X
تبلیغات
رایتل

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

شنبه 13 آذر 1395

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد

نوع فایل: word

سایز:23.6 KB

تعداد صفحه:37خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حقوق تجارت الکترونیک (۱)

شنبه 13 آذر 1395

حقوق تجارت الکترونیک (۱)

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .

نوع فایل: word

سایز: 15.2 KB

تعداد صفحه:22خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: حقوق، تجارت، الکترونیک، (۱)

دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی

سه‌شنبه 2 آذر 1395

دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی

عنوان: دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 88 اسلاید

دسته: مدیریت- حسابداری- اقتصاد ( درس بازرگانی بین الملل)

این فایل در زمینه "سازمان تجارت جهانی"بوده و در 88 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس بازرگانی بین الملل رشته های مدیریت- حسابداری و اقتصاد در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

جهانی شدن

ابعاد جهانی سازی

نقاط اشتراک و افتراق آزادسازی و جهانی شدن

مختصات و ویژگی‌های تحولات اقتصادی بین‌الملل

تفاوت GATT با WTO

تأسیس سازمان تجارت جهانی

اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی

وظایف سازمان تجارت جهانی

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

ساختار سازمان تجارت جهانی

ساختار تشکیلاتی سازمان تجارت جهانی

مزایای پیوستن به WTO

ضررهای پیوستن به WTO

زمینه های تاثیرگذاری سازمان تجارت جهانی برکشور در حال الحاق

نگاهی به آخرین وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی

کشورهای غیر متقاضی عضویتدرسازمانتجارت جهانی

دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

فرصت‌هایی که ایران با پیوستنش به سازمان تجارت جهانی به دست می آورد

اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی

چالشهای الحاقبه سازمان تجارت جهانی

آخرین وضعیت الحاق ایرانبه سازمان تجارت جهانی

ماهیت الحاق به سازمان تجارت جهانی

مراحل الحاقبه سازمان تجارت جهانی

سطح تثبیت تعرفه های صنعتی اعضای ملحق شده

سطح تثبیت تعرفه های کشاورزی اعضای ملحق شده

موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت

حفاظت از صنایع داخلی

رعایت ضوابط سرمایه گذاری خارجی

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)

استثنائات و محدودیتهای مجاز در تجارت خدمات

موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری- TRIPs

موضوعات مورد حمایت در TRIPs

نتیجه گیری

منابعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

سه‌شنبه 2 آذر 1395

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران


«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» تعریف نمود.

-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان:

یک بنگاه تجاری چه از مدل B2B پیروی کند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زیادی از مشتریان می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد. یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال کانالهای فروش جدید، قلمرو جغرافیایی جدید و گروه و بخش‌بندی‌های جدید از مشتریان است. برای نیل به این مقاصد، تجارت الکترونیک، روش‌های نوین قدرتمندی را عرضه می‌کند.

2-6-1-1- کانالهای فروش Online ممکن است به چندین قسم باشند. یک فرم متداول از کانال online، فروشگاه online یا online shop نامیده می‌شود. از طریق فروشگاه online مشتری می‌تواند محصولات و خدمات شرکت را بررسی کند، در مورد خود شرکت اطلاعات کسب کند. از همه نظر، چه کیفیت، چه کمیت و از انتخاب‌های متعدد، بهترین برآورد را انجام دهد و نهایتاً کالا یا خدمات مورد نظر را سفارش دهد. حتی در مواردی که سفارش به صورت online هم نباشد، به نفع شرکت است که هنگام مراجعه حضوری مشتری برای خرید در فروشگاه اطلاعات لازم در مورد خرید online به مشتری داده شود. به نظر می‌رسد خریداران هنوز هم می‌خواهند کالای مورد نظرشان را هنگام خرید ببینند یا لمس کنند و جزئیات آنرا بررسی کنند اما در عین حال آنها کانالهای online را هم برای دسترسی به اطلاعات بیشتر خرید، انتخابی بیشتر و یا دلایلی دیگر می‌خواهند و در این راه همبستگی و ارتباط عمیق فروشگاه‌های online با فروشگاه‌های فیزیکی راه‌حل مطلوبی است که به ذهن تبادر می‌کند. شرکت‌های زیادی از این کانال به جای فروشگاه‌های خرده فروشی (Retail Store Fronts) فروشگاه‌های خرد فروشی اختصاصی از خودشان ندارند و از طریق خرده‌فروشی‌های رایج (عموماً نمایندگی‌ها) فعالیت می‌کنند. اما به صورت Online خرده فروشی هم دارند. این نوع فروش به آنها امکان دسترسی به مشتریانی را می‌دهد که به صورت متناوب به خرده فروشی‌ها یا نمایندگی‌ها نمی‌روند یا اینکه در منطقه‌ای ساکن هستند که توسط نمایندگی‌ها سرویس داده نمی‌شود.

2-6-1-2: دسترسی و نفوذ وسیع‌تر جغرافیایی:

تجارت الکترونیک راه تازه‌ای را برای نفوذ به مناطق جغرافیایی جدید فراهم می آورد. بنگاه‌های بزرگ، کوچک یا تخصصی توانند از سایت‌های فروش online خود برای فروش گسترده و فراگیر و آن هم با هزینه‌های اضافی بسیار اندک، بهره گیرند. توانایی جذب بازارهای داخل رو به گسترش و بازارهای بین‌المللی می توانند یک افزایش سریع در آمد برای هنرمندان، سازندگان جواهر و نظایر این‌ها باشد. تجارت الکترونیک، می‌تواند هر بنگاه تجاری و اقتصادی را بدون توجه به اندازه آن، به یک بنگاه جهانی تبدیل کند.

2-6-1-3- تقسیم‌بندی جدید مشتریان (New Customer Segments) :

تجارت online به بنگاه تجاری، امکان شناسایی و هدف گذاری، از نظر طبقه‌بندی آنها بر مبنای معیارها و شاخص‌های مختلف را که تا پیش از این مشکل و هزینه بر بود، می‌دهد چندین شرکت تخصصی قطعات اتومبیل، از طریق تجارت online با رویکرد هدف‌گذاری و بخش بندی مشتریان، مبادلات تجاری بسیار قابل توجهی را انجام می دهند. برای مثال، شرکت International 928 که به صورت انحصاری قطعات و لوازم جانبی، کهنه نو و یا با کیفیت بسیار بالا را برای اتومبیل پورشه واسطه‌گری می‌کند. با استفاده از فروشگاه آن لاین و همچنین تبلیغات در مجلات تخصصی به عرضه کننده پیشرو بازار در این زمینه و برای این اتومبیل خاص تبدیل شده است.

کمپانی Alazing یک عرضه کننده کوچک و تخصصی غذا می‌باشد. یک مشتری علاقه‌مند، با توجه به سلیقه خاص و منحصر به فرد خود به راحتی می‌تواند alazing را از طریق چندین موتور جستجو در web پیدا کند. مشتری، یکبار که با این کمپانی تماس بگیرد، در فهرست و طبقه‌بندی مشتریان این کمپانی قرار می‌گیرد و به این ترتیب این کمپانی می‌تواند تماس خود را با این مشتری حفظ کند. حتی مشتریان علاقمند به یک غذای به خصوص مثل Beet Stroganof می‌توانند در یکی از موتورهای جستجو در شبکه، با درج نام این غذا، نام شرکت a.lazing و وب سایت آنرا پیدا کنند.

2-7-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود:

تکنولوژی، تکنیک‌های پیچیده جالبی را ارائه می‌دهد. به این ترتیب که هنگامی که این تکنیک‌ها با روش‌های تماس الکترونیکی با مشتری ترکیب شد سهم هر مشتری در خرید از شرکت (یا میزان پایه فروش به هر مشتری) افزایش می‌یابد. مدیریت روابط مشتری (Customer Relation Management) CRM و سیستم های (Data Mining system) کمپانی‌ها واقعه می سازد که نه تنها حیطه وسیع‌تری از مشتریان با خصائص و عادات خرید مشترک را هدف‌گذاری کنند بلکه این هدف‌گذاری را تا حد مشتریان و خریداران به صورت تک به تک، محدودتر و دقیق‌تر کنند. (این توانایی به کمپانی اجازه می‌دهد که از خصوصیات تک تک مشتریان. عادت، ذائقه یا سلیقه و علائقشان هم آگاه باشد. (برای مثال، پست الکترونیک به شکل هدف‌گذاری شده و با برنامه‌ریزی، بسیار موثرتر از پست‌های الکترونیکی است که بی‌هدف به انبوهی از کاربران اینترنت فرستاده می‌شود.)

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی:

منبع اصلی درآمدهای جدید، فروش کالاها و خدمات دیجیتال می‌باشد.

2-6-3-1- محصولات دیجیتالی (Digital Content):

منظور محصولات کالاها و خدمات هستند که محتوای دیجیتالی دارند. اینترنت به طور خاص، مناسب‌ترین محل برای فروش و توزیع محصولات دیجیتالی می‌باشد. این محصولات دامنه وسیعی را شامل می‌شود. از جمله: موسیقی، فیلم، عکس، اخبار، اطلاعات، بازیهای Inter Active Multiplayer Games‌، کتابها، مجلات و هر چیز دیگری که ماهیت دیجیتال داشته باشد یا قابل دیجیتال شدن باشد. درآمدهای مربوط می‌توانند از طریق یکبار استفاده یا یکبار عضویت مشتری حاصل شوند. خرید محصولات قابل Dowmload مانند انواع نرم افزارها، از دیگر منابع اصلی درآمد است. که رشد چشمگیری داشته و کماکان دارد. سرگرمی‌های قابل Download مانند CD ها و DVDها، بازیهای ویدئویی، پتانسیل بالایی برای درآمدزایی دارند. (البته مشروط به قوانین کپی رایت)

فهرست مطالب

علائم اختصاری ...............................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.......................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.....................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک ........................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها ...............................................................................................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ............................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ......

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ...............................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود........................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ...........................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه .............................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی ...............

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها ....................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها..........................................................

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران ................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران........................................................

2-11-1- اهداف ...........................................................................................

2-11-2- اصول .............................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.....................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی ...................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور ..........................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها ..............

3-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................


فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.....................................................................................................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی ......................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ..................................

4-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ....................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن.....................................................................

5-4- تجربه انگلستان .....................................................................................

5-5- تجربه یونان ...........................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.......................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.....................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی ...........................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها........................

6-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هفتم:

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.....................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .........................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها .................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق ...................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق .............................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ..............................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ............................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق .......................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق..........................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات ................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.....................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟.......................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .....................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها............................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ......................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ....................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها ..........................................

9-3- نتیجه‌گیری ............................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه.....................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط..........

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

کوچک و متوسط ............................................................................................

10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در ..........

10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

و متوسط در کشورهای در حال توسعه ...........................................................

10-6- نتیجه‌گیری .........................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران..........

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران..................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..........................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری.....................................................................................

11-3-1- جعل سایبری..................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.......................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.............................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری..................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی.................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»........................................................

11-6- نتیجه‌گیری..........................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.....................................................................................................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ایجاد یک تجارت اینترنتی

شنبه 29 آبان 1395

ایجاد یک تجارت اینترنتی

ایجاد یک تجارت اینترنتی:

در اینجا لیستی از تجارتهایی را که شما می توانید در دنیای اینترنت وب (web) از آنها بهره برداری نمائید را ارائه داده ایم. یکی از آنها را از لیست مورد نظر انتخاب و یک استراتژی اینترنتی را برای آن تجارت دنیا نمائید. در اینجا شما احتیاج دارید که مدل تجاری اینترنتی را که باید در این رابطه دنیال نمائید شناسائی نماید، و از اینترنت برای جستجوی و تحلیل نمودن بازار تجارت و رقبای خود و بخش طراحی وب سیاست خود برای آن و بخصوص آن تجارت استفاده نمائید.


فهرست مطالب:

ایجاد یک تجارت اینترنتی.. 1

سفری مجازی به سیاستهای تجاری الکترونیک.. 1

انتخاب یک مدل تجاری ایترنتی و طراحی و پیاده سازی یک استراتژی web. 2

تجارت اول: شرکت اطلاعاتی (Infoinc) 2

تجارت دوم: صنایع فلزی هوا فضا 3

تجارت سوم: کلومبیانا: 4

تجارت چهارم: شرکت ابزار خانگی برای تعمیرات و خود انجام دهی برخی امور. 4

تجارت پنجم: شرکت تایرهای کم هزینه: 5

ایمنی سازی شبکه های بی سیم: 6

رمز گذاری و ساختار کلیدی عمومی: 7

سند دیجیتال: 9

ساختار کلیدی همگانی (PKI): 9

اطمینان از صحت نرم افزار: 10

10.5 مدیریت، فرصت ها، درگیری و راه حل ها: 11

فرصتها: 11

درگیری مدیریتی: 12

طراحی سیتسمهایی که نه دارای کنترل حداکثر و نه دارای کنترل حداقل می باشند: 12

اجرای یک خط مشی امنیتی موثر: 12

خطوط راهنمای راه حل: 13

تجارت خود را به راه بیاندازید: مالی و حسابداری : 14

منابع انسانی: 14

تولید و محصول: 14

خرید و فروش و بازار. 15

ترمین نرم افزار کاربردی: ارزیابی یک خطر در ریسک امنیتی.. 19

گسترش یک طرح بازیابی موارد صدمه دیده: 20

پروژه تجاری الکترونیک ارزیابی سرویسهای منبع یابی امنیتی: 22

پروژه های گروهی تحلیل حساسیت های امنیتی.. 23

دغدغه ای نرم افزاری بانک سلطنتی کانادا 24
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: ایجاد، تجارت، اینترنتی

اهداف وب با تجارت الکترونیکی

شنبه 29 آبان 1395

اهداف وب با تجارت الکترونیکی

خلاصه :

این مقاله دو هدف را در بردارد:

1- تعیین کردن اهمیت اهداف وب با تجارت الکترونیکی برای کاربرانی که به صورت درون خطی خرید میکنند.

2- شناسایی کردن انتظارات کاربران در جاییکه آنها غالباً انتظار دارند که این اهداف در سایت تجارتی تجارت الکترونیکی کاملاً طراحی شده قرار بگیرند.

99 شرکت کننده در دانشگاه میسوری –رولا از کلاس های زیر لیسانس استخدام شده اند و 103 شرکت کننده ای که اعضای یک سایت تجارت الکترونیکی برازش درون خطی بودند (busyandfit.com) داوطلب بودند. ابتدا شرکت کنندگان دردرجه ای که هر کدام در تصمیمات خرید اهمیت دارند 10 هدف وب باتجارت الکترونیکی را رتبه بندی میکنند.

سپس آنها یکی از 9 محل 4 گوش را در یک صفحه وب انتخاب کردند ، جایی که آنها انتظار دارند که یک هدف وب معین دریک سایت تجارت الکترونیکی کاملاً طراحی شده قرار بگیرند . نتایج نشان میدهد که مهمترین اهداف مهم برای خریداران آن اهدافی هستند که به آنها اجازه میدهند که در چندین مرحله به سرعت خرید بکنند در حالیکه آنهایی که اکتشاف و فراهم آوردن کمک را تشویق میکنند خیلی پایینتر رتبه بندی میشوند.

برای محل های مورد نظر شماهای محل کاربر به طور وسیعی برای محل های هدف وب با تجارت الکترونیکی همسان هستند. و این انتظارات با تحقیق قبلی همسان میباشند. ازاینرو تعیین اهداف در طراحی یک سایت تجارت الکترونیکی همسان با توقعات کاربر باید نسبتاً وظیفه ای نسبتاً ساده باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اهداف، تجارت، الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیک

شنبه 29 آبان 1395

حقوق تجارت الکترونیک

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .

الف ـ انعقاد قرار داد

1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر مادة 191 قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .» این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (1) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود ، زمان تحقق ایجاب وقبول است یعنی این که اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی « پست الکترونیک » طرف مقابل ارسال شود زمان ومکان ارسال معتبر است یا زمان ومکان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر (میزبان ـHost یا خادم ـServer ) مدتی باقی می ماند وسپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد .

چه مبنای حقوقی می توان بر ترجیح زمان ومکان وصول بر ارسال یا بر عکس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف ومقررات تجاری ، اعم از داخلی وبین المللی وجود دارد ، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن ، تلگرام ، تلکس وفاکس ارسال شود لحظه ومحل وصول ملاک و معتبر است و هرگاه «پست » واسطه ارسال باشد ، زمان ومکان ارسال اعتبار دارد .(2) در مانحن فیه که «پست الکترونیک » است ، کدام مبنا را باید ترجیح داد ؟خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: حقوق، تجارت، الکترونیک

الفبای تجارت الکترونیکی (مزایا و مدل های تجارت الکترونیک)

شنبه 29 آبان 1395

الفبای تجارت الکترونیکی (مزایا و مدل های تجارت الکترونیک)

قدمت تجارت الکترونیکی یا ecommerce به قبل از پیدایش شکل کنونی اینترنت برمی‌گردد، اما به علت هزینه‌های سنگین این شیوه از تجارت، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در اختیار شرکت‌های بزرگ تجاری و مؤسسات اقتصادی مانند بانک‌ها و دولت‌ها بوده است.

قدمت تجارت الکترونیکی یا ecommerce به قبل از پیدایش شکل کنونی اینترنت برمی‌گردد، اما به علت هزینه‌های سنگین این شیوه از تجارت، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در اختیار شرکت‌های بزرگ تجاری و مؤسسات اقتصادی مانند بانک‌ها و دولت‌ها بوده است. با همه‌گیر شدن اینترنت و امکان استفاده همه اقشار جامعه در کشورهای مختلف جهان این فرصت پیدا شد که ساختار تجارت الکترونیکی تغییر کند، از حالت اختصاصی بودن برای طبقه خاصی خارج شود و به پدیده‌ای برای همه تبدیل شود.

در کشور ما نیز مدتی است که بحث تجارت الکترونیکی و راهکارهای عملی پیاده سازی آن به طور جدی مطرح شده است. به لحاظ اهمیت این موضوع و کاربردهای گسترده‌ای که در شبکه اینترنت دارد قصد داریم طی سلسله مقالاتی که از این پس در ماهنامه شبکه شاهد آن خواهید بود، به ابعاد گوناگون فنی، اقتصادی و کاربردی تجارت الکترونیکی بپردازیم. در اولین قسمت، ابتدا به مزایای استفاده از این نوع تجارت می‌پردازیم و سپس مروری بر انواع مدل‌های تجارت الکترونیکی خواهیم داشت و پاره‌ای از مفاهیم مقدماتی در این زمینه را مرور خواهیم کرد. در قسمت‌های بعدی به تدریج کاربردهای عمده تجارت الکترونیکی از جمله فروش آنلاین و مسائل فنی پیرامون آن را مورد توجه قرار خواهیم داد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه کشور بحرین، روسیه و هند

شنبه 29 آبان 1395

بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی در سه کشور بحرین، روسیه و هند

استاندارد آمریکایی یک کمپانی 5 بیلیون دلاری است که سیستم تهویة هوا و گرمازا را تولید می‌کند. همچنین تولید کنندة سیستم های ترمز کامیون و بخش های لوله کشی است. در سال 1989، این کمپانی به دلیل رکود اقتصادی با بدهی زیادی مواجه شد و خسارت سنگینی را متحمل شد. امانوئل کامپوریس Kampouris به عنوان CEO منصوب شد و پس از آن کمپانی روند پیشرفت را نشان داد. در سال 1995 خسارت و ضرر پیش آمده با یک درآمد خالبص 8/141 میلیون دلاری پایان پذیرفت. راز کامپورس چیست؟ استاندارد آمریکایی یک فلسفه تولید دقیق و به موقع اجرا کرد که هدف آن کاهش زمان تولید بود. با ترکیب تکنیک های مدیریت زمان و مطالعة مشروح و مفصل جریانات کار، این سیستم مدیریت بخش تولید کارخانه را دوباره طراحی کرد تا تولید را به شکل موثرتری سازماندهی کند. کارگران مدت زمان زیادی منتظر نمی مانند و مواد هم زود مصرف می‎شوند. ادوات لوله کشی حمام و دستشویی که قبلا ساخت آنها سه هفته طول می کشید اکنون به دلیل صرفه جویی در وقت چهار روز طول می کشد و کارهای جابجایی و انتقال مواد نیز از دور خارج شده است. فرآیندهای تولید متغیرتر هستند بنابراین به عنوان مثال در یک کارگاه ریخته گری قالبهای 4000 پوندی را می‎توان در زمان کمتر از 5 دقیقه تغییر داد و اپراتوراهی منگنه یا ماشین سوراخ کن را به آسانی قادر ساخت تا میان 4 بخش متفاوت جابجا شوند. این قابلیت تغییر خط تولید را قادر می سازد تا 202 مدل قالب برای سفارشات مشتریان بسازد.

فقط 2 ساعت و 20 دقیقه زمان لازم است که یک قالب ساخته شود که این زمان در سال 1991 حدود 15 روز بود. اجرای فلسفة سرعت و به موقع بودن در استاندارد آمریکا فهرست موجودی را از 5 برابر در سال 1991 به یازده برابر در سال 1995 تغییر داد. بعلاوه، نیاز به ذخیرة موجودی و سرمایه کار از 6/8 درصد فروش در سال 1991 به 9/4 در سال 1995 کاهش یافت. این پیشرفت کامپورس را تشویق کرد تا فلسفة سرعت و سر موقع را به دفتر کار نیز انتقال دهد. وضعیت و طرح دفتر کار نیز تغییر کرد تا ساختار و محیط فعالتری برای جمع کردن دفاتر خصوصی به منظور کاهش زمان را فراهم آورد. داستان استاندارد آمریکایی غیرعادی و شگفت انگیز نیست. برای به دست آوردن و حفظ این مزیت اقتصادی و با صرفه، کارخانه ها و شرکت ها از فلسفة 1 IT استفاده کردند که هدر دادن وقت را با کنار زدن فهرست های غیرضروری و از بین بردن تأخیر در کار، کاملاً از بین ببرند. هدف تولید کالا و ارائة خدمات لازم و افزایش مداوم سوددهی کار است. سیستم 1IT سازماندهی منابع، جریانات اطلاعات و قواعد تصمیم گیری است که می‎تواند سازمان و تشکیلات را به شناخت مزیت های فلسفه 1IT قادر سازد. هنگام وقوع بحران مانند مواجه شدن با عدم پیشرفت کار یا بسته شدن کارخانه، مدیریت به جوش و خروش می افتد، و کارگران با هم کار می‌کنند تا وضعیت را تغییر دهند. تغییر از تولید سنتی و قدیمی به سیستم سریع و به موقع نه فقط مسائل مربوط به کنترل فهرست موجودی را به همراه دارد، بلکه همچنین مسائلی مانند مدیریت فرآیند تولید و برنامة زمان بندی را نیز همراه دارد. در این بخش ویژگیهای سیستم 1 IT را معرفی می کنیم و عنوان می کنیم که چگونه می‎توان از این سیستم برای گسترش مداوم عملکرد استفاده کرد و مشخص می کنیم که چگونه می‎توان از این سیستم بهره جست. همچنین استراتژی های سیستم 1IT و مسائل اجرایی که کمپانیها با آن مواجه هستند را عنوان می کنیم. در پایان دربارة انتخاب محصول مناسب سیستم مدیریت موجودی نیز بحث خواهیم کرد.

ویژگیهای سیستم های سریع و به موقع: این سیستم بر کاهش عدم کارآیی و زمان تلف شده در فرآیند تولید تمرکز دارد تا فرآیند را به شکل پیوستار و همچنین کیفیت تولید را بهبود بخشد. کاهش فهرست موجودی و درگیری کارمندان در سیستم 1IT ضروری است. این سیستم با نامهای متفاوتی شناخته شده که شامل صورت موجودی صفر،‌تولید همزمان، محصول نامرغوب، و IBM است. در این بخش دربارة ویژگیهای سیستم 1IT صحبت می کنیم: روش جمع کردن و جذب مواد، با کیفیت بالا، گروهها یا دسته های کوچک، ظرفیت یکسان و یکنواخت ایستگاه کار، اجزا سازنده استاندارد و روشهای کاری همسان، بستن قرارداد تأمین مواد، نیروی کار تغییرپذیر، تولید اتوماتیک و حفاظت پیشگیرانه .

تولید انجام می دهند.

هنگام بحث درباره ی ظرفیت کارگاههای هماهنگ به این موضوع بر می گردیم. گرچه گروههای کوچک برای کار مناسب هستند ولی نقاط ضعفی هم دارند که افزایش تکرار ساخت است در تولید جائی که زمان طرح کم است، مانند مثال مک دونالد، گروههای کوچک معقول وعملی هستند.

در کار تولیدبا زمانهای ساخت زیاد، افزایش کثرت یا فراوانی طرح ها ممکن است منجر به هدر رفتن وقت کارمندان وزمان تجهیز شود. این کار ها باید زمان طرح را کاهش داده تا مزایای تولید گروههای کوچک شناخته شود. رسیدن به زمان کم برای ساخت نیازمند مشارکت جدی میان مدیریت مهندسین وکارگران است. برای مثال، تغییر قالب ها تحت فشار زیاد برای ساخت قطعات اتومبیل از ورقه های فلز سه تا چهار ساعت زمان می خواهد. تکنیک هایی که باعث کاهش زمان طرح می شوند شامل استفاده از انتقال دهنده های نواری بر ذخیره ی قالبها، حرکت وانتقال قالبهای بزرگ با جرثقیل، ساده سازی قالبها، کنترل ماشین، استفاده از میکرو کامپیوترها برای تغذیه ی اتوماتیک وآمادگی برای تغییر وتحول می باشند. ظرفیت ایستگاههای کاری یکسان: اگر حجم روزانه در ایستگاههای جداگانه نسبتاً یکسان باشد، سیستم 1 IT بهتر عمل می کند. بارهای هماهنگ را می توان با جمع کردن همان نوع وتعداد واحدها در هر روز بدست آورد، بنابراین یک درخواست هماهنگ روزانه در تمام ایستگاهها بوجود می آید. طراحی ظرفیت که مشخص کننده ی محدوده ی ظرفیت در کارگاههای مهم است برای ایجاد وگسترش ماهانه ی جدول زمانبندی تولید استفاده می شود. به عنوان مثال در کارخانه ی؟؟ تا طرح تولید ممکن است برای 4500 مینی بار در هفته برای ماه آینده باشد، که نیازمند کار در دوشیفت به طور کامل در 5 روز در هفته است که بتوان در هر روز900 مینی بار ویا 450 ماشین در هر شیفت تولید کرد. سه نوع ماشین با نام های کمری ، آوالون ویسنا تولید می شود، فرض کنید کارخانه مجبور است 200 کمری، 150 آوالون، و100 سینا در هر شیفت تولید کنند تا رضایت بازار درخواست را جلب کند. برای تولید450 ماشین در یک شیفت 480 دقیقه این خط تولید باید در هر 067/1 دقیقه یک ماشین تولید کند. سه روش برای زمان بندی تولید مینی بار بدین صورت است : ابتدا، با تولید گروههای بزرگ تمام نیازمندیهای روزانه ی یک محل در یک گروه قبل از شروع به تولید مدل دیگر، برآورده می شود، زنجیره ی تولید 200 کمری ،150آوالون، و100 سینا باید یکبار در هر شیفت تکرار شود. دومین مورد استفاده از مدلهای ترکیبی است یعنی تولید ترکیبی از مدلها درگروههای کوچکتر است . توجه داشته باشید که نیازمندیهای تولید در میزان ونسبت ،4 کمری تا 3 آوالون و2 سینا است. بنابراین برنامه ریزی وطراح کارخانه ی تویوتا باید چرخه ی تولید را تا 9 واحد توسعه دهد، یعنی 4 کمری، 3 آوالون، و2 سینا. این چرخه باید هر 60/9 دقیقه به میزان 50 مرتبه در هرشیفت تکرار شود. زنجیره ی C-S-S-A-C-A-C-S-A که 50 بار در هر شیفت تکرار می شود ، باید همان تعداد بازده مورد نظر را نتیجه دهد. سومین را ه فقط زمانی ممکن است که زمانهای طرح بسیار کوتاه باشد. این زنجیره یک میزان ثابت از تولید نیازمندیها برای انواع گوناگون مدلها را ایجاد می کند واستفاده از اندازه های کوچک گروهها درکارگاه را امکان پذیر می سازد.

اجزاء سازنده ی استاندارد وروشهای کاری، استاندارد سازی اجزاء سازنده که وجه اشتراک یا تشکل واحدهای نامیده می شود، قابلیت تکرار را افزایش می دهد. بعنوان مثال، یک کارخانه که 19 محصول را از 1000 بخش سازنده ی متفاوت با نیازمندیهای روزانه ی بیشتر باشد. با افزایش تکرار ، قدرت تولید هم افزایش می یابد وکارگران بهتر کار می کنند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی جامع تجارت الکترونیک

شنبه 29 آبان 1395

بررسی جامع تجارت الکترونیک

مقدمه

تمدن بشری از دیرباز دستخوش تحولات شگرفی قرار گرفته که از آنها با نام «انقلاب» یا «موج» یاد می کنند این امواج بسان امواج متلاطم دریا، نوع نگرش و زندگی انسان را با دگرگونیها و تغییرات ماهوی همراه ساخته اند.

گفته اند اولین اختراع بشر آتش بوده است که تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد مسیح شناخته شده حدود 2500 سال بعد اختراع دوم انسان یعنی «ابزار» بوقوع پیوست. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر اولیه وجود دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر به وجود آمد تا اینکه زمینه تغییر اساسی یعنی «موج اول» فراهم آمد و جامعه کشاورزی شکل گرفت. اولین تغییر در جامعه انسانی که به موج اول یا جامعه کشاورزی یا «عصر کشاورزی» مشهور شده است قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشکلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است. بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سی هزاره از آن، موج بعدی که به آن انقلاب صنعتی یا عصر صنعت می گویند آغاز شد هدف از موج دوم تولید مواد و ابزار کار به منظور کاهش اتکای انسان بر قدرت بازوی کار بود. عصر موج دوم هم که دوران پرتلاطمی را سپری کرده به 500 سال می رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است در موج دوم، بشر موفقیتهای شگرفی به دست آورد. اختراعات در صد سال پایانی موج دوم و به خصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل گردید و مشاغل کشاورزی را که تا آن زمان 90% کل مشاغل را شامل می شد چنان تغییر داد که در بعضی از کشورها مانند ایران این رقم به 17% و در کشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است. به مرور در پی موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد که دیگر امکان حل آن با دیدگاه قبلی امکانپذیر نبود. در حقیقت به توسعه صنعت نیاز بود تا اطلاعات بسیار بیشتری از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل گردد و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت. لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفت.

با اختراع کامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امکان اتصال چندین کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت،‌ به خصوص با مطرح شدن شبکه جهانی کامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. بنابراین اختراع کامپیوتر و به دنبال آن مطرح شدن اینترنت باعث شد که از 50 سال پیش تاکنون موج جدیدی به نام عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی شروع گردد. به طور خلاصه هدف از مومج سوم دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات (IT) مانند رایانه، شبکه های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز عصر اطلاعات بوده است. از جمله ویژگیهای منحصر به فرد موج سوم، سرعت، شتاب و حرکت آن است. وجود جنبه های کاربردی زیاد اینترنت به منظور رفع نیازهای ضروری و روزمره انسان، باعث رشد و توسعه روزافزون آن شده است در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا کرد به طوریکه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است. تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‎باشد به طوریکه از سپتامبر 2001 که تعداد کاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 کشور رسیده است. پیش بینی می‎شود تا سال 2006 تعداد کاربران اینترنت به حدود 2 میلیارد نفر و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی کره زمین دسترسی به اینترنت داشته باشند. اقتصاد جهانی در حال حاضر با سرعت زیاد به سمت اینترنتی شدن یا به بیان دیگر الکترونیکی شدن پیش می رود.

تعریف تجارت الکترونیک

به طور کلی برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارایه شده است که اغلب آنها مبتنی برتجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل می‎توان آن را به صورت «انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی» تعریف نمود. کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به این صورت تعریف نمود که: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها و اطلاعات، شامل متن صورت و تصویر مبتنی می‎باشد» تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی را شامل می‎شود.

تجارت الکترونیکی را می‎توان جنبه پیشرفته ای از مبادله الکترونیکی اطلاعات دانست مبادله الکترونیکی اطلاعات عبارت است از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار، بین سیستم های رایانه ای بر اساس یک زبان استاندارد مشترک، که با توجه به این تعریف تجارت الکترونیکی را می‎توان مجموعه ای از ارتباطات و مدیریت اطلاعات تجاری به اضافه سرویس های مربوط به آن دانست.

مزایای تجارت الکترونیک

مطابق گزارش ACTIVMEDIA درآمد از طریق اینترنت در سال 1998 حدود 25 میلیون دلار و در سال 2001 به 5/1 تریلیون دلار خواهد رسید. در تجارت الکترونیکی هزینه های بازاریابی و توزیع و سرویس دهی در مقایسه با تجارت سنتی بسیار کاهش می یابد. در این تجارت وجود واسطه ها معنائی ندارد. چون بزرگترین تولید کنندگان می‎توانند با مصرف کننده ارتباط مستقیم برقرار کنند. در حقیقت تولید کننده مشتریهای خود را می شناسد و آنها را از دست نمی دهد. مشتریها نیز با مراجعه به یک سایت سعی می کنند بعداً نیز از همان سایت خرید کنند. یک دلیل آن این است که مشتریان مایل نیستند شماره کارت اعتباری خود را دائماً در همه جا پخش کنند. البته با ایجاد پول الکترونیکی نیز این مشکل مرتفع خواهد شد.

مساله رقابت یک مساله بسیار مهم در رشد تجارت الکترونیکی است. وقتی که گروهی از این ابزار استفاده کردند، کسانی که مقاومت نشان دهند، به هیچ وجه نمی توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند و در دنیای تجارت از بین خواهند رفت. لذا شرکتها مجبورند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند.

یک مدل تجاری بدین گونه تعریف می‎شود «سازماندهی محصولات، خدمات و جریان اطلاعات و همچنین منابع درآمد و سودتولید کنندگان و خریداران» مدلهای تجاری موجود در تجارت الکترونیک متنوعند که در اینجا به 10 مورد آنها اشاره می‎شود:

1- فروشگاه های الکترونیکی (E- shope)

فروشگاههای الکترونیکی، بازاریابی اینترنتی یک شرکت یا مغازه است. در اولین گام انجام این امر به خاطر پیشبرد و ترقی شرکت و ارایه کالاها و خدمات بوده است. هر شرکتی که یک سایت اینترنتی فقط برای حضور در اینترنت ایجاد کند، می‎توان گفت که یک فروشگاه اینترنتی اولیه ایجاد کرده است (هر چند که سایت اینترنتی از نظر رابطه کاربری کاملاً پیچیده و ماهرانه باشد). امکان سفارش دادن و پرداخت به این فروشگاه الکترونیکی خیلی افزایش یافته است و اغلب با کانالهای بازاریابی مرسوم ترکیب شده است. سود و مزایای منظور شده در شرکت. درخواست ها را افزایش می‎دهد و با هزینه کمی به همه جهان فرستاده می‎شود و باعث کاهش هزینه در پیشبرد و ترقی شرکت و فروش می‎شود. سود مزایای خریداران می‎تواند در قیمت های پایین در مقایسه با پیشنهادهای مرسوم، انتخاب گسترده، و بهینه تر در خرید و ارایه آنها همراه با دسترسی 24 ساعته باشد. در جایی که مراجعه به یک فروشگاه الکترونیکی مرتباً تکرار می شود،‌ بازاریابی یک به یک، سود فروشنده و خریدار را با هم افزایش می‎دهد. درآمد فروشنده از هزینة کاهش یافته، فروش و احتمالاً تبلیغات افزایش خواهد یافت.

بیشتر سایت های اینترنتی تجاری فروشگاه های الکترونیکی (Business- to- Consumer) B2C می باشند. برای مثال (www. Fleurop.com) سایت فروش گل و یا (www. Hiss.com) که سایت فروش بلیط های هواپیما می‎باشد. یک نمونه از فروشگاه الکترونیکی (Busirneess- to- Busirness) B2B فروشگاه Merk می‎باشد که ارایه کنندة تولیدات و وسایل آزمایشگاهی است.

این فروشگاه امکان مشاهده و استفادة کاربران ثبت نشده، از بروشورهای محصولات را فراهم می‎آورد و همچنین برای مشتریان معتبر خود، امکان سفارش و پرداخت به صورت online را می‎دهد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله درمورد تجارت الکترونیک

شنبه 29 آبان 1395

دانلود مقاله درمورد تجارت الکترونیک

تعریف تجارت الکترونیکی(e- commerce)

- تجارت الکترونیکی جابه جایی همه داده های بازرگانی میان خریدار، فروشنده و دیگر سازمانها به کمک فناوری اطلاعات است.

- تجارت الکترونیکی فعالیتهای بازرگانی است که به روش دیجیتالی و از راه شبکه‌های رایانه‌ای انجام می‌گیرد. امروزه بسیاری از داد و ستدهای میان شرکتها با مشتریان، بدینگونه است.

تفاوت کسب و کارالکترونیکی و تجارت الکترونیکی

کسب و کار الکترونیکی همان تجارت الکترونیکی است. با این تفاوت که فرآیندهای داخلی، از قبیل تولید، مدیریت انبار، توسعه محصول، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، مدیریت دانش و منابع انسانی هم در کسب در کار الکترونیکی پوشش داده می‌شوند. پس دامنه کسب و کار الکترونیکی وسیع‌تر از تجارت الکترونیکی است.

سیستمهای اطلاعاتی تجاری وظیفه ای در سازمان

سازمانها به طور سنتی براساس حوزه‌‌های عملیاتی یا وظیفه‌ای مستقل از یکدیگر تقسیم‌بندی و سازماندهی شده‌اند. واحدهای سازمانی به یک سیستم و نظام خاص مانند تولید، بازاریابی، فروش و مالی مرتبط هستند. براساس همین دیدگاه و به منظور هماهنگی بین IT و بخشهای مختلف سازمان سیستمهای اطلاعاتی تجاری و وظیفه‌ای نظیر سیستمهای اطلاعاتی تولید، بازاریابی، منابع انسانی، مالی و حسابداری بوجود آمده‌اند؛ که هرکدام باعث بهره‌وری بیشتر سازمان سرعت و دقت بالاتر و ایجاد فرصتهای جدید شده‌اند. این سیستمها در هردو شرکتهای بزرگ و کوچک استفاده می‌شوند. با استفاده از این سیستمها، فناوری اطلاعات در هر بخش ساختار وظیفه‌ای وارد شده و تحولی شگرف ایجاد کرده است.

سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی

سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی تکنولوژی اطلاعات را برای حمایت از اجزاء اصلی وظیفه بازاریابی به کار می‌گیرد.

وظیفه تجاری بازاریابی شامل برنامه‌ریزی، تبلیغات و فروش کالاهای موجود در بازارهای موجود و توسعه تولیدات جدید و بازارهای جدید برای جذب بهتر مشتریان موجود و مشتریان بالقوه است. شرکتهای تجاری امروزه همزمان با تغییرات سریع محیطی از تکنولوژی اطلاعات در انجام بهتر و سریع تر وظایف بازاریابی کمک می‌گیرند. برای مثال اینترنت و اینترانت و سایتهای وب فرآیند بازاریابی تعاملی را فراهم می‌کنند به این ترتیب که مشتریان می‌توانند درایجاد، بازاریابی، خرید و بهتر کردن کالاها و خدمات با شرکتهای تجاری شریک شوند.

بازاریابی تعاملی نوعی از بازاریابی است که بر پایة نیازها و علایق مشتریان استوار است در این نوع از بازاریابی مشتریان همانند شرکایی هستند که موسسات تجاری در برنامه‌ریزی، فروش، نحوه و نوع تولید کالاها، خدمات پس از فروش از آنها نظر خواهی می‌‌کنند، اما امروزه با کمک فناوری اطلاعات این کار سریع‌تر وسهل‌تر انجام می‌شود مثلا از طریق تکنولوژیهای اینترنت شامل چت، گروههای مباحثه، فرمهای پرسشنامه‌های وب، پست الکترونیکی می‌توان با مشتریان ارتباط برقرار کرد و کالاهای جدید خود را به آنها معرفی کرد یاحتی از آنها ایده‌هایی در مورد تولید کالاهای جدید یا تغییر در کالاهای موجود بدست آورد.


فهرست مطالب:

تعریف تجارت الکترونیکی(e- commerce)
تفاوت کسب و کارالکترونیکی و تجارت الکترونیکی
سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی
مدیریت روابط با مشتری
روشهای تبلیغات و بازاریابی در اینترنت
تبلیغ با استفاده ازبنر (Banner)
سیستمهای اطلاعاتی تولید
برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP)
سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی (HRM)
مدیریت منابع انسانی و اینترنت (HRM and the Internet)
مدیریت منابع انسانی و اینترانت:
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
سیستم های متقابل سازمان
معماری کاربردهای سازمان.
انسجام کاربردهای سازمان:
سیستمها‌ی TPS:خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت تجارت الکترونیکی در اینترنت

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت تجارت الکترونیکی در اینترنت

تجارت الکترونیک چیست؟

تعریف ساده تجارت الکترونیک (E-Commerce):

به عملیات خرید و فروش اطلاعات، کالا و خدمات از طریق شبکه های رایانه ای، اینترنت وWWW گفته می شود.

تعریف کاملتر:

استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات که باعث سادگی انتقال داده‌ها بین دو طرف یک معامله تجاری می‌شود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله اجزای تجارت الکترونیکی و مدل‌های مختلف آن

شنبه 29 آبان 1395

مقاله اجزای تجارت الکترونیکی و مدل‌های مختلف آن

اجزای تجارت الکترونیکی و مدلهای مختلف آن

1-1 اجزای تجارت الکترونیکی

اجزای اصلی تجارت الکترونیکی که وجوه تمایز آن با تجارت سنتی هستند عبارت از:

الف . سیستم ارتباطی1

سیستم ارتباطی به منزله یک کانال تبادل اطلاعات عمل می کند که فروشندگان را به خریداران متصل می کند.

ب . سخت افزار2

سخت افزار از نظر فیزیکی امکان اجرای نرم افزار را فراهم آورده و آنرا با سیستم ارتباطی پیوند می دهد.

ج.نرم افزار3

نرم افزار شامل دستورات و عملکرد های لازم مرتبط با تجارت الکترونیکی است . ازجمله این دستورات می توان به موارد زیر اشاره نمود :

· ایجاد و نمای کاتالوگ و ویترینی از کالاها و خدمات دروب سایت

· ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی و انجام پروسه پرداخت

· تضمین امنیت مورد نظر درمعامله (با توجه به پروتوکلهای مشخص و موجود درسیستمهای ارتباطی )

· جمع آوری کلیه اطلاعات و موارد مربوط به تجارت الکترونیکی

· ایجاد زمینه های لازم برای انجام معامله و نقل و انتقال درخواستها و سایر اسناد تجاری

1-1-2 سیستم ارتباطی

سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را بین مشتری و فروشنده بر عهده دارد . برخلاف معاملات انجام شده درتجارت سنتی که از یک زبان شفاهی و محاوره ای استفاده می کند ، سیستم ارتباطی درتجارت الکترونیکی از یک زبان دیجیتالی واحد بهره می گیرد شکل (1-2).
شکل 1-2 سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد.

سیستم ارتباطی پهنای باند مورد نیاز برای دسترسی کاربران به شبکه جهانی وب ویا سایتهای خصوصی و همچنین امنیت مورد نیاز درمورد این که سایت مورد نظر یک سایت جهانی است یا یک سایت داخلی است و یا این که محدود بین چند شرکت است را فراهم می کند شکل (2-2).شکل 2-2 سیستم ارتباطی پل ارتباط دهنده سایتهای اینترنتی است.

درحقیقت وب شامل یک شبکه جهانی از سیستمهای هوشمند است که توسط سیستم ارتباطی به یکدیگر متصل شده اند . حتی سیستمها و دستگاههای بی سیم نیز که نسل جدید و پیشرفته سیستم های هوشمند هستند ، از طریق فناوری سیستم ارتباطی به اینترنت و شبکه های خصوصی متصل می گردند شکل(3-2).
شکل 3-2 سیستم ارتباطی بی سیم.

2-1-2 سخت افزار
لزوم وجود سخت افزار درتجارت الکترونیکی بسیار واضح است . دستگاهها و تجهیزاتی که کاربران برای اتصال به اینترنت و سایتهای تجارت الکتریکی از آنها سود می برند ، نظیر کامپیوترها یا گوشیهای موبایل و … از سخت افزارهای ضروری درتجارت الکترونیکی هستند که بدون بکارگیری آنها ، امکان اتصال به وب وجود ندارد شکل(4-2).

شکل 4-2-سخت افزار در تجارت الکترونیکی.

کامپیوترهای سرور، تجهیزات نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی آنها و تجهیزات کمکی مربوط به شبکه ، زیر ساختهای پنهان تجارت الکترونیکی راتشکیل می دهند که درظاهر دیده نمی شود شکل(5-2).

شکل 5-2 سخت افزارو کامپیوترهای سرور درتجارت الکترونیکی

3-1-2 نرم افزار

نرم افزار به مانند روح پنهان تجارت الکترونیکی است .انواع مختلفی از نرم افزارها درتجارت الکترونیکی نقس اساسی دارند که شامل سیستمهای عامل1 ، مرورگرها2، مدیریت بانکها3، انجام معاملات4 و … می باشند که البته درک چگونگی عملکرد پیچیده این نرم افزارها درکنار هم به راحتی میسرنیست . شکل(6-2).شکل6-2 نرم افزاردرتجارت الکترونیکی.

خوشبختانه ، متخصصین فن مثل نرم افزارنویسان ، معماران سیستمهای کامپیوتری و مشاوران بر این امر واقف هستند که چگونه نرم افزارهای مختلف رابرای کار هماهنگ درتجارت الکترونیکی سازگار نمایند .شکل(7-2)شکل 7-2 اجزاء نرم افزاری درتجارت الکترونیکی.

استفاده کنندگان ازتجارت الکترونیکی اگر به بهبود عملکرد و کارایی تجارت الکترونیکی توجه دارند، بایستی ارتباط با متخصصان نرم افزار راحفظ نمایند. به هر حال نرم افزارها و دو جزء دیگر تجارت الکترونیکی یعنی سیستم ارتباطی و سخت افزار به این منظور به وجود آمده اند تا سازمانهای استفاده کننده ازتجارت الکترونیکی بتوانند استراتژی و تاکتیکهای تجاری خود را مشخص نمایند شکل(8-2).شکل8-2 نرم افزار یکی از نقشهای اصلی تجارت الکترونیکی را برعهده دارد.

2-2 مدلهای مختلف تجارت الکترونیکی

درتجارت الکترونیکی مدلهای مختلفی از معاملات تجاری وجود دارد که این مدلها برمبنای شخصیت دو طرف معامله تعریف شده اند . بر این مبنا 9 مدل مختلف تجارت الکترونیکی به ترتیب زیروجود دارد:

ا.مدلB2B یا مدل تجارت شرکتها با شرکتها (Business to Business):دراین مدل فروشنده و خریدار هردو شخصیت حقوقی هستند. یعنی شرکت با شرکت یا تاجر با تاجر.

2.مدلB2C یا مدل تجارت شرکتها با مصرف کنندگان (Business to Consumer): دراین مدل فروشنده شرکت یا تاجر است و خریدار ، مصرف کننده کالا یا خدمات میباشد.

3.مدل C2C یا مدل تجارت مصرف کننده (Consumer to Consumer): دراین مدل دو طرف معامله یعنی هم فروشنده و هم خریدار هر دو مصرف کننده هستند .

4.مدل G2G یا مدل تجارت دولتها با دولتها (Goverment to Goverment): دراین مدل ، تجارت بین دولتها به عنوان فروشنده و خریدار صورت می گیرد.

5.مدل G2B یا مدل تجارت دولتها با شرکتها(Government to Businees): دراین مدل فروشنده دولت و خریدار شرکتها هستند مثل مواقعی که اطلاعات مورد نیاز درباره مناقصه ها و مزایده ها و قوانین و مقررات از دولت به شرکتها فروخته می شود.

6.مدلG2C یا مدل تجارت دولتها با مصرف کنندگان (افرا) (Government to Consumer):

در این مدل فروشنده ، دولت و خریدار اشخاص حقیقی یا مصرف کنندگان هستند مثل تعامل دولت با مشتری مراکز دولتی و ارباب رجوع.

7.مدل B2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولتها(Consumer to Goverment): دراین مدل فروشنده اشخاص حقیقی یا مصرف کننده وخریدار دولت است مثل پرداخت مالیات به دولت و انتقال شکایات و نارضایتیها از سیستم های دولتی ازمردم به دولت.

8.مدل C2G یا مدل تجارت مصرف کننده با دولت ها (consumer to Goverment): دراین مدل فروشنده اشخاص حقیقی با مصرف کنند و خریدار دولت است مثل پرداخت مالیات به دولت و انتقال شکایات و نارضایتیها ازسیستم های دولتی از مردم به دولت.

9.مدل C2B یامدل تجارت مصرف کنندگان با شرکتها (Consumer to Business): دراین مدل فروشنده مصرف کننده و خریدار شرکتها یا تجار هستند تماس مشتری با شرکتها برای درخواست اطلاعات درمورد قیمت و کیفیت کالاها و خدمات.

به طور کلی فرآیند تجارت الکترونیکی را می توان با مدل زیر که به مدل Clark معروف است نشان داد. البته این مدل بیشتر نشان دهنده عملیات G2C,G2B,B2C,B2B است و امروز به عنوان یک مدل مرجع مخصوصاً درتجارت الکترونیک B2C به کارمی رود.(شکل 9-2)

-3-2 انواع معاملات B2B

اساساً در B2B دو نوع معامله وجود دارد: خریدهای خرد خریدهای منابع استراتژیک.

خرید خرد به مواردی اطلاق می شودکه طی آنها کالاها و خدمات با نرخی که توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود، خریداری می گردند، فروشندگان و خریداران معمولاً همدیگر را نمی شناسند. معاملات سهام، معاملات کالاهای اساسی (شکر، ذرت وغیره) مثالهایی ازخریدهای خرد هستند. درمقابل خرید منابع استراتژیک، مستلزم بستن قراردادهای بلند مدت است که معمولاً توسط مذاکرات بین خریداران و فروشندگان انجام می پذیرد. خریدهای خرد ممکن است که معمولاً توسط مذاکرات بین خریداران و فروشندگان انجام می پذیرد. خریدهای خرد ممکن است با پشتیبانی شخص ثالث مقرو به صرفه شود، درحالی که خریدهای استراتژیک توسط یک زنجیره تأمین می تواند مؤثرتروکارآمدتر باشد.

3-3-2 نهادهای B2B1

نهادهای کلیدی B2B و اهمیت هر یک به شرح زیر هستند:

- شرکتهای فروشنده با دیدگاه مدیریت بازاریابی

- شرکتهای خریدار با دیدگاه مدیریت تأمین کنند وسایل

- واسطه های الکترونیکی ارائه کننده کالا که بصورت مجزا دست به عرضه کالا می زنند، مثل خدمات زنجیره تأمین.

- خط مشی های تجاری، پروتوکل مذاکرات و تعیین قیمت مثل مزایده ها، نقض مزایده ها و غیره.

- خدمات پرداخت و تهیه مکانیزمی جهت ارسال پول به فروشندهخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت های آن

شنبه 29 آبان 1395

آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت های آن

تقسیم‌بندی تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک در واقع فرآیند خرید و فروش محصولات و خدمات بر روی شبکه اینترنت می‌باشد و می‌توان آن را به چند گروه: تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یا مشتری (B2C)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (B2B) و تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده (C2C) تقسیم نمود. که در این میان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در چارچوب B2B و B2C متمرکز گردیده‌اند. هر چند در آینده فعالیت‌هایت جاری B2A و C2A نیز قابل پیش‌بینی می‌باشند که در ادامه به معرفی هر یک پرداخته شده است.

نمونه‌ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه (B2B)

بنابر عقیده متخصصین با برقراری ارتباط شبکه اینترنتی بین تولید کنندگان قطعات خودرو و سازندگان خوردو زمان تحویل خودروهای سفارش شده کاهش خواهد یافت، چرا که با انتقال سریع اطلاعات متقابل بین قطعه‌سازان از یک طرف و سازندگان خودرو از سوی دیگر با استفاده از شبکه اینترنت تحولات عمده‌ای در مراحل تحویل خودرو کیفیت و هزینه را شاهد خواهیم بود.

فهرست :

عنوان صفحه

تقسیم‌بندی تجارت الکترونیک ....................................................................... 1

نمونه‌ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه (B2B)....................................... 1

فعالیت‌های در محدوده بین بنگاه و مصرف کننده B2C....................................... 2

فعالیت‌های در محدوده C2C....................................................................... 2

فعالیت‌های تجاری B2A (Business to Administration)................................. 3

دولت الکترونیکی E_Government.............................................................. 3

مزایای دولت الکترونیک.............................................................................. 4

قوانین حقوقی حاکم بر کسب و کار الکترونیکی (e-law)....................................... 4

مزیت‌های تجارت الکترونیکی....................................................................... 6

معایب تجارت الکترونیکی............................................................................ 7

نیازها................................................................................................... 8

تجارت الکترونیکی چیست؟ (Electronic Commerce)...................................... 9

امنیت در تجارت الکترونیکی........................................................................ 9

رمزنگاری (Encryption)........................................................................ 11

رویه رمزنگاری به روش Common Key.................................................... 11

رویه رمزنگاری به روش Public Key........................................................ 12

هویت‌شناسی (Authentication)................................................................ 12

موسسات Certification Authority........................................................... 13

متدهای پرداخت الکترونیکی (Electronic Settlement).................................... 14

سیستم کارتهای اعتباری........................................................................... 15

پول الکترونیکی (Electronic Money)......................................................... 16

کارتهای هوشمند (IC Card)..................................................................... 17

پول الکترونیکی مبتنی بر شبکه (Network type)............................................ 18

سهولت بکارگیری................................................................................... 18

ایجاد یک فروشگاه بزرگ مجازی (Mall)........................................................ 19

نقش وظایف نمایندگی‌های در یک فروشگاه مجازی اینترنتی................................. 20

تدوین قوانین (Establishment of Rules).................................................. 21

محافظت ازداده‌هاواطلاعات شخصی درتجارت الکترونیکی (Protection of Privacy). 22

محافظت مصرف‌کنندگان در فرآیندهای تجارت الکترونیکی (Consumer Protection) 23

ایجاد قوانین روشن تجاری به منظور ایجاد یک بازار الکترونیکی معتبر.................... 23

سیستم خرید از طریق شبکه اینترنت (Online Shopping System).................... 24

کاربرد موسسات ذینفع در فرآیند خرید online............................................... 24

EDI پیشینه تجارت الکترونیک..................................................................... 25

مزایای استفاده از تبادل الکترونیکی اطلاعات................................................... 28

هزینه‌های استفاده از تبادل الکترونیکی اطلاعات............................................... 29

مجموعه استانداردها و ساختار تشکیلاتی EDI................................................ 30

زیرساخت‌های لازم جهت تجارت الکترونیکی (Infrastructure)............................ 31

اینترنت چیست؟...................................................................................... 32

مزایای استفاده از سرویس پست الکترونیکی (e-mail)....................................... 33

اینترنت چه کارهایی برای ما انجام می‌دهد؟..................................................... 34

چگونه به شبکه اینترنت وصل شویم؟........................................................... 34

طراحی برنامه کاربردی براساس مدل کسب و کار............................................. 35

مدل کسب و کار (Business Model).......................................................... 36

لایه معماری سیستم‌های کاربردی (Application Architecture)......................... 39

سرویس‌های اشتراکی برنامه‌های کاربردی..................................................... 40

تهیه رویدادهای کسب و کار در طراحی Business Model............................... 42

زیرساخت فنی (Technical Inrastructure)................................................. 43

قابلیت حمل (Portability)......................................................................... 43

قالیت توزیع توانایی‌های کاربردی................................................................ 48

قابلیت مقیاس‌پذیری و پیش‌بینی توسعه‌های آتی سیستم (Scaleability).................. 50

قابلیت مدیریت (Manageability)............................................................... 50

امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک.............................................................. 51

الگوریتم‌های متداول در رمزنگاری (Crypto Algorithms)............................... 53

مدیریت ارتباط با مشتریان (Customer Relationship Management)............... 56

تاریخچه کارت‌های اعتباری........................................................................ 58

بانکداری الکترونیکی در ایران ـ از تئوری تا عمل.............................................. 60

نفوذ بانکداری الکترونیکی در مبادلات پولی..................................................... 63

آشنایی بانکهای ایران با بانکداری الکترونیکی................................................... 65

آشنایی بانکهای ایران با اتوماسیون بانکی...................................................... 67

چشم‌انداز تغییرات و استفاده از تجارب.......................................................... 68

طرح جامع اتوماسیون............................................................................. 69

تاریخچه شکل‌گیری.................................................................................. 69

اهداف طرح.......................................................................................... 70

معیارهای عمده طرح جامع........................................................................ 71

الگوی انفورماتیکی طرح جامع................................................................... 71

نتیجه‌گیری............................................................................................ 72

منابع و مآخذ......................................................................................... 73خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله کامل کاربردهایی در تجارت بین الملل

جمعه 28 آبان 1395

مقاله کامل کاربردهایی در تجارت بین الملل


کاربردهایی در تجارت بین الملل

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که رابطه مبادله اشان

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

MRTf = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf = = = MRT

توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0 ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I0 متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRTf = = = MRS

است بنابراین در صورتی که قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حرکت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای کشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می کند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت کالاها بدین معناست که اگرx به خاطر ارزان بودن واردکشور شود موجب کاهش قیمت داخلی x ( Py / Px ) وکاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) که محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می کند می شود اما در بالا ثابت کردیم که این امکان وجود دارد که بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی کار راجبران کرد روش معمول چنین جبرانی این است که برصاحبان نیروی کار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع کنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی کنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه کارآیی هم در پی ندارد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 148 )
   1       2       3       4       5       ...       10    >>