X
تبلیغات
رایتل

چگونگی ارائه مقالات و سمینارها

شنبه 29 آبان 1395

چگونگی ارائه مقالات و سمینارها

چگونگی ارائه مقالات و سمینارها:

کسی که راجع به امری قضاوت می کند ولی نمی تواند آن را تشرحی و به طور مستدل بیان کند نباید هرگز هیچ فکری در مورد آن کرده باشد.

در عصر جدید بسیاری از اشخاص از طریق صحبت در میان جمع و در همایشها عقاید خود را انتشار داده و مؤثر بوده اند.

فرآیند برقراری ارتباط کلامی:

صرف نظر از انواع رابطة کلامی در جریان هفت جزو دیگر نیز وجود دارد. که شامل گیرنده پیام، مجرای ارتباط، شنونده، بازخورد، مداخله و موقعیت است.

گوینده: برقراری ارتباط کلامی با گوینده آغاز می شود. موقعیت شما در نقش گوینده به خود شما به اعتبار شخصی شما، به معلوماتتان دربارة مطلب، به آمادگی برای صحبت، به حالت سخن گفتن، به حساسیت نسبت به شنوندگان و موقعیت بستگی دارد. این کار علاقه و ایجاد جاذبه نیز می خواهد. نمی توانید از مردم توقع داشته باشید به آنچه می‌گویید علاقه و توجه نشان دهند، مگر اینکه توجه و علاقة خودتان جلب شده باشد. البته قبل از اینکه روشها و فنون ارائه مطلب کاربرد داشته باشند نخست باید چیزی برای گفتن داشته باشید.

پیام: پیام هر چیزی است که گوینده به شخص دیگر ابلاغ می کند. هدف شما در سمینارها و سخنرانی عمومی این است که پیام عمدی خود را طوری ادا کنید که واقعاً سبب برقراری ارتباط شود. دستیابی به این منظور هم به این بستگی دارد که چه می‌گویید (پیام کلامی) و هم اینکه چگونه می گویید. (پیام غیرکلامی)

پیام کلامی را درست همان گونه که کار طلب می کند تهیه کنید. باید موضوع را به چیزی اختصاص دهید که بتوانید در مدت زمانی که سمینار به شما اجازه می دهد به قدر کافی درباره آن بحث کنید. باید دربارة جزئیاتی که می تواند به شما کمک کند تحقیق و از میان آنها مقداری را انتخاب کنید تا عقاید مطروحه خود را روشن و متقاعد کننده بسازید. باید آرا و عقاید خود را طوری نظام دهید که شنوندگان بتوانند بدون اینکه عقب بیفتند یا گیج شوند آنها را تعقیب کنند. پیام را نیز در قالب کلماتی بیان کنید که دقیق روشن و واضح، معتبر و مناسب باشد.

پیام غیرکلامی را علاوه بر پیامی که از طریق کلمات می فرستید، از طریق لحن صدا، ظاهر، حالات، حالات صورت و ارتباط چشمی نیز بفرستید. نکته مهم اینست که مطمئن شوید پیام غیرکلامی شما پیام کلامی شما را خدشه دار نسازد.

مجرا: مجرا چیزی است که به وسیلة آن پیام ابلاغ می شود. وقتی گوشی تلفن را برمی‌دارید تا به یک دوست تلفن بزنید تلفن مجرا یا وسیلة ارتباطی است. ممکن است در سمینارها از چند مجرا استفاده کنند و هر کدام از آنها بر پیامی که توسط تماشاچیان دریافت می شود، اثر خواهند گذاشت در کلاس، مجرای ارتباطی مستقیم ترین نوع است همشاگردیها بدون مداخلة هرگونه وسیله الکترونیکی هم من را می بینند و هم صدایم را می شنوند.

شنونده: شنونده کسی است که پیام ابلاغ شده را دریافت می کند. بدون شنونده هیچ رابطه‌ای برقرار نمی شود.

هر چیزی که گوینده می گوید از طریق چهارچوب انتقالی شنونده از صافی می گذرد (کل معلومات تجارب، اهداف، ارزشها و نگرشهای وی)

از آن رو که گوینده و شنونده افراد متفاوتی هستند هرگز نمی توانند چهارچوب انتقالی کاملا یکسانی داشته باشند و چون چهارچوب انتقالی شنونده هیچ وقت دقیقاً آن چیزی نیست که گوینده دارد معنی یک پیام نیز در نزد شنونده و گوینده یکسان نیست. از آنجا که افراد چهارچوبهای انتقالی متفاوت دارند باید برای هماهنگ کردن پیام با شنوندة ویژه‌ای که مورد خطاب است دقت بسیار زیادی به خرج دهید و باید بر شنونده متمرکز باشید.

بازخوانی از حافظه:

زمانیکه نطق طولانی و پیچیده شد از حافظه خواندن آن به تمرینی سخت نیاز دارد. به هر حال مطمئن شوید که کاملاً در برقراری تماس با حضار توانمند هستید و سعی نکنید که فقط کلمات را حفظ کنید. سخنرانانی که به سقف یا پنجره خیره شوند تا آنچه را به خاطر سپرده اند به یاد آورند مثل آنهایی هستند که به صورت پنهانی یک دست نوشته را می خوانند.

نطق فی البداهه (بدون آمادگی قبلی):

این نطق بدون هرگونه آمادگی قبلی ایراد می شود. تعداد کمی از افراد هستند که ترجیح می دهند فی البداهه صحبت کنند اما بعضی از اوقات این کار اجتناب ناپذیر است.

نطق فی البداهه (با آمادگی قبلی):

بنا بر عرف معمول بدیهه گویی به همان مفهوم بداهه است. اما از نظر فنی این دو اصطلاح متفاوت هستند. به رغم اینکه بداهه نطقی است که در مجموع بدون آمادگی قبلی ایراد می‎شود، بدیهه گویی نطقی است که دقیقاً با آمادگی و تمرین قبلی ایراد می شود. کسی که با آمادگی قبلی صحبت می کند از یک رشته یادداشتها و طرح صحبتهایی برای تقویت حافظه استفاده می کند. عبارت پردازی کامل در زمان نطق صورت می گیرد. در این شیوه از دو نوع طرح برای نطقها استفاده می‎شود؛ طرح آماده سازی و طرح صحبت مختصر


مدت زمان ایراد نطق:

ایراد نطق در 5 دقیقه:

معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که زمینه کاری خاصی از سوی فردی ارشد به فردی دیگر که پائین تر است تکلیف شود. فرصت داده شده معمولاً کوتاه است و چنانچه 2 هفته فرصت داشته باشید از خوشبخت ترین افراد هستید چرا که فرصت داده شده اگر 24 ساعت باشد نیز غیرمعمول نیست.

این نوع از ایراد نطق عمدتاً دربرگیرنده گزارش موردی و یا مروری کوتاه در مورد مشخصات برجسته یک مسئله می باشد. مسلم است که ارائه کلیه موارد مهم در 5 دقیقه کار ساده ای نیست و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی نیز محدود می باشد.

ایراد نطق در 15 دقیقه:

کاربرد وسایل کمک آموزشی:

مزایای وسایل کمک آموزشی: وسایل کمک آموزشی چندین مزیت دارد. نخستین مزیت آن روشنی و صراحت است. شما هنگام بحث در مورد یک شیء می توانید با نشان دادن آن شیء یا اشیای مشابه پیامتان را رساتر بیان کنید. اگر شما آمار و ارقام را نقل می‌کنید و نشان می دهید که یک شیء چگونه کار می‌کند تا تکنیکی را نشان دهید؛ یک وسیله بصری، اطلاعاتتان را برای شنوندگان شما روشن تر می‌سازد. با استفاده از وسایل کمک آموزشی در نطقهایتان، اغلب این کار را برای شنوندگان آسان می سازید تا ارتباطی را که مدنظر دارید به طور کامل بفهمند.

مزیت دیگر وسایل کمک آموزشی ایجاد علاقه‌مندی است. علاقه ای که به وسیله تصورات بصری ایجاد می شود خیلی قوی است و در بسیاری از زمینه ها استفاده می شود.

مزایای دیگر وسایل کمک آموزشی نیز جالب و مفید است. تصورات بصری اغلب نسبت به تصورات کلامی مدت زیادتری در ذهن می ماند. همة ما شنیده ایم که واژه‌ها از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج می شود. دوام تصورات بصری طولانی تر است.

استفاده احسن از وسایل کمک آموزشی می تواند بر روی نطق تاثیر مثبت بگذارد. یکی از مطالعات انجام شده نشان داد که یک شخصی که از وسایل کمک آموزشی استفاده می‌کند. می تواند با آمادگی بیشتر، معتبرتر و حرفه ای تر از شخصی که از وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کند نطق کند. وسایل کمک آموزشی پیگیری شنونده را تا 40 درصد افزایش می دهد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید