X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت مدیریت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای فراگیر کامل

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت مدیریت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانهای فراگیر کاملاهداف درس

آشنایی دانشجویان با:

مفاهیم بهره وری و جایگاه آن

سطوح بهره وری و جایگاه هر سطح

آشنایی با مفاهیم مدیریت فراگیر بهره وری

مفهوم مدیریت بهره وری کل

اندازه گیری بهره وری و شاخصهای آن

روشهای بهبود بهره وری

بهره وری نیروی انسانی

مدیریت سیستمها

اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن


مقدمه

nتلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه یی جهت ارتقا بهره وری به طور مستمر برای تداوم حیات و رشد توسعه آغاز شده است. از این پس جهان به دو دسته کشورهای تند و کند از نظر پیشرفت در مدیریت بهره وری تقسیم می شوند .

nدر دنیای رقابت آمیز امروز, بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراژی بهبود، مهمترین هدف سازمان را تشکیل می دهد که می تواند همچون زنجیری فعالیت های کلیه آحاد جامعه را در برگیرد .
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

جمعه 28 آبان 1395

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم


1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

....

فهرست:

فصل اول

کلیات و طرح تحقیق

مقدمه:

بیان موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

5- روش تحقیق

6- محدودیتهای تحقیق

7- محتوای تحقیق

8-یافته های تحقیق به شکل

9- مزایا

10- معایب

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

1- مفهوم تورم

2- تعریف تورم

3- اندازه گیری تورم

4- شاخصهای قیمت

5- شاخص عموی قیمت

6- محاسبه شاخص قیمت

7- اثرات تورم

8- سیاستهای اقتصادی و تورم

9- انواع تورم

10- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم

11- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم

13 -تأثیر تورم برگزارشهای مالی

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

1- اهداف گزارشگری مالی

2- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

جمعه 28 آبان 1395

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

نوشته حاضر با این انگیزه که روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و کارمندان آن مربوط به کشته شدن (کنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.

ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی قرار می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهلیت حقوقی در این بحث روشن و مشخص شود :

اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی )

الف – صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( کلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به کار می رود .

ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکاربردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهیم و معانی که برای کلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم که اهلیت حقوقی سازمان بین المللی یعنی که سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی که مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و کشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق کرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی که در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مکلف باشند .

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترک ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الا جرا گردید !

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 که حکایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تکالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء کرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت کامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امکان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یک و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می کند تا بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . کلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است که سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تکیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاک اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یکی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است .

از آن گذشته در بند 3 از ماده 105 منشور به مجمع اجازه داده شده تا برای تعیین جزئیات اجرا ی بند های اول و دوم این ماده توصیه هایی بنماید یا مقاوله نامه هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند . و بر این اساس است که کنواسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد درتاریخ 13 فوریه 1946 و کنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان تخصصی ملل متحد در تاریخ 21 نوامبر 1947 به تصویب مجمع عمومی می رسد .

در مقدمه کنوانسیون 1946 محتوای مواد 104و 105 منشور ملل متحد که حکایت از ابتناء کنوانسیون یاد شده بر این دو ماده دارد ، در ماده یک بر وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل متحد تصریح می کند و برای این شخصیت حقوقی اهلیت ,

الف – اهل قرار داد

ب- تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول

ج- اقامه دعوا در محاکم

را قائل می شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره این است که دارنده این امتیازات واجد صلاحیت و شخصیت حقوقی کامل است که می تواند این حقوق و تکالیف را به طور کامل در قلمرو خاک اعضا ء اعمال و اجرا نماید .

بخش دو تا هشت از ماده دو کنوانسیون مذکور سازمان ملل متحد اموال و دارائیهای آن ، امکانات متعلق به آن، بایگانی سازمان و به طور کلی کلیه مدارک و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز را که در اختیار داشته باشد و حسابهای بانکی آن را واجد مصونیت قضایی و غیر قابل تعرض اعلام و برای عملیات مالی و اموال و دارائی های آن معافیت از مالیتهای مستقیم و حقوق گمرکی قائل و آن را از ممنو عیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی مصون تشخیص داده است .

انجام هر یک از اعمال حقوقی فوق و یا وقوع هر واقعه حقوقی محتمل در راستای فعالیت سازمان ملل متحد و مامورین آن در قلمرو خاک اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوی علیه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق یا تجاوز به حقوق سازمان یا بالعکس احتمال طرح دعوی از سوی دولتها یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط علیه سازمان و مامورین آن از مجاری مشخص شده برای این منظور.

ماده 8 بخش 29 کنوانسیون تصریح می نماید که سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوق خصوصی که سازمان در آن طرف دعوی باشد یا اختلافاتی که در آن یکی از کارمندان سازمان که به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذی مدخل باشد ، طرق مقتضی را اتخاذ خواهد نمود و برای طی این طرق مقتضی ، چیزی غیر از مذاکره برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری یا داوری نمی تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش 30 از همان ماده آورده است که کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد . مگر اینکه در امر خاصی طرفهای دعوا نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند . در صورتی که اختلافی بین سازمان ملل متحد از یک طرف و یکی از دول عضو از طرف دیگر بروز کند ، نظر مشورتی بین المللی دادگستری ، طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، رای صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رای قطعی پذیرفته خواهد شد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روش تحقیق - تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات19     فهرست عناوین : ١- چکیده ٢- مقدمه ٣- سرمایه اجتماعی چیست ؟ ٤- نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی ٥- بیان مسئله ٦- سئوالات تحقیق ٧- جامعه آماری تحقیق ٨- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ٩- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ١٠- توزیع میزان سرمایه اجتماعی ١١- ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی باسرمایه اجتماعی ١٢- مقایسه عوامل عملکردی سازمانهای دولتی،با توجه به سطوح مختلف سرمایه اجتماعی ١٣- نتیجه گیری ١٤- پیشنهادها ٢تاثیرعملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعیچکیده : سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود جزوه سازمانهای بین المللی پیام نور

شنبه 3 مهر 1395
دانلود جزوه سازمانهای بین المللی پیام نور مولف : دکتر مرتضی نعمتی زرگران - دکتر ابوالفضل عیسی آبادی (رشته علوم سیاسی) فایل : pdf ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات36 سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی در میان پرسشهای مهمی که شما باید قادر باشید پس از خواندن این فصل به آنها پاسخ دهید ، سئوالات زیر مطرح می شوند : 1- مشکلات معمول سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای خدماتی نظیر دفاتر حقوقی و کلینیکهای پزشکی چه هستند ؟ 2- چرا یک سازمان خدماتی نظیر دفتر مشاوره فاقد دارایی « موجودی کالا » در ترازنامه خود می باشد ؟3- چرا سیستمهای برنامه ریزی و کنترل بودجه در سازمانهای خدماتی معمولاً اثرگذاری کمتری نسبت به سیستمهای بودجه ای در سازمانهای غیر خدماتی ؟ 4- برنامه ریزی و کنترل بودجه ای موثر در یک سازمان غیر انتفاعی نظیر دانشگاه دولتی مهمتر از یک سازمان انتفاعی محور است ؟ 5- آیا یک بیمارستان به عنوان یک سازمان خدماتی ، یک سازمان غیر انتفاعی یا ترکیبی از هر دو نهاد طبقه بندی می شود ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
در این مقاله با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان، به بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی آنها پرداخته شده است. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. سازمانها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونیهای ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع محدود و... زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد. در ادامه به اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها و ویژگیهای سازمانها و کارکنان توانمند اشاره و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره سازمانهای کامیاب امروز

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:100 فهرست و توضیحات: سازمانهای کامیاب امروز سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین سازمانهای یادگیرنده ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده فصل پنجم مدیریت کیفیت فراگیر مقدمه: علما و مشاهیر TQM کیستند معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) معیارها: معیار اول: حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان: فصل ششم: مطالعه موردی چکیده مدیریت و شاخه های گوناگون آن همچون شبکه ای گسترده شالوده ی سازمان های جوامع امروزی را تشکیل می دهند. آینده ی انسان در عرصه های مختلف حیات اجتماعی نیز در گرو مدیریت صحیح و کارآمد قرار دارد. مدیر در عین حال که گرداننده و هدایت کننده ی سازمان ها به سوی اهداف است، خود نیز نیازمند تکامل کیفی و هدایت است. بدین جهت امر توسعه ی مدیریت به مثابه ی بخشی پویا و سازنده و به عنوان جزئی مهم از ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق سازمانهای کامیاب امروز

دوشنبه 29 شهریور 1395
سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند. سازمانهای یادگیرنده[1] سازمانهایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونگی آموختن[2] را به اتفاق هم می آموزند. سازمانهای یادگیرنده را به تعبیری دیگر می توان سازمانهای دانش آفرین نامید، سازمانهایی که در آنها خلق دانش و آگاهیهای جدید، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی و روشی است که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند. به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک

دوشنبه 29 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:27 چکیده : کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک  طراحی شغل چیست ؟ - طراحی شغل : طراحی شغل نمودار شماره 1: طراحی شغل براساس عوامل سازمانی - طراحی دوباره شغل ویژگیهای رفتاری - نیازهای کارکنان - شخصیت : شخصیت یکی - نگرش انگیزش (آمادگی محیط x توانایی x انگیزش ) تابعی از = عملکر - ارتباط متقابل ویژگیهای شغلی و رفتاری الف - تنوع مهارتها - اهمیت وظیفه - هویت وظیفه - اختیار عمل و استقلال در کار نتیجه گیری مقدمه بسیاری از مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانهای اداری ، آموزشی ، صنعتی و بازرگانی در ارتباط با کاهش عملکرد و کارآیی کارکنان و سازمان ، همواره خود را بامشکلاتی مواجه می بینند و طبعا سوالاتی برایشان مطرح می شود: * چگونه می توان ع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:27 چکیده : کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک  طراحی شغل چیست ؟ - طراحی شغل : طراحی شغل نمودار شماره 1: طراحی شغل براساس عوامل سازمانی - طراحی دوباره شغل ویژگیهای رفتاری - نیازهای کارکنان - شخصیت : شخصیت یکی - نگرش انگیزش (آمادگی محیط x توانایی x انگیزش ) تابعی از = عملکر - ارتباط متقابل ویژگیهای شغلی و رفتاری الف - تنوع مهارتها - اهمیت وظیفه - هویت وظیفه - اختیار عمل و استقلال در کار نتیجه گیری مقدمه بسیاری از مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانهای اداری ، آموزشی ، صنعتی و بازرگانی در ارتباط با کاهش عملکرد و کارآیی کارکنان و سازمان ، همواره خود را بامشکلاتی مواجه می بینند و طبعا سوالاتی برایشان مطرح می شود: * چگونه می توان ع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت گروه مطالعاتی سازمانهای بین المللی اینترنت GAC

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 15 اسلاید می باشد. اسلاید 3 شروع به کار GAC طرح اولیه GAC از سال 1998 ارائه شد . کمیته مشاوره دولتی کار خود را از سال 1999 شروع کرد . در آغاز تعداد اعضای این کمیته 23 عضو بود این آمار تا فوریه 2004  به حدود 86 کشور رسید اما در حال حاضر تعداد اعضای آن بالغ بر 100 عضو می باشد که تقریبا تمام نواحی جهان را پوشش می دهد . اسلاید 4 تاریخچه شکل گیری GAC - طرح اولیه GAC از سال 1998 ارائه شد . - GAC بعنوان کانالی برای مشارکت دولت ها در سیاستگذاری  ICANN عمل می کند . GAC در واقع نماینده دولتها در ICANN  است  بر اساس آئین نامه داخلی ICANN مقرر شد تا کمیته ای تشکیل شود که ماموریت آن انتقال پیشنهادات دولتهای عضو این موسسه به اعضای هیئت مدیره باشد . ( اعضای GAC در واقع وزرای اقتصاد و کار می باشند در حالی که در نشستهای ITU فقط وزرا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
عنوان: دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 36 اسلاید دسته: مدیریت- حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی (ویژه درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی ( این فایل در زمینه " سازمانهای پولی و مالی بین المللی " بوده و در 36 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی)  درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است: سیستم های پولی سیستم پولی بر پایه طلا شرایط حاکم بر سیستم پولی بر پایه طلا سیستم پایه طلا – ارز سیستم پولی نرخ شناور صندوق بین المللی پول( (IMF اهداف صندوق بین المللی پول ارکان تصمیم گیرنده صندوق بین المل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله - سازمانهای یاد دهنده ( 12 صفحه) pdf

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
  سازمان یاد دهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی باید بطور دائم دانش و مهارت جدید کسب کنند مشترک هستند. اما هدف سازمان یاددهنده چیست؟ ویژگی رهبران در سازمانهای یاددهنده چیست؟ و چگونه میتوان یک دیدگاه قابل یاددهی تدوین نمود؟ با توجه به اهمیت این موضوع برای توسعه سازمانی، در این مقاله به بررسی سازمان یاددهنده پرداخته‌ایم. سازمانهای یاددهنده با توسعه موثر مهارتهای رهبری در کارکنانشان، به طور مداوم خود را بهبود می بخشند. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
عنوان: دانلود پاورپوینت سازمانهای پولی و مالی بین المللی فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 36 اسلاید دسته: مدیریت- حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی (ویژه درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی ( این فایل در زمینه " سازمانهای پولی و مالی بین المللی " بوده و در 36 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی)  درس سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین المللی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است: سیستم های پولی سیستم پولی بر پایه طلا شرایط حاکم بر سیستم پولی بر پایه طلا سیستم پایه طلا – ارز سیستم پولی نرخ شناور صندوق بین المللی پول( (IMF اهداف صندوق بین المللی پول ارکان تصمیم گیرنده صندوق بین المل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 21 )
   1       2    >>