X
تبلیغات
رایتل

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

شنبه 29 آبان 1395

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک


چکیده

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.

در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.

در شرایط مذکور پیک آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش 8/0 محاسبه شد.

واژه های کلیدی: آمانتادین ،‌ساس ،‌پلاسما

پیشگفتار

آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است

بیماری پارکینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . که 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است . ( 1 )

ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :

در پارکینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می‌ روند که دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث کاهش نوروترنسمی‌تر دو پامین در این مناطق می‌ شود . شروع معمولاً بعد از 40 سال است .

پارکینسونسیم ثانویه ، در اثر بیماریهای ایدیوپاتیک دژنراتیو ، داروها ، یا توکسین ها ایجاد می‌ شود . شایع ترین دلیل پارکینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایکوتیک و رزرپین است که بوسیله بلوک رسپتورهای دو پامین باعث پارکینسون می‌ شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواکسید کربن مسمومی‌ت با منگنز ، هیدروسفالوس ، تومورها و انفارکت هایی که مغز می‌انی را تحت تأثیر قرار می‌ دهند . ( 1 )

داروهایی که سبب ایجاد سندرم پارکینسونیسم می‌ شوند یا آنتاگونیست رپستورد و دوپامین هستند ( مثل داروهای آنتی سایکوتیک ) ، یا سبب تخریب نورونهای دوپا منیرژیک در نیگرو استر یا تال می‌ شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )

علائم و نشانه های بالینی :

در ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماران ، بیماری بی سرو صدا و غافلگیرانه با ۴ تا ۸ HZ ترمور ( Pill – rolling ) یک دست شروع می‌ شود . ترمور و لرزش در حال استراحت بیشترین مقدار است و در حال حرکت کمتر می‌ شود . و در هنگام خواب ناپدپد می‌ شود . و با فشارهای روحی و خستگی بیشتر می‌ شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌ گیرند . و به همین ترتیب فک ، زبان ، پلک هم می‌ توانند تحت تأثیر قرار بگیرند . اما صدا لرزش پیدا نمی‌ کند . در خیلی از بیماران فقط ریجیدیتی رخ می‌ دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتی پیشرفت می‌ کند و حرکات کند می‌ شود . ( برادی کاردی ) یا کم می‌ شوند ( هیپوکینزیا ) و یا شروع حرکات سخت می‌ شود ( آکینزیا ) .

که سختی و هیپوکینزی ممکن است منجر به درد و احساس خستگی شوند . صورت شبیه ماسک می‌ شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها که ممکن است بادپرسیون اشتباه شود . راه رفتن مشکل می‌ شود . فرد به این سو و آن سو حرکت می‌ کند و خودش را می‌ کشد . قدم ها کوتاه و بازوها در کنار کمر ثابت اند و حرکت نمی‌ کنند. ( ۱ )


فهرست مطالب

چکیده
Abstract:
پیشگفتار
ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :
علائم و نشانه های بالینی :
درمان
داروهای مورد استفاده ( ۱ و ۳ )
فصل اول
آمانتادین
۱ ـ ۱ ـ ویژگیهای فیزیکوشیمی‌ایی
آمانتادین
آمانتادین هیدروکلراید
۲ ـ ۱ ـ فارماکوکینتیک :
۳ ـ ۱ فارماکولوژی
۴ ـ ۱ عوارض جانبی
۵ ـ ۱ تداخل دارویی
۶ ـ ۱ شکل دارویی و مورد مصرف
موارد مصرف عنوان نشده :
۷ ـ ۱ موارد منع مصرف و احتیاط
۸ ـ ۱ غلظت درمانی
۹ ـ ۱ سمیت
فصل دوم
مقدمه
۱ ـ ۲ کروماتوگرافی گازی
۲ ـ ۲ مزایایی کروماتوگرافی گازی
۱ ـ سرعت
۲ ـ تجزیه کیفی
۳ ـ تجزیه کمی‌
۴ ـ حساسیت
۳ ـ ۲ اجزای گاز کروماتوگرافی
۱ ـ ۳ ـ ۲ گاز حامل
۲ ـ ۳ ـ ۲ محل تزریق نمونه
۳ ـ ۳ ـ ۲ ستون ها
ب ـ ستون های مویی ( Capillary columns ) :
۴ ـ ۳ ـ ۲ آشکار سازها :
۱ ـ آشکارساز یونیزاسیون شعله ای :
۲ ـ آشکار ساز هدایت گرمایی :
۳ ـ آشکار ساز جذب الکترون :
فصل سوم
روش های آنالیز
۱ ـ ۳ روش های آنالیز
۱ ـ ۱ ـ ۳ شناسایی و روشهای رنگ سنجی
۲ ـ ۱ ـ ۳ تیتراسیون
۳ ـ ۱ ـ ۳ اسپکترومتری
۴ ـ ۱ ـ ۳ کروماتوگرافی لایه نازک
۵ ـ ۱ ـ ۳ گاز ـ مایع کروماتوگرافی ( GC )
۶ ـ ۱ ـ ۳ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC )
۷ ـ ۱ ـ ۳ الکتروشیمی‌
۸ ـ ۱ ـ ۳ فلورسانس اسپکترومتری
۲ ـ ۳ بازنگری مقالات آنالیز پلاسمایی آمانتادین هیدروکلراید
۳ ـ ۳ ـ طراحی روش GC جهت آنالیز آمانتادین در پلاسما
۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ستون
۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ نوع ستون
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ دمای ستون
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ انتخاب استاندارد داخلی
۳ – ۳ ـ ۳ ـ حلال استخراجی
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌
۱-۴-۳-۳- خصوصیات خون و انواع روشهای استخراج
ملاحظات
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ روش مورد استفاده در آزمایش
۴ ـ ۳ ـ تعیین مقدار آمانتادین هیدروکلراید در سرم
۱ ـ ۴ ـ ۳ دستگاهها ، وسایل و مواد مورد نیاز
۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ دستگاهها و وسایل مورد نیاز
۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ مواد مورد نیاز
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ‌ شرایط کروماتوگرافی
۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌
۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌
۵ ـ ۴ ـ ۳ ـ ارزیابی تغییرات درون روزی و بین روزی
۶ ـ‌ ۴ ـ ۳ ـ درصد بازیافت آمانتادین
فصل چهارم
نتایج و بحث
۱ ـ ۴ ـ کروماتوگرام و زمان بازداری
۲ ـ ۴ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌
۳ ـ ۴ نتایج ارزیابی اعتبار روش و تغییرات درون روزی و بین روزی
۴ ـ ۴ ـ‌ تعیین محدوده قابل شناسایی و پائین ترین حد قابل تعیین مقدار توسط روش آنالیز
۵ ـ ۴ ـ تعیین درصد بازیافت آمانتادین
Refrencesخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کنترل بیولوژیک آفات

دوشنبه 24 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه28 کنترل بیولوژیک آفات انسان در عصر حاضر با مسائل زیادی در ارتباط با تلفات محصولات کشاورزی رو به رو است. خشکسالی، تنش حرارتی و شرایط نامناسب انبارداری می‌توانند از جمله عومل مهم ، به از بین رفتن این محصولات منجر شوند، اما شاید بتوان گفت؛ نقش آفات و بیماری‌های گیاهی در این میان برجسته‌تر است و هر ساله مقادیر زیادی از انرژی کشاورزان رامی گیرد ودر عوض خسارت هنگفتی نصیبشان می‌شود. به گزارش گیاهپزشکان ایران و به نقل از ایسنا، کشورهای توسعه یافته با بهره گرفتن از خرد، دانش و فناوری‌ نوین توانسته‌اند تا حد زیادی از خسارات آفات و بیماری‌های در امان باشند تا جایی که بسیاری از این کشورها اکنون با مساله مازاد تولید مواجه‌اند. این در حالی است که که کشورهای در حال تو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کنترل بیولوژیک آفت

دوشنبه 24 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه54 فهرست مطالب تاریخچه علم بیولوژیک :   مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (IPM) :   روشهای کلی کنترل بیولوژیک :   اهداف مبارزه بیولوژیک :           معرفی ( ورود ) دشمنان طبیعی جدید :       انبوه سازی ( افزون سازی ) :       حشرات پارازیتوئید :   گروه های اصلی پارازیتوئیدها :   دوبالان :   مرفولوژی :     کنترل بیولوژیک آفت در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد . این تلاش ها ادامه داشته و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرار گرفته است .       تعریف کنترل بیولوژیک :   کنترل بیولوژیک یعنی استفاد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کود بیولوژیک

شنبه 22 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه202   پیشگفتار   گرچه استفاده ازکودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسانبا استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می‌شده است، ولی بهره‌برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد. اگر چه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است، ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی به‌وجود آورده است، استفاده از آنها در کشاورزی مجدداً مطرح شده‌است. بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد، از جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی نیز مثمر ثمر واقع شده و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب و مطلوب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، بیولوژیک

تحقیق در مورد کود بیولوژیک

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه202   پیشگفتار   گرچه استفاده ازکودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسانبا استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می‌شده است، ولی بهره‌برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد. اگر چه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است، ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی به‌وجود آورده است، استفاده از آنها در کشاورزی مجدداً مطرح شده‌است. بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد، از جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی نیز مثمر ثمر واقع شده و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب و مطلوب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، بیولوژیک

تحقیق درباره آشنایی با درمان بیولوژیک زنبوران عسل

جمعه 2 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه                    مدیریت بیولوژیک : مدیریت بیولوژیک زنبوران عسل پدیده جدیدی نیست . اصولاً شبیه شیوه زنبور داری پدران ماست که در گذشته اجراء میشده است . در برنامه های دراز مدت معالجه و کنترل بیولوژیکی ، داروهای شیمیایی ,که امروزه به سادگی در درمان بیماریها، آفات و انگلهای زنبور عسل بکار میروند ، جایی ندارند. ناآرامی و ناراحتی کلنی , یک نشانه مهم و یک علامت است که متعاقب شروع پدیده دفاعی کلنی , آغاز میشود. برای شروع معالجه بیولوژیکی زود هنگام, تشخیص این علایم, اهمیت دارد. علایم مختلف بیماریها , آفات و انگلهای زنبور عسل را نباید با دیدگاه منفی نگریست, با آغاز پدیده دفاعی کلنی , ایجاد گردیده و تلاشی در جهت درمان و حفظ تعادل کلنی میباشد. آگاهی زنبورداران از این موضوع , مانع از انجام درمان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مبارزه بیولوژیک

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
مبارزه بیولوژیک   این پروژه که صحفه آرایی و دیزاین هم شده است درمورد مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار و طرز استفاده از زنبور تریکو گرما برای مبارزه با آن برای ارائه به استاد مربوطه........ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مبارزه، بیولوژیک

55 - دانلود طرح توجیهی: تولید بیولوژیک پنی سیلین جی - 44 صفحه

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
                  دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی – فضا و ...) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب مناسب برای شروع یک کسب و کار مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند . طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک

دوشنبه 29 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه می باشد. در سالهای اخیر کاربردهای زیست‌ فناوری و پزشکی فناوری میکرو ونانو (که معمولا از آن به عنوان سیستم‌های میکروی الکتریکی مکانیکی پزشکی یا زیست‌ فناوری‎ (BioMEM) 1 ‏ نام برده می‌شود) به‌صورت فزاینده‌ای رایج شده است و کاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا کرده است. در حین این که تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضی از این کاربردها تجاری هم می‌شود. در این مقاله پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را مرور کرده و خلاصه‌ای از جدیدترین مطالب در حوزه ‏ BioMEM ‎‏ را با تمرکز روی تشخیص و حسگرها ارائه می‌شود.‏ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک

شنبه 27 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه می باشد. در سالهای اخیر کاربردهای زیست‌ فناوری و پزشکی فناوری میکرو ونانو (که معمولا از آن به عنوان سیستم‌های میکروی الکتریکی مکانیکی پزشکی یا زیست‌ فناوری‎ (BioMEM) 1 ‏ نام برده می‌شود) به‌صورت فزاینده‌ای رایج شده است و کاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا کرده است. در حین این که تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضی از این کاربردها تجاری هم می‌شود. در این مقاله پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را مرور کرده و خلاصه‌ای از جدیدترین مطالب در حوزه ‏ BioMEM ‎‏ را با تمرکز روی تشخیص و حسگرها ارائه می‌شود.‏ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد زنبور تریکوگراما مبارزه بیولوژیک

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه18 فهرست مطالب زنبور تریکوگراما(Trichogramma Spp)                          2     جمع آوری زنبورهای تریکوگراما از طبیعت                              5   پرورش لاروهای جمع آوری شده کرم قوزه پنبه                        6    جمع آوری شفیره کرم قوزه از طبیعت        & ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کنترل بیولوژیک آفات

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه28 کنترل بیولوژیک آفات انسان در عصر حاضر با مسائل زیادی در ارتباط با تلفات محصولات کشاورزی رو به رو است. خشکسالی، تنش حرارتی و شرایط نامناسب انبارداری می‌توانند از جمله عومل مهم ، به از بین رفتن این محصولات منجر شوند، اما شاید بتوان گفت؛ نقش آفات و بیماری‌های گیاهی در این میان برجسته‌تر است و هر ساله مقادیر زیادی از انرژی کشاورزان رامی گیرد ودر عوض خسارت هنگفتی نصیبشان می‌شود. به گزارش گیاهپزشکان ایران و به نقل از ایسنا، کشورهای توسعه یافته با بهره گرفتن از خرد، دانش و فناوری‌ نوین توانسته‌اند تا حد زیادی از خسارات آفات و بیماری‌های در امان باشند تا جایی که بسیاری از این کشورها اکنون با مساله مازاد تولید مواجه‌اند. این در حالی است که که کشورهای در حال تو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کنترل بیولوژیک آفت

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه54 فهرست مطالب تاریخچه علم بیولوژیک :   مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات (IPM) :   روشهای کلی کنترل بیولوژیک :   اهداف مبارزه بیولوژیک :           معرفی ( ورود ) دشمنان طبیعی جدید :       انبوه سازی ( افزون سازی ) :       حشرات پارازیتوئید :   گروه های اصلی پارازیتوئیدها :   دوبالان :   مرفولوژی :     کنترل بیولوژیک آفت در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد . این تلاش ها ادامه داشته و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرار گرفته است .       تعریف کنترل بیولوژیک :   کنترل بیولوژیک یعنی استفاد ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد کود بیولوژیک

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه202   پیشگفتار   گرچه استفاده ازکودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسانبا استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می‌شده است، ولی بهره‌برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد. اگر چه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است، ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی به‌وجود آورده است، استفاده از آنها در کشاورزی مجدداً مطرح شده‌است. بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد، از جنبه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی نیز مثمر ثمر واقع شده و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب و مطلوب ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، بیولوژیک

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

جمعه 26 شهریور 1395
آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است بیماری پارکینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . که 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار می‌ دهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است . ( 1 ) ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی : در پارکینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می‌ روند که دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث کاهش نوروترنسمی‌تر دو پامین در این مناطق می‌ شود . شروع معمولاً بعد از 40 سال است . پارکینسونسیم ثانویه ، در اثر بیماریهای ایدیوپاتیک دژنراتیو ، داروها ، یا توکسین ها ایجاد می‌ شود . شایع ترین دلیل پارکینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایکوتیک و رزرپین است که بوسیله بلوک رسپتورهای دو پامین باعث پارکینسون می‌ شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواکسید کربن مسمومی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 22 )
   1       2    >>