X
تبلیغات
رایتل

بهبود خواص الکتریکی برقگیرهای اکسید روی در اثر استفاده از پودرهای نانومتری

سه‌شنبه 9 آذر 1395

بهبود خواص الکتریکی برقگیرهای اکسید روی در اثر استفاده از پودرهای نانومتری

چکیده:

با توجه به اثرات بسیار مفید کاهش اندازه دانه ها بر خواص قرصه های برقگیر که در تحقیقات گوناگون گزارش شده است، برقگیر اکسید روی از پودر نانومتری تهیه شده به روش آسیاب تولید شد . پودر مورد استفاده برای ساخت برقگیر توسط آسیاب گلوله ای با انرژی بالا در ا بعاد نانومتری تولید و سپس توزیع اندازه ذرات پودر توسط دستگاه زتاسایزر و مورفولوژی نانوپودرهای حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفت . آنالیز فازهای حاصل توسط صورت گرفت و سرانجام نمونه های پرس شده به شکل قرص، در دماهای مختلف زینتر شدند و در نهایت منحنی ولتاژ - شدت جریان نمونه ها توسط دستگاه مولتی متری اندازه گیری شد ...خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بهبود خواص الکتریکی وریستور اکسید روی با تغییر منحنی دمایی زینترینگ

سه‌شنبه 9 آذر 1395

بهبود خواص الکتریکی وریستور اکسید روی با تغییر منحنی دمایی زینترینگ

چکیده

وریستورهای اکسید روی سرامیک‌های نیمه رسانا می­باشند که دارای خصوصیات الکتریکی غیرخطی هستند که ناشی از مرز دانه­ها و ریز ساختار وریستوری می‌باشد. در این مقاله به مطالعه تاثیر دمای زینترینگ بر روی خواص الکتریکی وریستورهای اکسید روی می­پردازیم. تغییر دمای زینترینگ منجر به تغییر دانسیته وریستور، حفره­های داخلی و غلظت دهنده­ها در مرز دانه ­می­گردد که موجب تاثیر بر روی خواص الکتریکی و مکانیکی وریستور اکسید روی می­شود. اکسید بیسموت در دماهای پایین­تر از دمای زینترینگ ذوب شده و فاز مایع تشکیل میدهد. این فاز در مرز دانه­های اکسید روی کاملا کشیده می­شود؛ در واقع این فاز خاصیت عایق الکتریکی وریستور را افزایش می­دهد. سپس اکسیدهای فلزی افزوده شده به وریستور شامل اکسید منگنز، اکسید کروم، اکسید نیکل، اکسید بور و اکسید کبالت در مرز دانه­های اکسید روی و در دانه­های اکسید آنتیموان حل شده و فاز اسپینل تشکیل می­دهند. فاز اسپینل موجب پایداری در وریستور می­گردد. تصاویر میکروسکوپی از سطح وریستور اکسید روی برای دماهای زینترینگ مختلف نشان می­دهد که در دمای زینترینگ ۱۱۰۰ درجه سیلسیوس فازها به خوبی توزیع می­گردند؛ از طرفی تخلخل­ها­ در وریستور در این دما کاهش می­یابد. مشخصات دی­الکتریک، آنالیز دانسیته جریانی برحسب میدان الکتریکی و ضریب غیرخطی وریستورها به صورت تابعی از دمای زینترینگ بیان می­گردد. پس از اندازه­گیری مشخصات الکتریکی مشاهده می­گردد بهترین مشخصات الکتریکی وریستور، مربوط به وریستور با دمای زینترینگ ۱۱۰۰ درجه می­باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی پوشش‌های لایه نازک، کاربرد خواص مکانیکی و روش‌های اندازه‌گیری

شنبه 29 آبان 1395

بررسی پوشش‌های لایه نازک، کاربرد خواص مکانیکی و روش‌های اندازه‌گیری

خواص مکانیکی لایه ها

ترکیب عمومی (طرح عمومی)

رفتار مکانیکی لایه ها از دو دیدگاه اصلی دارای اهمیت است. در اصل،‌ مطالعه و فهمیدن چنین رفتارهایی می‎تواند منجر به درک بهتر ما از خواص تودة مواد شود. در عمل کار رضایت بخش بسیاری از قطعات لایه ای به شکل و ترتیب قرار گرفتن لایه های پایدار- که می‎توانند در برابر تاثیرات محیط زیست تاب بیاورند- بستگی بحرانی دارد.

مانند خیلی از خواص دیگر لایه ها، خواص مکانیکی لایه ها هم به چند تایگی معمولی فاکتورهای وابسته در آماده سازی آنها بستگی دارد. به دلیل مشکلات تجربی و محدودیت های موجود در آزمایشها، اکثریت کار انجام شده روی خواص مکانیکی روی لایه های چند بلوری انجام گرفته و این به خاطر ساختار مختلط بیشتر لایه ها است. مطالعاتی دربارة برآراستی لایه ها انجام شده، اما طبیعت اندازه گیری دقیق،‌ که مستلزم استخراج اطلاعات خواص مکانیکی است،‌ و عدم قطعیت مشکلاتی را در این مطالعات ایجاد می‌کند.

بیشتر مطالعات انجام شده دربارة لایه های فلزی بوده اند و به مواد دی الکتریک که در قطعات الکتریکی و اپتیکی گوناگون اهمیت دارند نیز توجه شده است. اندازه گیری ها شامل فشار (تنش) و کرنش، خزش، رفتار قالب پذیری و نرمی، قدرت شکست و در پایین ترین سطح و کمترین حد شامل سختی می‎شوند. مدلهای تئوری گوناگونی پیشنهاد شده اند که اگرچه در این مرحله حتی در جزئیات با تجربه توافق دارند ولی آنها را در نظر نمی گیریم. با وجود این، یک اصول عمومی وجود دارند که به عنوان راهنما برای کارهای بعدی بکار گرفته می‎شوند.

وقتی لایه ها با تبخیر گرمایی، یا با تجربه بخار روی یک بستر گرمایی، شکل می گیرند، آنگاه اگر ضریب انبساط لایه ها و بستر گرمایی یکسان باشد وقتی سیستم تا دمای اتاق سرد می شود، یک فشار گرمایی ایجاد شده و پیشرفت می‌کند. این اثر- که در بسیاری از موارد اتفاق می افتد- خودش را به شکل جداسازی لایه ها از سطح به وضوح نشان می‎دهد. در حقیقت هنگامی که بستر گرمایی در دمای اتاق است، فشار گرمایی ذخیره شده در لایه های رسوبی رابا هیچ وسیله ای نمی توان آشکار کرد. دمایی که لایه ها در آن شکل می گیرند، از آنجایی که مفهوم بد تعریفی است، ممکن است با دمای بستر گرمایی تفاوت داشته باشد. مخصوصا وقتی که اتمهای چگالیده با یک سرعت بالای گرمایی وارد می‎شوند: اثر «دما»ی لایه های چگالیده به عاملهای تعادل که گرمای مادة چگال را کنترل می‌کنند بستگی دارد و این عاملها معمولاً به سختی قابل تشخیص هستند. قستمی از دمای سطح بستر گرمایی توسط تابشهای دریافت شده از منبع تعیین می‎شود و قسمتی از آن را گرمای نهانی که توسط لایه های چگالیده داده شده تعیین می‌کند. وقتی ضخامت لایه های فلزی افزایش پیدا می کند، کسر بزرگی از انرژی گرمایی که از بستر گرمایی تابش می کند ممکن است بازتابیده شود. بعلاوه وقتی ثابتهای اپتیکی لایه های بسیار نازک با ضخامت به سرعت (و اغلب با رفتاری بسیار پیچیده) تغییر می‌کنند این اثر به دشواری قابل تشخیص است. قبل از بحث کردن دربارة جزئیات این اثر،‌ می‎پردازیم به روشهای تجربی ای که برای مطالعه خواص مکانیکی لایه های نازک به کار می روند.

2-5) تکنیک های تجربی

4-5) رفتارهای کشسان و قالب پذیری لایه ها

مطالعات رفتار تنش- کرنش لایه ها اغلب در آغاز بارگیری منجر به یک ارزش کم (مقدار کم) برای ضریب کشسانی می‎شود و بعد ادامه پیدا می کند با یک ارزش (مقدار) میانی در تخلیه ها و دوباره بارگیری بعدی. این کاملاً مشخص نیست که آیا رفتار آغازی با خزش و لغزش در روشهای استفاده شده برای نگهداری لایه ها رابطه دارد یا نه. نتایج بدست آمده از آزمایشهای پیشرفته رفتارهای مشابهی را نشان می دهد، اگرچه ضریب نخستین بارگیری نزدیک تر است به مقدار کپه ای از روشهای ماشین کششی. لایه های چند بلوری تشکیل شده توسط تبخیر گرمایی، به طور معمول ضریب کشسانی نزدیکتری به ضریب کشسانی تودة ماده دارند، به عبارت دیگر، ضریب کشسانی کم و پایین در لایه های رسوبی شیمیایی و همچنین در لایه های الکترولیتی مشاهده شده اند. در مورد لایه هایی که از طریق شیمیایی شکل گرفته اند، تفاوت در رفتارها احتمالا به دلیل وجود ناخالصی ها در لایه ها می‎باشد.

از هنگامی که رفتار خزش در لایه ها مشاهده گردیده است، این هنوز یک پرسش مطرح است. مدارکی هم از لایه های رسوب کردة شیمیایی و هم از لایه های طلای برآراستی وجود دارد که خزش در آنها اتفاق نمی افتد. در نقطه ای که لایه ها می شکنند به طور کامل رفتار الاستیکی و کشسان مشاهده می‎شود. دو دلیل برای ایجاد خزش در مشاهدات وجود دارد. یکی اینکه این خزش ناشی از نظم داخلی در لایه هاست و دیگر اینکه ناشی از لغزش لایه ها در نگهدارنده می‎باشد. اگرچه ممکن است بعضی از مشاهدات دلیل موجهی برای این راه ارائه کنند،‌ با این حال به نظر می رسد که این بدیهی است که خزش خالص اتفاق می افتد در لایه های تبخیری در بیشتر راهها (روشها)یی که مشخص است که برای رولهای فلزی ورقه شده و نمونه های کپه ای دیگر اتفاق می افتد.

در فشار بالای کافی، جایگزیده شدن بی شکل و نرمی و قالب پذیری در لایه ها منجر به کاهش ضخامت لایه می‎شود و همچنین یک صعود نتیجه بخش در مرتبة تنش ایجاد می‌کند. ناجایگزیدگی هسته ای در مرزهای بلورهای داخلی،‌ باعث سر خوردن و خزیدن سطوح می‎شود و حتی شکافهای میکروسکوپی در لایه ها ایجاد می‌کند. مرتبه فشاری که باعث ایجاد چنین اثری می‎شود در بسیاری از موارد خیلی بیشتر از انواع مشاهده شده در نمونه های توده ای تابکاری شده است و اغلب به طور عمده و قابل توجهی از مواد دریافت شده یا سردکاری شده بیشتر است.

شکست فشار به روشی بسیار ابتکاری توسط باریکه در سال 1959 اندازه گیری شده است. در این روش لایه ها روی یک چرخانة استوانه ای ته نشین می‎شوند. سرعت چرخانه آنقدر افزایش پیدا می‌کند تا اینکه لایه ها می شکنند. تکنیک برجسته ای که در بالا ذکر شد هنوز هم به کار گرفته می‎شود. این مشخص شده که در نقره و نیکل چند بلوری عموماً شکست کرنش به ضخامت بستگی دارد؛ ولی این بستگی به ضخامت در مس مشاهده نمی‎شود. برای لایه های طلا یک تناقض و ناسازگاری مشاهده می گردد: تعدادی از مشاهده گران (آزمایش کنندگان) وابستگی به ضخامت را مشاهده کرده اند در حالیکه عده ای دیگر به چنین وابستگی ای دست نیافته اند.

بررسی کنش و رفتار مکانیکی مواد:

لایه های نازک یکی از اجزاء لازمه ابزارهای الکترونیکی و صنایع پیشرفته می باشند. شناخت نحوه شکست این لایه ها، بویژه جدا شدن لایه ها نیازمند درک رفتار مکانیکی این لایه ها می‎باشد. علاوه بر لایه های نازک فلزی، هم اکنون انواع و اقسام لایه های نازک غیرفلزی در محصولات پیشرفته تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. خواص مکانیکی لایه های نازک در طی سالهای اخیر به علت استفاده های فراوان از این مواد در مدارهای منسجم (میکروالکترونیک) و صفحه های مغناطیسی اهمیت فراوانی یافته است.

1- مدارهای منسجم میکروالکترونیکی:

در این بخش مشکلات لایه های نازک ناشی از تنشها و رفتارهای مکانیکی و همچنین ساختار مدارهای منسجم مانند ترانزیستورهای نیمه هادی فلز- اکسید (CMOS) بررسی خواهد شد.

مواد مزبور به شکل لایه نازک و با ضخامتی از چند نانومتر تا حدود یک میکرومتر هستند. لازم به ذکر است که انواع متنوعی از مواد با خواص مکانیکی، فیزیکی و گرمایی مختلف برای ساخت این ساختار مورد استفاده قرار گرفته اند. این مواد شامل نیمه هادیها (که بخش فعالی از وسیله هستند)، فلزات (که به عنوان هادی جریان برق از یک بخش به بخش دیگر سازه عمل می‌کنند)، دی اکسید سیلیکون پخته شده، شیشه های پاسیو و دیگر مواد دی الکتریک می باشند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

راهنمای آزمایشگاه خواص مکانیکی

جمعه 28 آبان 1395

راهنمای آزمایشگاه خواص مکانیکی


مقدمه

هدف آزمایشگاه خواص مکانیکی آشنائی دانشجویان با انواع مهم و پرکاربرد تستهای مکانیکی مورد استفاده در صنعت و کارهای پژوهشی می‌باشد. شاید مهمترین آزمایش در این میان برای دانشجویان گروه مهندسی مواد, آزمایش کشش ساده باشد که تغییر شکل الاستیک و پلاستیک را در شرایط ساده تک محوری بررسی می‌نماید و اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. به کمک آزمایش ساده کشش علاوه بر به دست آوردن مشخصات الاستیک و پلاستیک ماده همچون تنش تسلیم, استحکام کششی, ازدیاد طول و ... , پدیده نقطه تسلیم, کارسختی, پدیده گلوئی شدن, پیرسختی, نحوه شکست و اثر ترخ کرنش بر خواص کششی فولادها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آزمایش مهم دیگر که از نظر کاربرد در صنعت شاید رتبه اول را دارا باشد سختی‌سنجی است که ساده‌ترین و سریعترین تست جهت رسیدن به اطلاعات اولیه در خصوص خواص مکانیگی یک ماده است. آزمایش ضربه مقاومت ماده در مقابل تغییر شکل با سرعت کرنش بالا را بررسی می‌کند و به عبارتی مقاومت به ضربه که معیاری مقایسه‌ای برای چقرمگی شکست ماده می‌باشد را اندازه‌گیری می‌نماید. در آزمایش خستگی با یکی از روشهای ساده تست خستگی آشنا شده و منحنی S-N برای یک نمونه فولادی به روش تست دورانی خمشی به دست می‌آید. آزمایش خزش تغییر شکل در اثر گذشت زمان را بررسی کرده و منحنی -t با توجه به دمای نسبتاً پایین فعال شدن مکانیزمهای خزش برای سرب رسم می‌شود.

گزارش تمام آزمایشات باید شامل موارد زیر بوده و حد اکثر دو هفته بعد از آزمایش تحویل گردد.

1- تئوری آزمایش به صورت مختصر شامل نکات مهم

2- شرح وسائل و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش

3- شرح روش انجام آزمایش

4- اطلاعات و نتایج به دست آمده از هر آزمایش مطابق خواسته‌های آن آزمایش

5- خطاهای آزمایش

آزمایش اول - کشش ساده (جلسات اول و دوم)

هدف: بررسی خواص کششی فلزات و آلیاژهای مختلف در آزمایش کشش ساده تک محوری و به دست آوردن منحنی تنش-کرنش.

وسایل کار : دستگاه کشش یونیورسال ، نمونه‌های استاندارد آزمایش کشش ( مطابق استانداردASTM-E8M از جنس فولاد ساختمانی37 ST، مس ،آلومینیم, برنج زرد، کولیس و فیکسچرچوبی.

روش کار :

1. در بخش کاهش سطح مقطع یافته نمونه های آزمایش ، دو اثر به فاصله مشخص به عنوان طول سنج (gage length) علامت بزنید. قطر میانگین این بخش از نمونه‌ها را با کولیس به دقت اندازه‌گیری کنید.

2. به کمک مسئول دستگاه، نمونه آزمایش را در فکها قرار داده و آن را محکم کنید.

3. آزمایش کشش را شروع کنید.

4. آزمایش را تا شکست نهایی ادامه داده و منحنی نیرو ـ ازدیاد طول را به طور کامل به دست آورید.

5. پس از شکست نمونه، دو قسمت شکسته شده را درون فیکسچر چوبی قرار داده و آنها را به یکدیگر بچسانید.

نوع فایل:word

سایز : 17.8 KB

تعداد صفحه :16خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد عوامل مؤثر در خواص فیزیکی و مکانیکی چــــوب گـــردو

سه‌شنبه 25 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه16   عوامل مؤثر در خواص فیزیکی و مکانیکی چــــوب گـــردو    خــــاک   خاکها از سه نظر فیزیکی ، شیمیایی و حیاتی ( بیولوژیکی ) در رشد و نمو و باروری گیاه اثر می گذارند .   1ـ بهترین خاک از نظر شرایط فیزیکی برای پرورش گردو ، خاکهایی با بافت متوسط ، ساختمان مناسب با تحلخل کافی ، عمق حدود 5/1 – 1 متر ، نفوذ پذیری متوسط ( 2 – 5/1 متر در روز ) ، تهیه مناسب و زهکشی مطلوب می باشد .   - خاکهای خیلی سبک و سنگریزه دار ، خاکهای سنگین رسی ، خاکهای کم عمق ، خاکهای زه دار بدون زهکشی و خاکهای خیلی ( آهکی و سدیمی نباید برای کاشت درخت گردو انتخاب شوند( .   - ترمیم خاک از نظر فیزیکی تا حدودی امکان پذیر است ، هر چند در اکثر موارد بدلائل اقتصادی عملاً باید از آن صرف ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بتن و خواص آن

شنبه 22 آبان 1395
دانلود مقاله بتن و خواص آن 29 ص با فرمت WORD  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، خواص، آن

دانلود تحقیق خواص میوه سیب + لاتین

جمعه 14 آبان 1395
شروع فصل پاییز یعنی وارد شدن به فصل سیب های خوش رنگ و عطر پاییزی و خوردن انواع دسرها ، نوشیدنی ها و سایر محصولات این میوه شیرین و آب دار. سیب به عنوان میوه ای اساسی برای حفظ سلامتی ، سالیان سال است که بین مردم شناخته شده است و حتی ضرب المثل های فراوان به زبان های مختلف در توصیف فواید این میوه بهشتی وجود دارد و به راستی که این میوه دارای مزایای منحصر به فرد از نظر حفظ سلامتی و افزایش طول عمر می باشد. از بین تمام میوه ها ، سیب بیشتر از بقیه حاوی پکتین می باشد. پکتین نوعی فیبراست که دارای مزایای منحصر به فردی می باشد. همچنین دارای فیتوشیمیایی ها، کورستین، تانین و آنتی اکسیدان هایی است که همگی آنها سلامت بیشتری را برای انسان به ارمغان می آورد. در ادامه به 5 مورد از مهمترین فواید سیب اشاره می کنیم: بهبود عملکرد دستگاه گوارش سیب به خاطر داشتن مقدار فراوان پکتین، ماده مغذی مناسب برای رژیم غذایی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، خواص، میوه، لاتین

بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe - TiC

یکشنبه 9 آبان 1395
بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe - TiC

بررسی-تاثیر-تیتانیم-و-کربن-بر-ریزساختار-و-خواص-سایشی-کامپوزیت-fe--ticپروژه و پایان نامه رشته مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی، چکیده: هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و کربن بر روی ریز ساختار و خواص سایشی مکانیکی کامپوزیت فروتیک (Fe/TiC) است. نتایج حاصله نشان داده است که با کنترل ترکیب شیمیایی، نوع عملیات حرارتی، اصلاح روش ساخت و سرعت انجمادی قطعه ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه بررسی خواص دیزل گازوئیل

یکشنبه 18 مهر 1395
برای ابهام‌زدایی میان گونه بدست آمده از نفت و دیگر گونه‌ها، گونه نفتی را نفت‌دیزل یا پترودیزل نامیده می‌شود.دیزل بسیار کم گوگرد گونه استاندارد برای تعریف دیزل می‌باشد که دارای گوگرد بسیارکم ست.مطابق آمار سال ۲۰۰۷، نزدیک به همه سوخت دیزل بکار رونده در آمریکا و اروپا، از گونه بسیار کم گوگرد است. سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می‌شود که در موتورهای دیزلی بکار رود.این سوخت بیشتر از روش ویژه‌ای در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می‌آید اما روش‌های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره‌گیری نفت وجـود داردکه ازجمله آنها می‌توان :  به زیست‌دیزل، زیسـت ‌تــوده به مـایـع(BTL)  و گـاز به مـایع (GTL) اشاره داشـت. نقطه ریزش نقطه ریزش یک مایع پایین ترین دمایی است که در آن مایع تحت شرایط تعیین شده روان و جاری می گردد. ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله خواص و کاربردهای PVC

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
به نظر می رسد بومن نخستین کشی بدول پلی وینیل کلریدرا در سال 1872 تولید و تکزارش  کزو، براساس گزارش بومن وقتی وینیل کلریه در معرض نور خورشید قرار می گیرد جامعه سفید رنگی به دست می آید که گرانی ویژه‌ی آن 1.4D6 است و تا 13De نیز تجزیه نمی شود. در سال 1929 پلیمر شدی گرمایی وینیل کلریه که با پروکسید آغاز شده بدو، توسط و یک هازرگزارش شد و در سالهای 1937 – 1939 تولید انبوه آن صورت گرفت. هر چند که وینیل کلر ید گازی با نقطه جوش 1400 است، اما در سال های 40 تا cْ 60 فشار اضافی آن در ظروف آیینه‌ی شده مشکلی ایجاد نمی کند. با وجود این هنگام کار وریک سیستم ثبت باید به وقت عمل کرد. تولید تجاری پلی وینیل کریه (PVC) و کد پلیمرهای آن بازنگری شده و مهم عمده‌ی رزین های PVC حدود 20%) در ایالات متحده‌ی آمریکا با روش پلیمر رمی تعلیفی، حدود 20% با روش های امولسیونی و تنها مقدار کمی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد بررسی اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه16 فهرست مطالب    چکیده 2-2-2-تعیین مقدار رسوب   مواد وروش ها   2-1 – آماده سازی نمونه   2-2-3- تعیین مقدار سرم   2-2-1- تعیین میزان حلالیت ایزوله پروتئین سویا   2-2- آزمایشات فیزیکی و شیمیایی   نتایج و بحث   3-1 – اثر زانتان بر حلالیت پروتئین   3-2- اثر زانتان بر حجم سرم   3-5- اثر کاراجینان بر حجم سرم   3-4- اثر کاراجینان بر حلالیت پروتئین   حلالیت کم و طعم نامطلوب آن وجود دارد.  در این پژوهش سعی گردید که خواص عملکردی پروتئین سویا توسط دو صمغ زانتان و کاراگینان بهبود یابد. زانتان در چهار سطح 0، 04/0، 09/0 و 13/0 درصد و کاراجینان در سطوح 0، 03/0، 07/0 و 09/0 درصد (در محلول) استفاده شد و&nbs ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بتن و خواص آن

چهارشنبه 7 مهر 1395
دانلود مقاله بتن و خواص آن 29 ص با فرمت WORD  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، خواص، آن

دانلود تحقیق خواص میوه سیب + لاتین

چهارشنبه 7 مهر 1395
شروع فصل پاییز یعنی وارد شدن به فصل سیب های خوش رنگ و عطر پاییزی و خوردن انواع دسرها ، نوشیدنی ها و سایر محصولات این میوه شیرین و آب دار. سیب به عنوان میوه ای اساسی برای حفظ سلامتی ، سالیان سال است که بین مردم شناخته شده است و حتی ضرب المثل های فراوان به زبان های مختلف در توصیف فواید این میوه بهشتی وجود دارد و به راستی که این میوه دارای مزایای منحصر به فرد از نظر حفظ سلامتی و افزایش طول عمر می باشد. از بین تمام میوه ها ، سیب بیشتر از بقیه حاوی پکتین می باشد. پکتین نوعی فیبراست که دارای مزایای منحصر به فردی می باشد. همچنین دارای فیتوشیمیایی ها، کورستین، تانین و آنتی اکسیدان هایی است که همگی آنها سلامت بیشتری را برای انسان به ارمغان می آورد. در ادامه به 5 مورد از مهمترین فواید سیب اشاره می کنیم: بهبود عملکرد دستگاه گوارش سیب به خاطر داشتن مقدار فراوان پکتین، ماده مغذی مناسب برای رژیم غذایی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، خواص، میوه، لاتین

دانلود تحقیق بررسی تاثیر ذرات نانو بر خواص پوشش های الی پودری مورد استفاده جهت پوشش های حفاظتی ضد خوردگی

یکشنبه 4 مهر 1395
امروزه استفاده از رزین اپوکسی به دلیل برخورداری از خواص ویژه آن نظیر مقاومت حرارتی،مکانیکی و شیمیایی بسیار بالا از کاربرد فراوانی در صنایع مختلف برخوردار می باشد.با این وجود دانسیته شبکه ای بالای این رزین همچنان به عنوان یک ضعف اصلی این رزین محسوب می شده که به کاهش پاره ای از خصوصیات این رزین نظیر مقاومت در برابر ضربه می انجامد.بهبود چقرمگی این رزین می تواند به عنوان یک راهکار برای رفع این مشکل محسوب گردد که این امر می تواند به توسط روش های مختلفی نظیر استفاده از نرم کننده ها ( Plastisizer ) یا عوامل چقرمه کننده دیگر صورت پذیرد که استفاده از این مواد اگرچه که به بهبود چقرمگی این رزین می تواند کمک نماید اما از طرف دیگر کاهش پاره ای از خواص دیگر رزین اپوکسی نظیر دانسیته شبکه ای و یا دمای انتقال شیشه ای رزین را در پی خواهد داشت که می تواند به ضعیف تر شدن سایر خواص مقاومتی رزین بیانجامد که رو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

خواص شیمیایی گیاهان دارویی

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات32   خواص گیاهان داویی تربت جامآرتیشو «داروئى»کلیات گیاه شناسی آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت می شود . رومی ها در حدود 2000 سال پیش این گیاه را پرورش می دادند و بعنوان سبزی در سالاد استفاده می کردند .آرتیشو در قرن شانزدهم در انگلستان و فرانسه برده شد و سپس در قرن نوزدهم در آمریکا کشت شد . اکنون کالیفرنیا و سواحل اقیانوس آرام مرکز کشت آرتیشو می باشد . کلمه Artichoke از کلمه ایتالیایی Articicco مشتق شده که بمعنی میوه کاج می باشد و آرتیشو هم مانند میوه کاج است آرتیشو برای رشد احتیاج به آب و باران فراوان درد . آرتیشو گیاهای است چند ساله درای ساقه ای راست که ارتفاع آن بحدود یک متر می رسد . برگهای آن پهن و دراز مانند برگهای کاهو است که برنگ سبز تیره است . در انتهای ساقه میوه آن که بشک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 71 )
   1       2       3       4       5    >>