X
تبلیغات
رایتل

بررسی اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر

شنبه 29 آبان 1395

بررسی اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر

بسمه تعالی

پیشگفتار:

انسان بدون تعریف،تنها پوچی و از خود بیگانگی را تجربه می کند اما یک فرد مسلمان با یک پشتوانه فکری قوی ،بدون شک از خود تعریف دارد،تعریفی جامع و کامل که او را هدفمند می سازد .تعریفی که برای او چارچوب ارائه می دهد و راه کمال وسعادت را فرا راه او می گشاید،و او را به سوی هدف متعالی رهنمون می سازد.مشکل جوامع اسلامی امروزه آن است که وابسته به فرهنگهای بیگانه هستند و چرا خود را باور ندارند،به نظر نگرنده ناشی از همان فقدان (تعریف)می باشد. نه به این معنی که در اسلام تعریفی لز انسان وجود ندارد بلکه این فرد مسلمان است که تعریف خود را از خویشتن نمی داند،و همانطور که گفته شد،انسانی که از خود تعریف ندارد ، ناچار تعریف دیگران را بر خود پذیرفته و در چارچوبی خلاف ادعای خویش گام بر خواهد داشت.همه ادعای مسلمانی دارند اما همه به اسلام عمل نمی کنند بنابراین ملتهای مسلمان قبل از هر اقدامی وظیفه دارند ،تکلیف خود را ذست کم با خود رو شن کنند ،واین سئوال مهم را بی جواب نگذارند که آیا واقعا همانگونه که ادعا می کنند،هستند یا خیر؟و اگر نیستند ،آیا می خواهند بر طبق ادعای خویش عمل کنند یا نه؟بدون جواب به این سئوال ،انتظار هرگونه پیشرفت و کمال ،خیال خام واندیشه باطل بیش نخواهد بود.


مقدمه (طرح تحقیقاتی)

1- طرح موضوع:

به دنبال کاهش نفوذ استعمار غرب در اوایل قرن بیستم و گسترش موج استقلال طلبی در جهان سوم ، دیدگاههای متفاوتی نیز در مورد دین و سیاست در بین ملل اسلامی ظهور کرد. گروهی که مشحون پیشرفت غرب شده بودند اینگونه تصور می کردند که دین عامل عقب ماندگی مسلمانان است.در مقابل گروهی نیز عقب ماندگی ملل مسلمان را نه به خاطر اسلام، بلکه ناشی از عدم اجرای شریعت اسلام ،دور شدن از اسلام واقعی و روی آوردن به مکاتب بیگانه می دانستند.این طرز تفکر ایشان را وا داشت تا اسلام را دوباره به عنوان یک دین کامل و جهان شمول معرفی کرد و در کنار آن نیز برای بر قراری حاکمیت تعالیم شریعت واسلام بر زندگی سیاسی و اجتماعی خود وارد عمل شوند. تلاش این متفکران اصول گرا را می توان در جنبشهایی همچون اخوان المسلمین در مصر، جماعت اسلامی پاکستان و برخی جنبشهای اسلامی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی مشاهده کرد.از جمله این متفکران می توان به حسن البناء، مودودی ،سیدقطب، امام خمینی و دکتر شریعتی اشاره کرد که نقش رهبری فکری و عملی این جنبشها را بر عهده گرفتند.

از طرف دیگر امروزه مساله بنیاد گرایی اسلامی و جنبشهای اصول گرایی اسلامی،نه تنها یک موضوع منطقه ای، یا مربوط به جهان اسلام نمی باشد بلکه موضوعی است جهانی و به خصوص بعد از وقایع یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق،روزی نیست که خبری از آن در رسانه های گروهی جهان منتشر وپخش نگردد.ریشه های بنیاد گرایی اسلامی امروزی را بایذ در اندیشهه های اخوان المسلمین مشاهده کنیم.سید قطب رهبری تبدیل بنیاد گرایی محافظه کارانه اخوان المسلمین به افراط گرایی جوان سازمان آزادی بخش اسلامی (التکفیروالهجره)وسازمان (الجهاد)را بر عهده داشته است.بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که شناخت اندیشه های وی تا حدودی راه شناخت جنبشهای نوین اسلامی دهه 70به بعد راهموار می سازد.

علل انتخاب موضوع:

مهمترین مسئله ان است که تفکرات سید قطب وبرداشت های او از اسلام و تشکیل حکومت اسلامی (شیوه مبارزه با دستگاه حاکم) بسیار شبیه به تفکرات امام خمینی می باشد.به نظر اینجانب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مدتها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با تفکرات رهبران اخوان المسلمین به ویژه سید قطب آشنایی داشتند .از این لحاظ این موضوع برایم جالب و حائز اهمیت بوده است.

سئوال اصلی:

اندیشه سید قطب چه بوده و چه تاثیری بر جنبشهای اسلامی بعد از خود داشته است؟

سئوالات فرعی:

1- سید قطب در چه محیط سیلسی اجتماعی می زیسته ونقش آن در شکل گیری افکار و اندیشه های او چه بوده است؟

2- چارچوب ایدئولوژی اسلامی از دیدگاه سید قطب چیست؟

3- سید قطب چه تاثیری بر جنبشهای اسلامی اخیر در مصر و احیانا در دیگر بلاد اسلامی داشته است؟


فرضها:

این پژوهش شامل دو فرض است:

1- سید قطب از جمله متفکران اسلامی می باشدکه معتقد به لزوم رستاخیز یا احیای اصول اسلامی می باشد.

2- سید قطب از اعضای جنبش اخوان المسلمین بوده و همانطور که خود می‌گوید به اهداف وآرمانهای این جنبش وفادار است.

فرضیه تحقیق:

سید قطب نقطة انشعاب در جنبشهای اسلامی معاصر به حساب آمده ورهبری تبدیل جنبشها از یک شیوة محافظه کارانه به شیوة انقلابی و جهادی را برعهده داشته است.

روش تحقیق:

روش تحقیق ما منابع کتابخانه ای می باشد.

سازماندهی تحقیق :

این پژوهش شامل سه فصل است.پس از مقدمه که به بیان وطرح موضوع پرداخته شده در فصل اول زندگی سید قطب و محیط سیاسی و اجتماعی که وی درآن می زیسته اشاره می کنیم ودر فصل دوم به اندیشه ی قطب در باب جامعة ایده آل ،ایدئولوژی اسلامی و نظر او در مورد مکاتب فکری دیگر از جمله کمونیسم و سرمایه داری پرداخته و راه حل انقلابی که سید قطب برای رسیدن به این جامعه ایده آل ارائه می دهد مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم نیز ضمن اینکه مروری خلاصه وار بر اندیشه های سید قطب خواهیم داشت ،به تأثیر اندیشه های وی بر جنبشهای اسلامی معاصر در مصر ودیگر کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت ودرپایان به یک نتیجه گیری کلی می رسیم.

فصل اول : زندگینامة سید قطب

فصل دوم:

اندیشه های بنیادگرایانه قطب:

قبل از اینکه ما در این فصل به بررسی اندیشه قطب بپردازیم،توضیح یک نکته ضروری به نظر می رسد:با توجه به اینکه این تحقیق قصد دارد،تأثیر اندیشه قطب را بر جنبشهای اسلامی بررسی کند،بدین خاطر ما آن قسمت از اندیشه سید قطب را مورد بررسی قرار خواهیم داد که تأثیری مستقیم بر این جنبشها دارد.از طرفی،بی شک کتاب((معالم فی الطریق))بهترین اثر سید قطب،در تأثیر گذاری بر جنبشهای اسلامی به شمار می رود.

تا آنجائیکه برخی آن را مانیفست جنبشهای اسلامی دهه 70در مصر و دیگر کشورهای اسلامی خوانده اند.این فصل شامل سه مبحث است.

مبحث اول- بررسی جامعه ایده آل از دیدگاه سید قطب.

مبحث دوم- تحلیل نظام کنونی حاکم بر جهان از دیدگاه سید قطب.

مبحث سوم- رستاخیز اسلامی،راه حل قطب برای رسیدن به جامعه ایده آل.

سید قطب به عنوان یک ایدئولوگ قبل از هر چیز دارای یک دیدگاه آرمانی و عقیدتی است که جامعه ایده آل وی بر مبنای این عقیده و آرمان شکل می گیرد و همانطور که می دانیم از ویژگیهای اصلی هر ایدئولوژی، ارائه یک جامعه ایده آل است که معتقد است این جامعه تنها جامعه ای است که در بردارنده سعادت انسانی بوده و تنها در این جامعه می توان به حقیقت دست یافت،و هیچ جامعه دیگری غیر از خودش قادر نیست، انسان را به حقیقت برساند.سید قطب خواستار تأسیس مجدد چنین جامعه ای است،جامعه ای که زیر بنای آن را ایدئولوژی اسلامی تشکیل می دهد. قطب بر این باور است که نظام حاکم بر جهان در دنیای امروز بر مبنای ایدئولوژی اسلامی نبوده.بلکه این نظام بر اساس اندیشه های جاهلی بر پا گشته است.قطب با اقتباس مفهوم جاهلیت از قرآن،این گونه استدلال می کند که هیچکدام از جوامع کنونی جامعه اسلامی به معنای واقعی آن نبوده، بلکه همه جزءجوامع جاهلی محسوب می شوند. بنابراین جامعه ایده آل او در تقابل با جامعه جاهلی قرار می گیرد.در نهایت،سید قطب راه حل خود را برای رسیدن به این جامعه ایده آل ارائه می دهد که همان رستاخیز اسلامی است.رستاخیز اسلامی از دیدگاه قطب به معنای بریده از جاهلیت و قدم نهادن در همان راهی است که مسلمانان نخستین،در جامعه نمونه صدر اسلام در آن گام برداشته اند و آن مسیر را با تلاش و جهاد،ملی کردند.جان کلام آن است که جامعه ایده آل قطب در حال حاضر وجود ندارد و یا با به عبارتی از میان رفته است، وظیفه یک مسلمان از دیدگاه قطب رستاخیز برای احیای این جامعه می باشد.

‹‹فهرست مطالب››

عنوان صفحه

پیشگفتار ................................................................................................... 1

مقدمه ( طرح تحقیقاتی )............................................................................. 2

طرح موضوع ............................................................................................ 2

علل انتخاب مو ضوع................................................................................. 3

سؤال اصلی .............................................................................................. 3

سؤالات فرعی ........................................................................................... 3

فرضها ...................................................................................................... 4

فرضیه تحقیق............................................................................................ 4

روش تحقیق ............................................................................................. 4

سازماندهی تحقیق..................................................................................... 4

فصل اول : زندگینامة سید قطب ............................................................... 5

شرح حال سید قطب تا پیش از پیوستن به اخوان المسلمین ..................... 5

سید قطب و اخوان المسلمین .................................................................... 7

منابع فصل اول.......................................................................................... 9

فصل دوم : اندیشه های بنیاد گرانه ی سید قطب .................................... 10

مبحث اول: جامعه ایده آل از دیدگاه سید قطب ........................................ 11

«امت اسلامی » و ویژگی های آن ............................................................ 11

جامعه ایده آل صدر اسلام و تقابل آن با جاهلیت .................................... 12

فلسفه و تضاد آن با ایدئولوژی اسلامی .................................................. 13

«عبودیت» و «الوهیت » زیر بنای ایدئولوژی اسلامی ............................... 13

دیدگاه قطب نسبت به مسلکها و ایدئولوژیهای دیگر ................................ 14

ناسیونالیسم .............................................................................................. 14

کمونیسم و سرمایه داری.......................................................................... 14

مبحث دوم : «جاهلیت » از دیدگاه سید قطب............................................. 15

جاهلیت و غیر قابل اصلاح بودن آن ......................................................... 15

مبحث سوم : رستاخیز اسلامی راه حل سید قطب ................................... 16

دعوت و شرایط دعوت کننده به اسلام .................................................... 16

جهاد از دیدگاه سید قطب ......................................................................... 17

منابع فصل دوم ........................................................................................ 18

فصل سوم : تأثیر سید قطب بر جنبشهای اسلامی معاصر ...................... 19

جماعة المسمین (التکفیر والهجره)............................................................. 21

منظمه التحریر اسلامی (سازمان آزادیبخش اسلامی ).............................. 22

الجهاد ....................................................................................................... 22

منابع فصل سوم ....................................................................................... 24

نتیجه گیری ............................................................................................... 25

منابع ومأخذ............................................................................................... 28

خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق اندیشه سیاسی هانر

شنبه 29 آبان 1395

تحقیق اندیشه سیاسی هانر


زندگی نامه ی هابز

تامس هابز در سال 1588 میلادی در یکی از شهرهای کوچک انگلستان زاد و در سال 1679 در گذشت. تحصیلات خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان رسانید ولی نسبت به فلسفه ی اهل مدرسه و علوم دینی که در آنجا تدریس می شد شوق فراوانی نشان نداد. بعدها زیر تأثیر افکار علمی زمان خود واقع شد. وقتی در سن چهل سالگی با هندسه آشنا شد سخت فریفته ی روشنی منطق و استحکام استدلال آن گردید.

پس از اتمام دوره دانشگاه در خانواده ی کوندیش یکی از خانواده های اشرافی انگلستان معلم خصوصی شد و سفرهایی به قاره ی اروپا کرد. در پاریس به تحصیل علوم طبیعی و ریاضی پرداخت و با دانشمندان آن شهر دوستی گزید و در آنجا بود که معلم چارلز شاهزاده ی انگلستان گردید که بعداً با عنوان چارلز دوم، پادشاه انگلستان شد. هابز در 1640 وقتی هنوز در انگلستان بود رساله ای در دفاع از حقوق مطلق پادشاه نوشت ولی آن را به چاپ نرسانید. در پاریس در سال 1642 کتاب اصول فلسفه ی سیاسی را به زبان لاتین نوشت و در سال 1651 کتاب لوایتان یا ماده ی صورت و قدرت حکومت را که شاهکار اوست منتشر کرد. هابز در 1652 به انگلستان برگشت و بقیه ی عمر را در آنجا زیست و آثار دیگر خود را به زبان لاتین و انگلیسی در لندن به چاپ رسانید.

شاهکار هابز کتاب لوایتان است. لوایتان کلمه ای است از اصل عبری که در تورات مکرر آمده و منظور از آن حیوان آبی قوی و وحشت انگیزی است که برحسب وصفی که از آن شده است گاه به اژدها و اغلب به نهنگ مانند است. منظور هابز از انتخاب این نام برای کتاب خود آن است که برساند دولت یا حکمران جسمی است فوق جسمها، و شخصی است نیرومندتر از اشخاص طبیعی به صورتی که اشخاص طبیعی مقهور و منکوب اویند.

کتاب لوایتان خصومت دسته اهی مختلف و مخالف را برانگیخت. هرچند موضوع آن دفاع از قدت نامحدود دولت و اختیارات مطلق سلطان است، سلطنت طلبان انگلستان از او خوشدل نشدند چه آنها مسلم بودن اختیارات مطلق را برای سلطان موهبتی الهی می دانستند و حال آنکه او با هر نوع بیان خارج از طبیعت از قبیل « موهبت الهی » مخالف بود و اساس قدت سلطان را بر توافق و رضایت مردمان مبتنی می دانست و رعایت آن را لازمه ی حفظ صلح و آرامش و عدل در اجتماع می پنداشت. بی اعتنایی هابز به خدا و دین و بخصوص استدلال او که دین باید تابع دولت و خدمتگزار اجتماع باشد، کسانی را که حکومت دین در نظر آنها فوق حکومتها بود، سخت برآشفت. از این گذشته هابز برای روشن کردن اصول کردار و اخلاق را از اصولی فوق عقل ناشی می دانستند می کاست. اما مخالفان سلطنت و کسانی که حکمرانی را حق ملت می دانستند و با شاه مستبد مخالف بودند او را دشمن راه و روش خود پنداشتند چه او از قدرت سلطان و نامحدود بودن اختیارات او دفاع کرده بود. با این همه حکیم از خصومت فراوانی که برانگیخته بود آسیبی ندید و بقیه عمر را در خاک وطن به آسودگی گذرانید.

اساس فلسفی عقاید هابز

به نظر هابز همه ی وقایع عالم را می توان با اصل ساده ی « حرکت » بیان کرد. فلسفه ی معرفت از علت به معلول و از معلول به علت است و چون رابطه ی علت و معلول جز حرکت چیزی نیست فلسفه در حقیقت « علم حرکت » است.

هابز مبتکر این عقیده نبود و عقیده ی پیشوایان علمی زمان خود را در این باب پذیرفته بود اما این اصل ساده و ابتدایی را شامل نفس آدمی و اجتماع نیز کرد. از این روست که او را پیرو فلسفه ی مکانیزم و ماتریالیزم خوانده اند. در نظر او نفس آدمی مجموعه ای از حرکات است و حیات اجتماعی نیز چنین است. هشیاری را نیز بر حرکت مبتنی می داند و به نظر او هشیاری جز تصویری از حرکاتی که در سلسله ی اعصاب صورت می گیرد چیز دیگر نیست. بنابراین اساس معرفت آدمی را باید در تاثرات حسی جست و جو کرد.

اما اهمیت واقعی هابز نه در فلسفه است و نه در روان شناسی بلکه در رشته ی علم اجتماع و علم سیاست است. در این دو رشته نیز اهمیت او در درجه ی اول از لحاظ نتایجی که به دست آورده است نیست بلکه در به کار بردن روش دقیق استدلال علمی است.

هابز کسان را متوجه کرد که برای شناختن اجتماع و دستگاه سیاست باید از روان شناسی آدمی شروع کرد و خود چنین کرد و دستگاه فلسفی او درباره ی اجتماع و سیاست نتیجه ی دقیق اصولی است که درباره ی نفس آدمی به دست آورده است. اگر این اصول صحیح نباشد و ما اکنون می دانیم که صحیح نیست نتایجی که هابز از آن می گیرد نادرست خواهد بود. اما اهمیت او از این لحاظ که روش علمی را در شناختن سیاست و اجتماع به کار برده است همچنان به جا می ماند. ا زاین رو لوایتان یکی از معتبرترین کتابهای جهان درباره ی اجتماع و سیاست است و در زبان انگلیسی معتبرترین کتاب نوع خویش است.

پیمان اجتماعی و تشکیل اجتماع و دولت

افراد می توانند از حقوق طبیعی خود طرف نظر کنند و آن به دو صورت ممکن است: اول اینکه حق خود را ساقط کنند ودوم آنکه آن را به دیگری منتقل نمایند. وقتی فردی به یکی از این دو ترتیب حق خود را ساقط کرد، دیگر دارای آن حق نیست؛ چه درغیر این صورت اجتماع نقیضین لازم می آید و عقلانی نیست که فرد در عین حال که حقی را به دیگری انتقال داد او را صاحب آن حق بشناسد و خود دیگر ادعایی نسبت بدان نداشته باشد.

اما اگر، چنانکه هابز معتقد است، محرک فرد تنها جلب سود ودفع زیان است چگونه می توان پذیرفت که ممکن است فرد حق خود را به دیگری انتقال دهد؟ پاسخ او این است که فرد از حقی می گذرد و از آزادی خود از این بابت طرفنظر می‌کند به امید اینکه نفع بزرگتر و بادوام تری به دست آورد. اغلب بدان منظور از حق خود می گذرد که برای خود ایمنی از آسیب دیگران تأمین کند. این داد و ستدی که میان افراد صورت می گیرد که حقی را بدهند و سودی بستانند، هابز پیمان اجتماعی می خواند و چنانکه دیده می‌شود مبتنی بر حسابگری عقلی است و غایت آن تأمین سود بیشتر و پایدارتر فرد است.

امامعلوم نیست پیمان افراد با یکدیگر راسخ و پابرجا بماند و از یک طرف یا دو طرف شکسته نشود. هابز می گوید:

پیمانها بدون ضمانت شمشیر، کلماتی بیش نیستند و نمی توانند بقای خود را تأمین کنند.


فهرست

زندگی نامه ی هابز.................................................................................................. 1

اساس فلسفی عقاید هابز......................................................................................... 3

وضع طبیعی آدمیان................................................................................................. 4

انسان مصنوعی، دولت – لویاتان............................................................................ 5

پیمان اجتماعی و تشکیل اجتماع و دولت.................................................................. 7

مطلق بودن حاکمیت یا مطلق بودن حاکم................................................................. 9

نظریه هابز و وضع بین المللی.............................................................................. 13

از « لویتان » تا «‌ اراده عمومی »‌.......................................................................... 16

خلاصه.................................................................................................................. 18

منابع:..................................................................................................................... 20


خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، اندیشه، سیاسی، هانر

تحقیق درباره اندیشه های جرم شناختی در اسلام با تأکید بر فقه شیعه

دوشنبه 5 مهر 1395
<!-- [if gte mso 9]><![endif]--> <!-- [if gte mso 9]>

Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA
<![endif]--><!-- [if gte mso 9]>...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

انواع آزادی و آزادی شخصی و آزادی عمومی از دیدگاه اسلام پودمان دروس عمومی درس اندیشه اسلامی

یکشنبه 4 مهر 1395
دانلود تحقیق آماده انواع آزادی و آزادی شخصی و آزادی عمومی از دیدگاه اسلام پودمان دروس عمومی درس اندیشه اسلامی در 23 صفحه این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات  منابع و ماخذ  مقدمه  آزادی از واژه‏ها و مقوله‏هایی است که توصیف‏ها و تجویزهای گوناگونی درباره آن صورت گرفته است. مکاتب فکری و مذاهب آسمانی درباره آن دیدگاه‏ها و آرای خود را بیان کرده‏اند. از آن‏جا که این آرا و اندیشه‏ها بر اساس مبانی نظری خاصی ارائه شده شاهد اختلاف نظرهای زیادی درباره آزادی هستیم.  اسلام نیز درباره آزادی دیدگاه‏های ویژه‏ای ارائه کرده است. بررسی این دیدگاه‏ها با رویکردهای متعددی امکان‏پذیر است که مراجعه به متون اصلی اسلامی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود جزوه اندیشه اسلامی 1

یکشنبه 4 مهر 1395
رویکرد های مختلف در خصوص ضرورت یا عدم ضروری مراجعه به دین را در عصر حاضر: در عصری که انسان به قله های صعود تجربی نائل شده در این دنیای متجرد (عصر هزاره سوم میلادی) آیا دیگر نیازی به دین ورزی و دین پژوهی نیست در سایه پیشرفتهای علمی دیگر نیازی به دین نیست آیا با این پیشرفت ها به سعادت و کامیابی رسیده در عصر این چنینی انسان دین دار به چالش خوانده می شود کسانی که فریب ظاهر مادی مدنییت را خورده اند دیانت را جریان رو به افول می دانند دین را فقط مخصوص دوران خط میخی یا کهکشان بطلمیوسی دانسته تاریخ مصرف دین را تمام شده اعلام می کنند در این پندار دین نقشی ندارد با نگاه سطحی شاید این نظر تایید شود ولی تامل دقیق جایگاه دین را مشخص می کند انسان متجرد ممکن است با زبان قال نقش دین را انکار کند اما زبان حال او چیز دیگری است. انسان متجرد در زندگی با بحران های بزرگی روبرو است. با بررسی بحران ها و عوامل آ ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، جزوه، اندیشه، اسلامی، 1

دانلود مقاله با معماران عصر دیجیتال اندیشه های فیلیپ کاتلر

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word تعداد صفحه: 28 تألیف 34 کتاب و بیش از 100 مقاله که در مجلات معتبری نظیر مجله هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده گواه مطلب است. کتـــــاب اصول بازاریابی او کتاب مرجع بی بدیل همه دانش پژوهان و پژوهشگران در این زمینه است. کتابهای او به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده است. کاتلر به راستی بنیانگذار مدیریت نوین بازاریابی است و بیش از هر نویسنده یا متفکر دیگر درگسترش اهمیت بازاریابی و تغییر نگرش به آن از یک فعالت جنبی به فعالیت مهم و اصلی نقش ایفا کرده است. او مـــدرس، نویسنده و سخنران برجسته ای است که مسافرتهای بسیار به اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی برای سخنرانی و مشاوره داشته و از دانشگاههای معتبر دنیا دکترای افتخاری دریافت داشته است. کاتلر سالهای متمادی مشاور شرکتهای بزرگی همچون AT&T, IBM ،جنرال الکتریک، فورد، موتورولا، مرک، بــانک آمریکا و... بود ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد اندیشه امام

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه25 فهرست مطالب مقدمه:   ب. مصونیت اقلیت ها   الف. پرسش درباره اقلیت ها   ج. آزادی مذهبی   د. آزادی عقیده   و. فعالیت سیاسی   ص. اهل ذمه، بحثی فقهی در حوزه عمومی   ح. قانون اساسی و مسأله اقلیت ها   نتیجه گیری   چکیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.   مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، اندیشه، امام

تحقیق در مورد اندیشه های سیاسی شهید مطهری

یکشنبه 4 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه22 فهرست مطالب آثار و اندیشه های سیاسی شهید مطهری   اشاره :   بنیادهای فلسفی   نقد چهار جریان عمده   ت) انحراف التقاط   شهید مطهری از معدود فلاسفه ی بزرگ اسلامی است که به گونه ای نظام مند در باب اندیشه و ابعاد مختلف فلسفی ، اجتماعی ، متدولوژیک (روش شناخت) دینی ، فرهنگی و سیاسی آن کار کرده و بنیانی را گذاشته است که در آینده هم چنان راه گشای دوست داران مباحث فلسفی – اندیشه ای جهان اسلام خواهد بود .       شهید مطهری پس از روشن کردن بنای متدولوژیک بحث خود به ایجاد بنیادهای فلسفی بحث پرداخته و سپس وارد حوزه ی اجتماع و فرهنگ شده و در نهایت به نتیجه ی سیاسی می رسد . بنابراین در بحث اندیشه های سیاسی ایشان نیز باید این روال را مد نظر قرار داد . ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق درباره اندیشه رنسانس

شنبه 3 مهر 1395
رنسانس عموماً به جنبش فکری- عقلانی اطلاق می شود که درسده ی چهاردهم از شهرهای شمالی ایتالیاسرچشمه گرفت ، ودرسده ی شانزدهم به اوج خود رسید. تا قرنی پیش، رنسانس را تولد دوباره ی هنر وادبیات تحت تأثیر سرمشق های کلاسیک باستان ، ویا « کشف جهان وانسان » تعریف کرده بودند ، ولی تاریخ نویسان سده ی بیستم ، نظریه هایی تازه در مفهوم وحدود زمانی این جنبش پیش نهادند. درواقع رنسانس ، تنها یک نهضت تاریخی نیست ، بلکه دورانی است که آغاز وپایان آن در نقاط مختلف متفاوت است ، وسیران درهرگوشه ، همراه با تحولاتی نمود یافته است که تا اندازه ای بایکدیگر مرتبط بوده اند ، اما ناگهان همه ی ایت تحولات ، تحت تاثیر فنون ، ابداعات وکشفیات جدید ، سرعتی دو چندان می گیرند وزندگی بشر را تحت تغییرات بنیادی قرار می دهند. ازجمله ی این فنون ، می توان به « اختراع صنعت چاپ » ، « پیشرفت امکانات دریان ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله اندیشه الهی امام خمینی ره در برابر اندیشه ایدئولوژی ستیز دوران معاصر

شنبه 3 مهر 1395
در بخش نخست از گفتگوی پیش رو، حسن رحیم پور ازغدی به پیام تازه انقلاب ایران در نسبت با انقلاب های گذشته اشاره کرده و تئوری انقلاب دینی امام را در مقایسه با دیگر تئوری های دوران معاصر چون مارکسیسم ، لیبرالیزم و فاشیسم که همگی زاییده سرگشتگی انسان در دوره مدرنیته بودند، بررسی کرد.وی مهمترین بعد انقلاب امام را تغییر پارادایم حاکم بر جهان در سده های اخیر و همچنین حل بسیاری از معادلات مجهول جهان معاصر ذکر کرده و بر این نکته تاکید ورزید که امام با انقلاب خویش نشان دادند که حکومت دینی نه تنها ممکن است ، بلکه جایز نیز می باشد. امام با اتکا به آن منبع اصیلی که منشائ تفکرات ایشان بود ، به نقد آراء و نتایج ایدئولوژی های بشری در قرن 19 و 20 پرداختند و صادقانه با درک عمیق و درستی که از وضعیت بشریت داشتند، تمام معادلات و پیش بینی های این نظریه پردازان را شکست خورده اعلام کردند. در بخش پایانی این گفتگوکه ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام دانشگاه پیام نور

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام دانشگاه پیام نور    کد درس ۱۲۲۰۴۷۸ رشته های علوم پایه و مهندسی کد درس ۱۲۲۰۴۷۹ رشته های علوم انسانی   این محصول شامل دانلود تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد. دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام نیمسال دوم ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیه رشته&zwnj ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 2

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
نویسنده: علی غفار زاده ، حسین عزیزی نشر: معارف فرمت: PDF دسته: دروس عمومی (کلیه رشته ها)     ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، کتاب، اندیشه، اسلامی، 2

خلاصه مطالب کتاب اندیشه اسلامی 2 تالیف آقایان علی غفار زاده و حسین عزیزی

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
نویسنده: علی غفار زاده ، حسین عزیزی نشر: معارف فرمت: PDF دسته: دروس عمومی (کلیه رشته ها)     ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ دانشگاه پیام نور کد درس ۱۲۳۳۰۲۶ رشته های علوم پایه و مهندسی کد درس ۱۲۳۳۰۳۱ رشته های علوم انسانی   این محصول شامل دانلود تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد. دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی۲ نیمسال دوم ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ نیمسال دوم ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی۲ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی۲ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیه رشته‌های علوم پایه دانشگاه پیام ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه پیام نور

چهارشنبه 31 شهریور 1395
دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ دانشگاه پیام نور   کد درس ۱۲۳۳۰۲۵ رشته های علوم پایه و مهندسی کد درس ۱۲۳۳۰۳۰ – ۱۲۲۰۵۸۴ رشته های علوم انسانی   سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم 95-94 کلیه رشته علوم انسانی همراه با جواب سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم 95-94 کلیه رشته علوم پایه همراه با جواب سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول 95-94 کلیه رشته علوم انسانی همراه با جواب سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول 95-94 کلیه رشته علوم پایه همراه با جواب سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم 94-93 کلیه رشته علوم انسانی همراه با جواب سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم 94-93 کلیه رشته علوم پایه همراه با جواب سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول 94-93 کلیه رشته علوم انسانی همراه با جواب سوالات اندیشه اسلامی 1 نیمسال اول 94-93 کلیه رشته علوم پای ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 45 )
   1       2       3    >>