X
تبلیغات
رایتل

راهنمای استفاده از نرم افزار

چهارشنبه 10 آذر 1395

راهنمای استفاده از نرم افزار


مقدمه

رشد روزافزون اطلاعات سبب شده تا استفاده مناسب از آن مستلزم آگاهی از چگونگی استتراا اطلاعتات متورد ن،تاز تا
،شتاین صافه
جوی در زمان و هزینه شود. نا ااین پژوهشگاانی که این آگاهی را کسب می
کنند تا ستاعو و تازدهی ،شتتای در
زم،نه پژوهشی خود حاکو می
کنند. اای ا
ینکه اطلاعات ه راحتی دستاس
پذیا شوند اید قبل از آن رو ی سازماندهی و متدیایو
شوند. پژوهشگای که می
خواهد اطلاعات خود را سازماندهی و مدیایو کند می
تواند از نام
افزارهای گوناگونی کته تاای ایتن زم،نته
طااحی شده
اند استفاده کنتد. از جللته متلتتاین ایتن نام
افزارهتا می
تتوان
EndNote
Reference Manager
Procite
Mendeley
Citative
Refworks
و
Zotero
را نام اد.
نام
افزار
EndNote
محصول شاکو
Thomson Reuters
اسو که اای سازماندهی و مدیایو اطلاعتات طااحتی
شده اسو. علاوه ا این یک
ا زار
جستجوی
پ،وسته
اسو که ا استفاده از آن می
ت
وان پایگاهتای کتا شتناختی پ،وستته را جستتجو و
منا ع را مستق،لاٌ ه کتا رانه آن وارد کاد. ا استفاده از این ا زار می
توان کتا رانه شرصی ساخته و نتایج جستجوها را تاای هل،شته
در آن ذخ،اه کاد. نام
افزار
EndNote
ا زاری اای ایجاد کتا شناسی ن،ز هسو. ا استفاده از ای
ن ا زار می
توان هلزمتان تا نوشتتن
متن عللی استناد کاد.
راهنلای حاضا ا اساس آخاین ویاایش این نام افزار
EndNote X7
آماده شده اسو. گاچه تت،ه
کنندگان این راهنلا
اساس کار خود را نسره
Getting Started Guide
تت،ه شده توست شتاکو
Thomson Reuters
قتاار داده
انتد امتا در
عضی قسلو
ها نکاتی که ه نظا لازم ود اضافه شده و یا در رش مثال
ها گاهی از مثال
های ومی
شده استفاده شده اسو. ام،د کته
اای پژوهشگاان فارسی ز ان مف،د فایده اشد.
سعی شده اسو سرن کوتاه اشد اما نلی
توان یتادی نکتاد از کتا رانته پتادیو علتوم دانشتگاه تتتاان و جنتا
ب آقتای
س،دا ااه،م علاانی
که خاستگاه
اول،ه
ی
این آموزش و تت،ه آن وده
اند.
هلچن،ن
جناب آقای دکتا
محلدرضا
هادیان معاون پژوهشی
پادیو ،ن
الللل دانشگاه علوم پزشکی تتاان که پشت،بانی ایشان انگ،زه اصلی ادامه این آمتوزش و تت،ته آن توده استو.
موسسته
آرموک و جناب آقای متندس محلد هاندی
پور ن،ز حلایو معنوی و انتشار این اثا را ا عتده گافته
اند.
ام،د که این زرگواران در پناه
حق هل،شه موفق و سا لند اشنخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: راهنمای، استفاده، افزار

دانلود پاورپوینت نرم افزار مدیریت پروژه (MSP)

سه‌شنبه 2 آذر 1395

دانلود پاورپوینت نرم افزار مدیریت پروژه (MSP)

عنوان: دانلود پاورپوینت نرم افزار مدیریت پروژه (MSP)

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه "نرم افزار مدیریت پروژه MSP"بوده و در 32 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت طرحهای توسعه ای و مدیریت پروژه رشته مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریفMSP

تاریخچهMSP

نرم افزارهای مشابه

قابلیت ها

مزیت ها

نرم افزارهای مدیریت پروژه

تعریف مشخصات پروژه

تعریف فعالیتها

تعریف رویدادها

تعریف وابستگیها

تعریف تقویمهای کاری

تعریف منابع کاری

تنظیم سطوح و بازه های دسترسی

تنظیم تغییرات زمانی در هزینه استفاده از منابع

تخصیص منابع به فعالیت ها

منابع موازی و سری

تحلیل گراف منابع

تسطیح منابع

تخصیص تقویم به فعالیت هاخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

لایه های نرم افزار

نرم افزار های سیستم عامل

نرم افزارهای توسعه امکانات سیستم

نرم افزارهای پایگاه داده / نرم افزارهای ارتباطی داده ها

نرم افزارهای مفسر / نرم افزارهای مترجم

نرم افزارهای کاربردی / نرم افزارهای تسهیلاتی

نوع فایل:power point

سایز:134 KB

تعداد اسلاید: 16خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، وضعیت، افزار، ایران

مقاله در مورد نرم افزار آرچیکد

دوشنبه 1 آذر 1395

مقاله در مورد نرم افزار آرچیکد

نرم افزارآرچیکد این قدرت را داردکه فقط با ترسیم پلان،نماوبرش وایزومتریک را به صورت خودکار ارائه دهد.

جای تذکراست که آرچیکد6،فقط اتوکد14رامیپذیرد(برای نقشه کشیدن یعنی تبدیل نقشه اتوکدبه آرچیکد.).وقتی واردآرچیکدمیشویم پیغام داده میشودکه3 گزینه داردکه درروبرو مشاهده می کنید.اولین گزینه درباره این است که یک صفحه جدیدبه شما بدهد . مورد بعدی عنوان میکندکه پلان قبلی که کشیده شده رامیخواهیدیا نه؟

که شمااگرخواسته باشیدآنرابازکرده.موردبعدی از شما میپرسدکه آیامیخواهید از نرم افزارخارج شویدیانه؟ اگرجواب مثبت بود okرازده وخارج میشوید.مرحله بعدواردنرم افزارمیشویدودورتادورصفحه دستورهایی میبینیدکه آنهاراتوضیح خواهم داد.برای اینکه کل دستورها راداشته باشید ابتدا واردمنویwindow شده وبعدFloatingودرآخرگزینهPaletteراانتخاب کرده وپنجره ای ظاهرمیشودکه شما ازقسمت Tool boxگزینهExtendedراتیک زده وپنجره دوردیفه راانتخاب کرده ودرآخرکلیدOkرازده وتغییرات رادرصفحه نمایش مشاهده می کنید.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، مورد، افزار، آرچیکد

نرم افزار ویروس یاب چیست؟

دوشنبه 1 آذر 1395

نرم افزار ویروس یاب چیست؟


نرم افزار ویروس یاب چگونه کار می‌کند ؟‌

نرم افزار ویروس یاب بیشترین صنعت آنتی ویروس که موتور قابل اسکن با در نظر گرفتن افزایش شکاف بالا، دستیابی کامل را برای برق موتور‌ها به ما می‌دهد ،‌ترکیب می‌کند .رابط گرافیکی کاربر ویروس یاب بخش‌های برنامه تخصصی داده شده را بدون از بین بردن انعطاف پذیری که شما برای مجهز کردن نرم افزار داخل محیط‌های محاسباتی به آن نیاز دارید ، یکنواخت می‌کند . در این مدت بهترین ویژگی‌های تکنولوژی که MCAFee و تحقیقات منتقل ویروس یاب MCAFee را که بیشتر از 10 سال پیشرفت کرده‌اند را با هم ترکیب می‌کند .

چه چیز‌هایی با نرم افزار ویروس یاب می‌آید ؟

نرم افزار ویروس یاب شامل چندین بخش است که یک یا چند برنامه‌ی ربط داده شده را ترکیب می‌کند هر یک از این‌ها یک بخش را برای حفاظت از کامپیوتر شما در برابر ویروسها یا دیگر نرم افزارهایی که مسونیت دارند به کار می‌اندازد . این بخش‌ها عبارتند از :

:(THE VIRUS SCAN CENTRAL)

این بخش نقطه ورودی اصلی شما برای استفاده تمام بخشهای موجود ویروس یاب MCAFee است . این حفاظ اصلی اطلاعات مربوطی مثل : آخرین باری که ویروس یاب در کامپیوتر شما اجرا شده است . چگونگی حالات حفاظ ویروس (Vshield)که فعال شده‌اند اطلاعات DAT موجود وقتی که آن ایجاد شده باشد را فراهم می‌کند . از میان این واسطه‌های کاربر پسند شما می‌توانید به توابع اصلی ویروس یاب دستیابی داشته باشید روی دکمه‌ی MCAFee کلیک کنید تا وظایف ویژه‌‌ی داخل ویروس یاب MCAFee مثل ( اسکن ، زمانبندی ، قرنطینه و …… ) برای شروع ، نمایش داده شوند . بنابراین شما می‌توانید برای شروع جستجو و بار گذاری کردن اطلاعات موجود مربوط به روز رسانی برای نصب شدن ویروس یاب در کامپیوترتان روی دکمه‌یUpdate کلیک کنید برای استفاده از این ویژگی می‌باید مطمئن شوید که قبلاً به اینترنت متصل شده باشید . برای اطلاعات بیشتر و دستورات گام به گام روی آیکن Help در گوشه بالایی سمت راست پنجره کلیک کنید . برای بررسی کردن انتخاب‌های موجود و سفارش کردن این که شما می‌خواهید بخش‌های ویروس یاب MCAFee در سیستم شما چگونه کار کنند روی دکمه‌ی Optionکلیک کنید .

:The Virus Scan Console

این بخش به شما اجازه می‌دهد که وظایف ویروس یاب را در زمانهای مشخص ، ایجاد ، پیکربندی و اجرا کنید . یک وظیفه می‌تواند شامل هر چیزی از اجرای یک عمل اسکن در یک مجموعه دیسک در زمان مشخص یا دارای فاصله برای اجرای به روز رسانی یا عمل ارتقاء باشد . بنابراین شما می‌توانید اسکن کردن محافظ ویروس (Vshield) را از پنجره‌یConsole فعال یا غیر فعال کنید . میز فرمان (Console)طبق لیست وظایف از پیش تعیین شده که حداقل سطح حفاظ را برای سیستم شما تضمین می‌کند بدست می‌آید برای مثال : شما می‌توانید فوراُ درایو C یا همه‌ی دیسکها را در کامپیوترتان اسکن و پاک کنید .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: افزار، ویروس، چیست؟

نرم افزار مطلب و کاربردهای آن در کنترل سیستم های خطی

دوشنبه 1 آذر 1395

نرم افزار مطلب و کاربردهای آن در کنترل سیستم های خطی


مقدمه:

مطلب ( MATLAB ) یک برنامه نرم افزاری قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش های آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال های 1970 در جهت حل مسایل تئوری متریس ها و جبر خطی و آنالیزهای عددی بوجود آمد . در آن زمان قصد اصلی ، توسعه بسته های نزم افزاری LINPACK ، EI SPACK ( که زیر ؟؟؟های فرترن برای عملیات ماتریسی بوند ) بود و هدف آن بود که دانشجویان بدون نوشتن برنامه های فرترن قادر به استفاده از آن باشند .

به تدریج و با افزودن امکانات و ابزارهای مختلف مطلب به نرم افزاری تبدیل شد که جای نرم افزارهای متعدد دیگری را نیز که به همین منظورها بوجود آمده بودند گرفت و امروزه صدها هزار کاربر دانشگاهی ، آکادمیک ، صنعتی و .... در زمینه های بسیار متنوع مهندسی ، علوم و کاربردها ( نظیر ریاضیات پیشرفته ، جبر خطی ، کنترل ، مهندسی سیستم و ..... ) با مطلب به عنوان یکی از اولین محیط های محاسباتی و تکنیکی که قادر به حل مسایل آن ها است آشنا می شوند . علی رغم قدرت و جامعیت بالای مطلب که آن را به یک زبان برنامه نویسی مناسب برای نوشتن برنامه های حاوی مبانی پیشرفته ریاضی درآورده است ، شاید مشکل بودن کار با ان در ویرایش های نگارش شده تحت Dos ، یکی از نقاط ضعف آن به شمار می رفت .

با ارائه ویرایش 4 ، 5.3 ، 6 ، 6.5 ، بهره گیری از امکانات و قابلیت های این محیط ، این نقطه ضعف نیز رفع شده و مطلب به یک نرم افزار قوی و درعین حال آسان برای استفاده کننده « یا اصطلاحاً User - friendly تبدیل شده است. به گونه ای که دانشجویان و دانش آموزان نیز اکنون می توانند از قدرت محاسباتی عددی آنالیزداده و به تصویر کشیدن آن به در دروس دوره دبیرستان خود استفاده کنند. ویرایش دانشجویی مطلب الگوریتم های ریاضی را به شکلی که قادر به استفاده از آن ها در گسترة وسیعی از تعلیم و آموزش دورسی نظیر پردازش سیگنال دیجیتال ، تئوری کنترل ، جبر خطی ، سیگنال ها و سیستم ها ، روش های محاسباتی عددی باشند در می آورد و به این ترتیب این نرم افزار به تنهایی ، یا آمیخته بادروس دیگر می تواند محیطی را فراهم آورد که مطالب ثقیل و سنگین تئوری ریاضی با نشان دادن جنبه های علمی و کاربردهای آن شیرین تر و قابل فهم تر باشد .

فهرست مطالب:

- مقدمه

- محیط نرم افزار مطلب

- کنترل :

- پاسخ پله

- پاسخ ضربه

- پاسخ Ramp

- مکان هندسی ریشه ها

- نایکوئیست

- دیاگرام بود

- چند Demo

- Simulink

- شبیه سازی یک تابع

- چند نمونه تابع خاص

- Demo

- نتیجه

- مراجعخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله در مورد نرم افزار solidwork

دوشنبه 1 آذر 1395

مقاله در مورد نرم افزار solidwork

مقدمه:

نرم افزار solidwork یکی از کاملترین نرم افزارهای cad در جهان می باشد که قابلیتهای بسیاری در طراحی قطعات و اشکال سه بعدی دارا می باشد. بطوریکه امروهاین نرم افزار کاربردهای بسیاری در صنعت بخصوص در امر طراحی قالب و همچنین طراحی قطعات پیچیده، و تحلیل آن با استفاده از نرم افزارهای cae دارا می باشد.

در این پروژه سعی شده امکانات وقابلیتهای مهم جدیدترین نسخه ی نرم افزار به نام solidwor 2001k بطور خلاصه و به شکل یک manual برای کاربر بیان گردد بطوریکه کاربر بتواند به راحتی با امکانات این نرم افزار آشنا شده و بتواند به راحتی دستورات نرم افزار را برای طراحی قطعه مطلوب به کار گیرد.

به همین جهت سعی شده از توضیح درباره دستورات جزئی که چندان در طراحی قطعات (مورد استفاده در صنعت) سودمند نیست خودداری شود.

نرم افزار solidwork شامل سه بخش اساسی و مهم است که هر یک وظیفه خاص به خود را دارا می باشد این بخشها عبارتند از:

- part

- asiembly

- drawing

در این قسمت به توضیح مختصری در مورد وظیفه این بخشها اکتفا می کنیم و در بخشهای بعدی بطور ریزتری به توصیف امکانات و دستورات این بخشها یا به اصلاح tecplates اشاره می گردد.

در قسمت part می توان قطعه یا اصطلاحاً solid را ایجاد کرد.

در بخش asiembly به مونتاژ قطعات ساخته شده در قسمت part‌را ایجاد کرد. و همچنین در قالب drawing بدست آوردن نقشه ای دو بعدی از قطعه و solid مطلوب بوجود آمده در بخش part مد نظر می باشد.

نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد آن است که در این پروژه سعی شده بر جزئی گویی در مورد دستورات و بررسی دستورات بطور تک تک خودداری شود وبیشتر به توضیح در مورد یک فرآیند طراحی و استفاده از دستورات ایجاد کننده قطعات مختلف پرداخته شود.

1 - part:

طراحی سه بعدی در solidwork در بخش part این نرم افزار انجام می گردد برای این منظور احتیاج به یک رسم دو بعدی در قسمت پارت است که با توجه به این رسم وبا استفاده از دستورات متنوع موجود در آن می توان یک solid را تهیه نمود. در اولین بخش از معرفی قسمت part به دستورات دو بعدی و اصولاً دو بعدی در solidwork می پردازیم.

دو بعدی solidwork –

دستورات دو بعدی در solidwork شباهت بسیاری در عملکرد با دستورات موجود در نرم افزار auto cad دارد اگر چه که از نظر کامل بودن به آن نرم افزار نمی رسد اما از لحاظ راحتی کار برای کاربر بسیار مناسب بوده به طوری که به کارگیری این دستورات برای کشیدن یک شکل دو بعدی بسیار راحت تر از autocad می باشد.

برای دستیابی به دستورات دو بعدی در قسمت پارت(part) ابتدا باید داخل منوی sketch شویم برای این کار چند راه وجود دارد.

1 – ابتدا بر روی منوی tools در بالی صفحهsolidwork کلیک کرده سپس گزینه custocize را کلیک می کنیم. مشاهده می شود که جعبه ای محاوره ای با عنوان customize ظاهر می شود که دارای منوهای اصلی می باشد. منوی tool bars این حعبه را فعال می کنیم. در آخر در قسمت toolbars گزینه های sketch tools , sketch را فعال می کنیم. همچنین می توان با انتخاب منوی commands از این جدول و انتخاب منوهای لازم (منل منوی sketch tools ) شکل ابزارها را نیز مشاهده کرد.

2 – بر روی منوی insertدر بالای صفحه نرم افزار کلیک کرده و گزینه sketch را فعال می کنیم. مشاهده می کنیم که جعبه ابزاری در صفحه solidwork ظاهر می شود که شامل ابزارهایی می باشد که برای کشیدن شکل دو بعدی از این ابزارها استفاده می کنیم.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، مورد، افزار، solidwork

مقاله نرم افزار Software

دوشنبه 1 آذر 1395

مقاله نرم افزار Software

واژه نرم افزار در کامپیوتر به برنامه های کنترل کننده عملکرد سخت افزار اطلاق می شود. در واقع سخت افزار به تنهایی به جز مجموعه ای از ابزارها و قطعات خشک و بی جان نیست و خاصیتی ندارد. در واقع نرم افزار به سخت افزار جان داده و آن را به حرکت وامیدارد. به طور کل نرم افزار ها به صورت شکل زیر قابل تقسیم بندی هستند:

....................


در ادامه به شرح هر کدام از انواع نرم افزارهای بیان شده در شکل فوق می پردازیم:

1- نرم افزارهای سیستمی

نرم افزارهای سیستمی نرم افزارهایی هستند که برای بهره برداری از سخت افزار, سایر نرم افزارها و مدیریت وپشتیبانی سیستمهای کامپیوتری و شبکه و همچنین توسعه و ایجاد نرم افزارهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. این نرم افزارها خود به دو دسته مدیریت سیستم و توسعه سیستم تقسیم می شوند. نرم افزار مدیریت سیستم شامل سیستم عاملها، سیستمهای مدیریت پایگاه داده و سیستمهای مدیریت شبکه می شوند. نرم افزارهای توسعه سیستم شامل زبانهای برنامه نویسی، کامپایلرها، مترجم ها و CASE Tool ها می شوند.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، افزار، Software

بررسی سخت افزار کامپیوتر

شنبه 29 آبان 1395

بررسی سخت افزار کامپیوتر

- توانایی درک ساختمان CUP

1-1- آشنایی با تعریف عملیاتی CPU

CPU یا Processor اساسی ترین جزء یک کامپیوتر می‎باشد. CPU یک آی سی یا تراشه یا chilp است که از مدارات مجتمع فشرده زیادی تشکیل شده است. بعبارت دیگر مهمترین آی سی یک کامپیوتر ریز پردازنده یا CPU آن است. محل قرار گرفتن آن روی برد داخلی و در جای ویژه ای از مادربرد قرار دارد.

در سراسر جهان شرکتاهی زیادی به تولید این آی سی پرداخته اند از معروفترین آنها میتوان ریز پردازنده Motorolla- intel و AMD و Cyrix را نام برد.

ریز پردازنده از واحدهای گوناگونی تشکیل شده که هر واحد وظیفه خاصی را انجام می‎دهد. با قرار گرفتن این واحدها در کنار یکدیگر یک ریز پردازنده به صورت یک مجموعه مجتمع و فشرده تشکیل می‎شود. هر ریز پردازنده از واحدهای زیر تشکیل شده است.

1- واحد محاسبه و منطق (ALU)

این واحد شامل مداراتی است که میتواند محاسبات برنامه های کامپیوتری را انجام دهد، مثلا مجموع دو عدد را بطور منطقی محاسبه می‎کند. ALU مخفف کلمات Aritmatic- Logic- Unit است.

2- واحد کنترل CU یا conmtrol- unit این واحد بر واحد ورودی و خروجی حافظه های گوناگونی نظارت می‎کند و چگونگی ورود و خروج آنها را کنترل می‎کند.

3- حافظه های ثابت یا Register

هر ریز پردازنده برای جمع آوری اطلاعات نیاز به یک محل موقت دارد تا داده ها را در داخل آنها قرار داده و در مواقع لزوم از آنها استفاده نماید، که این محلهای موقت را حافظه های ثابت یا Register می گویند.

4- حافظه های پنهان یا cache

حافظه مخفی یا cache یک حافظه سریع است که مورد استفاده CPU قرار می‎گیرد. بعبارت دیگر چون سرعت عملیات CPU زیاد است لذا اطلاعات نیز باید با سرعت زیاد از حافظه اصلی خوانده و پردازش شود، اما سرعت حافظه اصلی کمتر از سرعت CPU است لذا خواندن اطلاعات با مکث همراه می شود، این حالت انتظار باعث کند شدن سرعت کامپیوتر می گردد . به منظور جبران این وضع از واحدی به نام Ca che استفاده می کنند که سرعت آن برابر سرعت CPU است. در نتیجه مقداری از محتویات حافظه اصلی که مورد استفاده CPU است به حافظه Cache منتقل می گردد تا در موقع خواندن و نوشتن با سرعت cpu مطابقت داشته باشد.

پردازنده های کامپیوترهای شخصی معمولاً بصورت یک مستطیل یا مربع شکل است و بر روی آن حروف و ارقامی دیده می‎شود.

  1. نام سازنده پردازنده
  2. نسل پردازنده
  3. مدل پردازنده
  4. سرعت پردازنده
  5. ولتاژ پردازنده و شماره سریال

2-1- آشنایی با تراکم عناصر ساختمانی در پردازنده

CUP از مجموع قطعات الکترونیکی مخصوصات تراتریستورهای مختلف تشکیل یافته است. مثلا اولین بار شرکت AMD با قرار دادن 500000 تراتریستور پردازنده های K6 را با به بازار عرضه نمود. یا شرکت Intel پردازنده SL 80368 را در آن 855000 تراتریستور بکار رفته و دارای 32 بیت خط حامل داخلی و 16 بیت خط حامل خارجی بود به بازار عرضه نمود. همچنین شرکت اینتل پروسسورهای 80586 را که بیش از یک میلیون تراتریستور تشکیل شده بود به بازار عرصه نموده است.

3-1- آشنایی با سرعت ساعت سیستم

سرعت پردازنده مستقیما روی عملکرد آن اثر می گذارد. یعنی هر چه سرعت بالا باشد تبادل اطلاعات پردازنده سریعتر است، معمولاً سرعت پردازنده ها برحسب مگاهرتز بیان می‎شود. و برخی از سازندگان پردازنده خود را با سرعت واقعی آن نا گذاری نمی کنند بلکه سرعت آنها را بصورت مقایسه ای با پردازنده های IBM می نویسند و آن را با PR نمایش می دهند. مثلا PR 100 یعنی سرعت معادل 100 مگاهرتز است و اگر علام + در جلوی عدد نوشته شود به مفهوم این است که از سرعت نوشته شده نیز بیشتر است مثلا + PR133 یعنی سرعت پردازنده در مقایسه با پردازنده پتنیوم 133 نیز بیشتر است.

4-1- آشنایی با سرعت ساعت داخل ی

هر پردازنده عملیات داخلی خود را براساس سیگنالهای ساعت داخلی انجام می‎دهد. بعبارت دیگر سرعت داخلی هر پردازنده تقریبا برابر همان سرعتی است که روی پردازنده ذکر شده.

1-4-1- سرعت ساعت خارجی سیستم

بعضی از پردازنده ها نیاز به سیگنالهای ساعت خارجی دارند. مثلا Z80 که قلا در کامپیوترهای اولیه بکار می رفت نیاز بیک سیگنال ساعت خارجی که بین صفر تا 5 ولت نوسان کند، داشت یعنی نوسان ساز را در مخارج از مدار با آی سی های (TTL) مانند 7404 و یک کریستال می ساختند و بعدا وارد مدار ریز پردازنده می نمودند.

اکنون نیز همان سیستم ها برقرار است ولی با پیشرفت تکنولوژی از روشهای بهتر و مداراتی که دارای تشعشع کمتر و انرژی تلف شده کمتری می باشند استفاده می کنند مثلا در ریزپردازنده DX4 80486 ساخت شرکت اینتل از یک سیگنال ساعت داخلی یا سرعت 100 مگاهرتز استفاده شده است.

توجه: چون سرعت پردازش در CPU ها بسیار اهمیت دارد در نامگذاری کامپیوترها ضمن اسم بردن از پردازنده سرعت ساعت آنرا نیز بازگو می کنند مثلا P5-100 یعنی پردازنده این کامپیوتر پنتیوم (80568) و سرعت آن 100 مگاهرتز است یا P5-200/MMX یعنی پردازنده پنتیوم یا سرعت 200 مگاهرتز یا تکنولوژی MMX می‎باشد.

5-1- آشنایی با مدیریت انرژی پردازنده

بمنظور جلوگیری از انرژی تلف شده در پردازنده ها و کنترول توان مصرفی آنها در برنامه Setup سیستم بخشی به نام power management در نظر گرفته شده است تا در زمان استفاده نکردن از کامپیوتر پس از مدت زمانی که در تنظیم setup وجود دارد سیستم بحالت خاموش یا reset می رود. بدیهی است بمحض استفاده از کامپیوتر مجدداً بحالت فعال در آمده و عملیات خود را انجام می‎دهد.

توجه: در برنامه های NU و NC نیز گزینه های مانند contigure وجود دارد که میتوان انرژی سیستم و پردازنده و مانیتور را مدیریت و کنترل نمود.

6-1- آشنایی با ولتاژ عملیات پردازنده

پردازنده های پنتیوم سری p54c با یک ولتاژ کار می کرد. ولی پردازنده های P55C به علت تغییر در جریان برق تغذیه کننده، تکنولوژی دوگانه به کار رفته است. این پردازنده جهت کاهش حرارت به 2 ولتاژ مختلف یکی 2.5 ولت برای هسته ودیگری 3.3 ولت برای بخش ورودی / خروجی نیاز دارد.

بطور کلی یکی از تکنولوژی های تولید پردازنده این است که سیم کشی های درون آن نازکتر باشند که در این صورت پردازنده به ولتاژ و جریان کمتری نیاز خواهد داشت و همین مسئله باعث می‎شود که پردازنده ها با سرعت بیشتری کار کرده و گرمای کمتری تولید کنند. به همین دلیل پردازنده های با ولتاژ دوگانه طراحی شده است.

ولی بخش ورودی / خروجی (I/O) به 3.3 ولت نیاز دارد که در مادربردهای جدید Soket 7 بکار رفته و هر کارخانه سازنده با ولتاژهای مختلفی کار می کنند که در زیر، ولتاژ چند پر دازنده مختلف بعنوان نمونه ذکر شده است.

7-1- آشنایی با خاصیت MMX در پردازنده ها

MMX تکنولوژی است که در ژانویه 1997 به بازار آمد و هدف آن افزایش سرعت و کیفیت کارهای مالتی مدیا (چند رسانه ای) می باشد که در این پردازنده ها یک سری دستورالعملهای جدید ایجاد شده که حدودا 57 دستور العمل است. یعنی 4 نوع داده (data type) جدید و 8 رجیستر 64 بیتی به پردازنده های قبلی اضافه شده است که توانایی پردازنده را بالا برده و برنامه نویسان حرفه ای می‎تواند در برنامه هایشان از این دستور العمل ها استفاده نمایند تا سرعت اجرای برنامه افزایش یابد. برنامه هایی که با استفاده از دستورات mmx نوشته می‎شوند و در پردازنده های معمولی نیز اجرا می‎شوند ولی سرعت اجرای برنامه کمتر می‎باشد. CPU های MMX به P55C معروف می باشند.

4-6-2- حافظه پنهان پردازنده در PENTIUM

تبادل داده های پردازنده باید با سرعت زیادی انجام گیرد. از آنجا که زمان دسترسی به حافظه اصلی چند سیکل ساعت بیشتراز زمان دسترسی به حافظه داخلی پروسسور می‎باشد. از یک نوع RAM ویژه به نام Cache به عنوان بافر یا حافظه میانی استفاده می‎شود. برای دسترسی به توان بالای پردازنده باید از تبادلات پردازنده با محیط بیرون کم کرد و هر چه داده های بیشتری درون پردازنده بماند بازدهی بالاتر می رود، بنابراین پردازنده 486 با یک کمک پردازنده درونی یا همان FPU و به 8 کیلو بایت Cache L1 مجهز شد.

حافظه Cache در پردازنده هایی با فرکانس ساعت چند ساعت چند برابر شده مهم می‎باشد چون در آن پردازنده ها فرکانس داخلی از فرکانس بیرونی بیشتر می‎باشد.

حافظه cache با افزایش سرعت تبادل داده ها بین پردازنده و محیط خارج، موجب افزایش قدرت پردازنده می گردد. در پردازنده های 486 دولایه cache مطرح شدند. سریعترین حافظه داخل پردازنده قرار دارد و L 1 cache نامیده می‎شود. لایه بعدی cache 2 L می‎باشد که در قالب تراشه SRAM روی برد اصلی قرار گرفته است.

5-6-2- گذرگاه داده های 64 بیتی در PENTIUM

پردازنده های 486 با باس 32 بیتی با دنیای خارج ارتباط برقرار می کرد و بنابراین پروسسور 32 بیتی نامیده می‎شوند. یعنی درهر سیکل ساعت 32 بیت اطلاعات از حافظه اصلی به پروسسور منتقل می کردند. در صورتیکه پروسسورهای پنتیوم دارای باس داده (Data bus) 64 بیتی می‎باشد. بنابراین در هر سیکل ساعت میزان اطلاعاتی که پروسسور می‎تواند منتقل نماید 64 بیت بوده و سرعت انتقال 2 برابر می‎باشد.

7-2- آشنایی با پردازنده مدل PENTIUMPRO

ششمین نسل پردازنده ها یعنی pentium pro و pentium 11 سری تراشه های مخصوص به خود را دارند. که در سال 1995 بوجود آمدند و تا قبل از سال 1997 این نسل طرفداران زیادی نداشت و فقط پنتیوم پرو موفق شده بود که در کامپیوترهایی که به عنوان سرور استفاده می گردید بکار رود.

پنتیوم پرو یک پردازنده RISC خالص می‎باشد که برای پردازش های 32 بیتی در ویندوز NT یا os/2 بهینه شده است. مهمترین خاصیت آن وجود cach L2 تعبیه شده در داخل آن بود. مانند اینکه دو چیپ در داخل یک چیپ می‎باشد.

خاصیت های جدید pentium pro عبارتند از:

مقدار kb 256 یا kb 512 حافظه cache L2 در داخل آن تعبیه شده بود که از طریق یک باس 64 بیتی در داخل cpu به آن وصل می گردید.

5.5 میلیون ترانزیستور در داخل cpu 150 میلیون برای kb 256 حافظه cache L2 (برای هر بیت 6 ترانزیستور) بود.

دارای 4 مسیر برای اجرای همزمان دستور العمل ها بود.

دارای تکنولوژی پروسسور Bicmos چهار لایه ای 2.9 ولت بود و دارای خصوصیات دیگری می‎باشد که از حوصله کتاب حاضر خارج می‎باشد.

8-2- آشنای با پردازنده PENTIUM II

پردازنده های PENTIUM II حاوی مدل های MH2 233 تا 450 مگاهرتز می‎باشد و دارای 512 کیلو بایت حافظه نهانگاهی ثانویه می باشد. (;2) و سرعت باس آن در تراشه های 233 مگاهرتزی برابر 66 مگاهرتز بوده و در مدل های 350 مگا هرتزی و بالاتر سرعت باس آن 100 مگاهرتز می‎باشد. پردازنده های پنتیوم II مدل Xeon دارای حافظه گش ثانویه 512 کیلو بایت تا 2 مگابایت می‎باشد.

9-2- آشنایی با پردازنده مدل PENTIUM III

پردازنده pentium III در فوریه سال 1999 در سرعت های 450 و 500 مگاهرتزی ارائه شد. این پردازنده دارای 57 دستور العمل SIMD و 70 دستور العمل تخصصی معروف به SSE دارد. SIMD یعنی اینکه یک دستور العمل بتواند بر روی چندین داده عمل کند و در نتیجه سرعت پردازش به ویژه در پردازش های صوتی و تصویری را بالا می‎برد و به همین دلیل پنتیوم III در اجرای عملیات تصاویر سه بعدی، صوتی، تصویری، و اینترنت توانمندی بیشتری دارد.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، افزار، کامپیوتر

آموزش سخت افزار

شنبه 29 آبان 1395

آموزش سخت افزار

حافظه ROM:

حافظه ROM یک نوع مدار مجتمع (IC) است که در زمان ساخت داده هائی در آن ذخیره می گردد. این نوع از حافظه ها علاوه بر استفاده در کامپیوترهای شخصی در سایر دستگاههای الکترونیکی نیز بخدمت گرفته می شوند. حافظه های ROM از لحاظ تکنولوژی استفاده شده، دارای انواع زیر می باشند:

  • ROM
  • PROM
  • EPROM
  • EEPROM
  • Flash Memory

هر یک از مدل های فوق دارای ویژگی های منحصربفرد خود می باشند . حافظه های فوق در موارد زیردارای ویژگی مشابه می باشند:............................خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آموزش، افزار

آشنایی با نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1

شنبه 29 آبان 1395

آشنایی با نرم افزار Starry Night Deluxe 2.1

خلاصه:

Starry Night در واقع یک شبیه ساز آسمان است که قابلیت های زیادی دارد. با استفاده از آن می توان موقعیت هر ستاره ، سیاره ، سحابی و …. را در آسمان مشاهده کرد که البته کاربر می تواند خود را به جای ناظری در جاهای مختلف فضا قرار دهد و از آنجا آسمان را نگاه کند.

این نرم افزار قابلیت این را دارد که اگر جسم جدیدی کشف شد مثل دنباله دار، قمر و …. با دادن اطلاعات لازم از قبیل پارامترهای مداری ، اندازه ، قدر و رنگ آن جسم را در نقشه آسمان وارد کرد و مانند دیگر اجرامی که از قبل در نرم افزار بوده از آن استفاده کرد.

ازنکات جالب توجه دیگر این است که می توان تصاویر تخیلی صورتهای فلکی را مشخص کرد، مثلاً در صورت فلکی جبار که بصورت یک شکارچی است را نشان می دهد بطوریکه کاربر متوجه می شود منظور از این تمثیلی که برای جبار آورده اند چیست.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آشنایی، افزار، Starry، Night، Deluxe، 2.1

آزادی در قلمرو نرم افزار ( گفت وگو با ریچارد استالمن)

شنبه 29 آبان 1395

آزادی در قلمرو نرم افزار ( گفت وگو با ریچارد استالمن)

شگفتا که رایانه‌ها از ۲۰ سال پیش تاکنون چگونه متحول شده‌اند و چگونه متحول کرده‌اند. حالا هر روز هزاران نفر به خیل کاربران این جعبه جادویی دوم اضافه می‌شوند و هر لحظه که می‌گذرد، مفهومی، شاخه‌ای یا رشته‌ای جدید به این دنیا پیوند می‌خورد. افزایش این شاخ و برگ اما هرگز باعث نشده که این درخت، پیر و کهنسال جلوه کند، که برعکس، گویی هر روز جذاب‌تر و با شکوه‌تر می‌نماید. حاصل این «پیوند»ها ثمراتی جدیدند و گل‌هایی جدید و خارهایی که باید آن‌ها را جست و عمیقانه‌تر نگاهشان کرد.

شگفتا که رایانه‌ها از ۲۰ سال پیش تاکنون چگونه متحول شده‌اند و چگونه متحول کرده‌اند. حالا هر روز هزاران نفر به خیل کاربران این جعبه جادویی دوم اضافه می‌شوند و هر لحظه که می‌گذرد، مفهومی، شاخه‌ای یا رشته‌ای جدید به این دنیا پیوند می‌خورد. افزایش این شاخ و برگ اما هرگز باعث نشده که این درخت، پیر و کهنسال جلوه کند، که برعکس، گویی هر روز جذاب‌تر و با شکوه‌تر می‌نماید.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

نرم افزار ارسال تلگرام با سریال دائمی و بدون محدودیت

شنبه 29 آبان 1395

نرم افزار ارسال تلگرام با سریال دائمی و بدون محدودیت


نرم افزار ارسال تلگرام با سریال دائمی و بدون محدودیت تعداد شماره به بینهایت شماره همزمان ارسال مینمایدخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

آشنایی با نرم افزار pspice

شنبه 29 آبان 1395

آشنایی با نرم افزار pspice

پیشگفتار:

در این تحقیق آشنایی مختصری با نرم افزارPSPICE پیدا می کنیم و چگونگی توصیف مدار درآن را نشان خواهیم داد . هدف از گردآوری این مطالب ، کمک به خواننده برای شروع کار با PSPICE ، ضمن معرفی قابلیت های شاخص و منحصر به فرد این نرم افزار است ، اما جانشین کافی برای مراجعه به کتاب ها و راهنماهای PSPICE نیست، کتاب هایی که عناوین برخی از آن ها در بخش مراجع آمده است .در این راستا سعی کردیم تا به اصول پردازش و الگوریتم های داخلی هر نوع تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی درPSPICE بپردازیم تا ضمن ایجاد علاقه و انگیزه در خواننده ، کمک بیشتری به درک مفاهیم باشد .خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: آشنایی، افزار، pspice

مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار

شنبه 29 آبان 1395

مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای نرم افزار


مقدمه:

پس از دو دهه ناکامی در وعده های داده شده دربارة بهره وری و سود حاصل از کاربرد فرآروش های نرم افزاری و فنآوریهای جدید، سازمانها به این واقعیت پی بردند که مسئله اساسی آنها، عدم توانایی در مدیریت صحیح تولید نرم افزارها است. در اکثر سازمانها، پروژه ها از زمان برنامه ریزی شده عقب می افتند، هزینه های انجام کار نیز بیشتر از حد تخمین اولیه می شود و از سوی دیگر منافع حاصل از اتخاذ روشهای بهتر و ابزارهای جدیدتر نمی تواند در طوفان حاصل از بی نظمی و هرج و مرج پروژه بطور واقعی نمایان شود.

در نوامبر 1986، انستیتو مهندسی نرم افزار (SEI) با همیاری کمپانی میترِ (Mitre) شروع به توسعه یک چارچوب برای بلوغ نرم افزارها نمود تا سازمانها بتوانند با استفاده از آن چارچوب به توسعة نرم افزارهای خود بپردازند. در سپتامبر 1987، SEI توصیف مختصری از چارچوب بلوغ فرآیند را منتشر نمود که بعدها در کتاب همفری (Humpherey) توسعه یافت و تحت عنوان مدیریت فرآیند نرم افزار عرضه شد. دو روش "تشخیص فرآیند نرم افزار" و " ارزیابی قابلیت نرم افزار" و یک پرسشنامه بلوغ، برای تخمین بلوغ فرآیند نرم افزار نیز تهیه شد.

فهرست مطالب

فصل اول

بخش اول:

1-1-1 سازمانهای نرم افزاری بالغ و نابالغ...................................................................... 3

1-1-2-مفاهیم پایه ای متضمن بلوغ فرایند.................................................................... 4

بخش دوم:

1-2-1 پنج سطح بلوغ فرایند نرم افزار................................................................. 6

1-2-2 مشخصه های سطوح بلوغ...................................................................... 7

1-2-3 قابلیت فرایند....................................................................................... 11

1-2-4-پرش از سطوح بلوغ............................................................................... 13

فصل دوم

بخش اول

2-1-1 تعریف عملیاتی مدل بلوغ قابلیت............................................................ 16

2-1-2 سطوح بلوغ......................................................................................... 17

2-1-3-محدوده های فرایند کلیدی.................................................................... 18

2-1-4- محدوده های فرایند کلیدی دو سطحی................................................... 20

2-1-5 مدیریت نیازمندیها............................................................................... 20

2-1-6- برنامه ریزی پروژه های نرم افزاری...................................................... 21

نتیجه گیری............................................................................................. 22

منابع .....................................................................................................23خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بلوغ، قابلیت، (CMM)، برای، افزار
( تعداد کل: 565 )
   1       2       3       4       5       ...       38    >>