X
تبلیغات
رایتل

دستورالعمل آزمایشگاه تکنولوژی بتن مطابق با استاندارد ایران و ذکر استانداردهای

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

دستورالعمل آزمایشگاه تکنولوژی بتن مطابق با استاندارد ایران و ذکر استانداردهای

پیشگفتار

هدف از تألیف این مجموعه آشنایی دانشجویان دانشگاهها (در مقطع کاردانی و کارشناسی) و دیگر مراکز آموزش عالی و با تکنولوژی بتن نگاشته شده است. گسیختگی و خرابی تعداد زیادی از سازه‌های بتنی در زلزله‌های اخیر ایران زلزله‌های ویرانگری مانند طبس – منجیل – رودبار – بیرجند – قائنات – بم … روشنگر این واقعیت است که مهندسین به اندازه کافی با بتن آشنا نمی باشند. در نتیجه این ناآگاهی در ارتباط صحیح اجزاء بتن برای رسیدن به مخلوط مناسب و همچنین اجرای صحیح کارهای بتنی دقت کافی صورت نمی گیرد. به نظر می‌رسد که گاهی اثرات آب، هوا، دما و شرایط محیطی به حساب آورده نمی شود و لذا اطمینانی در مورد پایایی و دوام سازه‌های بتنی به وجود نمی آید.

هم اکنون تولید سالیانه سیمان در کشور به 32 میلیون تن رسیده است (سرانه هر نفر تقریبا 500 کیلوگرم) و در نظر است تا پایان برنامه چهارم اقتصادی این میزان تولید به 80 میلیون تن برسد (سرانه هر نفر تقریبا 1000 کیلوگرم) این میزان تولید سیمان که بخش عمده آن در تولید بتن و فرآورده‌های بتنی مصرف می‌شود نشانگر اهمیت بتن به عنوان مصالح ساختمانی برتر قرن می‌باشد. در این راستا اجباری شدن تعدادی از استانداردهای مصالح ساختمانی از جمله سیمان – شن – ماسه – بتن آماده … به بهبود کیفیت سیمان و فرآورده‌های بتنی کمک فراوانی نموده است ولی متاسفانه هنوز تا رسیدن به مرحله بهره گیری کامل از کیفیت کامل بتن‌های تولید شده و مصرف شده در کشور فاصله زیادی وجود دارد. سریعترین راه رسیدن به این هدف ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی استفاده از بتن به عنوان مصالح ساختمانی ممتاز می‌باشد. از این روست که تقریبا در تمامی دانشگاههای کشور مسابقات متعددی در زمینه بتن صورت می‌گیرد و به علاوه دو انجمن بزرگ بتن ICI (انجمن بتن ایران) و ACI (انجمن بتن امریکا) همه ساله به منظور آگاهی و آموزش و ترغیب مهندسین نسل‌های آینده اقدام برگزاری مسابقات متعددی می‌نماید گرچه اذعان دارم که هنوز برای کم کردن فاصله خود با استانداردهای جهانی در زمینه تولید علم راه طولانی در پیش داریم ولی در خصوص امر پژوهش و تحقیقات در زمینه بتن فعالیتهای خوب و چشمگیری در چند سال اخیر توسط اساتید و دانشجویان علاقه مند صورت گرفته است و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب رتبه‌های مناسبی در مسابقات کشوری و جهانی شده اند.

نگارش این مجموعه بر اساس سر فصلهای تعیین شده از طرف وزارت علوم تحقیقات و فن آوری صورت گرفته است در هر آزمایش ابتدا شرح مختصری از نکات و مزایای و اهمیت و کاربرد آزمایش داده شده و سپس روش آزمایش و استانداردهای آن قید شده است. در این مجموعه به استانداردهای آمریکا (ASTM , ACI) انگلستان (BS) ایران (استاندارد ملی ایران و دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دت) توجه شده است.

تقسیم بندی نمرات آزمایشگاه تکنولوژی بتن

نمره درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن بر مبنای 20 نمره محاسبه می‌گردد و شامل چهار قسمت می‌باشد. 1- امتحان کتبی پایان ترم که شامل سوال و مسئله می‌باشد (6 نمره) 2- کار عملی که به صورت مسابقه‌ای بین تمام دانشجویان آن ترم برقرار می‌گردد. آئین نامه هر مسابقه در ابتدای هر ترم به اطلاع دانشجویان رسانیده می‌شود ( 6 نمره) 3- گزارش کار:

گزارش کار مطابق با الگوی ذیل می‌باشد.

مقدمه – هدف – وسایل و مصالح مورد نظر – شرح آزمایش – ثبت برداشتها و انجام محاسبات – ثبت استانداردها و مقایسه با استانداردها – پاسخ به سوالات – نتیجه گیری نمرات این قسمت به ترتیب ذیل می‌باشد (هر آزمایش بر مبنای 20 در نظر گرفته می‌شود)

گزارش کار در سه فصل جداگانه نگارش می‌گردد.

فصل اول خمیر سیمان – فصل دوم پرکننده‌ها – فصل سوم بتن

در ابتدای هر فصل مقدمه‌ای کامل و جامع در مورد تمامی آزمایشات آن فصل و اهمیت و کاربرد آن و استانداردهای مختلف کشورهای مختلف در آن مورد را می‌باید بیان نمود که 6 نمره را از 20 نمره گزارش کار را به خود اختصاص می‌دهد.

هدف از انجام آزمایش و لوازم و مصالح مورد نیاز برای انجام آزمایش جمعا 1 نمره

شرح آزمایش و عملیات انجام شده به ترتیب انجام عملیات 2 نمره

ثبت نتایج و انجام محاسبات شامل کلیه پارامترهای بدست آمده از آزمایش ونحوه و تحلیل و روابط مورد استفاده همراه با محاسبات و ذکر واحدهای مورد استفاده شامل N یا kg یا متر یا سانتی متر و درجه سانتی گراد … 2 نمره

مقایسه اعداد بدست آمده با استانداردهای داده شده در جزوه و علت خطا یا اشتباه و تفاوت نتایج 1 نمره

پاسخ به سوالات که در حین آزمایشات از دانشجویان پرسیده می‌شود 3 نمره

نتیجه گیری با توجه به تعداد تمام آزمایشات صورت گرفته در هر فصل یک نتیجه گیری کلی در مورد مصالح مورد آزمایش جمعاً 4 نمره

ذکر منابع و مراجع مورد استفاده در تدوین گزارش کار با ذکر شماره صفحه کتاب 1 نمره

4- حضور غیاب و نظم در جلسه کلاسی (2 نمره)

1- کلیه دانشجویان موظفند قبلا آزمایش هر هفته را مطالعه نموده و اطلاعاتی در مورد تئوری آزمایش داشته باشند.

2- عملیات آزمایشگاهی به صورت گروهی انجام می‌گیرد و هر گروه بایستی عملیات آزمایشی را به نحوه مناسبی فی مابین خود تقسیم نمایند.

3- مهلت تحویل گزارش کار دو هفته پس از پایان هر فصل آزمایشی می‌باشد. (تکنولوژی بتن شامل سه فصل می‌باشد 1- فصل خمیر سیمان 2- فصل سنگدانه‌ها 3- فصل بتن) در صورت برخورد با تعطیلی اولین روز پس از تعطیلی روز تحویل گزارش کار خواهد بود.

4- در جلسات آزمایشگاه به صورت مرتب حضور داشته باشید و همراه در جلسات آزمایشگاهی دستور کار را به همراه داشته باشد. درب آزمایشگاه در زمان شروع کلاسها بسته خواهد شد.

حضور نامرتب – عدم مطالعه دستور کار – نداشتن دقت علمی و عملی در آزمایشگاه در نظر گرفته می‌شود.

5- در هنگام استفاده از وسایل در حفظ آن بکوشید و پس از انجام آزمایش لوازم آزمایش را تمیز و مرتب کنید.

مقدمه

مبحث تکنولوژی بتن برای اکثر اشخاص در ابتدا همانند دروس حفظ کردنی به نظر می‌رسد لیکن با اندکی تامل وتوجه عمیق تر به مطالب مختلف از جمله اجزای متشکله بتن و نحوه تاثیر آنها روی یکدیگر و نهایتا روی خواص بتن تازه و خواص بتن سخت شده مشخص می‌گردد که فقط با درک صحیح مبحث تکنولوژی بتن می‌توان به بتنی با کارایی و پایایی مناسب دست یافت. نظر به کاربردی بودن این تکنولوژی سوالات و مشکلات عمدتا در حین کار مطرح می‌شوند و لذا لازم است پاسخ این سوالات توسط مسئولین آزمایشگاههای بتن و یا کنترل کنندگان کیفیت بتن در کارگاه و یا مهندسین ناظر … و یا به طور کلی توسط تکنولوژیست‌های بتن پاسخ داده شود. مطالب این کتاب برگرفته شده از آئین نامه بتن ایران (آبا) و استاندارد ملی ایران می‌باشد.

بتن سنگ دج ساختگی است که از درهم آمیختن و بهم زدن مخلوط متناسبی از سیمان – شن – ماسه – آب و درصدی هوا که خواسته یا ناخواسته وارد بتن می‌گردد تشکیل شده است (امروزه برای کسب کارایی بهتر و پایایی بیشتر از انواع مواد افزودنی بتن استفاده می‌گردد)

توده اصلی بتن را سنگدانه‌های درشت و ریز (پرکننده‌ها) تشکیل می‌دهد. فعل و انفعال شیمیایی بین سیمان و آب (خمیر سیمان) که به صورت غشاء غلیظ اطراف سنگدانه‌ها را پوشانده باعث یکپارچه شدن و چسبیدن سنگدانه‌ها به یکدیگر می‌گردد که سنگ حاصله بتن نامیده می‌شود.

در این کتاب (آزمایشگاه تکنولوژی بتن) به ترتیب در هر قسمت مطابق با آئین نامه بتن ایران آزمایشاتی انجام می‌گردد و مطالب گسترده‌ای در مورد هر کدام از آزمایشات بیان می‌گردد.

بنابر مطالب گفته شده این کتاب به سه فصل کلی تبدیل می‌گردد.

فصل 1- خمیر سیمان (مخلوط آب و سیمان)

فصل 2- پر کننده‌ها مخلوط شن (درشت دانه) و ماسه (ریزدانه)

فصل 3 – بتن (خصوصیات بتن تازه و سخت شده)

با انتخاب تناسبات مختلفی از مصالح تشکیل دهنده بتن طیف وسیعی از مقاومتهای مختلف بتن به دست می‌آید. امروزه تولید انواع مختلف سیمان – انواع سنگدانه‌های خاص – روشهای مختلف نگهداری و عمل آوری بتن باعث کشف خواص گوناگونی از بتن شده است. در کنار خواص مکانیک مصالح مصرفی مهارت اجرا و نظارت دقیق عامل بسیار مهمی در کسب مقاومت بتن به شمار می‌آید عواملی که باعث مقبولیت عمومی در استفاده از بتن گردیده است عبارتند از:

1- شکل خمیری قبل از گیرش (که میتواند به هر شکل دلخواهی درون قالب قرار گیرد)

2- مقاومت خوب در برابر آتش سوزی و عوامل جوی

3- دسترس بودن مصالح آن

4- مقاومت فشاری خوب آن

در مقابل مزایای فوق عیب عمده بتن ضعف آن در مقابل کشش می‌باشد که این ضعف توسط میلگرد (بتن آرمه) برطرف گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه

فصل اول - خمیر سیمان

آزمایش شماره 1 روش تعیین جرم حجمی سیمان

آزمایش شماره 2 روش تعیین درجه نرمی سیمان

آزمایش شماره 3 روش تعیین غلظت خمیر نرمال سیمان

آزمایش شماره 4 روش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان

آزمایش شماره 5 روش تعیین انبساط سیمان (سلامت سیمان)

فصل 2 - سنگدانه‌ها

آزمایش شماره 6 روش دانه بندی شن به وسیله الک

آزمایش شماره 7 روش تعیین درصد رطوبت کلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب

آزمایش شماره 8 روش دانه بندی ماسه توسط الک و تعیین ضریب نرمی

آزمایش شماره 9 روش تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها

آزمایش شماره 10 روش تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه

آزمایش شماره 11 روش تعیین خاک رس لای و گرد و خاک در ماسه به روش SE

آزمایش شماره 12 روش آزمون کلوخه‌های رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها

آزمایش شماره 13 روش تعیین مصالح ریزتر از 75 میکرون

آزمایش شماره 14 روش تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس

آزمایش شماره 15 روش تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه‌ها

فصل 3 - بتن

آزمایش شماره 16 طرح اختلاط بتن بر اساس 882-BS- ACI-318-83

آزمایش شماره 17 روش نمونه برداری از بتن تازه

آزمایش شماره 18 روش تعیین ضریب شلی (اسلامپ) برای بتنهای خمیری

آزمایش شماره 19 روش تعیین کارایی بتن تازه (درجه تراکم) برای بتنهای با سنگدانه تا قطر 40 میلی متر

آزمایش شماره 20 روش تعیین کارایی بتن تازه (ضریب تراکم) برای بتنهایی با سنگدانه تا قطر 40 میلی متر

آزمایش شماره 21 استاندارد قالبهای آزمایشی بتن

آزمایش شماره 22 ساختن و عمل آوردن نمونه‌های آزمایشی در آزمایشگاه برای آزمونه‌های فشاری – خمشی – کششی

آزمایش شماره 23 روش تعیین درصد فضای خالی (هوا) در بتن خمیری

آزمایش شماره 24 روش تجزیه بتن تازه

نوع فایل: word

سایز:183 KB

تعداد صفحه:173خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

شنبه 29 آبان 1395

بررسی سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

مقدمه

1- سازمان بین المللی کار (ILO) نقش رهبری کننده بین المللی را در اشتغال جمعیت جوان در چهارچوب شبکه اشتغال جوانان دبیر کلی سازمان ملل متحد و قطعنامه هیئت کل سازمان ملل متحد دربارة «ارتقای اشتغال جوانان» ایفا می کند. هم چنین این موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گردید که توسعه و اجرای راهبردهای کار شایسته و مولد را برای جوانان به عنوان یک هدف در همکاری با کشورهای در حال توسعه، مد نظر قرار می دهد. این مسئولیت‌ها، انعکاسی از توافق پایدار مشارکین ILO و سازماندهی جهت ارتقای کار شایسته برای تمامی مردان و زنان جوان می باشد.

2- در نوامبر سال 2003، هیئت دولتی ILO، اشتغال جوانان را به عنوان یک موضوع برای بحث عمومی در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 2005 تعیین کرد. در تدارک برای بحث عمومی، هیئت دولت، اجرای یک گردهمایی سه جانبه درباره اشتغال جوانان را به اثبات رساند یعنی: راه پیش رو در اکتبر 2004. موضوع اصلی این مباحثه عبارت از بررسی خط مشی های ملی و برنامه‌های مبتنی بر تشویق ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای مردان و زنان جوان و تعیین زمینه‌های اولیه توافق درباره ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مساله بود، به عبارت دیگر «اقدام به تهیه چارچوبی برای مباحثات کامل تر درباره این مساله در کنفرانس بین المللی کار در ژوئن 2005 بود، جائیکه نتایج جامع تری تصمیم گیری خواهند شد».[1]

3- گزارش این کنفرانس، جوانان: مسیرهائی برای کار شایسته، با یک بررسی کلی از اشتغال جوانان و عوامل اجتماعی – اقتصادی شروع می شود که به جمعیت جوان در کسب کار شایسته کمک می کند و پشت سر آنهاست. این گزارش ابداعات در سطح ملی را مورد بحث قرار می دهد، درسهای کلیدی در تنظیم خط مشی ها و برنامه های موفق را تعیین می‌کند. این گزارش هم چنین حمایت ILO را از مشارکت کنندگان در ارتقای کار شایسته. برای جمعیت جوان نشان داده و دستاوردها و ابزارهایی که برای مشارکت کنندگان مفید بوده و یا می توانند مفید واقع شوند را روشن می کند.

4- مجموعه مستندات این کنفرانس شامل اقلامی است که می توانند منابع با ارزشی باشند یعنی نتایج گرد همایی اکتبر 2004 و گزارش ILO درباره روند اشتغال جهانی برای جوانان، سال 2004.

فصل اول

اشتغال جوانان: ظرفیت بالقوه و چالش‌ها

1- چالش اشتغال جوانان تا زمانیکه توسط شرایط کلی اشتغال احاطه شده باشد، ابعاد خاص خودش را دارد که نیازمند عکس العملهای ویژه‌ای می‌باشد. در کشورهای در حال توسعه، حداکثر نمودن ظرفیت های کارکنان جوان، موضوع اساسی و مرکزی در ارتقای رشد کاهش فقر و توسعه می باشد. در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تعدادی از عامل‌های اقتصادی و اجتماعی در انتقال به دوره کار بزرگسالان تاثیر می گذارند که این عوامل شامل تبعیض ها و محرومیت های اجتماعی و هم چنین روندهای دوره‌ای و ساختاری در اقتصاد می باشد. تاثیر نامتعادل جهانی شدن اقتصاد یک توجه جهانی برای اشتغال جوانان است. (مربع مستطیل 1/1 را درباره تغییر یافتن تعاریف جوان نگاه کنید).

مربع مستطیل 1/1

تعریف جوان

کشورها در تعریف جوان و نوجوان به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دارند که از سن 7 سالگی آغاز شده و تا سن 39 سالگی تغییر می کند. بطور مثال در کشور اوگاندا، جوان به شخص 12 تا 30 ساله اطلاق می شود در حالیکه در کشورهای نیجریه و بنگلادش، این سن بین 18 و 35 سال می باشد. بطور کلی1، جوان به عنوان مرحله‌ای در دوره زندگی قبل از اینکه دوره بزرگسالی شروع شود، تعریف شده است که توسط عواملی از قبیل متوسط سنی که در آن، جمعیت جوان، تعلیم و تربیت و آموزش فنی اولیه را تمام می کنند و متوسط سنی که در آن انتظار می رود نقش بزرگسالان را در اجتماع ایفا کنند. وضعیت قانونی «جوان» در یک کشور به دلایلی از قبیل ازدواج، حق رای، حقوق کشوری، جرایم جنایی، واجد شرایط بودن برای خدمت سربازی یا توافق برای خدمات پزشکی می تواند تغییر کند. به لحاظ اینکه این ویژگیها از یک کشور به کشور دیگر تفاوت دارند و بین کشورها تغییر می کنند، نیازمند لحاظ شدن در بررسی خط مشی‌های ویژه در مورد جوانان می‎باشد.2

این گزارش، تعریف کلی تر و گسترده از جوانانی که قبل از مرحله وارد شدن به حیات بزرگسالی هستند را به دست می‎دهد. آمار اظهار شده در این گزارش منعکس کننده تعریف یکسان شده سازمان ملل متحد از جوان به عنوان سن بین 15 الی 24 سال می‎باشد.3

1- ILO: گردهمایی درباره «جهانی شدن و آینده جوانان در آسیا» توکیو،ژاپن، 2003 دسامبر 2004 گزارش کشوری بنگلادش، صفحه 4- Forth coming on the public access در www.ilo.org/youth

2- کازانوا: local development, productive networks and training

3- UN: Statistical charts and indicators on the situation of youth 1970-1990

1.1. بررسی روندهای بازار کار جوانان

6. یک نگاه دقیق در مشارکت مردان و زنان جوان در بازار کار از لحاظ جنبه‌های متفاوت قضیه، در ذیل به منظور ایجاد مرحله‌ای برای بحث درباره مشکلات اساسی ارایه می‌شود[1].

اشتغال

§ در سطح جهانی، کمتر از نصف جوانان موجود برای کار، در سال 2004 شغل داشتند.

§ بسیاری از جمعیت جوان در وضعیت اشتغال ناقص به عنوان مزد و حقوق بگیران پاره وقت غیر داوطلبانه به سر می برند یا کارکنان موقت (کوتاه مدت) یا در کاری با بهره وری ناکافی هستند.[2]

کیفیت کار

§ اکثریت گسترده‌ای از جوانان جهان در بخش غیر رسمی کار می کنند. در آفریقا، 93 درصد از مشاغل جدید و در آمریکای لاتین، تقریباً تمامی مشاغل جدیداً ایجاد شده (برای وارد شوندگان جوان به بازار کار) در بخش غیر رسمی هستند. کارکنان جوان بخش غیر رسمی، ساعتهای طولانی با دستمزدهای کم، تحت شرایط بدو ناپایدار، بدون دسترسی به حمایت های اجتماعی، آزادی انجمن‌ها و مذاکرات دستجمعی، کار می کنند.

§ بنابر یک برآورد، حدود 59 میلیون جوان در سنین 15 الی 18 سال در شکلهای کار خطرناک در حیطه جهانی هستند[3].

بیکاری

§ نرخ بیکاری جوانان بطور پایداری در سطح جهان بالا است، برآوردهای اخیر حکایت از 88 میلیون جوان یا 47 درصد از کل بیکاران، همراه با زنان جوان در بسیاری از کشورها که محتملاً بیکارتر از مردان جوان هستند، دارد.

§ این الگو به نظر می رسد احتمالا ادامه یا در غیاب رشد اقتصادی قابل توجه اقتصادی و توسعه، ضایعات بیشتری داشته باشد زیرا رشد جمعیت و ورود نفرات بسیار جوان به بازار کار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و علیرغم کاهش حجم جوانان در کشورهای OECD، ادامه دارد.

§ نرخ بیکاری جوانان در تمامی مناطق جهان عموماً بیشتر از نرخ های بیکاری کلی هستند. در هر کشوری که داده‌های ILO موجود هستند، نرخ‌های بیکاری جوانان از نرخ‌های بیکاری بزرگسالان پیش می گیرند. نسبت نرخ بیکاری جوانان به بزرگسالان 3 به 5 در سال 2003 بود.

§ بیکاری مداوم می تواند جوانان را غیر قابل تحمل تر برای انفجار های اجتماعی بنماید. اطلاعات درباره میزان و تاثیر بیکاری بلند مدت در بین جوانان بطور سریعی مورد نیاز است طوری که سیاست گذاران بتوانند جوانان را در برنامه‌های مرتبط به بیکاری بلند مدت هدف گذاری کنند و به آنها کمک کنند که به اجتماع با بهره‌وری بالاتر وارد شوند

اشاره به راه پیش روی

281- اختلاف بین چالش اشتغال جوانان و چالش عمومی اشتغال به جوانان کمک می کند که از حق کمک به شروع استفاده کنند تا تضمینی باشد برای اینکه آنها راه کار شایسته را دنبال کنند. مدت زمانی طولانی برای رسیدن به این مسیر طول می کشد یا چنانچه مسیری وجود نداشته باشد، چالش مذکور دشوارتر می شود.

282-بنابراین خط مشی برای جوانان باید بر آنچه که حمایت از زنان و مردان جوان را در یک گذر موفقیت آمیز از کودکی و تحصیلات بزرگسالی و کار را فراهم می آورد، تمرکز یابد.

بر این منوال، اولین قدم عبارت از یک تحصیلات مستحکم می باشد که با فرصت های واقعی برای مشاغل شایسته همراه است . نیاز است که دامنه ای از خط مشی ها با تمرکز بر جوانان جستجو شود و با توسعه ساختار اداری مناسب و شرایط مناسب برای اشتغال جوانان ترکیب شود که این تمرکز را ابقا نماید و به ما اجازه دهد که به طور موفقیت آمیزی به چالش هجوم ببریم.

283-کشورهای پیرامون دنیا در جستجوی ارتقای فرصت ها برای مشاغل شایسته برای شهروندان جوانشان می باشند و تشخیص می دهند که ایجاد مسیرهایی برای کار شایسته برای مردان و زنان جوان هر کس را بهره مند می سازد، افراد، خانواده ها، اجتماعات و جامعه: دولت ها و شرکای اجتماعی و هم چنین سازمان های داخلی دولت، آژانس های اجتماعی وطنی و سازمان های بین المللی درباره تداوم بیکاری جوانان دو برابر بیشتر از نرخ بیکاری بزرگسالان علاقمند هستند و این واقعیت که وقتی جوانان در اشتغال هستند اغلب در پایین تر از شرایط مناسب، در بخش غیر رسمی اقتصاد، یا در مشاغل ناایمن در بخش اقتصاد رسمی کار می‌کنند. اهمیت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سوخت رسان این توجه است و با این احتمال شدیدتر می شود که چنانچه کاری انجام نشده است وضعیت جاری ادامه خواهد داشت، یا بدتر خواهد شد، با توجه به اینکه نیروی کار جوان به رشد خود در کشورهای در حال توسعه در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد و اینکه بیکاری جوانان حتی در کشورهایی که تعداد جوانان مرتبط کاهش یافته است، در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

284-چنانچه فقر کاهش یابد، منافع حاصل از جهانی شدن در سطح وسیعی و به طور مساوی تقسیم خواهد شد و با توجه به فرصت های داده شده به جوانان، آنها رویاها، و توقعاتشان را محقق خواهند کرد و این امر مستلزم آن است که مسیرهایی ایجاد شوند که فرصت های جهانی را به مشاغل مولد، آزادانه انتخاب شده برای جوانان و همچنین برای نیروی کار به طور کل تبدیل کند[1]. خواه این مسئله در کشوری باشد که اتکای بیشتری به جوانان جهت مشارکت در اقتصاد و حمایت از اعضای وابسته خانواده باشد کشورهایی از قبیل صحرای آفریقا جایی که بیماری شایع ایدز، ظرفیت مولد نیروی کار را تباه کرده است یا خواه کشورهایی که بر اثر درگیری های نظامی ایجاد می شوند، جایی که جوانان ظرفیت بالقوه ای جهت ایجاد مشارکت مهم در تجدید ساختار دارند یا می توانند به عنوان یک عامل بی ثباتی در جامعه عمل کنند یا آنهایی که نیروی کار مسن دارند، منتظر بودن برای نارسایی مربوط به کارکنان با تجربه و دارای صلاحیت در آینده به واسطه بازنشسته شدن کارکنان مسن تر، در تمامی موارد فوق الذکر نیاز برای برنامه و خط مشی موثر برای مداخله در مسائل مورد تاکید است.

1/4- موضوعاتی برای بحث

1-محرومیت های عمده ای که جوانان در بازار کار با آنها مواجه هستند، چه هستند؟ نتایج فقدان دسترسی آنها به کار شایسته چیست؟

2- اجزای بسته های خط مشی ها و برنامه ها که کار شایسته را برای جوانان تشویق کند، چه هستند؟

نقشهای مربوط به دولت ها، سازمان های کارگری و کارفرمایی در ارتقای مسیرهای کار شایسته برای مردان و زنان جوان چه هستند؟

4- چه چیزی برای تضمین اینکه استانداردهای بین المللی کار، اشتغال جوانان را هدایت کند، مورد نیاز است؟

5- اولویت های خط مشی، تحقیقات، دفاع و کمک فنی ILO در خصوص ارتقای کار شایسته و مولد برای جوانان، چه خواهد بود؟

فهرست مطالب صفحه

- مقدمه...................................................................................................................... 1

- فصل 1- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها......................................... 3

1. 1. مرور کلی بر روند‌های بازار کار جوانان................................................ 4

2. 1. ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام................... 9

1. 2. 1. هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان...................................... 9

2. 2. 1. مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان............................... 11

3. 1. چرا جوانان از بازار کار محروم هستند؟ مرور کلی واقعیت‌ها............ 13

1.3.1. تقاضای متراکم و رشد اقتصادی........................................... 14

1.3.2. اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی............... 15

1.3.3. تاثیرات دوره‌های کسب و کار................................................ 15

1.3.4. موضوعات قابلیت اشتغال پذیری............................................ 16

4. 1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت.................................................................... 17

1.4.1. تضمین کیفیت مشارکین......................................................... 20

1.5. توانا کردن قابلیت اشتغال پذیری............................................................ 28

1.6. آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار کار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت................................................................................................................ 39

1.7. صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای کارگری و کارفرمایی 54

1.8. خلاصه: موضوعات اساسی.................................................................. 56

فصل 2- ایجاد مسیر برای کار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی............. 59

2.1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای جوانان............................................... 59

2.1.1. دستاورد یکپارچه، مرتبط و جامع..................................................... 60

2.1.2. ابداعات خط مشی اقتصاد کلان......................................................... 67

2.1.3. خط مشی‌های بخشی.......................................................................... 70

2.1.4. توانمندسازی محیط قانونمند............................................................. 77

2.1.5. ابداعات در سطح کوچک.................................................................... 82

فهرست مطالب صفحه

2.2. افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان.................................................................. 88

2.2.1. آموزش یکپارچه، تجربه کار و خدمات بازار کار............................... 88

2.2.2. تحصیل و آموزش فنی........................................................................ 95

2.2.3. اطلاعات و خدمات بازار کار............................................................ 103

2.3. خلاصه مطالب: درسهای اساسی.................................................................... 105

فصل 3-ILO ساختن راههایی برای کار شایسته جهت جوانان............................. 108

3.1. شبکه اشتغال جوانان:دادن یک شانس واقعی به جوانان درکار شایسته 109

3.2. توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور کار شایسته....... 116

3.2.1. استانداردهای بین المللی کار و اشتغال جوانان................................ 116

3.2.2. گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان.................................. 122

3.2.3. دفاع سازمان بین المللی کار (ILO) از اشتغال جوانان................... 127

3.2.4. اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین................................. 132

3.3. ایجاد مشاغل دارای کیفیت – چشم انداز ILO............................................... 137

3.3.1. خط مشی‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مرکزیت اشتغال..................... 138

3.3.2. خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی......................................... 140

3.3.3. مقررات بازار کار............................................................................. 141

3.3.4. خط مشی‌های فعال بازار کار........................................................... 143

3.4. ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO............................ 151

3.4.1. تحصیلات و آموزش فنی.................................................................... 151

3.4.2. برنامه‌های فعال آموزش بازار کار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند.................................................................................................................... 161

3.4.3. مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند........ 167

3.5. خلاصه: پیام‌های اساسی................................................................................ 172

فصل 4- اشاره به راه پیش روی........................................................................... 175

4.1. موضوعاتی برای بحث.......................................................................... 176

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه

فصل 1.................................................................................................................... 3

1. 1. تعریف جوان.................................................................................................. 3

2. 1. کم رنگ شدن مشروعیت سیاسی و امنیت فیزیکی در کنیا............................ 10

3. 1. استانداردهای بین المللی کار و ایجاد اشتغال................................................ 17

4. 1. قطعنامه‌ مربوط به کار شایسته در بخش اقتصاد غیر رسمی....................... 27

5. 1. استانداردهای بین المللی کار و قابلیت اشتغال............................................... 28

6. 1. بیماری ایدز (HIV) و فرایند‌های آموزشی.................................................... 34

7. 1. توسعه کار آفرینی: سازمان‌های کار فرمایان در مکزیک.............................. 53

8. 1. اختصاص دادن خط مشی ها برای جوانان: سازمان کارکنان در اسپانیا..... 53

فصل 2.................................................................................................................... 59

2.1. PRSP: مشاوره و نمایندگی جوانان.............................................................. 66

2.2. مسافرت و توریسم: ظرفیت بالقوه‌ای برای جوانان........................................ 72

2.3. تصویب مقاوله نامه‌های مربوط به اشتغال جوانان........................................ 78

2.4. قانون درباره آموزش فنی جوانان و به کار گماری جوانان در بازار کار..... 79

2.5. ارتقای ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها برای جوانان محروم..................... 85

2.6. ایجاد راهبردها برای اشتغال جوانان در شهرهای آفریقایی: توصیه نامه‌ها.. 90

2.7. تحت پوشش درآوردن جوانان محروم........................................................... 100

2.8. خدمات همه جانبه بازار کار........................................................................... 105

فصل 3.................................................................................................................... 108

3.1. شبکه اشتغال جوانان (YEN): طرح‌ اقدام ملی برای اشتغال جوانان............. 108

3.2. قطعنامه‌های اخیر مربوط به اشتغال جوانان.................................................. 110

3.3. جوانان و اصول بنیادین و حقوق کار............................................................. 112

3.4. دستور کار اشتغال جهانی: ارتقای اشتغال، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی 114

3.5. استانداردهای بین المللی کار: ارتقای اشتغال................................................. 118

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه

3.6. استانداردهای بین المللی کار: حمایت از کارکنان جوان................................. 119

3.7. ابزارهای ILO: شرایط کار............................................................................ 121

3.8. ابزارهای ILO: جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل..................................................... 123

3.9. سازمان ILO: نماگرهای در حال توسعه....................................................... 124

3.10. گردهمایی‌های سه جانبه: پیشرفت دستور کار اشتغال جوانان.................... 128

3.11. نتایج و توصیه‌های درباره اشتغال جوانان حاصل از گردهمایی اخیر سه جانبه ILO 130

3.12. گفتگوی اجتماعی برای اشتغال جوانان......................................................... 131

3.13. ابزارهای ILO: توصیه‌های خط مشی گذاری مربوط به اشتغال جوانان.... 133

3.14. ایجاد تفاوت در سریلانکا.............................................................................. 134

3.15. ابزارهای ILO: فرصتهای اشتغال برابر از طریق قانون گذاری................ 142

3.16. ابزارهای ILO: توسعه اشتغال کاربر.......................................................... 144

3.17. ابزارهای ILO: توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کار آفرینی................ 148

3.18. ابزارهای ILO: امور مالی اجتماعی............................................................. 150

3.19. ابزارهای ILO: ابداعات در توسعه منابع انسانی......................................... 153

3.20. کارآموزی سنتی برای افراد معلول.............................................................. 157

3.21. کارآموزی سنتی: نقاط قوت و ضعف.......................................................... 158

3.22. ابزارهای ILO: آموزش فنی مبتنی بر اجتماع.............................................. 162

3.23. پروژه‌های آموزش فنی برای توانمند سازی اقتصاد روستایی (TREE).... 163

3.24. ابزارهای ILO: خدمات بازار کار................................................................ 166

3.25. اشتغال جوانان و گنجایش اجتماعی در کوزوو (KOSOVO).................... 168

3.26. CINTERFOR: مشاهده اقدام خوب درباره آموزش فنی......................... 170خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل کنترل کیفیت

جمعه 28 آبان 1395

دستورالعمل کنترل کیفیت

کنترل کیفیت از بدو ورود مواد اولیه به کارخانه انجام می شود و در صورت داشتن استانداردهای مورد انتظار ویژگی های مورد نظر پس از تست از نظر خلوص ....) به انبارهای مواد اولیه منتقل می شود.

- در قسمت آماده سای مواد ترکیب صحیح مواد – رعایت درجه حرارت لازم جهت ترکیب اولیه – سرد شدن مواد میکس شده تا دمای محیط کنترل می شود. همچنین ترموستات میکسر توسط ترمومترهای مرجع و استاندارد نیز کنترل می شود تا از خطای حرارت و مشکلات بعدی جلوگیری شود.

- مواد قیف مواد از نظر استفاده از لک های ریز و مخصوص جهت پیش گیری از ورود ناخالصی ها به داخل اکسترور چک می شود .

- دماهای المنت و صحت المنت ها بصورت مداوم توسط ترمومتر مرجع کنترل می شود لذا تغییر دمای اکسترودر تا حد امکان کنترل می شود.

- پس از ورود مواد از اسکترودر از لحاظ سرد شدن کامل لوح و نداشتن مشکل فرآیندی بازدید می شود.

- جت پرینترها از لحاظ درج مارک و مشخصات صحیح بر روی محصولات بررسی می شود.

- انجام برش صحیح و قائم توسط اره مخصوص PVC و حصول اطمینان از اینکه برشها در قطع 6 متری انجام شوند.

- راست بودن کوبله و وضعیت ظاهری – نداشتن سوختگی و یکنواختی و ... در خط تولید و حین فرآیند چک می شود.

- بررسی ابعاد و وزن و طول مؤثر بصورت رندوم از هر خط و هر ساعت 3 بار انجام می شود.

- آزمونهای ضربه – ویکات و دی کلرومتان معمولاً در هر شیفت 2 یا 3 بار انجام می شود.

- آزمون بازگشت حرارتی بصورت روزانه انجام می شود.

- تعیین درصد وزین نیز (با توجه به ثابت بودن فرمولاسیون) جهت حصول اطمینان توسط آزمایشگاه آریانام انجام می شود.

فرآیند تولید – چگونگی و اجرا

جهت فرآیند نمودن PVC و رسیدن به ویژگی ها و خواص مورد انتظار در محصول تولیدی باید یک سری افزودنی ها بسته به محصول نهایی و ویژگی های آن به آن بیافزائیم. به علت ناپایداری حرارتی PVC ، آن پایدارکننده های حرارتی اضافه می شود تا فشار و حرارت داخل اسکترودر منجر به سوختگی و آزادسازی گاز HCL نشود. در ساخت لوله های PVC از PVC سخت یعنی بدون نرم کننده استفاده می شود. همچنین کبنات کلسیم به عنوان پر کننده استفاده می شود تا ضمن رسیدن به خواص فیزیکی متناسب، صرفه اقتصادی نیز داشته باشد.

نوع فایل:word

سایز :13.5 KB

تعداد صفحه :12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دستورالعمل، کنترل، کیفیت

دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری

جمعه 28 آبان 1395

دستورالعمل ایمنی جوشکاری و برشکاری

1-هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح چگونگی رعایت مسائل ایمنی جوشکاری در واحدهای مختلف می باشد ،

2- دامنه کاربرد :

دامنه کاربرد این دستورالمل شامل کلیه پرسنل جوشکار وبرشکار. کارخانه می باشد ،

3- مسئولیتها :

3-1 مسئولیت تهیه وبرقراری این دستورالعمل به عهده سرپرست واحد ایمنی می باشد.

3-2 مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده کلیه پرسنل جوشکار وبرشکار واحدهای.................... می باشد ،

4- تشریح فعا لیت :

1- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار یا در مکانهایی که گرد و غبار و بخارات یا گازهای قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نباید فعالیت جوشکاری و برشکاری انجام شود .

2- اگر در محلهایی که جوشکاری انجام می شود ، اشخاص دیگری نیز مشغول بکار بوده یا عبور و مرور کنند باید از پاراوا ن های ثابت یا قابل حمل مناسب استفاده شود که حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد .

3- کپسول های استیلن پر و خالی نباید در کارگاههای جوشکاری یا برشکاری انبار شود . همچنین انبارکردن آنها تو ا ما "با کپسول های اکسیژن در یک جا فقط موقعی مجاز است که بوسیله جدارهای مقاوم در مقابل حریق این دو نوع کپسول از یکدیگر جدا شده باشند .

4-کپسول های استیلن یا اکسیژن که بطور قائم قرار گرفته اند باید بوسیله تسمه ،طوق یا زنجیر مهار شوند ،تا خطر افتادن آنها بر روی زمین از بین برود

5- کپسول اکسیژن یا کپسول استیلن باید دارای سرپوش حفاظتی برای شیر باشد تا در هنگام جا به جا کردن و یا موقعیکه از آن استفاده نمی شود روی شیر کپسول نصب شود . کپسول های هوا – استیلن و اکسیژن بایستی دارای شیر و مانومتر سالم بوده و بصورت عمودی در قفسه های مناسب نگهداری شوند .

6- سوپاپها ، فشار سنجها یا وسایل تنظیم و رگلاژ کپسول را نباید گریس کاری کرد .

7-کلیه اجزا ء حامل الکتریسیته دستگاههای جوش یا برش که با مولد برق ( ژنراتور) یکسو کننده و یا ترانسفورماتور کار می کنند باید در مقابل خطر تماس با قطعات و هادی های لخت که تحت فشار الکتریکی هستند حفاظ گذاری شده باشد .

نوع فایل:word

سایز :16.4 KB

تعداد صفحه :12خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

صورت مالی جدیدو خلاصه استاندارداهای حسابداری و دستورالعمل معاملات مشکوک و قانون استرداد مالیات ارزش افزوده

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
صورت مالی جدید خلاصه استانداردهای حسابداری  دست.راتعمل معاملات مشکوک  قانون استرداد مالیات برارزش افزوده ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود کتاب دستورالعمل طراحی آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation Design Manual

شنبه 3 مهر 1395
در این بخش کتاب دستورالعمل طراحی آبیاری منظر با عنوان لاتین Landscape Irrigation Design Manual برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب ارزشمند با فرمت  PDF و در 118 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word تعداد صفحه:31 آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی کارکنان مقدمهبدون شک نیروی انسانی در هر سازمان جدای از حجم و اندازه آن بعنوان مؤثرترین و مهمترین عامل تعیین کننده در بقاء رشد و پویایی سازمان به شمار آمده و بزرگترین سرمایه و دارایی آن محسوب می گردد. لذا هر فرد در سازمان مربوطه برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش به کار برد. بدیهی است که عدم توجه دستگاه به احساسات، نیازها و عملکرد کارکنان صدمات جبران ناپذیری در ادامه انجام مأموریت و اهداف سازمان وارد خواهد نمود. ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تأمین این نیازها کمک می‌کند و بعنوان یکی از مؤثرترین و کارآمدتری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

متن دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه                   مقدمه :   با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد.   فصل اول: مواد قانونی   1 - ماده 38 قانون تامین اجتماعی : &n ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود گزارش کارآموزی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی مکان کارآموزی: بیمارستان 22 بهمن – بیمارستان آریا مقطع کارشنانسی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 100         مقدمه : لزوم توجه به مسائل حفاظت فنی از دستگاهها و برقراری سیستم منظمی که با مدیریتی متشکل ، به امور نگهداری دارایی های فیزیکی ( شامل ماشین آلات تولیدی ، تجهیزات تاسیسات و ساختمان ها و . . . ) رسیدگی نماید هم اکنون در جهان صنعتی به حد کافی احساس می شود. در جهت بهبود بازدهی تولید و کارایی تجهیزات ، لازم است فعالیت های مدیریت فنی ( تروتکنولوژی ) در مراحل طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و بهره برداری در سیستم های صنعتی به عنوان یک بخش اساسی و بنیانی مورد مطالعه قرار گیرند. به عنوان نمونه در دهه سال های 1960 بر اساس تخمین های گروه مهندسین نگهداری و تعم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات عایق بندی ساختمان

چهارشنبه 31 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:8   فهرست مطالب: مقدمه ضوابط  و دستورالعملها فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان جزئیات عایق کاری کفها جزئیات عایق کاری سقفهای شیبدار تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسکن می‌باشد تمامی فعالیتهائیکه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند از قبیل : عایقکاری حرارتی ساختمان ، عایقکاری تاسیسات مکانیکی ، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا ، مصالح مرغوب (مانند پنجره‌های دوجداره) و طراحی مناسب در راستای جلوگیری از اتلاف انرژی‌ از اهم فعالیتهای مدیریت ساختمان می باشد . ضوابط  و دستورالعمل ها : تعریف ـ به منظور عملکرد و بهره‌برداری مطلوب از یک ساختمان رعایت اصول و بکارگیری سیستم‌های موثر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله دستورالعمل و مراحل راه اندازی کلاینت ها برای راه اندازی محصول بنکو

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 15 صفحه                   فهرست نیازمندی های نرم افزاری کلاینت ها 4 سیستم عامل... 4 مرورگر. 4 سایر نیازمندی های نرم افزاری... 4 تنظیمات لازم در کلاینت.... 4 اضافه نمودن Certificate مربوط به کلاینت های بنکو. 4 تنظیمات مربوط به Certificate در مرورگر. 5 چک کردن تنظیمات پراکسی در مرورگر. 6 نیازمندی های سخت افزاری کلاینت ها 8 پردازشکر. 8 حافظه اصلی... 8 سایر مشخصات... 8 چکینگ های لازم در زمان بروز خطا 8 اتصال شبکه به سرور های بنکو. 8 پاک کردن Cache محل ذخیره فایل های اجرایی نسخه بنکو. 9 بروز مشکل در دات نت فریم ورک نصب شده بر روی سیستم.. 10 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل ساخت و تنظیم آثار علمی پژوهشی دانشجویان از جمله پایان نامه‌های دانشگاهی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
دستورالعمل ساخت و تنظیم پایان نامه‌های دانشگاهی و دیگر آثار علمی پژوهشی دانشجویان آموزش نگارش پایان نامه ترتیب صفحات پایان نامه و شماره گذاری مواردی که در مقدمه باید به آن اشاره کرد تنظیم ارجاعات و منابع درون متن و پایان رساله ضمایم و پیوست‌ها و مسائلی از این دست سند مذکور توسط دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تنظیم شده است و در این دانشگاه، مبنای سنجش کارهای تحقیقاتی دانشجویان است. سند مذکور ۴۱ صفحه است و در فرمت پی دی اف تنظیم شده است. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل طراحی تاسیسات برقی

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
این کتاب الکترونیکی 24 صفحه ای اطلاعات جامعی در مورد موارد زیر در اختیار شما قرار می دهد:   -1 دستور العمل تهیه نقشه های تأسیسات برقی ساختمان -2 روشنایی -3 تأسیسات برقی جریان ضعیف -4 تامین برق دائم – اضطراری - ایمنی -5 آسانسور و پله برقی -6 مشخصات مورد نظر جهت ارائه طرح در خصوص تابلوهای برق ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دستورالعمل فنی احداث و نگهداری باغ انگور دیم

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
فرمت فایل: docx تعداد صفحات فایل: 7 حجم فایل: 13 کیلوبایت   دستورالعمل فنی احداث و نگهداری باغ انگور دیم در 7 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx مقاله ای مختصر و مفید درمورد دستورالعمل فنی احداث و نگهداری باغ انگور دیم در قالب 7صفحه وُرد قابل ویرایش     فهرست -تهیه زمین و بستر سازی: -چاله کنی: -کاشت قلمه: - تامین نهال: -استاندارد  نهال انگور: - پوشش و قیم گذاری نهال: - انجام هرس فرم دهی: - نگهداری باغ قبل از شروع باردهی:  -اجرای سیستم رو سیمی روسیمی  -نیاز آبی:؛ -تغذیه: - مراقبت و نگهداری: -عملیات ذخیره و حفظ رطوبت:   تهیه زمین و بستر سازی: در این زمینه، بایستی همزمان دو کار متفاوت انجام گیرد: سطح زمین را بصورتی شیب بندی کرد که برای هر درختچه مو  یک حوزه آبگیر ایجاد شود، بطوریکه این حوزه آبگیر در فاصله بین دو بوته مجاور تقسیم شده ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آشنایی با تست جوشکاری و دستورالعمل جوشکاری

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
این جزوه برای دانشجویان مهندسی مواد و متالوژی بسیار مفید می باشد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 30 )
   1       2    >>