X
تبلیغات
رایتل

بررسی شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت


مقدمه

افزایش امکانات مادی ، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه کشاورزی به 12 سال در جامعه صنعتی و حتی 19 سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید . تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند . ( ساورخانی ، 1370 ، 764 )

در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان ، کمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند .

شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است .

محدوه‌ تهران قدیم تا شصت سال پیش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزی را دارا بوده است . رشد و توسعه این شهر تا جنگ جهانی دوم بطور آرام و یکنواخت بوده اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بیشتری گرفته و در سال 1354 به حدود 12 برابر افزایش یافته در حالیکه توسعه آن در سراسر دوره قاجاریه فقط چهار برابر بوده است . در روند این تحول سریع و ناموزون ، چشم انداز جغرافیایی و خاستگاه طبیعی تهارن با تغییرات ویرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گردیده است . گسترش خزندة شهر به دامنه های کوهستانی البرز و دشتهای سرسبز جنوبی و ادغام صدها روستا و هکتارها باغ و مزرعه در پیکر آن ، تمام حیات شهروندان را به مخاطره افکنده است .

در گذشته آلودگیهای زیست محیطی تهران بسیار محدود بوده بطوریکه از سده هشتم تا سده سیزدهم تهران بقدری مشجر و سر سبز بوده که آن را به باغ گلزار و چنارستان و همچنین به بهشت پریان توصیف کرده اند .

در سه دهه اخیر به علت گسترش بی رویه تهران بیش از 300 هکتار از اراضی کشاورزی داخل محدوده 5 ساله و 2000 هکتار از اراضی محدوده 25 ساله به مصارف ساختمان های شهری رسیده است .

با توجه به شرایط حساس زیست محیطی و کالبدی تهران از یک سو ، و نیازهای روز افزون اجتماعی و فرهنگی مردم به فضاهای باز شهری از سوی دیگر ، ضرورت بازنگری ، سازماندهی و نظام بخشی به این فضاها ، روز به روز بیشتر احساس می شود . بنابراین لازم است که در چارچوب برنامه ها و طرح های کلان شهر تهران ، برنامه ریزی برای فضاهای باز و سبز ، به عنوان یک بخش مستقل در برنامه ریزی شهری ، مدنظر قرار گیرد و راهبردهای نوین و مناسب برای آن ارائه گردد .

با توجه به وضعیت اکولوژیکی منطقه ، خشکی اقلیم ، گرد و غبار کویری ، فشردگی بافتهای مسکونی و میزان زیاد آلودگی هوا و صدا ، ضروری است که برنامه های مربوط به توسعه فضای سبز ، نه فقط به صورت توسعه سطوح سبز پراکنده در داخل شهر ، بلکه به عنوان یک نظام هماهنگ متشکل از انواع فضاهای باز و سبز درون شهری ، حاشیه شهری و برون شهری توسعه و انتظام پیدا کند .

پهنه جغرافیایی تهران با قرار گرفتن میان سلسله جبال البرز و دشت کویر از یک طرف ، دو رودخانه بزرگ کرج و جاجرود از طرف دیگر ، از تنوع محیطی و اقلیمی ویژه ای برخوردار است .

دامنه های سرسبز و دره های پر آب کوهستانهای شمالی تهران از چنان ارزشهای طبیعی، جاذبه های محیطی و چشم اندازهای بدیع برخوردار است که بایستی به عنوان ذخائر طبیعی و ثروت ملی برای حال آینده مورد حفاظت و احیاء قرار گیرد . دره های شمالی تهران مانند سوهانک ، دارآباد ، دربند ، درکه ، فرحزاد و کن ، از دیر باز به عنوان تنفس گاه شهر و بستر تماس مردم با طبیعت مورد استفاده بوده است . اما متأسفانه در طول چند دهه گذشته دامنه های البرز به نحو شتابناک مورد هجوم ساخت و سازهای بی رویه و تجاوز سوداگرانه قرار گرفته است . خوشبختانه در سالهای اخیر ، همراه با تحول دیدگاهها در برنامه ریزی و مدیریت شهری در تهران و با توجه به رشد آگاهی زیست محیطی مردم ، اندیشه ها و تصمیمات مربوط به ایجاد پیوند میان شهر و طبیعت و ساماندهی دره های شمال تهران قوت گرفته است . طرح « سازماندهی و طراحی شهری محور تفریحی فرحزاد » نیز به همین منظور در دست تهیه قرار گرفته است .


1 ـ 1 ـ اوقات فراغت

اوقات فراعت دلپذیرترین اوقات آدمی است . بخشی از عمر او که از آن خود اوست . ساعاتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام که مصرف آن چیزی می کند که خود می خواهد ، خود بر می گزیند و اگر عاملی بیرون از او دخالت نکند ، به رضا و رغبت دل می گذراند . این لحظات برای عالمان دقایق تعمق ، برای هنرمندان زمان پدید آوردن و برای بی فکران و بی هنران ملال آورترین اوقات است . از اینروست که این اوقات برای عده ای بارور و شوق انگیز و برای عده ای مفسده انگیزترین اوقات است . زمان عظیمی که یک سوی آن بارو کردن عمر و زندگی و سوی دیگر آن ضایع شدن و هدر رفتن لحظه های شیرین و زود گذر است . اوقات فراغت نزدیکترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگ دارد . اوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن ، آفریدن ، ساختن ، پژوهش ، تربیت ، مشارکتهای داوطلبانه اجتماعی ، خدمات رایگان انسانی ، گسترش افقهای فکری و در بسیاری از عرصه های دیگر زندگی صرف می شود ، تبعاً ارتباط آن با حیات معنوی و فرهنگی جامع تنگاتنگ است . ( عمران ، ؟ 1 ، 3 )

تفریح مجموعة اشتغالاتی است که فرد کاملاً با رضایت خاطر برای استراحت یا کسب انرژی ، توسعة آگاهانه یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه ، بعد از رهایی از الزامات شغلی ، خانوادگی و اجتماعی به آن می پردازد ، اوقات فراغت مدت زمانی است که کار شخصی به عهده انسان نبوده و فرد در آن به فعالیتهای دلخواه خود می پردازد که این موجب پرورش استعداد ، شکوفایی شخصیت و برآوردن نیازهای جسمی و روحی و اجتماعی می گردد . ( شهابی ، 1366 ، 7 ، 8 )

 • فراغت مدت زمانی است که فرد به استراحت برای رفع خستگی ، به تفریح برای رفع کسالت و دلتنگی و به فعالیتهای انتخابی برای رشد و توسعه ظرفیتهای جسم و روح خود می پردازد . ( اردلان ، ؟ ، 38 )
 • فراغت زمان فروخته نشده ای که متعلق به فرد است ، زمانیکه فرد به میل خود از آن استفاده می کند ؛ فراغت نوعی رهایی از وظایف اجتماعی است .
 • فراغت فضای توسعه انسانی است و به انسانی کردن کار منتهی خواهد شد . ( مارکس )فضاهای فراغتی تهران

مقدمه

تهران ، شهری که پایتخت حکومتهای دویست ساله اخیر ایران بوده است ، تحت تأثیر مستقیم نمونه های اروپایی و غربی در کنار فضاهای سنتی فراغتی که عمدتاً زورخانه ، قهوه خانه ، کاروانسرا یا مسافرخانه بوده اند قرار داشته است . ورود مفاهیم جدید مهمانسرا ، هتل ، متل ، هتل ـ آپارتمان ، پانسیون ، سؤئیتهای کرایه ای و رستوران ، نشانگر نیاز به فضاهای جدید بود که جوابگو به طرز زندگی جدبد باشند .

در تهران قدیم ، حضور موثر مذهب و فعالیتهای مذهبی در ساماندهی فضاهای گذران اوقات فراغت مشهود است . کاربریهای فراغتی به شکل و مفهوم امروزی وجود نداشت که یا به دلیل ادامه داشتن زندگی سنتی قبلی و یا منتج از بی اطلاعتی از عدم وجود پاسخگوهای تفریحی و یا اقامتی موقت بود .

به تدریج از حکومت پهلوی اول ،‌ مفاهیمی چون مهمانسرا و هــتل در کنار مسافرخانه و کاروانسرا مطرح می شود و کافه ها و رستورانها متأثر از سبک غربی شکل می گیرند .

با گسترده تر شدن تهران در اطراف و خصوصاً در شمال ، کاربریهای فراغتی جدید در جای جای شهر و در اطراف و داخل آن شکل می گیرند و باعث توسعه گسسته فضاهای فراغتی می گردند ، از جمله استادیومها در حومه شهر ، هتلها ، کافه ها و رستورانها در راسته خیابانهای اصلی و هتل ـ آپارتمانها و ساختمانهای کرایه ای ، ابتدا برای مقیمان خارجی و بعد برای بقیه مسافران ، جای کاروانسراها را می گیرند . در حالیکه مسافرخانه و بعد زورخانه و در انتهای قهوه خانه کم رنگ تر می شوند .

مفهوم جدید پارک شهر به سبک اروپایی ، به عنوان تکه ای از طبیعت در داخل شهر بوجود می آید . زورخانه ها کم کم جای خود را به ورزشگاهها می دهند . با مهاجرت وسیع جمعیت به شهر در ابتدا قهوه خانه ها زیاد می شوند و بعدها جای خود را به هتل ، رستوران و هتل ـ آپارتمان می دهند . بعد از انقلاب ، توجه به پارک و فضای سبز بیشتر شده و پارکهای کوچک و بزرگ متعددی در دل شهر پدید می آیند و فضاهای جنگلی عمده شهر ساماندهی می شوند . با کاهش سیاحان ، هتلها توسعه نمی یابند ، ولی با افزایش جمعیت ، ساخت و ساز و احداث رستوران رونق می گیرد .


سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران

با گذشت زمان و بر اساس رخدادهای خاص فرهنگی ، کاربریهای مثل قهوه خانه و زورخانه به عنوان فضایی برای گذران اوقات فراغت ، نقش خود را به کاربریهایی مانند رستوران و وزرشگاه محول نموده اند . مفهوم سنتی باستانی کاری و زورخانه رفتن تنها امروزه است که مترادف با ورزش و سلامتی جسم گشته است . این در حالی است که آیین فتوت و جوانمردی که اساس و رکن تجمع در زورخانه است یکی از طرق سلوک برای اهل طریقت می باشد و فتوت نامه ها مبنایی برای راه و روش انجام فعالیتهای گوناگون حرف مختلف در جامعه شهری بوده است .ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران

بررسی فرصتهای گذران اوقات فراغت در محیط پیرامون شهر تهران از آن رو اهمیت دارد که پیرامون شهر ها به عنوان گسترش زندگی در شهر به حساب می آید و هر چه سکونت در مجتمع های مسکونی ( در مقابل سکونت در ساختمانهای مسکونی تک خانواری ) بیشتر ، هر چه نسبت مساحت فضای باز قطعات مسکونی به فضاهای بسته کمتر ، هر چه استرس به وسیله نقلیه شخصی ( نرخ مالیکت خودرو ) بیشتر ، هر چه شبکه راههای شهری گسترده تر و هر چه شبکه محل و نقل عمومی فعالتر و فراگیرتر باشد ، حد استفاده از نواحی پیرامون شهرها چه در ساعات فراغت روزهای کاری و چه روزهای تعطیل هفته افزایش می یابد . در واقع استفاده از نواحی پیرامون شهرهای بزرگی چون تهران ، مفری است که انسان شهرنشین برای فرار از زندگی شهری با تمامی مشکلات و پیچیدگیهایش بدان متوسل می شود .

فرصتهای موجود در محیط پیرامون شهر تهران در دو دسته نواحی باز ( چون نواحی کوهستانی ، آبی و غیره و نواحی بسته ( چون آثار تاریخی ، مذهبی ، رستورانها و غیره ) قابل طبقه بندی است . هر گونه فعالیت در جهت برنامه ریزی گذران اوقات فراغت در محیط پیرامون شهر تهران باید به چهار زمینه موضوعی زیر توجه کند :

1 ـ شناسایی نواحی واقع در محیط پیرامون شهر تهران که از پتانسیل طبیعی یا مصنوعی آنها در جهت گذران اوقات فراغت استفاده نشده است .

2 ـ شناسایی نواحی واقع در محیط پیرامون شهر تهران که محیط طبیعی آن به دلیل استفاده مداوم و مکرر برای گذران اوقات فراغت تخریب شده یا در معرض تخریب قرار گرفته است .

3 ـ شناسایی نواحی واقع بر محیط پیرامون شهر تهران که از پتانسیل گذران اوقات فراغت آنها استفاده شده و محیط طبیعی آن نیز تخریب نشده و لطمه ندیده است .

4 ـ شناسایی نواحی واقع در پیرامون شهر تهران که دارای پتانسیل گذران اوقات فراغتند ، اما در معرض توسعه شهری و صنعتی قرار گرفته اند .


ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران

تجربه های موجود برنامه ریزی شهری در دنیا بر فعالیتهای گذران اوقات فراغت در محیط پیرامون شهرها توجه داشته اند ، یعنی فعالیتهایی که فعالتر بودن فرد را می طلبد ، اما هر چه محدودیتها و قیود درونی و بیرونی استفاده از محیط پیرامون شهرها بیشتر باشد ، توجه به برنامه ریزی گذران اوقات فراغت در دورن شهرها نیز بیشتر می شود . البته این جنبه از برنامه ریزی نیز با مشکلات و محدودیتهای خاص خود ، به خصوص در شهرهای بزرگی چون تهران روبرواست ؛ زیرا توسعه این گونه فضاها ( که سودآوری قابل رقابتی با برخی دیگر از کاربردهای شهری ندارد ) در یک فضای فشرده شهری انجام می گیرد که از یک سود زمین قابل توسعه در آن محدود و در نتیجه رقابت برای دستیابی به زمین شدید است و از سوی دیگر قیمت زمین در بازار عرضه زمین بالا و همواره رو به تزاید است .

( دانشپور . ؟ )

از بررسی ویژگی فضاهای بسته خاص گذران اوقات فراغت در دورن شهر تهران می توان به نتایجی به شرح زیر دست یافت :

 • بیشترین فرصتهای ورزشی در مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 6 قرار گرفته اند .
 • بیشترین فرصـتهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی در مناطق 1 و 7 و 3 قرار گرفته اند .
 • بیشترین فرصتهای فرهنگی در مناطق 1 و 3 و 6 و 12 و 16 قرار گرفته اند .
 • بیشترین فضاهای خرید در مناطق 6 و 12 قرار گرفته اند .
 • بیشتـرین کتابخـانه ها و کتابفروشیها در مناطق 4 و 6 و 11 و 12 قرار گرفته اند .
 • از نظر تنوع و میزان ، منطقه 19 و سپس دو منطقه 18 و 17 دارای کمترین فرصتها هستند .
 • سهم فضاهای خاص گذران اوقات فراغت از کل مساحت هر یک از مناطق 20 گانه شهر تهران بسیار کم است و بجز منطقه 16 ، سایر مناطق کمتر از 2% مساحت خود را به این گونه فضاها اختصاص داده اند .
 • سهم فضاهای خاص گذران اوقات فراغت از کل مساحت این گونه فضاها در سطح شهر چندان متفاوت نیست . هر چند که دو منطقه 4 و 16 هر کدام در حدود 11% کل مساحت فضاهای خاص گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و منطقه 5 واقع در حاشیه شمال غربی شهر که سهم بالایی از شهرک های جدید مسکونی تهران را دارد دارای کمترین سهم یعنی 2% است .


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

شنبه 29 آبان 1395

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک


مقدمه

طبق ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[1]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[2]

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم.

در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

فهرست

مقدمه................................................................................................................................... 1

فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین.................................................................... 3

2-1 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین................................................ 5

1-2-1 ساخت جنسی و سنی................................................................................................... 6

2-2-1 مهاجرت.................................................................................................................... 6

3-1 سواد.............................................................................................................................. 7

1-3-1 آموزش..................................................................................................................... 8

4-1 دین............................................................................................................................... 8

5-1 بهداشت و درمان در شهرستان نائین.................................................................................. 8

6-1 وضع فعالیت................................................................................................................... 9

7-1 بررسی کشاورزی........................................................................................................... 9

8-1 بررسی دامداری در شهرستان........................................................................................... 10

9-1 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه...................................................................................... 10

10-1 بررسی منابع آب شهرستان............................................................................................. 11

فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)

1-2- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات 13

2-2- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا............................................................................ 15

1-2-2- حجم و رشد جمعیت................................................................................................ 15

2-2-2- تعداد و بعد خانوار.................................................................................................... 16

3-2- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا...................................................................... 17

1-3-2- کشاورزی(زراعت)................................................................................................... 17

2-3-2- دامداری................................................................................................................... 19

3-3-2- صنعت..................................................................................................................... 20

4-2- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ.................................................... 20

5-2- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ.......................................... 22

1-5-2- زلزله........................................................................................................................ 22

2-5-2- سیل......................................................................................................................... 22

6-2- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ...................................... 23

7-2- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها................................. 23

فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

1-3 بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی..................................................... 25

2-3 زمین شناسی................................................................................................................... 25

1-2-3 چینه شناسی................................................................................................................ 25

2-2-3 مرفولوژی.................................................................................................................. 26

3-2-3 اراضی کوهستانی........................................................................................................ 26

4-2-3 تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی................................................................................ 26

5-2-3 مخروط افکنه ها......................................................................................................... 27

6-2-3 شبکه آب راهه ها........................................................................................................ 27

7-2-3 واحد تپه های ماسه..................................................................................................... 27

3-3 بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه......................................................................... 28

1-3-3 درجه حرارت............................................................................................................. 28

2-3-3 باد............................................................................................................................. 30

3-3-3 میزان بارندگی و رطوبت در روستا............................................................................... 30

4-3-3 رطوبت منطقه مورد مطالعه.......................................................................................... 32

4-3 شناخت و بررسی علل پیدایش روستا................................................................................ 32

5-3 وجه تسمیه روستا............................................................................................................ 32

6-3 تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک.......................................................... 33

1-6-3 حجم و رشد جمعیت.................................................................................................. 33

2-6-3 ساختار سنی................................................................................................................ 35

3-6-3 ساختار جنسی............................................................................................................. 35

4-6-3 بررسی مهاجرت روستا................................................................................................ 36

7-3 مطالعه سواد و آموزش.................................................................................................... 37

8-3 تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا........................................................ 39

1-8-3 محدوده اراضی کشاورزی........................................................................................... 39

9-3 بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا......................................................... 40

1-9-3 آب آشامیدنی روستا................................................................................................... 40

2-9-3 آب زراعی روستا........................................................................................................ 41

10-3 بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و.... 41

11-3 انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها............................................................... 41

1-11-3 میزان عملکرد زراعی................................................................................................ 42

12-3 دامداری....................................................................................................................... 42

13-3 صنعت......................................................................................................................... 43

14-3 توزیع جمعیت در سن فعالیت ها..................................................................................... 43

15-3 بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا........................................................ 44

16-3 بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و.... 46

17-3 بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و......................................................................... 48

1-17-3 برق......................................................................................................................... 49

18-3 نحوه دفع آبهای سطحی................................................................................................. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات

1-4 برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن 51

2-4 پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده....................................................................... 51

3-4 تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا................................................................ 53

4-4 بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا.................... 54

5-4 تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا.................................................... 55

6-4 بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن.......................... 56

7-4 تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا 61

1-7-4 محدودیتهای توسعه فیزیکی........................................................................................ 61

2-7-4 امکانات توسعه فیزیکی............................................................................................... 61

3-7-4 جهت توسعه فیزیکی روستا.......................................................................................... 62

8-4 پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی 62

1-8-4 ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت................................................................................ 62

2-8-4 ضوابط کلی مسکن..................................................................................................... 63

منابع و مآخذ......................................................................................................................... 64

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان............................... 4

جدول شماره 2- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین............................. 5

جدول شماره 3- ساخت جنسی و سنی.................................................................................... 6

جدول شماره 4: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین 10

جدول جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا.................................................................. 16

جدول وضعیت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ........................................................... 17

جدول سطح زیر کشت و عملکرد محصولات زراعی در حوزه نفوذ........................................... 19

جدول منابع آب دهستان به تفکیک نوع منابع و روستا.............................................................. 20

جدول شماره 7: میانگین دماه ماه های سال در طول دوره 17 ساله روستای چاه ملک آمار هواشناسی خور سال75 29

جدول شماره 8: میانگین بارش در طول ماههایی که بیشترین بارش را دارند................................ 31

جدول شماره 9: حداکثر ریزش نزولات جوی در 24 ساعت و دوره بازگشت آن در منطقه مورد مطالعه آمار شناسی خور سال 75............................................................................................................................................ 31

جدول شماره 10: متوسط بعد خانوار در روستای چاه ملک....................................................... 34

جدول شماره 11: جمعیت و نرخ جمعیت در روستای چاه ملک- 1385..................................... 34

جدول شماره 12: ترکیب سنی جمعیت روستا در سال 70.......................................................... 35

جدول شماره 13: تعداد زنان شوهردار در روستا- فروردین 86................................................... 36

جدول شماره 14: نوع مصالح ساختمانی موجود در روستای چاه ملک....................................... 46

جدول شماره 15: کیفیت ابنیه و سازه های روستای چاه ملک.................................................... 46

جدول شماره 16: مساحت و اهمیت هر یک از سلسله مراتب شبکه راه های موجود در روستای چاه ملک 48

جدول شماره 17 تعداد شاغلین در وضع پیشنهادی و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده......................... 52

جدول شماره 18 پیش بینی جمعیت روستا تا سال 1395 با نرخ رشد 1 درصد.............................................. 54

جدول شماره 19 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستا چاه ملک................................... 59


[1]. راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران، ص20

[2] . همان، ص22خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اتم در خدمت کشاورزی و منابع طبیعی

جمعه 28 آبان 1395

بررسی اتم در خدمت کشاورزی و منابع طبیعی


مقدمه

با ساختمان اولین پیل اتمی بوسیله انریکوفرمی دانشمند معروف ایتالیائی سبب شد که دانشمندان از انرژی اتم در پیشبرد علوم وصنایع، کشاورزی و پزشکی استفاده نمایند، بطوریکه امروزه کمتر رشته علمی و صنعتی است که در تحقیق و گسترش آن از رادیو ایزوتوپها استفاده نگردد. مثلا در پزشکی برای بهبود وضع محصول و حفظ آن از آفات در علوم و صنایع برای مطالعات گوناگون استفاده‌های شایان توجهی میگردد.

این کتاب حاوی اطلاعات کلی در زمینه پیشرفت‌ همه جانبه و چشمگیر کاربر در رادیوایزوتوپها در رشته‌های مختلفه علوم و فنون بخصوص در رشته‌های کشاورزی، علوم، داروسازی و پزشکی است و در آن از موارد استعمال رادیوایزوتوپها در رشته‌های کشاورزی و ژنتیک پرتوی به تفصیل بحث شده است و از خطرات ومضار مواد رادیواکتیو حاصله از انفجارات اتمی و همچنین پیش‌بینی نقش رادیوایزوتوپها در پیشرفت‌های آینده در رشته‌های مختلفه علوم، صنایع و کشاورزی سخن بمیان آمده است.


فصل اول: منابع انرژی قبل از اتم

منبع انرژی بشر در گذشته دور منحصر به قوای عضلانی انسان و انرژی آفتاب بوده است. بعدها آتش کشف گردید و از جریان آب رودخانه ها برای حمل و نقل استفاده شد از اینرو کشف آتش را می‎توان یکی از مهمترین یافته های بشر دانست.

کلیه منابع انرژی غیر از نیروی اتم در نتیجه تأثیر خورشید بوجود آمده است و به زبان دیگر باستثنای انرژی مواد رادیواکتیو منبع عموم انرژی ها خورشید است زیرا رشد گیاهان در پرتو نور خورشید انجام می‎شود و غذای حیوانات بطور مستقیم یا غیرمستقیم از مواد آلی گیاهی نتیجه می گردد.

نفت و ذغال سنگ که از بقایای گیاهان و موجودات ادوار معرف الارضی باقی مانده است انرژی ذخیره شده ایست که امروزه مورد استفاده قرار می‎گیرد حرارتی که از سوختن ذغال و نفت بوجود می‎آید همان انرژی تابشی خورشید است که در طول صدها میلیون سال در رستنی ها انباشته شده است.

انرژی اتمی در یافته های تازه بشر است و آن را می‎توان از مهمترین اکتشافات بشر دانست یعنی برای نخستین بار بر پایه اصول فرضیه نسبی از انیشتن این نتیجه به دست آمد که جرم نوعی از انرژی است و ممکن است این دو را به یکدیگر تبدیل نمود.

بعدها صحت فرضیه انیشتن به ثبوت رسید و این فکر قوت گرفت که به جای استفاده از ذخائر جزئی انرژی خورشید از نیروی از بند رسته اتم برای پیشرفت بشریت استفاده شود باید توجه داشت که خود زمین هم از لحاظ حرارت درونی و رادیواکتیویته قشر آن یک نوع منبع انرژی محسوب می‎شود ولی به علت ناچیزی این انرژی مقابل انرژی اتمی نمی توان آن را مورد استفاده قرار داد.

امروزه از نیروی فراوان اتم در راه علم و صنعت و کشاورزی استفاده می‎شود و کیمیاگران عصر حاضر عنصری را به عنصر دیگر تبدیل می‌کنند و با استفاده از اجسام رادیواکتیو به معالجه بیماریها می پردازند.

از هم اکنون این سؤال پیش می‎آید که در صورتی که پس از سالیان دراز ذخیره موادی که در راکتورهای اتمی به عنوان سوخت به کار می رود به پایان برسد چگونه می‎توان به انرژی تازه ای دست یافت.

جمعی از دانشمندان به فکر استفاده مؤثر از انرژی خورشید افتاده و در این راه به کوشش خود ادامه می دهند اکنون روشن شده است همچنان که از شکافته شدن هسته‌های سنگین اورانیوم مقادیر مشابهی انرژی به دست می‎آید از پیوند هسته های سبک نیز انرژی فراوانی به دست می‎آید.

در هر دو حالت فوق الذکر جرم کاهش می یابد و این کاهش جرم است که سرچشمه انرژی عظیم اتمی و به عبارت صحیح تر انرژی هسته ای می گردد. تهیه انرژی را به توسط شکافتن هسته های سنگین فیسیون و چگونگی تولید انرژی را به روش پیوند هسته های سبک فوزیون می‎نامند. در روش نخستین از انشقاق عناصری از قبیل اورانیوم و توریوم انرژی حاصل می‎شود و در روش دوم از اتمهای سبک مانند هیدروژن استفاده به عمل می‎آید برای انجام عمل پیوند هسته یا فوزیون بایستی هسته دو اتم را به شدت به هم برخورد داد تا به هم پیوند خورده در هم فرو روند بدیهی است که نیروی دافعه الکترواستاتیکی هسته مانع بزرگی در این راه محسوب می‎شود. به نظر دانشمندان به منظور بالا بردن سرعت هسته ها از افزایش درجه حرارت می بایست استفاده نمود. و در صورتی که در محفظه ای موفق به تأمین حرارت مورد لزوم برای انجام واکنش فوزیون بشویم مشکل تهیه انرژی بشر برای همیشه حل خواهد شد. متأسفانه محاسبات ریاضی لزوم صدها میلیون درجه حرارت را ثابت می نماید که عملا به دست آوردن آن در کره ما غیر مقدور است با این حال آینده چندان تاریکی در پیش دانش بشری وجود ندارد زیرا تاکنون به کمک ماشینهای بسیار عظیم موفق شده اند که برای زمانهای خیلی کوتاه عمل پیوند هسته یا فوزیون را انجام دهند.

دانشمندان امیدوارند که در آینده کوره های فوزیون آزمایشی را به کار اندازند و در نقاط مختلف جهان از آن بهره برداری نمایند با اینکه تاکنون همه مسائل حل نشده ولی بیشک روزی این مشکلات حل خواهد شد و بشریت به انرژی فراوانی دست خواهد یافت. در این صورت هیدروژن موجود در تمام اقیانوسها یکی از مواد اولیه پیوند هسته ای را به دست می‎دهد. هیدروژن سنگین که نسبت به ئیدروژن معمولی فوق العاده کمیاب است سوخت بسیار مناسبی برای کوره های فوزیون محسوب می‎شود در هر 6400 اتم هیدروژن یک اتم ئیدروژن سنگین وجود دارد. معذالک مقدار هیدروژن سنگین اقیانوسها برای مصرف یک میلیون سال بشر کافی است و در صورت موفقیت در انجام عمل فوزیون کره ما از انرژی فراوان بهره مند خواهد شد و بشریت از سلامت و آسایش و رفاه بیشتری بهره‌مند خواهد گردید.

رادیوبیولوژی

استفاده از رادیوایزوتوپها در تحقیقات بیولوژیک

رادیو ایزوتوپها دانشمندان بیولوژی را نیز بخود مشغول داشته است تحقیقاتی که با استفاده از اتمهای نشاندار انجام شده مطالب تازه و جالبی را به میان کشیده است.

بطور مثال با داخل نمودن اسید‌های نشاندار معلوم گردیده است که ذخیره چربی بدن ثابت نیست. همچنین استعمال مواد قندی نشان دار در مورد بیماران مبتلا بمرض قند نشان داده است که تمام مقدار قندیکه از ادرار بیمار مبتلا خارج میشود از ماده قندی غذای مصرفی نیست بلکه قسمتی از آن از مواد دیگر خوراکی است و بخشی نیز از مواد قندی ذخیره بدن است.

همچنین در مورد ماده رنگی گلبولهای قرمز خون یا هموگلوبین مطالعاتی انجام شده و با استفاده از رادیوایزتوپها روشن شده است که گلی کوکول که نوعی اسید آمینه است در ترکیب ملکول هموگلوبین شرکت دارد.

و بهمین روش چگونگی بکار رفتن آهن در ساختمان ملکول ماده رنگی گلبول قرمز مورد تحقیق قرار گرفته است امروزه رادیو ایزوتوپها در پژوهش‌های بیولوژی استعمال فراوان دارند و بتوسط آنها میتوان طبیعت شیمیائی ویتامین‌ها را شناخت و میزان عمل کرد غده تیروئید را تشخیص داد و سرعت گردش خونرا تعیین نمود و ده‌ها تحقیق دیگر انجام داد.


بررسی تاثیر تشعشع بر جسم زنده

تاثیر زیان‌آور انفجارهای اتمی توجه تمام دانشمندان جهان را بخود جلب نموده است زیرا در هر نقطه سیاره زمین که انفجاری روی دهد تمام ساکنین آن آسیب میبینند و تاثیر زیان‌آور چنین انفجارهائی ده‌ها سال باقی میماند و هر انفجار اتمی بقیمت جان عده زیادی از افراد بشر تمام میشود حتی اگر در لحظه انفجار یکنفر هم زیان نبیند.

هنگام وقوع یک انفجار اتمی علاوه بر خرابیها و ویرانیها مقادیر زیادی مواد رادیواکتیو هم تشکیل میشود نیروی انفجار مواد رادیواکتیو را به طبقات علیای جو می‎برد و تقریباً

ربعی از این مواد در ظرف یکهفته در حوالی محل انفجار فرو مینشیند و بقیه مواد رادیواکتیو وارد جریانهای دائمی هوا شده و از غرب به شرق سیر مینمایند.

بدین ترتیب ابرهای رادیواکتیو گرداگرد کره زمین سفر میکنند و سیاره ما را آلوده میسازند امروزه کاملا روشن شده است که پس از آزمایش بمبهای هیدروژنی امریکا در جزایر اقیانوس کبیر و صحرای نوادا از سال 1954 و همچنین آزمایش بمب‌های هیدروژنی شوروی در سیبری و مناطق قطبی از سال 1954 ببعد و آزمایش بمبهای هیدروژنی انگلستان در جزیره کریستمس در سال 1958 و آزمایش بمبهای اتمی فرانسه در سال 1959 ذرات عناصر رادیواکتیو در فضا روبفزونی گذاشته است بدیهی است که انفجار یک بمب هیدروژنی چندین هزار برابر بیشتر از انفجارهائی نظیر بمب اورانیوم هیروشیما و ناکازاکی ذرات رادیواکتیو در فضا منتشر میکند.

ذرات رادیواکتیو حاصل از انفجارهای اتمی دائما در حال از هم پاشیدگی و تشعشع هستند. برخی که زودتر از همه از بین میروند 10 ثانیه پس از انفجار تشعشع خود را از دست میدهند و بدیهی است در همین چند ثانیه کوتاه قادرند که میلیونها انسان را نابود سازند. گروهی از ذرات حاصل از انفجارهای اتمی به آهستگی از هم پاشیده میشوند و در میان این گروه برخی تا چند ساعت و برخی تا چند ماه و سال و حتی عده‌ای میلیونها سال تشعشعات خطرناک بیرون میدهند ذرات سنگین زودتر و ذرات سبک دیرتر بسطح زمین ریزش میکنند عناصر رادیواکتیو اکتسابی که پس از انفجار بمب در هوا منتشر میشوند بسیاراند که از آن جمله میتوان فسفر 32- کلسیم 45- ید 131-آهن 55- بیسموت210- سزیوم 144- کبالت 60- واستر- ونسیوم- 90 را نام برد که در بین آنها و استرونسیوم- 90 از همه خطرناکتر است هوائیکه دارای چنین ذراتی است از راه تنفس وارد ریه و خون میشود و برخی اوقات توسط باران بزمین میاید و آب و گیاه و در نتیجه غذای آدمی را رادیواکتیو میسازد در سالهای اخیر دانشمندان بیولوژی و پزشکی تحقیقات فراوانی پیرامون اثر تشعشعات رادیواکتیو روی بدن انسان نموده و دریافته‌اند که نه تنها بطور مستقیم انسان در معرض خطر است بلکه در مواد غذائی مورد مصرف بخصوص غذاهای نباتی مواد رادیواکتیو خطرناکی از قبیل استرونسیوم- 90 وجود دارد. امروزه روشن شده است که مواد رادیواکتیو وارد استخوانها میشود و حساسترین بافتهای بدن یعنی مغز استخوان را مورد تشعشع قرار میدهد و موجب بیماری علاج ناپذیر سرطان خون یا لوسمی میشود همچنین تشعشع در مقاومت انسان در برابر بیماری‌ها و طرل عمر انسان و وضع سلسله اعصاب تاثیر منفی دارد. چنانکه از بررسی کمیته علمی مخصوص سازمان ملل برمیاید اگر آزمایشات اتمی ادامه یابد پس از 40 سال سالیانه 000/40 مبتلا بسرطان استخوان خواهند شد.

از همه مهمتر اثر زیان بخش مواد رادیواکتیو بر روی سلولهای جنسی و نطفه است که حیات بخش اخلاف ما است. دانشمندان بیولوژی دریافته‌اند که مواد رادیواکتیو سلولهای نطفه را مورد تشعشع قرار میدهد و موجب تولد اطفالی میگردد که به بیماری علاج ناپذیر ارثی از قبیل شیزوفرنی ابلهی میکرسفالی و غیره مبتلا میگردند.

بنابراین این خطر وجود دارد که در صورت ادامه آزمایشات اتمی در آغاز سده آینده میلیونها نفر به بیماری‌های گوناگون مبتلا گردند و با آلودگی بیشتر زمین گروه بیشتری از مردم بیگناه در دامان هلاکت افتند.

ولی بشریت برای حفظ تمدن خود باید نه تنها از ادامه آزمایشات خطرناک جلوگیری نماید بلکه راهی نیز برای از بین بردن تشعشعات موجود بیندیشد.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

منابع انرژی قبل از اتم.......................................................................................... 2

اتم های نشاندار در خدمت صنعت پزشکی و کشاورزی...................................... 5

کشاورزی.............................................................................................................. 6

داروسازی............................................................................................................. 11

پزشکی................................................................................................................... 12

رادیوبیولوژی........................................................................................................ 23

بررسی تأثیر تشعشع بر جسم زنده...................................................................... 24

نگرانی از تزاید باریم 140 در جو........................................................................ 27

استفاده از رادیوایزوتوپها در بررسی های زراعت.............................................. 28

آینده به انرژی اتمی تعلق دارد.............................................................................. 33

لزوم استفاده از انرژی اتمی در برنامه های اقتصادی کشاورزی و آبیاری........ 37

ازدیاد محصولات کشاورزی به وسیله پرتوافکنی................................................ 40

اثرهای ژنتیکی اشعه مختلف یونساز تأثیر دانسیته یونی این اشعه...................... 50

مطالعه عمل کربن گیری در گیاهان به وسیله ایزوتوپها....................................... 57

جذب کربن توسط ریشه گیاهان............................................................................ 70

بررسی عناصر مفید در رشد گیاهی با استفاده از رادیوایزوتوپ ها................... 74

استفاه از ایزوتوپ ها رادیواکتیو در بررسی جذب موادغذایی توسط برگ.......... 87

استفاده از مواد رادیواکتیو در دفع آفات.............................................................. 92

راه جدید بررسی آفات و سموم............................................................................ 95

علامت گذاری موش کور زیرزمینی با حلقه رادیوکبالت....................................... 103

از بین بردن نسل حشرات بوسیله پرتوافکنی........................................................ 104

فیزیولوژی حشرات و بررسی کشندگی سموم..................................................... 107

کشتن سخت بالپوشان با اشعه.............................................................................. 111

پرتوافکنی اتمی و حفاظت فرآورده های کشاورزی.............................................. 117

پرتوافکنی ارگانیسم زنده....................................................................................... 134

اثر اشعه روی طعم مواد غذایی............................................................................ 136

حفاظت ماهی.......................................................................................................... 141

فرآورده های شیر................................................................................................. 142

مضار زاید رادیواکتیو باران تشعشعی و استرنسیوم- 90.................................. 145

آلودگی آبهای آشامیدنی با مواد زائد رادیواکتیو 147......................................... 147

باران تشعشعی...................................................................................................... 150

بیماری ناشی از تأثیر پرتوها................................................................................ 153خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد طرح تجاری تاسیس شرکت تولید عسل طبیعی پویندگان

سه‌شنبه 25 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه14 فهرست مطالب سرمایه ثابت   سرمایه در گردش   مشخصه طرح   تاسیسات عمومی   برآورد لوازم داخلی مورد نیاز در تولید عسل طبیعی   جدول هزینه های پنج ساله   هزینه حقوق کارکنان و نیروی انسانی   بیمه کارکنان   زمین و ساختمان ها   برآورد تولید در 5 سال اجرای طرح   قسمت   برآورد و ارزش محصولات تولیدی در 5 سال اول طرح   برآورد سود خالص سالیانه       1- اساسنامه   مراحل انجام شده تاسیس شرکت تعاونی تولیدی پرورش زنبور عسل گلستان بسته به اداره تعاون شهرستان خمین مراجعه کرد. و بعد از اعلام تقاضای تاسیس شرکت تعاونی تولیدی جهت دریافت موافقت اصولی طرح پرورش زنبور عسل به اداره جهاد کشاورزی منطقه مذکور مراجعه کردیم کخ از ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی

دوشنبه 24 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه44 فهرست مطالب کنترل علفهای هرز کشاورزی   کشت خاک قبل از محصول دادن و بعد از برداشت   چرخش و تناوب کشت   پروره کشاورزی       تشکیل محصول   محدود کردن ترویج و پخش علفهای هرز   کنترل مستقیم علفهای هرز   کنترل حرارتی علفهای هرز   کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی   خلاصه   نگرانی در مورد افزایشهای بالقوه د رجمعیتهای علفهای هرز بدون استفاده از علکش ها به بالا گیری کشاورزی طبیعی محدود شده است. با این وجود در سالهای اخیر همه خواستهای عموم برای تولید طبیعی و هم نمای کشاورزی طبیعی افزایش یافته است و دامنه ای  از راههای کنترل علفهای هرز وجود دارد. پیشرفت در روشهای کشت کنترل علف هرز شامل استفاده از محصول ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کد فورترن شبیه سازی کانوکشن طبیعی در یک محفظه مربعی به روش لتیس بولتزمن

شنبه 22 آبان 1395
در کد پیش رو که به زبان فورترن 90 نوشته شده است جریان کانوکشن (جابجایی) طبیعی در یک محفظه مربعی شکل دو بعدی به روش لتیس بولتزمن حل شده است. در این بررسی دو دیواره سمت راست و چپ دارای اختلاف دمای 100 بوده و همین اختلاف دما باعث به وجود آمدن جریان سیال درون محفظه می گردد. خروجی های کد به صورت بردارهای سرعت و مقدار دما در روی نقاط شبکه بندی 100 در 100 (که قابل تغییر نیز است) می باشد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد لزوم اهمیت، حفظ و احیای جنگل‌ها و منابع طبیعی

یکشنبه 16 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه23 لزوم اهمیت، حفظ و احیای جنگل‌ها و منابع طبیعی: حفاظت، احیاء و توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده بر اساس اصول علمی و رعایت نکات فنی از مهمترین وظایفی است که بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و در استان‌ها به اداره کل منابع طبیعی واگذار گردیده است. در حال حاضر جنگل‌ها علاوه بر مسئولیت‌های زیاد غذایی و صنعتی و غیره، نیازهای جدید ناشی از ترکم جمعیت را نیز باید جوابگو باشد. نقش جنگل‌ها در این زمینه عبارت از تصفیه هوا و پذیرایی از افرادی می‌باشد که در جستجوی طبیعت هستند. اصولاً پایداری جنگل و اماکن استمرار بهره‌وری از آن مستلزم دخالت‌های علمی در آن است که مبتنی بر اصول و معیارهای مشخص جنگلداری و جنگلشناسی صورت می‌گیرد. اصولی که برای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مبدا و خطر دروندادها برای حفظ محصولات در سیستمهای کشاورزی طبیعی

جمعه 14 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه30 مبدا و خطر دروندادها برای حفظ محصولات در سیستمهای کشاورزی طبیعی آیا آنها تداوم پذیر هستند ؟ خلاصه: تداوم پذیری بعنوان قابلیت ادامه یافتن یک سیستم تعریف می شود . با در نظر گرفتن این تعریف چندین جنبه فعالیت حفظ محصولات در کشاورزی طبیعی برحسب قابلیت تداوم بازبینی می شوند چون سنجش مطلق تداوم پذیری موجود نیست ، این بررسی شکل مقایسه بین روشهای حفظ محصولات طبیعی و معمولی را به خود می گیرد . دو عامل حفظ محصولات اینها تصور می شوند ، یکی منبع دروندادها برای حفظ محصولات و دیگری خطر محیطی مواد شیمیایی استفاده شده برای حفظ محصولات .بعلاوه تداوم پذیری برخی از مسائل گسترده تر مربوط به روشهای حفظ محصولات در کشاورزی طبیعی نیز مورد بحث واقع می شوند. استنتاج می شود که سیستم های کشاورزی طبیعی بطور قطع تداوم پ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درمان طبیعی بیماری لثه

جمعه 14 آبان 1395
شستشوی دهان با محلول آب نمک، ورم و درد ناحیه لثه ها را کاهش می دهد. اگر رژیم غذایی کم نمک و یا فشارخون بالا دارید، می توانید در تهیه این محلول، از آب لیمو ترش به جای نمک استفاده کنید .   یکی از بیماری های شایع ناحیه دهان، مشکلات لثه می باشد. سلامت لثه نقش مهمی در حفظ سلامت دهان و دندان ها دارد .   علل بروز ناراحتی های لثه مواردی مانند مسواک زدن   نادرست، نکشیدن نخ دندان، عفونت و التهاب لثه، آبسه و ... می باشد .   اگرچه بهتر است برای درمان قطعی مشکلات لثه به دندانپزشک مراجعه کرد، اما می توان با انجام کارهای زیر درد ناشی از آن را تسکین داد تا نزد دندانپزشک رفت :   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، درمان، طبیعی، بیماری، لثه

بررسی اقلیم حیاتی و جغرافیای طبیعی ایران

دوشنبه 10 آبان 1395
بررسی اقلیم حیاتی و جغرافیای طبیعی ایران

بررسی-اقلیم-حیاتی-و-جغرافیای-طبیعی-ایران پروژه بررسی اقلیم حیاتی و جغرافیای طبیعی ایران، چکیده: بررسی بیست و هفت عنصر اقلیمی در مقیاس سالانه نشان می دهد که اقلیم ایران ساخته شش عامل است. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل گرمائی، نم و ابر، بارشی، بادی غباری و تندری. بارزترین ویژگی اقلیمی سواحل جنوبی ایران گرما و پس از آن نم و ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کاربرد های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری

یکشنبه 18 مهر 1395
این فایل حاوی بررسی کاربردهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد که در 165 صفحه تهیه گردیده است.               تصویر محیط برنامه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کد فورترن شبیه سازی کانوکشن طبیعی در یک محفظه مربعی به روش لتیس بولتزمن

چهارشنبه 7 مهر 1395
در کد پیش رو که به زبان فورترن 90 نوشته شده است جریان کانوکشن (جابجایی) طبیعی در یک محفظه مربعی شکل دو بعدی به روش لتیس بولتزمن حل شده است. در این بررسی دو دیواره سمت راست و چپ دارای اختلاف دمای 100 بوده و همین اختلاف دما باعث به وجود آمدن جریان سیال درون محفظه می گردد. خروجی های کد به صورت بردارهای سرعت و مقدار دما در روی نقاط شبکه بندی 100 در 100 (که قابل تغییر نیز است) می باشد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد لزوم اهمیت، حفظ و احیای جنگل‌ها و منابع طبیعی

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه23 لزوم اهمیت، حفظ و احیای جنگل‌ها و منابع طبیعی: حفاظت، احیاء و توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده بر اساس اصول علمی و رعایت نکات فنی از مهمترین وظایفی است که بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و در استان‌ها به اداره کل منابع طبیعی واگذار گردیده است. در حال حاضر جنگل‌ها علاوه بر مسئولیت‌های زیاد غذایی و صنعتی و غیره، نیازهای جدید ناشی از ترکم جمعیت را نیز باید جوابگو باشد. نقش جنگل‌ها در این زمینه عبارت از تصفیه هوا و پذیرایی از افرادی می‌باشد که در جستجوی طبیعت هستند. اصولاً پایداری جنگل و اماکن استمرار بهره‌وری از آن مستلزم دخالت‌های علمی در آن است که مبتنی بر اصول و معیارهای مشخص جنگلداری و جنگلشناسی صورت می‌گیرد. اصولی که برای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مبدا و خطر دروندادها برای حفظ محصولات در سیستمهای کشاورزی طبیعی

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه30 مبدا و خطر دروندادها برای حفظ محصولات در سیستمهای کشاورزی طبیعی آیا آنها تداوم پذیر هستند ؟ خلاصه: تداوم پذیری بعنوان قابلیت ادامه یافتن یک سیستم تعریف می شود . با در نظر گرفتن این تعریف چندین جنبه فعالیت حفظ محصولات در کشاورزی طبیعی برحسب قابلیت تداوم بازبینی می شوند چون سنجش مطلق تداوم پذیری موجود نیست ، این بررسی شکل مقایسه بین روشهای حفظ محصولات طبیعی و معمولی را به خود می گیرد . دو عامل حفظ محصولات اینها تصور می شوند ، یکی منبع دروندادها برای حفظ محصولات و دیگری خطر محیطی مواد شیمیایی استفاده شده برای حفظ محصولات .بعلاوه تداوم پذیری برخی از مسائل گسترده تر مربوط به روشهای حفظ محصولات در کشاورزی طبیعی نیز مورد بحث واقع می شوند. استنتاج می شود که سیستم های کشاورزی طبیعی بطور قطع تداوم پ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درمان طبیعی بیماری لثه

چهارشنبه 7 مهر 1395
شستشوی دهان با محلول آب نمک، ورم و درد ناحیه لثه ها را کاهش می دهد. اگر رژیم غذایی کم نمک و یا فشارخون بالا دارید، می توانید در تهیه این محلول، از آب لیمو ترش به جای نمک استفاده کنید .   یکی از بیماری های شایع ناحیه دهان، مشکلات لثه می باشد. سلامت لثه نقش مهمی در حفظ سلامت دهان و دندان ها دارد .   علل بروز ناراحتی های لثه مواردی مانند مسواک زدن   نادرست، نکشیدن نخ دندان، عفونت و التهاب لثه، آبسه و ... می باشد .   اگرچه بهتر است برای درمان قطعی مشکلات لثه به دندانپزشک مراجعه کرد، اما می توان با انجام کارهای زیر درد ناشی از آن را تسکین داد تا نزد دندانپزشک رفت :   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، درمان، طبیعی، بیماری، لثه
( تعداد کل: 74 )
   1       2       3       4       5    >>