X
تبلیغات
رایتل

بررسی صنعت جنگل داری

شنبه 29 آبان 1395

بررسی صنعت جنگل داری


صنعت جنگلداری

مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون و 300 هزار هکتار است و 5 درصد مساحت کل زمین منطقه را تشکیل می دهد. این رقم تا اندازه زیادی پایین تر از میانگین سراسر کشور است. میزان ذخیره چوب این منطقه به بیش از میلیارد و 400 میلیون متر مکعب می رسد در مقام دوم سراسر کشور قرار دارد و مهمترین پایگاه ذخیره چوب چین است. منابع جنگلی این منطقه در حوضه پایین تر رودخانه “یان لو زان بو” متمرکز است.

منطقه خودمختار تبت به بهبود محیط زیست فوق العاده اهمیت می دهد و تا کنون 18 منطقه حفاظت از طبیعی در سطح کشوری و استانی ایجاد کرده است که مساحت آن 33 میز 9 درصد مساحت کل این منطقه را تشکیل می دهد و محیط زیست و محیط زندگی تبت را تحت حفاظت نسبتاً مطلوب قرار گرفته استو اکنون محیط زیست تبت در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارد و حفاظت از محیط زیست آن بهتر از مناطق دیگر صورت می گیرد.

تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی

باین ترتیب لازم شد که برای رسیدگی به گزارشهای واصله از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورات لازم، سازمان کوچکی نیز در مرکز تشکیل شود. لذا در سال 1317 در اداره امور کشاورزی، دائره ای بنام دائره جنگل تاسیس و تصدی آن در سال 1318 به آقای مهندس کریمی ساعی واگذار گردید.در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع چنگلها معطوف و مقرر گردیده اداره جداگانه ای بنام “اداره جنگلبانی” به ریاست خود ایشان تشکیل گردید. پس از تشکیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. برای این منظور ناحیه “کجور” از شمال به دریای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 اقدام به تاسیس چهار خزانه جنگلی در دشت نظیر چالوس 0 علمده و ولی آباد گردید. ولی به مناسبت وقایع بین المللی و بدلیل مشکلات نظامی و سیاسی روز با ادامه این عملیات نظر مساعدی نشان داده نشد و و در نتیجه تکمیل آن میسر نگردید تا اینکه در اثر حوادث شهریور سال 1320 موضوع کلا به بوته فراموشی سپرده شد.

تشکیل اداره کل جنگلها

در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگلها تبدیل گردید و در هر یک از مناطق شمال (گیلان – شهسوار – مازندران – گرگان) سازمان منطقه ای جنگلبانی که تحت نظر رؤسای ادارات کشاورزی زیر نظر رئیس جنگلبانی انجام وظیفه می کردند.

تشکیلات منابع طبیعی در سال 1321

در این موقع تصویبنامه ای برای تسویه چوبهایی که در وقایع شهریور ماه 1320 با پروانه و بدون پروانه (سواستفاده از وقایع 1320) قطع شده بود به تصویب رسید. بر اساس این تصویبنامه چوبهای غیر مجاز به سود دولت شد و پس از آن قطع چوب طبق قانونی است که لایحه آن از طرف وزارت کشاورزی تهیه و با تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.

در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید و آئین نامه آن در اوایل سال 1322 از تصویب هیئت وزیران گذشت.

در اواخر سال 1322 اداره کل جنگلها به منظور ترتیب و تجهیز کادر فنی طبق مصوبه هیئت دولت و اساس نامه شورایعالی فرهنگ دو دوره کلاس کمک مهندسی جنگل و یک دوره کلاس جنگلبانی تاسیس نمود و فارغ التحصیلان آنرا برای تقویت کادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام داشت.

ضمنا برای تشخیص درختان و چوبهایمجاز از غیر مجاز چکشهایی به شکل مثلث. مربع و دایره تعبیه گردید که هنوز هم معمول است. تصدی اداره جنگلها تا اواسط سال 1324 با آقای مهندس کریم ساعی بود و از این تاریخ تا تاریخ 10/4/1326 با آقای مهندس غلامعلی بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقای صنایی بود و سپس تا اواخر سال 1327 که به موجب تصویبنامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هیئت وزیران اداره کل جنگلها به بنگاه جنگلها تبدیل شد با آقای مهندس کاظم مشیر فاطمی بود.

پیدایش جنگل

تعریف جنگل و انواع آن

جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی است که همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده و تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ کند.

حداقل سطحی که برای تشکیل جنگل از نظر علمی لازم بسته به نوع گونه درختی، شرایط محیطی و غیره تغییر می کند. این مساحت در شرایط معمولی حداقل 3/0 هکتار (3هزار متر مربع) است. واژه «جنگل»از زبان سنسکریت است و به اکثر زبانهای اروپایی نیز وارده شده است و معنای جنگل طبیعی و بکر را می دهد. جنگل بسته به نوع پیشدایش آن و خصوصیات ساختاری به جنگل بکر، جنگل طبیعی، جنگل مصنوعی یا جنگل دست کاهش طبقه بندی می شود. جنگل بکر یا جنگل دست نخورده، جنگلی است که بدون دخالت انسان بوجود آمده است و ترکیب گونه های درختی و درختچه ای و علفی آن طوری است که وضعیت کاملاً طبیعی را نشان می دهد. چوب و سایر فرآورده های تولید شده در جنگل بکر در همان سیستم طبیعی تجزیه شده و به خود جنگل بر می گردد. بعبارت دیگر از جنگل بکر هیچ گونه موادی (زنده یا غیر زنده) به خارج از آن حمل نمی‌شود.

رویش چوبی جنگلهای بکر که به حالت تعادل رسیده باشند عملاً صفر است، یعنی همان قدر که چوب و سایر مواد آلی تولید می شود همان قدر هم تجزیه می شود و یا می پوسد. بعبارت دیگر چرخه رفت و بازگشت مواد در یک جنگل بکر چرخه ای بسته است.

در جنگل بکر بین تولید کنندگان (گیاهان)، مصرف کنندگان (جانوران) و تجزیه کنندگان (جانوران ریز) یک اشتراک حیاتی متقابل و پایدار برقرار است. جنگل های بکر از تنوع زیستی بالایی برخوردارند و دارای اطلاعات ژنتیکی ارزشمندی هستند که تا به امروز بسیاری از این اطلاعات کشف نشده است. امروزه ارزش جنگلهای بکر بسیار زیاد است هر چند که متاسفانه روند تخریب کمی و کیفی آنها در دنیا رو به افزایش است.

امروزه سعی بر این است که جنگلهای بکر باقی مانده بر روی کره زمین را حفظ و از آنها

بعنوان ذخیره گاههای اطلاعات ژنتیکی و تنوع زیستی استفاده شود. امروزه تبدیل جنگلهای بکر به جنگلهای بکر به جنگلهای بکر به جنگلهای صنعتی قابل توجیه نیست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است.

جنگل طبیعی، جنگلی است که بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت (بهره برداری) کرده است.

جنگلهای بکر دست خورده هستند. ترکیب درختان و سن آنها و تنوع گونه های گیاهی و جانوری در یک جنگل طبیعی با جنگل بکر متفاوت است و عموماً جنگل طبیعی از نظر زیست محیطی فقیرتر از جنگل بکر است. با وجود این جنگلهای طبیعی قادرند چشم اندازهای طبیعی هر منطقه را حفظ کرده و در اکثر موارد از جنگلهای مصنوعی یا دست کاشت غنی تر و پایدار تر باشند.

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه (صنعت جنگلداری)................................................................................ 1

2- تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی................................................................ 1

3- تشکیل اداره کل جنگل ها................................................................................. 2

4- بنگاه جنگل ...................................................................................................... 4

الف- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور در سال 1327 تشکیلات مرکزی (بنگاه جنگل‌ها) 5

ب- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور تشکیلات خارج از مرکز بنگاه نگل ها در سال 1327 6

5- پیدایش جنگل................................................................................................... 7

الف- تعریف جنگل و انواع آن............................................................................... 7

6- پیدایش جنگل و طببقه بندی آن........................................................................ 10

7- پراکنش جنگل ها.............................................................................................. 13

8- جنگل................................................................................................................ 15

9- جنگل های باراتی کاج آمریکای شمالی............................................................ 15

10- باران اسیدی................................................................................................. 16

11- جنگل های شمالی......................................................................................... 16

دست از نابودی جنگل های ایران بردارید جنگل بان............................................ 18

12- تخریب جنگل های شمال و دفن زباله ها در آن........................................... 18

13- از نابودی بیشتر جنگل های ایران دست بردارید......................................... 20


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، صنعت، جنگل، داری

دانلود تحقیق امانت داری

سه‌شنبه 6 مهر 1395
امانت داری:از خصلتهای بسیار زیبا و پسندیده در میان انسانها امانت‌داری و بازگرداندن به موقع و همراه با سلامت امانت است. هر کسی در زندگی گاهی به انسان پاکدل و امینی نیازمند می‌شود تا مال و وسیله‌ی راز یا مطلب مهمی را نزد او به امانت بسپارد حفظ امانت دیگران، احترام به احساسات پاک انسانی است عموم ادیان مقدس الهی بخصوص اسلام بر تقویت این صفت نیک تأکید فراوان نموده‌اند. در قرآن مجید در مقام تعریف انبیاء آنان را با صفت، رسول، ناصح امین توصیف و معرفی می‌کند مثلاً درباره‌ی حضرت نوح می‌فرماید: «هنگامی که برادرشان نوح بر آنها گفت: آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ من برای شما رسول امینی هستم» حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخته جز بر راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار. پیامبر اسلام قبل و بعد از بعثت به محمد امین معروف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، امانت، داری

سیر تحول خانواده درس همسر گزینی برای فرزندان پودمان همسر داری

دوشنبه 5 مهر 1395
دانلود تحقیق سیر تحول خانواده درس همسر گزینی برای فرزندان پودمان همسر داری با فرمت ورد و قابل ویرایش در 34 صفحه مقدمه: خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعه‌ای یافت می¬شود، بقایای سکونت¬های انسان ماقبل تاریخ دلیل روشنی بر وجود سکونتگاه¬های خانوادگی می باشد که از قدیمی¬ترین نهاد بوده¬است و شالوده حیات اجتماعی محسوب می¬گردد و گذشته از وظیفه فرزند آوری و پرورش کودک در نتیجه استمرار نسل¬ها و بقاء نوع بشر نقش¬ها و وظایف متعدد دیگری از قبیل فعالیت اقتصادی، آموزش و پرورش، اجتماعی کردن فرد، را نیز بر عهده دارد.  امروزه مطالعه خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی و سلول اصلی جامعه و یا کوچکترین و قدیمی ترین واحد بنیادی جامعه مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و مردم شناسان و روانشناسان اجتماعی است و خصوصاً این توجه معطوف تغییرا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود تحقیق آماده دانلود تحقیق درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری بافرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه موضوع تحقیق : نقش حسن خلق در خانواده و تاثیر آن در جامعه این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ مقدمه  یکی از مهم ترین سفارش های اسلام به انسان ها، حسن خلق و خوش اخلاقی است. به طور کلی، اسلام همه انسان ها را ملزم به رعایت حسن خلق می کند، از بد اخلاقی باز می دارد. خوش اخلاقی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام آن اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت های پسندیده ای است که انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می آراید و معنای خاص آن خوشرویی، خوشرفتاری و برخورد شاد و پرنشاط با دیگران است. مقصو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد انبار داری

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود تحقیق در مورد انبار داری و انواع انبار فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 28               انبار داری: انبار داری عبارت است از فعالیت های مرتبط با تهیه، نگهداری، تحوسل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب می باشد. به عبارت دیگر انبار داری، عبارت است از دریافت جنس یا کالا از خارج انبار و نگهداری آنها طبق نظم و اصول که متضمن سهولت در تحویل و صدور و دریافت و ورود با صرف حداقل وقت و نیروی کار باشد و اجناس کالای مورد لزوم قسمت ها و خریداران در حداقل زمان و در اسرع وقت تحویل گردد. انبار محل و فضایی است که یک یا چند کالای بازرگانی، صنعتی و مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که براساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم گردیده در آن نگهداری می شود. به عبارت دیگر زمانی که انبار صحبت می شود در حقیقت از محلی سر پوشیده یا فضای صحبت می گردد که در آ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، انبار، داری

دانلود مقاله امانت داری از نگاه اجتماعی و دینی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
از خصلتهای بسیار زیبا و پسندیده در میان انسانها امانت‌داری و بازگرداندن به موقع و همراه با سلامت امانت است. هر کسی در زندگی گاهی به انسان پاکدل و امینی نیازمند می‌شود تا مال و وسیله‌ی راز یا مطلب مهمی را نزد او به امانت بسپارد حفظ امانت دیگران، احترام به احساسات پاک انسانی است عموم ادیان مقدس الهی بخصوص اسلام بر تقویت این صفت نیک تأکید فراوان نموده‌اند. در قرآن مجید در مقام تعریف انبیاء آنان را با صفت، رسول، ناصح امین توصیف و معرفی می‌کند مثلاً درباره‌ی حضرت نوح می‌فرماید: «هنگامی که برادرشان نوح بر آنها گفت: آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ من برای شما رسول امینی هستم» حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخته جز بر راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار. پیامبر اسلام قبل و بعد از بعثت به محمد امین معروف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 24 مقدمه یکی از مهم ترین سفارش های اسلام به انسان ها، حسن خلق و خوش اخلاقی است. به طور کلی، اسلام همه انسان ها را ملزم به رعایت حسن خلق می کند، از بد اخلاقی باز می دارد. خوش اخلاقی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام آن اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت های پسندیده ای است که انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می آراید و معنای خاص آن خوشرویی، خوشرفتاری و برخورد شاد و پرنشاط با دیگران است. مقصود ما از این گفتار معنای خاص خوش اخلاقی است. به طور کلی رابطه با مردم و اخلاق اجتماعی یکی از مهمترین و گسترده ترین عرصه های خودسازی و پرورش توانایی های انسان است. در این عرصه است که انسان می تواند در اثر ارتباط با انسان های دیگر ارزش های وجودی سایر مهارت های حر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مردم‌ داری در رهبری امام خمینی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:18 فهرست:   چکیده: مقدمه تعریف ملّت و ملّت‌گرایی مفهوم ملّت و ملّت‌گرایی در بینشهای متفاوت الف. بینش آلمانی ب. بینش فرانسوی ج. بینش امام خمینی اهمیت مردم و ضرورت مردمی بودن در نگاه امام مردم‌داری امام و سبکهای رهبری حکومت و مدیریت بر قلوب ثمرة مردم‌داری شیوه‌های دستیابی به مدیریت بر قلوب الف) جلوگیری از ایجاد نارضایتی ب) عمل به موازین اسلامی الگوهای رفتاری امام(س) در مردم‌داری الف) عدم تبعیض بین رهبر و دیگران نتیجه‌گیری به طور کلی در هر محدودة جغرافیایی، گروههایی که تشابه فرهنگی و ساختاری دارند، از حیث تاریخ و آداب و سنن و زبان مشترک هستند و در یک سرزمین زندگی می‌کنند، ملّت نامیده می‌شوند. برخی بر این باورند که میان ملّت و مردم تمایز وجود ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
تعداد صفحات : 21 صفحه فرمت فایل : Word and PDF کد فایل : 000008 ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام : 09904652258 چکیده : یکی از مهم ترین سفارش های اسلام به انسان ها، حسن خلق و خوش اخلاقی است. به طور کلی، اسلام همه انسان ها را ملزم به رعایت حسن خلق می کند، از بد اخلاقی باز می دارد. خوش اخلاقی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام آن اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت های پسندیده ای است که انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می آراید و معنای خاص آن خوشرویی، خوشرفتاری و برخورد شاد و پرنشاط با دیگران است. مقصود ما از این گفتار معنای خاص خوش اخلاقی است. به طور کلی رابطه با مردم و اخلاق اجتماعی یکی از مهمترین و گسترده ترین عرصه های خودسازی و پرورش توانایی های انسان است. در این عرصه است که انسان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درس همسر گزینی پودمان همسر داری ازدواج و مهریه در اسلام

دوشنبه 29 شهریور 1395
تعداد صفحات : 26 صفحه فرمت فایل ها : word and pdf کد فایل ها : 000006 ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام : 09904652258 موضوع تحقیق : مهریه در آموزه های قرآنی این مقاله در نوع خود کاملترین مقاله می باشد دارای فهرست ، مقدمه ، چکیده ، سوابق تحقیقی ، متن ، پیشنهادات ، منابع نگاهی کلی به مقاله در این دوره نیز ازدواج با همخون جائز شمرده نمی شد و مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد. و چون همواره جالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمفرما بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت. یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگر می ربود . یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج، برای زن «مهر» قائل می شده است. چیزی از مال خود به ز ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین

دوشنبه 29 شهریور 1395
داشتن زنان متعدد در محیطهای مختلف قبل از پیدایش اسلام امری مرسوم بود آن هم به گونه ای که برای آن عدد خاص و حد و مرز مشخصی وجود نداشت، و به همین جهت پس از ظهور اسلام در برخی موارد فرد مشرک هنگام مسلمان شدن دارای ده زن یا بیشتر از آن بود . دین اسلام با توجه به واقعیت های موجود در جامعه انسانی موضوع چند همسری را بر اساس نیازهای زندگی انسانی محدود کرده و با قرار دادن قیود و شروط خاصی آن را مهار نمود; یعنی از طرفی در تعداد آن محدودیت قائل شد به گونه ای که این ازدواجها نمی بایستی از چهار همسر تجاوز نماید، و از طرف دیگر استفاده از این امر را منوط به حفظ حقوق خانواده و دوری از پایمال نمودن حقوق همسران و نیز اجرای عدالت میان همسران نمود . قرآن کریم پس از اجازه نمودن ازدواج با دو یا سه یا چهار همسر چنین می ‎ گوید : (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) یعنی : "اگر می ‎ ترسید که عدالت را (درباره ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق امانت داری

شنبه 27 شهریور 1395
امانت داری:از خصلتهای بسیار زیبا و پسندیده در میان انسانها امانت‌داری و بازگرداندن به موقع و همراه با سلامت امانت است. هر کسی در زندگی گاهی به انسان پاکدل و امینی نیازمند می‌شود تا مال و وسیله‌ی راز یا مطلب مهمی را نزد او به امانت بسپارد حفظ امانت دیگران، احترام به احساسات پاک انسانی است عموم ادیان مقدس الهی بخصوص اسلام بر تقویت این صفت نیک تأکید فراوان نموده‌اند. در قرآن مجید در مقام تعریف انبیاء آنان را با صفت، رسول، ناصح امین توصیف و معرفی می‌کند مثلاً درباره‌ی حضرت نوح می‌فرماید: «هنگامی که برادرشان نوح بر آنها گفت: آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ من برای شما رسول امینی هستم» حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمود: خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخته جز بر راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار. پیامبر اسلام قبل و بعد از بعثت به محمد امین معروف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، امانت، داری

مقاله درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری

جمعه 26 شهریور 1395
                فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 25 مقاله درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری مقدمه یکی از مهم ترین سفارش های اسلام به انسان ها، حسن خلق و خوش اخلاقی است. به طور کلی، اسلام همه انسان ها را ملزم به رعایت حسن خلق می کند، از بد اخلاقی باز می دارد. خوش اخلاقی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام آن اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت های پسندیده ای است که انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می آراید و معنای خاص آن خوشرویی، خوشرفتاری و برخورد شاد و پرنشاط با دیگران است. مقصود ما از این گفتار معنای خاص خوش اخلاقی است. به طور کلی رابطه با مردم و اخلاق اجتماعی یکی از مهمترین و گسترده ترین عرصه های خودسازی و پرورش توانایی های انسان است. در این عرصه است که انسان می ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود کتاب آموزش نکات مهم خانه داری

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل :  PDF تعداد صفحه :   76             مقدمه کتاب مجموع نکات مهم خانه داری با ارائه نکات ریز و ضروری به بانوان خانه دار کمک بسیار زیادی خواهد کرد ! این کتاب شامل 76 صفحه مفید و کاربردی می باشد که به برسی مسائل مهم خانه داری از جمله نکات مهم در مورد آشپزی و پخت غذاهای مختلف , نکات مهم در مورد وسایل برقی , نکات مهم در مورد از بین بردن لکه ها , نکات مهم در مورد نگهداری گل های خانگی و مصنوعی , نکات مهم در مورد قابله و ظروف آشپزی , نکات مهم در مورد اندازه و انبوهی از نکات بسیار مهم دیگر که به طور روزمره با آنها برخورد می کنید را مطرح نموده , در پایان می توان گفت آنچه که باید یک خانم خانه دار بداند را در این کتاب می توانید مشاهده کنید.     این کتاب شامل  76 صفحه با فرمت PDF میباشد که حجم آ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، کتاب، آموزش، نکات، خانه، داری

تحقیق در مورد مرغ داری

چهارشنبه 24 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحات: 8 فهرست مطالب : مقدمه به تأخیر انداختن بلوغ: تغییر سیستم نوردهی از دوران رشد به دوران تولید: افزایش مقدار دان مصرفی: شدت نور: شدت نور در قفس های چند طبقه: اثر نور بر خروسها: تخم مرغهای تولید شده در ابتدای دوره تخم گذاری معمولاً کوچک هستند و با افزایش سن، اندازة تخم مرغ هم بزرگتر می شود. از طرفی هم می دانیم که وزن جوجه هچ شده تحت تأثیر وزن تخم مرغ می باشد. لذا معمولاً تخم مرغهای اولیة دوران تولید را برای جوجه کشی استفاده نمیکنند. اگر ما بتوانیم بوسیلة به تأخیر انداختن بلوغ، تخم مرغهای بزرگتری داشته باشیم می توانیم در طی دوران تولید، تعداد بیشتری تخم مرغ قابل جوجه کشی به بازار عرضه کنیم. از طرف دیگر اگر به تأخیرانداختن بلوغ در مرغها طولانی شود هزینة تولید هر تخم مرغ قابل جوجه کشی افزایش می ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، داری
( تعداد کل: 20 )
   1       2    >>