X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت بررسی اثر انگشت

شنبه 13 آذر 1395

پاورپوینت بررسی اثر انگشت


مقدمه:

اثر انگشت به عنوان یک روش صحیح در تشخیص هویت قدمت زیادی دارد. منحصر به فرد بودن اثر انگشت از قرن 16 م کشف شده است. تطبیق اثر انگشت به صورت الکترونیکی به دو روش انجام میگیرد:

1) روش Minutiae : که در این روش از مقایسه پایان های مرز بندی شده و دو شاخه روی انگشت استفاده می شود.

2) در این روش ابتدا تصویر تقویت شده و خرابی های آن حذف می شود و سپس به مقایسه و بررسی این الگو می پردازد.


نمایش روش Minutiae که در این روش از مقایسه پایان های مرز بندی و دو شاخه ای روی انگشت تعیین میشود.


روش شناسایی هویت با استفاده از تکنیکی که بر مبنای بررسی الگوی عنبیه چشم است برای سیستم های کنترل دسترسی که به امنییت بالایی نیاز دارند بسیار مناسب است. هدف آن تشخصیص فوری با اطمینان بالا بوسیله تحلیلهای ریاضی از نمونه های تصادفی عنبیه چشم است . عنبیه چشم یک فرد، جزء داخلی محافظت شده است که ترکیب آن در سراسر طول عمر ثابت می باشد.

این مقاله شامل قسمت های مختلفی است: معرفی این تکلونوژی شرح گامهای مختلف انجام شده برای دستیابی به الگوی عنبیه. به طور کلی یک سیستم بیومتریک به صورت خودکار اشخاص را بر اساس ویژگی منحصر به فرد آنها شناسایی میکند.اغلب سیستم های تجاری که از این روش استفاده میکنند براساس الگوریتم Daugman عمل میکنند.

فهرست مطالب:

(1مقدمه وتشخیص هویت از طریق اثرانگشت (fingerprint recognition)

(2معرفی (introduction)

(3تجزیه (segmentation)

(4نرمال سازی (normalization)

(5تطبیق و کد کردن (feature encoding & matching)خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پاورپوینت، بررسی، انگشت

حقوق انگشت نگاری

جمعه 28 آبان 1395

حقوق انگشت نگاری

مقدمه

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و...) مطالعه و طبقه بندی کرد. عدهای از حقوقدانان جرمشناس یا جرمشناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر را به چهار شاخه تقسیم کردهاند. شاخه نخست یا هسته این علوم، در رشته های مختلف حقوق کیفری خلاصه میشود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخه دوم به جنبه های تجربی این علوم مربوط است که به طور کلی یا در جهت کشف و اثبات جرم به کار میرود (علوم جرمیابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیت جرم، ماهیت کیفر و علل ارتکاب جرم و تحولات مربوط به کیفر مورد استفاده قرار میگیرند (علوم جرمشناختی کیفرشناختی)؛ شاخه سوم به فلسفه حقوق کیفری اختصاص دارد؛ سرانجام رشته مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخه چهارم مطرح شده است که حقوقدانان جزمی آن را " سیاست کیفری "و حقوقدانان آشنا به مباحث جرمشناسی و حقوق بشر آن را " سیاست جنایی" مینامند.

علوم جرمیابی (criminalistique) [1]مجموعه دانشها و فنونی هستند که به کشف جرم و شناخت و دستگیری بزهکاران کمک میکنند. پیشرفتهایی که امروزه در شیوههای کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرایم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است . علوم جنایی به دو قسمت تقسیم میشوند که عبارتند از:

۱) علوم محض (پزشکی قانونی، سمشناسی قانونی، پلیس علمی و...)

۲) علوم انسانی در حوزه متدلوژی (روانشناسی قضایی و...) "پلیس علمی" (scientific Police) یا "کشف علمی جرایم" از جمله شاخههای مهم علوم جرم یابی و به تبع آن "علوم جنایی تجربی" است.

تا اواخر قرن ۱۹ شیوه کشف جرایم و دستگیری مجرمین در کشوهای مختلف، چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهود و تهیه صورت مجلس، در صورت امکان به دستگیری مجرم یا متهم اکتفا مینمودند. به تدریج پلیس کشورهای مختلف برای مبارزه با بزهکاری و کشف جرایم و دستگیری مجرمین به روشهای خاص علمی متوسل شدند. در نتیجه علم جدیدی تحت عنوان "پلیس علمی" یا "پلیس تکنیک" به علوم جدید افزوده گردید. در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند که پلیس علمی رشتهای از علوم جرمیابی بوده و علم مستقلی محسوب نمیشود. بعضی دیگر نیز پلیس علمی را علم کشف بزه و شناسایی و تعقیب بزهکاران تعریف کردهاند . به هر حال بررسی پیرامون شیوههای ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه هایی که از مجرم باقی مانده است، موضوع مطالعات پلیس علمی است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع اسلحه در ارتکاب جرم، تهیه تصویر مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در "انگشتنگاری" از جمله زمینههای اصلی تحقیقات پلیس علمی است . علم "انگشتنگاری" (Doctyloscopy) از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی میشود. انگشتنگاری عبارت است از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویّت اشخاص و کشف جرایم می باشد . تشخیص هویت اشخاص به مقایسه خطوط برجسته انگشتان محدود نمی شود و مقایسه خطوط برجسته اصطکاکی روی پنچه های دست و پا را نیز در بر میگیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که اصطلاح انگشتنگاری به طور مساوی کلیه خطوط برجسته اصطکاکی را که روی بدن انسان یافت میشود در بر میگیرد. تجربیات گذشته نشان میدهد که هویّتهای بیشماری از روی آثار پنچه های دست و پا به دست آمده است و این شیوه از تعیین هویت به همان اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر است . به هر حال مطالعه علم انگشتنگاری از منظر تاریخی و علمی به شناخت آن منتج خواهد شد. همچنین بررسی برخی از ادله شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم در مورد اثر انگشت حائز کمال اهمیت است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1

گفتار اول) بررسی تاریخی انگشت نگاری ........................................................................................ 4

بند اول) تاریخچه انگشتنگاری غیرعلمی ................................................................................................. 4

بند دوم) تاریخچه انگشت نگاری علمی .................................................................................................... 7

بند سوم ) تاریخچه انگشتنگاری در ایران ................................................................................................ 12

گفتار دوم) علم انگشت نگاری ............................................................................................................... 13

بند اول) خطوط روی انگشتان چیست؟ ................................................................................................... 13

بند دوم)علل بوجود آمدن خطوط برجسته سر انگشتان.....................................................................14

بند سوم) علت اهمیت علم انگشت نگاری .............................................................................................. 15

بند چهارم) اصول علم انگشت نگاری ........................................................................................................ 16

بند پنچم) تأثیر توارث در خطوط انگشتان ............................................................................................. 18

بند ششم)نکات مهم در مورد خطوط پوستی روی انگشتان ............................................................... 19

بند هفتم) طرحهای اصلی خطوط سرانگشتان ....................................................................................... 21

بند هشتم) چگونگی به دست آمدن اثر انگشت .................................................................................... 22

گفتار سوم) اثر انگشت از دیدگاه اسلام ............................................................................................. 24

بند اول) اثر انگشت در آیات قرآن کریم .................................................................................................. 25

بند دوم) اثر انگشت در اخبار و روایات صدر اسلام .............................................................................. 29

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 30

منابع و ماخذ................................................................................................................................................... 31


۱- دکتر اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: حقوق، انگشت، نگاری

دانلود تحقیق سنسور اثر انگشت

یکشنبه 28 شهریور 1395
این روزها دیگر سنسورهای تشخیص خطوط روی انگشان ما، صرفا مختص موبایل‌های پرچمدار نیستند و تجربه سال گذشته نشان داد که میان رده‌ها نیز به چنین حسگرهایی مجهز شده‌اند. امسال حتی می‌توان انتظار داشت که شاهد مجهز شدن موبایل‌هایش بیشتری به این گونه حسگرها باشیم.  به گزارش مشرق، تکنولوژی حسگر اثر انگشت از روزهای اولیه معرفی آن دور شده و اکنون با ضریب اطمینان بسیار بیشتری کار می‌کند. در این میان چند نوع سنسور مختلف وجود دارد که از سوی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.    در ادامه تصمیم داریم به سه نمونه از حسگرهای تشخیص اثرانگشت پرداخته و نقاط قوت و ضعف هر یک را بررسی کنیم.    سنسورهای نوری (آپتیکال)    حسگر اثر انگشت از نوع نوری، قدیمی ترین نمونه از این نوع سنسورها به شمار می رود. همانگونه که از نامش مشخص است، این نوع از ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، سنسور، انگشت

پایان نامه در زمینه تشخیص اثر انگشت

چهارشنبه 24 شهریور 1395
فایل زیر یک پایان نامه  انگلیسی  153 صفحه ای در زمینه تشخیص اثر انگش می باشد که در انتهای آن شبیه سازی در نرم افزار مطلب ارائه شده است.  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: پایان، نامه، زمینه، تشخیص، انگشت

قفل اثر انگشت ( 100% تضمینی)

جمعه 19 شهریور 1395
یکی از بهترین برنامه های سایت  این برنامه بر خلاف برنامه های دیگر برای سرگرمی نیست و کاملا واقعیه بدون نیاز به روت   کاملا تست شده و کارآمد این نرم افزار از طریق دوربین دستگاه از اثر انگشت شما عکس میگیرد و سپس روی قفل دستگاه تنظیم میکند!!! این نرم افزار کاملا تست شده است و پین کد پشتیبان هم دارد !!! گوشی خود را امنیتی ترین گوشی دنیا کنید!!! این نرم افزار را از سایت آپ ساز ای پی کی با قیمت 1000 تومان دریافت کنید!!! ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: انگشت، 100%، تضمینی)

تحقیقمقاله آماده سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم بیومتریک با فرمت ورد(word)

چهارشنبه 17 شهریور 1395
از سال‌ها پیش از اثر انگشت افراد در جرم ‌شناسی استفاده می شد و امروزه در علم بیومتریک نیز از آن استفاده ‌می شود. مانند تمام دیگر اعضای بدن DNA های هر شخصی الگوی ساخت این خطوط را دارا هستند و در واقع DNA های هر شخص نیز کاملا منحصر به فرد است و این موضوع تقریبا در مورد دیگر اعضای بدن صادق اند. اثر انگشت از قدیمی‌ترین روش های تشخیص هویت است که با پیشرفت تکنولوژی به تنوع آن افزوده شده است. اگر چه قبلا اثر انگشت تنها در زمینه جرم قابل بحث بوده، تحقیقات در بسیاری کشورها سطحی از پذیرش را نشان می دهد که به این روش اجازه استفاده در برنامه های عمومی را می‌دهد.خطوطی که بر روی سر انگشتان همه انسان ها نقش بسته از دیرباز مورد توجه همه بوده است، این خطوط نقش های مختلفی دارند، یکی از این وظایف ایجاد اصطکاک بین سر انگشتان و اشیاء متفاوت است مانند قلم که با استفاده از این اصطکاک می ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیقمقاله آماده تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت با فرمت ورد(word)+پاورپوینت

سه‌شنبه 16 شهریور 1395
کلمه بیو متریک از کلمه یونانی  biosبه معنای زندگی و کلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. همه ما می دانیم که ما برای  شناسایی همدیگر از یک سری ویژگی هایی استفاده می کنیم که برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می کند که از آن جمله می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره کرد. امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که هویت اشخاص را شناسایی کند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن هارا بازشناسی کند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می کند و علاقه مندان فراوانی را پیدا کرده است. علاوه بر این ها امروزه ID و password کارتهایی که بکار برده می شوند دسترسی را محدود می کنند اما این روشها به راحتی می توانند شکسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیو متری را نمی توان  امانت داد یا گرفت نمی توان خرید یا فراموش کرد و جعل آن هم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آموزش تایپ سریع با 10 انگشت

دوشنبه 15 شهریور 1395
محصول قدرتمندیست که به شما مهارت های تایپ سریع و صحیح را با تکنیک های متفاوت و راهکارهای گوناگون آموزش میدهد تا بتوانید هم در زمان و هم در انرژی و ... صرفه جویی کنید. این نرم افزار با مهیا سازی تمارین مختلف و مفید شما را در پیشرفت مرحله به مرحله در زمینه ی تایپ سریع و مفید پیش می برد. به شما نقاط قوت و ضعفتان را در تایپ گوش زد می کند تا بر نقاط قدرت آگاهی یابید و بر نقاط ضعف با تمرین بیشتر غلبه کنید       ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آموزش، تایپ، سریع، انگشت