X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی ، تدوین طرح کسب و کار

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم کارآفرینی ، تدوین طرح کسب و کار

مباحث قابل ارائه در این دوره


•چند تعریف

•نشانه های کارآفرین

•برنامه تجاری کسب و کار چیست؟

•مزایا و دلایل نگارش طرح کسب و کار

•تعریف طرح کسب و کار

•انواع رویکردها به مدل کسب و کار

•اجزای اصلی یک برنامه کسب و کار

•نکات مهم و قابل توجه در ارائه طرح کسب و کار


تعریف کار آفرینی

§تعریف ساده کار آفرینی: کار آفرینی یعنی راه اندازی واحدهای تولیدی جدید، بطوری که هم منجر به تولید فرصت های شغلی جدید شود و هم تولید ثروت حلال از طریق ایجاد ا رزش افزوده دنبال داشته باشد. § §تعریف علمی کارآفرینی: کارآفرینی فرایندی است با طعم کسب و کار که:

- باعث ایجاد ((تغییر و تحول)) شود.

- از طریق ((نوآوری)) محقق می شود.

- بانی آن افرادی هستند ...

- که ((فرصتهای)) اقتصادی را در می یابند و یا خود چنین فرصتهایی را خلق می کنند.

- و خالق ((ارزش)) هایی برای خود و جامعه می شوند.


§بنا به تعریف پرفسور هاروارد استون سون کارآفرینی یعنی:


- افزایش فرصتها

- فراتر از منابع و امکاناتی که هم اینک در اختیار دارید.

تعریف دیگر: کار آفرینی فرایند خلق چیزی نو و با ارزش از طریق اختصاص زمان وتلاش بسیار زیاد و با پذیرش ریسکهای مالی و روانی و اجتماعی به منظور رضایت شخصی، استقلال و دریافت پاداش مالی است.

یا به عبارت دیگر: تشخیص و استفاده خلاقانه از فرصتهای موجود برای تبدیل این فرصتها به موقعیت های تجاری سودآور.

و به طور خلاصه تبدیل علم به ثروت از طریق نوآوری را کارآفرینی می نامیم.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE

جمعه 28 آبان 1395

بررسی جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE


ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده: طیف نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانهای فنی در فرآیند توسعه سیستم‌ها شناسایی شده و براساس یک تحقیق توسط ارتباط رسان های فنی استرالیایی در سال 1997 منتشر شد. تحقیق موردی پس از آن بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی جدید را انجام داد. هدف تحقیق، کمیت بخشی به مشارکت ارتباط رسانان منفی از دیدگاه بیرونی توسعه دهندگان و کاربران –این مقاله یافته‌های عمده از این تحقیق را شرح می‌دهد- نتایج، حاوی یافته‌های تحقیق 1997 است که در آن ارتباط رسانان فنی مشارکت مثبتی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی داشتند. نتایج به طور کمیتی نشان می‌دهد که کاربران به طور برجسته در جائیکه ارتباط رسانان فنی در فرآیند توسعه حضور داشتند.

اصطلاحات شاخص سیستم‌های اطلاعاتی ارتباط سازمان فنی

چرخه عمر توسعه سیستم‌های سنتی، نیاز به گزارش سازی کاربر را شناسایی کرده اما به طور کل نگارش این موضوع بر مراحل بعدی چرخه پیش از مرور دوباره سیستم و شروع دوباره چرخه، منتقل می‌کند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فنی به دلیل عدم حضور آنها در ادبیات سیستم های اطلاعاتی آشکار و واضح است. در ادبیات ارتباط فنی، وضعیت ارتباط رسانان فنی در سیستم‌های توسعه نیز به مقدار کم گزارش شده است. این تعجب برانگیز نیست بنابراین، توجه کم به حوزه حضور ارتباط رسان فنی در فرآیند توسعه سیستم و وقتی که این مشارکت حداکثر ارزش را دارد. داده شده است. کار اخیر با حمایت مالی انجمن ارتباط فنی با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزایش ارزش اجرا شده Redigh از این مطالعه گزارش می‌دهد که در حوزه تکنولوژی اطلاعات، کار ارتباط سازان فنی به کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و زمان برنامه ریزی، هزینه‌های کمتر آموزشی و حمایتی و کاهش خطاهای کاربر منجر شد. مثالهای دیگری توسط ادبیات ارائه شده اند، که حمایت بیشتری را در مورد اینکه ارتباط رسانان فنی موجب افزایش ارزش فرآیند توسعه می‌شوند ، ارائه می‌کنند.

یک مقاله‌ای که زودتر در یک تحقیق ملی از ارتباط رسانان فنی گزارش شده هدف آن شناسایی نقش ارتباط رسانان فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در استرالیا است. مقاله گزارش دادکه نقشهای زیر به طور وسیع توسط ارتباط رسانان فنی اجرا شده است.

- عمل به عنوان حامی کاربر

- نگارش کمک آنلاین

- نگارش وویرایش سیستم و پیامها و

- ارائه توصیه به طرح رابطه

این مسئله در دیگر مطالعات گزارش شده در ادبیات ارتباط فنی ثابت است که معتقدند ارتباط رسانان فنی مهارت اجرای نقشها را دارند.

نتایج تحقیق 1997 بیشتر از قبل نشان داد که برای حضور کارآمد ارتباط رسانان فنی و برای مشارکت آن با حداکثر ارزش، آنها باید در مرحله آغازین فرآیند توسعه حاضر شوند. و آغازین یعنی، پیش یا در مرحله طراحی- مقاله گزارش داد که 66% ارتباط رسانان فنی در پیش یا در مرحله‌ طراحی حاضر شدند.

در حالیکه تحقیق می‌توانست به طور واضح شناسایی کند که نقشهای ارتباط رسانان فنی کدام است و در چه زمان آنها در فرآیند توسعه حاضر شده‌اند، نتایج جزئیات بیشتری را از نحوه مشارکت این نقشها یا افزایش ارزش در توسعه سیستم‌ها، خصوصاً از یک دیدگاه کاربر را ارائه نکرده‌اند- کار مطالعه موردی بیشتر برای شرح و ارائه جزئیات بیشتر تأثیر کار ارتباط رسان فنی طراحی شد.

روشها

کار تحقیق 1997 و تحقیق گزارش شده در اینجا بخشی از کار آرایه‌ای انجام شده از طریق مدرسه سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه Monash، ملبورن، استرالیا است. مطالعه موردی بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی را شامل می‌شد. نیمی از سیستمها در طول توسعه، یک ارتباط رسان فنی را حاضر کردند، که با سیستم‌های نوع A شناسایی می‌شدند و نیمی دیگر سیستم‌های نوع B بودند که از حضور آنها استفاده نکردند.

مصاحباتی با حدود 4 و 7 نفر برای هر سیستم انجام شده و توسعه دهنده کاربران و ارتباط رسان فنی را شامل می‌شود و هر جا که قابل کاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهای ضبط شده جمع آوری می‌شدند.

برای تضمین اینکه یک ساختار مرتبط و ثابت برای جمع آوری اطلاعات حفظ شده بود. یک کتابچه درآغاز ایجاد شد که تمام پرسشهای، موضوعات گوناگون را شامل می‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخی بخشهای کتابچه را در طول مصاحبه کامل کنند. یادداشتهای اضافی یا مشاهداتی نیز در طول فرآیند مصاحبه در کتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌های مشابهی پرسیده شد، آنها به کیفیت بخشی شفاهی پاسخهای کتبی خود تشویق شدند، زمانیکه آنها پرسشهای کتابچه را پاسخ می‌دادند، پرسشهای دیگری هم مطرح شدند که نتیجه آنها داده‌های کمی و کیفی بود.

یک نمونه از کتابچه را می‌تواند در سایت زیر ببینید.

http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol

روش تجزیه و تحلیل‌های مطالعه موردی

مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 کاربر و 10 ارتباط رسان فنی انجام شدند. از متاماتریس ها برای تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد، یک متاماتریس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پیوند دو لیست است که با ردیفها وستونها تهیه شده است. متا ماتریس‌ها داده‌های مشروح برنامه‌ریزی نمودارهای اصل در یک فرمت استاندارد هستند- این روش یک ابزار دارای ساختار از طراحی نتایج کمی از لیست‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست می‌دهد.

از spss برای تحلیل آماری داده های کمی استفاده شد. تستهای جزر Chi برای اهمیت P<0.05 او="" تست="" t="" برای="" مقایسه="" ابزار="" استفاده="">

گرایشات در تولید گزارش اتوماتیک

اگر چه برخی از کاهش آن حمایت می‌کنند، گزارشات کارآمدترین روش و راه ترجیح داده شده برای ارتباط اطلاعات در هر نظم مهندسی است گزارشات ( چه کپی چه الکترونیک باشند)‌شاهدی هستند که وظایف مهندسی اجرا شده اند.

تهیه گزارش عامل عمده هزینه نرم افزار است. بر طبق Capers jones، هزینه های مقاله می‌تواند بیشتر از 50 درصد کل هزینه توسعه باشد( ارزیابی نرم افزار کاربردی، تضمین بهره وری و کیفیت – Hill –1191) دیگران گزارش دادند که چگونه گزارش سازی ضعیف می‌تواند به طور برجسته هزینه توسعه نرم افزار و هزینه‌های نگهداری را افزایش دهد ( Hanna، استفاده از گزارش به عنوان یک ابزار چرخه زندگی، جمله نرم افزار، دسامبر 1992 ( Gook , Viscont ، مدل کامل فرآیند گزارش سازی سیستم، S) ، دانشگاه ایالت Oregoh 1992)

کاربرد اتوماسیون در کاهش هزینه‌های گزارش سازی یک عقیده امیدوار کننده است. اما اتوماتیک کردن تولید گزارش، اغلب به عنوان موضوع تسهیل تبادل اطلاعات میان ابزار توسعه نرم افزار و سیستم‌های انتشار گزارش دیده شده است. به عنوان یک توسعه دهنده ابزار تولید گزارش اتوماتیک شده، من می دانم که مشکل پیچیده تر از این است.

اتوماسیون کارآمد تولید گزارش به حمایت جدی از یک فرآند توسعه کامل و تصریف شده بستگی دارد. پس از آن است که می‌توان هزینه‌های تهیه گزارش را توسط تولید گزارشات به عنوان محصول فرعی این فرایند کاهش داد.

پیشینه: اتوماسیون تولید گزارش نیازمند دیدن برخی روش توسعه تصریف شده و ابزاری است که آن روش را اجرا می‌کند و نیز استانداردهای گزارش.

روشها: از اوائل دهه 1970، اکثر روشهای مهندسی تعریف شده، از جمله تکنیک‌ مدل دهی موضوع ، Rumbangh ( - طراحی و مدل دهی هدف موضوع) توسعه یافته‌اند. این روشها فعالیت‌های توسعه نرم افزار را با نظم و دقت، تشدید کرد. به طور نمونه هر روش یک علائم دارد که انواع عناصر گرافیکی و متنی را شامل می‌شود. این عناصر ممکن است برخی بافت‌های مورد نیاز برای ایجاد گزارش را به دست دهد.

ابزار: ابزارهای توسعه به مهندسان کمک می‌کند تا اطلاعات را بر طبق روشهای اجرای ابزار توسعه دهند- این ابزار برای اتوماسیون تولید گزارش، به دلیل اطلاعات مهندسی که دارند (بافت) حیاتی هستند، اطلاعاتی که در مکانیسم ها و منبع ارائه شده برای حفظ الکترونیکی آن وجود دارند.

استانداردها: یک استاندارد دیدگاه اطلاعات مهندسی را با ویژه ساختن نوع اطلاعات بافت( بافت) تعریف می‌کنند، جائیکه باید قرار گیرد ( ساختار) و چگونه ارائه شود ( فرمت) این قوانین را می‌توان اتوماتیک کرد. استانداردها زمان ارزشمند و تلاش را ذخیره کرده و چون موجب کاهش نیاز به تولید مجدد گزارش و توانایی های ضروری برای تولید اتوماتیک آنها می‌شوند. اکثر سازمانهای حرفه ای و دولتی – مثل اداره دفاع آمریکا، سازمان بین المللی استاندارد سازی و IEEE – استانداردهایی را برای رسمی ساختن این ارتباط ارائه کرده‌اند. اکثر شرکت ها اوج استانداردها را پذیرفته یا خودشان آنها را توسعه داده‌اند. توسعه دهندگان به طور نمونه استانداردها را تحقیر می‌کنند چون مقدار زیادی تلاش غیرمهندسی برای تولید یک گزارش دارای استاندارد در بر دارد. اما استانداردها کلید اتوماسیون تولید گزارش هستند نه یک مانع.

کشیدن یا فشار دادن: بسته‌های گزارش سازی تجاری زیادی وجود دارند که می‌توانند به شمار در تعریف یک فرمت گزارش و ساختار آن کمک کنند هر کدام را که شما انتخاب کنید تعیین کننده نوع توانایی‌های موجود و ارائه زیربنای گزارش است ( برای یک تحقیق در مورد این ابزار، به بخش ابزار گزارش سازی نمونه توسط Melew ski، مجله نرم افزار 1992 مراجعه کنید.)

روشهای موجود برای اتوماسیون کردن تولید گزارش براساس توسعه امکانات ابزار توسعه نرم افزار و سیستم‌های انتشار گزارش هستند. اگر چه این روشها نوع اتوماسیون را ارائه می‌کنند، آنها هنوز هم وابسته به کارگر هستند- روشهای امروزی را می‌توان براساس «کشیدن یا فشار دادن» طبقه بندی کرد.

فشار دادن: در این روش، ابزار توسعه اطلاعات منبع خود را درون سیستم نشر گزارش وارد می کند- این توسعه دهندگان لیست تمام اطلاعات مهندسی و ساختار گزارش را در یک محل منفرد ذخیره می‌کنند. اما روش فشار دادن گاهی اوقات محدودیت هایی دارد.

اکثر ابزار توسعه بسیاری از خصوصیات نشر – گزارش را ارائه نمی دهند، مثل رابط Wysiwyg یا امکانات خدمت رسانی و فقط امکانات محدود کم را برای ویژه ساختن فرمت و ساختار گزارش ارائه می‌دهند.

فهرست

عنوان صفحه

فصل 1 ‍: استانداردهای مستندسازی IEEE

بخش 1-ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده:.................................................................................................................... 1

روش تجزیه و تحلیل های مطالعه موردی ........................................................... 4

بحث در مورد یافته ها ......................................................................................... 5

دیدگاه ارتباط سازمان فنی ................................................................................... 5

دیدگاههای کاربر .................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل داده های کیفی کاربر ................................................................... 16

طراحی رابط کاربر ............................................................................................... 19

بخش 2 - کاربرد سبک های یادیگری در تهیه گزارش نرم افزار

اصطلاحات شاخص.............................................................................................. 27

تغییر دادن سبک ها .............................................................................................. 32

بخش 3 - گرایشات در تولید گزارش اتوماتیک

کاربرداتوماسیون ................................................................................................. 39

پیشینه 40

کاهش تلاش 43


فصل 2 : استانداردهای مستندسازی ISO

بخش 1. استانداردهای بین المللی

مقدمه..................................................................................................................... 47

موضوع.................................................................................................................. 48

مرجع های معیار و ضابطه ای.............................................................................. 48

تعاریف ................................................................................................................. 49

ویژگیهای مورد نیاز ............................................................................................. 49

گزارش ................................................................................................................. 53

بخش 2: پردازش اطلاعات دستورالعمل های برای مستندسازی سیستم های کاربردی بر مبنای کامپیوتر

موضوع و زمینه کاربرد ....................................................................................... 55

اصول مستندسازی .............................................................................................. 56

احتمال مطالعه........................................................................................................ 59

مطالعه طرح سیستم .............................................................................................. 63

طراحی سیستم و توسعه ...................................................................................... 66

پشتیبانی سیستم ................................................................................................... 69

اجزای سیستم ...................................................................................................... 72

بررسی های اجرای بعدی .................................................................................... 73

مدیریت سندها....................................................................................................... 74

بخش 3 - سندسازی - ارائه پایان نامه ها و سندهای مشابه:

مقدمه

* موضوع و زمینه کاربری .................................................................................. 84

* منابع .................................................................................................................. 85

* تعاریف .............................................................................................................. 85

* مقدمه های تولید ................................................................................................ 85

*تربیت اجزاء......................................................................................................... 86

* جلد .................................................................................................................... 87

صفحه گذاری ..................................................................................................... 88

* غلط نامه ............................................................................................................ 91

*چکیده نامه مطالب ............................................................................................... 92

*فهرست مطالب .................................................................................................... 92

*تصاویر جداول ................................................................................................... 93

*علائم اختصاری .................................................................................................. 93

*متن اصلی ........................................................................................................... 94

*لیست منابع کتاب شناختی ................................................................................... 99

*ضمیمه ها:........................................................................................................... 99

*فهرست راهنما .................................................................................................... 100

*کتاب شناختی ...................................................................................................... 101

بخش 4 - تکنولوژی اطلاعاتی - خط مشی های برای مدیریت مستندات نرم افزار

*موضوع ............................................................................................................... 103

*منابع ................................................................................................................... 104

*تعاریف ................................................................................................................ 104

*نقش مدیران ........................................................................................................ 104

عملکردهای مستندات نرم افزار ........................................................................... 105

ایجاد سیاست (حط مشی) مستندسازی ............................................................... 108

ایجاد استانداردهای مستندسازی و دستورالعمل ها............................................. 110

ایجاد مراحل مستندسازی .................................................................................... 118

توزیع منابع به مستندات ....................................................................................... 118

برنامه ریزی مستندسازی .................................................................................... 120خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE

جمعه 28 آبان 1395

بررسی جمع آوری و تدوین استانداردهای مستندسازی ISO,IEEE


ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده: طیف نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانهای فنی در فرآیند توسعه سیستم‌ها شناسایی شده و براساس یک تحقیق توسط ارتباط رسان های فنی استرالیایی در سال 1997 منتشر شد. تحقیق موردی پس از آن بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی جدید را انجام داد. هدف تحقیق، کمیت بخشی به مشارکت ارتباط رسانان منفی از دیدگاه بیرونی توسعه دهندگان و کاربران –این مقاله یافته‌های عمده از این تحقیق را شرح می‌دهد- نتایج، حاوی یافته‌های تحقیق 1997 است که در آن ارتباط رسانان فنی مشارکت مثبتی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی داشتند. نتایج به طور کمیتی نشان می‌دهد که کاربران به طور برجسته در جائیکه ارتباط رسانان فنی در فرآیند توسعه حضور داشتند.

اصطلاحات شاخص سیستم‌های اطلاعاتی ارتباط سازمان فنی

چرخه عمر توسعه سیستم‌های سنتی، نیاز به گزارش سازی کاربر را شناسایی کرده اما به طور کل نگارش این موضوع بر مراحل بعدی چرخه پیش از مرور دوباره سیستم و شروع دوباره چرخه، منتقل می‌کند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فنی به دلیل عدم حضور آنها در ادبیات سیستم های اطلاعاتی آشکار و واضح است. در ادبیات ارتباط فنی، وضعیت ارتباط رسانان فنی در سیستم‌های توسعه نیز به مقدار کم گزارش شده است. این تعجب برانگیز نیست بنابراین، توجه کم به حوزه حضور ارتباط رسان فنی در فرآیند توسعه سیستم و وقتی که این مشارکت حداکثر ارزش را دارد. داده شده است. کار اخیر با حمایت مالی انجمن ارتباط فنی با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزایش ارزش اجرا شده Redigh از این مطالعه گزارش می‌دهد که در حوزه تکنولوژی اطلاعات، کار ارتباط سازان فنی به کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و زمان برنامه ریزی، هزینه‌های کمتر آموزشی و حمایتی و کاهش خطاهای کاربر منجر شد. مثالهای دیگری توسط ادبیات ارائه شده اند، که حمایت بیشتری را در مورد اینکه ارتباط رسانان فنی موجب افزایش ارزش فرآیند توسعه می‌شوند ، ارائه می‌کنند.

یک مقاله‌ای که زودتر در یک تحقیق ملی از ارتباط رسانان فنی گزارش شده هدف آن شناسایی نقش ارتباط رسانان فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در استرالیا است. مقاله گزارش دادکه نقشهای زیر به طور وسیع توسط ارتباط رسانان فنی اجرا شده است.

- عمل به عنوان حامی کاربر

- نگارش کمک آنلاین

- نگارش وویرایش سیستم و پیامها و

- ارائه توصیه به طرح رابطه

این مسئله در دیگر مطالعات گزارش شده در ادبیات ارتباط فنی ثابت است که معتقدند ارتباط رسانان فنی مهارت اجرای نقشها را دارند.

نتایج تحقیق 1997 بیشتر از قبل نشان داد که برای حضور کارآمد ارتباط رسانان فنی و برای مشارکت آن با حداکثر ارزش، آنها باید در مرحله آغازین فرآیند توسعه حاضر شوند. و آغازین یعنی، پیش یا در مرحله طراحی- مقاله گزارش داد که 66% ارتباط رسانان فنی در پیش یا در مرحله‌ طراحی حاضر شدند.

در حالیکه تحقیق می‌توانست به طور واضح شناسایی کند که نقشهای ارتباط رسانان فنی کدام است و در چه زمان آنها در فرآیند توسعه حاضر شده‌اند، نتایج جزئیات بیشتری را از نحوه مشارکت این نقشها یا افزایش ارزش در توسعه سیستم‌ها، خصوصاً از یک دیدگاه کاربر را ارائه نکرده‌اند- کار مطالعه موردی بیشتر برای شرح و ارائه جزئیات بیشتر تأثیر کار ارتباط رسان فنی طراحی شد.

روشها

کار تحقیق 1997 و تحقیق گزارش شده در اینجا بخشی از کار آرایه‌ای انجام شده از طریق مدرسه سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه Monash، ملبورن، استرالیا است. مطالعه موردی بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی را شامل می‌شد. نیمی از سیستمها در طول توسعه، یک ارتباط رسان فنی را حاضر کردند، که با سیستم‌های نوع A شناسایی می‌شدند و نیمی دیگر سیستم‌های نوع B بودند که از حضور آنها استفاده نکردند.

مصاحباتی با حدود 4 و 7 نفر برای هر سیستم انجام شده و توسعه دهنده کاربران و ارتباط رسان فنی را شامل می‌شود و هر جا که قابل کاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهای ضبط شده جمع آوری می‌شدند.

برای تضمین اینکه یک ساختار مرتبط و ثابت برای جمع آوری اطلاعات حفظ شده بود. یک کتابچه درآغاز ایجاد شد که تمام پرسشهای، موضوعات گوناگون را شامل می‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخی بخشهای کتابچه را در طول مصاحبه کامل کنند. یادداشتهای اضافی یا مشاهداتی نیز در طول فرآیند مصاحبه در کتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌های مشابهی پرسیده شد، آنها به کیفیت بخشی شفاهی پاسخهای کتبی خود تشویق شدند، زمانیکه آنها پرسشهای کتابچه را پاسخ می‌دادند، پرسشهای دیگری هم مطرح شدند که نتیجه آنها داده‌های کمی و کیفی بود.

یک نمونه از کتابچه را می‌تواند در سایت زیر ببینید.

http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol

روش تجزیه و تحلیل‌های مطالعه موردی

مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 کاربر و 10 ارتباط رسان فنی انجام شدند. از متاماتریس ها برای تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد، یک متاماتریس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پیوند دو لیست است که با ردیفها وستونها تهیه شده است. متا ماتریس‌ها داده‌های مشروح برنامه‌ریزی نمودارهای اصل در یک فرمت استاندارد هستند- این روش یک ابزار دارای ساختار از طراحی نتایج کمی از لیست‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست می‌دهد.

از spss برای تحلیل آماری داده های کمی استفاده شد. تستهای جزر Chi برای اهمیت P<0.05 او="" تست="" t="" برای="" مقایسه="" ابزار="" استفاده="">

گرایشات در تولید گزارش اتوماتیک

اگر چه برخی از کاهش آن حمایت می‌کنند، گزارشات کارآمدترین روش و راه ترجیح داده شده برای ارتباط اطلاعات در هر نظم مهندسی است گزارشات ( چه کپی چه الکترونیک باشند)‌شاهدی هستند که وظایف مهندسی اجرا شده اند.

تهیه گزارش عامل عمده هزینه نرم افزار است. بر طبق Capers jones، هزینه های مقاله می‌تواند بیشتر از 50 درصد کل هزینه توسعه باشد( ارزیابی نرم افزار کاربردی، تضمین بهره وری و کیفیت – Hill –1191) دیگران گزارش دادند که چگونه گزارش سازی ضعیف می‌تواند به طور برجسته هزینه توسعه نرم افزار و هزینه‌های نگهداری را افزایش دهد ( Hanna، استفاده از گزارش به عنوان یک ابزار چرخه زندگی، جمله نرم افزار، دسامبر 1992 ( Gook , Viscont ، مدل کامل فرآیند گزارش سازی سیستم، S) ، دانشگاه ایالت Oregoh 1992)

کاربرد اتوماسیون در کاهش هزینه‌های گزارش سازی یک عقیده امیدوار کننده است. اما اتوماتیک کردن تولید گزارش، اغلب به عنوان موضوع تسهیل تبادل اطلاعات میان ابزار توسعه نرم افزار و سیستم‌های انتشار گزارش دیده شده است. به عنوان یک توسعه دهنده ابزار تولید گزارش اتوماتیک شده، من می دانم که مشکل پیچیده تر از این است.

اتوماسیون کارآمد تولید گزارش به حمایت جدی از یک فرآند توسعه کامل و تصریف شده بستگی دارد. پس از آن است که می‌توان هزینه‌های تهیه گزارش را توسط تولید گزارشات به عنوان محصول فرعی این فرایند کاهش داد.

پیشینه: اتوماسیون تولید گزارش نیازمند دیدن برخی روش توسعه تصریف شده و ابزاری است که آن روش را اجرا می‌کند و نیز استانداردهای گزارش.

روشها: از اوائل دهه 1970، اکثر روشهای مهندسی تعریف شده، از جمله تکنیک‌ مدل دهی موضوع ، Rumbangh ( - طراحی و مدل دهی هدف موضوع) توسعه یافته‌اند. این روشها فعالیت‌های توسعه نرم افزار را با نظم و دقت، تشدید کرد. به طور نمونه هر روش یک علائم دارد که انواع عناصر گرافیکی و متنی را شامل می‌شود. این عناصر ممکن است برخی بافت‌های مورد نیاز برای ایجاد گزارش را به دست دهد.

ابزار: ابزارهای توسعه به مهندسان کمک می‌کند تا اطلاعات را بر طبق روشهای اجرای ابزار توسعه دهند- این ابزار برای اتوماسیون تولید گزارش، به دلیل اطلاعات مهندسی که دارند (بافت) حیاتی هستند، اطلاعاتی که در مکانیسم ها و منبع ارائه شده برای حفظ الکترونیکی آن وجود دارند.

استانداردها: یک استاندارد دیدگاه اطلاعات مهندسی را با ویژه ساختن نوع اطلاعات بافت( بافت) تعریف می‌کنند، جائیکه باید قرار گیرد ( ساختار) و چگونه ارائه شود ( فرمت) این قوانین را می‌توان اتوماتیک کرد. استانداردها زمان ارزشمند و تلاش را ذخیره کرده و چون موجب کاهش نیاز به تولید مجدد گزارش و توانایی های ضروری برای تولید اتوماتیک آنها می‌شوند. اکثر سازمانهای حرفه ای و دولتی – مثل اداره دفاع آمریکا، سازمان بین المللی استاندارد سازی و IEEE – استانداردهایی را برای رسمی ساختن این ارتباط ارائه کرده‌اند. اکثر شرکت ها اوج استانداردها را پذیرفته یا خودشان آنها را توسعه داده‌اند. توسعه دهندگان به طور نمونه استانداردها را تحقیر می‌کنند چون مقدار زیادی تلاش غیرمهندسی برای تولید یک گزارش دارای استاندارد در بر دارد. اما استانداردها کلید اتوماسیون تولید گزارش هستند نه یک مانع.

کشیدن یا فشار دادن: بسته‌های گزارش سازی تجاری زیادی وجود دارند که می‌توانند به شمار در تعریف یک فرمت گزارش و ساختار آن کمک کنند هر کدام را که شما انتخاب کنید تعیین کننده نوع توانایی‌های موجود و ارائه زیربنای گزارش است ( برای یک تحقیق در مورد این ابزار، به بخش ابزار گزارش سازی نمونه توسط Melew ski، مجله نرم افزار 1992 مراجعه کنید.)

روشهای موجود برای اتوماسیون کردن تولید گزارش براساس توسعه امکانات ابزار توسعه نرم افزار و سیستم‌های انتشار گزارش هستند. اگر چه این روشها نوع اتوماسیون را ارائه می‌کنند، آنها هنوز هم وابسته به کارگر هستند- روشهای امروزی را می‌توان براساس «کشیدن یا فشار دادن» طبقه بندی کرد.

فشار دادن: در این روش، ابزار توسعه اطلاعات منبع خود را درون سیستم نشر گزارش وارد می کند- این توسعه دهندگان لیست تمام اطلاعات مهندسی و ساختار گزارش را در یک محل منفرد ذخیره می‌کنند. اما روش فشار دادن گاهی اوقات محدودیت هایی دارد.

اکثر ابزار توسعه بسیاری از خصوصیات نشر – گزارش را ارائه نمی دهند، مثل رابط Wysiwyg یا امکانات خدمت رسانی و فقط امکانات محدود کم را برای ویژه ساختن فرمت و ساختار گزارش ارائه می‌دهند.

فهرست

عنوان صفحه

فصل 1 ‍: استانداردهای مستندسازی IEEE

بخش 1-ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده:.................................................................................................................... 1

روش تجزیه و تحلیل های مطالعه موردی ........................................................... 4

بحث در مورد یافته ها ......................................................................................... 5

دیدگاه ارتباط سازمان فنی ................................................................................... 5

دیدگاههای کاربر .................................................................................................. 11

تجزیه و تحلیل داده های کیفی کاربر ................................................................... 16

طراحی رابط کاربر ............................................................................................... 19

بخش 2 - کاربرد سبک های یادیگری در تهیه گزارش نرم افزار

اصطلاحات شاخص.............................................................................................. 27

تغییر دادن سبک ها .............................................................................................. 32

بخش 3 - گرایشات در تولید گزارش اتوماتیک

کاربرداتوماسیون ................................................................................................. 39

پیشینه 40

کاهش تلاش 43


فصل 2 : استانداردهای مستندسازی ISO

بخش 1. استانداردهای بین المللی

مقدمه..................................................................................................................... 47

موضوع.................................................................................................................. 48

مرجع های معیار و ضابطه ای.............................................................................. 48

تعاریف ................................................................................................................. 49

ویژگیهای مورد نیاز ............................................................................................. 49

گزارش ................................................................................................................. 53

بخش 2: پردازش اطلاعات دستورالعمل های برای مستندسازی سیستم های کاربردی بر مبنای کامپیوتر

موضوع و زمینه کاربرد ....................................................................................... 55

اصول مستندسازی .............................................................................................. 56

احتمال مطالعه........................................................................................................ 59

مطالعه طرح سیستم .............................................................................................. 63

طراحی سیستم و توسعه ...................................................................................... 66

پشتیبانی سیستم ................................................................................................... 69

اجزای سیستم ...................................................................................................... 72

بررسی های اجرای بعدی .................................................................................... 73

مدیریت سندها....................................................................................................... 74

بخش 3 - سندسازی - ارائه پایان نامه ها و سندهای مشابه:

مقدمه

* موضوع و زمینه کاربری .................................................................................. 84

* منابع .................................................................................................................. 85

* تعاریف .............................................................................................................. 85

* مقدمه های تولید ................................................................................................ 85

*تربیت اجزاء......................................................................................................... 86

* جلد .................................................................................................................... 87

صفحه گذاری ..................................................................................................... 88

* غلط نامه ............................................................................................................ 91

*چکیده نامه مطالب ............................................................................................... 92

*فهرست مطالب .................................................................................................... 92

*تصاویر جداول ................................................................................................... 93

*علائم اختصاری .................................................................................................. 93

*متن اصلی ........................................................................................................... 94

*لیست منابع کتاب شناختی ................................................................................... 99

*ضمیمه ها:........................................................................................................... 99

*فهرست راهنما .................................................................................................... 100

*کتاب شناختی ...................................................................................................... 101

بخش 4 - تکنولوژی اطلاعاتی - خط مشی های برای مدیریت مستندات نرم افزار

*موضوع ............................................................................................................... 103

*منابع ................................................................................................................... 104

*تعاریف ................................................................................................................ 104

*نقش مدیران ........................................................................................................ 104

عملکردهای مستندات نرم افزار ........................................................................... 105

ایجاد سیاست (حط مشی) مستندسازی ............................................................... 108

ایجاد استانداردهای مستندسازی و دستورالعمل ها............................................. 110

ایجاد مراحل مستندسازی .................................................................................... 118

توزیع منابع به مستندات ....................................................................................... 118

برنامه ریزی مستندسازی .................................................................................... 120خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس

چهارشنبه 26 آبان 1395
              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :39 مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس جمهوری اسلامی مرحله اول-تعیین اهداف و اصول تربیتی اولین و مهم ترین قسمت طرح ، بررسی و شناسایی اهداف و اصولی است که مکتب تربیتی اسلام در قرآن کریم و گفتار رسول خدا (ص) و خاندان او ارائه فرموده است. انجام این وظیفه بر عهده مجموعه کتبی است که تحت عنوان مبانی تربیت و تعلیم اسلامی توسط نگارنده تدوین شده و در حال تکمیل است. آنچه در کتب مذکور است ، تجسم عینی و عملی تبلور دستور رسول خدا (ص) مبتنی بر تمسک به تلقین ، یعنی کتاب الله و اهل بیت عترت و طهارت و اصول تفکر و نهادهای فکری و رهنمودهای حضرت امام خمینی – رضوان الله تعالی علیه – در امر تعلیم و تربیت بر اساس مکتب اسلام است. مرحله دوم- شناسایی استعدادها و نیروهای موجود در انسان تحقق ای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ازدواج موفق و تدوین مشاوره قبل از ازدواج

دوشنبه 10 آبان 1395
ازدواج موفق و تدوین مشاوره قبل از ازدواج

ازدواج-موفق-و-تدوین-مشاوره-قبل-از-ازدواجپروژه و تحقیق کامل بررسی ازدواج موفق و تدوین مشاوره قبل از ازدواج، چکیده: هدف اصلی این مطالعه، بررسی ازدواج موفق و تدوین مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای شناسایی عوامل و مهارت های معنوی و اخلاقی پیش بینی کننده ازدواج موفق در بین زوجها است. واژگان کلیدی: ازدواج موفق، مشاوره قبل از ازدواج، عوامل و ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: ازدواج، موفق، تدوین، مشاوره

دانلود تحقیق تاریخ تدوین قرآن

دوشنبه 19 مهر 1395
تاریخ تدوین قرآن:برای حفظ و صیانت از کتاب مقدس آسمانی مسلمین یعنی قرآن کریم یا از حافظه مردم و یا از کتابت و نگارش استفاده میشد. نزول تدریجی قرآن کریم، در مدت تقریباً بیست و سه سال کامل شد. براساس روایات، دلایل و شواهد بسیاری به صورت قطع و یقین، جمع آوری قرآن را در عصر رسول خدا ثابت میکند. در این مورد گروهی عالمان بر این عقیده هستند که آنچه امروز در میان همه امتهای اسلامی به عنوان قرآن کریم موجود است، دقیقاً با همین شکل و ترتیب آیات و سوره ها، در زمان حیات رسول الله (ص) جمع آوری شده است و هیچگونه جابجائی در آن صورت نگرفته است.بنابراین نظم آیات و سوره تحت نظارت و به اشاره آن حضرت بوده است. از جمله طرفداران این نظریه میتوان به حارث محاسبی، خازن زرقانی، عبدالصبور شاهین، محمد غزالی و...اشاره کرد. اما باید روشن شود که معنای جمع آوری قرآن چیست و این کار به چه صورتی انجام میگرفت؟ معنای جمع و تدوی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد اهمیت تدوین شاخصهادر سیستم ارزیابی

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه23 فهرست مطالب شاخصهای سازمانی   جایگاه نیروی انسانی    تاثیر حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی    1 - شاخص سنجش عملکرد (تجربه عملی )   چکیده     2 ـ بهره وری و مزد تشویقی    شیرخدا، الهه [تمام متن]   چکیده : یکی از ویژگی‌های دوران معاصر، سرعت و شتابی است که زندگی و کار به خود گرفته است. براساس ویژگی‌های این دوره، حتی ادبیات، روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی نیز تغییراتی کرده ‌است. به عبارت دیگر در حوزه داستان‌نویسی، پس از رمان‌های چند جلدی دهه‌های نخست قرن بیستم، شاهد ظهور داستان‌های مینی مالیستی و کوتاه هست....   ارزیابی عملکرد کارکنان خوشوقتی، آرمین [تمام متن] &nbs ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین 28 ص - ورد

شنبه 3 مهر 1395
پیشگفتار مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین, اجرا و ارزیابی برای رسیدن به هدفهای بلند مدت می­باشد. آنچه‌ که‌ سالهاست‌ کمبود آن‌ را در حوزه‌های‌ مختلف‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور احساس‌ می‌کنیم‌ فقدان‌ برنامه‌ریزهای‌ شفاف‌، دقیق‌، قابل‌ اندازه‌گیری‌ و ارزیابی‌ برای‌ آینده‌ است‌. به‌ نظر می‌رسد از گذشته‌های‌ دور تاکنون ‌همیشه‌ آینده‌ برای‌ همه‌ اقشار جامعه‌ حتی‌ مدیران‌ و برنامه‌ریزان‌ رازآلود و پرابهام‌ و شدیداً ناشناخته‌ بوده‌ است‌، در صورتی‌ که‌ بگفته‌ کن‌کاکس‌ می‌توان‌ برای‌ آینده‌ برنامه‌ریزی‌ کرد و خود خالق‌ آین ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

لایحه اصلاح قانون تجارت فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

جمعه 2 مهر 1395
  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات215 فهرست مطالب صفحه الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 1- مقدمه 12- فرایند کار 23- روش و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی 54- طرح‌های پژوهشی 74ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و... 74ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها 104ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 134ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16 5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18 5ـ 1ـ کلیات 195ـ 2ـ حقوق شرکت‌ها 20 5ـ 3ـ اسناد تجارتی 215ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21 6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 226ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23 7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 288 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 29 ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت) باب او ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد طراحی و تدوین نظام آموزشی

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب موضوع   موضوع تحقیق   مقدمه   مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس   مرحله اول: تعیین اهداف و اصول تربیتی   مرحله دوم: شناسایی استعدادها و نیروهای موجود در انسان   مرحله سوم: کیفیت رشد نیروهای انسان و مراحل آن   مرحله چهارم: شناسایی رفتارهای مطلوب   مرحله پنجم: تعیین هدفهای رفتاری   مرحله ششم: تدوین برنامه ها   مرحله هفتم: رابطه برخی از مفاهیم تعلیم و تربیت با یکدیگر   مرحله هشتم: بررسی و ارائه فلسفه تربیت فعالیتها و برنامه های تربیتی نفیس   مرحله نهم: ترجمه کاربردی برنامه ها و انتخاب روشهای پیشرفته   مرحله دهم: تحلیل و بررسی روشهای پیشرفته و موفق   مرحله یازدهم: تهیه محتوی فعالیتها و برنام ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش تخصصی چگونگی تدوین برنامه ای مدون برای شاداب سازی دانش آموزان در ساعات استراحت

جمعه 2 مهر 1395
دانلود گزارش تخصصی چگونگی تدوین برنامه ای مدون برای شاداب سازی دانش آموزان در ساعات استراحت بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 19 دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان, این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد چکیده روزهای تلاش و کوشش آغاز شده و تمام دانش‌آموزان در گوشه و کنار کشور دوست‌داشتنی ما، ایران، برای رسیدن به اهداف زیبای خود در حال مطالعه و برنامه‌ریزی هستند. اهداف متعالی، همت‌های بزرگ را می‌طلبد و آینده‌ی زیبا متعلق به شماست که با همت‌های بلند خویش، دنیای خود را به بهترین شکل ترسیم می‌کنید. در این میان، مطالعه و تلاش برای موفقیت، دارای ساختاری نظام‌یافته است که پیروی از این ساختار، روند رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد‌ استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word تعداد صفحه:17 چکیده مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود. این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را فراهم می سازد. این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفکر استراتژی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:2 فهرست:     آرمانها و هدف های آموزش و پرورش ، تحت تاثیر و بر مبنای اصول و اعتقاداتی که از جامعه ای به جامعه دیگری متفاوت است،معین می شوند.به علاوه این اصول و اعتقادات، در شکل گیری و تحول نظام آموزشی، سازماندهی و مدیریت آن ،و تدوین خط مشی ها،رویه ها و روشهای اجرایی آموزش و پرورش نیز نقش موثری ایفا می کنند.   ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره طراحی و تدوین نظام آموزشی

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:38 فهرست و توضیحات:   مقدمه مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس مرحله اول: تعیین اهداف و اصول تربیتی مرحله دوم: شناسایی استعدادها و نیروهای موجود در انسان مرحله سوم: کیفیت رشد نیروهای انسان و مراحل آن مرحله چهارم: شناسایی رفتارهای مطلوب مرحله پنجم: تعیین هدفهای رفتاری مرحله ششم: تدوین برنامه ها مرحله هفتم: رابطه برخی از مفاهیم تعلیم و تربیت با یکدیگر مرحله هشتم: بررسی و ارائه فلسفه تربیت فعالیتها و برنامه های تربیتی نفیس مرحله نهم: ترجمه کاربردی برنامه ها و انتخاب روشهای پیشرفته مرحله دهم: تحلیل و بررسی روشهای پیشرفته و موفق مرحله یازدهم: تهیه محتوی فعالیتها و برنامه ها مرحله دوازدهم: کارشناسی کاربرد روانشناسی و تخصصهای مربوط به آن در اجرای برنامه ها مرحله سیزدهم: ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پکیج آموزش کامل تدوین و نگارش پایان نامه

دوشنبه 29 شهریور 1395
یکی از مشکلات  و دغدغه های دانشجویان در تمامی مقاطع آموزشی نگارش پروژه و پایان نامه است که علاوه بر درگیری پژوهشی باید شیوه نگارش و تدوین متن پایان نامه را نیز فرا گیرد و همچنین مهارت لازم برای استفاده از نرم افزار word را نیز داشته باشد.در این پکیج سعی بر آن شده که تمامی این مشکلات و نیازها برطرف گردد و دانشجو بتواند نتایج پژهش خود را به بهترین شکل ارایه دهد. پکیج شامل چندین جزوه و کتاب آموزشی و نمونه رفرنس پایان نامه چندین دانشگاه  میباشد که در ادامه لیست کامل آموزشها آمده است.     1- آموزش مایکروسافت ورد 2010 (347 صفحه pdf) 2- آموزش مایکروسافت ورد 2013 (90 صفحه pdf) 3- خلاصه کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی (75 صفحه pdf) 4- کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی( 470 صفحه pdf) 5- روش تحقیق (90 ص ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 26 )
   1       2    >>