X
تبلیغات
رایتل

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز

شنبه 29 آبان 1395

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز

روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی و بنزینی و موضوع گاز سوز

چکیده:

محدودیت های اعمال شده از طرف سازمانهای زیست محیطی، تدوین قوانین و استانداردهای جدید در کنترل میزان آلاینده های خروجی از موتورهای بنزینی و دیزلی موجب شده فن آوری موتورهای دیزلی و بنزینی به سوی سیستم های تغذیه و احتراق پیشرفته پاشیدن سوخت و احتراق با کنترل ECU گرایش یابد.

این حرکت علاوه بر دستاوردهای چشم گیر زیست محیطی موجب رضایت دارندگان اتومبیل و دستیابی به شتاب و قدرت برتر و بهره برداری اقتصادی تر از نظر مصرف سوخت شده است. طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مراکز تحقیقاتی و کارخانه های سازنده خودروها، برنامه زمان بندی برای دستیابی به آلودگی در حدود صفر تا سال 2010 به طور جدی پیگیری شده و هم اکنون موتورهای بنزینی و دیزلی مرحله استاندارد EURO II را پشت سرگذاشته و تولیدات را به سطح استاندارد EURO III رسانده اند. موضوع به کارگیری سوختهای همگام با رشد فن آوری طراحی و تولید موتورهای پیشرفته همچنان پیگیری، و تطبیق فن آوری سوختهای گازی همگام، به طوری که باز هم از نظر سطح آلاینده های برتری های چشم گیر خود را نسبت به حالت گازوئیل و بنزنی سوز حفظ کرده اند. خصوصا با تاکید دانشمندان به اثر مخرب CO2 تولیدی از احتراق موتورهای بر لایه اوزون سوختهای گازی LPG و به ویژه CNG با، تعداد کم کربن در ساختمان مولکولی و در نتیجه تولید CO2 کمتر و همراه نداشتن ناخالصی ها به عنوان سوختهای پاک مطرح هستند.

روند رشد فن آوری موتورها در دو دهه گذشته از سرعت چشمگیری برخوردار بوده و رقابت سازنده ای با هدف تولید خودرو دیزلی و بنزینی و گازسوز با آلودگی کمتر در سطح کشورهای صنعتی وجود دارد. در این دو دهه صنعت خودرو کشور ما در این رقابت حضور نداشته و لذا مترادف با سطح فن آوری مورتوهای دیزلی و بنزینی در مورد گاز سوز نیز از قدیمی ترین سیستم تبدیل و تجهیزات مربوطه استفاده نموده است.

متاسفانه گزارشهای دریافتی نمایانگر این واقعیت تلخ است که به دلیل عدم رضایت مبانی طراحی و تبدیل خودروهای سبک به سوخت گازی با روش مهندسی اهداف نیست محیطی طرح بهره گیری از سوختهای گازی نیز یا کمرنگ و یا نا موفق بوده است و تولید این مجموعه های کیت های گاز سوز قدیمی و ناموفق همچنان ادامه دارد.

عطف به حرکت جدید صنایع خودروسازی به سوی تولید خودروهای به روز در سطح جهانی و ساخت خودروهای مشترک با کمپانی های صاحب نام، ارائه دهنده مقالة روند رشد فن آوری موتور و خودروها را در زمینه گاز سوز منطبق یا برتر از حالت گازوئیلی و بنزینی به بحث و تحلیل علمی می گذارد وبه ترتیب شش نسل تکاملی تجهیزات گازسوز بر روی خودروها را از سال 1980 الی 2000 به شرح ذیل پژوهش عمل و فن میکند:

  1. 1. سیستم گازسوز موتورها به روش کاربراسیون با ونتوری ثابت که هم اکنون درکشورها متداول است.
  2. 2. سیستم گازسوز موتورها به روش کاربراسیون، مخلوط کن متغیر.
  3. 3. سیستم گازسوز موتورها به روش کاربراسیون با شیر متغیر و کنترل الکترونیکی و کاتالیست دو راهه نوع رقیق سوز.
  4. 4. سیستم گاز سوز با روش کاربراسیون و شیر کنترل به روش ECU با کاتالیست سه راهه مدار بسته.
  5. 5. سیستم گازسوز با پاشیدن متمرکز با کنترل ECU و مدار بسته و کاتالیست سه راهه TBI.
  6. 6. سیستم گازسوز با پاشیدن چند نقطه ای و کنترل میکرو پروسسوری MPFI و کاتالیست سه راهه مدار بسته.

امید اینکه صنایع خودروکشور در زمینه فن آوری گازسوز نیز مترادف با برنامه های تولیدات جدید همگام شوند.

مقدمه:

بهره گیری از سوختهای جایگزین در دهه اخیر مورد توجه مراکز پژوهشی و صنایع موتور در سطح جهانی قرار گرفته است، زیرا با کاهش ذخایر نفت، موتورهای صنعتی در حال گردش، و در برنامه تولید که از نظر اصول طراحی و فن آوری به سوختهای هیدروکربوری وابسته اند، راهی جز استفاده از سوختهای گازی ندارند متخصصان امر پیش بینی می کنند که با تقلیل تولید نفت خام، بخش رو به رشد سوخت مورد نیاز خودروها باید پس از سال 2000 با روندی رو به رشد از گاز مایع و پس از گاز طبیعی تأمین شود. وابستگی اصول طراحی موتورها به مشخصات فیزیکی و شیمیایی و در نتیجه سازگاری سوخت با طراحی موتور روند رشد خودروهای گاز سوز را تا سه دهه آینده به طرف LPG و سیکل اتور و پس با کاهش تولید نفت خام و در نتیجه کاهش تولید LPG به طرف CNG و LNG با سیکل اتوسوق خواهد داد.

هر دو سوخت LPG و CNG در تبدیل خودروهای سواری مجهز به موتورهای SI و سیکل ترمودینامیکی OTTO می توند به ترتیب با حفظ مشخصات طراحی و با تغییراتی بسیار جزئی با توجیه فنی و اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. موضوع توسعه رو به افزایش وسایط نقلیه عمومی در سطح شهرها از طرفی و از طرف دیگر محدودیت های رو به تاکید حد آلاینده های اگزوز این وسایل که عموما از نوع دیزلی هستند بهره گیری از سوختهای گاز بر روی دیزلها را تضمین می‎کند.

هر چند کار بر روی موتورهای دیزلی با سوخت گازوئیل با آلودگی های کمتری از نظر گازهای اگزوز صدای موتور شدیدا توسط کمپانی های صاحب نام دنبال می‎شود و به موفقیت هایی نیز دست یافته‎اند ولی باید با صراحت اعلام داشت که پس از کاهش تولید نفت خام و توسعه بازار سوختهای گاز احتمال قوی وجود دارد که دیزل سازها نیز الزاما به طرف سیکل اتو OTTO سوق پیدا نماید.

روند توسعه فن آوری در سیستم های تغذیه و احتراق موتورهای سیکل اتو (OTTO)

تمرکز بر روی طراحی سیستم های تغذیه و احتراق پیشرفته از سالهای 1976 با کاهش عرضه نفت نسبت به رشد تقاضا و سیر صعودی قیمت نفت و فرآورده های سوختی مثل گازوئیل و بنزین در کشورهای صنعتی به طور جدی مطرح شد. طراحی سیستم های تغذیه کاربراتوری و سیستم های احتراق الکترونیکی با هدف کاهش مصرف سوخت در مقابل افزایش دور و توان بر حجم موتورهای بنزینی فزونی گرفت. از سال 1984 جامعه صنعتی علاوه بر کاهش مصرف سوخت دست به ابلاغ استانداردهای میزان آلاینده های اگزوز و بخارهای خروجی از موتور و خودرو زد و عملا طراحان و سازندگان موتور و خودرو با زمانهای محدود مهلت های ابلاغ شده جهت پاسخ گویی به استانداردهای ابلاغی شدند که در اروپا به ECE معروف هستند. با ابلاغ استاندارد ECE 15-03 تحول اساسی در طراحی کاربراتورهای مجهز به چند مدار کنترل پارامترهای فیزیکی مخلوط و احتراق الکترونیکی و کاتالیست های دو راهه گردیدن (1984). استانداردهای ECE15-04 مقدمه ای جدی برای حذف کامل سیستم های تغذیه کاربراتوری و یا حفظ آن مشروط به تجهیز مدارها به سیستم های کنترل الکتریکی همراه با سیستم احتراق الکترونیکی و کاتالیست دو راهه در یک مدار بسته شدند (1990). سیستم های انژکتوری در کاربراتور به نام TBI مجهز به سیستم کنترل طراحی شد.

استانداردهای EURO I به شکل کامل حذب سیستم کاربراتور و اعمال سیستم های انژکتوری متمرکز و چند نقطه ای با کاتالسیت های سه راهه مجهز به سنسور را موجب شدند که به سیستم های L- jetronic و KE-Ke-jetronic و Ke K-jetronic معروف گردیدند که از روش MPFI بهره گرفتند. استانداردهای EURO II گام بلندی در جهت توسعه سیستم motronic مجهز به سیستم MPFI و احتراق کامل الکترونیکی مستقل از مکانیزم موتور و با کنترل کامپیوتری و کاتالیست سه راهه سرامیکی گردید.

تحلیل منحنی های مرجع شامل تغییرات میزان آلاینده های اگزوز CO و HC و NOX و مصرف ویژه سوخت b همراه با تغییرات گشتاور موتور نسبت به سوخت به هوا و یا ضریب نمایانگر این واقعیت است که اصولاً دست یابی به میزان آلاینده های کم در مقابل دریافت توان و گشتاور کافی و عملکرد اقتصادی موتور در محدوده 1 امکان پذیر است و این یک اصل کاملاً اثبات شده و اجتناب ناپذیر در کلیه موتورهای سیکل اتو (OTTO) می‎باشد. مسلماً پس از حفظ محدوده 1 در سیستم تغذیه همراه با تشکیل کانون شعله قوی در زمان مناسب آلاینده های خروجی از موتور به حد متعادلی رسیده و انجام هر گونه عملیاتی بر روی اگزوز در جهت رسیدن به استانداردها ابلاغی را امکان پذیر می کنند. نگهداری نسبت هوا به سوخت در محدوده ضریب اضافه هوا برای کلیه دورها و بارهایی که موتور در آن واقع می‎شود مسلماً به روش کاربراسیون امکان پذیر نبوده و لذا گامهای تکنولوژیک در توسعه سیستم های سوخت پاشی که قبلا نام برده شده الزامی و اجتناب ناپذیر بوده است. (دیاگرام شماره 1)خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روند پیدایش مسجد – مدرسه ها

سه‌شنبه 25 آبان 1395
مدرسه سپهسالار تهران مسجد – مدرسه‏ی شهید مطهری (سپهسالار) مدرسه‏ی حکیم هاشم مسجد – مدرسه‏ی حکیم ‏باشی (آقا محمود ) مسجد – مدرسه‏ی معیرالممالک مسجد – مدرسه‏ی مروی مسجد – مدرسه‏ی فیلسوف ‏الدوله مسجد – مدرسه‏ی مشیرالسلطنه مسجد – مدرسه‏ی سپهسالار قدیم   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: روند، پیدایش، مسجد، مدرسه، ها

دانلود پاورپوینت روند یابی (روندسازی) جریان سیل

سه‌شنبه 25 آبان 1395
              فهرست مطالب مقدمه مفهوم اصلی روند سازی سیل روش های روندیابی سیل روندیابی متمرکز-روش ذخیره ای روش پالس نحوه گام به گام محاسبات روش کنترل مثال روندسازی در رودخانه روش ماسکینگام طرز کار با روش ماسکینگام تعداد اسلاید:45 صفحه با قابلیت ویرایش مناسب جهت ارائه سمینار و گزارش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی تحولات اجتماعی و روند مهاجرت روستای حسن آباد

شنبه 22 آبان 1395
روستای حسن آباد از شمال به یوسف آباد و جعفرآباد – شرق به شهرکهنه و یزدان آباد از جنوب تپه تقی آباد و گنبد جق از مغرب به زمینهای آقا لطفعلی محدود میباشد. و جزء دهستان شهرکهنه محسوب می شود. وسعت حسن آباد قبلاً زیاد بوده و حتی زمینهای یوسف آباد و جعفر آباد و آقا لطفعلی جزء حسن آباد بوده است. پیدایش حسن آباد به حدود صد سال پیش می رسد و موجه آن کربلایی حسن بوده است گرچه قدمت حسن آباد زیاد نیست ولی در محل فعلی حسن آباد قبلاً دهی وجود داشته به نام کهنه حصار که ساختمان فعلی دبستان در محل کهنه حصار ساخته شده است. و مدارکی در مورد کهنه حصار وجود داشته که معلوم نیست دست چه کسانی می باشد. قدمت کهنه حصار با قنات حسن آباد که به قنات کهنه حصار معروف می باشد یکی می باشد و 400 سال از آن می گذرد. حسن آباد یکصد و هشتاد هکتار زمین زراعی آبی و همین اندازه زمین دیم دارد. در این ده 1800 پشته باغ انگوری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی تحولات اجتماعی و روند مهاجرت روستای حسن آباد

چهارشنبه 7 مهر 1395
روستای حسن آباد از شمال به یوسف آباد و جعفرآباد – شرق به شهرکهنه و یزدان آباد از جنوب تپه تقی آباد و گنبد جق از مغرب به زمینهای آقا لطفعلی محدود میباشد. و جزء دهستان شهرکهنه محسوب می شود. وسعت حسن آباد قبلاً زیاد بوده و حتی زمینهای یوسف آباد و جعفر آباد و آقا لطفعلی جزء حسن آباد بوده است. پیدایش حسن آباد به حدود صد سال پیش می رسد و موجه آن کربلایی حسن بوده است گرچه قدمت حسن آباد زیاد نیست ولی در محل فعلی حسن آباد قبلاً دهی وجود داشته به نام کهنه حصار که ساختمان فعلی دبستان در محل کهنه حصار ساخته شده است. و مدارکی در مورد کهنه حصار وجود داشته که معلوم نیست دست چه کسانی می باشد. قدمت کهنه حصار با قنات حسن آباد که به قنات کهنه حصار معروف می باشد یکی می باشد و 400 سال از آن می گذرد. حسن آباد یکصد و هشتاد هکتار زمین زراعی آبی و همین اندازه زمین دیم دارد. در این ده 1800 پشته باغ انگوری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روند شکل گیری حوادث تاریخی در ایجاد انقلاب اسلامی سال ۵۷،

دوشنبه 5 مهر 1395
دانلود روند شکل گیری حوادث تاریخی در ایجاد انقلاب اسلامی سال ۵۷، بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 31 موضوع تحقیق : چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با غلبه بر مشکلات آموزش ریاضی و ذکر راهکار ها و پیشنهادات    این تحقیق بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد :  مقدمه   سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ مقدمه چگونگی نفوذ ،‌ حضور و سلطه استعمار و جابه‌جایی دو امپراتوری استعماری و چگونگی برخورد جریانهای فکری مختلف با مسائل سیاسی و فرهنگی و همچنین نقش مردم از زمانهای مختلف و تاثیر حضور آنان در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ، برای سیاستگزاران و مدیران کشور بشدت مورد نیاز می‌باشد.علل و عوامل شکل‌گیری و چگونگی روند انقلاب اسلامی از دهه 40 تا کنون همچنان مورد بحث و برر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارآموزی روند طراحی نقشه های ساختمانی

دوشنبه 5 مهر 1395
دانلود گزارش کارآموزی روند طراحی نقشه های ساختمانی  مکان :شرکت مشاوره ارکان توسعه فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 36         فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول : معماری رهیافتی ا رزیابی بخش های مرتبط کارورزی طراحی پلان پارکینگ پروژه شماره 1 طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 1 طراحی پلان معماری پروژه شماره 1 طراحی پلان همکف پروژه شماره 2 طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 2 طراحی نما پروژه شماره 2 طراحی برش پروژه شماره 2 طراحی پرسپکتیو پروژه شماره 2 یادگیری و محاسبه میزان ساخت و طبق ضابطه بر اساس دستور نقشه ترسیم بسیاری از مبلمان داخلی و تجهیزات بهداشتی ساختمان محاسبه میزان ساخت بر اساس دستور نقشه پروژه شماره 3 طراحی پلان همکف و پارکینگ پروژه شماره 3 طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 3 طراحی پلان مبلمان پروژه شماره 3 طراحی پلان برش پروژ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله سلامت مو و کاهش روند ریزش آن

یکشنبه 4 مهر 1395
مطالعات نشان داده اند که مصرف رژیم غذایی غنی از سیلیسیوم، کلسیم و آهن، ریزش مو را کاهش می دهد. سبزیجات برگی سبز به خصوص سبزیجات دریایی، منابع غنی از مواد معدنی هستند و جو می تواند سیلیسیوم موردنیاز را تامین کند.میوه های خشک و آب آلبالو، یکی از منابع غنی آهن هستند. در خانم ها ریزش مو می تواند نشانه ای از وجود یک مشکل در لوله گوارشی و یا نتیجه ناکافی بودن اسید معده و یا کمبود پروتئین، روی و یا دیگر مواد مغذی باشد.برای مردان ریزش مو می تواند با پیروی از یک رژیم کم چربی کاهش یابد. برخی از دانشمندان معتقدند که مساله ریزش مو در مردان با افزایش سطح هورمون تستوسترون در دوران بلوغ ارتباط مستقیمی دارد یک رژیم غذایی پرچرب و رژیمی که عمدتا از گوشت تهیه شده است با افزایش سطح تستوسترون در خون باعث افزایش ریزش مو می شود. برای مثال در زمان جنگ جهانی دوم که ژاپنی ها از رژیم غذایی فاقد چربی اشباع استفاده می ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود کتاب برنامه نویسی هم روند استاد تناونش

شنبه 3 مهر 1395
              محتویات محصول : تعداد صفحات : 121 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21   بررسی روند روبه کاهش سرمایه اجتماعیبیان مسئله : سرمایه اجتماعی واژه ای است که به تازگی وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده است. درزمینه بررسی روند ویافتن علت وعوامل تاثیرگذاربرآن مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلف،ازجمله نظریه پردازانی همچون پیربوردیو، جیمزکلمن،رابرت پوتنام وفرانسیس فوکویاما صورت گرفته که تعاریف متعددی ازسرمایه اجتماعی ارائه کرده اند."اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین باردراثرکلاسیک جین جاکوب، به نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است. این اصطلاح در دهه 1980 توسط جیمز کلمن- جامعه شناس آمریکایی- درمعنای وسیع تری مورد استفاده قرارگرفت و رابرت پوتنام - دانشمند علوم سیاسی - نفردومی بود که بحثی قوی و پرشوررا درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی درایتالیا و ایالات متحده برانگیخت." ( فوکویاما ،1379: 10 ) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره بررسی اثر افزایش ماده جامد کل شیر بر روند تخمیر ماست غلیظ شده

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 18 صفحه                 چکیده شیر پاستوریزه با چربی 5/2 درصد، با استفاده از اواپراتور تحت خلا تا 4 سطح ماده جامد (14، 18، 23 و 27 درصد) تغلیظ شد. عمل تلقیح شیر با استفاده از کشت آغازگر CH1 به میزان 2 درصد وزنی/ وزنی در دمای 42 انجام شده و نمونه ها در دمای 43-42 تا رسیدن به اسیدیته 7/1-6/1 گرمخانه گذاری شدند. به منظور بررسی اثر ماده جامد کل بر روند کاهش pH و افزایش اسیدیته در حین تخمیر، در فواصل زمانی یک ساعت نمونه برداری انجام شده و برای هر کدام pH و اسیدیته اندازه گیری شد. نمونه ها یک روز بعد از تخمیر از نظر ویژگیهای حسی (طعم و بافت) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز آماری نتایج نشان داد که افزایش ماده جامد کل شیر، باعث تاخیر در شروع کاهش pH و افزایش اسیدیته نمونه ها می شود به طوری که زمان این ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مروری بر روند مشروطیت در کرمانشاه.Doc

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مروری بر روند مشروطیت در کرمانشاه نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست محتوا   پیشگفتار در این زمان خواسته های مردم و متحصنین ابعاد وسیعی تری یافت. از جمله این خواسته‌ها عزل مسیو نوژ بلژیکی وعلاء‌الدوله و تاسیس "عدالتخانه" بود. با بحرانی تر شدن اوضاع، شاه سرانجام در اواخر دی ماه مجبور به پذیرش خواسته های مردم و تاسیس عدالتخانه شد. با پذیرش شاه اوضاع مدتی آرام شد، اما با گذشت چند ماه شاه و درباریان نسبت به تعهدات خویش بی‌تفاوت برخورد کردند، از این رو در اوایل سال ‪" ۱۲۸۵‬سید محمد طباطبایی" درنامه‌هایی دوگانه به شاه وعین الدوله(صدراعظم وقت) از آنان خواست که وعده های خود را برای اصلاح نظام عملی کنند. در قسمتی از عریضه آیت الله طباطبایی به مظفرالدین شاه آمده است: "اعلیحضرتا، مملکت خراب، رعیت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اندیکاتور نمایش روند بازار

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
این اندیکاتور میزان روند و قدرت ترند رو نشون میده . برای پیدا کردن انتهای ترند گزینه خوبیه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اندیکاتور نمایش خطوط روند

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
این اندیکاتور در تایم فریم های مختلف خطوط روند و همچنین مناطق مقاومتی رو رسم میکنه که بازار پس از رسیدن به اون مناطق تصمیم به حرکت میگیره ترکیب این اندیکاتور با مکدی نتایج خوبی داره ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اندیکاتور، نمایش، خطوط، روند

دانلود تحقیق بررسی روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

چهارشنبه 31 شهریور 1395
درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا (نهادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد) در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد.ترکیه از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه شناخته شد. سر فصل مطالب تحقیق بررسی روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا: چالش‌های عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا         دلایل نپوستن ترکیه به اتحادیه اروپا     مخالفان اصلی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا           نتیجه‌گیری:            تحقیق بررسی روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به صورت فایل ورد docx و در 9 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre  که همراه فایل دانلود شده است را در صو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 29 )
   1       2    >>