X
تبلیغات
رایتل

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی


روند تحولات حسابداری :

حسابداران از بدو تولد حسابداری نوین سه مرحله شامل 1- حسابداری سیاهه نویسی 2- حسابداری مالی 3 - حسابداری مدیریت را طی کرده اند وچالش آینده حسابداری ، مرحله چهارم حسابداری یا ”حسابداری اجتماعی- اقتصادی ”است که حسابداری منابع انسانی یکی از مقولات آن است.

تعریف حسابداری منابع انسانی :

طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات درباه منابع انسانی وگزارش این اطلاعات به افراد علاقمند وذینفع می باشد . در واقع حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی در قالب کمی وعینی با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم واساسی پیرامون منابع انسانی شامل ؛شناسایی کمیت وکیفیت آن،ارزیابی واندازه گیری ارزش اقتصادی وگزارشگری مالی مناسب آن سروکار دارد.

ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی :

1.ارائه اطلاعات ارزش اقتصادی منابع انسانی به عنوان عمده ترین دارایی سازمان در انقلاب اطلاعاتی عصر امروز

اکثر سازمانها میتوانند اطلاعات دقیقی درباره داراییهای ملموس خود مانند زمین ،ساختمان ،ماشین آلات وتجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گاه سابقه رسمی از داراییهای ناملموس خود نظیر علائم تجاری ،مخارج تحقیق وتوسعه ومنابع انسانی که ارزش روز افزونی برای سازمان ایجاد میکنند ندارند. از همین رونداشتن اطلاعات درباره ارزش اقتصادی دارایی انسانی سازمان ویا مخارج انجام شده برای پرورش وآموزش افراد متخصص ومیزان هزینه از دسته رفته ،از نقاط ضعف سیستم حسابداری فعلی است.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانیتفاوت تفکر عقل‌گرایان با تفکر تجربی:

در تفکر عقل‌گرایان روش قیاسی مبنای کار است، بدین معنی که با استدلال و روش منطقی و تحلیل عقلانی فرد می‌تواند حقایق را کشف کند.

در تفکر تجربی روش استقرایی مبنای کار است، بدین معنی که با مشاهده و آزمایش و شناخت ماهیت پدیده‌ها می‌توان با شناخت جزئیات و ارتباط آنها با یکدیگر به کلیات پی برد.

انواع علم:

1)علم حضوری:

یعنی اینکه واقعیت معلوم، پیش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد. مانندعلم به خود و یا علم به ترس.

2)علم حصولی:

یعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعیت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل می گردد. مانند علم به اشیای خارج.

دیدگاههای شناختی:

1)دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم

2)دیدگاه عقل گرایی

3)دیدگاه استنباطی

دیدگاه تجربه‌گرایی وپوزیتیویسم:

این دیدگاه فلسفی در مقابل عقل‌گرایی سنتی و ارسطویی شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی(قرن 14 تا 16)باز می‌گردد و بانی این تفکر را فرانسیس بیکن می‌نامند.

تجربه‌گرایی نوین:

این مکتب فلسفی وسیله شناخت را حواس انسان می‌داند و معتقد است شناختی اعتبار دارد که به وسیله یکی از حواس قابل درک باشد.دیدگاه عقل‌گرایی:

این دیدگاه بر اساس روش استقرار قیاسی استوار است و اعتقاد دارد که حواس انسان هیچگاه کلیت و ضرورت اصول و مفاهیم را در نمی‌یابد و لذا منشا دیگری به نام عقل ضرورت دارد.

دیدگاه استنباطی:

براساس این دیدگاه، فهمیدن زندگی یا استنباط تنها با اندیشه امکان‌پذیر نیست بلکه باید از استنباط و کلیه نیروهای احساسی برای درک آن استفاده نمود.

مشخصات تحقیقات علمی:

1)برخوردار بودن از آداب و تشریفات خاص

2)توسعه قلمرو معرفت

3)شناخت حاصل از نتیجه و تحقیق در بیرون ذهن واقعیت و مابه‌ازای خارجی داشته باشد.

ویژگی‌ها و قواعد تحقیق علمی:

1)توسعه‌ای بودن

2)قابلیت بررسی داشتن

3)نظم داشتن

4)تخصص طلبی

5)قابلیت تعمیم

6)دقت طلبی

7)واقعی بودن

8)قاعده تجاهل

9)صبر طلبی

10)جرات طلبی

11)نیاز به مدیریت واحد

12)رعایت اصل بیطرفی

13)اجتهادی بودن تحقیقخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه

نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه

مقدمه:

روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفتهای شگرف و عمیق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغییر ساختارهای سازمانی را از اشکال سنتی بسوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی تر فراهم آورده است. چنانکه می توان گفت تغییر شتابنده، مهمترین خصیصه قرن حاضر است که سازمانها موسسات بعنوان پدیده‌ای جدا ناشدنی از خویش با آن روبرو هستند. در چنین شرایطی ( شرایط تغییر ) اگر سازمانها و مؤسسات نتوانند خود را به گونه‌ای سازنده و تناسب با این تغییر همگام کنند قربانی آن خواهند شد. اگر نتوانیم دنیای اطراف خود را شکل دهیم شلاق طبیعت برما فرود خواهد آمد و نیروهای محیطی ما را در خود حل خواهد کرد و ما تنها از طریق اتخاذ موانعی فراکنشی در این باره خواهیم توانست چرخه و آثار آنرا پیش بینی و حتی کنترل کنیم و در خدمت خود قرار دهیم، در این راستا لازم است منابع و اقدامات لازم شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه ریزی شود. بهسازی منابع انسانی در این زمینه راهبرد اصلی تلقی می‌شود. در محیط بسیار متغیر امروزی سرمایه انسانی، سرمایه‌ ای گرسنگ و دارای نقش اساسی است و آموزش بعنوان تنها عامل ایجاد و توسعه آن « لاسلحه ای رقابتی » محسوب می شود. استفاده صحیح از این اسلحه و به تبع آن برنده شدن در رقابت، مستلزم توسعه شناخت، تحلیل، مقهوم سازی و طراحی و باز مهندسی مسترم و مستر قیانه است. نیروی انسانی امروزه بعنوان عامل استراتژیک مطرح است. دلیل این امر در یک سطح کلی. تغییراتی است که با شتاب فزاینده حادث می شود و آموزش و بهسازی منابع انسانی اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فرا ملی منجر به افزایش بهره‌وری و نتایج بترتیب بعدی می‌شود، پس می توان گفت: در فلرنی آموزش منابع انسانی یکی از اقدامات زیر بنایی است که منجر به کارآمدی سازمان می‌شود، و از طرف دیگر شناخت و تحلیل اثر بخش نیازهای آموزشی پیشنیاز یک سیستم آموزشی موفق است. تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزشی کارکنان و در واقع نخسیتن عامل ایجاد تضمین اثر بخشی کارکرد آموزشی و بهسازی است که اکر براستی انجام شود مبنای عینی تر باری برنامه‌ریزی بعنوان نقشه اثر بخشی و تبعاً.

نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی است که با توجه به نقش و تأثیری که در اثر بخشی و نیز فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف آموزشی دارد می‌توان همسو با راملد ( 1987 ) گفت: « هیچ وظیفه‌ای مهمتر از آن ( نیاز سنجی ) در فرآیند آموزش و بهسازی وجود ندارد».

·تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی موجود در پروژه:

نیاز: نیاز عمدتاًچیزی است که برای ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترس، ضروری یا مفید است؟

نیاز آموزشی: نیازهایی است که در حوزه‌های مهارتی و نگرش مطرح می شوند و از طریق آموزش قابل رفع است.

نیازسنجی آموزشی:

نیازسنجی آموزشی عبارتست از شناسایی نیازها و درجه‌بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یافته و یا حذف گردد. به عبارتی نیازسنجی به یک فرآیند یا جریان اشاره دارد که نتیجه آن عبارتست از مجموعه‌ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده‌اند و باید برای کاهش یا برطرف کردن ان اقدام اساسی صورت پذیرد.

آموزش و بهسازی منابع انسانی:

عبارتست از : مجموعه کنشهای هدفمند، از پیش تعیین شده و طرح‌ریزی شده که با هدف افزایش رفاه و اثر بخشی فرد و سازمان، بطور مداوم و نظامند و به بهوبد و ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرشهای معطوف به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان می‌پردازد.

دانش:

عبارتستس از پیکره و ساختار شناختی لازم برای انجام کار.

مهارت:

توانایی و تسلط انجام وظایف شغلی و کاری بطور دقیق و براحتی نگرش:

عبارتست از طرز تفکر و طرز تلقی و عواطف و احساسات افراد درباره افراد، مفاهیم و اشیاء.

جامعه آماری پروژه:

جامعه آماری پروژه شامل کلیبر مشاغل موجود در شرکت آذین خودرو می‌باشد.

حجم نمونه: حجم نمونه و جامعه در این پروژه برابر است و روش اجرای پروژه روش سرشماری می‌باشد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جزوه کمک اموزشی ریاضی کامل انسانی

شنبه 29 آبان 1395

جزوه کمک اموزشی ریاضی کامل انسانی

این مجموعه یکی از بهترین منابع برای دوران امتحانات نهایی دانش آموزان می باشد علاوه بر کسب آمادگی لازم

برای امتحانات توجه به پیش نیاز های لازم در درس ریاضی باشد.

در بخش بعدی این جزوه که مختص تمامی دانش آموزان کنکوری می باشد سعی شده است با توجه به ضعف اکثر

دانش آموزان در درس ریاضی تمامی پیش نیاز ها گفته شود با ارائه ی تست و درس نامه های کامل و روشهای تستی

و ابتکاری فردی درصد بالایی در درس ریاضی کنکور سراسری برای شما ساده ساز است. می توانید بیش از 90% .

رقیبان کنکور خود را با همین درس پشت سر بگذارید .

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.94 MB

تعداد صفحه:62خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی -سـال 1395

شنبه 29 آبان 1395

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی -سـال 1395


*در صورت خرید این فایل یک فایل هدیه بنام سوالات متداول در مورد تست زنی را نیز دریافت خواهید کرد

آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای کشـور -گروه ازمایشی علوم انسانی

شامل درس زیر

1-ریاضی

2- اقتصاد

3-زبان و ادبیات فارسی

4-زبان عربی

5-تاریخ

6-جغرافیا

7-علوم اجتماعی

8-فلسفه و منطق

9-روان شناسی


نوع فایل:Pdf

3.22 MB :سایز

تعداد صفحه:32خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر

شنبه 29 آبان 1395

مقاله بررسی عوامل محیطی جغرافیایی و انسانی پارک چیتگر

مقدمه:

مجموعه‌ای که پیش رو دارید ماحصل تلاش در جهت کسب اطلاعاتی در رابطه با مجموعه‌ای فرهنگی- تفریحی- ورزشی پارک چیتگر است. علت محدود بودن اطلاعات در زمینه‌ی این مکان به این دلیل است که دسترسی کامل برای بررسی تمام جوانب موارد ذکر شده، واقعاً کار دشواری بود و مسئولین و کارگذاران این مجموعه هدف این بود که بر روی محیطی باستانی- طبیعی، جغرفیایی کار شود به این دلیل به محل‌های مرتبط با این مسئله که احتمال بی رقیب می‌تواند اطلاعاتی را در اختیارمان بگذارند (از قبیل سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده‌ی مردم شناسی و مصاحبه با آقای محب عل) سر زدیم اما متاسفانه هیچ کدام ما را در جهت ارائه موضوعی برای کار راهنمایی نکردند که خوب مسلماً این نیز یکی از معضلات آموزشی و اداری مراکز دولتی و خصوصی برای دانشجویانی که به دنبال تحقیقات خود و کسب اطلاعات بیشتر در جهت تحقق بخشیدن به اهدافشان هستند می‌باشد. پس از مطالعه و چک کردن سایت‌های مختلف در این رابطه با عنوان پارک چیتگر و زمینه‌های بسیاری که در جهت آموزشی- فرهنگی- ورزشی داشت برخورد کردیم و تصمیم گرفته شد که کار روی این مجموعه را که به هر ترتیب قابل دسترسی‌تر از موضوعات دیگر بود آغاز کرد و کارمان را با مصاحبه با مسئول و مدیریت پارک آقای آقاباشی شروع کرد و ایشان در جهت دسترسی به منابعی در رابطه با جنبه‌های مختلف چیتگر سوق دادند و هدایت کردند و عکس‌هایی را در زمینه‌ی نقشه‌های نقاط مختلف پارک و دیگر جوانب آن در اختیارمان قرار دادند که البته بعضی از آنها به علت تخصصی بودن در محدوده‌ی کار با جای نمی‌گرفت و از بررسی و پرسش در مورد آنها صرف نظر شد. البته ذکر این نکته ضروری است که موقعیت مکانی جغرافیایی پارک چیتگر جوری طراحی شده است که به هر ترتیب مکانی امن و فاقد از هر گونه خطر نیست و این مسئله در بسیاری موانع کار ما را باشد مواجه می‌ساخت در آخر گفتنی است شاید این مجموعه، مجموعه‌ای غنی و کامل نباشد ولی می‌توان متصور شد که این بررسی مختصر و کوتاه می تواند به عنوان راهنمایی برای حداقل مکانی که تاکنون از پارک چیتگر دیدن نکرده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد. به امید آن که موثر افتد.

آبرفتهای کنونی

این بخش متشکل از جوان‌ترین نهشته‌های رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه با سیلابی است و در بستر رودخانه، مسیل‌ها پادگانه های آبرفتی، مخروط افکنه‌های جوان و کالها بر جای گذاشته شده است. دشت جنوب تهران از این آبرفت پوشیده شده است. به طور کلی رسوبات در شمال تهران از رسوبات دانه درشت منفصل) قلوه سنگ، شن‌گرد شده بدون سیمان)، و در جنوب تهران رسوبات دانه ریز (سیلت و رس) تشکیل شده است، آبرفتهای کنونی که اکثراً به صورت رسوبات منفصل هستند کاملاً نفوذ‌پذیر بوده و مقاومت مکانیکی آنها نسبت به نقاط مختلف متفاوت است.

آزمایشات تجزیه شیمیایی برگ درختان

تجزیه شیمیایی برگ گیاهان بهترین روش برای تعیین میزان عناصر موجود در گیاه و برآورد موادغذائی مورد نیاز آنها می‌باشد چرا که نمو گیاهان از غلظت عناصر غذایی موجود در بافتها و برگها تبعیت می‌کند. از روی نتایج تحقیقاتی که روی درختان اقاقیا (پهن برگ) و کاج (سوزنی برگ) انجام شده است (جهاد تحقیقات آب و خاک، 1379)، میزان عناصر شیمیایی بدین شرح است:

ازت: در برگ درختان کاج بین 0/97- 1/14 درصد و اقاقیا بین 3/1-4 درصد متغیر بوده است لذا باید گفت درختان اقاقیا که یک گونه تثبیت کننده ازت می‌باشند به مراتب بیشتر از درختان کاج ازت را از خاک جذب و در برگها ذخیره کرده است. ازت موجود در گیاهان حداکثر سه درصد است که در درختان کاج به حد ماکزیمم نرسیده است.

فسفر: در سوزنهای کاج بین 0/12- 0/23 درصد و در اقاقیا بین 0/12- 0/17 در صد نوسان دارد یعنی کاج با توجه به شرایط محیطی نسبتاً‌ خشک کمی بیشتر از اقاقیا فسفر را در اندامهای هوایی خود ذخیره کرده است. مقدار متوسط فسفر در گیاهان حداکثر 0/5 درصد است که در هر دو گونه به حد ماکزیمم نمی‌رسد.

پتاسیم: در کاج بین 0/63- 0/76 درصد و اقاقیا بین 0/76- 1/8 درصد نوسان بوده است یعنی اقاقیا نسبت به کاج پتاسیم بیشتری در اندامهای خود دارد. مقدار پتاسیم در گیاهان حداکثر 3 درصد است و در این دو گونه به حد ماکزیمم نمی‌رسد.

کلسیم: در برگ درختان کاج بین 1/54- 2/01 درصد و در اقاقیا بین 3/64- 4/76 درصد متغیر است، یعنی در اقاقیا به حد کافی وجود دارد. مقدار کلسیم در گیاهان حداکثر 4 درصد است و در کاج به ماکزیمم نمی‌رسد.

منیزیم: در کاج بین 0/23- 0/23 درصد و در برگ اقاقیا بین 0/38- 0/64 درصد نوسان دارد. مقدار متوسط منیزیم در گیاهان حداکثر 0/7 درصد است که در هر گونه به حد ماکزیمم نمی‌رسد.

آهن: در کاج بین 91-219 میلی گرم در کیلوگرم و در اقاقیا بین 230- 437 میلی گرم در کیلوگرم در نوسان است. مقدار متوسط آهن در گیاهان حداکثر 200 میلی‌گرم است که در هر گونه ماکزیمم رسیده است.

عوامل بیرونی

مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه 22 شهرداری تهران

منطقه 22 شهرداری تهران بین طولهای شرقی ً10َ5 51 تا ً40َ20 51 و عرضهای شمالی ً16َ32 35 تا ً19َ3557 در قسمت شمال غربی شهر تهران و در پایین دست حوضه آبریز رودخانه و وردیج واقع شده است. این منطقه در شمال یا کوهستان البرز مرکزی در شرق با حریم رودخانه کن، در جنوب با آزاد راه تهران- کرج و در غرب با محدوده جنگل‌های دست کاشت وردآورد محدود می‌گردد و با مناطق 5 و 21 شهرداری تهران همجوار است به این ترتیب مرز شمالی منطقه 22 شهرداری تهران تا منتهی الیه دامنه‌های جنوبی البرز تا ارتفاع 1800 متری توسعه یافته است. کوهستان البرز که طی 30 سال اخیر شهر را بسوی خود جذب نموده است مانند دیواره‌های هلالی شکل فضای جغرافیایی تهران را محصور می‌کند و از ارتفاع 1800 متری به علت شیب زیاد و تنگناهای کوهستانی مانع بسیار سختی در مقابل گسترش فیزیکی شهر بوجود می‌آورد. در محدوده منطقه 22 بلندترین منطقه ارتفاعی از سطح دریا در خط مستقیم حوزه آبریز شمالی در ارتفاعات البرز و در شرق روستای کیگا با رقوم 3840 و پست‌ترین آن در خروجی پیکان شهر به ارتفاع 1220 متر می باشد. وسعت این منطقه با احتساب ارتفاعات حدود 54000 هکتار می‌باشد. که طول و عرض حداکثر آن بطور تقریبی مساوی 26 و 17 کیلومتر است. فاصله غرب محدوده طرح تا ابتدای کرج در حدود 11 کیلومتر میباشد.

مسیر رودخانه کن که از شمال به جنوب جریان دارد پس از نقطه خروجی در سرتاسر حد شرقی محدوده طرح کشیده شده و پذیرنده آبهای سطحی حوزه‌های شرقی خود که از طریق کانالهای انحرافی به آن متصل می‌شوند نیز می‌باشد. رودخانه وردآورد نیز در امتداد شمالی جنوبی و به موازات رودخانه کن جریان دارد و در قسمت شمالی در غرب منطقه میانی امتداد یافته که در پائین دست، حد غربی محدوده طرح را تشکیل می‌ دهد. فاصله متوسط این دو رودخانه از یکدیگر در حدود 10 کیلومتر است.

مقایسه سطح منطقه 22 با سطوح مناطق 22 گانه تهران (70750 هکتار) حاکی از تعلق 4/8 درصد از مساحت محدوده خدماتی شهر تهران به منطقه 22 و گویای وسعت چشمگیر وجایگاه مهم این منطقه در ساختار کالبدی تهران آینده، بویژه در حوزه غربی آن است.

به طور کلی باد غالب منطقه در طول سال چه در شب و چه در روز باد غربی می‌باشد با توجه با قرارگیری منطقه درعرض جغرافیایی 35 درجه و در بالاترین موقعیت سالانه 78 درجه می‌باشد. میزان کلی بارندگی سالانه در این منطقه 281 میلیمتر در سال بوده که بیشترین آن یعنی 43 درصد در فصل زمستان و 36 درصد آن در فصل بهار می‌باشد.

جهت قبله دراین منطقه 33 درجه جنوب غربی می‌‌باشد.

این محدوده در ناحیه دشت سر تهران و در قسمت دشت چیتگر قرار دارد و از لحاظ زمین‌شناسی از رسوبات غیر متراکمی به وجود آمده که از دامنه جنوبی کوههای البرز حمل و ته نشین شده‌اند و در ضخامت رسوبات آبرفتی این ناحیه یک سفره آب زیرزمینی گسترده وجود دارد.

شیب عمومی منطقه از شمال به جنوب بوده و اراضی مورد بررسی در حریم پهنه دوم زلزله قرار دارد.

· جلوگیری از ورود و تردد موتورسیکلتهای با سرنشین مجرد 6822 مورد.

· جلوگیری از تجمع و بیتوته افراد ناباب و مزاحم که امنیت 10580 مورد پارک را به مخاطره می‌اندازد.

· جلوگیری از روشن نمودن آتش در محلهایی که احتمال 1254 مورد خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

· همکاری یگان انتظامی با عوامل پارک در ایجاد تسهیلات 58629 مورد ترافیکی.

· جلوگیری از خودروهای سنگین (اتوبوس، کامیون، 2821 مورد مینی‌بوس و…)

· تذکر و اخطار به دوچرخه سواران مزاحم در داخل پیست و 76797 مورد یا خارج از پیست.

· جلوگیری از برپائی چادر جهت بیتوته نمودن شبانه‌روزی در 1058 مورد داخل پارک.

· تحول افراد ارازل و اوباش، معتاد، مرتکب نزاع و شرب خمر و دیگر موارد و انتقال آنان به کلانتری 141 شهرک راه‌آهن 250 مورد.

نصب تابلوهای راهنمای مسیر و اماکن پارک چیتگر:

با توجه به وسعت پارک جنگلی چیتگر و مراجعه مردم و خودروها بخصوص در فصل تابستان و ایام تعطیل به این مجتمع، تابلوها و علائمی جهت راهنمایی شهروندان، در پارک نصب شده است. این تابلوها حدوداً شامل 200 پانل بوده و کار تهیه و نصب آنها در سال 80 صورت پذیرفته است.

استقرار یگان ویژه اجرائیات در پارک چیتگر:

با استقرار یگان انتظامی و ساخت بنائی مناسب جهت اسکان این نیروی محترم در داخل پارک پاسهایی جهت تأمین امنیت در داخل پارک جنگلی تعیین شده است که در نتیجه وجود پلیس امکان تخلف چه به رانندگان اتومبیل سواری و چه به اشخاص بزهکار را که گاهی در پارک رویت می شوند نمی دهد.

اعزام گشتیهای دائم به صورت شبانه روزی با خودروهای ویژه نیروی انتظامی و وجود سرنشینان با بیسیم و آلکاتل و سایر تجهیزات لازم که مدام با افسر نگهبان و سرپرست پارک در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است همچنین گشتیهای موتور سوار فضای سبز جهت کنترل نقاط کور و حساس بوستان جنگلی چیتگر با گشتهای موتورسوار نیروی انتظامی مستمراً همکاری می نمایند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت- مدیریت منابع انسانی و انواع ماشین آلات عمرانی

شنبه 29 آبان 1395

پاورپوینت- مدیریت منابع انسانی و انواع ماشین آلات عمرانی—
یک پروژه را می­توان به صورت زیر تعریف کرد:مجموعه­ای از فعالیتها که برای دستیابی به منظور یا هدفی خاص انجام می­گیرند. پروژه­ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهایی معین، با هزینه­هایی معین و کیفیتی تعیین شده، اجرا بشوند. پروژه­ها ممکن است کارهایی باشند که انجام آنها در فواصل زمانی مشخصی لازم می­شود. مثلاً: بستن حسابهای کارخانه در انتهای سال مالی، تعمیرات اساسی یک پالایشگاه (Overhall) هر دو سال یک بار و ... همینطور ممکن است پروژه­ها شامل کارهایی باشند که فقط یک بار توسط سازمان انجام خواهند گرفت، مثل پروژه­های ساختمانی، عمرانی، توسعه سازمان، پروژه­های تحقیقاتی و یا ...

—با توجه به آنچه که گفته شد، اموری نظیر: تشکیل یک سمینار، تالیف و یا انتشار یک کتاب، راه­اندازی یک کارخانه، تولید یک محصول جدید، اجرای یک برنامه فضایی، انجام یک عمل جراحی پیوند قلب، فراهم نمودن مقدمات و رفتن به مسافرت و هزاران امر دیگر که توسط انسان انجام می­گیرند، هر یک به خودی خود عبارت از یک پروژه می­باشند.
—برای دستیابی به هدف یا منظور یک پروژه، لازم است سازمانی برای اجرای فعالیت­های لازم تشکیل گردد. این سازمان باید دارای منابع و امکانات کافی و مناسب برای اجرای پروژه باشد. منابع و امکانات به صورت داده­ها (ورودی­ها) به سازمان وارد می­شوند. سیاستها، روشها و برنامه­های اجرای کارها نیز جزئی از داده­های ورودی به سازمان می­باشند. امور مدیریت و کنترل، عبارت از کاربرد صحیح و مناسب منابع و امکانات برای اجرای فعالیت­ها به منظور دستیابی به اهداف پروژه می­باشد. این منظور یا هدف نهایی عبارت از ستاده­های (خروجی­های) سازمان بوده و شامل عواملی است که سازمان برای دستیابی به آنها تشکیل شده و فعالیتهای لازم را با کاربرد ورودیها به اجرا درآورده است. برای داشتن امکانات لازم جهت کنترل نحوه پیشرفت کارها، و مقایسه بازده عملی سازمان با آنچه که برنامه­ریزی شده، و یا در چارچوب سیاستها و خط­مشی­ها تبیین شده است، لازم است اطلاعات مناسبی از نحوه پیشرفت کارها به مدیریت برسد. این اطلاعات می­تواند نشان دهنده عواملی نظیر تاریخهای عملی اجرای مراحل مختلف کارها، نیروی انسانی و هزینه صرف شده، کیفیت کارهای انجام شده و سایر آگاهی­هایی که می تواند مدیریت را در تصمیم­گیری برای اجرای مراحل بعدی پروژه یاری نماید باشد.

1- نیروی اجرایی


تعداد و مدت نیروی مورد نیاز از روی فعالیتهای پروژه با توجه به حجم عملیات و بر اساس برآورد فعالیتهایی که می بایست انجام پذیرد مشخص میشود. با مشخص شدن نوع شغل و تعداد کارگران مورد نیاز در پروژه، می توان بر اساس منحنی برداری شبکه زمانی و فعالیتهای پروژه، مدت و زمان مورد نیاز به کارگران مختلف را تعیین نمود.جدول شماره ( 1) بطور نمونه نیروی اجرایی مورد نیاز را نشان میدهد.

شرایط محیطی، شرایط ایمنی، ابزار فعالیتهای فیزیکی، ساعات کار، و روحیه و انگیزه کارگران می باشد.

در ارزیابی آثار تحمیلی فیزیکی بر کارگران، مسائل بسیاری وجود دارد. در بررسیهای به عمل آمده روشن شده است که حداکثر آهنگ مصرف انرژی یک کارگر بطور متوسط در دراز مدت با انرژیی که صرف راهپیمایی میشود، برابر است. ادامه فعالیت سنگین تر، به خستگی فیزیکی و کاهش کارکرد منجر می شود. بنابراین، نیازهای فیزیکی کار باید طوری

تنظیم شود که با ظرفیت کاری کارگر هماهنگ باشد. خستگی فیزیکی از نگهداشتن یک جسم به مدت زیاد و در موقعیت ثابت وهمچنین فعالیت بیش ازحد کارگر ایجاد میشود.

بعضی مطالعات انجام شده نشان داده اند که بهره دهی کارگران با تداوم کار در ساعات اضافی به شدت کاهش می یابد. به نظر می رسد که هفته کاری حدود 44 ساعته، مدت کار بهینه کارگران کار ساختمانی باشد. معمولاً بهره دهی کار در هفته اول به شدت کاهش یافته لیکن در سه هفته بعدی تا حدی جبران می شود و سپس رو به نزول گذاشته تا آنکه پس ازحدود 9 هفته به پایین ترین سطح کارایی می رسد. در ابتدای اضافه کاری، تولید کل کارگران در هفته بالاتر از کارکرد استاندارد 44 ساعت در هفته می باشد. بهره دهی پیوسته کاهش می یابد، ومحصول 50 ساعت یا 60 ساعت کار در هفته تا آنجا کاهش می یابد که پس از تقریباً 8هفته به حدود محصول کار نزدیک به 44 ساعت کار در هفته می رسد. اگر هزینه دستمزدی اضافه کار را در نظر بگیریم، روشن می شود که هزینه نیروی کارگر برای واحد تولید همیشه در حالت اضافه کاری بیشتر از کار عادی است و با افزایش مدت اضافه کاری این اختلاف هزینه چشمگیر تر م یشود. برای مثال ؛اگر نرخ پرداخت ساعتی اضافه کار (کار بیش از 44 ساعت) برابر با 150 %نرخ پایه باشد هزینه نیروی کار برای هر واحد

تولید، با توجه ب ههفته ای 60 ساعت کار، پس از 8هفته، می تواند حدود 80 %بالاتر از آن باشد که برای هفت های 44 ساعت کار به دست می آید.

روحیه کارگران و انگیزه آنها از عوامل مهم در بهر هدهی کارگران به شمار می آید. تداخل گروههای کاری، شلوغی بیش از حد محوطه کار، تأخیر در بازرسی، تغییر حرفه، غیبت، تغییر سرکارگران و بی کفایتی سرکارگران نیز باعث کاهش بهر هدهی می شود. تأخیر این عوامل خیلی کمتر از سه عاملی هستند که ابتدا نام بردیم. بعضی از عوامل بازدارنده و

کاهش دهنده بهره دهی کارگران به شرح زیر می باشد:

بطور کلی جرثقیل وسیله است برای جابجایی بارها, اما جرثقیلها انواع گوناگونی دارند و برای کارهای مختلف از جرثقیلهای مختلف استفاده میشود. بیشترین موارد استفاده از جرثقیل در ساخت پروژهای عمرانی و صنعت است اما در امور عمرانی استفاده از جرثقیل معمولا موقتی است و تا زمانی که پروژه به اتمام برسد از آن استفاده میشود.

در زیر به معرفی انواع جرثقیل و تصاویری از آنها میپردازیم:

جرثقیل متحرک:

معمولی ترین نوع جرثقیل شامل یک پلتفرم متحرک است که بر روی آن یک تیر تلسکوپی و یا یک خرپا نصب شده است. این نوع جرثقیلها میتوانند دارای چرخ – ریل و یا حتی سوار بر یک کامیون باشند. در این نوع جرثقیلها جابجایی بارها یا بوسیله کابل و یا با سیلندرهای هیدرولیکی صورت میگیرد.


—

—


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه منابع انسانی

شنبه 22 آبان 1395
در دنیای امروز، سازمانها از مهمترین و اثرگذارترین بنیانهای اجتماع بشر قلمداد می‌شوند. اهمیت، نقش و قدرت آنها به‌گونه‌ای است که تمام خدمات، محصولات، سبک زندگی و حتی فرهنگ و باورهای افراد جامعه را متاثر می‌سازند. در این میان مهمترین چالش سازمانهای امروزی، بقا و کسب نتایج پایدار است. سرعت روزافزون تحولات، پیچیده‌تر شدن فضای کسب و کار، انتظارات فزاینده مشتریان (دریافت کنندگان خدمات)، فناوری‌های نوین و دهها عامل دیگر سبب شده است تا سازمانها و بنگاههای کسب و کار برای حفظ بقا و موجودیت خود به دنبال کسب مزیت رقابتی باشند. در میان منابع مادی و معنوی از دیرباز تا کنون نیروی کار به عنوان منبع اصلی تولید محسوب می‌شده است. اما نیروی انسانی در دنیای امروز اهمیتی روزافزون یافته و به عنوان کلیدی‌ترین عامل ارزش افزای که بهره‌وری سایر منابع و عوامل تولید در گرو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

راهنمای کتاب مدیریت منابع انسانی

دوشنبه 10 آبان 1395
راهنمای کتاب مدیریت منابع انسانی

راهنمای-کتاب-مدیریت-منابع-انسانیاین کتاب راهنما بر اساس کتاب دکتر رضا رسولی برای دانشجویان رشته های مدیریت دانشگاه پیام نور تهیه شده است. این کتاب دارای 121 صفحه مشتمل بر موارد زیر است: شرح درس به زبان ساده و روان، سوالات درون متنی جهت درک بهتر مفاهیم درس و سوالات جامع جهت ارزیابی و سنجش با پاسخ ...دانلود فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله انسان سازمانی و سازمان انسانی

پنج‌شنبه 6 آبان 1395
منابع انسانی هر سازمان، عاملی اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثر بخش آن ضروری می باشد . مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازمانی بنا شده است که با تلاشهای نظامند برای شناخت ، درک و کنترل رفتار انسان ، تحقق اهداف سازمانی را امکان پذیر.می سازد . مدیریت منابع انسانی در صدد است تا ضمن تضمین بهره وری منابع انسانی و سود آوری سازمان ، بخشی از نیاز های انسان نیز برآورده گردد . منابع انسانی هر سازمان، عاملی اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثر بخش آن ضروری می باشد . مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازمانی بنا شده است که با تلاشهای نظامند برای شناخت ، درک و کنترل رفتار انسان ، تحقق اهداف سازمانی را امکان پذیر می سازد . مدیریت منابع انسانی در صدد است تا ضمن تضمین بهره وری منابع انسانی و سود آوری سازمان ، بخشی از نیاز های انس ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی

یکشنبه 18 مهر 1395
• اهداف کلی : 1-اهمیت و اهداف مدیریت منابع انسانی 2-تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی 3-وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی 4-نقش سازمان امور اداری و وزارت کار وامور اجتماعی در مدیریت منابع انسانی در ایران   • هدف های رفتاری : 1-فلسفه مدیریت منابع انسانی را به خوبی شرح دهید. 2-سیرتکوینی مدیریت منابع انسانی در سازمان را به خوبی تشریح نمایید. 3-مدیریت منابع انسانی را به درستی تعریف نمایید. 4-اهداف مدیریت منابع انسانی راذکر کنید. 5-اهمیت مدیریت منابع انسانی را شرح دهید. 6-وظایف و مسئولیت های عمومی مدیران منابع انسانی را بیان نمایید. 7-وظایف و مسئولیت های اختصاصی مدیران منابع انسانی را تشریح نمائید. 8-جایگاه امروزی مدیریت منابع انسانی در سازمان را به خوبی شرح دهید. 9-نقش وزارت کار و امور اجتماعی را در اداره امور کارکنان بخش غیر دولتی به درستی تشریح نمایید. 10 ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 22 اسلاید می باشد. اسلاید 3 مقدمه یدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگرددامّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. اسلاید 4 مراحل توسعۀ مدیریت    ١- مکتب کلاسیک ها (١۹۲٠-١۸۸٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی .                              ۲- مکتب نئوکلاسیک ها(١۹۴٠-١۹۲٠) : تٲکید بر عامل انسانی در کنار عامل فنّی.  ۳- مکتب سیستمی (١۹۶٠-١۹۴٠) : نگاه کل گرایانه.  ۴- مکتب اقتضائی (١۹۶٠تا کنون) : هیچ روشی فی نفسه قابل رد یا تردید ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 43 اسلاید می باشد. اسلاید 2 مقدمه   پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند:   ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.   ۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود.     ۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد. ۴- جامعۀ خدماتی. ۵- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند. مدیریت حرفه ای اززمان انقلاب صنعتی شکل گرفته است. اسلاید 3 مراحل توسعۀ مدیریت   1- مکتب کلاسیک ها (١۹۲٠-١۸۸٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه منابع انسانی

چهارشنبه 7 مهر 1395
در دنیای امروز، سازمانها از مهمترین و اثرگذارترین بنیانهای اجتماع بشر قلمداد می‌شوند. اهمیت، نقش و قدرت آنها به‌گونه‌ای است که تمام خدمات، محصولات، سبک زندگی و حتی فرهنگ و باورهای افراد جامعه را متاثر می‌سازند. در این میان مهمترین چالش سازمانهای امروزی، بقا و کسب نتایج پایدار است. سرعت روزافزون تحولات، پیچیده‌تر شدن فضای کسب و کار، انتظارات فزاینده مشتریان (دریافت کنندگان خدمات)، فناوری‌های نوین و دهها عامل دیگر سبب شده است تا سازمانها و بنگاههای کسب و کار برای حفظ بقا و موجودیت خود به دنبال کسب مزیت رقابتی باشند. در میان منابع مادی و معنوی از دیرباز تا کنون نیروی کار به عنوان منبع اصلی تولید محسوب می‌شده است. اما نیروی انسانی در دنیای امروز اهمیتی روزافزون یافته و به عنوان کلیدی‌ترین عامل ارزش افزای که بهره‌وری سایر منابع و عوامل تولید در گرو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود تحقیق مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران پودمان جمعیت ،بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه درس جمعیت و تنظیم خانواده با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه سوابق تحقیق متن تحقیق نتیجه گیری پیشنهادات منابع و ماخذ مقدمه اشتغال ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری نیروی انسانی به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد؛ به طور ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 147 )
   1       2       3       4       5       ...       10    >>