X
تبلیغات
رایتل

بررسی اسید لاکتیک درس بیوفیزیک مهندسی پزشکی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اسید لاکتیک درس بیوفیزیک مهندسی پزشکی


* معرفی

- چشم انداز تاریخی

- خصوصیات فیزیکی و شیمیائی

* تکنولوژی تهیه و تولید

- میکروارگانیسم‌ها و مواد خام

· میکروارگانیسم‌ها

· مواد خام

- فرآیند تخمیر

· محفظه بلند و پیوسته غلظت و جمع‌آوری در راکتورها

- فرآیند بهبود

· فلیتراسیون، رفتار کربنی و تبخیر

· کریستال کردن Caleium Lactate

· تقطیر مایع

· تقطیر استرهای شیر

· فرآیندهای دیگر بهبود

- تهیه به صورت ترکیبی

* اقتصاد

- سایز بازاری، تولید کنندگان، قیمت‌ها

- استفاده و کارکردها

* خلاصه


* معرفی

چشم انداز تاریخی:

اسید لاکتیک (2 تا هیدورکسی پروپانیک اسید+ 2 تا هیدورکسی پروپیونیک اسید) به لحاظ ساختاری یک هیدورکسی اسید است که به وفور در طبیعت یافت می‌شود. اولین بار به صورت تجاری در سال 1894 توسط چارلز ای آوری[1] در لیتون[2] ماساچوست[3] امریکا تهیه و تولید شد. این تولید در نیل به هدف فروش Calcium Lactate به عنوان جانشینی برای خامه‌ی تارتار در پودر نان پزی موفق نبود.

اولین کارکردهای موفق آن در صنعت چرم و منسوجات در سال 1894 آغاز شد (گریت[4] و 1930) تولید سالانه در آن دوره حدود 5000 کیلوگرم بود. در سال 1942 حدود نیمی از تولید سالانه‌‌ی آمریکا که حدود 106* 7/2 کیلوگرم بود به مصرف صنعت چرم می‌رسید و 20% آن به مصرف صنایع غذائی (فیلاچیون[5] و 1952).

تولید آمریکا طی جنگ جهانی دوم به اوج خود یعنی 106* 1/4 کیلوگرم در سال رسید اما پس از آن به 106* 3/2 کیلوگرم تنزل کرد. یک بازار سالانه‌ی 106* 90 کیلوگرمی (یندل[6] و آریز[7]) در صنعت پلاستیک در اواخر دهه پنجم و اوایل دهه‌ی ششم قرن نوزدهم پیش‌بینی شد که این پیش‌بینی منجر به یک تحقیق و بررسی وسیع اما ناموفق در جهت کاهش هزینه و افزایش خلوص تولید شد.

یک دهه بعد، نیاز به یک حرارت ثابت برای اسید لاکتیک در جهت تولید Stearoy 1-2- lactylates در صنعت شیرینی‌پزی دری به سوی تولید ترکیبی اسید لاکتیک گشود. (آنون[8]، 1963).

تولید جهانی سال 1982 به سرعت به 106* 28-24 کیلوگرم رسید. بیش از 50% اسید لاکتیک تولیدی در صنایع غذائی به عنوان ماده جلوگیری از فساد غذائی استفاده می‌شد، تولید Stearoyl –2- lacty lates نیز 20% تولید اصلی را در برمی‌گرفت و بقیه‌ی تولید سالانه در صنعت داروسازی و یا سایر کاربردهای منتوع صنعتی به مصرف می‌رسید. تخمیر نیز به سرعت برای تولید نیمی از کل تولید جهانی استفاده شد.

خصوصیات فیزیکی و شیمیائی

نخستین بار اسید لاکتیک توسط اسکیل[9] در سال 1780 از شیر ترش گرفته شد (لاک وود[10]، 1965). خصوصیات فیزیکی و شیمیائی اسید لاکتیک به طور وسیعی توسط هالتون[11] مورد بررسی قرار گرفته است. اسیدلاکتیک به دوفرم فعال قابل نمایش وجود دارد. لاک وود بیان کرد اگر چه شکل (+)L دکسوترو روتاتوری[12] به نظر می‌رسد، اما ممکن است واقعاً به صورت لوروتاتوری[13] باشد یعنی همانگونه که در نمکها و استرهاست واژگونی آشکار در چرخش قابل نمایش ممکن است به واسطه شکل‌گیری پل اکسیداتلین بین اتم‌های کربن 1و2 به وسیله‌ی جابه‌جائی تاتومریک گروه هیدورکسیل روی اتم کربن 2 به گروه رادیکال کربوکسیل کربن 1 باشد. نمک‌ها و استرهای +L اسیدلاکتیک نمی‌توانند این حلقه‌ی اپوکسید را تشکیل دهند ولذا لوروتاتوری هستند ایزومر (+)L (سارکولاکتیک اسید، پارالاکتیک اسید) در انسانها وجود دارد اما هر دو ایزومر (+)L و (-)D در سیستم‌های بیولوژیکی یافت می‌شود. برخی از خصوصیات عمومی اسیدلاکتیک در جدول 1 آمده است:

جدول 1- خصوصیات فیزیکی و شیمیائی اسیدلاکتیک

08/90

وزن مولکولی

Cْ54 – 8/52

Cْ33 – 8/16

نقطه ذوب (+)L یا (-)D

Cْ82 در mm Hg 5/0

Cْ14 در mm Hg 14

نقطه‌ی جوش

4-10* 37/1

ثابت تفکیک (Ka در ْ25C)

1-Kjmol 1361

گرمای احتراق

1-1-J mol 190

گرمای ویژه (Cp در ْ20C)

اسید لاکتیک‌هایی که از نظر خلوص درجه‌ی بالائی دارند و فعال نیز هستند می‌توانند کریستال‌ اسامی مونوکلینیک بی‌رنگی را تشکیل دهند (لاک وود).

اسیدلاکتیک به هر نسبتی قابل حمل است، خود استری شدن آنها به دلیل گروههای هیدورکسیل و کربوکسیل موجود در آنهاست.

اسیدلاکتیک ممکن است تشکیل یک دایمر سیلسیک (لاکتید) و یا پلیمرهای خطی‌ای با فرمول کلی H[OCH(CH3) CO]n OH دهد.

فیلاچیون و فیشر[14] در سال 1944 نسبتها، خصوصیات و ساختار شیمیائی پلیمرها را مورد بررسی قرار دادند. اسید لاکتیک ممکن گاهی اوقات مثل یک اسید آلی عمل کند، دقیقاً مثل یک الکل آلی و نیز می‌تواند در واکنش‌های شیمیائی گوناگون و متنوعی نیز شکایت کند.

تصفیه سازی، عملکرد و تبخیر

یکی از شیوه‌هایی که از نظر اقتصادی مناسب بوده و اسیدلاکتیک تولید می‌کند به تخمیر شکرهای خالص با حداقل اندازه تغذیه نیتروژن تاکید دارد. از این رو بوسیله استفاده از ذخائر غذایی خالص، مراحل بازیافت آسان می‌شود. جزئیات بیشتر این مراحل بوسیله (1952)Insleep و دیگران ارائه شده است و مراحل مشابه که بوسیله شرکت Clintin استفاده شده است از طریق (1944) Peckham بررسی شده است. ممکن است مراحل برای تولید فنی یا درجه غذایی اسید استفاده شود. بعد از تخمیر فعالیت‌های کربنی سبزی برای سفید کردن لاکتات کلسیم برای تولید درجه غذایی اسید به کار برده می‌شود. هیچگونه عملکرد کربن برای درجه فنی استفاده نمی‌شود. سپس لاکتات کلسیم به 37% تجمع در Cْ70 و atm57/0 تبخیر می‌‌شود. سپس تجمع لاکتات با 36% سولفوریک اسید، اسیدی شده و سولفات کلسیم از طریق فیتلر برداشته شده و به مایع تخمیر فرستاده می‌شود. فیلتر اسید با (اسید تصفیه شده) با فعالیت کربن در بخش اول برخورد کرده و

کربن 3 و4 عمل می‌کنند. کربن از این مرحله رد می‌شود. اسیدلاکتیک از 8 به 52% یا 82% در تبخیرکننده استیل بدون رنگ 316 تبخیر می‌شود. درجه فنی اسید به 50% یا 80% رقیق شده و در صورت لزوم با سولفات سدیم برای برداشتن فلزات سنگین عمل می‌کنند. درجه خوراکی اسید رقیق شده از 50 یا 80 درصد می‌باشد. برای بار سوم با کربن فعال سفید شده و با سودیوم سولفات برای برداشتن فلزات سنگین برخورد می‌کند. سپس برای بار چهارم قبل از بسته‌بندی شدن با کربن سفید شوند. ساختارهای دیگر نیز برای برخوردهای کربن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلزات سنگین می‌تواند از طریق مبادله یونی برداشته می‌شود که ممکن است برای برداشتن اسید آمینه موجود استفاده شود. (1959، Machell)

فلزات سنگین نیز می‌توانند از طریق استوکیتتری کلسیم یا سدیم اضافی برداشته شوند. در حال حاضر استفاده از این مراحل کاملاً‌ شناخته شده نمی‌باشد.


سایر فرایندهای بهبود

اسید لاکتیک توسط رونشینی اسید لاکتیک بر روی رونشین های جامد یا رونشین سازی لاکتات بر روی رزین های مبادله یون بهبود می یابد. لوئیس آیوسواس آ (اسپانیا) برای بهبود اسید لاکتیک از لحاظ تجاری، از مبادله یون یا فرایند استخراج مایع به مایع استفاده می‌کند. اما هیچ یک از جزئیات فرایند، شناخته شده نمی باشند. سوگیموتو و دستیارانش، فرایندی را برای تولید اسید لاکتیک بوجود آوردند که در آن رزین های بسیار اسید و یون قلیایی برای جداسازی اسید از آب مورد استفاده قرار می گرفت.

هفت راه دیگر برای خالص کردن اسید لاکتیک وجود دارد اما هنوز استفاده تجاری نشده است. Claborn , Smith در (1939) و Molini (1959) در مورد چند مورد از این روشها بحث کرده اند. لاکتیک مگنزیم یا مس ‌ممکن است دوباره متبلور می شود و در آب حل نمی شود. مس ممکن است ترکیب شود با سولفید هیدروژن و منیزیم با سولفید منیزیم ترکیب می شود. درجه خوراکی می تواند تولید شود به وسیله اکسید شدن جداگانه مایعی که شامل اسید آزاد و یا نمک لاکتیک است. برنامه های متفاوت تقطیر که باعث ایجاد بخار، هوای داغ و گازهای بی کنش و خلاء می شود با موفقیت به دست می آید. Dxy , Krumphanzel (1964) از اکستره دیالیز برای از بین بردن مداوم اسید لاکتیک از طریق تخمیر استفاده کردند. دیگر انواع در حال حرکت در تخمیر مشکلات دیگر هستند. 4. 2. 38 صنعت ترکیبی. صنعت ترکیب اسید لاکتیک در حالت تجاری حدود 1963 در ژاپن شروع شد و هر زمان در ایالات متحده امروزه این دو کشور به ندرت 50 درصد از اسید لاکتیک جهان را تولید می کنند. تولید ترکیبی اسید لاکتیک براساس هیدرولایز لاکتیک با استفاده از اسید قوی نظیر HCL انجام می گیرد.


نمک آمونیوم به عنوان یک محلول جنبی می باشد. لاکتونیتریل هم به عنوان محصول جانبی هیدرولیز استی تیلن از سنتز اکرونیتریل به دست می آید اما از هیدروژن و استالدهید گرفته می شود.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

جمعه 14 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

جمعه 14 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

جمعه 14 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

جمعه 14 آبان 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله بیوفیزیک

یکشنبه 18 مهر 1395
بسیار شنیده‌ایم که واژه‌های مختلفی همراه واژه فیزیک آمده و به سری مطالعات خاص اطلاق شده است. از آن جمله می‌توان به علوم فیزیک محیط زیست ، متافیزیک ، فیزیک هوا فضا ، فیزیک انرژی‌های بالا و ... اشاره کرد. در واقع هر کدام از اینها به نحوی به علم گسترده فیزیک مربوط است. می‌دانیم که «فیزیک» در لغت به معنی « طبیعت » است و بیشتر در مورد آنچه که با حواس خود از جهان طبیعت در می‌یابیم، مربوط می‌شود. به بیان دیگر ، علم فیزیک قوانین موجود در جهان طبیعت را شناسایی و کشف نموده و از آنها در جهت بهبود وضعیت زندگی انسان بهره می‌گیرد . اما بهره گرفتن از قوانین موجود و کشف شده ، در شاخه‌های مختلف و به روشهای گوناگون صورت می‌گیرد. به عنوان مثال ، در فیزیک هوا فضا با استفاده از این قوانین می‌توان در هدایت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، بیوفیزیک

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

چهارشنبه 7 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روش های بیوشیمی و بیوفیزیک - سعید رضایی زارچی - زیست پیام نور

شنبه 3 مهر 1395
کتاب روش های بیوشیمی و بیوفیزیک تالیف دکتر سعید رضایی زارچی  در این کتاب ابتدا مختصری در مورد مبانی فیزیکی روشهای مورد استفاده و خصوصیات آنها پرداخته شد ه و سپس روشهای رایج بیوفیزیکی و بیوشیمیایی با دید کاربرد زیستی آنها بررسی شده است. کتاب حاضر دارای هفت فصل می باشد، که در فصل اول الکتروفورز و کروماتوگرافی و مبنای این روش توضیح داده شده است . در فصل دوم روش تهنشینی بعنوان یکی از روشهای رایج در علوم زیستی با بیان اهمیت آن آورده شده است . در فصل سوم و چهارم بترتیب طیف الکترومغناطیسی و مرئی و فرابنفش با دید بیوفیزیکی توضیح داده شده است .با توجه به اهمیت فسفرسانس و فروئورسانس در زیست شناسی مبانی این روش ها در فصل 5 آورده شده است .با توجه به اهمیت طیفنگاری در مطالعه ساختارهای مولکولهای بیولوژیکی در فصول ششم، هفتم و هشتم مبانی و اصول انواع طیفسنجیها که بترتیب شامل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها

شنبه 27 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه39 فهرست مطالب فاکتورهای کنترلی جریان کربن کربن جذبی گیاهان برای خاک زمینهای گرامینه‌ای گیاهان هالوفید سوزاندن جنگل کاری بقایای گیاهی مفاهیم بیوفیزیک جریان کربن در دیم‌کاریها مقدمه:   فرآیندهای جریان کربن در خاکها قسمتی از چرخه کربن جهان را تشکیل می‌دهد. جابجایی کربن میان خاک و محیط روی زمین، دو جهتی و به طور متوالی ذخیره کربن در خاک به تعادل میان فرآیندهای مخالف هم (تجمع و کاهش) بستگی دارد. این ذخیره کربن خاک در واقع فعال است و نه تنها کربن به طور دائمی به خاک وارد و خارج می‌شود کربن خاک میان گروههای مختلف و دسته‌های مختلف گسترده مغناطیسی شده تقسیم می‌شود. همچنین کربن خاک درماده آلی زنده خاک به عنوان یک ذخیره ساکن و بخشی از آن در پدیده دیگری بعنوان چرخه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید