X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت محیط برنامه نویسی

شنبه 13 آذر 1395

پاورپوینت محیط برنامه نویسیمنوی FILE

ایجاد فایل جدید (FILE NEW)

با انتخاب این گزینه یک پنجره جدید که شما قادر به نوشتن برنامه در آن هستید ایجاد می شود .

باز کردن فایل (OPEN FILE )

با انتخاب این گزینه شما قادر به فراخوانی فایلی که در حافظه موجود است می باشید .

BASCOM فایلها را بصورت استاندارد ASCII ذخیره می کند .بنابراین شمکا می توانید از ویرایشگری مثل NOTEPAD برای نوشتن برنامه استفاده کنید و سپس آنرا به محیط انتقال دهید.

بستن فایل CLOSE FILE ) )

این گزینه پنجره برنامه فعال را می بندد . اگر در فایل تغییری ایجاد کرده اید ابتدا باید قبل از بستن آن را ذخیره نمایید .

ذخیره فایل (FILE SAVE )

با این گزینه شما قادر به ذخیره فایل بصورت ASCII در کامپیوتر خواهید بود .

ذخیره کردن بعنوان (FILE SAVE AS )

با این گزینه قادر خواهید بود فایل موجود را با نام دیگر ذخیره کنید.

نمایش پرینت فایل (FILE PRINT PREVIEW )

این گزینه نشان می دهد که فایل متنی موجود برنامه در هنگام پرینت به چه صورت خواهد بود .

پرینت فا یل (FILE PRINT )

با این گزینه شما می توانید فایل موجود در برنامه را پرینت نمایید .

بستن فایل CLOSE FILE ) )

با این گزینه شما قادر خواهید بود از محیط BASCOM خارج شوید ولی در صورتی که شما در برنامه تان تغییری داده اید و آن را ذخیره نکرده اید , پیش از خروج هشدار میدهد.


منوی EDIT

EDIT UNDO

با این گزینه شما می توانید دستکاری اخیرتان در برنامه را از بین ببرید .

EDIT REDO

با این گزینه شما می توانید دستکاری اخیرتان را که از بین برده بودید دوباره برگردانید .

EDIT CUT

با این گزینه شما می توانید متن انتخاب شده را بریده و به محل جدیدی انتقال دهید .

EDIT COPY

با این گزینه شما می توانیدمتن انتخاب شده را کپی کرده و به محل جدیدی انتقال دهید .

EDIT PAST

با این گزینه شما می توانید متنی را که قبلا COPY یا CUT کرده بودید در محل مورد نظر بچسبانید .

EDIT FIND

با این گزینه شما می توانید متنی را در برنامه تان جستجو کنید .

EDIT FIND NEXT

با این گزینه شما می توانید متن مورد جستجو را دوباره جستجو نمایید .

EDIT REPLACE

با این گزینه شما می توانید متنی را جایگزین متن موجود در برنامه نمایید یعنی در قسمت TEXT TO FIND متن مورد جستجو که باید توسط متن دیگری جایگزین شود را تایپ کنید و در قسمت REPLACE WITH متنی را که باید جایگزین شود تایپ می کنیم .

EDIT GOTO

با این گزینه شما می توانیدمستقیما و به سرعت به خط دلخواهی بروید .


نوار ابزار در این محیط

RUN

با فشردن این دکمه شبیه سازی آغاز می شود .

PAUSE

باعث توقف موقت شبیه سازی می شود و با فشردن دکمه RUN شبیه سازی ادامه پیدا می کند .

STOP

باعث توقف کامل شبیه سازی برنامه جاری می شود .

STEP INTO CODE

با استفاده از این دکمه می توان برنامه را خط به خط اجرا نمود و هنگام فراخوانی توابع به داخل آنها رفته و مراحل اجرای آنها را بررسی کرد . این کار را با فشردن کلید F8 نیز می توانید انجام دهید .بعد از هر بار اجرای این دستور شبیه سازی به حالت PAUSE می رود .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

چهارشنبه 10 آذر 1395

فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

فهرست مطالب

صفحه عنوان

مقدمه

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

فصل اول – مفهوم و مبنا

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر

گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

ضمایم

منابع و مآخذ

گفتار سوم: امنیت ملی

گفتار چهارم: نظم عمومی

گفتار پنجم: اخلاق

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

نوع فایل: word

سایز:298 KB

تعداد صفحه: 118خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: فضآزادی، برنامه، ماهواره، ای

پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی


تعاریف برنامه ریزی


فرآیند تعیین فعالیت های مناسب در آینده، با کاربرد مجموعه ای از گزینش هاست. (دیویدف و راینر)

گزینش هایی که فرآیند برنامه ریزی را تشکیل می دهد 3 سطح است:

1- گزینش هدف های نهایی و معیارها

2- شناخت مجموعه از راه ها برای دستیابی به اهداف و انتخاب راه حل بهینه

3- چگونگی عمل برای دستیابی به اهداف نهایی

تعریف فرهنگ واژگان:

1- بیان فیزیکی چیزی از طریق طرح و رسم و یا نقشه

2- روش انجام کار

3- آرایش منظم بخش های گوناگون یک هدفخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها


برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: برنامه، ساله، مالیاتها

بررسی طراحی و برنامه ریزی یادگیری

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی طراحی و برنامه ریزی یادگیری

طراحی و برنامه ریزی یادگیری

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود:

1- تدریس و یادگیری را شرح دهید.

2- مراحل طراحی یک جلسه آموزشی را فهرست کنید.

3- توسعه اهداف عملکردی را مورد بحث قرار دهید.

4- سه بخش اهداف یادگیری mager را فهرست نموده و با استفاده از آنها هدف هایی را بنویسید.

5- سه حیطه یادگیری را مقایسه نموده و هدف هایی را برای آنها بنویسید.

این نظریه انجمن رژیم شناسان آمریکا (ADA) است که تغذیه مناسب و فعالیت بدنی می تواند باعث سلامتی و کاهش خطر بیماریهای مزمن شود.

Journal of American Dietetic Association. 1998; 98:205

برای آماده کردن پزشکان آینده جهت ایفای نقش در آموزش تغذیه،‌ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماریها، انجمن رژیم شناسان آمریکا (ADA) به برنامه های آموزشی مشتمل بر شایستگی های آموزش تغذیه نیازمند است. برای رژیم شناسان و تکنسین های رژیم شناس این برنامه ها شامل دانش تئوری ها و تکنیک های آموزشی، روشهای تدریس و استفاده از ابزارهای ارتباطی گفتاری و نوشتاری برای ارائه و جلسات آموزشی برای یک گروه می باشد. از آنجا که بیش از 50 درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای مزمن می تواند به دلیل عوامل شیوه زندگی که قابل تغییر هستند ایجاد شود، متخصصان رژیم شناس می بایست شایستگی و صلاحیت طراحی و اجرای مداخلات را داشته باشند.

فصل پیشین اصول و تئوری های آموزشی را بررسی کرد.

پزشکان رژیم شناس از تئوری های آموزشی و مدل تغییر رفتار انسانی برای طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات آموزشی و برنامه هایی برای بررسی اثربخشی آنها استفاده می کنند. فصل دیگر دربارة رویکردهای مشاورة تغذیه برای تغییر رفتارهای خوردن بحث کرده است. در طول هر جلسه مشاوره ای متخصصان رژیم شناسی فرصتی دارند تا اطلاعاتی دربارة برخی جنبه های اهمیت غذا و تغذیه فراهم نموده و افراد را برای تصمیم گیری مطلع سازند.

تدریس، یادگیری و آموزش

تدریس، مسئولیت اصلی شغل متخصصان رژیم شناسی است که در عرصه های فعالیت بالینی، جامعه، آموزش، مشاوره و مدیریت تخصصی می شود. کارکنان مراقبت بهداشتی که از کمیسیون مشترک مجوزهای سازمان مراقبتهای بهداشتی، استوارنامه می گیرند بزرگترین دسته مراقبان بهداشتی در ایالات متحده هستند که برای فراهم آوردن آموزشهای اختصاصی بر پایه نیازهای بیمار، خانواده و سایر افراد و ثبت در پرونده پزشکی آنها مورد نیاز هستند. انتظار می رود پزشکان معلمان مؤثر و کارآیی باشند. Chombers گزارش کرده است که «یک رژیم شناس با سواد و خوش نیت که مهارتهای ارتباطی ضروری برای آموزش تغذیه مؤثر را ندارد، فاقد صلاحیت است»

ما کجا تدریس می کنیم؟ ما بصورت فرد به فرد ، یا بصورت گروهی و یا هر دو و بصورت رسمی و غیر رسمی تدریس می کنیم. محل ممکن است یک محیط مراقبت بهداشتی، بیماران بستری و سرپایی، تسهیلات مراقبت طولانی مدت، مراقبت در منزل، بهداشت عمومی یا برنامه های دولتی مثل WIC (زنان، کودکان و شیرخواران)، صنایع غذایی، آکادمی ها، محل کار، مدارس، کلوپ های سلامتی، سوپرمارکت ها، ‌اینترنت،‌رسانه، نمایشگاههای سلامتی و برنامه های جامعه نگر باشد.

ما به چه کسانی تدریس می کنیم؟ در کنار بیماران ، مراجعان و کارمندان، ما به والدین، مراقبان ، اعضای خانواده ، متخصصان مراقبت بهداشتی مثل پرستاران، پزشکان، دانشجویان، انترن ها و رزیدنت ها، مربیان و استادیارها، درمانگرها،‌ کارکنان وزارت بهداشت، قهرمانان، مصرف کننده ها، کارکنان خدمات غذایی، و جامعه تدریس می کنیم.

از مدیران در محل کار، انتظار می رود تا رژیم شناسان و کارکنان خدمات غذایی گردهم آورند که دارای اطلاعات موردنیاز برای موفقیت در آموزش (کارآموزی) آموزش ادواری و گسترش و تکامل کارکنان باشند. بسیاری از پزشکان مسئول نظارت بر کارکنان هستند. برنامه های هدایت، آموزش و تکامل نیروی انسانی برای این زیرمجموعه ها ضروری است. هدف آموزش یک کارمند، شناخت مسئولیت های شغلی و اطلاعات و مهارت های روزآمد است.

عملکرد در حین کار یک کارمند می بایست براساس استانداردهای قابل قبول سازمان باشد و این مسئولیت مدیر است که از شناسایی و تأمین نیازهای آموزشی اطمینان حاصل کند. این واقعیت که کارمند روند صحیح را می شناسد ولی ممکن است همیشه آنرا دنبال نکند، نشانگر سختی تغییر دادن یک فرد است. در عرصه مراقبت از بیماران، متخصص رژیم شناس مراجع و بیمار را در رابطه با تغذیه معمولی و رژیم اصلاح شده برای بسیاری از مشکلات پزشکی مثل دیابت و بیماریهای قلبی – عروقی آموزش
می دهد. ممکن است یک متخصص یک روز به یک پیرمرد 50 ساله دربارة اسیدهای چرب و کلسترول تدریس کند و روز بعد به یک زن باردار 18 ساله در مورد تغذیه دوران بارداری و روز بعد به یک ورزشکار دربارة تغذیه قبل، حین و بعد از تمرین تدریس کند. آموزش تغذیه نمی تواند سلامتی یک شخص را ارتقاء بخشد مگر اینکه نتایج بر خرید و مصرف غذاها، نوشیدنی ها تأثیر گذاشته و رفتارهای خوردن را تغییر دهد.

آموزش تغذیه اینگونه تعریف می شود: “فرآیندی که طی آن ما افراد را در تصمیم گیری با توجه با اعمال خوردن آنها و با بکارگیری دانش و علم تغذیه و ارتباط رژیم غذایی با سلامتی، یاری می دهیم” برخی از مراجعان آگاهی رژیمی قابل توجهی دارند. سایرین لازم است بدانند که انتخابهای غذایی با سلامتی مرتبط هستند و بهبود انتخاب ها
می تواند فواید سلامتی بخش داشته باشد. البته آن تغییراتی می تواند بدون فروپاشی خانواده انجام گیرد و آن شکل از خوردن که بتواند لذتبخش باشد.

آموزش تغذیه را همچنین می توان اینگونه تعریف کرد “ هر مرحله از یادگیری تجربه هایی که برای تسهیل تطابق اختیاری خوردن و سایر رفتارهای مرتبط با تغذیه با سلامتی و رفاه طراحی شده است”. آموزش بیماران و مراجعین بر آموزش “خود مدیریتی” که بتواند زندگی مستقل را تشویق کند، تمرکز دارد. این کلید درمان پزشکی تغذیه ای برای افراد است. آموزش خود مدیریتی برای افراد دیابتی نیز همانند افراد مبتلا به سایر مشکلات پزشکی توصیه شده است. متخصص به مردم کمک می کند تا دانش، مهارت و انگیزه لازم برای تصمیم گیری مناسب دربارة انتخابهای غذایی سالم برای دستیابی به سلامت مطلوب را توسعه دهند.

هدف آموزش تغذیه تأثیرگذاری بر افراد به منظور ایجاد تغییر برای رژیم غذایی سالم تر و در نهایت پیگیری تغییرات رفتاری است. پزشک اطلاعاتی را برای افزایش دانش و مهارت های افراد فراهم نموده وهمچنین به آنها کمک می کند تا این دانش جدید را به نگرش جدید، انتخابهای رژیمی و رفتارها در محیط کلی خود تبدیل کنند. بهبود رفتارهای رژیمی همانند بهبود کفایت تغذیه ای، سلامت و رفاه می تواند خطر بیماریهای مزمن را کاهش دهد. تغییرات ممکن است به نظر ساده باشد: کاهش مصرف غذاهای معین (مثل روغن ها و چربی ها) افزایش مصرف برخی دیگر (مثل میوه ها ، سبزی ها و غلات کامل) ، خرید غذاهای متفاوت (کم چربی)، خواندن برچسب غذاها (برای چربی، کالری، سدیم، فیبر و …) ،‌تغییر روشهای پخت (آب پز کردن به جای سرخ کردن)، سفارش دادن غذاهای متفاوت در یک رستوران (سیب زمینی آب پز به جای سیب زمینی سرخ کرده) و … ولی انجام دادن این تغییرات ساده نیست، پیچیده است!

نیروهای داخلی و خارجی که عادات غذایی افراد را شکل می دهد، با دوام است و موانعی بر سر راه موفقیت تغییرات طولانی مدت ایجاد می کند.

شاخص نهایی برای کارآیی آموزش تغذیه، تغییرات رفتاری در عادات غذایی و بهداشتی است. متخصص رژیم شناس می بایست تسهیل کننده تغییرات رفتاری مثبت در فرآیند آموزشی باشد. مطالعات نشان می دهد که مداخلاتی که از روشهای آموزشی هدایت شده براساس اهداف برای تغییرات رفتاری استفاده کردند، از مداخلاتی که از انتشار اطلاعات به فرض اینکه اطلاعات منجر به تغییر در رفتار و نگرش می شود، استفاده کرده اند، موفق تر بوده اند.

واژه های “تدریس” و “یادگیری” معانی متفاوتی دارند. برخی افراد عقیده نادرستی دارند ک اگر آنها چیزی را تدریس کنند، مخاطب یا فرد، بطور خودکار آنرا می آموزند و یادگیری را به موقعیت مناسب منتقل خواهند کرد. پزشکی که می خواهد به زن بارداری هرم غذایی را آموزش دهد، به وی می گوید که چرا استفاده از طراحی منو و داشتن اطلاعات مکتوب مهم است. یک آموزش گیرندة غیر فعال که بطور فعال در یادگیری مشارکت نمی کند، ممکن است هیچ ارتباطی بین آنچه می اندیشد و انتخاب های غذایی خود و یا طراحی منو ایجاد نکند. دانش به تنهایی، تغییر در انتخابهای غذایی را تضمین نمی کند.

متخصص رژیم شناس برای تغییر رفتاری می بایست در جهت برانگیختن و تطابق با تمارین بهتر تلاش کند. گر چه دانش یک پیش نیاز تغییر است ولی به تنهایی نمی تواند منجر به رفتار متفاوت شود. مطالعات نشان داده است که دانش 4 تا 8 درصد از واریانس رفتارهای خوردن را تشکیل می دهد و 92 تا 96 درصد و مابقی به بقیه عوامل نسبت داده می شود. دانش می تواند توسط موانع فرهنگی، روانی و محیطی که تغییرات رژیمی را تضعیف می کند، اصلاح شود. یک شخص می تواند دربارة یک رژیم غذایی سالم مطلع باشد ولی فاقد پشتکار و تعهد باشد. یک مراجع ممکن است با رژیم با سدیم محدود آشنا باشد ولی بازهم PretzeL نمکی مصرف کند. تدریس اطلاعات مستند نباید با آموزش اشتباه شود واژه “تدریس” ارزیابی مدرس از نیاز به دانش و استفاده از تکنیک ها برای انتقال مفاهیم به شخص دیگر را پیشنهاد میکند. آموزش فرآیند سهیم شدن و فراگیری دانش ومهارت در زمینه زندگی کلی شخص می باشد. آموزش به افراد در مواجهه با مشکلات و چالش ها به شکلی که افراد با شرایط تطابق پیدا کنند، کمک می کند.

یادگیری به فرآیند ادراکی که طی آن هر فرد دانش، نگرش و مهارت را فرا گرفته و ذخیره نموده و طی آن رفتارهای خود را به تجربه های آموزشی تغییر می دهد، باز می گردد تغییر رفتار می تواند مرتبط با دانش، نگرش ها ، باورها، ارزش ها، مهارت ها و عملکرد باشد.

آژانس های دولتی منبع بسیاری از اطلاعات سلامتی که برای آموزش دیگران مفید است، می باشد. دولت بر پایه مطالب علمی، تغذیه، غذا و راهنماهای بهداشتی برای عموم تهیه می کند. مثالی از آن برچسب های غذایی سازمان غذا و دارو (FDA) و هرم راهنمایی غذایی و راهنماهای رژیمی وزارت کشاورزی آمریکا و برنامه آموزش کلسترول انستیتو ملی سلامت و … می باشد. همچنین مشارکت های عمومی – خصوصی مثل عملیات 5 تا در روز برای سلامت بودن که از اصول تئوری بازاریابی اجتماعی پیروی می کند، همانند اطلاعات صنعتی و گروههای بازرگانی نیز وجود دارند. وب سایت های مرتبط در انتهای این فصل آمده است.

عملکرد

جزء عملکردی یک هدف، فعالیتی که فرد انجام خواهد داد را تشرح می کند. عملکرد را می توان دید یا شنید مثل فهرست کردن، گزارش کردن، توضیح دادن، به کاربردن یک وسیله، و یا نامرئی (غیر قابل دیدن باشد) مثل معرفی کردن یا حل کردن یک مسئله . گر چه عملکرد مرئی و آشکار را می توان بصورت مستقیم دید یا شنید، ولی برای عملکرد نامرئی و آشکار لازم است که از فرد خواسته شود تا برخی موارد را بصورت قابل دیدن یا شنیدن انجام دهد تا تعیین شود که اهداف تأمین شده و یادگیری انجام شده است. چند رفتار شاخص برای هدف برای مثال آمده است:

- می تواند اجزاءدستگاه برش دهنده گوشت را شناسایی کند.

- می تواند یک برنامه غذایی روزانه براساس هرم راهنمای غذایی طراحی کند.

تا هنگامی که از آموزش گیرنده خواسته می شود تا اجزاء یک مجموعه را شناسایی کند و یا آنها را بصورت شفاهی گزارش کند، که شاخصهای این رفتار هستند، یک عملکرد قابل رؤیت است. عملکرد اصلی می بایست براساس استفاده از افعال حرکتی و شاخص های اضافه شده به آن – در صورتی که عملکرد را نتوان دید را شنید، طراحی شود.

شرایط

هنگامی که عملکرد بطور واضح بیان شود، شما ممکن است بپرسید که آیا زمینه یا شرایط خاصی وجود دارد که عملکرد می بایست تحت آن شرایط مشاهده شود یا خیر؟ شرایط، دستگاهها، تجهیزات و یا کمک های مرتبط با رفتار را تشریح می کند. افراد از چه منبعی تأمین می شوند؟

موقعیت ها در مثالهای زیر در پرانتز آمده اند:

- (دادن قطعات جداگانه برش دهنده گوشت) بتواند قطعات آن را به ترتیب درست دوباره سرهم کند.

- (با داشتن یک منوی استاندارد) بتواند کربوهیدرات مناسب در غذاها را محاسبه کند.

- (با داشتن فهرستی از غذاها شامل منابع غنی و ضعیف پتاسیم) بتواند منابع غنی را شناسایی کند.

- (بدون نگاه کردن به فرم توصیه های رژیمی) بتواند یک منوی مناسب شام را تشریح کند.

- (بدون کمک پزشک) بتواند غذاهایی را که یک خانم باردار باید بطور روزانه مصرف کند شرح دهد.

- گرچه هر هدفی ممکن است شرایط نداشته باشد، اطلاعات کافی برای روشن ساختن اینکه عملکرد چیست؟ انتظار می رود.

دریافت

در پایین ترین سطح حیطه تأثیرگذاری ، یادگیرنده مایل به دریافت محرک یا شگفتی است. در یافت کردن رضایت برای توجه به آنچه متخصص ارائه می دهد را نشان می دهد. شخص ممکن است از سطح غیر فعال آگاهی و غیرهوشیاری به رضایت طبیعی برای تحمل موقعیت ها به جای اجتناب از آن ها و سپس به سطح توجه کنترل یا انتخاب شده حرکت کند.

مثال: بتواند توجه خود را برآموزش رژیم دیابتی متمرکز کند.

پاسخ دهی:

سطح دوم پاسخی دهی است که بخشی از تمایل افراد به درگیر شدن و یا متعهد شدن به یک موضوع یا فعالیت را نشان می دهد. در پایین ترین سطح درگیر شدن مراجع یا کارمند ممکن است بطور غیر فعال و یا در حداقل در پاسخ متخصص یا مدیر تن در دهد. در بالاترین سطح نوعی رضایت از پاسخ دهی و یا تعهد اختیاری به انتخاب یک پاسخ مشاهده می شود. در نهایت احساس رضایت و یا لذت از پاسخ با درونی سازی جزئی افراد درگیر می شود.

مثال: از خواندن مواد رژیم راضی و علاقمند بوده و سؤال بپرسد.

ارزش گذاری

در سطح سوم، ارزش گذاری، افراد معتقدند که اطلاعات یا رفتار ارزش دارد. ارزشهای شخص براساس ارزیابی شخص بنا نهاده شده است. وقتی که ارزش به آهستگی درونی و پذیرفته می شود، مراجع یا کارمند رفتار سازگار با ارزش نشان می دهد. وقتی که چیزی با ارزش است، انگیزه بر پایه اختیارات بیرونی و یا تمایل به اطاعت نیست بلکه بر پایه تعهد درونی است. یک شخص می تواند پذیرش یک ارزش، ترجیح یک ارزش و یا متعهد و متقاعد شدن را نشان دهد.

مثال: بتواند یک وعدة مغذی از غذاهای کافه تریا را انتخاب کند.

فهرست

تدریس، یادگیری و آموزش
محیط یادگیری
محیط روانی
محیط فیزیکی
مراحل آموزش
ارزیابی نیازها
اهداف عملکردی (عملی)
اهداف قابل استفاده
افعال مبهم
عملکرد
شرایط
شاخص
حیطه یادگیری
حیطه ادراکی
دانش
فهم (ادراک)
آنالیز (تجزیه و تحلیل)
تولید (سنتز)
ارزشیابی
خودارزیابی
حیطه تأثیرگذاری
دریافت
پاسخ دهی
ارزش گذاری
سازماندهی
توصیف
خودارزیابی
ادراک (فهم)
آمادگی
پاسخ هدایت شده
مکانیزم
پاسخ عمدی پیچیده
تطابق و ابتکار
خودارزیابی
تعیین محتوا
سازماندهی گروههای کارآموزی
سؤالات مرور و بحث
فعالیتهای پیشنهاد شدهخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هواییفصل اول

عنوان تحقیق : بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

تاریخچه

استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است که جهانیان آنرا یک زبان بین المللی بنامند . در چهار دهة آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یک سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر ، ایجاد ارتباط با سایر ملل را بیش از پیش ضروری نموده است . به دنبال این دگرگونیها از دیر باز مردم جهان در تمام زمینه های صنعتی ، پزشکی ، اقتصادی ، تجاری ، تحصیلات دانشگاهی ، سفرهای زمینی ( دریایی هوایی ) ورزشی ، صنعت گردشگری و صدها موارد مشابه دیگر به یک زبان ارتباطی و اهداف رسیده اند .

اگر چه پیشنهادهایی برای فراگیر کردن یک زبان واحد مانند اسپرانتو مطرح شد و موفقیت هایی هم بدست آورده ولی از آنجا که زبان انگلیسی از بعد از جنگ جهانی دوم بتدریج در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران به سرعت گسترش یافت و حدود حمایت کشورهای قدرتمند جهان ، بویژه ایالت متحده امریکا قرار گرفت هیچ زبان پیشنهادی مشخصی نتوانست بعنوان یک زبان واحد بین المللی به کار گرفته شود .

در بسیاری از کشورهای جهان که زبان انگلیسی زبان مادری آنها نمی باشد این زبان را بعنوان زبان دوم در سیستم آموزش مدارس و دانشگاههای خود گنجانده اند . و از دروس اصلی آنها به شمار می رود در کنار مدارس و دانشگاهها ، مراکز آموزش یادگیری زبان زیادی در تمام کشورهای در امر آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صورت مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی فعالیت می نمایند .

با وجود چنین طیف وسیعی از نیاز به دانستن زبان انگلیسی ، محققان و مدرسان بیشماری به تحقیق پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم پرداخته اند و سالانه نوشتن هزاران کتاب ، مقاله ، پایان نامه ، کنفرانس های علمی و سمینارهای متفاوت تخصصی پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در پی یافتن شیوه های مناسب تدریس زبان انگلیسی هستند . نظریه پردازان در حوزه های مختلف زبان شفاعی ، روانشناسی و ‌آموزش نظریه پردازی ـ می کنند و متخصصان و اهل فن در راستای نظریه های آنها روشهای گوناگون تدریس را با توجه به نیازهای روزآمد یادگیرندگان ارائه می دهند و با تعلیم مدرسین در مراکز مختلف آموزش زبان و تهیه کتب درسی و تولید مواد آموزشی و کمک آموزشی مناسب با نظریه های مطرح روز سعی می نمایند با ارائة تکنیکهای جدید راه یادگیری زبان را هموار و هموارتر نمایند .


بیان مسأله

از آنجایی که آموزش زبانهای خارجی موضوعی است که از اهمیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار است و کشورها بخشی از امکانات آموزشی خود را بدان اختصاص می دهند . در نظام آموزشی کشورها نیز مسأله آموزش زبانهای خارجی حائز اهمیت است . و در برنامه مدارس و متوسطه و دانشگاه منظور شده است لذا ضرورت تجدید نظری در برنامه های مربوط به آموزش زبانهای خارجی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا می کند .

از طرفی شاهد هستیم امروز هزاران دانش آموز و دانشجو پس از آنکه صدها ساعت را در زیر سقف کلاسهای زبان سپری می کنند باز هم در حوزه مهارتهای زبانی ( گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن و …. ) به سطح مطلوبی از توانایی دست نمی یابند .علت این ناکامیها بدرستی مشخص نیست زیرا برنامه درسی شامل عناصر مختلفی است و بایستی این عناصر در بررسی و ارزیابی یک برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند . هر چند بررسی هر یک از عناصر در علل بدون در نظر گرفتن دیگری امکان پذیر است ولی معلوم نیست که تا چه اندازه مفید ، مثمر الثمر و راهگذر است .

بنابراین در پژوهش حاضر عناصر مختلف برنامه آموزش زبان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هوایی شهید سناری مورد ارزیابی قرار می گیرد .

اهمیت موضوع پژوهش

با توجه به ارتباط روز افزونی که جامع ما با جوامع غربی پیدا کرده ، زبان انگلیسی بعنوان وسیله ای برای ایجاد این ارتباط اهمیت فوق العاده بدست آورده است . به گفته حداد عادل « نیاز ما به زبان خارجی فقط نیاز سیاسی و فرهنگی نیست بلکه برای اداره کشور و چرخاندن چرخهای کشور هم محتاج هستیم به اینکه زبان خارجی را یاد بگیریم ، که در این میان امنیت ملی و بنیة دفاعی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند . زبان خارجی دری از دنیا به روی ما می گشاید و با استفاده از آن می توان از دستاوردهای دیگر ملل به نحو احسن استفاده نمائیم .

یبان مانند پلی است که بین ملل جهان ارتباط برقرار می کند و آنها را به هم نزدیک می کند و سبب تفاهم بین المللی و ایجاد یک جهان مسالمت آمیز می گردد .

زبان واسطه بین فکر و عمل است به بیان دیگر زیان گذرگاهی است که فکر آدمی را به عمل ارتباط می دهد . رشد فعالیتهای عالی ذهنی که رشد زبان هم یکی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم و تربیت است .
آموزش زبان خارجی

در این بخش از پژوهش مطالبی درباره تاریخچه ، اهداف ، مهارتها ، فرآیند یاددهی ، یادگیری ، منابع و ابزار یادگیری و ارزشیابی زبان خارجی ارائه شده است .

تاریخچه مختصر آموزش زبان خارجی :

آموزش زبان خارجی درازمنه باستان 2500 سال قبل از میلاد تا 900 سال بعد از میلاد بصورت مکالمه ( شفاهی ) و تحلیل متون انجام می گرفت . سرویسها ، مصریها ، روسیها و مکاتب اوایل قرون وسطی از انواع روشهای مستقیم استفاده می کردند . از رنسانس تا قرن نوزدهم زبانهای لاتین ، یونانی ، عربی ، نقش اصلی را در نقاط مختلف جهات بعنوان زبانهای خارجی ایفا می کردند . از آنها بعنوان زبانهای فرهنگی ، علمی و ارتباطات استفاده می شد . و نیز این زبانها ، زبان های خداشناسی ، فلسفه ادبیات و علوم بودند . این زبانها را بطور عمده از طریق خواندن متون نوشته شده یاد گرفته می شوند . در قرن نوزدهم روش ترجمه دوباره زنده شد و با شروع قرن بیستم ، ایده ها و اصول جدید برای آموزش زبان بر اساس جهت ؟؟ نظری ، روش شفاهی ، زبانشناسی ساختاری و روش ارتباطی ایجاد شد . امروز تماس روی ترکیب نظر و عمل است . تلاش بر این است که از روشهای مختلف آموزش زبان یک روش درهم شنیده انتخاب شود . در این قرن علوم ارتباطات و روانشناسی تربیتی تأثیر عمده ای روی متدلوژی زیان خارجی داشته است .

اهداف آموزش زیان خارجی

ویدگاریورز در کتاب خود به اهداف آموزش زبان خارجی اشاره کرده و معتقد است که این اهداف از یک کشور تا کشور دیگر ، ا ز یک دوره تا دورة دیگر و از یک موقعیت تا موقعیت دیگر فرق می کند .

این اهداف عبارتند از :

1 ـ رشد قوای عقلانی زبان آوران از طریق تحصیل زبان دیگر .

2 ـ افزایش دانش شخصی از طریق مطالعه ادبیات و فلسفه گسترده ای که وسیله زبان جدید می آموزند .

2 ـ آموزش خواندن زبان همراه با درک مطلب به منظور آگاهی به متون نوشتاری ، تحقیقی و اطلاعاتی جدید .

3 ـ تجربه دادن به زبان آموز تا بتوانند خود را در چارچوب نظری دیگری از لحاظ زبانی خویش ورزی و فرهنگی مطرح کنند .

5 ـ تفاهم افراد از مردم و محدوده های عملی و احساس همدردی به شیوه زندگی و تفجر مردمی که به زبانی صحبت می کنند که زبان آموز قصد یادگیری آنرا دارد .

6 ـ ایجاد نوعی مهارت در زبان آموزان که به آن بتوانند شفاهی با اصل زبان ارتباط برقرار کنند . و مهارتهای نسبی نوشتن در موقعیتهای شخصی یا شغلی پاسخگویان زبان دیگر و یا با سایر ملتهایی که این زبان را یاد گرفته اند ، بیاموزند .

مهارتهای آموزش زبان

مهارتهای آموزش زبان چهار حوزه اصلی را در بر می گیرد که عبارتند از صحبت کردن ، گوش دادن خواندن و نوشتن . از میان این چهار مهارت صحبت کردن و گوش دادن در مرحله نخست و خواندن و نوشتن در مراحل بعدی قرار می گیرند .

در بعضی روشهای آموزش زبان به صورتهای گفتاری زبان بیشتر اهمیت می دهند ، به این دلیل که صورتی فعالتر است . و در زبان آموز انگیزه قوی را بوجود می آورد . در بعضی روشهای دیگر به صورتهای نوشتاری زبان اکتفا می کنند ، زیرا زبان آموزان آنها تماس چندانی با صورت گفتاری زبان نخواهند داشت . اما بیشتر روشها هم صورت نوشتاری و هم صورت گفتاری زبان و آموزش می دهند . برای اینکه هر دو بطور مساوی ضروری اند و یادگیری یکی ، یادگیری دیگری را تقویت می کند . یادگیری وجوه گفتاری و نوشتاری بیان مستلزم فراگیری قابلیتهای چند می شود که بعضی از آنها در هر دو وجه مشترک و برخی متفاوتند .

علاوه بر چهار مهارت اصلی ، چهار مهارت جزئی یا درجه دوم هم کم و بیش در جریان یادگیری زبان قرار می گیرند که از این قرارند : تقلید ، رونویسی ، خواندن شفاهی و املاء .

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

فرآیند یادگیری زبان خارجی بطور کلی عبارت است از کلیه تلاشها ، کنشها و واکنشهای آگاهانه یا ناخودآگاه زبان آور همراه با انواع حالات روانی و رفتاهای زبانی و غیر زبان او و نگرشهای مثبت و منفی اوست به زبان خارجی و بالاخره انگیزه های او برای اکتساب زبان خارجی

فرآیند یاددهی یا آموزش زبان خارجی آن دسته از رفتارها و فعالیتهای آموزش است که معلم زبان در شرایط خاصی و در محیطی رسمی ( مانند کلاس ، آزمایشگاه ، سمینار ) با استفاده از وسایل کمک آموزش و بر طبق یک برنامه درون انجام می دهد و طی آن سعی دارد مواردی از زبان خارجی را که یکی از صورتهای چاپی ، نوار ، فیلم یا مکالمه است به زبان آموز یاد دهد .

در فرآیند یاددهی یادگیری معلم و زبان آموز می تواند به دو روش فعال و غیر فعال عمل نمایند . روش فعال وقتی است که معلم شرایط را مساعد می کند و یادگیرنده با مشارکت خود یاد می گیرد . در واقع در این روش معلم تسهیل کننده یادگیری است . در روش غیر فعالتر معلم مخزن و منبع اطلاعات است که آنها را بطرق مختلف زبان آموز منتقل می کند . در واقع در این روش معلم منتقل کننده معلومات و دانش است .


فهرست مطالب

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف و سؤالات تحقیق

فصل دوم :

بخش اول :

ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصری از برنامه درس

رویکردهای برنامه درسی

الگوهای طراحی برنامه درسی

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی

نظریه برنامه درسی

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی

بخش دوم :

آموزش زبان خارجی

مهارتهای آموزش زبان

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

منابع و ابزار های یادگیری

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم :

روش تحقیق

جامعه نمونه آماری

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1 ـ تعاریف

2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

3 ـ جداول

4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

فصل اول :

کلیات تحقیق

1 ـ مقدمه

2 ـ بیان مسأله

3 ـ اهمیت موضوع پژوهش

4 ـ اهداف و سؤالات تحقیقخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان

شنبه 29 آبان 1395

طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان


طبقه بندی محیط برنامه ریزی سازمان

مقدمه

جهان امروز را می‌توان جهان پرتلاطم تغییر نام نهاد، سازمانهای گوناگون به خصوص سازمانهای تولیدی برای تامین هدفهای خود یعنی بقاء، توسعه و رقابت نیاز شدیدی به استفاده از الگوهای علمی داشته و در صورت عدم شناخت،‌ کاربردی و انجام تحقیقات پویا از صحنه محو خواهند شد. می‌توان سیستم را کل نگری، مدیریت را هنر و تولید را به عنوان سلاح رقابتی تلقی کرد. اما علیرغم اهمیت رو به تزاید این مهم، تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه مدیریت و عملیات در صنایع کشور توجه کمی نسبت به توسعه دانش تولید،‌ تفاوتهای محیطی و کاربرد آن در سیستم‌های مورد تصدی خود مبذول می‌دارند و از این روست که توان رقابتی خود را از دست داده وبه سازمانهای منفعل تبدیل گردیده‌اند، امروزه برای اداره کارخانه و برنامه ریزی تولید سیستم‌های متنوع تولیدی معرفی و به کار گرفته‌ شده‌اند و در چهار چوب هر یک از این سیستم‌ها، روشهایی جهت برنامه‌ریزی در سطوح مختلف و موضوعهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بین یکی از عواملی که تاثیر بسزایی در موفقیت سازمان بازی می‌کند انتخاب روش برنامه‌ریزی صحیح و متناسب با خصوصیات محیط برنامه‌ریزی آن است. ایجاد چنین انطباق بدون شناخت محیط و تفکیک منطقی آن امکان پذیر نخواهد بود.

واقعیت این است که انتخاب روش مناسب جهت برنامه‌ریزی به ابزاری نیاز دارد که بتواند به صورت پویا انطباق مورد نیاز را به وجود آورده و مدیران سازمان‌ها به خصوص مدیران تولد و عملیات ما را یاری کند، تا ابزارهای مناسب را برای برنامه‌ریزی با توجه به ویژگیهای محیط برنامه‌ریزی برگزینند. مقاله حاضر خلاصه‌ای از رساله دکتری نویسنده است که در تاریخ 29/8/81 ازآن دفاع کرده است.

تعاریف محیط برنامه‌ریزی

1- محیط برنامه‌ریزی سازمان به کلیه عواملی اطلاق می‌شود که بر سازمان اثر گذاشته و از آن تاثیر می‌پذیرند.

2- محیط شامل تمام عوامل خارج از مرز سازمان است که ممکن است بالقوه بر سازمان اثر گذار باشد.«نجف بیگی 1380)

3- محیط برنامه ریزی سازمان به تعامل ابعاد درونی سازمان با یکدیگر و با عوامل خارج از سازمان اطلاق می گردد.

محیط و کار عمومی: ‌بنا بر عقیده صاحبنظران مدیریت، محیط را می توان به محیط کار و محیط عمومی تقسیم کرد. محیط کار به محیطی گفته می‌شود که سازمان به طور مستقیم با عوامل اساسی آن در ارتباط است و از آن تاثیر می‌پذیرد، مانند بازار، رقبا، بخش تهیه مواد اولیه، منابع انسانی، سهامداران و اتحادیه‌های کارگری، محیط عمومی به عواملی تاکید دارد که به طور غیر مستقیم بر سازمان عملکردهای آن تاثیر می گذارد، مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،‌ اقتصادی و فناوری.

مکتب اقتضایی ونگرش آن نسبت به محیط برنامه ریزی: نظریه اقتضایی بر این مبنا استوار است که رابطه یک سازمان با سازمانهای دیگر و انتخاب روشهای برنامه ریزی آن می‌بایست با توجه به مجموعه عوامل متشکله محیط برنامه ریزی صورت ‌پذیرد. طبق این نگرش،‌ نظریه پردازان و مدیران باید در فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی انعطاف و ابتکار بیشتری از خود نشان دهند. بنابراین، تئوری اقتضایی اصول نظریات کلاسیک‌ها کلیه مکاتبی که عقاید شبیه آنان را دارند رد می‌کند،‌ زیرا سازمانها و شرایط محیطی آنها نیز به تبعیت از تغییرات محیطی، متفاوت خواهد بود.

«هوج» عوامل تشکیل دهنده محیط سازمانها را به سه دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از:

· محیط کلان که شامل فرهنگ، رقبا، اقتصاد سیاست وفناوری است؛

· محیط واسطه‌ای؛

· محیط خرد که عوامل درونی سازمان را مدنظر قرار می‌دهد.

نکته مهم و قابل بررسی در تقسیم بندی فوق توسط «هوج» رد این است که اکثر سازمان های کشور ما در محیط خرد و کوچک و حداکثر در محیط میانی در جهان فعالیت دارند و تعداد سازمان‌های تولیدی ما که با محیط کلان جهانی ارتباط برقرار باشند، بسیار محدود است.

پژوهش خانم وود وارد: این پژوهش اولین تحقیق منظم و جامع درباره فناوری به عنوان یک عامل محیطی و رابطه آن با ساختار سازمانی است که اواسط دهه 1960 انجام شد. نتیجه حاصل از تحقیق وی نه تنها توجه به عوامل محیطی را در مطالعات آکادمیک افزایش داد بکله نشان داد که :

الف: بین طبقه بندیهای تکنولوژیک و ساختار سازمانی همبستگی وجود دارد؛

ب: اثر بخشی سازمانی به تناسب صحیح بین فناوری و ساختار سازمانی وابسته است.

نظریات (برنز) و (استاکر): سازمانها از نظر محیط برنامه‌ریزی توسط (برنز) و (استاکر) در دو طیف مکانیکی و پویا قرار داده شده اند. در واقع از نظر آنان درجه تغییر پذیری سازمانها ممکن است از حالت مکانیکی یا ماشینی افزایش یابد و به حد سازمانهای پویا برسد، سازمانهای مکانیکی آنهایی هستند که محیط خارج سازمان بر آنها تاثیر چشمگیری نخواهد داشت، مانند صنعت کانتینرسازی که محیطی تقریبا ثابت دارد. اما هر قدر سازمانی از حالت مکانیکی به سمت ارگانیکی حرکت کند،‌ اثرمحیط بر آن بیشتر خواهد شد. از نظر محقق در چنین محیطی استفاده از روشهای برنامه ریزی مواد و قطعات می‌بایست انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند تا بتواند همگام با تغییرات محیطی واکنش نشان داده و فرایندهای سازمان را در زمینه تامین به موقع نیاز واحدهای تولیدی و در نهایت مشتریان تعدیل کنند.

محیط برنامه ریزی سازمان در مقابل محیط برنامه ریزی تولید

هنگامی که از محیط صحبت به میان می‌آید اکثر شنوندگان محیط کلان سازمان را مجسم کرده و با توجه به مبهم بودن اثرات متقابل عوامل محیط بر هم، نیاز به مطالعه‌ای همه جانبه احساس می‌گردد. انجام این تحقیق با درنظر گرفتن ابعاد مختلف و وسیع محیط برای محقق دست تنها اگر امری محال نباشد لااقل بسیار دشوار خواهد بود. لذا در مقاله حاضر بیشترین توجه به محیط برنامه ریزی تولید معطوف گردیده و هر جا که صحبت از محیط باشد منظور محیط برنامه ریزی تولید و به عبارتی عوامل محدود در چهار دیواری کارخانه مورد نظر است. با این وصف در دنباله بحث به تعریف وتشریح محیط برنامه ریزی تولید و ابعاد تشکیل دهنده آن پرداخته می‌شود.محیط

عوامل

اولویت

ساده و پایدار

ساده و ناپایدار

پیچیده و پایدار

پیچیده و ناپایدار
داخلی

حجم تولید

پیچیدگی محصول

تنوع محصول

درجه پیچیدگی فناوری

فرایند تولید

سیکل تولید

طرح استقرار کارخانه

1

2

3

4

5

6

7

بالا

کم

کم

کم

پیوسته

کوتاه

محصولی

بالا

کم

کم

متوسط

پیوسته

کوتاه

محصولی

کم یا متوسط

بالا

بالا

متوسط

تکی یا دسته‌ای

طولانی

کارگاهی

کم یا متوسط

بالا

بالا

بالا

تکی یا دسته‌ای

طولانی

کارگاهی


جدول شماره 1

خارجی

نوسانات تقاضا (cv)

میزان ریسک دسترسی به تامین کنندگان

میزان عرضه مواد اولیه در بازار

میزان دسترسی به منابع مالی

حجم سفارشات مشتری

میزان تغییر در سلیقه مشتریان

میزان ثبات اقتصادی

میزان ثبات سیاسی وقوانین

میزان تغییرات تکنولوژی

تعداد رقبا در بازار

میزان تناسب فرهنگ بومی

میزان دخالت سندیکاها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

کم

کم

بالا

بالا

بالا

کم

بالا

بالا

کم

کم

بالا

کم

بالا

متوسط

کم

متوسط

کم

متوسط

کم

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

بالا

متوسط

متوسط

متوسط

بالا

بالا

کم

متوسط

متوسط

متوسط

بالا

بالا

متوسط یا بالا

کم

بالا

بالا

کم

کم

بالا

بالا

کم

بالا

محیط برنامه ریزی تولید: محیط برنامه ریزی تولید محیطی است که به عنوان فضای عملیات کارخانه مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به بررسی دسته بندیهای مختلف تولید در بخشهای ابتدایی این نوشتار به دلیل وضوح آخرین و جدیدترین طبقه بندی محیط برنامه ریزی تولید که توسط «اریک ماتسون»‌ و «جان واتسون»‌ اعضای انجمن مدیریت تولید و عملیات آمریکا ارائه شده است را به عنوان انواع محیطهای برنامه ریزی تولید معرفی کرده و به کار خواهد برد.

تعریف محیط برنامه ریزی تولید: محیط برنامه ریزی تولید عبارت است از ویژگی‌های محصولات، فرایند تولید، و جریان تقاضا که در چارچوب یک کارخانه اتفاق می افتد. این متغیرها همیشه در همه شرکتهای مختلف متفاوت عمل می کند، اما باید این امکان وجود داشته باشد که کم و بیش انواع جهانی محیط‌های برنامه‌ریزی تولید را بتوان با در نظر گرفتن متغیرهای مذکور مشخص کرد. بر این اساس انواع محیطهای برنامه ریزی تولید در شرکتهای تولیدی را می‌توان با توجه به ویژگی‌های ترکیبی هر سازمان به شرح جدول شماره (2) طبقه بندی کرد. البته باید خاطرنشان کرد که یک شرکت ممکن است بیش از یک نوع تولید را دارا باشد. این طبقه بندی به ارائه چهار نوع محیط برنامه‌ریزی تولید به قرار ذیل منجر می گردد:‌

1- محیط برنامه ریزی تولید سفارشات پیچیده مشتری؛

2- محیط برنامه‌ریزی تولید محصولات انتخابی،

3- محیط برنامه ریزی تولید تولیدات دسته‌ای استاندارد،

4- محیط برنامه‌ریزی تولید تکراری استاندارد انبوه،
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آموزش برنامه Corel Draw

شنبه 29 آبان 1395

آموزش برنامه Corel Draw

یک مشخصه جدید برای طراحی بوجود امده که بسیار ابتکاری است و کاملا شیوه طراحی شمارا تغییر میدهد. راه نمایی های جدید و فعال در برنامه طراحی، گرافیکی کارل، استود یو 12 ، دقیقا همین کار را انجام میدهد.

در حقیقت بعد از مدتی که از ان استفاده کردید تعجب خواهید کرد که تا کنون چگونه بدون ان این کارها را انجام می دادید. بیایید ببینیم حقیقتا این راه نمایی های جدید چگونه هستند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آموزش، برنامه، COREL، DRAW

افزایش کارآیی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

شنبه 29 آبان 1395

افزایش کارآیی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

یکی از ملزومات کلیدی در هر نوع برنامه کامپیوتری میزان کارائی و قابلیت پاسخگوئی سریع آن به کاربران است . طراحان و پیاده کنندگان برنامه های کامپیوتری می بایست در زمان طراحی ، پیاده سازی و نوشتن کد به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
برنامه های وب با توجه به ماهیت و رسالت خود می بایست قادر به ارائه خدمات مورد نیاز به صدها و یا هزاران متقاضی همزمان به سادگی و با سرعت مطلوب باشند. به عبارت دیگر ، همزمان با افزایش کاربران نمی بایست شاهد افت سرعت و کارآئی یک برنامه وب باشیم .
با ارائه فریمورک دات نت و به دنبال آن ASP.NET ، پیاده سازی یک برنامه وب بطرز ناباورانه ای ساده شده است . همین موضوع باعث شده است که طراحان و پیاده کنندگان بیشتر در اندیشه طراحی و پیاده سازی سریع برنامه های وب باشند و به مسائل مربوط به کارآئی برنامه کمتر توجه نمایند .
پیاده کنندگان برنامه های وب با استفاده از فناوری ASP.NET می بایست با بکارگیری مجموعه ای از ترفندها ، فناوری ها و رعایت برخی نکات کلیدی اقدام به پیاده سازی برنامه های وب با کارآئی بالا نمایند .
در این مقاله و سایر مقالاتی که در آینده منتشر خواهد شد قصد داریم به برخی از روش های موجود به منظور طراحی و پیاده سازی یک برنامه وب کارآ اشاره نمائیم . بدین منظور بر روی سه محور اساسی زیر متمرکز خواهیم شد :

  • طراحی برای کارآئی : در این رابطه به مجموعه ای از نکات کلیدی اشاره خواهیم کرد که رعایت آنها در زمان طراحی می تواند زمینه پیاده سازی یک برنامه وب کارآ را فراهم نماید .
  • تست برنامه قبل از عملیاتی شدن آن : یکی از مسائل مهم در ارتباط با برنامه های وب ، عدم تست آنها با شرایط مشابه و یا نزدیک به محیط واقعی است . در این راستا می توان از نرم افزارها و یا ابزارهای مختلفی استفاده کرد تا بتوان عملکرد و سرویس دهی یک برنامه وب را قبل از زیر بار رفتن واقعی مشاهده و بررسی نمود . شرکت مایکروسافت در این رابطه ابزارها و برنامه های متعددی را ارائه نموده است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت .
  • پیاده سازی سیستم caching : با پیاده سازی سیستم caching در سطوح متفاوت و caching داده می توان کارآئی برنامه های وب را بطرز کاملا" محسوسی افزایش داد. در این بخش به نحوه پیاده سازی سیستم caching در برنامه های وب اشاره خواهیم کرد .

در ادامه بر روی اولین محور متمرکز و به بررسی مسائل مرتبط با آن خواهیم پرداخت .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: افزایش، کارآیی، برنامه، Asp.Net، 2.0

اصول امنیت برنامه های وب

شنبه 29 آبان 1395

اصول امنیت برنامه های وب

اینترنت و به دنبال آن وب ، دنیای نرم افزار را دستخوش تحولات فراوانی نموده است . ظهور نسل جدیدی از برنامه های کامپیوتری موسوم به "برنامه های وب " از جمله این تحولات عظیم است . پس از ارائه سرویس وب در سال 1991، وب سایت های متعددی ایجاد گردید . اینگونه سایت ها به منظور ارائه اطلاعات به مخاطبان خود از صفحات وب ایستا استفاده می کردند . در چنین وب سایت هائی ، امکان تعامل کاربر با برنامه وجود نداشت .
با توجه به این که رویکرد فوق با ماهیت و یا روح نرم افزار چندان سازگار نمی باشد ، تلاش های گسترده ای در جهت ایجاد محتویات پویا انجام و متعاقب آن ، فن آوری های متعددی ایجاد گردید . به عنوان نمونه ، با پیاده سازی فن آوری CGI ( برگرفته از Common Gateway Interface ) ، امکان استفاده از برنامه های خارجی به منظور تولید محتویات پویا فراهم گردید .

بدین ترتیب ، کاربران قادر به درج اطلاعات و ارسال آنها برای یک برنامه خارجی و یا اسکریپت سمت سرویس دهنده شدند . برنامه موجود در سمت سرویس دهنده پس از دریافت اطلاعات و انجام پردازش های تعریف شده ، نتایج را تولید و آنها را برای کاربر ارسال می نمود .
رویکرد فوق ،‌ به عنوان نقطه عطفی در برنامه های وب تلقی می گردد چراکه برای اولین مرتبه امکان تولید محتویات پویا در وب سایت ها فراهم گردید . از آن زمان تاکنون فن آوری های متعددی به منظور تولید برنامه های وب ایجاد شده است . PHP و ASP.NET نمونه هائی در این زمینه می باشند . صرفنظر از این که از کدام فن آوری به منظور ایجاد برنامه های وب استفاده می گردد ، ایمن سازی آنان از جمله اهداف مشترک تمامی پیاده کنندگان است .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اصول، امنیت، برنامه، وب

برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل)

شنبه 29 آبان 1395

برنامه نویسی به زبان ++c (تمرینات به همراه حل)

در این فایل چندین سوال به همراه حل آنها از برنامه نویسی ++c قرار داده شده است،که در زیر یک نمونه از آن را قرار دارد:

برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد .

برنامه وقتی خاتمه می یابد که هر دو عدد اعشاری صفر باشند؟

جواب :

#include

#include

#include

int main(){

float a , b ,result ;

cout < "please="" enter="" 2="" float="" number="">

cout < "="" enter="" a="" :="">

cin >> a ;

cout < "="" enter="" b="" :="">

cin >> b ;

while (a!=0 || b!=0){

result = (a*b)-(a/b);

cout < "="" result=" << result ;

cout < "n="" please="" enter="" 2="" float="" number="">

cout < "="" enter="" a="" :="">

cin >> a ;

cout < "="" enter="" b="" :="">

cin >> b ;

}

getch();

return 0 ;

}خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقدمه ای بر برنامه نویسی #c

شنبه 29 آبان 1395

مقدمه ای بر برنامه نویسی #c

مقدمه:

این فصل برنامه نویسی C# را معرفی می کند و مکانهایی را ارائه می دهد که برخی ویژگیهای مهم این زبان را تشریح می کنند .

مثالها در هر زمان به صورت یک خطی تحلیل می شوند . در این فصل برنامه های کنسولی را ایجاد می کنیم که تنها حاوی خروجی متن هستند . انواع مختلفی پروژه وجود دارند که می توانیم در C# ایجاد کنیم . برنامه کنسولی یکی از انواع اصلی است .خروجی متن در یک برنامه کنسولی در پنجره کنسول نمایش داده می شود . در ویندوز 95 و 98 ، پنجره کنسول اعلان DOS است . در ویندوزهای NT , xp ,2000 پنجره کنسول را Command Prompt نامیده اند . در C# یک برنامه می تواند با چند نوع خروجی (پنجره ، کادرهای محاوره ای و غیره ) ایجاد شود .

این برنامه ها برنامه های ویندوز نامیده می شوند و رابطهای کاربر گرافیکی را فراهم می کنند . نمونه هایی از برنامه های ویندوز را در فصل قبل نشان دادیم که پیامی را روی فرم چاپ می کرد . در این فصل ، رفتار مفصلی از برنامه نویسی و کنترل برنامه در C# ارائه می دهیم .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقدمه، برنامه، نویسی، #C

آموزش برنامه سازی پیشرفته c

شنبه 29 آبان 1395

آموزش برنامه سازی پیشرفته c

مقدمه:

در اوایل دهة 1970 میلادی، «دنیس ریچی» در آزمایشگاه کمپانی بل زبان C را برای برنامه‌نویسی سیستمها طراحی کرد. این زبان از دو زبان پیشین به نامهای BCPL و B منتج شده است که ‌این دو نیز در همین آزمایشگاه نوشته شدند. زبان C تا سال 1978 منحصر به استفاده در همین آزمایشگاه بود تا اینکه «ریچی» و «کرنیه» نسخة نهایی این زبان را منتشر کردند. به سرعت مفسرهای متعددی از C تهیه شد، لیکن برای جلوگیری از ناسازگاریهای ایجاد شده و نیز حفظ قابلیت حمل زبان، استاندارد ANSI تعاریف متحدالشکلی مطرح کرد. آنچه در این کتاب مطرح می‌شود بر اساس همین استاندارد است. مفسر خود برنامه‌ای کامپیوتری است که برنامة سطح بالا دادة ورودی آن و برنامة ‌ایجاد شده به زبان ماشین خروجی آن را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی ویژگیهای مهم زبان C به اختصار به شرح زیر است:

  • زبان C به طور گسترده‌ای در دسترس است. مفسرهای تجارتی آن در بیشتر کامپیوترهای شخصی، مینی‌‌کامپیوترها و نیز در کامپیوترهای بزرگ قابل استفاده‌اند.
  • C زبانی است همه ‌منظوره، ساخت‌یافته سطح بالا (مانند زبان پاسکال و فورترن) و انعطاف‌پذیر که برخی از خصوصیات زبانهای سطح پایین را نیز که معمولاً در اسمبلی یا زبان ماشین موجود است داراست. در عین حال این زبان برای کاربردهای ویژه طراحی نشده و می‌توان از آن در همة زمینه‌ها، بخصوص به دلیل نزدیکی آن به زبان ماشین در برنامه‌نویسی سیستم، استفاده کرد. بنابراین C بین زبانهای سطح بالا و سطح پایین قرار دارد و در نتیجه اجازه می‌دهد که برنامه‌‌نویس خصوصیات هر دو گروه زبان را به کار برد. از این رو در بسیاری از کاربردهای مهندسی به طور انحصاری زبان C به کار می‌برند. (زبانهای سطح بالا، دستورالعملهایی شبیه زبان انسان و پردازش فکری او دارند، همچنین یک دستورالعمل زبان سطح بالا معادل چند دستورالعمل به زبان ماشین است.)
  • برنامه‌های نوشته شده به زبان C به طور کلی مستقل از ماشین یا نوع کامپیوتر است و تقریباً تحت کنترل هر سیستم عاملی اجرا می‌شود.
  • مفسرهای C معمولاً فشرده و کم ‌حجم‌اند و برنامه‌های هدف ایجاد شده با آنها در مقایسه با سایر زبانهای برنامه‌سازی سطح بالا، خیلی کوچک و کارآمدند.
  • برنامه‌های C در مقایسه با سایر زبانهای برنامه‌سازی سطح بالا، به ‌راحتی قابل انتقال‌‌اند. دلیل آن این است که C خیلی از ویژگیهای وابسته به نوع کامپیوتر را در توابع کتابخانه‌ای خود منظور داشته است. بنابراین هر نسخه از C با مجموعه‌ای از توابع کتابخانه‌ای مخصوص به خود همراه است که براساس ویژگیهای کامپیوتر میزبان مربوط نوشته شده است. این توابع کتابخانه‌ای تا حدودی استاندارد است و معمولاً هر تابع کتابخانه‌ای در نسخه‌های متعدد C به شکل یکسان در دسترس است.
  • C روش برنامه‌سازی ماژولار را پشتیبانی می‌کند. همچنین از نظر عملگرها نیز زبانی قوی است که عملگرهای گوناگونی برای دستکاری روی داده‌ها در سطح بیت داراست.
  • به طور کلی جامعیت، عمومیت، خوانایی، سادگی، کارآیی و پیمانه‌ای بودن که همگی از مشخصات برنامه‌ای ‌ایده‌‌آل‌اند در زبان C پیاده‌‌سازی می‌‌شوند.

ویژگیهای فوق موجب شده زبان C یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین زبانهای برنامه‌‌سازی در دنیا مطرح شود.


فهرست:

فصل1: کلیات و مفاهیم

هدف کلی........................................................................ 1

هدفهای رفتاری................................................................. 1

مقدمه............................................................................. 1

کاراکترها.......................................................................... 3

شناسه‌ها........................................................................ 4

ساختار برنامه‌های C.......................................................... 6

دستورالعملهای اجرایی...................................................... 7

خودآزمایی 1................................................................... 10


فصل 2: انواع داده‌ها

هدف کلی...................................................................... 11

هدفهای رفتاری............................................................... 11

مقدمه........................................................................... 12

اعلان متغیرها................................................................. 13

داده‌های صحیح............................................................... 14

مقادیر ثابت صحیح........................................................... 16

داده‌های اعشاری............................................................ 18

داده‌های کاراکتری............................................................ 19

ثابتهای رشته‌ای.............................................................. 21

مقداردهی اولیة متغیرها................................................... 23

عملگر cast..................................................................... 23

نوع void........................................................................ 25

پیش‌پردازنده................................................................... 26

فرمان #include.............................................................. 26

فرمان #define................................................................ 27

خودآزمایی 2................................................................... 29


فصل 3: توابع ورودی و خروجی

هدف کلی...................................................................... 31

هدفهای رفتاری............................................................... 31

مقدمه........................................................................... 31

تابع printf ().................................................................. 32

تابع scanf ().................................................................. 40

تابع getchar ()............................................................... 45

تابع putchar ()............................................................... 46

تابع getche ()................................................................ 50

تابع getch ().................................................................. 50

توابع puts () و gets ()..................................................... 50

خودآزمایی 3................................................................... 52


فصل 4: عبارت، دستور، عملگر

هدف کلی...................................................................... 53

هدفهای رفتاری............................................................... 53

عبارت............................................................................ 54

عبارت محاسباتی............................................................ 54

عبارت قیاسی................................................................. 54

عبارت منطقی................................................................ 55

دستور........................................................................... 56

دستورهای ساده............................................................ 56

دستورهای ساخت‌یافته.................................................... 56

عملگر............................................................................ 57

عملگرهای محاسباتی..................................................... 57


عملگرهای انتساب.......................................................... 61

عملگرهای یکانی............................................................ 63

عملگرهای رابطه‌ای (مقایسه‌ای)....................................... 65

عملگرهای منطقی.......................................................... 68

عملگر شرطی................................................................ 70

عملگر کاما..................................................................... 72

عملگرهای حافظه............................................................ 73

خودآزمایی 4................................................................... 73


فصل 5: دستورهای کلی

هدف کلی...................................................................... 75

هدفهای رفتاری............................................................... 75

مقدمه........................................................................... 75

دستور while.................................................................. 76

دستور do -while............................................................ 79

دستور for...................................................................... 81

عملگر کاما..................................................................... 85

دستور if و if - else ......................................................... 86

دستور switch ............................................................... 89

دستور break.................................................................. 94

دستور continue............................................................. 95

دستور goto.................................................................... 97

تابع exit......................................................................... 98

خودآزمایی 5................................................................... 99


فصل 6: توابع و کلاس حافظه

هدف کلی.................................................................... 101

هدفهای رفتاری............................................................. 101

مقدمه......................................................................... 102

نحوة تعریف تابع............................................................. 103

دستور return............................................................... 104

فراخوانی تابع................................................................ 109


انتقال آرایه به تابع......................................................... 113

توابع بازگشتی.............................................................. 114

پارامترهای خط فرمان..................................................... 117

استفاده از چند تابع........................................................ 120

قلمرو متغیرها............................................................... 121

کلاس حافظه................................................................ 125

حافظة خودکار.......................................................... 126

حافظة خارجی.......................................................... 127

حافظة ایستا............................................................ 129

حافظة ثبات.............................................................. 131

خودآزمایی 6................................................................. 132


فصل 7: آرایه‌ها

هدف کلی.................................................................... 135

هدفهای رفتاری............................................................. 135

مقدمه......................................................................... 135

تعریف آرایه‌ها................................................................ 136

آرایه‌های یک‌بعدی.......................................................... 136

مراجعه به عناصر آرایه.................................................... 137

کلاسهای حافظه در آرایه................................................ 138

آرایه‌های چندبعدی......................................................... 140

انتقال آرایه به تابع......................................................... 142

آرایه‌ها و رشته‌ها........................................................... 146

روشهای مرتب‌سازی..................................................... 148

روش مرتب‌سازی حبابی............................................ 148

روش مرتب‌سازی انتخابی.......................................... 149

روشهای جستجو.......................................................... 150

جستجو به روش خطی.............................................. 151

جستجو به روش دودویی........................................... 151

توابع کتابخانه‌ای............................................................ 152

خودآزمایی 7................................................................. 154


فصل 8: اشاره‌گرها

هدف کلی.................................................................... 159

هدفهای رفتاری............................................................. 159

مقدمه......................................................................... 160

نحوة معرفی اشاره‌گر..................................................... 160

آدرس داده‌ها................................................................. 162

مقداردهی اولیسه به اشاره‌گر......................................... 164

اشاره‌گر تهی................................................................ 165

عملیات روی اشاره‌گرها.................................................. 166

انتقال مقادیر به تابع....................................................... 168

انتقال اشاره‌گر به تابع.................................................... 169

انتقال دوطرفة اطلاعات................................................... 172

اشاره‌گرها و آرایه‌ها........................................................ 174

اشاره‌گرها و آرایه‌های چندبعدی....................................... 180

انتقال آرایه به تابع......................................................... 180

آرایه‌هایی از اشاره‌گرها................................................... 182

اشاره‌گر به اشاره‌گر....................................................... 182

ارسال تابعی به تابع دیگر................................................ 184

نتیجه‌گیری................................................................... 185

خودآزمایی 8................................................................. 185


فصل 9: نوعهای تعریف‌شده

هدف کلی.................................................................... 187

هدفهای رفتاری............................................................. 187

مقدمه......................................................................... 187

ساختار........................................................................ 188

اختصاص مقادیر اولیه..................................................... 192

آرایه‌ای از ساختارها....................................................... 194

پردازش ساختار............................................................. 196

انتقال ساختار به تابع..................................................... 199

بازگشت اشاره‌گر به ساختار............................................ 201


نوع داده کاربر................................................................ 205

ساختار داده‌ها و اشاره‌گرها............................................. 207

عضو ساختار................................................................. 211

اجتماع......................................................................... 211

شمارشی.................................................................... 216

خودآزمایی 9................................................................. 221


فصل 10: فایلها

هدف کلی.................................................................... 223

هدفهای رفتاری............................................................. 223

مقدمه......................................................................... 224

انواع فایل..................................................................... 225

بازکردن و بستن فایل...................................................... 226

توابع putc و getc.......................................................... 229

توابع putw و getw........................................................ 232

توابع fputs و fgets ....................................................... 233

فایل وسیلة ورودی ـ خروجی........................................... 234

تابع ferror.................................................................... 236

تابع remove................................................................. 238

توابع fscanf و fprintf..................................................... 239

توابع fwrite و fread....................................................... 240

تابع fseek.................................................................... 242

دستگاههای ورودی ـ خروجی استاندارد............................ 243

خودآزمایی 10............................................................... 244
خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آموزش، برنامه، سازی، پیشرفته، C

دانلود مقاله آموزش برنامه فوتوشاپ PHOTOSHOP

شنبه 29 آبان 1395

دانلود مقاله آموزش برنامه فوتوشاپ PHOTOSHOP


- روتوش

- میکس دو تصویر

- تعمیر عکسهای سیاه سفید

- Filter ها

استفاده از ابزار Mode


Photo shop یک برنامه کاربر روی عکس میباشد البته برای کارهای گرافیکی دیگر هم میتوان استفاده کرد .

ورژنی که در مرکز استفاده میشد 7 بود .

افراد مختلف جهت روتوش یا تعمیر عکسهای قدیمی یا ایجاد تغییرات در عکسها و این قبیل کارها مراجعه میکنند یا اینکه عکس خاصی را از طریق دوربین دیجیتال با کابل مخصوص وارد دستگاه میکردیم برای mix از CD های photo استفاده میشد .

- روتوش

ابتدا از منوی فایل open عکس موردنظر را از folder موردنظر باز میکنیم برای کاربر روی عکس به همه ابزارها احتیاج نداریم .

دراینجا ما تنها به ابزارهای مورد استفاده درعکاسی اشاره میکنیم . برای کار برروی عکس تصویر را باید بزرگ کرد .

با استفاده از zoom tool یا

با استفاده از Eyeddiropper tool از قسمتهای رنگ مورد دلخواه رنگ برمیداریم روی ابزار قلم Brush tool که بیشتر کار روتوش با آن صورت میگیرد کلید میکنیم درقسمت بالا size براش را مشخص میکنیم برای اینکه تصویر یکدستی بدست بیاد size را خیلی کوچک انتخاب نمیکنیم منوی Flow شدت پاشیدن رنگ باید هنگام کارکم باشد 10% در غیراینصورت رنگهای عکس بهم ریخته میشود .

حال به کمک دایره zoom و کلید کردن آن روی سطوح یکدست عکس تصویر را واضح تر و یکدست تر کرده برای برگرداندن بخش هایی از تصویر به حالت اولیه از ابزار قلموی حافظه دار یا Histoy brush tool استفاده میشود .

اگر رنگ را بخواهیم تغییر دهیم میتوان از Coler balans , Image adjusment و پنجره غلظت رنگها با تغییر این بالانس ها ، رنگهای تصویر تغییر میکنند . برای تنظیم Contrast adjusmen brightness میتوان را تنظیم کرد (تفاوت تیره و روشن) . اگر قصد جدا کردن قسمتی از عکس را داشته باشیم فردخاصی از یک عسک دسته جمعی یا zoom بیشتر برروی چهره (بخشی از تصویر اضافه باشد) از ابزار (Crop tool) استفاده میکنیم حال قابلیت Select بخشی از تصویر را داریم بعد از آن راست کلید و بعد crop قسمت های select نشده حذف میشوند . برای تغییر زاویه درعکس (کج گرفته شدن عکس) یا ایجاد چرخش درعکس از منوی Image rotate convas arbutary دراینجا منوی باز میشود که یک عدد درخواست میکند بیانگر زاویه ای که میخواهیم به تصویر بدهیم و دو کلید در جهت عقربه ساعت یا مخالف جهت عقربه ساعت هم میباشد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله آموزش آشنایی با برنامه ستاپ SETUP

شنبه 29 آبان 1395

مقاله آموزش آشنایی با برنامه ستاپ SETUP


آشنایی با برنامه SETUP

بعد از اجرای برنامه Post توسط BIOS ،‌ برنامه مخصوص پیکر بندی سخت افزار سیستم به نام Setup اجرا می شود ، در واقع برنامه Setup داخل حافظه ROM است . ولی مقادیر مربوط به پیکر بندی سیستم در Setup داخل حافظه ای به نام (Complementery Metal Oxide Semiconductor ) CMOS RAM وجود دارد . برخلاف حافظه ROM که نمی توان اطلاعاتش را تغییر داد ، می توانید از طریق اجراء برنامه Setup اطلاعات موجود در حافظه CMOS را تغییر داد . هر وقت کامپیوتر راه اندازی می شود ، برنامه BIOS با استفاده از مقادیر موجود در حافظه CMOS کامپیوتر را پیکر بندی می کند . حافظه CMOSبه محض قطع برق اطلاعاتش پاک می شود . لذا برای حفظ اطلاعات فوق از باطری کوچکی به نام Backup Battery استفاده می شود . از خصوصیات دیگر این حافظه ها این است که این نوع حافظه به دلیل عدم استفاده خازن در ساختار داخلی آن ، نیاز به تازه سازی (Refresh) مشابه حافظه های اصلی دینامیکی (DRAM) ندارد .

برنامه های Setup معمولاً به دو صورت ویندوزی و متنی ارائه شده اند . در Setup ویندوزی ،‌قسمتهای مختلف برنامه های Setup به صورت صفحات ویندوز طراحی شده و در صورت اتصال ماوس به سیستم
می توانید این قسمتها را انتخاب و مورد استفاده قرار دهید .

در Setup های معمولی برای انتخاب قسمتهای مختلف از کیلد های جهتی و Page Up و Page Down در صفحه کلید استفاده می شود .


فهرست مطالب:

آشنایی با روش ارتقاء برنامه Setup

پردازنده ها

مشخصات فنی پردازنده ها

نام شرکت سازنده پردازنده

نسل پردازنده

مدل پروازنده

سرعت پردازنده

ولتاژ پردازنده

خنک سازی پردازنده

عیب یابی و تنظیم پردازنده ها

گرافیک در کامپیوتر

کارت گرافیک

انواع کارتهای گرافیک

مراحل نصب کارت گرافیکی

1- نصب سخت افزاری

2- نصب نرم افزاری

آشنایی با کارتهای صدا و مودم

کارتهای صدا (Sound Cards)

اتصالات صدا

استاندارهای موجود در کارتهای صوتی

آشنایی با وسایل جانبی کارتهای صوتی

مراحل نصب کارت صدا

کارتهای مودم (Modem Carts)

انواع مودم

آشنایی با سخت افزار شبکه

اهداف ایجاد یک شبکه کامپیوتری

شناسایی اصول نحوه ایجاد شبکه کامپیوتریخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 596 )
   1       2       3       4       5       ...       40    >>