X
تبلیغات
رایتل

بررسی صنعت جنگل داری

شنبه 29 آبان 1395

بررسی صنعت جنگل داری


صنعت جنگلداری

مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون و 300 هزار هکتار است و 5 درصد مساحت کل زمین منطقه را تشکیل می دهد. این رقم تا اندازه زیادی پایین تر از میانگین سراسر کشور است. میزان ذخیره چوب این منطقه به بیش از میلیارد و 400 میلیون متر مکعب می رسد در مقام دوم سراسر کشور قرار دارد و مهمترین پایگاه ذخیره چوب چین است. منابع جنگلی این منطقه در حوضه پایین تر رودخانه “یان لو زان بو” متمرکز است.

منطقه خودمختار تبت به بهبود محیط زیست فوق العاده اهمیت می دهد و تا کنون 18 منطقه حفاظت از طبیعی در سطح کشوری و استانی ایجاد کرده است که مساحت آن 33 میز 9 درصد مساحت کل این منطقه را تشکیل می دهد و محیط زیست و محیط زندگی تبت را تحت حفاظت نسبتاً مطلوب قرار گرفته استو اکنون محیط زیست تبت در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارد و حفاظت از محیط زیست آن بهتر از مناطق دیگر صورت می گیرد.

تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی

باین ترتیب لازم شد که برای رسیدگی به گزارشهای واصله از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورات لازم، سازمان کوچکی نیز در مرکز تشکیل شود. لذا در سال 1317 در اداره امور کشاورزی، دائره ای بنام دائره جنگل تاسیس و تصدی آن در سال 1318 به آقای مهندس کریمی ساعی واگذار گردید.در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع چنگلها معطوف و مقرر گردیده اداره جداگانه ای بنام “اداره جنگلبانی” به ریاست خود ایشان تشکیل گردید. پس از تشکیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. برای این منظور ناحیه “کجور” از شمال به دریای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 اقدام به تاسیس چهار خزانه جنگلی در دشت نظیر چالوس 0 علمده و ولی آباد گردید. ولی به مناسبت وقایع بین المللی و بدلیل مشکلات نظامی و سیاسی روز با ادامه این عملیات نظر مساعدی نشان داده نشد و و در نتیجه تکمیل آن میسر نگردید تا اینکه در اثر حوادث شهریور سال 1320 موضوع کلا به بوته فراموشی سپرده شد.

تشکیل اداره کل جنگلها

در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگلها تبدیل گردید و در هر یک از مناطق شمال (گیلان – شهسوار – مازندران – گرگان) سازمان منطقه ای جنگلبانی که تحت نظر رؤسای ادارات کشاورزی زیر نظر رئیس جنگلبانی انجام وظیفه می کردند.

تشکیلات منابع طبیعی در سال 1321

در این موقع تصویبنامه ای برای تسویه چوبهایی که در وقایع شهریور ماه 1320 با پروانه و بدون پروانه (سواستفاده از وقایع 1320) قطع شده بود به تصویب رسید. بر اساس این تصویبنامه چوبهای غیر مجاز به سود دولت شد و پس از آن قطع چوب طبق قانونی است که لایحه آن از طرف وزارت کشاورزی تهیه و با تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.

در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید و آئین نامه آن در اوایل سال 1322 از تصویب هیئت وزیران گذشت.

در اواخر سال 1322 اداره کل جنگلها به منظور ترتیب و تجهیز کادر فنی طبق مصوبه هیئت دولت و اساس نامه شورایعالی فرهنگ دو دوره کلاس کمک مهندسی جنگل و یک دوره کلاس جنگلبانی تاسیس نمود و فارغ التحصیلان آنرا برای تقویت کادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام داشت.

ضمنا برای تشخیص درختان و چوبهایمجاز از غیر مجاز چکشهایی به شکل مثلث. مربع و دایره تعبیه گردید که هنوز هم معمول است. تصدی اداره جنگلها تا اواسط سال 1324 با آقای مهندس کریم ساعی بود و از این تاریخ تا تاریخ 10/4/1326 با آقای مهندس غلامعلی بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقای صنایی بود و سپس تا اواخر سال 1327 که به موجب تصویبنامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هیئت وزیران اداره کل جنگلها به بنگاه جنگلها تبدیل شد با آقای مهندس کاظم مشیر فاطمی بود.

پیدایش جنگل

تعریف جنگل و انواع آن

جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی است که همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده و تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ کند.

حداقل سطحی که برای تشکیل جنگل از نظر علمی لازم بسته به نوع گونه درختی، شرایط محیطی و غیره تغییر می کند. این مساحت در شرایط معمولی حداقل 3/0 هکتار (3هزار متر مربع) است. واژه «جنگل»از زبان سنسکریت است و به اکثر زبانهای اروپایی نیز وارده شده است و معنای جنگل طبیعی و بکر را می دهد. جنگل بسته به نوع پیشدایش آن و خصوصیات ساختاری به جنگل بکر، جنگل طبیعی، جنگل مصنوعی یا جنگل دست کاهش طبقه بندی می شود. جنگل بکر یا جنگل دست نخورده، جنگلی است که بدون دخالت انسان بوجود آمده است و ترکیب گونه های درختی و درختچه ای و علفی آن طوری است که وضعیت کاملاً طبیعی را نشان می دهد. چوب و سایر فرآورده های تولید شده در جنگل بکر در همان سیستم طبیعی تجزیه شده و به خود جنگل بر می گردد. بعبارت دیگر از جنگل بکر هیچ گونه موادی (زنده یا غیر زنده) به خارج از آن حمل نمی‌شود.

رویش چوبی جنگلهای بکر که به حالت تعادل رسیده باشند عملاً صفر است، یعنی همان قدر که چوب و سایر مواد آلی تولید می شود همان قدر هم تجزیه می شود و یا می پوسد. بعبارت دیگر چرخه رفت و بازگشت مواد در یک جنگل بکر چرخه ای بسته است.

در جنگل بکر بین تولید کنندگان (گیاهان)، مصرف کنندگان (جانوران) و تجزیه کنندگان (جانوران ریز) یک اشتراک حیاتی متقابل و پایدار برقرار است. جنگل های بکر از تنوع زیستی بالایی برخوردارند و دارای اطلاعات ژنتیکی ارزشمندی هستند که تا به امروز بسیاری از این اطلاعات کشف نشده است. امروزه ارزش جنگلهای بکر بسیار زیاد است هر چند که متاسفانه روند تخریب کمی و کیفی آنها در دنیا رو به افزایش است.

امروزه سعی بر این است که جنگلهای بکر باقی مانده بر روی کره زمین را حفظ و از آنها

بعنوان ذخیره گاههای اطلاعات ژنتیکی و تنوع زیستی استفاده شود. امروزه تبدیل جنگلهای بکر به جنگلهای بکر به جنگلهای بکر به جنگلهای صنعتی قابل توجیه نیست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است.

جنگل طبیعی، جنگلی است که بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت (بهره برداری) کرده است.

جنگلهای بکر دست خورده هستند. ترکیب درختان و سن آنها و تنوع گونه های گیاهی و جانوری در یک جنگل طبیعی با جنگل بکر متفاوت است و عموماً جنگل طبیعی از نظر زیست محیطی فقیرتر از جنگل بکر است. با وجود این جنگلهای طبیعی قادرند چشم اندازهای طبیعی هر منطقه را حفظ کرده و در اکثر موارد از جنگلهای مصنوعی یا دست کاشت غنی تر و پایدار تر باشند.

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه (صنعت جنگلداری)................................................................................ 1

2- تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی................................................................ 1

3- تشکیل اداره کل جنگل ها................................................................................. 2

4- بنگاه جنگل ...................................................................................................... 4

الف- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور در سال 1327 تشکیلات مرکزی (بنگاه جنگل‌ها) 5

ب- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور تشکیلات خارج از مرکز بنگاه نگل ها در سال 1327 6

5- پیدایش جنگل................................................................................................... 7

الف- تعریف جنگل و انواع آن............................................................................... 7

6- پیدایش جنگل و طببقه بندی آن........................................................................ 10

7- پراکنش جنگل ها.............................................................................................. 13

8- جنگل................................................................................................................ 15

9- جنگل های باراتی کاج آمریکای شمالی............................................................ 15

10- باران اسیدی................................................................................................. 16

11- جنگل های شمالی......................................................................................... 16

دست از نابودی جنگل های ایران بردارید جنگل بان............................................ 18

12- تخریب جنگل های شمال و دفن زباله ها در آن........................................... 18

13- از نابودی بیشتر جنگل های ایران دست بردارید......................................... 20


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، صنعت، جنگل، داری

تحقیق در مورد صیانت از جنگل

سه‌شنبه 25 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه13 یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.   اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، صیانت، جنگل

تحقیق در مورد جنگل طلای سبز

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه21 فهرست مطالب جنگلکاری   مرگ طلای سبز    جنگلهای هیرکانی   مقدمه   حفظ ،احیاء ،توسعه و بهره برداری مستمر از منابع طبیعی شعار بنیادی سازمانی ماست.   برای حفظ از منابع طبیعی دو روش اصلی در کار است یکی حفاظت کمی از منابع طبیعی و دوم حفاظت کیفی از منابع طبیعی حفاظت کمی بمنای حفظ سطح و اعیانی موجود در آن ،حفاظت کیفی بمنای سالمسازی اعیانی و عرصه ها احیاء بمنای ترمیم مناطق تخریب یافته با اجرای آخرین متدهای تدوین شده و توسعه بمنای بالا بردن راندمان در تولید فرآورده های منابع طبیعی با بکار گیری روشهای علمی روز وبالاخره بهره برداری مستمر بعنوان آخرین شعار یعنی برداشت تولید بدون کاهش سرمایه حوادثی که منجر به ایجاد بحران و خسارات فراوان میشوند همواره مورد توجه بش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، جنگل، طلای، سبز

تحقیق در مورد جنگل

پنج‌شنبه 13 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه9 فهرست مطالب جنگل نوعی از جنگل در ایفاتی ماداگاسکار بوم شناسی جنگلها تخریب جنگلها نمونه‌های جنگل جنگلهای بارانی کاج آمریکای شمالی   جنگلهای شمالی   جنگل ناحیه‌ای که از درختهای انبوه پوشیده باشد را جنگل می‌نامند. در جنگل طبیعی معمولاً درختان کوچک و بزرگ وتنومند بطور نامنظم وهمچنین علفهای خودرو فراوانند. جنگل مجموعه ای است از درختان، درختچه ها، پوشش گیاهی، جانوران و میکروارگانیسم ها (قارچها، باکتریها و ویروسها) که به همراه عوامل طبیعی غیر حیاتی مانند خاک، آب، دما، باد و ... محیط و رویشگاه (Habit) مشخص و معلومی را به وجود آورده اند. مقدمه کلی جنگلها در تمام نواحی زمین که قابلیت رشد درخت در آنها وجود دارد و از نظر ارتفاع در زیر خط درخت قرار دارند یافت می‌‌ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، جنگل

پاورپوینت جزوه شناخت و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع (دارویی و معطر)

دوشنبه 10 آبان 1395
پاورپوینت جزوه شناخت و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع (دارویی و معطر)

پاورپوینت-جزوه-شناخت-و-بهره-برداری-از-محصولات-فرعی-جنگل-و-مرتع-(دارویی-و-معطر)جزوه کامل پاورپوینت جزوه درس شناخت و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع (دارویی و معطر) در 69 اسلاید به همراه تصاویر، بخشی از متن: سطح وسیع پوشیده از درخت، درختچه و سایر گیاهان وجانوران است که یک اشتراک حیاتی پیشرفته ای بین عناصر تشکیل دهنده آن وجود دارد وتحت تأثیر عوامل محیطی قادر به ادامه ..دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

سورس داغ تابستان (ماجراهای جنگل علی کوچولو)

شنبه 3 مهر 1395
به زودی آپلود می شود شرح: Shambler هیولا شاهزاده Aerith را دستگیر کرده است. شما باید برای کمک Aerith نجات شاهزاده. دوج همه موجودات ارسال شده توسط Shambler و آموزش Shambler درس. مطلع شدن از فوق العاده-قدرت ضربه جنگل ماجراهای اجرا با قدرت یو پی اس و سطوح به چالش کشیدن شگفت انگیز برای آندروید در حال حاضر! در صورت خطرات ناشناخته و ترس است که شما در انتظار! ! ! ماجراهای جنگل - رایگان بازی یک بازی عمل بسته بندی شده که در آن شما نیاز به نابود کردن دشمنان، عبور از موانع مختلف، غلبه بر خطرات در حالی که جمع آوری به عنوان سکه های بسیاری و جواهرات که شما می توانید به نمره به بالاترین است. امکانات:     AdMob بنر و تبلیغات بینابینی     سرور های بازی آنلاین     دکمه اشتراک گذاری     صفحه نمایش نمایشگر، شما می توانید س ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره جنگل کاری

جمعه 2 مهر 1395
جنگلکاری معادل اصطلاحات Reforestation و Afforestation می باشد که هر دو اصطلاح برای جنگلکاری به کار می رود با این تفاوت که اصطلاح اول برای جنگلکاری در مناطقی به کار می رود که در سابق پوشش جنگلی داشته، اما در اثر عوامل مختلف از بین رفته است و در نظر است مجددا جنگل در آن کاشته شود، ولی اصطلاح دوم برای مناطق بکار گرفته می شود که در نظر است جدیدا در آن جنگل احداث شود. تعریف خشکی : برای اصطلاح خشکی نمی توان تعریف خاصی را ارائه نمود و نظرات متعددی در این مورد وجود دارد. بعضی میزان بارندگی را شاخص خشکی در نظر گرفته و عده ای دیگر میزان بارندگی و حرارت و تعداد بارندگی و تبخیر و تعرق را در تعاریف خود مدنظر قرار داده اند. مفهوم خشکی از نظر شکل زمین، خاک، گونه های گیاهی، بیلان آبی و فعالیتهای انسانی فوق العاده متنوع است. به همین علت نمی توان هیچ گونه تعریف عملی از محیط های خشک به دست داد. اما به هر ح ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود ایمیشن کتاب جنگل دوبله فارسی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
دانلود فیلم The Jungle Book 2016 با لینک مستقیم دانلود رایگان فیلم خارجی The Jungle Book 2016 کیفیت BluRay 720p اضافه شد نسخه دوبله فارسی فیلم اضافه شد نام فیلم : The Jungle Book 2016ژانر : درام | ماجرایی | فانتزیکارگردان : Jon Favreauبازیگران :  Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsleyمحصول : آمریکازبان : انگلیسیزمان : ۱۰۵ دقیقهامتیاز : ۸٫۴/۱۰کیفیت : BluRay 720pفرمت : MKVحجم : ۹۵۰ مگابایتخلاصه داستان :  فیلم سینمایی کتاب جنگل که توسط جان فوارو کارگردانی شده است ، با اقتباس از فیلم انیمیشنی کلاسیکی به همین نام ساخته شده است. اگر شما نسخه اصلی‌ این فیلم انیمیشنی را که در سال ۱۹۶۷ اکران شده بود ، دیده باشید ، کم و بیش با داستان این فیلم آشنایی دارید. داستان فیلم ، روایت زندگی‌ِ پسر کوچکی به نام موگلی است که تا ۱۰ سالگی در جنگل و در کنار حیوانات و توسط خانواده‌ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد جنگل طلای سبز

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه21 فهرست مطالب جنگلکاری   مرگ طلای سبز    جنگلهای هیرکانی   مقدمه   حفظ ،احیاء ،توسعه و بهره برداری مستمر از منابع طبیعی شعار بنیادی سازمانی ماست.   برای حفظ از منابع طبیعی دو روش اصلی در کار است یکی حفاظت کمی از منابع طبیعی و دوم حفاظت کیفی از منابع طبیعی حفاظت کمی بمنای حفظ سطح و اعیانی موجود در آن ،حفاظت کیفی بمنای سالمسازی اعیانی و عرصه ها احیاء بمنای ترمیم مناطق تخریب یافته با اجرای آخرین متدهای تدوین شده و توسعه بمنای بالا بردن راندمان در تولید فرآورده های منابع طبیعی با بکار گیری روشهای علمی روز وبالاخره بهره برداری مستمر بعنوان آخرین شعار یعنی برداشت تولید بدون کاهش سرمایه حوادثی که منجر به ایجاد بحران و خسارات فراوان میشوند همواره مورد توجه بش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، جنگل، طلای، سبز

تحقیق در مورد جنگل

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه9 فهرست مطالب جنگل نوعی از جنگل در ایفاتی ماداگاسکار بوم شناسی جنگلها تخریب جنگلها نمونه‌های جنگل جنگلهای بارانی کاج آمریکای شمالی   جنگلهای شمالی   جنگل ناحیه‌ای که از درختهای انبوه پوشیده باشد را جنگل می‌نامند. در جنگل طبیعی معمولاً درختان کوچک و بزرگ وتنومند بطور نامنظم وهمچنین علفهای خودرو فراوانند. جنگل مجموعه ای است از درختان، درختچه ها، پوشش گیاهی، جانوران و میکروارگانیسم ها (قارچها، باکتریها و ویروسها) که به همراه عوامل طبیعی غیر حیاتی مانند خاک، آب، دما، باد و ... محیط و رویشگاه (Habit) مشخص و معلومی را به وجود آورده اند. مقدمه کلی جنگلها در تمام نواحی زمین که قابلیت رشد درخت در آنها وجود دارد و از نظر ارتفاع در زیر خط درخت قرار دارند یافت می‌‌ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، جنگل

تحقیق در مورد صیانت از جنگل

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه13 یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.   اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، صیانت، جنگل

دانلود پاورپوینت جنگل زدایی مرگ سبز

جمعه 26 شهریور 1395
جنگل زدایی سومین منبع انتشار گازهای گلخانه ای در جهان است. اثرات جنگل زدایی بر اقلیم اساساً به دلیل تغییر کاربری اراضی، تغییر پوشش گیاهی زمین، سوزاندن و قطع یکسره جنگلهاست که منجر به انتشارات جوی، عدم تعادل کربن در جو و خاک، فرسایش آبی و بادی می شود. تغییر کاربری زمین و پوشش گیاهی در اثر فعالیتهای انسانها طی عملیات مختلف منجر به تغییر اقلیم می شود. تغییر در پوشش گیاهی زمین باعث تغییر در مقدار دی اکسید کربن جو می شود و این امر بر اقلیم منطقه ای و جهانی تأثیر گذاشته و تعادل انرژی سطحی تغییر می کند. سطح زمین بخش مهمی از سیستم اقلیم است. تغییر در انرژی سطحی که در نتیجه تغییر پوشش گیاهی سطح زمین بوجود می آید تأثیر بسزایی بر اقلیم زمین دارد. فعالیتهای کشاورزی و دامپروری بر پوشش گیاهی سطح زمین استرس وارد می کند بنابراین ممکن است عامل افزایش آلبدو در سطح باشد. به دنبال جنگل زدایی، تبخیر-تعرق سطحی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد فرسایش خاک در جنگل

جمعه 26 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه23 فرسایش خاک در جنگل‌های شمال ایران، رکوردی در جهان دبیر شبکه‌های زیست‌محیطی منطقه شمال ایران گفت میزان فرسایش خاک در جنگل‌های شمال، سالانه 15 تا 25 تن در هکتار برآورد شده که رکوردی در جهان به شمار می‌رود. به گفته مقامات محیط زیست ایران، بیش از یک‌صد میلیون هکتار از زمین‌های ایران تحت تأثیر بیابان‌زایی است که از این مساحت هفتاد و پنج میلیون هکتار، تحت فرسایش آبی، بیست میلیون هکتار تحت فرسایش بادی و پنج میلیون هکتار تحت تأثیر سایر عوامل شیمیایی و فیزیکی بیابان‌زایی، شوری‌زایی و دیگر ویرانی‌هاست. حسن احمدپور، دبیر شبکه‌های زیست‌محیطی منطقه شمال ایران به خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، گفت محیط زیست در شمال ایران در آستانه خطری فاجعه& ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، فرسایش، جنگل

دانلود تحقیق جنگل کاری

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395
جنگل کاری معادل اصطلاحات Reforestation و Afforestation می باشد که هر دو اصطلاح برای جنگلکاری به کار می رود با این تفاوت که اصطلاح اول برای جنگلکاری در مناطقی به کار می رود که در سابق پوشش جنگلی داشته، اما در اثر عوامل مختلف از بین رفته است و در نظر است مجددا جنگل در آن کاشته شود، ولی اصطلاح دوم برای مناطق بکار گرفته می شود که در نظر است جدیدا در آن جنگل احداث شود. تعریف خشکی : برای اصطلاح خشکی نمی توان تعریف خاصی را ارائه نمود و نظرات متعددی در این مورد وجود دارد. بعضی میزان بارندگی را شاخص خشکی در نظر گرفته و عده ای دیگر میزان بارندگی و حرارت و تعداد بارندگی و تبخیر و تعرق را در تعاریف خود مدنظر قرار داده اند. مفهوم خشکی از نظر شکل زمین، خاک، گونه های گیاهی، بیلان آبی و فعالیتهای انسانی فوق العاده متنوع است. به همین علت نمی توان هیچ گونه تعریف عملی از محیط های خشک به دست داد. اما به هر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، جنگل، کاری

دانلود کتاب جنگل دوبله فارسی

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
خلاصه داستان: پسری در جنگل رها شده توسط گرگ ها بزرگ می شود. در سنین کودکی، ببری از راه میرسد و قصد جان پسرک را می کند. گرگ ها و سایر حیوانات برای نجات جان پسرک او را از جمع خود خارج کرده و سفری برای بازگرداندن او به جمع سایر انسان ها شروع می کنند. اما در این سفر اتفاقات غیر منتظره ای می افتد که …   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، کتاب، جنگل، دوبله، فارسی
( تعداد کل: 16 )
   1       2    >>