X
تبلیغات
رایتل

مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار

شنبه 13 آذر 1395

مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد.

بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

طرح موضوع

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.

نوع فایل: word

سایز:75.9 KB

تعداد صفحه:26خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقایسه، قانون، تازه، پیشین، کار

بررسی NRBCs در نوزادان تازه متولد شده

شنبه 29 آبان 1395

بررسی NRBCs در نوزادان تازه متولد شده

مسئله و ضرورت توجیه و انجام تحقیق

NRBCs گویچه‌های قرمز نارسی هستند که در خون محیطی نوزادان تازه متولد شدة سالم یافت می‌شوند. بلافاصله بعد از تولد کاهشی سریع در شمارش سلولهای بنیادی خونساز عمدتاً در نوزادان سالم دیده می‌شود. افزایش شمارش NRBC بندناف بعنوان یک شاخص هیپوکسی داخلی رحمی جنین بصورت حاد و مزمن و بعنوان یک پیشگویی‌کنندة نتایج بدنوزادی پیشنهاد شده‌است (نظیر درجة آپگار پایین، اسیدمی نوزادی، نیاز به پذیرش در واحد مراقبت نوزدای و تشنج‌های نوزادی زودرس (1)).

هدف اصلی از مانیتورینگ ضربان جنین بهبود نتایج پره‌ناتال با تشخیص زودرس هیپوکسی جنین بوده است، برای این منظور مانیتورینگ قلب جنین بطور گسترده‌ای در طی زایمان در دسترس قرار گرفت (2).

از طرفی مطالعات خوب کنترل شده مشخص کرده است که روش سمع متناوب با مانیتورینگ مداوم جنینی وقتی در فواصل زمانی خاص و با نسبت یک‌به‌یک بین پرستار و بیمار انجام شود کارایی یکسان دارد (3).

بنظر می‌رسد هم افزایش NRBC بندناف و هم الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب هیپوکسی جنینی را منعکس می‌کنند. مطالعات قبلی نشان داده که در هیپوکسی جنینی شمارش NRBC در طناب نافی افزایش می‌یابد، از طرفی بین الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب و هیپوکسی جنینی رابطه وجوددارد (1).

ارتباط بین NRBC و الگوهای ضربان قلب از طریق سمع متناوب کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یکساعت آخر زایمان و شمارش NRBCs بندناف می‌باشد.

این الگوها شامل: تاکیکاردی، برادیکاردی، افت زودرس، افت‌دیررس، افت متغیر و افت طولانی می‌باشد. با توجه به اینکه مانیتورینگ جنین در این تحقیق به روش Doppler ultrasound Fetal Heart Detector و به طریق متناوب انجام می‌شود تعیین وجود یا حذف تغییرپذیری ضربان قلب و فاصلة آخرین تسریع ضربان قلب تا زایمان که در مطالعات قبلی بعنوان شاخص قابل اعتماد پیشگویی‌کنندة جنین غیرهیپوکسیک مطرح شده‌است (1) امکانپذیر نمیباشد.

بازنگری منابع و اطلاعات موجود

در مورد الگوهای ضربان قلب جنین در سیرلیبر و NRBC بندناف مطالعات متعددی صورت گرفته که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

· Jeffrey P. & Ahn در مقاله‌ای با عنوان گریچه‌های قرمز هسته‌دار؛ شاخصی برای آسفیکسی جنین در 1995 در مجلة obstet Gynecol مطالعه‌ای را برای تعیین ارتباط بین حضور NRBC و انسفالوپاتی هیپوکسیک – ایسکمیک و معایب نورولوژیک طولانی مدت نوزادی طراحی کردند. در این مطالعه NRBC بندناف نوزادان تک قل با مشکل نورولوژیک با نوزدان سالم مقایسه شدند. آنها نتیجه گرفتند که نوزادان دچار مشکل فوق سطح NRBC بالاتری داشتند. از طرفی مدت پاک‌شدن این گریچه‌ها از خون در گروه اول بیشتر بود. بنابراین نتیجه گرفتند که NRBC می‌تواند به تشخیص حضور آسفیکسی جنینی کمک کند و وقتیکه آسفیکسی نزدیک به تولد اتفاق بیفند تعداد پایین‌تری NRBC در خون حضور دارند لذا این گریچه‌های هسته‌دار می‌توانند در زمان صدمه نورولوژیک کمک کننده باشند (4).

· در مطالعة Kathleen & Kusseil در 1999 با عنوان NRBC بعنوان یک شاخص اسیدمی در نوزادان ترم ارتباط بین NRBC بندناف نوزادان ترم و دیگر شاخص‌های احتمالی هیپوکسی جنینی بررسی شد. نتیجة مطالعه این بود که شمارش گریچه‌های قرمز هسته‌دار بطور قابل توجهی در نوزادان ترم متفاوت است. افزایش NRBC با اسیدمی، مکونیوم و پذیرش NICU ارتباط داشت (5).

· Serafina &Marina در 1999 در تحقیقی با عنوان گریچه‌های قرمز زمان تولد بعنوان شاخص آسیب‌مغزی پره‌ناتال، ارزش پروگنوستیک NRBC بدو تولد در مورد نتایج نوزادی و آسیب مغزی پره‌ناتال در نوزادان در معرض خطر آسیب نورولوژیک بررسی شد. ارتباط قابل توجهی بین شمارش گریچه‌های قرمز هسته‌دار و سن حاملگی و آپگار دقیقه‌ اول، PH، base deficit، کسر O2 مصرفی، محتوی O2 خون و وزن تولد وجوددارد. نهایتاً آنها نتیجه گرفتند شمارش NRBC در زمان تولد نه فقط منعکس‌کنندة نتایج نوزادی ثانویه به هیپوکسی پره‌ناتال است بلکه اندکس قابل اعتمادی از آسیب مغزی پره‌ناتال نیز می‌باشد (6).

· Sean & Honor & Soina در مقاله‌ای با عنوان ارتباط بین NRBC و تشنج‌های زودرس نوزادی زمان آسیب نورولوژیک در نوزادان با تشنج‌های زودرس را از طریق ارزیابی سطوح NRBC بررسی کردند. آنها متوجه شدند که در گروه مبتلا سطح NRBC در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود. آنها این فرضیه را مطرح کردند که آسیب‌ نورولوژیک منجر به تشنج‌های زودرس نوزادی اغلب قبل از دورة زایمان اتفاق می‌افتد (7).

· Dollbery S. در 2000 اثر Passive Smoking را روی NRBC در حاملگی بررسی کرد. شمارش NRBC در نوزادان ترم و AGA (مناسب برای سن حاملگی) در زنانیکه در معرض سیگار به صورت غیرفعال بودند با گروه کنترل مقایسه شد. او نتیجه گرفت سیگار کشیدن غیرفعال بعنوان یک متغیر غیروابسته ارتباط مهمی با شمارش NRBC نشان می‌دهد (8).

· Dollberg S. در سال 2000 سطح NRBC جنین‌های سالم زنان مبتلا به دیابت بارداری را بررسی کرد. NRBC بندناف نوزادان LGA (سنگین‌تر نسبت به سن حاملگی) از زنان مبتلا به دیابت بارداری با نوزادان AGA زنانی با یا بدون دیابت بارداری مقایسه شدند در این مطالعه مشخص شد در گروه اول در مقایسه با دو گروه دیگر سطح NRBC بالاتر است (9).

· در سال 2001 در مطالعه‌ای شمارش NRBC در سندرم آسپیریشن مکونیوم بررسی شد. در این مطالعه نوزادان با آسپیریشن مکونیوم که علائم تنفسی داشتند با جنین‌های دچار آسپیریشن بدون علائم تنفسی و نوزادان بدون آسپیریشن مقایسه شدند سطح NRBC در گروه اول بیشتر بود (10).

اهداف اختصاصی:

1) سنجش NRBC بندناف

2) بررسی الگوهای ضربان قلب در فاز فعال زایمان (یکساعت آخر فاز فعال) از نظر تاکیکاردی، برادیکاردی، افت زودرس، افت دیررس، افت متغیر و افت طولانی از طریق روش سمع متناوب

فرضیة کلی: بین NRBC بندناف و الگوهای ضربان قلب که از طریق روش سمع متناوب بررسی می‌شوند ارتباط وجود دارد.

فرضیه‌های جزئی:

1) بیم NRBC بندناف و افت زودرس به روش سمع متناوب رابطه وجوددارد.

2) بین NRBC بندناف و افت دیررس به روش سمع متناوب رابطه وجود دارد.

3) بین NRBC بندناف و افت متغیر به روش سمع متناوب رابطه وجود دارد.

4) بین NRBC بندناف و افت طولانی به روش سمع متناوب رابطه وجود دارد.

5) بین NRBC بندناف و تاکیکاردی به روش سمع متناوب رابطه وجود دارد.

6) بین NRBC بندناف و برادیکاردی به روش سمع متناوب رابطه وجود دارد.

متغیرهای تحقیق و مقیاسهای سنجش آن

متغیر

مقیاس سنجش

واحد سنجش / تقسیمات مقیاس

NRBC

کمی گسسته

برحسب تعداد در 100 گویچه سفید در یک میدان بزرگ میکروسکوپی (HPF)

شمارش ضربان قلب

کمی گسسته

برحسب شمارش

الگوی ضربان قلب

کیفی اسمی

تاکیکاردی- برادیکاردی – افت زودرس- افت دیررس- افت طولانی- افت متغیر

سن جنین

کمی پیوسته

هفته

سن مادر

کمی‌پیوسته

سال

تعداد حاملگی

کمی گسسته

برحسب شمارش

نوع زایمان

کیفی اسمی

طبیعی/سزارین

وزن تولد

کمی پیوسته

کیلوگرم

آپگار

کمی گسسته

بر حسب نمره از صفر تا 10

جنس نوزاد

کیفی اسمی

دختر، پسر

نوع مایع آمینون

کیفی اسمی

شفاف، مکلونیومی، خونی

وضعیت بندناف

کیفی اسمی

شل، محکم، دور کدام اندام

وضعیت پرزانتاسیون

کیفی اسمی

بریچ، سفالیک، عرضی

روش و تکنیک و نحوة اجرای کار

الف) نوع مطالعه: مطالعة Cross-Sectional

ب) تکنیک جمع‌آوری اطلاعات: مشاهده و فرم اطلاعاتی

ج) روش کار: تمام بیمارانیکه جهت زایمان در بیمارستان مهدیه از یکم آبان 83 بستری شدند و دارای کرایتریاهای ورود بودند واجد شرایط شرکت در این مطالعه بودند.

کرایتریاهای ورود: تک قلو، فقدان آنومالی مادرزادی یا کروموزومی ظاهری، سن حاملگی بین 37-41 هفته براساس آخرین پریود و سونوگرافی اوایل تریمستر دوم

کرایتریاهای خروج: مادران سیگاری، چندقلو، معتاد، پره ترم، پست ترم، IUGR، SGA، LGA، دیابتی، فشار خون مزمن، بیماری قلبی مادر.

بررسی الگوهای ضربان قلب شامل تاکیکاردی، برادیکاری، افت زودرس، متغیر، دیررس، طولانی، در یک ساعت آخر مرحلة فعال زایمان به روش سمع متناوب با دستگاه اولتراسونوداپلر انجام شد. فواصل سمع در مرحلة اول فاز فعال هر 15 دقیقه و در صورت تحریک با اکسی‌توسین بدنبال هر انقباض رحمی انجام گرفت و در مرحلة دوم با خروج جنین هر 5 دقیقه و در صورت تحریک با اکسی‌توسین بدنبال هر انقباض رحمی صورت گرفت.

بیشترین الگوی غالبی که در ساعت آخر زایمان مشاهده شد یادداشت گردید. خون بندناف بلافاصله بعد از زایمان در شیشه سیتراته جمع‌آوری شد و شمارش NRBC به صورت تعداد به ازای هر 100 گویچه سفید در یک میدان دید بزرگ میکروسکوپی بعد از رنگ‌آمیزی به روش Gimsa انجام شد. تمام اطلاعات بصورت Prospective جمع‌آوری شد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، NRBCs، نوزادان، تازه، متولد، شده

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 8 مقدمه دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود... مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابرا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

594 - دانلود طرح توجیهی: فرآوری‌ و بسته‌بندی سبزیجات تازه و خردشده - 13 صفحه

جمعه 2 مهر 1395
                  دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی – فضا و ...) دارای فرمت ورد می باشد. مناسب برای شروع یک کسب و کار مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند . طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

411 - دانلود طرح توجیهی: تولید خوراک دام از پوست تازه پسته و ضایعات کشاورزی- 49 صفحه

جمعه 2 مهر 1395
                  دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی – فضا و ...) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب مناسب برای شروع یک کسب و کار مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند . طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز اول

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز اول تعداد فایل 12 عدد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیماری، شایع، تازه، مراقبت، پوست، اول

بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز دوم

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز دوم تعداد فایل 8 عدد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیماری، شایع، تازه، مراقبت، پوست، دوم

بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز سوم

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز سوم  تعداد فایل 6 عدد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیماری، شایع، تازه، مراقبت، پوست، سوم

بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز اول

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست پاور پوینت های روز اول سالن دوم که شامل (ویتیلیگو- پسوریازیس- آتوپیک درماتیت-لشمانیا-کهیر-آلوپسی آره آتا-خارش -گال و شپش) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیماری، شایع، تازه، مراقبت، پوست، اول

بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست پاور پوینت های روز اول سالن دوم که شامل (ویتیلیگو- پسوریازیس- آتوپیک درماتیت-لشمانیا-کهیر-آلوپسی آره آتا-خارش -گال و شپش) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیماری، شایع، تازه، مراقبت، پوست

بیماری های شایع و تازه های مراقبت از پوست روز دوم

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
پاورپوینت های روز دوم سالن دوم سمینار پزشکان عمومی که شامل ( بیماری های سیستمیک و پوست – درماتوفیت ها – آکنه و روزه آسه – بیماری های ویرال پوست و HIV  در پوست – بیماری های باکتریال شایع پوست – لیکن پلان – بیماری های تاولی – همانژیوم شیرخوارگی – آلوپسی آندروژنیک) ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بیماری، شایع، تازه، مراقبت، پوست، دوم

آموزش صفر تا صد برنامه ی معروف FL studio برای افراد تازه کار و حرفه ای

یکشنبه 28 شهریور 1395
    Fruity Loops Studio که در بسیاری از موارد به نام مخفف خود، اف. ال، شناخته می‌گردد نرم‌افزاری است که توسط شرکت بین‌المللی بلژیکی Imageline از سال ۱۹۹۸ پا به عرصه وجود نهاده و از آن زمان تا کنون بدون هیچ وقفه‌ای، یاری گر دوستداران موسیقی بوده است. این استودیوی موسیقی به جهت ویژگی‌های خود و در بسیاری از موارد، با ویژگی‌های نوآورانه خود، در لیست استودیوهای حرفه‌ای موسیقی قرار می‌گیرد. این فایل جامعترین آموزش قدم به قدم برنامه ی اف ال استادیو است که بنده در اختیار شما قرار دادم. قیمت این فایل نسبت به محتوای درونش ناچیزه پس اگر بدنبال یک آموزش جامع میگردید همین الان سفارش بدید . بهترین ها را از ما بخواهید فروشگاه فایل هنرآموز ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد تازه مسلمان

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:4   فهرست مطالب   { وَاللّهُ یَهْدِی مَن یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ } [البقرة : 213]وخداوند هر کسی را که بخواهد به راه راست رهنمود مینامید.   در ابتدا بگویم چیزی که من الآن به آن رسیده ام بر گرفته از یک حالت اهمال وبی مبالاتی است. داستان زندگی من از زمانی شروع می شود که هنوز به دنیا نیامده بودم ، پدر ومادرم هر دو در یکی از کشور های اروپایی دانشجو بودند . نقطه اشتراک آنها فقط در عربی بودن آنها بود ، به خاطر همین وقتی که در دوران تحصیل پدر مسلمانم از مادر مسیحیم خواستگاری می کند ، یکی از شروط او ترک دین سابق خویش وروی آوردن به اسلام بعد از ازدواج آنها در اروپا سر می گیرد. هنوز شش ماه از ازدواج نمی گذرد که مشکلات تازه شروع می شود .   مادرم اسلام را به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، تازه، مسلمان

مقالات تازه های صنعت برق

سه‌شنبه 23 شهریور 1395
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات32 عنوان صفحهموتورولتاژ بالا 1آزمایش موفقیت آمیز ترانسفورماتورهای ابر رسانایHTS 3 ژنراتوربالا 6میکرو توربینها 8ارتقاء کیفیت توان بااستفاده ازمیکروتوربینها 10ساخت ترانسفورماتورقدرت خشک 15انتقال اطلاعات مخابراتی واینترنتی توسط شبکهای قدرت 17فن آوری جدید درانتقال اطلاعات با استفاده ازخطوط برق 19دورنمای کاربرد تجهیزات ابررسانائی درشبکه های قدرت 21هدایت رعدوبرق بوسیله لیزردرژاپن 26 تأثیر طوفانهای خورشیدی برشبکه های مخابرات وقدرت 25فن آوری جدید درتشخیص کرونای خطوط انتقال درروزروشن 30   امروزه ساخت ماشین‌های الکتریکی ولتاژ بالا با استفاده از بکارگیری کابلهای ولتاژ بالا در سیم‌پیچی استاتور امکان پذیر شده است. پس از ساخت ژنراتور ولتاژ بالا اکنون شرکت ABB اکنون برای سطح ولتاژهای 20 کیلوولت تا 66 کیلو ولت با توان خروجی 45-5 مگاوات عملی شده است ک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقالات، تازه، صنعت، برق

طرح توجیه فرآوری وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده

دوشنبه 22 شهریور 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 20 )
   1       2    >>