X
تبلیغات
رایتل

بررسی اجزاء و ارزشیابی یادگیری

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی اجزاء و ارزشیابی یادگیری

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود:

1- مزایا و معایب روشها و تکنیک های مختلف آموزشی را شرح دهید.

2- دربارة روشها و تکنیک های متناسب با حیطه های ادراکی، عاطفی و روان حرکتی بحث کنید.

3- یک تجزیه و تحلیل وظایف (شرح وظایف) تألیف کنید.

4- روشهایی که با آنها آموزش سازمان یافته و مداوم را فهرست کنید.

5- اهداف ارزشیابی آموزشی را شناسایی کنید.

6- انواع مختلف ارزشیابی را شرح دهید.

7- یک طرح درس تهیه کنید.

8- ارزشیابی کمی را با کیفی، ارزشیابی هنجار مرجع را با ارزشیابی معیار مرجع، روایی را با پایایی مقایسه نموده و تمایز دهید.

9- یک سخنرانی آموزشی برای یک گروه مخاطب خاص، طراحی، اجراء و ارزشیابی کنید.

چگونه متخصصان رژیم شناسی می توانند مراجعین و کارمندان را بطور موفقیت آمیز آموزش دهند؟ برای مراجعین، رژیم شناس خواستار ارتقاء سلامتی و کاهش خطر بیماریهای مزمن است و برای کارمندان خواستار افزایش توانایی های آنان در انجام وظایف است. مراحل مقدماتی در طراحی یادگیری در فصل 11 مورد بحث قرار گرفت که شامل پیش ارزیابی دانش و صلاحیت فعلی آموزش گیرنده در حیطه های ادراکی، عاطفی و روان حرکتی و تعیین محتوای آنچه باید آموخته شود، بود.

این فصل دربارة انتخاب و اجرای فعالیتهای یادگیری مناسب در حیطه های مذکور بحث می کند. طرح ها برای ارزشیابی نتایج یادگیری و مستندسازی نیز مورد بحث قرار گرفته است. چرا که این مراحل برای کامل شدن فرآیند یادگیری ضروری است.

انتخاب و اجرای فعالیت های یادگیری

روش ها و تکنیک های مختلف ارائه آموزشی برای انتقال مواد آموزشی که باید توسط مخاطب آموخته شود، در دسترس است. تکنیک ها روشهایی است که آموزش دهنده (مربی) اطلاعات را برای آموزش گیرنده به منظور ارتقاء فرآیند یادگیری درونی سازماندهی و ارائه می کند. این تکنیک ها ارتباطی بین معلم و شاگرد و نیز بین شاگرد و آنچه می آموزد، فراهم می کند. این تکنیک ها عبارتند از: سخنرانی، بحث، وانمودسازی، تشریح و … همه آنها به یک اندازه در تسهیل یادگیری مؤثر هستند و هر یک مزایا، معایب و مصارف و محدودیتهای خود را دارند که در جدول 1-12 خلاصه شده است. در تصمیم گیری برای استفاده از یک روش آموزشی که می بایست مؤثرترین روش باشد، متخصصان می بایست به چندین عامل توجه کنند،‌از جمله: هدف آموزشی روش، سبک ترجیحی آموزش گیرندة نیازها، اندازه گروه، تسهیلات در دسترس، زمان در دسترس، هزینه و تجربه قبلی یا درجه موفقیت با تکنیک ها.

رژیم شناس می بایست بداند که چیزی برای جمعیت های متفاوت مثل جمعیت های دارای فرهنگ متفاوت، گروههای قومی، گروههای اجتماعی، محیطی، سطوح سواد و گروههای سنی مثل نوجوانان، مؤثر است. تا بتواند به اهداف مطلوب دستیابی پیدا کند.

به علاوه، آزمودن اهداف عملکردی می تواند نشان دهد که چه رویکردی مناسب تر است چون متدها و روشها برای حیطه های ادراکی،‌عاطفی و روان حرکتی با وجود عوامل مشابه و یکسان متفاوت است. رژیم شناس می بایست تکنیکی را که نیازمند بیشترین مشارکت فعال آموزش گیرنده است مشتمل بر استراتژی های موردنیاز جهت تغییرات رفتاری مؤثر را انتخاب کند.

چنانچه کنفیسوس گفت:

من می شنوم و فراموش می کنم.

می بینیم و به خاطر می سپارم.

انجام می دهم و می فهمم.

برانگیختن

بزرگسالان آموزش گیرنده های عمل گرایی هستند که اطلاعات عملی که منجر به دانش، یک مهارت و یا فهمیدن اینکه کاری را انجام دهند می شوند را خواستارند و نیازمند به کارگیری آنچه آموخته اند هستند. لازم است که بزرگسالان بدانند که اطلاعات برای آنها مهم است و برای اطلاعات ارزش قائل شوند. این امر انگیزه آنها برای یادگیری را افزایش می دهد.

یک روش اندازه گیری معمول برای انگیزه، پا فشاری است. افراد هنگامی که برانگیخته می شوند بیشتر و سخت تر و با توجه بیشتری کار می کنند تا زمانی که برانگیخته نیستند. اگر اطلاعات ارزشمند و ضروری فرض شود،‌انرژی و انگیزه را فراخوانده و می تواند خود کفایتی را افزایش دهد. متخصصان رژیم شناسی می توانند از مراجع یا کارمند بپرسند که هم اکنون چه می دانند و نیاز دارند که چه بدانند و یا انجام دهند، بنابراین آنها می توانند در ابتدا فرد را درک کنند.انگیزه با تمجید و تقویت مثبت در هنگامی که فرد یاد می گیرد، افزایش می یابد.

متخصصان رژیم شناسی همچنین می بایست توجه داشته باشند که مراجعین و کارمندان آنچه می آموزند را به خاطر سپرده و بازیابی کنند. مطالعات نشان می دهد که هر چه یک شخص فعالانه تر در فرآیند یادگیری درگیر شود، بهتر آنرا بازیابی می کند. شکل 1-12 نشان می دهد که شنیدن و خواندن اطلاعات نمی تواند به سودمندی دیدن و شنیدن همزمان و بهتر از آن بحث دربارة اطلاعات وانجام کاری با آنها باشد.

تکنیک ها و روش ها

سخنرانی

سخنرانی یک تکنیک ارائه است که برای افراد آشنا است. سالهاست که از آن به عنوان روشی برای اطلاع رسانی و انتقال دانش – پایین ترین سطح حیطه ادراکی – از معلم به شاگرد استفاده می شود.

جدول 1-12 نقاط قوت و ضعف روشهای تدریس

نقاط قوت

نقاط ضعف

سخنرانی

ساده و کارآمد

اطلاعات بسیاری را منتقل می کند.

به تعداد زیادی دستیابی پیدا می کند.

حداقل تهدید ‌برای آموزش گیرنده

حداکثر کنترل برای آموزش دهنده

یادگیرنده غیر فعال است

یادگیری با شنیدن

جو رسمی

ممکن است کسالت آور و کند باشد.

برای سطوح بالاتر یادگیری در حیطه ادراکی مناسب نیست.

بحث

پانل

مناظره

مطالعه موردی

جذاب تر و برانگیزاننده تر

مشارکت فعال

جو غیر رسمی

ابعاد گسترده

ما آنچه را درباره اش بحث می کنیم به خاطر می سپاریم

مناسب برای سطح بالاتر اهداف ادراکی و عاطفی

آموزش گیرنده ممکن است آمادگی نداشته باشد.

افراد خجالتی بحث نمی کنند.

ممکن است از مسیر منحرف شود.

زمان بر است.

اندازه گروه محدود است.

پروژه ها (طرح ها)

برانگیزاننده تر است

مشارکت فعال

برای سطح بالاتر اهداف ادراکی خوب است.

اندازه گروه محدود است.

تجربیات آزمایشگاهی

یادگیری از طریق تجربه

روش در دسترس

مشارکت فعال

برای سطح بالاتر اهداف ادراکی خوب است

به فضا، زمان احتیاج دارد.

اندازه گروه محدود است.

وانمودسازی

سناریوها

In-basket

ایفای نقش

برخورد انتقادی

مشارکت فعال

نیازمند به تفکر انتقادی

مهارت های حل مشکل را توسعه میدهد

تئوری و عمل را بهم مرتبط می کند.

جذاب تر است

برای اهداف ادراکی و عاطفی در سطوح بالاتر خوب است.

وقت گیر است.

اندازه گروه محدود است مگر با رایانه.

اثبات و تشریح

تصاویر بصری واقعی

به چندین حس متوسل می شود.

می توان آنها را به گروههای بزرگ نشان داد.

برای حیطه روان – حرکتی خوب است.

به تجهیزات نیاز دارد.

به زمان نیاز دارد.

آموزش گیرنده غیر فعال است.

مگر اینکه بتواند تمرین کند.

این روش به ویژه در موقعیت های با تعداد زیاد شاگردان، مقدار زیادی از اطلاعات برای انتقال، و میزان زمان در دسترس محدود، مفید است. مثالی از آن کلاسی برای آموزش بهداشت به کارکنان خدمات غذایی و یا دربارة کلسترول و چربی و ارتباط آن با بیماریهای قلبی عروقی به کارکنان بخش و مراجعین است.

بر خلاف مزایای کافی آن، نقص اصلی سخنرانی در این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که مفاد آموزش یاد گرفته یا به خاطر سپرده شود یا رفتارهای خوردن و انتخاب های غذایی تغییر کند. این مسأله بدین دلیل است که فرد یک شرکت کننده غیر فعال است و یادگیری بستگی به مهارتهای شنوایی دارد. سخنرانی می تواند بهترین تکنیک برای استفاده در بزرگسالان باشد. مروری بر 200 مداخله آموزشی تغذیه نشان داد که اغلب عدم تطابق بین اهداف تنظیم شده در ارتباط با تغییرات رژیمی و استفاده از روش شناسی آموزشی بر پایه اطلاعات به روش آموزگار محور (تعلیمی)، وجود دارد.

گرچه افراد خوب تعلیم دیده به دلیل تجربه طولانی با رویکرد سخنرانی به این روش بطور مثبت پاسخ می دهند، افراد با سواد کم و افراد متعلق به فرهنگهای دیگر ممکن است با روشهای دیگر بهتر یاد بگیرند. توجه آنان به سخنرانی می تواند به سرعت با افت صدا، بویژه اگر سخنران، سخنگوی اثرگذاری نباشد و یا سخنرانی کسل کننده باشد، کاهش یافته و اطلاعات جدید به سرعت فراموش شوند. (یک گروه متمرکز از مراجعین با مهارتهای سوادی محدود به سخنرانی به عنوان یک روش غیر مؤثر برای کسب اطلاعات تغذیه ای می نگرند و فعالیتهای کاربردی تر که آنها بتوانند طی آن در ایده ها و تجربیات هم سهیم شوند را ترجیح می دهند. به علاوه سخنرانان نمی توانند نیازهای آموزش بالغین و یا « فنون آموزش و پرورش بزرگسالان» برای یادگیری خود اجراء و رویکردهای حل مشکل را تأمین کنند وقتی از سخنرانی استفاده می شود، کاهش تعداد مباحث ارائه شده، استفاده از مثال ها و اختصارات فراوان، افزودن کمک های بصری، فراهم آوردن زمان کافی برای پرسش و پاسخ و دوره های بحث و فراهم کردن منابعی برای مطالعه بیشتر توصیه می شود.

یادگیری

چنانچه یادگیری اتفاق افتاده است سوال جداگانه این است که آیا برنامه می تواند به خوبی ارزشها را نمایش دهد. یادگیری اصول ،‌حقایق ،نگرش ها ،‌ارزش ها و مهارت ها می بایست براساس اهداف ارزشیابی شود و این وظیفه بسیار پیچیده است. اگر اهداف یادگیری به شکل عملکردهای قابل اندازه گیری نوشته شوند، به عنوان منبع ارزیابی ارائه می شوند. آموزش گیرنده باید به چه درجه ای از اهداف دستیابی پیدا کند؟

میزان موفقیت در یادگیری را می توان با توسعه موفقیت ها و آیتم های آزمون براساس اهداف آموزش تعیین کرد. یک برنامه اگر هیچ گونه دستیابی به اهداف نداشته باشد، ناکارآمد و غیر مؤثر است. برای طراحی سؤالات آزمون تطابق آنها با عملکرد و شرایط اهداف مهم است. اگر این تطابق انجام نگیرد ارزیابی موفقیت آموزش غیر ممکن خواهد بود.

نکته مهم این است که چندین مانع در برابر ارزیابی موفق نتایج آموزش وجود دارد. بعضی از این موانع به علت نوشتن اهداف ضعیف است در حالیکه دیگر موانع از نگرش و باورهایی که دربارة بخشی از آموزش که از آیتم های آزمون نامناسب شکل می گیرند، به وجود می آید.

یکی از مشکلات در زمینه ارزشیابی مشکلات از نوشتن اهداف ناکافی ایجاد می شود. اگر عملکرد بیان نشده باشد، اگر شرایط مهم باشد، و اگر شاخص از قلم افتاده باشد برگزاری موقعیت آزمون مشکل است. اگر این کمبودها کشف شود، اولین قدم بازنویسی اهداف می باشد.

Mage r یک سری از مراحل برای انتخاب آیتم های مناسب آزمون پیشنهاد کرده است:

1- عملکرد ذکر شده را در هدف گزارش کنید (شخص قادر خواهد بود چه بگوید یا انجام دهد) عملکرد و شرایط آیتم آزمون را با آنچه در هدف وجود دارد تطابق دهید.

2- کنترل کنید که عملکرد مقصود اصلی است یا یک شاخص (نشانگر) است. اگر عملکرد مقصود اصلی است، ذکر کنید که عملکرد چگونه اندازه گیری می شود (قابل رویت یا غیر قابل رویت و یا بصورت شنیداری)

3- اگر عملکرد نامرئی باشد، شاخص، رفتار، یک فعالیت قابل شنیدن یا دیدن که عملکرد با آن شناسایی شود را کنترل کنید.

4- شاخصهایی مرئی را در اهدافی که حاوی 1 عملکرد هستند، نسبت به آنهایی که چند عملکرد دارند، بیشتر آزمایش کنید.

اولین مرحله دیدن این است که چگونه عملکرد در آیتم آزمون همانند هدف اختصاصی می شود. اگر این دو منطبق نشود، آیتم آزمون می بایست بازبینی شود چرا که نمی تواند نشان دهد که چگونه هدف کامل می شود. برای مثال اگر عملکرد بیان شده در هدف “طراحی منوی کم چربی” و یا “ استفاده از ماشین ظرفشویی” باشد، آیتم آزمون باید با طراحی منو و استفاده از ماشین ظرفشویی مرتبط باشد. اینکه از آموزش گیرنده بخواهیم دربارة اصول نوشتن منو یا برچسب روی ماشین ظرفشویی بحث کند، نامناسب است.

علاوه بر تطابق عملکرد، آزمون باید از شرایط و موقعیت اختصاصی شده در هدف، نیز بطور مشابه استفاده کند.

مثال: [ با داشتن اجزاء باز شده برش دهنده گوشت ] بتواند اجزاء را دوباره به ترتیب صحیح سرهم کند.

موقعیت “ داشتن اجزاء باز شده برش دهنده گوشت” است. آموزش دهنده می بایست یک ماشین از هم باز شده فراهم نموده و از کارمند بخواهد تا آن را دوباره سر هم کند.

یک آزمون مناسب می تواند این باشد که از آموزش گیرنده بخواهم مراحل سرهم کردن دستگاه و یا اقدامات و احتیاطات ایمنی را فهرست کند.

اگر آموزش گیرنده باید عمل خود را تحت یک محدوده از شرایط انجام دهد، شما لازم است که عملکرد را با استفاده از این محدوده بیازمایید. اگر یک مراجع در خانه و رستوران غذا می خورد، متخصص رژیم شناسی می بایست تعیین کند که شخص امکان ایجاد تغییرات رژیمی در هر دو محیط را دارد یا نه. اگر دانشجویان یاد می گیرند که چگونه یک تاریخچه رژیمی از مراجع بگیرند، باید تحت یک محدوده از شرایط به آنها تدریس شود مثلاً افراد با سن و وضعیت اقتصادی – اجتماعی متفاوت، گروههای فرهنگی متفاوت و … همه شرایط، آموزش و آزمون نمی شود ولی شرایط معمول و رایج می بایست در اهداف و آزمون گنجانده شود.

مقصود اصلی یک هدف بیان روشن و یا کاربرد آن است. مقصود اصلی عملکرد است در حالیکه یک شاخص آن فعالیت (قابل دیدن یا شنیدن) است.

مثال : [ با داشتن یک رونوشتن از رژیم محدود از سدیم] بتواند یک منو برای یک روز کامل طراحی کند.

در مثال فوق مقصود اصلی تمایز بین غذاهای مجاز و غیر مجاز در رژیم است و شاخص آن توانایی طراحی منو است. اگر مراجع بتواند به درستی یک منوی محدود از سدیم طراحی کند، شما می توانید استنباط و دلالت کنید که وی می داند چه چیزی مجاز و چه چیزی غیر مجاز است. در هدفهایی که یک شاخص دارند، همان شاخص را بیازمایید. البته این آزمون نمی تواند تضمین کند که شخص رفتار خوردن خود را تغییر دهد.

اعمال غیر قابل دیدن (نامرئی) ، را نمی توان دید ولی فعالیتهای درونی یا روانی مثل حل مشکل یا شناسایی هستند. اگر عملکرد نامرئی باشد باید به آن شاخص به شکلی که در فصل 11 توضیح داده شده بیافزاییم و شاخص باید آزموده شود.

مثال:‌بتواند اجزاء برش دهنده گوشت را شناسایی کند [ روی یک نمودار و یا بطور شفاهی]

در این مثال برای کارمند باید یک نمودار از اجزای برش دهنده گوشت فراهم نمود و از وی خواست تا آنها را شناسایی کند.

اگر چه بعضی از عملکردها نامرئی هستند ولی دیگر عملکردها آشکارند. اعمال آشکار دیدنی و شنیدنی هستند مثل نوشتن ، توضیح شفاهی و سرهم کردن، اگر عملکرد آشکار(مرئی) است، آزمونی که با هدف منطبق شود، تعیین کنید.

مثال: بتواند اجزاء برش دهنده گوشت را دوباره سر هم کند.

در این مثال باید با فراهم کردن قطعات برش دهنده گوشت از کارمند بخواهیم که آنرا سرهم کند. آزمون های عملکردی هنگامی که مهارت ها تدریس می شود، مناسب هستند. اگر به کارمند استفاده از ابزاری تدریس شود، ارزشیابی می بایست تشریح طرز استفاده از آن توسط وی باشد. اگر دانشجو مهارتهای مصاحبه را می آموزد، یک جلسه مصاحبه برای ارزشیابی توصیه می شود.

در این بحث از مثالهایی در حیطه های ادراکی و روان حرکتی استفاده شد. اهداف عاطفی ارزش ها، علاقمندی ها و نگرش هایی که شخص را برای تغییرات رژیمی مستعد میکند، ‌شرح می دهد. در حالی که حیطه های ادراکی و روان حرکتی با آنچه فرد می تواند انجام دهد، مرتبط هستند، حیطه عاطفی با آنچه افراد آرزو دارند (مایلند) انجام دهند سر و کار دارد. این تغییرات نامرئی و درونی هستند و به کندی در طول یک بازه زمانی توسعه پیدا می کنند. ارزشیابی دستیابی به آنها سخت تر و نیازمند روشهای متفاوتی است.

نگرش ها براساس شواهد آنچه شخص می گوید یا انجام می دهد،‌شکل می گیرند. برای ارزیابی اینکه آیا افراد تحت تأثیر آموزش قرار می گیرند یا خیر، متخصص می تواند یک بحث راه اندازی کند و به آنچه افراد می گویند گوش داده و آنچه انجام می دهند را مشاهده کند. چرا که هم گفته ها و هم اعمال رفتارهای آشکار هستند. در اندازه گیری و سنجش نگرش ها و ارزش ها شخص بیشتر به فرصتی برای ابراز موافقت نیاز دارد تا تصمیم گیری برای پاسخ های صحیح یا غلط. مثلاً یک تحقیق با خود گزارشی نگرش می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. پاسخ را می توان با 5 گزینه از “قویا موافقم” تا “قویاً مخالفم” در اختیار شخص قرار داد.

اینکه فرد ممکن است رفتار آشکار مطلوب را فقط در حضور پزشک ایفا کند قابل تصور است. نگرش دربارة پیروی از یک رژیم دیابتی در یک کارمند، ممکن است در روند کاری وی در حضور و غیاب رژیم شناس تفاوت ایجاد کند. از آنجا که برای تغییر نگرش ها و ارزش ها زمان لازم است، ارزشیابی می بایست در محدوده های طراحی شده، تکرار شود. برای تعیین واقعی اینکه چگونه شخص برای عمل مستعد می شود، رویکرد اندازه گیری نیازمند ارزشیابی ارادی است تا ارزشیابی پاسخ های اجباری.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله اتصال اجزاء شبکه ها

شنبه 29 آبان 1395

مقاله اتصال اجزاء شبکه ها

قسمت اول : کابلی کشی شبکه :

برای اتصال فیزیکی بین دو یا چند کامپیوتر ، ما به کابل کشی نیاز داریم . برای این کار ناچاریم ابتدا با انواع کابلهای اصلی آشنا شویم :

انواع کابلهای اصلی :

امروزه تعداد زیادی کابل وجود دارند که نیازها و اندازه های متفاوت شبکه از کوچک تا بزرگ را برآورده می سازند که مهمترین آنها از اینقرارند :

1 - کواکسیال

2 - زوج مارپیچ

3 - فیبر نوری

کواکسیال :

این کابل نسبتاً ارزان و سبک ، قابل انعطاف و کار باآن ساده می باشد . شکل کابل کواکسیال شامل یک سیم هادی مرکزی (مغزی کابل) از جنس مس که توسط عایق پوشانیده شده است حفاظ فلزی بافته ای روی عایق را پوشانیده و برای حفاظت خارجی نیز پوششی تعبیه شده است



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، اتصال، اجزاء، شبکه، ها

در زمینه اجزاء سخت افزار کامپیوتر

شنبه 29 آبان 1395

در زمینه اجزاء سخت افزار کامپیوتر

- توانایی درک ساختمان CPU

1-1- آشنایی با تعریف عملیاتی CPU

CPU یا Processor اساسی ترین جزء یک کامپیوتر می‎باشد. CPU یک آی سی یا تراشه یا chilp است که از مدارات مجتمع فشرده زیادی تشکیل شده است. بعبارت دیگر مهمترین آی سی یک کامپیوتر ریز پردازنده یا CPU آن است. محل قرار گرفتن آن روی برد داخلی و در جای ویژه ای از مادربرد قرار دارد.

در سراسر جهان شرکتاهی زیادی به تولید این آی سی پرداخته اند از معروفترین آنها میتوان ریز پردازنده Motorolla- intel و AMD و Cyrix را نام برد.

ریز پردازنده از واحدهای گوناگونی تشکیل شده که هر واحد وظیفه خاصی را انجام می‎دهد. با قرار گرفتن این واحدها در کنار یکدیگر یک ریز پردازنده به صورت یک مجموعه مجتمع و فشرده تشکیل می‎شود. هر ریز پردازنده از واحدهای زیر تشکیل شده است.

1- واحد محاسبه و منطق (ALU)

این واحد شامل مداراتی است که میتواند محاسبات برنامه های کامپیوتری را انجام دهد، مثلا مجموع دو عدد را بطور منطقی محاسبه می‎کند. ALU مخفف کلمات Aritmatic- Logic- Unit است.

2- واحد کنترل CU یا conmtrol- unit این واحد بر واحد ورودی و خروجی حافظه های گوناگونی نظارت می‎کند و چگونگی ورود و خروج آنها را کنترل می‎کند.

3- حافظه های ثابت یا Register

هر ریز پردازنده برای جمع آوری اطلاعات نیاز به یک محل موقت دارد تا داده ها را در داخل آنها قرار داده و در مواقع لزوم از آنها استفاده نماید، که این محلهای موقت را حافظه های ثابت یا Register می گویند.

4- حافظه های پنهان یا cache

حافظه مخفی یا cache یک حافظه سریع است که مورد استفاده CPU قرار می‎گیرد. بعبارت دیگر چون سرعت عملیات CPU زیاد است لذا اطلاعات نیز باید با سرعت زیاد از حافظه اصلی خوانده و پردازش شود، اما سرعت حافظه اصلی کمتر از سرعت CPU است لذا خواندن اطلاعات با مکث همراه می شود، این حالت انتظار باعث کند شدن سرعت کامپیوتر می گردد . به منظور جبران این وضع از واحدی به نام Ca che استفاده می کنند که سرعت آن برابر سرعت CPU است. در نتیجه مقداری از محتویات حافظه اصلی که مورد استفاده CPU است به حافظه Cache منتقل می گردد تا در موقع خواندن و نوشتن با سرعت cpu مطابقت داشته باشد.

پردازنده های کامپیوترهای شخصی معمولاً بصورت یک مستطیل یا مربع شکل است و بر روی آن حروف و ارقامی دیده می‎شود.

  1. نام سازنده پردازنده
  2. نسل پردازنده
  3. مدل پردازنده
  4. سرعت پردازنده
  5. ولتاژ پردازنده و شماره سریال

2-1- آشنایی با تراکم عناصر ساختمانی در پردازنده

CPU از مجموع قطعات الکترونیکی مخصوصات تراتریستورهای مختلف تشکیل یافته است. مثلا اولین بار شرکت AMD با قرار دادن 500000 تراتریستور پردازنده های K6 را با به بازار عرضه نمود. یا شرکت Intel پردازنده SL 80368 را در آن 855000 تراتریستور بکار رفته و دارای 32 بیت خط حامل داخلی و 16 بیت خط حامل خارجی بود به بازار عرضه نمود. همچنین شرکت اینتل پروسسورهای 80586 را که بیش از یک میلیون تراتریستور تشکیل شده بود به بازار عرصه نموده است.

3-1- آشنایی با سرعت ساعت سیستم

سرعت پردازنده مستقیما روی عملکرد آن اثر می گذارد. یعنی هر چه سرعت بالا باشد تبادل اطلاعات پردازنده سریعتر است، معمولاً سرعت پردازنده ها برحسب مگاهرتز بیان می‎شود. و برخی از سازندگان پردازنده خود را با سرعت واقعی آن نا گذاری نمی کنند بلکه سرعت آنها را بصورت مقایسه ای با پردازنده های IBM می نویسند و آن را با PR نمایش می دهند. مثلا PR 100 یعنی سرعت معادل 100 مگاهرتز است و اگر علام + در جلوی عدد نوشته شود به مفهوم این است که از سرعت نوشته شده نیز بیشتر است مثلا + PR133 یعنی سرعت پردازنده در مقایسه با پردازنده پتنیوم 133 نیز بیشتر است.

4-1- آشنایی با سرعت ساعت داخلی

هر پردازنده عملیات داخلی خود را براساس سیگنالهای ساعت داخلی انجام می‎دهد. بعبارت دیگر سرعت داخلی هر پردازنده تقریبا برابر همان سرعتی است که روی پردازنده ذکر شده.

1-4-1- سرعت ساعت خارجی سیستم

بعضی از پردازنده ها نیاز به سیگنالهای ساعت خارجی دارند. مثلا Z80 که قلا در کامپیوترهای اولیه بکار می رفت نیاز بیک سیگنال ساعت خارجی که بین صفر تا 5 ولت نوسان کند، داشت یعنی نوسان ساز را در مخارج از مدار با آی سی های (TTL) مانند 7404 و یک کریستال می ساختند و بعدا وارد مدار ریز پردازنده می نمودند.

اکنون نیز همان سیستم ها برقرار است ولی با پیشرفت تکنولوژی از روشهای بهتر و مداراتی که دارای تشعشع کمتر و انرژی تلف شده کمتری می باشند استفاده می کنند مثلا در ریزپردازنده DX4 80486 ساخت شرکت اینتل از یک سیگنال ساعت داخلی یا سرعت 100 مگاهرتز استفاده شده است.

توجه: چون سرعت پردازش در CPU ها بسیار اهمیت دارد در نامگذاری کامپیوترها ضمن اسم بردن از پردازنده سرعت ساعت آنرا نیز بازگو می کنند مثلا P5-100 یعنی پردازنده این کامپیوتر پنتیوم (80568) و سرعت آن 100 مگاهرتز است یا P5-200/MMX یعنی پردازنده پنتیوم یا سرعت 200 مگاهرتز یا تکنولوژی MMX می‎باشد.

5-1- آشنایی با مدیریت انرژی پردازنده

بمنظور جلوگیری از انرژی تلف شده در پردازنده ها و کنترول توان مصرفی آنها در برنامه Setup سیستم بخشی به نام power management در نظر گرفته شده است تا در زمان استفاده نکردن از کامپیوتر پس از مدت زمانی که در تنظیم setup وجود دارد سیستم بحالت خاموش یا reset می رود. بدیهی است بمحض استفاده از کامپیوتر مجدداً بحالت فعال در آمده و عملیات خود را انجام می‎دهد.

توجه: در برنامه های NU و NC نیز گزینه های مانند contigure وجود دارد که میتوان انرژی سیستم و پردازنده و مانیتور را مدیریت و کنترل نمود.

6-1- آشنایی با ولتاژ عملیات پردازنده

پردازنده های پنتیوم سری p54c با یک ولتاژ کار می کرد. ولی پردازنده های P55C به علت تغییر در جریان برق تغذیه کننده، تکنولوژی دوگانه به کار رفته است. این پردازنده جهت کاهش حرارت به 2 ولتاژ مختلف یکی 2.5 ولت برای هسته ودیگری 3.3 ولت برای بخش ورودی / خروجی نیاز دارد.

بطور کلی یکی از تکنولوژی های تولید پردازنده این است که سیم کشی های درون آن نازکتر باشند که در این صورت پردازنده به ولتاژ و جریان کمتری نیاز خواهد داشت و همین مسئله باعث می‎شود که پردازنده ها با سرعت بیشتری کار کرده و گرمای کمتری تولید کنند. به همین دلیل پردازنده های با ولتاژ دوگانه طراحی شده است.

ولی بخش ورودی / خروجی (I/O) به 3.3 ولت نیاز دارد که در مادربردهای جدید Soket 7 بکار رفته و هر کارخانه سازنده با ولتاژهای مختلفی کار می کنند که در زیر، ولتاژ چند پر دازنده مختلف بعنوان نمونه ذکر شده است.

7-1- آشنایی با خاصیت MMX در پردازنده ها

MMX تکنولوژی است که در ژانویه 1997 به بازار آمد و هدف آن افزایش سرعت و کیفیت کارهای مالتی مدیا (چند رسانه ای) می باشد که در این پردازنده ها یک سری دستورالعملهای جدید ایجاد شده که حدودا 57 دستور العمل است. یعنی 4 نوع داده (data type) جدید و 8 رجیستر 64 بیتی به پردازنده های قبلی اضافه شده است که توانایی پردازنده را بالا برده و برنامه نویسان حرفه ای می‎تواند در برنامه هایشان از این دستور العمل ها استفاده نمایند تا سرعت اجرای برنامه افزایش یابد. برنامه هایی که با استفاده از دستورات mmx نوشته می‎شوند و در پردازنده های معمولی نیز اجرا می‎شوند ولی سرعت اجرای برنامه کمتر می‎باشد. CPU های MMX به P55C معروف می باشند.

-6-2- پیش بینی انشعاب در PENTUM

هر پردازنده تعداد زیادی سیکل ساعت بر ای انجام انشعابات صرف می‎کند پنتیوم از بافر انشعاب مقصد (buffer target branch) که بطور اختصار BTB نامیده می‎شود استفاده می نماید.

BTB یک حافظه پنهان بسیار سریع کوچک می‎باشد در هنگام اجرای دستور العمل ها وقتی به یک دستور انشعاب (Branch) می رسیم دستور العمل و آدرس انشعاب آن (مقصد) در BTB ذخیره می گردد. در پیش بینی انشعاب کد دستور العمل در آدرس مقصد در حافظه پنهان دستور العمل بار می‎شود. اگر پیش بینی درست باشد بدون منتظر ماندن جهت بار شدن دستور العمل انشعاب انجام میگیرد.

3-6-2- پردازش ممیز شناور PENTIUM

اولین پردازنده ها فقط می توانستند با اعداد کار کنند. بنابراین هر جا که نیاز به محاسبات ریاضی بود استفاده از یک کمک پردازنده ریاضی ( co-processor) ضرورت داشت. بعدها این واحد ممیز شناور (floating point unit) FPU درون پردازنده قرار گرفت.

FPU های مربوط به CPU ها بصورت جدول زیر می‎باشد.

در پنتیوم واحد FPU به منظور حصول به توان بالاتر مجدداً طراحی گردیده است بسیاری از عملیات ممیز شناور می‎تواند در یک سیکل ساعت انجام شوند.

گفته می‎شود که واحد ممیز شناور (FPU) استفاده نکند. استفاده از واحد FPU بستگی به برنامه کاربردی مورد استفاده دارد. برنامه های دفتری متعارف از FPU استفاده نمی کنند. در صورتیکه گرافیک سه بعدی و برنامه هایی مانند AUTO CAD نیاز به FPU دارند. بازیهای سه بعدی به شدت وابسته به توان بالای واحد FPU می باشند.

4-6-2- حافظه پنهان پردازنده در PENTIUM

تبادل داده های پردازنده باید با سرعت زیادی انجام گیرد. از آنجا که زمان دسترسی به حافظه اصلی چند سیکل ساعت بیشتراز زمان دسترسی به حافظه داخلی پروسسور می‎باشد. از یک نوع RAM ویژه به نام Cache به عنوان بافر یا حافظه میانی استفاده می‎شود. برای دسترسی به توان بالای پردازنده باید از تبادلات پردازنده با محیط بیرون کم کرد و هر چه داده های بیشتری درون پردازنده بماند بازدهی بالاتر می رود، بنابراین پردازنده 486 با یک کمک پردازنده درونی یا همان FPU و به 8 کیلو بایت Cache L1 مجهز شد.

حافظه Cache در پردازنده هایی با فرکانس ساعت چند ساعت چند برابر شده مهم می‎باشد چون در آن پردازنده ها فرکانس داخلی از فرکانس بیرونی بیشتر می‎باشد.

حافظه cache با افزایش سرعت تبادل داده ها بین پردازنده و محیط خارج، موجب افزایش قدرت پردازنده می گردد. در پردازنده های 486 دولایه cache مطرح شدند. سریعترین حافظه داخل پردازنده قرار دارد و L 1 cache نامیده می‎شود. لایه بعدی cache 2 L می‎باشد که در قالب تراشه SRAM روی برد اصلی قرار گرفته است.

5-6-2- گذرگاه داده های 64 بیتی در PENTIUM

پردازنده های 486 با باس 32 بیتی با دنیای خارج ارتباط برقرار می کرد و بنابراین پروسسور 32 بیتی نامیده می‎شوند. یعنی درهر سیکل ساعت 32 بیت اطلاعات از حافظه اصلی به پروسسور منتقل می کردند. در صورتیکه پروسسورهای پنتیوم دارای باس داده (Data bus) 64 بیتی می‎باشد. بنابراین در هر سیکل ساعت میزان اطلاعاتی که پروسسور می‎تواند منتقل نماید 64 بیت بوده و سرعت انتقال 2 برابر می‎باشد.

7-2- آشنایی با پردازنده مدل PENTIUMPRO

ششمین نسل پردازنده ها یعنی pentium pro و pentium 11 سری تراشه های مخصوص به خود را دارند. که در سال 1995 بوجود آمدند و تا قبل از سال 1997 این نسل طرفداران زیادی نداشت و فقط پنتیوم پرو موفق شده بود که در کامپیوترهایی که به عنوان سرور استفاده می گردید بکار رود.

پنتیوم پرو یک پردازنده RISC خالص می‎باشد که برای پردازش های 32 بیتی در ویندوز NT یا os/2 بهینه شده است. مهمترین خاصیت آن وجود cach L2 تعبیه شده در داخل آن بود. مانند اینکه دو چیپ در داخل یک چیپ می‎باشد.

خاصیت های جدید pentium pro عبارتند از:

2-3- شناسائی اصول نصب کارت های شکافهای توسعه مادربرد

مولفه های داخلی مختلف در تمام کامپیوترها بوسیله یک مدار الکتریکی بنام گذرگاه (BUS) به هم متصل می‎شوند. گذرگاه به سادگی یک مجموعه اتصالات موازی می‎باشد که روی بورد اصلی سیستم قرار می‎گیرد. تمام اجزای کنترل کننده کامپیوتر، پردازنده، هر تراشه کنترلی و هر بایت حافظه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به گذرگاه متصل می‎شوند. گذرگاه به سادگی یک مجموعه اتصالات موازی می‎باشد که روی بورد اصلی سیستم قرار می‎گیرد. تمام اجزای کنترل کننده کامپیوتر، پردازنده، هر تراشه کنترلی و هر بایت حافظه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به گذرگاه متصل می‎شوند. وقتی که داده ها از یک مولفه دیگر منتقل می گردند آنها از منبع به مقصد در طول این مسیر مشترک حرکت می کنند. وقتی که یک آداپتور جدید در یکی از شکافهای گسترش بورد اصلی وصل می‎شود در واقع بطور مستقیم به گذرگاه متصل می گردد و بدین ترتیب عنصر جدید جزء کل سیستم خواهد شد.

تمام اطلاعاتی که کامپیوتر استفاده می‎کند حداقل در یک محل در طول گذرگاه به طور موقت ذخیره می‎شود. ذخیره اولیه داده ها در حافظه اصلی یا RAM می‎باشد. در PC ها حافظه اصلی شامل هزارها یا میلیونها سلول حافظه منفرد است که هر یک از آنها می‎تواند 8 بیت یا یک بایت داده را نگه دارد. بعضی داده ها ممکن است برای مدت کوتاهی در یک پورت I/O یا یک ثبات پردازنده ذخیره شوند، یعنی همان زمانی که صبر می‎کند تا پردازنده آنها را به محل مناسب خود بفرستد. به طور کلی درگاهها و ثابتها فقط 1 و یا 2 بایت اطلاعات را در هر بار نگه می دارند که معمولاً از آنها بعنوان محلهای ذخیره موقت استفاده می‎شود تا اینکه داده ها از یک مکان به مکان دیگر فرستاده شوند. هر وقت داده ها به یک سلول حافظه یا پورت I/O فرستاده یا از آنها خوانده می‎شوند محل سلول یا درگاه توسط یک مقدار عددی یا آدرس مشخص می گردد. وقتی که انتقال داده انجام می‎شود آدرس آن روی گذرگاهی به نام گذرگاه آدرس (adress bus) منتقل می‎شود. همچنین گذرگاه قسمتی دارد به نام گذرگاه کنترل (control bus) که اطلاعات کنترلی را مانند سیگنالهای زمانی (از ساعت سیستم) و سیگنالهای وقفه ای حمل می‎کند. قسمت نهایی گذرگاه خطوط نیرو، نیروی الکتریکی را حمل می‎کند. به علت اهمیت آدرس گذرگاه داده در زیر به توضیح بیشتری در این رابطه پرداخته می‎شود.

گذرگاه آدرس (Address bus) : کامپیوترهایی که از پردازنده های 8088 یا 8086 استفاده می‎کنند یک گذرگاه آدرس 20 بیتی دارند، به این معنا که گذرگاه شامل 20 خط آدرس جدا می‎باشد. هر یک از این خطوط می‎توانند دو مقدار ممکن را داشته باشند:

روشن (نمایانگر یک ) یا خاموش (نمایانگر صفر). بنابراین کل گذرگاه آدرس می‎تواند 210 یا 1.048.576 آدرس مختلف را مشخص کند. این مقدار که به عنوان 1 مگابایت شناخته می‎شود کل ظرفیت آدرس دهی حافظه پردازنده های 8088 و 8086 می‎باشد. پردازنده های 80286 و SX 80386 دارای 64 خط آدرس می باشند بنابراین سیستمهایی که از تراشه های فوق استفاده کنند یک گذرگاه آدرس 24 خطی داشته و می‎توانند 224 بایت یا 16 مگابایت حافظه را آدرس دهی نمایند. سیستمهایی که از پردازنده های 80386 DX و 80486 و بالاتر استفاده می کنند دارای یک گذرگاه آدرس 32 بیتی بوده و می‎توانند تا 4 گیگا بایت حافظه را آدرس دهی کنند.

گذرگاه داده (Data bus) : گذرگاه داده با گذرگاه آدرس کار می‎کند تا داده را در کامپیوتر جابجا کند. پردازنده 8088 از گذرگاه داده ای استفاده می‎کند که هشت خط سیگنال دارد و هر یک از این خطوط یک بیت دو دویی (Binary) منفرد را حمل می‎کند به این معنا که هر بار در طول گذرگاه یک بایت داده منتقل می‎شود . پردازنده 80286 از گذرگاه داده 16 بیتی استفاده می‎کند که می‎تواند در هر بار دو بایت داده را منتقل کند. پردازنده های 80386 یا 80486 قابلیت انتقال داده تا 32 بیت را در هر بار دارند.

در ادامه بحث گذرگاهها باید به قسمت مهم دیگری که در امر انتقال داده ها تاثیر بسزایی دارد یعنی شکافهای گسترش که به آنها کانالهای ورودی و خروجی نیز گفته می‎شود اشاره نمود. از این کانالها برای توسعه امکانات سخت افزاری سیستم استفاده می‎شود تمام سیگنالهای اطلاعات، آدرس و کنترل از پردازنده و دیگر المانهای اصلی سیستم به آن وصثل شده است. شکافهای گسترش براساس تکنولوژی گذرگاهها ساخته شده است و در واقع صورت دیگری از گذرگاهها در ارتباط با وسایل ورودی و خروجی می‎باشد بر همین اساس چندین نوع شکاف گسترش موجود است که در ادامه بحث به آنها اشاره می‎شود.



خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت انواع و اجزاء چیلرها

پنج‌شنبه 27 آبان 1395
پاورپوینت انواع و اجزاء چیلرها
چیلر های تراکمی:
سیکل تراکمی تبخیری یکی از مهمترین سیکلهای قابل قبول در تبرید تجاری می باشد و در این سیکل مبرد بطور متناوب تبخیر و تقطیر شده و بخار بوسیله کمپرسور متراکم می گردد.
سیکل کارنو سیکلی است که در هنگام عمل کارآیی آن از حدود درجات حرارت تعیین شده تجاوز نمی کند. این سیکل برای ماشینهای حرارتی و ‏بر اساس اصول ترمودینامیکی عمل می کند . در سیکل کارنو برای ماشینهای حرارتی انرژی با درجه حرارت بالا از منبع انرژی خارجی گرفته شده ‏پس از تبدیل قسمتی از آن بکار حرارت به محیطی با درجه حرارت کمتر داده می شود. در صورتیکه در سیکل کارنو در تبرید عمل معکوس می باشد به این معنی که انرژی حرارتی از محیطی با درجه حرارت پایین گرفته شده و در فضایی با درجه حرارت بیشتر دفع می شود.
تحولات سیکل تبرید به ترتیب زیر است:
۱) مرحله تراکم آدیاباتیک
۲) مرحله دفع حرارت در درجه حرارت ثابت
‏3)‏ مرحله انبساط آدیاباتیک
۴) مرحله جذب حرارت در درجه حرارت ثابت
کلیه تحولات در سیکل کارنو در تبرید از نظر ترمودینامیکی معکوس و مراحل۱ و ۳ ‏در حالت آنتروپی ثابت می باشند. ماده ‏ای که در یک سیستم تبرید به منظور ایجاد برودت به کاربرده شود مبرد نامید‏ه می شود و ممکن است یک ماده ‏مرکب باشد معمولترین مبردهایی که در سیستم های تراکمی تبخیر مصرف دارند با خصوصیات و شماره های عددی مختلف نمایش داده ‏می شود.
در این پاورپوینت اجزای اصلی چیلر به ترتیب توضیح داده می شود و …
پاورپوینت انواع و اجزاء چیلرها - پاورپوینت آماده برای درس تهویه مطبوع ۱ - قابل ویرایش
عنوان: پاورپوینت انواع و اجزاء چیلرها
فرمت: پاورپوینت
حجم در حالت فشرده: 246 KB
صفحات: ۴۷ اسلاید


خرید فایل



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اجزاء سخت افزار کامپیوتر

یکشنبه 16 آبان 1395
« اجزاء سخت افزار کامپیوتر » 27 صفحه مادر برد ( MIAN BOURD ) : همانطور که از نام این وسیله معلوم است اصلی ترین برد در کامپیوتر است که تمام قطعات کامپیوتر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن متصل می شوند . بر روی برد اصلی تعدادی شکاف که محل قرار گرفتن کارتهای گوناگون است موجود می باشد همچنین بر روی آن محلی برای استقرار CPU تعبیه شده است . شکافهای خاصی نیز برای حافظه RAM وجود دارد . دو کانکتور P8 ,P9 که از منبع تغذیه خارج می شوند برای تامین برق برد اصلی به آن وصل می شوند . سیم های جلوی CASE نیز در کانکتور خاص خود روی برد اصلی نصب می شوند . کابل های CD-ROM و هارد دیسک و فلاپی درایو نیز به برد اصلی متصل می شوند و پورت چاپگر و ماوس نیز هر کدام توسط یک کابل رابط به برد اصلی متصل می شوند . ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اجزاء، افزار، کامپیوتر

اجزاء سخت افزار کامپیوتر

چهارشنبه 7 مهر 1395
« اجزاء سخت افزار کامپیوتر » 27 صفحه مادر برد ( MIAN BOURD ) : همانطور که از نام این وسیله معلوم است اصلی ترین برد در کامپیوتر است که تمام قطعات کامپیوتر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن متصل می شوند . بر روی برد اصلی تعدادی شکاف که محل قرار گرفتن کارتهای گوناگون است موجود می باشد همچنین بر روی آن محلی برای استقرار CPU تعبیه شده است . شکافهای خاصی نیز برای حافظه RAM وجود دارد . دو کانکتور P8 ,P9 که از منبع تغذیه خارج می شوند برای تامین برق برد اصلی به آن وصل می شوند . سیم های جلوی CASE نیز در کانکتور خاص خود روی برد اصلی نصب می شوند . کابل های CD-ROM و هارد دیسک و فلاپی درایو نیز به برد اصلی متصل می شوند و پورت چاپگر و ماوس نیز هر کدام توسط یک کابل رابط به برد اصلی متصل می شوند . ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اجزاء، افزار، کامپیوتر

ارزیابی تحلیلی اثر وزن محورهای وسایل نقلیه مختلف بر خرابی های روسازی آسفالتی با استفاده از روش اجزاء محدود

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
عنوان مقاله :ارزیابی تحلیلی اثر وزن محورهای وسایل نقلیه مختلف بر خرابی های روسازی آسفالتی با استفاده از روش اجزاء محدود محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات: 8   نوع فایل :  pdf ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره آشنایی با اجزاء مختلف مادربورد(mainboard)

پنج‌شنبه 1 مهر 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 14 صفحه                 تعریف و مقدمه : Mother Boardها دارای محل‌‌های متعددی برای اتصالات خاص هستند، معمولاً این اتصالات دارای اشکال منحصر به فرد و مشخصی هستند و امکان جابجایی در اتصالات وجود ندارد. کارتها یا بردهای الکترونیکی، چاپگر، صفحه کلید و ماوس همگی به برد اصلی وصل می‌شوند و مهمتر از همه CPU که روی Mother Board سوار می‌شود. نحوه اتصالات هر یک از قطعات متفاوت است، عده‌ای از طریق درگاهها یا port ها ، برخی از طریق شیارهای توسعه یا Slot ها و بعضی به وسیله کابلها متصل می‌شوند. البته لازم به ذکر است که اتصالات به دو شکل داخلی و خارجی وجود دارند، اتصالات داخلی به قطعات Internal مربوط است که داخل Case قرار می‌گیرند و اتصالات خارجی به قطعات External مربوط است که از بیرو ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کتاب مقدمه ای بر تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارهای MATLAB & ABAQUS

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
              کتاب مقدمه ای بر تحلیل اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارهای MATLAB & ABAQUS، یکی از کتاب های مفید و کاربردی در زمینه تحلیل اجزاء محدود با استفاده از دو نرم افزار معروف متلب و آباکوس می باشد. این کتاب مشتمل بر 11 فصل، 487 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر، روابط مهم ریاضی و فرمول های مهم اجزاء محدود، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction Prologue Finite Element Analysis and the User Aim of the Book Book Organization Chapter 2: Bar Element Introduction One-Dimensional Truss Element Global Stiffness Matrix Assembly Boundary Conditions Solution of the System of Equations Support Reactions Members’ Forces Computer Code: truss.m Problems Analysis of a Simple Truss with Abaqus Chapter ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع اجزاء ساختمان (پی نواری)

دوشنبه 29 شهریور 1395
دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع اجزاء ساختمان (پی نواری) نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 14 فهرست محتوا مقدمه : عکس های آورده شده در این مجموعه از بنایی واقع در کرج ، میدان والفجر ، زمین‌های خانم انصاری گرفته شده است . در این مکان آپارتمانی هفت طبقه در دست احداث می باشد که دارای یک طبقه زیرزمین برای پارکینگ و هفت طبقه بر روی آن می باشد که طبقه همکف تجاری بوده و بقیه طبقات مسکونی می باشند ، پی این ساختمان از نوع نواری می باشد که چون در هر دو محور طولی و عرضی به صورت نواری اجرا شده است . تشکیل پی مشبک را داده است . فنداسیون های کناری این ساختمان از نوع نواری باسکولی می باشند که در صفحات آینده دربارة آنها توضیحاتی داده خواهد شد و نحوة محاسبة آنها نیز به اختصار آورده شده است . .. پی های باسکولی : پی های نواری پی های مشبک : ... ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ابزاردقیق و اجزاء کنترل صنعتی - دکتر طباطبائی یزدی (پارت اول)

دوشنبه 29 شهریور 1395
ابزاردقیق و اجزاء کنترل صنعتی - دکتر طباطبائی یزدی (پارت اول) معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق  7 صفحه pdf   ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

کار افرینی اجزاء ساختمان (پی نواری)

یکشنبه 28 شهریور 1395
  لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:11    چکیده : پی های باسکولی : پی های نواری پی های مشبک :   مقدمه : عکس های آورده شده در این مجموعه از بنایی واقع در کرج ، میدان والفجر ، زمین‌های خانم انصاری گرفته شده است . در این مکان آپارتمانی هفت طبقه در دست احداث می باشد که دارای یک طبقه زیرزمین برای پارکینگ و هفت طبقه بر روی آن می باشد که طبقه همکف تجاری بوده و بقیه طبقات مسکونی می باشند ، پی این ساختمان از نوع نواری می باشد که چون در هر دو محور طولی و عرضی به صورت نواری اجرا شده است . تشکیل پی مشبک را داده است . فنداسیون های کناری این ساختمان از نوع نواری باسکولی می باشند که در صفحات آینده دربارة آنها توضیحاتی داده خواهد شد و نحوة محاسبة آنها نیز به اختصار آورده شده است . ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره اجزاء ساختمان (پی نواری)

یکشنبه 28 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:17   فهرست مطالب: مقدمه : عکس های آورده شده در این مجموعه از بنایی واقع در کرج ، میدان والفجر ، زمین‌های خانم انصاری گرفته شده است . در این مکان آپارتمانی هفت طبقه در دست احداث می باشد که دارای یک طبقه زیرزمین برای پارکینگ و هفت طبقه بر روی آن می باشد که طبقه همکف تجاری بوده و بقیه طبقات مسکونی می باشند ، پی این ساختمان از نوع نواری می باشد که چون در هر دو محور طولی و عرضی به صورت نواری اجرا شده است . تشکیل پی مشبک را داده است . فنداسیون های کناری این ساختمان از نوع نواری باسکولی می باشند که در صفحات آینده دربارة آنها توضیحاتی داده خواهد شد و نحوة محاسبة آنها نیز به اختصار آورده شده است . پی های باسکولی :       پی باسکولی (یا طره‌ای) برای اتصال ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق درباره اجزاء ساختمان و ساختمان

یکشنبه 28 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه:96   فهرست مطالب: سقف سقفهای تیرچه بلوک : ­حمل و نقل انبار کردن تیرچه : بلوک میله گردهای ممان منفی میله گرد حرارتی کلاف عرضی قلاب اتصال بتون ریزی مراح مختلف اجراء پی کنی تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت بار ساختمان ابعاد پی ... .. سقف : همانطور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد سقف ساختمانهای بتونی یا تیرچه بلوک است یا دال بتونی ریخته شده در محل ویا دال بتونی پیش ساخته. سقفهای تیرچه بلوک : اجزاء  تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک 1-تیرچه 2-بلوک 3-میله گرد ممان منفی 4-میله گرد حرارتی 5-کلاف عرضی 6-قلاب عرضی 7-بتون 1-تیرچه : متدوال ترین نوع تیرچه درایران تیرچه های بتونی می باشد که با قالب سفالی و یا بدون قالب سفالی تهیه و عرضه می گردد. تیرچه های ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع اجزاء ساختمان (پی نواری)

یکشنبه 28 شهریور 1395
دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع اجزاء ساختمان (پی نواری) نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 14 فهرست محتوا مقدمه : عکس های آورده شده در این مجموعه از بنایی واقع در کرج ، میدان والفجر ، زمین‌های خانم انصاری گرفته شده است . در این مکان آپارتمانی هفت طبقه در دست احداث می باشد که دارای یک طبقه زیرزمین برای پارکینگ و هفت طبقه بر روی آن می باشد که طبقه همکف تجاری بوده و بقیه طبقات مسکونی می باشند ، پی این ساختمان از نوع نواری می باشد که چون در هر دو محور طولی و عرضی به صورت نواری اجرا شده است . تشکیل پی مشبک را داده است . فنداسیون های کناری این ساختمان از نوع نواری باسکولی می باشند که در صفحات آینده دربارة آنها توضیحاتی داده خواهد شد و نحوة محاسبة آنها نیز به اختصار آورده شده است . .. پی های باسکولی : پی های نواری پی های مشبک : ... ...



برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 32 )
   1       2       3    >>