X
تبلیغات
رایتل

بررسی اکو (ECO) و تحولات آن

جمعه 28 آبان 1395

بررسی اکو (ECO) و تحولات آن

پیش گفتار :

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[1] ، آمیتا اتزیونی[2] ، کارل دویچ[3] ، یوهان کالتونگ[4] ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند[5] ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید».[6] کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند».[7] کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».[8]

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

1) عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی[9]

بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید.

2) ضرورتهای سیاسی و امنیتی[10]:

از یک منظر دیگر کشورهای عضو اکو عموماً جزء کشورهای نه چندان قدرتمند در تنظیم معادلات سیاسی دنیای امروز می باشند و از نظر نظامی و امنیتی نیز این کشورها به خصوص جمهوریهای تازه استقلال یافته که البته از امکانات نظامی خوبی هم برخوردارند چندان در نقطه اطمینان گام برنمی دارند. بنابراین برای حضوری مؤثرتر در محیط بین الملل (که البته یکی از لوازم اصلی آن داشتن یک اقتصاد قوی است) این سازمان اقتصادی می تواند راههای مؤثری برای نیل به این هدف ایجاد نماید و وجهه بین المللی بیشتری به کشورهای عضو آن بدهد. و با تجمیع امکانات و همکاریهای نظامی و سیاسی و توسعه مناسبات فی مابین ضریب امنیتی خود را افزایش دهند.

3) مقتضیات نظام بین المللی[11] :

به طور کلی کشورهای در حال توسعه دهها سال گذشته از کمبودهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نیروهای متخصص رنج برده اند و همیشه در پی تکمیل زنجیره تولید خود و ایجاد امکانات گسترده اقتصادی و افزایش همکاری و همگرایی بوده اند که ایجاد چنین سازمانی مقدمات کاهش موانع تولید و تجمع سرمایه و نیروهای متخصص به همراه قدرت بیشتر درهمه ابعاد را برای نیل به اهداف فوق فراهم می نماید. لذا منطقه اکو نیز برای دستیابی به بخش متناسبی از این اهداف ناگزیر است به رغم وجود پاره ای مشکلات و اختلاف نظرها با توسعه و گسترش سازمان از یک طرف رونق داخلی و از طرف دیگر قدرت چانه زنی را در رویارویی با کشورها و مناطق دیگر برای بدست آوردن امتیازات بیشتر فزونی بخشد.

ی- تاجیکستان :

مردم تاجیکستان در همسایگی چین، افغانستان و ازبکستان و قرقیزستان در پهنه سرزمینی به وسعت 100/143 [12] کیلومتر مربع به ریاست جمهوری امامعلی رحمانف زندگی می کنند زبان آنها تاجیک و روسی است و روز ملی آنها 9 سپتامبر (روز استقلال 1991) و پایتخت این کشور دوشنبه می باشد.

تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2001، 290/6 میلیون دلار آمریکا بوده و ارزش صادرات آنها در سال 2001، 877 میلیون دلار در مقابل وارداتی معادل 915 میلیون دلار بوده است. از اقلام مهم صادراتی می توان به آلومینیوم، کتان، میوه جات و از واردات آنها می توان به گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی، سوخت و سبزیجات اشاره نمود. ارزش برابری سومونی[13] (واحد پول تاجیکستان) به دلار در سال 2002 میلادی 2704 برآورد گردیده است.

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو :

با مروری بر وضعیت روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو می توان پی برد که اولاً روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو عمدتاً بین کشورهای هم مرز از جمله ایران با ترکیه، یا ترکیه با آذربایجان می باشد این موضوع یکی از مشکلات بنیادی فراروی مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اکو یعنی مشکل حمل و نقل کالا را منعکس می کند و فقدان شبکه های مناسب و با ظرفیت کافی مواصلاتی از جمله راه آهن جاده ای و دریائی در مجموعه کشورهای اکو، کشورهای مزبور را به انتخاب سهل الوصولترین طرف تجاری یعنی کشورهای هم مرز مجبور کرده است.

احیای جاده ابریشم و احداث خط آهن بندرعباس به سرخس و ترکمنستان می تواند با رونق بخشیدن به تجارت ترانزیت در داخل اکو باعث رونق عمومی تجارت و اقتصاد کشورهای اکو گردد.

ثانیاً الگوی تجارت خارجی کشورهای مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز عضو اکو کماکان متأثر از الگوی تجارت خارجی شوروی سابق می باشد. بدین صورت که اکثراً تجارت خارجی جمهوری های شوروی سابق با یکدیگر بر مبنای تهاتری صورت می گرفته که این سیاست موجب وابستگی شدید اغلب این جمهوریها به بعضی از اقلام صادراتی جمهوریهای دیگر حتی طی سالهای بعد از استقلال گردیده است. البته این وضعیت بعضاً باعث بروز تنش گردیده از جمله تهدید ترکمنستان مبنی بر عدم صدور گاز مگر در قبال ارز معتبر به سایر کشورهای تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان نمود. لذا تا حل مشکل شیوه های پرداخت، مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اکو (منطقه قفقاز و آسیای مرکزی) شاهد رکود خواهد بود.

ثالثاً همانگونه که اشاره گردید همکاریهای تجاری بین کشورهای عضو اکو در حال حاضر عمدتاً به صورت دو جانبه بوده که کشورهای مزبور برای افزایش حجم مبادلات دو جانبه تمهیداتی از جمله تصویب پروتکلهای تعرفه ترجیحی اکو را اتخاذ نموده اند.

به موجب این پروتکل کشور ایران، ترکیه، پاکستان در مورد واردات کالاهای معینی از کشورهای طرف پروتکل 15 درصد در تعرفه های گمرکی تخفیف قائل می گردند. سایر کشورهای عضو اکو به استثنای (افغانستان) به علت فقدان نظام گمرکی در حال حاضر قادر به الحاق به این پروتکل ها و استفاده از مزایای آنها نشده است به این پروتکل ملحق شده اند.

-شرکت مهندسی مشاوره اکو[14] :

این شرکت مراحل تأسیس را گذرانده و در لاهور پاکستان مستقر می باشد. نخستین کنفرانس آن در مارس 2002 در لاهور برگزار گردید. به منظور گسترش فعالیتهای تجاری از کشورهای عضو خواسته شده است تا همکاری با آن را ترویج نماید.

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمان های بین المللی

در راستای گسترش روابط سازمان همکاری اقتصادی (اکو)[15] و سایر سازمانهای بین المللی و منطقه ای و به منظور جلب همکاری و حمایت این سازمان ها تاکنون اقدامات مفیدی صورت گرفته و در اجرای بسیاری از برنامه ها و پروژه های اکو از کمکهای مالی و فنی بین المللی استفاده شده است.

سازمان اکو دارای موقعیت ناظر در سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی می‌باشد و هم چنین دارای همکاری و روابط سازمان یافته با ارگانهای بین المللی و منطقه‌ای، هم چون ESCAP (کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل متحد برای آسیا و پاسیفیک) UNICEF (صندوق حمایت از کودکان ملل متحد)، UNDCP (برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد) UNIDO (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) UNESCO (سازمان فرهنگی، علمی و اجتماعی ملل متحد)، IDB (بانک توسعه اسلامی) می باشد.

همکاری اکو با سازمانهای بین المللی و منطقه ای در سالهای اخیر توسعه بیشتری یافته و تبادل هیأتها روند صعودی گرفته است که به عنوان نمونه دیدارهای دبیرکل اکو با دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس بانک جهانی، رئیس برنامه توسعه ملل متحد، مدیرعامل صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA و انجام دیدارهای کاری و بازدید هیئت های مشاوره و کارشناسی بین المللی از دبیرخانه اکو قابل ذکر می باشند.

در همین رابطه، تاکنون یادداشتهای تفاهم متعددی بین اکو و سازمانهای بین المللی و منطقه ای نظیر FAO (سازمان کشاورزی و خواروبار ملل متحد)، OSZHD (سازمان همکاری خطوط آهن ها) ، UNEP (برنامه محیط زیست ملل متحد)، SADC (کشورهای در حال توسعه جنوب آفریقا)، ECT (عهدنامه منشور انرژی)، UNCTAD ، UICو ICARDA به امضاء رسیده است. هم چنین کارشناسان کشورهای عضو اکو از طریق شرکت در کارگاههای آموزشی که با استفاده از کمکهای مالی و فنی این سازمانها برگزار گردیده است، با سیستم آموزشی بین المللی آشنا شده و تازه ترین اطلاعات ارائه شده را کسب نموده اند[16].خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، (ECO)، تحولات، آن

دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

جمعه 28 آبان 1395

دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران


مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

فهرست مطالب:

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه

2- روز آمد شدن تعرفه ها

3- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت

4- واسطه های فروش و بازار یابان

5-فراگیر شدن بیمه

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه

7-قانون و مقرارت جدید

8-آئین نامه نظارت مالی

9-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه

10-نقش بیمه مرکزی ایران

بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی تحولات اجتماعی و روند مهاجرت روستای حسن آباد

شنبه 22 آبان 1395
روستای حسن آباد از شمال به یوسف آباد و جعفرآباد – شرق به شهرکهنه و یزدان آباد از جنوب تپه تقی آباد و گنبد جق از مغرب به زمینهای آقا لطفعلی محدود میباشد. و جزء دهستان شهرکهنه محسوب می شود. وسعت حسن آباد قبلاً زیاد بوده و حتی زمینهای یوسف آباد و جعفر آباد و آقا لطفعلی جزء حسن آباد بوده است. پیدایش حسن آباد به حدود صد سال پیش می رسد و موجه آن کربلایی حسن بوده است گرچه قدمت حسن آباد زیاد نیست ولی در محل فعلی حسن آباد قبلاً دهی وجود داشته به نام کهنه حصار که ساختمان فعلی دبستان در محل کهنه حصار ساخته شده است. و مدارکی در مورد کهنه حصار وجود داشته که معلوم نیست دست چه کسانی می باشد. قدمت کهنه حصار با قنات حسن آباد که به قنات کهنه حصار معروف می باشد یکی می باشد و 400 سال از آن می گذرد. حسن آباد یکصد و هشتاد هکتار زمین زراعی آبی و همین اندازه زمین دیم دارد. در این ده 1800 پشته باغ انگوری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی تحولات اجتماعی و روند مهاجرت روستای حسن آباد

چهارشنبه 7 مهر 1395
روستای حسن آباد از شمال به یوسف آباد و جعفرآباد – شرق به شهرکهنه و یزدان آباد از جنوب تپه تقی آباد و گنبد جق از مغرب به زمینهای آقا لطفعلی محدود میباشد. و جزء دهستان شهرکهنه محسوب می شود. وسعت حسن آباد قبلاً زیاد بوده و حتی زمینهای یوسف آباد و جعفر آباد و آقا لطفعلی جزء حسن آباد بوده است. پیدایش حسن آباد به حدود صد سال پیش می رسد و موجه آن کربلایی حسن بوده است گرچه قدمت حسن آباد زیاد نیست ولی در محل فعلی حسن آباد قبلاً دهی وجود داشته به نام کهنه حصار که ساختمان فعلی دبستان در محل کهنه حصار ساخته شده است. و مدارکی در مورد کهنه حصار وجود داشته که معلوم نیست دست چه کسانی می باشد. قدمت کهنه حصار با قنات حسن آباد که به قنات کهنه حصار معروف می باشد یکی می باشد و 400 سال از آن می گذرد. حسن آباد یکصد و هشتاد هکتار زمین زراعی آبی و همین اندازه زمین دیم دارد. در این ده 1800 پشته باغ انگوری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پروژه تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc

یکشنبه 4 مهر 1395
          نوع فایل: word قابل ویرایش 190 صفحه   مقدمه: طرح بحث و پیشینه تاریخی نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است. حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعض ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد حزب توده و تحولات در آذربایجان

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه14 حزب توده و نفت شمال ایران‏ گسترش فعّالیّت حزب توده‏ اقدامات مسلحانه حزب توده حزب کمونیست توده و تحولات ایران   چکیده: در مسئله نفت شمال که حزب توده سرسختانه تلاش می‏کرد امتیاز آن به شوروی واگذار شود غایله‏ای هم که پیشه وری از اعضای قدیمی و سرسخت کمونیست، آن را در آذربایجان به دستور استالین راه انداخت بی ارتباط با نفت نبود...   حزب توده و شوروی ‏ پیشینه شوروی‏گرایی در ایران به تشکیل حزب کمونیست ایران باز می‏گردد. هرچند در دوره رضاشاه گروه پنجاه و سه نفر مروج کمونیسم دستگیر و زندانی شدند ولی در شهریور 1320 اعضای گروه آزاد شده با حضور نیروهای ارتش سرخ در ایران و با حمایت مستقیم دولت شوروی حزب توده تشکیل شد.(1) به رغم ‏ پژوهش‏های صورت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد تحولات فناوری و تأثیر آن بر افزایش قابلیت‌های تجارت الکترونیکی

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه17 فهرست مطالب تور   اثرات فناوریهای جدید   نتیجه   تحولات فناوری و تأثیر آن بر افزایش قابلیت‌های تجارت الکترونیکی   چکیده   رشد سریع تجارت الکترونیکی، تأثیر بسزایی بر چگونگی تجارت در جهان می‌گذارد. تجارت الکترونیکی خود تحت تأثیر تحولات در فناوری اطلاعات است. این مقاله، تغییرات فناوری را که باعث تحول در تجارت الکترونیکی خواهد شد بررسی نموده و اثرات اقتصادی آن را مورد بحث قرار داده است، و چشم‌اندازی از اقتصاد کاملاً پویا و هوشمند آینده را در اختیار قرار می‌دهد.   مقدمه   ظرفیتهای فنی؛ مانند پهنای باند، قدرت محاسبه و ظرفیت حافظه، به سرعت در حال رشد هستند. سیستم‌ها به سمت رابط کاربرهای استاندارد و پردازش توزیع شده، در حال شکل&zwn ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله انقلاب اسلامی و بررسی تحولات جهانی همزمان با‌ آن

شنبه 3 مهر 1395
دانلود مقاله انقلاب اسلامی و بررسی تحولات جهانی همزمان با‌ آن 31 ص با فرمت word            مقدمه بی شک ارائه یک تحلیل همه جانبه و واقع بینانه از انقلاب اسلامی و بررسی تحولات جهانی همزمان با آن ضروریست – زیرا هیچکس نمی تواند جنگ ابر قدرتها و تلاش آنان برای غارت و سلطه بر جهان سوم را نادیده انگارد و چه بسیار رودر روئیها وهم چنین چه بسیار سازشها ، که بین آنان برای تجاوز یا ادامه استثمار ملتی مستضعف صورت پذیرفته است که از یکسو بحران جهان را ساخته ( حرکت ناوگان شوروی بسوی کوبا در سال 1961 و آماده باش نظامی امریکا که لحظات اضطراب آوری برای جهانیان پدید آورد ، با بازگشت کشتیهای شوروی در برابر اولتیماتوم آمریکا ،خاتمه یافت و همچنین در مورد کره در سال 1950 وجنگ سوئز در سال 1956) واز سوی دیگر نمونه های بسیار تفاهم آنها (آنگولا ، لبنان که آمریکا حضور سربازان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

عنوان تحقیق: اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

شنبه 3 مهر 1395
اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران 109 صفحه چکیده: اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در تاسیس های با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد . واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

جمعه 2 مهر 1395
روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است. در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از سایر کشورها جذب می‌کنند. چه دلیلی در فراوانی کار و کمبود نیروی کار در کشورهای پیشرفته و در مقابل بیکار ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات25   مروری بر تحولات نظام بودجه ریزیمقدمهبا توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند. در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. عل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مروری، تحولات، نظام، بودجه، ریزی

مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات47   مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره تحولات نانو تکنولوژی

جمعه 2 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )  تعداد صفحه :80 انجمن‌ علمی‌ نانوفناوری‌ ایران‌ با اهداف زیرتشکیل‌ ‌گردید: گسترش‌، پیشبرد و ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ جامعه‌ از فناوری های‌ جدید کمک‌ به‌ توسعه‌ کمی‌ و کیفی‌ نیروهای‌ متخصص‌ و تشویق‌ محققان‌ و صنعتگران‌ به‌ کنکاش‌ در نانوتکنولوژی‌ بهبود بخشیدن‌ به‌ امر آموزش‌ و پژوهش‌ در زمینه‌های‌ مربوطه بهره گیری هرچه بیشتر از پتانسیل علمی کشور در زمینه نانوتکنولوژی این انجمن‌ به‌ منظور نیل‌ به‌ اهداف‌ فوق‌الذکر، اقدامات‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهد آورد: ایجاد‌ فرهنگ‌ پژوهش‌ و تحقیقات‌ ع ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟ این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را  که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پروژه سمینار بررسی روند تحولات مسکن در طول برنامه‌های توسعه اول تا چهارم ایران

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
در این بخش فایل سمینار کامل پروژه با عنوان بررسی روند تحولات مسکن در طول برنامه‌‌های توسعه اول تا چهارم ایران برای دانلود قرار داده دانلود قرار داده شده است. این محصول در 50 اسلاید و با فرمت PDF می‌ّباشد. در ذیل فهرست مطالب آن به همراه تعدادی از اسلایدهای نمونه آورده شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریدرای و دانلود فرمایید.   فهرست مطالب : مقدمه اجزاء مسکن اجزاء شاخص‌های کیفی مسکن سیاستهای مسکن در برنامه های توسعه های اقتصادی بعد از انقلاب بررسی روند فعالیت های ساختمانی و خانه سازی در سال های اولیه پس از انقلاب بخش اول- مسکن در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، 1362 تا 1372 اهداف کیفی استراتژی ها اهداف کمی سیاست‌های کلی برنامه اجرایی سیاست‌های اجرایی عمومی برنامه عملکرد بخش مسکن طی برنامه اول ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 34 )
   1       2       3    >>