X
تبلیغات
رایتل

بررسی اضطراب تعمیم یافته

چهارشنبه 3 آذر 1395

بررسی اضطراب تعمیم یافته


مقدمه

قبل از اینکه بخواهیم به مساله اصلی ( اضطراب) بپردازیم جالب است بدانیم که اضطراب یکی از شایعترین اختلالات در بین مراجعان به روانپزشکان و روانشناسان بالینی وپزشکان می‌باشد . و بنابراین توجه بسیاری از متخصصان را بخود جلب کرده است . و بدنبال آن راههای موفقیت‌آمیزی نیز برای درمان این اختلال ابداع شده است . یکی از این روشهای درمانی، رفتار درمانی شناختی می‌باشد . که به معرفی آن در این مقاله می‌پردازیم . البته نظریه‌های درمانی ارائه شده در این زمینه آورده خواهد شد. وراههای تشخیص آنرا نیز بیان می‌کنیم.

اضطراب را در واقع همة انسانها تجربه می‌کنند. اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند ، و اغلب مبهم است که با یک یا چند تا از احساس‌های جسمی همراه می‌گردد مثل احساس خالی شدن سردل ، تنگی قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد ، یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار، بیقراری ومیل برای حرکت نیز ازعلائم شایع است.

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب‌الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله آماده می‌سازد. ترس، علامت هشدار دهنده مشابه ،از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می‌شود:

ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی، واز نظر منشاء بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم ، درونی ، مبهم و از نظر منشاء خمراه با تعارض است

تاریخچه

تقریبا یک قرن پیش ، زیگموند فروید« نوروز اضطراب» را ابداع ودو نوع اضطراب مشخص نمود . یک نوع اضطراب از لیبیدو مهارشده ناشی می‌شود . به‌عبارت دیگر ،افزایش فیزیولوژیک در تنش جنسی به افزایش برابر در لیبیدو ،معرف ذهنی آن رویداد فیزیولوژیک، منجر می‌شور.

از دیدگاه فروید:، مفر طبیعی چنین تنشی برقراری رابطه جنسی است. معهذا ، سایر اعمال جنسی، نظیر پرهیز وجماع منقطع ، مانع تنش و موجب نوروز واقعی(actual) می‌گردد. اختلالا‌ت اضطراب شدید مربوط به سد شدن لیبیدو مشتمل است بر نوروزهای نورآستنی ، خود بیماری‌انگاری،و اضطراب،که همه آنها از دیدگاه فروید واجد اساس زیست‌شناختی بودند.

نوع دیگر اضطراب ، به بهترین وجه با احساس نگرانی یا ترس که از فکریا میلی سرکوب شده ناشی می‌شود، مشخص می‌گردد این نوع اضطراب مسئول پیدایش پسیکو نوروزهااست ـ نوروزهای هیستری، فوبی و وسواس (کاپلان وهمکاران، 1994 )

نظریه نو فرویدی

این نظریه‌ها در دهه‌های 1920 و1940 وعمدتاً در نتیجه اختلاف نظر دربارة آنچه تاکید افراطی فروید بر اهمیت تکانه‌های بیولوژیکی تلقی می‌شد ، خصو صا‌ً تکانه جنسی و تهدیدی که آن تکانه‌ها بر فرد تحمیل می‌کنند مطرح شدند. نو فروید‌یها شخصیت آدمی را به میزان زیادی پیامد و نتیجة تاًثیرات اجتماعی می‌دانند . آنها براین باورند که «اضطراب اولیه» نه در آغاز تولد بلکه بعدها بروز می‌کند. زمانی که کودک نه تنها برای ارضای نیازهای فیزیولوژیکی اساسی بلکه برای حفاظت وحمایت نیز به والدین وابسته است . اضطراب در نتیجه ناکامی بالقوه یا واقعی چنین نیازهایی ایجاد می‌شود.

بر طبق نظریه نو فرویدیها وقتی که دفاعهای اولیه که علیه اضطراب اولیه بکار گرفته می‌شوند منطقی ومعقول باشند به آسانی در موقعیتهای جدیدی مورد تهدید قرار نخواهند گرفت. اگر چنین دفاعهایی ضعیف باشند یا در نتیجه فشار روانی دراز مدت تضعیف گردند. آنگاه دفاعهای جدیدی شکل می‌گیرند که اضطرابهای جدید را دامن می‌زنند ودر نتیجه روان‌نژندی تمام عیاری ایجاد می‌شود. ( پاول و انرایت ، ترجمة رودسری وصبوری مقدم 1380 )

نظریه‌های رفتاری اضطراب

واتسن و دیگر نظریه‌پردازان رفتارگرا ، اختلالات اضطرابی را نتیجه یادگیری غلط و شرطی شدن می‌دانند ، یک موقعیت استرس‌زا که با موقعیتهای استرس‌زای قبلی شبیه است ممکن است موجب برانگیختن اضطراب در فرد شود

توقعات و مدلهای نادرست والدین بعنوان علت اضطراب در دیدگاه یادگیری مورد تاکید واقع شده است.

والدین که انتظارات خارق‌العاده ویا بیش ازاندازه از کودکان خود دارند ، موجب ایجاد اضطراب درآنان می‌شوند. به همین ترتیب اگر والدین دارای واکنشهای اضطرابی در برابر موقعیتهای یی‌اهمیت باشند، کودکانشان می‌آموزند که در برابر مسا ئل جزئی وبی‌اهمیت واکنشهای اضطرابی شبیه به واکنشهای والدین ازخود ظاهرسازند

قصور درآموختن شایستگی‌های لازم نیز می‌تواند علت اضطراب محسوب شود زیرا شخصی که شایستگی‌های لازم را آموخته است در سازگاری وحل مسائل زندگی، موقعیت‌های کمی را تهدید کننده می‌بیند، ولی شخص مبتلا به اضطراب بدلیل نبود شایستگی‌های لازم، بسیاری از موارد معمولی زندگی را اضطراب‌زا و تهدید کننده احساس می‌کند. ( آزاد: 1372 )


نظریه یادگیری شناختی ـ اجتماعی (csl )

این دیدگاه از رفتار گرایی تحول یافت وگسترش آن در نتیجه نارضایتی از چیزی بود که انعطاف ناپذیری وعقاید ساده گرایانه رفتارگرایی محض خوانده می‌شد.

بندور(1969 ) این نظر را درست می‌دانست که ترس و اضطراب فراگرفته می‌شوند ولی برای این یادگیری چهار مکانیسم اجتماعی را بر شمرد:

نخست ترس ممکن است ازطریق شرطی‌سازی کلاسیک دقیقاً به همان ‌شیوه‌ای که توصیف شد، فرا گرفته شود.

راههای درمان اضطراب

چهار مولفه اصلی درمان

هر جلسه تلفیقی از این چهار مولفه اصلی درمانی است:

(1 ) دادن اطلاعات وآمورش در مورد اضطراب وفشار روانی

در طی هر جلسه اطلاعات به شکل دستورالعملهای چاپ شده و نوارهای کاست داده می‌شود

این اطلاعات به درمانجویان کمک می‌کند که در مورد فرایندهایی که در حال جریان است ، برای مثال ، فشار روانی، حمله وحشتزدگی ، ایجاد وتداوم اضطراب هراس ، یا استفاده یا سوءاستفاده از داروهای آرام بخش، مطالب بیشتری بیاموزند . برای درمانجویانی که به این اطلاعات دست می‌یابند دو نفع عمده حاصل خواهد شد.

ابتدا ، هرچه بیشتر آنها « آنچه را که روی می‌دهد» درک می‌کنند وبهتر می‌توانند برای مقابله با آن آماده شوند. غالباً درمانجویان از نقش‌شان در انجام کارهایی که اضطرابشان را تشدید می‌کند (برای مثال ، نفس نفس زدن، فاجعه آمیزکردن ، اجتناب کردن ، وغیره ) آگاه هستند. زمانی که فرایندهای لازم درک شد ونقشه بعدی مشخص گردید،درمانجویان می‌توانند شروع به ایجاد تغییرات مثبت نمایند. دوم، هنگامی که افراد نمی‌دانند که چه اتفاقی برای آنها روی می‌دهد به وحشت می‌افتند و احساس می‌کنند کنترلشان را از دست داده‌اند، و بدین ترتیب بیشتر مستعد تفسیرهای فاجعه‌آمیز می‌شوند. صرف اطلاع درمانجو از آنچه برایش انفاق می‌افتد موجب کاهش اضطراب می‌شود

(2) آموختن مهارتهای مقابله‌ای

درمانجویان مهارتها و شیوه‌های خاص را برای مقابله با اضطراب و کاهش فشار روانی یاد می‌گیرند . این مهارتها شامل مهارتهای خاصی برای مقابله با اضطراب حاد وموقعیتی همچون آرمیدگی عضلانی، تمرین جسمانی برنامه ریزی شده، که کنترل تنفس، شیوه‌های پرت کردن حواس وسایر روشهای درمان شناختی است. مهارتهایی چون ابراز وجود ، طرحریزی هدف، وتنظیم دقت مهارتهایی به منظور کاهش سطوح کلی فشار روانی می‌باشد.

‌هدف همه این راهبرد‌ها یا مهارتهای ویژه احساس کنترل بیشتر در درمانجویان برروی زندگیشان در کل است.

‌این مهارتها ی مقابله سازگارانه از مهارتهای مقابله ناسازگارانه‌ای چون استفاده دراز مدت از داروهای آرام‌بخش،مصرف الکل ، غذاها یا داروها، اجتناب از موقعیتها ، ورفتار نمودن به شکل منفعلانه وفاقد ابراز وجود ، متفاوت می‌باشد.

(3) تعیین وانجام تکالیف رفتاری خاص برای منزل

انتظارات در مرحله اولیه تعیین می‌شوند ،که در‌مانگر صرفاً تعلیم وآگاهی می‌دهد و درمانجو مسئول جذب و بکارگیری این اطلاعات است. علاوه بر تمرین مهارتهای خود‌یاری ، درمانجویان با صحبت قبلی با درمانگر، خودشان تکالیف منزل را تعیین کرده تا قبل از تشکیل جلسه‌های بعدی به آنها عمل نمایند. درمانجویان مقاصدشان را در گروه اعلان می‌کنند، وسپس گزارشی درمورد وقایع هفته گذشته می‌دهند. برای افراد مبتلا به اضطراب فوبیک، این تکالیف شامل مواجهه سازی تدریجی پیش‌رونده با موقعیت‌های اجتنابی مشکل‌تر می‌باشد. برای درمانجویان غیر فوبیک، تکالیف منزل ممکن است شامل ابراز وجود در یک موقعیت خاص درمحل کار ،فعالیت‌های آرام‌بخشی، یا کاهش داروهای آرام‌بخش تجویز شده‌ باشد. علاوه براین تکالیف انفرادی،همه درمانجویان چه فوبیک وچه غیر فوبیک، تمرین‌های آرمیدگی واجرای یک موردخودپویایی در مورد سطوح اضطرابشان را انجام می‌دهند.

(4) ملاقات ، با سایر افراد وسهیم شدن در مشکلات مشابه

درمانجویان احساس می‌کنند که تنها آنان هستندکه دراین دنیا به چنین مشکلی دچار می‌باشند وقتی کسانی دیگر را می‌بینند که آنان نیز همین مشکل را دارند غالباً احساس تنهایی ومتفاوت بودن آنها کاهش می‌یابد. شرکت در چنین گروههایی مفید بوده وقوت قلبی است در جهت کاهش اضطراب.

گروه همچنین برای درمانجویان فرصتی برای سهیم شدن در تجارب دیگران ودریافت پسخوراندی ازآنان فراهم می‌کند .گروه همچنین برای فرد به شکل یک نظام حمایتی اضافه‌ای درخواهد آمد . اعضاء غالباً همدیگر را در انجام تکالیف منزل همراهی وتشویق می‌کنند، وبین جلسات با یکدیگر تماس برقرار می‌نمایند. در پایان هردوره، اعضاء از یکدیگر می‌خواهند که آدرس وشماره تلفن بدهند ، ومعمولاً گروههای خود‌یاری کوچکی شکل می‌گیرد.

یک برنامه مقابله گروهی با اضطراب

برنامه سازمان یافته‌ای که درزیر می‌آید توسط نویسندگان ، درطول پنج سال گذشته برروی شماری از درمانجویان اجرا وبنا براین تفسیر، اصلاح ومرتب شده است . ما دراصل با یک برنامه شش جلسه‌ای شروع کرده لیکن آن را بعداً تا هشت جلسه افزایش دادیم : دستور العملهای موجودو برنامه کار مبتنی بر اطلاعات بحث شده می‌باشد.


فهرست مطالب

مقدمه ۴
تاریخچه ۵
نظریه نو فرویدی ۶
نظریه‌های رفتاری اضطراب ۶
نظریه یادگیری شناختی ـ اجتماعی (CSL ) ۷
نظریه‌های وجودی ۹
نظریه‌های شناختی اضطراب ۱۰
دیدگاه اجتماعی ۱۵
ملاکهای تشخیص اختلال اضطراب منتشر ۱۵
راههای درمان اضطراب ۱۷
چهار مولفه اصلی درمان ۱۷
(۱ ) دادن اطلاعات وآمورش در مورد اضطراب وفشار روانی ۱۷
(۲) آموختن مهارتهای مقابله‌ای ۱۸
(۳) تعیین وانجام تکالیف رفتاری خاص برای منزل ۱۹
(۴) ملاقات ، با سایر افراد وسهیم شدن در مشکلات مشابه ۱۹
یک برنامه مقابله گروهی با اضطراب ۲۰
رواندرمانی ۲۵
فهرست منابع ۲۸خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: بررسی، اضطراب، تعمیم، یافته

پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

شنبه 29 آبان 1395

پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

چکیده پژوهش :

سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .

بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .

فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان وسواس بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

روش تحقیق پژوهش حاضر برای مطالعه ی ارتباط بین متغیرها عبارت است از روش جامعه ی آماری یا هدف در این پژوهش عبارت است از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری.

در بیان ومعرفی نمونه می توان گفت ، در این پژوهش دو گروه نمونه شرکت خواهند داشت .

الف) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد .

ب ) دانشجویان پسر و دختر دانشگاه سراسری.

دو گروه نمونه از دو جامعه ی متفاوت از رشته های مرتبط با علوم انسانی

تعداد نمونه های پژوهش های حاضر 90 نفر است . چون در این پژوهش دو گروه یعنی یک گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد و گروه دیگر از دانشجویان دانشگاه سراسری با هم مقایسه می شوند . بنابراین در هر گروه 45 نمونه شرکت داده می شوند تا بتوان مقایسه ای درست از ملاک ها به عمل آورد .

روش نمونه گیری با توجه به ملاک استنباط یا استدلال آماری ، روش نمونه گیری تصادفی است . ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی Sclgor است روش آماری نتایج به دست آمده با استفاده از روش آماری آزمون T مورد تحلیل قرار گرفت .

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه............................................................................................................... 9

1-2 بیان مسئله ............................................................................................ 14

1-3 اهداف و ضرورت پژوهش ................................................................. 16

1-4سوالات پژوهش .................................................................................... 17

1-5فرضیه های پژوهش ............................................................................. 17

1-6 متغیرهای پژوهش ............................................................................... 18

متغیرهای مستقل .......................................................................................... 18

متغیرهای وابسته ......................................................................................... 18

1-7تعاریف مفهومی ..................................................................................... 18

1-8تعاریف عملیاتی...................................................................................... 19

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1 دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار.............................................. 21

2-2 تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب.............. 24

2-3 اختلالات اضطرابی................................................................................ 38

2-3-1 اضطراب تعمیم یافته......................................................................... 39

2-3-2 وسواس فکری – عملی..................................................................... 40

2-3-2-1 ویژگی های اختلالات وسواس.................................................... 42

2-4 علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)................................. 43

2-4-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 44

2-4-2 دیدگاه روان پویایی.......................................................................... 44

2-4-3 دیدگاه رفتار گرایی........................................................................... 47

2-4-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 49

2-4-5 دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی........................................... 52

2-4-6 دیدگاه اجتماعی................................................................................. 57

2-5 تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی ........................................... 57

2-6 درمان اختلالات اضطرابی.................................................................... 57

2-6-1 دیدگاه زیست شناختی..................................................................... 57

2-6-2 دیدگاه تحلیل روانی.......................................................................... 58

2-6-3 دیدگاه یادگیری................................................................................. 59

2-6-4 دیدگاه شناختی................................................................................. 61

2-7 وسواس – اجباری................................................................................ 64

2-8 ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی........................................ 67

2-9 نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی.............................. 68

2-9-1 نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD .................................... 73

2-9-2 نظریه های رفتاری و شناختی......................................................... 74

2-9-3 درمان روانکاوی............................................................................... 75

2-9-4 درمان رفتاری هیجانی خردمندانه .................................................. 76

2-9-5 درمان شناختی.................................................................................. 76

2-9-6 درمان بیولوژیکی.............................................................................. 77

2-10 ویژگی های بالینی OCD .................................................................. 78

2-11 تشخیص اختراقی OCC ................................................................... 81

2-12 فوبی (ترس مرضی)........................................................................... 82

2-12-1 فوبی های خاص............................................................................. 83

2-13 نظریه ها و درمان فوبی خاص........................................................... 88

2-14 بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل ........................................ 95

2-15 اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط.................................... 98

2-16 ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن................................... 101

2-17 نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل ......................................... 102

2-18خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی ............................................. 107

2-18-1دلایل آغاز بیماری ......................................................................... 108

2-18-2 سابقه ی مشکل و شیوع آن ........................................................ 109

2-18-3 سیر بیماری................................................................................... 111

فصل سوم روش تحقیق

جامعه آماری ............................................................................................... 116

نمونه و روش نمونه گیری ......................................................................... 116

روش اجرا ................................................................................................... 116

ابزار اندازه گیری ........................................................................................ 117

نمونه گیری آزمون ..................................................................................... 117

اعتبار آزمون ............................................................................................... 118

پایانی آزمون ............................................................................................... 119

روش جمع آوری اطلاعات ......................................................................... 121

روش آماری ................................................................................................ 121

فصل چهارم

مقدمه ............................................................................................................ 123

مقایسه میاگین ها ........................................................................................ 124

آزمون فرضیه ............................................................................................. 124

فصل پنجم

نتیجه گیری ................................................................................................. 130

محدویت ها و پیشنهادات............................................................................. 132

پیوست ....................................................................................................... 134خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس

جمعه 28 آبان 1395

اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس

اضطراب چیست ؟

همة انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امرى غیرعادى است.

اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگى و برانگیختگى فیزیولوژیکى است. به‌طور کلى اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسى است که با یک یا چند حس جسمى مانند احساس خالى شدن سر دل، تنگى قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد و غیره همراه است.

بررسیها نشان می‌دهد که اضطراب در مردها، طبقات اقتصادى مرفه و جوانان کمتر است و در زنان، افراد کم‌درآمد و سالمندان بیشتر شایع می‌باشد.

علائم و نشانه های اضطراب

ـ عصبى بودن، آرام و قرار نداشتن

ـ تنش

ـ احساس خستگى

ـ سرگیجه

ـ تکرر ادرار

ـ طپش قلب

ـ بی‌حالى

ـ تنگى نفس

ـ تعریق

ـ لرزش

ـ نگرانى و دلهره

ـ بی‌خوابى

ـ اشکال در تمرکز حواس

ـ گوش به زنگ بودن

اضطراب در کودکان و نوجوانان

بسیارى از کودکان هنگام قرارگیرى در وضعیت جدید مثل روبرو شدن با افراد جدید، احساس اضطراب کرده و به‌طور خجالت‌آورى به مادر و پدر، افراد فامیل و یا وابستگان به اصطلاح «آویزان» می‌شوند.

معمولاً والدین می‌توانند آنها را تشویق به خروج از «منطقه امن» بکنند. هر چند بعضى از کودکان در مقابل این شرایط مقاومت کرده و آنها را نمی‌پذیرند. به‌منظور کمک به کودکان در این موقعیت باید صبر و حوصله کافى داشت به‌طوریکه آنها احساس اعتماد به نفس کافى جهت مقابله با مسائلى که به نظرشان مشکل مى آید، را کسب کنند.

بسیارى از والدین از این احساس کودکانشان آگاه نیستند تا روزى که آنان به مشکلى برخورد می‌کنند مثل روز رفتن به مدرسه و ... منشاء این اضطراب در کودکان ناشناخته می‌باشد. اغلب ترکیبى از یک ترس ناشناخته و فقدان کنترل همراه با یک طبیعت ناشى از شرم و خجالت زمینة بسیارى از اضطراب کودکان را تشکیل می‌دهد.

بسیارى از شکایتهاى کودکان در دوران ابتدائى مدرسه همچون درد معده یا سوزش سر دل و یا دردهاى پراکنده دیگر، ناشى از وجود یک اضطراب نهفته در کودکان است که وجود اختلاف در خانواده و نگرانى در پدر و مادر می‌تواند از علل آن باشد که این نگرانى مستقیماً به کودک انتقال یافته و با این شکایات بروز مى کند.

شایعترین اختلالات اضطرابى در کودکان و نوجوانان عبارتند از:

ـ اضطراب جدایى Separation Anxiety

ـ اضطراب امتحان Exam Anxiety

ـ اضطراب اجتماعى Social Anxiety

ـ ترس از مدرسه School Phobia

عوامل موثردر اضطراب نوجوانان و مقابله با آن

سرچشمه بسیاری از ناراحتیهای ظاهراً غیر منطقی نوجوانان اضطرابی است که از عوامل گوناگون از جمله عوامل زیر ناشی می شود : تغییرات جسمانی از قبیل نگرانی از دیررسی بلوغ به خصوص در پسرها، نگرانی از زود رسی بلوغ به خصوص در دخترها، ترس و احساس خجالت از تغییر جسمانی و رنج ناشی از عدم پذیرش تغییرات جسمانی، عدم پذیرش از جانب همسالان، مستقل شدن، بروز رفتار پرخاشگرانه، غیر منطقی بودن، نداشتن مهارتهای لازم برای زندگی، تمایلات جنسی و آشفتگی در نقش. در اینجا به طور مختصر بعضی از این عوامل مورد بررسی قرار می گیرند.

نوع فایل:word

سایز :30.7 KB

تعداد صفحه : 20خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اضطراب، هایی، بالا، بردن، اعتماد، نفس

تحقیق روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان

پنج‌شنبه 6 آبان 1395
            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :18 اضطراب امتحان منظور از اضطراب نوعی حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم است که با پریشانی، وحشت، هراس، تپش قلب، تعرق، سردرد، تکرر ادرار و تشویش همراه است، اما امتحان از نظر تعریفی می توان گفت نوعی ارزشیابی است که طبق اصول معینی انجام می گیرد و وسیله ای است برای توصیف و اندازه گیری تغییر رفتار دانش آموزان در جهت اهداف آموزش و پرورش و کمک به بهبود یادگیری آن ها. برخی از دانش آموزان در هنگام امتحان دچار تشویش شدید می شوند و ضربان قلبشان تند می زند، دست هایشان می لرزد، عرق می کنند و احساس می کنند که ذهنشان خالی شده است. وقتی که سوالات امتحانی را می خوانند احساس می کنند گیج شده اند و منظور سوال را متوجه نمی شوند و احساس می کنند که همه آن چیزهایی را که خوانده بودند فراموش کرده اند در نهایت بعد از این که ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

یکشنبه 18 مهر 1395
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 11 صفحه می باشد.             فهرست مطالب چکیده: 3 مقدمه: 4 تعریفی از اضطراب: 4 توصیف وضعیت موجود: 5 طرح و بیان مساله: 5 گرد آوری اطلاعات ( شواهد 1(  : 6 تجزیه و تحلیل داده ها: 7 خلاصه یافته های اولیه: 7 چگونگی اجرای راه جدید: 8 گرد آوری اطلاعات (شواهد 2): 8 منابع : 11           چکیده:     در اوایل سال تحصیلی 92-91(امسال ) در بین دانش آموزان کلاسم  متوجه شدم که یکی از دانش آموزانم در کلاس درس فعال نیست و اگر از اودرس  پرسیده می شد شدت ترس و اضطراب در او به حدی بود که شروع به گریه و زاری می کرد. تصمیم گرفتم که با مدیر مدرسه و دیگر همکاران و خانواده  در این زمینه صحبت کنم و ریشه ی اصلی این اضطراب را در او پیدا کنم با توجه به این که  این اضطراب یا ریشه در محیط م ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد اضطراب و راههای مقابله با آن

پنج‌شنبه 15 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه: 29فهرست مطالب: اضطراب چیست ؟ چگونه از اضطراب در خود آگاهی یابیم ؟ عواملی را که هم اکنون می توانید کنترل کنید: چگونه اضطراب خود را کاهش می دهیم ؟ با خود به صورت مثبت و سازنده سخن بگوئید تنش جسمانی را از خود دور سازید اجتماعی خود را گسترش دهید : داشتن عقاید مذهبی و عمل به آنها از صمیم دل: ورزش کنید دفترچه ای داشته باشید : چگونه نه بگوئیم تمرکز حواستان را بهبود بخشید تمرکز حواس یادگیری خود نظم بخشی ذهنی برای بهبود تمرکز حواس روش عنکبوتی : اوقات نگرانی با تفکر :  سایر راهبردهای ذهنی: مشوق و پاداشها: افزایش سطح فعالیت:   اضطراب چیست ؟ یکی از فراگیرترین حالتهای عاطفی انسان اضطراب است . در زبان عامیانه اضطراب به مجموعه ای وسیع و متنوع از حالتهای عاطفی عمدتا ناخوشایند از قبیل تشویش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق خلاصه اثر آگاهی دادن قبل از امتحان بر میزان اضطراب و عملکرد دانش آموزان

یکشنبه 4 مهر 1395
هدف از این پژوهش تلاش برای پاسخ دادن به این سوال به به آگاهی دادن قبل از امتحان بر میزان اضطراب و عملکرد دانش آموزان تاثیر دارد یا خیر؟ به این منظرو نمونه های به حجم 120 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه پنجم شهر قوچان انتخاب کردیم. طریقه انتخاب آزمودنیها به صورت خوشه ای انجام گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از آزمودنیها از پرسشنامه ( اضطراب آشکار تایلر) استفاده این پرسشامه بر روی دو گروه از آزمودنیها ( گروه گواه و گروه آزمایش) اجرا شد. تقدیم داده های جمع آوری شده بر اساس روش آماری استودنیت برای گروههای مستقل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به داده های جمع آوری شده آگاهی دادخ قبل از امتحان بر میزان اضطراب در هر دو گروه یکسان است اما عملکرد دانش آموزان در گروه آزمایش بهتر از گروه گواه بود. آورده اند که دو گوسفند را بر گرفتند یکی را با غذایی مختصر در اقامتگاهی نامناسب عبوس کردند و دیگری ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق چگونه می توان اضطراب فراگیران را کاهش داد

یکشنبه 4 مهر 1395
اضطراب از کلمه لاتین anxius به معنی احساس فشردگی در قفسه سینه ، ریشه می گیرد. اضطراب به ترس بدون منشأ مشخص اطلاق می شود . یعنی شخص نمی داند چرا می ترسد با ترس او نسبت به خطرف نامناسب به نظر می رسد. یا می توان گفت اضطراب یک حالت احساسی یا هیجانی است که از خصوصیات برجسته آن تولید یک حالت بی قراری و دلواپسی است که با اتفاقات زمان و شرایط مکان تناسب ندارد. لذا اگر اضطراب عکس العملی نسبت به شرایط زمان و مکان باشد نه تنها بیماری نبوده ، بلکه ممکن است رساننده و سازنده باشد. مثلاً دلهره موقع امتحانات درسی. اضطراب و ترس از بزرگترین دشمنانی هستند که بشر مجبور است با آنان روبرو شود . اضطراب درباره آسیب پذیری خودمان و ترس برای ابقای خود. ما در دنیای بیرون خودمان از جنگ، قحطی و مصائب دیگر در هراسیم ولی در ضمن از درون به وسیله نیروی شرم قدرتمندی درباره آینده و نزدیک خود نیز هراسانیم. با توجه به عدم اط ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

روش تحقیق - بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

یکشنبه 4 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات73 مقدمه : اضطراب یکی از رایج ترین اختلالات در بین دانش¬آموزان است که می¬توان به عنوان ریشه بعضی از مشکلات از آن نام برد.بسیار شنیده¬ایم که کودکان به دلیل اضطراب به مدرسه نرفته¬اند. یا اضطراب از امتحان باعث افت درسی آنها شده است یا یک اضطراب اجتماعی به کناره-گیری آنان انجامیده است ، کم نیستند دانش¬آموزانی که حتی یک کلمه سرکلاس حرف نمی¬زنند.و یا در یک بازی دسته¬جمعی شرکت نمی¬کنند ، اگر به همه این رفتارها توجه کنیم ریشه¬ای از اضطراب را درآن¬ها می¬بینیم ، قرن بیستم را قرن " اضطراب" نامیده¬اند. در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را تغییر داده و موجب شده است تا آدمی شیوه زندگی گذشته ر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

یکشنبه 4 مهر 1395
  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات119 مقدمه :در دنیای امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکس العمل افراد را تعیین می کنند . بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند واسترس همراه با آن را دریافت می کند واکنش منفی بصورت اضطراب خود کم بینی ، افسردگی وغیره را از خود بروز می دهد . زیرا قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشکلات را در نیافته وشاید نمی تواند که دریافت صحیحی ا زموقعیت خود داشته باشد .از معضلات جامعه امروزی وشاید از بزرگترین آنها مسائل اضطراب است وافسردگی که هر ک ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

یکشنبه 4 مهر 1395
  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات94 مقدمهاضطراب اجتماعی اضطرابی است که خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یکدیگر بوجود می‌آید افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می‌برند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمرکز حواس و حالتهای عصبی روبرو هستند . اشخاص دچار اضطراب اجتماعی به منبع ناراحتی خود که برخوردهای اجتماعی است که اکنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند. اگر چه هر کسی گاهی حداقل کمی از مصاحبه‌ای که قرار است در آن شرکت کند دچار حالت عصبی می‌شود. در واقع یعنی هر یک از ما در اضطراب اجتماعی قرار می‌گیریم ، اضطراب اجتماعی مانند خیلی از مسائلی است که روانشناسان و محققین ارتباطات در آن به تحقیق مشغول هستند.اسامی که به این نظریه‌ها داده می‌شود عبارتند از :خجالتی بودن، اضطراب زمانی ، اضطراب ارتباطی، کم‌گویی، وحشت در اثر ظهور در ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اضطراب

شنبه 3 مهر 1395
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات63 ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا درکنار یکدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل کنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.و کانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت که در روزگار پر کشمکش امروز ، شاید تنها جای امنی که می توان یافت محیط خانه و زندگی در کنار افراد خانواده است .در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد که بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند که تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اضطراب

چگونه توانستم اضطراب و افسردگی دانش آموز پایه اول (زهرا) را به خاطر جدایی از والدین کم کنم؟

شنبه 3 مهر 1395
عنوان:چگونه توانستم اضطراب و افسردگی دانش آموز پایه اول (زهرا) را به خاطر جدایی از والدین کم کنم؟ نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:24 قیمت:2500 تومان مقدمه: بعضی از کودکان جدای از اضطراب آغاز سال تحصیلی زمینه اضطراب را دارند ، این دسته از کودکان به زمان بیشتری برای آمادگی نیازمندند و بی توجهی به ین مسئله برای خانواده‌ها و اولیای مدرسه مشکل‌آفرین خواهد شد.برای کم شدن اضطراب این دسته از کودکان باید از قبل با کودک صحبت کرد و محیط جدید را به طور عملی به او توضیح داد؛ بدین ترتیب که با هماهنگی اولیای مدرسه قبل از شروع رسمی مدرسه، کودک وارد محیط مدرسه شود کلاس، حیاط، سرویس بهداشتی، سالن غذاخوری و ... را ببیند و با معلم و همکلاسی‌هایش آشنا شود.اگر این آشنایی در محیط غیردرسی و قبل از آغاز سال تحصیلی انجام گیرد در کاهش اضطراب کودک در زمان مدرسه مؤثر خواهد بود.از طرفی نباید اج ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش تخصصی چگونگی کاهش دادن اختلالات رفتاری وعاطفی و اضطراب میثم در ساعات فیزیک

شنبه 3 مهر 1395
دانلود گزارش تخصصی چگونگی کاهش دادن اختلالات رفتاری وعاطفی و اضطراب میثم در ساعات فیزیک بافرمت ورد وقاتبل ویرایش تعدادصفحات 26 دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان, این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد مقدمه:       اختلالات رفتاری و عاطفی دانش آموزان از مواردی است که در سال های اخیر، مورد توجه خاص دبیرین و اولیاء تعلیم و تربیت قرار گرفته است، توجه ویژه به این مشکلات رفتاری و عاطفی از این جهت مهم است که توجه نکردن به آن و گسترش یافتن این مشکلات در کلاس های درسی مانعی در جهت رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی در مدرسه و کلاس است.       ضمن این که موجب می شود دبیران در کلاس درسی دچار مشکل شوند و باعث افت در عملکرد تحصیلی دانش ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

گزارش تخصصی چگونگی ترغیب محیا به حضور در مدرسه وکاهش اضطراب تعلق به خانواده او

شنبه 3 مهر 1395
دانلود گزارش تخصصی چگونگی ترغیب محیا به حضور در مدرسه وکاهش اضطراب تعلق به خانواده او بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15 دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان, این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد چکیده: اصطلاح « گریز از مدرسه »  پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم  متداول شد .  درآن هنـگام ، اصطلاح  مزبور  احتمالا”  تمـام  اشکاال  غیبت بدون اجازه از مـدرسه را شامل می شـد ، و تنـها  دراین اواخر بود که کار بررسی غیبت ،  در اشکال  گوناگون و محتمـل آن بتدریج آغاز شد . این امر بدان علت است که غیبت از مدرسه  نشانـهایی از یک اختـلال است ، که  نمـی توان آن را  به صورتی که ممکن ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 90 )
   1       2       3       4       5       6    >>