکیباتی در محدوده(درصد وزنی):

Fe–3.2C–wCu–xMo–yMn–zSi که w = 0.78–1.79, x = 0.11–1.17, y = 0.68–2.34 و

z = 1.41–2.32 انجام شده است.

این عناصر کلیدی بطور سیستماتیک در طی ریخته گری ماسه ای بصورت میلگردهای با قطر 30-mm برای ارزیابی تاثیرشان بر توسعه میکروساختار و خواص مکانیکی،تغییریافتند.معلوم شد که محدوده میکروساختارها از پرلیت کامل تا ترکیبی از آستنیت باقیمانده و فریت بینیتی به اصطلاح آسفریت (ausferrite) تولید شدند و یک همبستگی خطی مستدل بین کسر حجمی شکستن و استحکام آسفریت مشاهده شد. ترکیب بهینه خواص مکانیکی در یک آلیاژ با ترکیب تقریبی Fe–3.2C–1.0Cu–0.7Mo–0.55Mn–2.0Si بدست آمد که 100% آسفریت بدون کاربیدهای آلیاژی تولید شد. این آلیاژ یک میکروساختار و خواص مکانیکی قابل مقایسه با چدن خاکستری آستمپر شده بدون مشکلات زیاد همراه با آستمپرینگ داشت.

کلمات کلیدی: چدن خاکستری، میکروساختار، ریخته گری و آسفریت

1- مقدمه

چدن خاکستری یک گروه وسیع از آلیاژهای ریختگی آهنی است که معمولا" بوسیله یک میکروساختار از گرافیت ورقه ای (flake graphite) در یک زمینه آهنی مشخص می شود. آن اساسا" یک آلیاژ Fe–C–Si شامل مقادیر کوچکی از عناصر آلیاژی دیگر و بیشترین آلیاژ ریختگی مورداستفاده و با تولید جهانی سالیانه 6 میلیون تن است که چندین برابر دیگر فلزات ریختگی است[1].

میکروساختار چدن خاکستری معمولا" شامل گرافیت ورقه ای و یک زمینه پرلیت و یا فریت است که خواص مکانیکی، قابلیت ماشینکاری و غیره به آن بستگی دارد. چدنهای خاکستری معمولی، زمینه پرلیتی و استحکام کششی در محدوده 140 تا 400 Mpa دارند. وسیله اصلی برای بهبود خواص مکانیکی، کاهش کربن معادل است که درصد گرافیت را کاهش و پرلیت را افزایش می دهد. جدول(1) انواع تجاری چدن خاکستری و خواص مکانیکی مربوط به آنها را نشان می دهد.

2-1- مواد و روش ریخته گری

هدف اصلی از کار حاضر تعیین تاثیر عناصر آلیاژی کلیدی بر توسعه میکروساختاری چدن خاکستری و اثرآن بر خواص مکانیکی بود. آزمایشات ریخته گری با استفاده از یک ترکیب آلیاژی اصلی حاصله از آمیژانها (جدول2) و بوسیله تغییر سیستماتیک عناصر آلیاژی که عمده آنها : Mo, Mn, Si, Cu بود، انجام گرفت. ترکیب اصلی نشان داده شده در جدول2 مربوط به آلیاژ کلاس 35 (جدول1) است. جدول2 همجنین نشان می دهد که چگونه Mo, Mn, Si, Cu بطور سیستماتیک از این ترکیب اصلی تغییر می یابند.

نوع فایل:word

سایز :301 KB

تعداد صفحه :27خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

جمعه 28 آبان 1395

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

فهرست

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری.. 2

کلاهبرداری.. 3

سابقه تاریخی.. 3

تعریف جرم کلاهبرداری.. 5

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6

1ـ رکن قانونی.. 6

2ـ رکن مادی.. 6

الف) رفتار مرتکب... 6

ب) وسیله. 8

ج) موضوع جرم. 17

د) حصول نتیجة مجرمانه. 18

هـ) رابطه علیت... 22

و) شروع به کلاهبرداری.. 22

3ـ. رکن معنوی.. 25

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری.. 29

الف)شرکت در کلاهبرداری.. 29

ب) معاونت در کلاهبرداری.. 32

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 35

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری.. 39

صور خاص جرم کلاهبرداری.. 40

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب... 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت... 42

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت... 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر. 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود. 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی.. 49

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی.. 50

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت... 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه. 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت... 57

جرائم جنبی کلاهبرداری.. 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران. 61

الف): انتقال مال غیر. 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 72

مجازات جرم کلاهبرداری.. 75

1 ـ مجازات اصلی.. 76

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی.. 77

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری.. 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران. 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهکارهای پیشنهادی.. 82

منابع و مأخذ: 83خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان

سه‌شنبه 25 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه28 فهرست مطالب مقدمه پیشگفتار محاسن تغذیه برگی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان عناصر لازم یا ضروری برای گیاهان فسفر   نیتروژن   پتاسیم   منگنز   در شرایطی که در هر سال جمعیت کشور بیش از یک میلیون نفر افزایش می‌یابد و تقاضا برای مواد غذایی رو به فزونی است، ایجاد تعادل مواد غذایی در خاک به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی از وظایف همگانی است. خودکفایی و استقلال هر کشور منوط به تامین مواد غذایی آنها در داخل کشور است. علیرغم وسعت زیاد کشورمان به علت محدودیت‌هایی مانند کوهستانی بودن، شوری خاک و کمبود آب و غیره، سطح اراضی قابل کشت بسیار محدود بوده و برای نیل به خودکفایی در محصولات کشاورزی لازم است همراه با کنترل جمعیت، میزان عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و در ا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله عناصر شیمیایی

دوشنبه 5 مهر 1395
نقــره                Silver تـاریخچــه: (آنگلوساکسون: Siolfur, Seolfor لاتین: نقره (Argentom). نقره از زمان‌های قدیم شناخته شده بوده است و در کتاب انجیل عهد عقیق به آن اشاره شده است. باقی مانده‌های سرباره‌ای در آسیای دور و در جزایری در دریای اژه نشان می‌دهد که بشر از 3000 سال پیش از میلاد قادر به جداسازی نقره از سرب بوده است. منــابع  نقره به صورت خالص و در سنگ‌های معدنی و از جمله مهم‌ترین آنها آرگنیت (Ag2S) و کلرید نقره (AgCL)؛ سرب، سرب-روی، مس، طلا، و سنگ‌های معدنی مس-نیکل وجود دارد. مکزیک، کانادا، پرو، و ایالات متحده تولید کننده‌های اصلی نقره  در نیم کره‌ی غربی هستند.  روش تولیـــد نقره در طی پالایش الکترولیکی مس نیز بازیابی می شود. نقره ‌ی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت عناصر فولادی سرد نورد شده (CFS)

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
              محصول دانلودی: پاورپوینت عناصر فولادی سرد نورد شده (CFS) تعداد اسلاید: 40 قابل ویرایش: می باشد کیفیت محصول: ****** تاریخچه سابقه تولید و استفاده از عناصر فولادی سرد نورد شده برای اولین بار به سال 1985 بر می گردد که در آمریکا و انگلیس بکار گرفته شد، اما در حقیقت استفاده از عناصر فولادی سبک از سال 1950 مورد توجه قرار گرفته شده است، هر چند هزینه بالای نورد سرد و نبود اطلاعات علمی کافی این مصالح در ساختمان های مسکونی چندان مورد استفاده قرار نمی گرفت با گسترش و کاربرد سیستم نورد کاربرد مقاطع سبک جدار نازک در ساختمانها مطرح گردید . - فولاد سرد چیست : اجزای خانوادة فولاد سرد (CFS)از ورق های فولادی سازه ای ساخته می شود که از طریق پرس ورقهای بریده شده ویا رول فرمینیگ فولاد توسط مجموعه ای از قالب ها شکل داده می شوند برای شکل دهی به این ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی انواع نماسازی و نحوه ی اجرای آن

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
امروزه برای نماسازی آجری ، بیشتر از آجرهایی که دارای  3 سانتی متـر ضـخامت می باشد استفـاده می کـنند. در ین شیوه ، آجـرکاری با رعـایت حدود 5 سانتی متر فاصله از سفـت کاری اجرا می شود. بدیهی است  ضخامت آجر 3 سانتی که آجر پلاک نیز گفته می شود ، 2 سانتی متر و حـدود 3 سانتی متر نیـز برای ملات پشت آجر در نظر گرفته می شود. قابل ذکر است که این روش ، کاملاً غلط می باشد ، زیرا این شیوه اجـرای نماسازی آجـری ، هرگز پیوندی با سفت کاری نداشته و در اثر کـمترین تحـرک در مـقابل زلـزله ، خطـر جدا شدن آن از نما در پیش خـواهد بود. nامروزه آجر فشاری با ضخامت 5 تا 7 سانتی متر ضخامت تهیه شده و برای سفت کاری به کار می رود. ضمنا در بسیاری موارد ، از آجر سفال برای دیوارهای خارجی سفت کاری نیز استفاده می شود. در این روش ، اتصال دادن « آجر 3 سانتی » با عرض 10 سانتی متر با سفت کاری ، باید تواماً ب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق قاچاق و عناصر آن

چهارشنبه 31 شهریور 1395
بخش اول – کلیات 10 فصل اول: تعاریف 10 مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق 10 بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق 10 گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی 11 گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق 11 گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی 12 گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی 13 فصل دوم: انواع قاچاق 14 مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف 14 مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق 15 گفتار اول: قاچاق ارز 15 گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری 17 گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات 19 گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات 21 گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر 23 گفتار ششم: قاچاق اشخاص 24 فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق 26 مبحث اول: عناصر عمومی 26 مبحث دوم: عنصر مادی 27 گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی 28 گفتار دو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، قاچاق، عناصر، آن

تحقیق و بینش عناصر معماری

چهارشنبه 31 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:17   فهرست مطالب: 1- مقدمه و هدف کلی از این تحقیق و پژوهش بیان معماری 2- مادیت و اندیشه و تفکر و تفحص بوسیله عناصر معماری:خط، نقطه، سطح ............................................. 3-بعد اجسام هندسی و معماری و هندسه اجسام و احجام معماری  4- حجم هندسی عناصر مصنوع و طبیعی و هنری اجسام به بیان معماری 5-مؤلفه های معماری (نمونه طراحی از آشپزخانه، حمام، سرویس خواب+ لیست نیاز و دیاگرام کلی طرح.............................. 6-ترکیب معماری (پلان اصلی، برش ها، نماها و ایزومتریک بنا+ دیاگرام و لیست نیاز کلی طرح.......................................... 7-حجم معماری به وسیله عناصر طبیعی و ارزان و در آخر کار ارائه ماکت بدست آمده از اختلاط احجام هندسی.......................... ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، بینش، عناصر، معماری

عنوان تحقیق: بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
  بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی 180 صفحه چکیده: بشر از بدو تولد با اندیشه های اساطیری و حماسی همراه بوده است. حماسه های ملی، از قدیمی ترین انواع ادبی جهان است که به شرح دلاوری ها و افتخارات یک قوم می پردازد. جدی ترین زمان سرایش حماسه های ملی در ایران، قرن چهارم بوده است و پس از آن در قرون بعد، شاعران دیگری از فردوسی و شاهکار ادبی او در سرودن اشعار خویش بهره برده اند. قاآنی شیرازی از جمله شاعرانی است که در سرودن اشعار خویش گاهی تحت تأثیر اندیشه های فردوسی بوده و در جای جای کتاب خویش از عناصر حماسی و پهلوانانی بهره برده است. به علاوه می توان از شکوه و شوکت شاهان و شاهزادگانی چون اسفندیار و پهلوانی چون سام، رستم و ... یاد کرد. موجودات حماسی و اساطیری مانند، دیو، سیمرغ، اسب و نظایر آن نیز در دیوان قاآنی به چشم می خورد. بر روی هم بیشترین عناصر حماسی در اشعار وی از گونه حماسه ملی و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عنوان تحقیق: بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
  بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی 224 صفحه چکیده: حماسه داستانی است از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی ها و حوادث خارق العاده در می آمیزد وپر از رویدادهای غیرطبیعی است.قرن چهارم وپنجم اوج تفکرات حماسی در عرصه زبان وادبیات فارسی است. یکی از درون مایه های غالب درشعر اکثر شاعران قصیده سرای قرن چهارم وپنجم حماسه وتفکرات حماسی است. این درون مایه رادراغلب شعر شاعران این دوره به وفور می توان یافت. پژوهشگر در این پایان نامه تلاش کرده است تاعناصر حماسی موجود درشعر شاعران شاخص سبک خراسانی را به دقت مورد تحلیل وبررسی قرار دهد. مهم ترین دستاوردی که از این پژوهش به دست آمد این است که شاعران این دوره در بیان مدح و ستایش ممدوحان خویش از شخصیت های حماسی و واژگان و ابزارهای جنگی فراوان استفاده کرده اند. واژگان کلیدی: حماسه، عناصر، سبک خراسانی، شاعران، لحن حماسی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره بررسی عناصر مهم جغرافیای سیاسی و اهمیت ژئو پلتیک آسیای مرکزی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 16 صفحه                   مقدمه : منطقه گرایی سیاسی ـ اقتصادی از ویژگی های روزگار ماست و بسا که در آینده گسترش بس فزون تری هم بیابد. در حالی که اندیشه پردازی چون مکیندر، جغرافیای سیاسی جهان را به سرزمین های مرکز - پیرامون بخش بندی می نماید و به سخن دیگر به «یکپارچگی جهان سیاسی» باور دارد، اندیشه پردازانی چون سال کوهن، برای این باورند که محیط سیاسی جهان از یکپارچگی راهبردی (استراتژیک) بی بهره بوده و در واقع، جهان سیاسی به منطقه های «ژئواستراتژیک» و منطقه های «ژئوپولیتیک» تقسیم می شود. در نگرش کوهن منطقه ها دارای سلسله مراتب خاص خودند؛ منطقه های «ژئوپولیتیک» بخش بندی سیاسی کوچکتری دارند و در درون منطقه های «ژئواستراتژیک» قرار می گیرند. از ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درمورد عناصر معماری

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت): تعداد صفحه:25 فهرست مطالب: فضا دیوار THE WALL مالکیت دفاع ساز : فضا و زیبا شناسی    عایق حرارتی و صوتی لوکور بوزیه در سال 1923  . در کتاب معروف ، به سوی معماری Vers Un Architecture  نوشته است:معماری بازی آگاهانه ، صحیح و با شکوه احجام به هم پیوسته در زیر نور ا ست .       با افرادی چون لوکور بوزیه ، میس ونده رو ، گریت ریتولد Gerrit   Ritveld، آیلین گری Eileen  Gray  در مدت کوتاهی طراحی معماری به ترکیب سطوح و احجام اغلب ساده هندسی در قالبی کاملاً تازه و عاری از تزئینات تبدیل شد . با اتکاء به نظریات ادراک بصری وخصوصاً تعوری گشتالت ارزشهای مفهومی و نمادین معماری کنار گذاشته شد و زیبا شناسی مبتنی بر ادراکات حسی و آنی بصری جایگذین شد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، درمورد، عناصر، معماری
( تعداد کل: 38 )
   1       2       3    >>