X
تبلیغات
رایتل

بررسی رژیم غذایی مکمل کرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار

شنبه 29 آبان 1395

بررسی رژیم غذایی مکمل کرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار

بسمه تعالی

رژیم غذایی مکملهای کراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار

مکملهای رژیم غذایی کراتین مونو هیدرات در 5 سال گذشته معمول شده اند . مطالعات تغذیه ای مکملهای کراتین بطور دو پهلو اثرات انرژی زایی را نشان نداد. این نظر که بارگیری CR به میزان 30-20 گرم در روز برای 7-5 روز باعث افزایش کارایی درحین تمرینات سنگین خصوصاً تمرینات مقاومتی می شود. پیشنهاد می شود که مکملهای کراتین ممکن است سازگاری زیادی با پیشرفت تمرینات مقاومتی داشته باشد. به علاوه مطالعات Vitro , Vivo نشان داده که مکمل کراتین ممکن است به تنهایی موجب افزایش پروتئین در عضلات اسکلتی شود. مطالعات جدید زیادی اثرات مکملهای کراتین در طی تمرینات استقامتی را ارزیابی کردند. گزارشهای مفیدی مبنی بر افزایش قدرت یا حجم چربی آزاد پس از مصرف 12-4 هفته ای کراتین بصورت کنترل شده وغیر کنترل شده وتحت برنامه های R T وجود دارد. مطالعات 4 هفته ای دیگر مقایسه مکملهای تجاری کراتین با مکمل آزاد را افزایش حجم چربی کراتین بر روی ( FFM) وانجام ورزشهای مقاومتی گزارش می کند به هرحال تحقیقات دیگر نشان داده است . که مصرف کراتین برروی FFM هیچ اثری نمی کند. یاپیشرفت قابل ملاحظه ای در بعضی والبته نه همه ورزشها ندارد. تمرینات مقاومتی انفرادی باید همراه انتخاب با مطالعه مکمل C R باشد زیرا بیشتر احتمال مصرف CR وجود دارد. با این حال نقش آنها نشان می دهد که عوامل متعددی مطالعه غیر معمول جمعیت را توضیح می دهد. برنامه های متفاوت تمرین استفاده می شود که هرکدام یقین می رود ارائه کند بهترین محرک تمرینی را ما آنها باید متقاعد شوند که در طی مطالعه کمی تا چندین ماه این برنامه هیچ صدمه ای به آموزششان نمی رساند در بهترین حالت این موجب کاهش در POOL Subyect مورد بدترین حالت موجب تحریک ضعف تمرینات می شود . آنها می توانند مقاومت کنند سختی های شدید تمرینات را به دلیل حالت مشروطشان ممکن است که نشان دهد افزایش اندازه بافتهای معمولیشان . بنابراین توانایی با اثبات اثرات CR اگر معلوم باشد بستگی پیدا خواهد کرد به توانایی افزایش و حضور اندازه عضله این ممکن است آشکار بکند نتایج دو پهلوی مطالعات volec و همکارانش منطقه سطح مقطع بخشهای بزرگ تارهای ماهیچه ای ازنظر افقی بزرگتر نبود در گروه کراتین نسبت به PLacebo بعد از تمرینات مقاومتی همزمان نشان دادند که کراتین سبب یک افزایش بزرگتر در اندازه تار می شود. تغییرات ‌در اندازه گیریهای بافت برداری ممکن است توضیج دهد اندازه تار کوچکتر را در گروه CR قبل از تمرینات ومتعاقباً بزرگتر شده آن را بعد از مصرف CR بعد از تمرینات اولیه تفاوتهایی به روش آماری بوسیله استفاده ANCOVA در تار ماهیچه ای گزارش شد. گروه کراتین نشان داد افزایش تارهای عضلانی بزرگ بطور بارزی فقط در نوع تارهای IIA که فقط 11% از نمونه های فیبر را تشکیل می دهد. مورد هرچه که باشد به نظر مان می رسد که خاصیت مکمل کراتین باید کمک کند در مطالعه ای که به آزمودنیهای تحت تمرینات استقامتی نیاز نداشته باشد که تمرین نشان آن را تغییر بدهد اما باید بتوان افزایش عضلانی این را اندازه گیری کرد. بر اساس این مشاهدات این مقاله ارزیابی کرده است تأثیر مکمل CR برروی پاسخها مکانیکی هایپرتروفی عضله چهار سر ران QF بر روی داوطلبان تمرینات مقاومتی با electromyostimulatiDn بررسی کرده . این رژیم تمرین افزایش در اندازه عضله در یک زمان کوتاه را نشان می دهد و تکیه نمی کند به تلاشهای ارادی و بنابراین اثرات پتانسیلی p Lرا از بین می برد ونیازی ندارد. که افراد (آزمودینها) بطور مشخص تمریناتشان را تغییر دهند. زیرا EMS می تواند موجب کاهش کراتین فسفات شود که سبب از بین رفتن نیرو می شود. طرح ما آزمایش شد به گمان اینکه CR باعث کاهش خستگی وافزایش بارگیر ی درهر جلسه تمرین می شود. وبنابراین موجب افزایش رشد عضله می شود ما استفاده کردیم از یک طرح کنترل شده d u bde- blind placebo . منطقه سطح مقطع رانها عضله چهار سراندازه گرفته شد با استفاده از تصویر برداری تشدید مغناطیسی. گشتاور در حین هر عمل کانستر یک و اکسنتریک از تمرینات EMS ثبت شد برای کمک به بارگیری و خستگی. به دلیل اینکه روش تصویر برداری هردوران را اسکن میکند MR همچنین ارزیابی کردیم تغییرات اندازه عضله راست چهار سر را بطور میانگین بعنوان مصرف کننده فرضی (یعنی در طی تمرین مقاومتی بدون برنامه بر طبق یکی از برنامه های موجود.

تمرینات مقاومتی داوطلبانه:

آزمودنیها آموزش داده شدند که تمرینات داوطلبانه خودشان را بر روی هر دو اندام تحتانی با استفاده از یک رژیم غذایی مورد سلیقه خودشان ادامه دهند. در اغلب موارد مقدار مصرف کراتین را به طور تفریحی بالا می بردند، تمریناتشان تحت نظر نبود و یا تغییر پذیر نبود.

تحلیلات آماری:

تحلیلات آماری اجرا شده با استفاده از نرم افزارstat view 5.0 بر روی کامپیوترهای Macintosh . مشخصات توصیفی گروه ها و مقادیر زمینه ای قدرت (MVC و قدرت مخصوص) تحلیل شده با استفاده از ANOVA مستقل یک طرفه. اندازه گیری مکرر ANOVA که به کار برده شده با دوره های 3-1 نخستین و آخرین جلسات تمرین برای تحلیل متغیرهای تمرینات تجربی (روش علمی= حالت × جلسه) باریگری عضله (دوره×جلسه× وضعیت ؛ TCON , TECC . TTICON , TTIECL) و خستگی عضلانی (کار*دوره * جلسه* حالت؛ FICON , FIECC) منطقه سطح مقطع برای هر دو QF تحلیل شده با استفاده از یک ANOVA دو طرفه با اندازه گیریهای مکرر روی زمان (زمان*حالت) تغییر درصد منطقه سطح مقطع QF و با تغییرات نسبی در TTI , FI (دوره 1 ، اولین VS آخرین نوبت) و متوسط TTICON و TTIECC در طی تمرینات، سطح معنی داری برای همه تحلیلات دوره ای در نظر گرفته شد که برای آنها P<0.05 باشد="" مقادیر="" p="" گزارش="" شد="" بدون="" تصحیحات="" مربوط="" به="" تخلف="" در="" مصرف="" sphericity="" .="" اگر="" یک="" برهم="" کنش="" معنی="" دار="" به="" چشم="" می="" خورد="" مقادیر="" میانگین="" گروه="" یا="" جفت="" های="" آزمون="">test مقایسه می شد تصحیح Bonferroni-Dunn براساس داده های روتر و همکاران.r=0.98) آزمون (B=0.80 , Retest نشان داده که 16 آزمودنی برای آشکار کردن برهم کنش زمان x شرایط کافی است تا پاسخ رشد را به EMS نشان دهند. (تفاوت QF CSA تا 50% یا بیشتر در بین گروه ها).خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن

شنبه 29 آبان 1395

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن

- مقدمه و بیان مسأله

بیش از 2000 سال است که اطلاعات پزشکی اثرات اضافه وزن را روی بیماری ها و مرگ و میر نشان داده است. در آن زمان بقراط تشخیص داد که مرگ ناگهانی در میان افرادی که بطور طبیعی چاق هستند نسبت به افراد لاغر بیشتر رایج است و این موضوع در عرض 50 سال گذشته بسیار مورد بحث بوده است (8).

در سالهای اخیر درک اهمیت توزیع چربی، به ویژه چربی شکمی به عنوان عامل خطرزا برای بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها مورد توجه پژوهشگران بوده است. یافته های پژوهشی نشان می‎دهد که چربی درون شکمی یا احشایی، بیش از چربی زیرپوستی مسئول افزایش خطر بیماری هاست (4).

با توجه به این موضوع که افراد چاق بیشتر در معرض خطر ناتوانی های جسمانی، اجتماعی و روانی قرار دارند، کم تحرکی و چاقی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت و تندرستی در همه کشورهای دنیا در نظر گرفته می‎شود همچنین مطالعات انجام شده در شروع قرن بیستم نشان داد که توزیع چربی موضعی نقش مهمی در مرگ و میر افراد دارد (4)، هر چند تا پایان جنگ جهانی دوم در این زمینه فعالیت چشمگیری انجام نشد. اما پس از آن، نتایج مطالعات نشان دادند که افراد چاق با توزیع چربی بدن آندروئید یا مردانه نسبت به افراد با چاقی ژینوئید یا زنانه بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و دیابت هستند. بررسی‌های کلینیکی و همه گیر شناسی در سال 1980 نیز وجود ارتباط بین توزیع چربی بدن و افزایش خطر مرگ و میر را تأئید کردند. همچنین پژوهشگران به وجود رابطه بین فعالیت های جسمانی و بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی- عروقی پی بردند. البرایت و یولاک اظهار می دارند، که دلیل افزایش جمعیت مبتلا به بیماری های قلبی- عروقی، کم تحرک است و اجرای فعالیت های منظم و مستمر جسمانی می‎تواند از توسعه بیماری های قلبی- عروقی جلوگیری کند (7) چاقی شکمی خطر ابتلاء به پرفشار خونی، بیماری‌های قلبی- عروقی، افزایش انسولین خون، دیابت، بیماری های مربوط به کیسه صفرا، سکته مغزی و سرطان سینه و رحم را افزایش می‎دهد (4).

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

چاقی یکی از شایع ترین مشکلات بهداشتی در عصر حاضر است که از آن به عنوان یکی از عوامل خطرزا برای بسیاری از بیماریها یاد می‎شود. چاقی زمینه ساز بسیاری از مرگ و میرها بوده است. و هر ساله هزینه های اجتماعی و مالی هنگفتی را بر جوامع بشر تحمیل می‌کند (3). بنابراین تعیین مرز دقیقی برای چاقی در هر جامعه و تعیین ارتباط آن با عوامل تهدید کننده سلامتی می‎تواند نقش مهمی در کاستن مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با چاقی از یک سو، کاهش هزینه های اجتماعی و مالی از سوی دیگر داشته باشد. لذا پیشگیری از عوارض چاقی به ویژه بیماریهای قلبی- عروقی ضروری است و کنترل چاقی و لیپیدهای خون از اهمیت خاصی برخوردار است.

واضح است که پیشگیری ارزان تر و مفیدتر از درمان است و به لحاظ اجتماعی و اقتصادی هم مقرون به صرفه و مفید می باشد، زیرا با کاستن از عوارض بیماریها از هزینه های غیرضروری و اتلاف وقت جلوگیری به عمل خواهد آمد و از این طریق از سنگینی بار تحمیل شده بر اقتصاد جامعه نیز کاسته خواهد شد (7).

با توجه به نقش مثبت و پیشگیرانه فعالیت های جسمانی از بعضی بیماری ها و اهمیت سلامتی اعضای جامعه تعیین میزان رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عامل های خطرساز قلبی- عروقی ضرورتی برای انجام این تحقیق است.

کمبود اطلاعات در زمینه میزان ارتباط درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور نشیمنگاه در کشور ضرورت دیگری را برای انجام این پژوهش نمودار می سازد. و همچنین با توجه به سادگی اندازه گیری مربوط به این شاخص ها و پایین بودن هزینه آنها در مقابل آزمایش های مختلف پزشکی در صورت وجود ارتباط با عوامل خطرزا در جامعه مورد تحقیق با داشتن نورم و با یک اندازه گیری ساده می‎توان احتمال بروز بیماری های قلبی- عروقی را در افراد معلوم کرد. و همچنین ابزار مؤثری در پیشگیری از آن بیماری ها و نیز سایر بیماری های ناشی از چاقی باشد.

3- اهداف پژوهشی

3-1- هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین (WHR) ، (BMI) و درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدنی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در جامعه مردان 30 سال به بالای قزوین است.

9- روش اجرای تحقیق

روش آماری

در ابتدا آزمودنی ها با شرایط تحقیق آشنا می‎شوند. سپس رضایت نامه و پرسشنامه ثبت میزان فعالیت بدنی در اختیار هر یک از آزمودنی ها قرار می گیرد. اندازه گیری هر یک از شاخص های BMI , WHR و درصد چربی بدن با توجه به برنامه ای که از پیش تعیین شده است، انجام می گیرد. همچنین انجام آزمایش خون برای بدست آوردن کلسترول تام (Tcho)، لیپو پروتئین پر چگالی (HDL)، لیپوپروتئین کم چگالی (LDL)، لیپو پروتئین بسیار کم چگالی (VLDL)، تری گلیسیرید (TG) و قند خون ناشتا (FBS) توسط کارشناس آزمایشگاه، انجام می‎گیرد سپس داده های جمع آوری شده، بوسیله‌ی روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع پژوهش ها توصیفی و همبستگی است. برای توصیف شاخص های WHR , BMI و درصد چربی بدن از روشهای آمار توصیفی و برای ارزیابی ارتباط این شاخص ها با فعالیت بدنی و عوامل خطر زای قلبی – عروقی و همچنین قدرت پیشگویی آنها از روش آماری همبستگی پیرسون در سطح معنی داری و برنامه SPSS استفاده می‎شود. این پژوهش به صورت میدانی انجام می‎شود.خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود مقاله اضافه وزن کودک

چهارشنبه 26 آبان 1395
هــــدف: هدف از این مطالعه، مروری بر شواهد 5 سال اخیری (2011-2006) می­باشد که ارتباط بین دوره خواب کودکان و اضافه وزن/چاقی کودکی را مورد بررسی قرار داده­اند. نتـــایج: در بین 25 تحقیقی که از پایگاه­های داده­ای PubMed و Web of Knowledge بدست آمد، همگی ارتباط معنا­داری بین دوره خوابی کوتاه و اضافه وزن/چاقی در کودکان را نشان دادند. مطالعات انجام شده بر­روی طیف وسیعی از جمعیت کودکان، روش­شناسی، و عوامل بالقوه دخیل را آشکار ساخت. مفاهیم عملی: دوره خواب کودکان احتمالاً یک عامل خطری متغیر در ممانعت از چاقی می­باشد. با توجه به اهمیت داشتن خواب کافی، علاوه بر شناسایی و ارزیابی عادتهای خواب بیماران، پرستاران بعنوان آموزش­دهندگان، نیز نقش مهمی ایفا می­کنند.   اگرچه چاقی مشکل بسیاری از کشور­های با درآمد بالا بوده است، اما امروزه به مشکل عمومی سلامت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، اضافه، کودک

دانلود آموزش اضافه کردن زبان فارسی به رام های رسمی تمامی برندها باد لینک مسنقیم

جمعه 2 مهر 1395
موضوع: آموزش اضافه کردن زبان فارسی به رام های رسمی تمامی برندها میتوانید فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشکر ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

چگونه توانستم مشکل اضافه وزن ضحی طاهری را برطرف نمایم؟

چهارشنبه 31 شهریور 1395
تعداد صفحات : 33 صفحه فرمت فایل : Word and PDF کد فایل : 001001 ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام : 09904652258 چکیده : با نگاهی به ارزیابی های تغذیه ای که در سالها و مقاطع متفاوت و مناطق مختلف کشور انجام شده متاسفانه مانند بخش های دیگر جامعه با طیفی از مشکلات تغذیه ای از سوئ تغذیه های ناشی از کمبودها (انرژی، پروتیین و انواع ریز مغذیها ) تا افزایش وزن و چاقی دانش آموزان به دلیل تغییر الگوی دریافت مواد غذایی و بیماری های ناشی از بیش خواری و بدخوری در سر دیگر طیف مواجه هستیم. .نتایج تحقیقات بسیاری بر تاثیر تغذیه مناسب بر رشد جسمی و فکری مناسب تاکید داشته اند.ارتباط اثبات شده چگونگی تغذیه دانش آموز با میزان بهره هوشی ، ابتلا به بیماریها؛ پیشرفت یا افت تحصیلی و...نیازی به باز گویی ندارد.استفاده از فست فودها و غذاهای آماده و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اقدام پژوهی مربی بهداشت چگونه توانستم مشکل اضافه وزن نازنین زهرا را برطرف نمایم؟

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 31 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. چکیده : با نگاهی به ارزیابی های تغذیه ای که در سالها و مقاطع متفاوت و مناطق مختلف کشور انجام شده متاسفانه مانند بخش های دیگر جامعه با طیفی از مشکلات تغذیه ای از سوئ تغذیه های ناشی از کمبودها (انرژی، پروتیین و انواع ریز مغذیها ) تا افزایش وزن و چاقی دانش آموزان به دلیل تغییر الگوی دریافت مواد غذایی و بیماری های ناشی از بیش خواری و بدخوری در سر دیگر طیف مواجه هستیم. .نتایج تحقیقات بسیاری بر تاثیر تغذیه مناسب بر رشد جسمی و فکری مناسب تاکید داشته اند.ارتباط اثبات شده چگونگی تغذیه دانش آموز با میزان بهره هوشی ، ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره چاقی و اضافه وزن و راه های درمان آن

دوشنبه 29 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 13 صفحه                   مقدمه : جالب توجه ترین نکته ی بازی فوتبال پیش کسوتان استقلال و میلان مشاهده ی و مقایسه ی اندام بازیکنان ایرانی و ایتالیایی است. و این موضوع بهانه ایی شد تا مطالب زیر را در خصوص چاقی تهیه و در منظر انظار هموطنان عزیز قرار دهم انشاءا.. گامی در جهت پیشگیری از  بیماری چاقی برداشته باشم.                                   همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می کنید تقریبا همه ی بازیکنان پا به سن گذاشته ی ما دچار اضافه وزن و چاقی شده اند ، بازیکنانی که در دوره ی بازیگری خود قطعاً هیچکدام به این مشکل دچار نبوده اند با افزایش سن به دلیل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: تحقیق، درباره، چاقی، اضافه، درمان، آن

دانلود مقاله اضافه وزن کودک

شنبه 27 شهریور 1395
هــــدف: هدف از این مطالعه، مروری بر شواهد 5 سال اخیری (2011-2006) می­باشد که ارتباط بین دوره خواب کودکان و اضافه وزن/چاقی کودکی را مورد بررسی قرار داده­اند. نتـــایج: در بین 25 تحقیقی که از پایگاه­های داده­ای PubMed و Web of Knowledge بدست آمد، همگی ارتباط معنا­داری بین دوره خوابی کوتاه و اضافه وزن/چاقی در کودکان را نشان دادند. مطالعات انجام شده بر­روی طیف وسیعی از جمعیت کودکان، روش­شناسی، و عوامل بالقوه دخیل را آشکار ساخت. مفاهیم عملی: دوره خواب کودکان احتمالاً یک عامل خطری متغیر در ممانعت از چاقی می­باشد. با توجه به اهمیت داشتن خواب کافی، علاوه بر شناسایی و ارزیابی عادتهای خواب بیماران، پرستاران بعنوان آموزش­دهندگان، نیز نقش مهمی ایفا می­کنند.   اگرچه چاقی مشکل بسیاری از کشور­های با درآمد بالا بوده است، اما امروزه به مشکل عمومی سلامت ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: دانلود، مقاله، اضافه، کودک

پروژه : رله های اضافه جریان هوشمند و شبیه سازی آن با متلب

چهارشنبه 17 شهریور 1395
پروژه : رله های اضافه جریان هوشمند و شبیه سازی آن با متلب   پروژه با عنوان رله های اضافه جریان هوشمند و شبیه سازی آن با متلب موضوع کلی: رله حفاظت تعداد کل صفحات: 50 مهندسی برق دریافت فایل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایان نامه با موضوع: حفاظت از اضافه ولتاژ توسط برق گیر

سه‌شنبه 16 شهریور 1395برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پایان نامه با موضوع: اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و شبیه سازی آن توسط MATLAB

سه‌شنبه 16 شهریور 1395
پایان نامه ای فوق العاده با بیش از صد ها دانلود در فایل PDF  و 160 صفحه  ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید