X
تبلیغات
رایتل

پاورپوینت بررسی مفاهیم و ابعاد معاد

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت بررسی مفاهیم و ابعاد معادمعنای معاد

«معاد» از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است.


از موضوعات بسیار مهم و سرنوشت ساز انسان، معاد است. انسان به دو دلیل به تحقیق درباره معاد علاقه مند است:

اول، انسان ذاتاً علم دوست و حقیقت جو است، به ویژه درباره آنچه با زندگی او ارتباط دارد و معاد از این گونه موضوعات است. انسان می خواهد بداند که آیا زندگی اش با مرگ پایان می یابد یا پس از آن زندگی دیگری خواهد داشت؟ کیفیت انتقال از این زندگی به آن زندگی چگونه است؟ زندگی آن دنیا چند مرحله ای است؟ آیا لوازم و وسایل مورد نیاز آن دنیا را باید در همان جا تهیه نمود یا اینکه زندگی این جهان، مقدمه و زمینه ساز خوشی ها و ناخوشی های آن جهان است و به تعبیری این دنیا مزرعه آخرت است؟ پاسخ به این پرسش ها است که می تواند عطش حقیقت جویی آدمی را تا حدی فرو نشاند.

nدوم. شناخت غایت و هدف زندگی برای انسان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا در شکل گیری فعالیت ها و اعمال انسان نقش مهمی دارد. nانسانی که مرگ را پایان زندگی خود می داند، رفتار خود را به گونه ای تنظیم می کند که به هر طریق ممکن نهایت لذت را در این دنیا ببرد و تنها نیازها و خواسته های زندگی دنیوی خود را تأمین کند. اما کسی که به زندگی جاودانه اعتقاد دارد، برنامه زندگی دنیوی خود را به گونه ای سامان
می بخشد که هر چه بیش تر برای زندگی جاودانه اش سودمند باشد و از سوی دیگر، سختی ها و ناکامی های زندگی دنیا، او را دلسرد و ناامید نمی کند و پیوسته در راه کسب سعادت و کمال ابدی می کوشد.


منابع شناخت در باب معاد

منابع شناختی که دراختیار آدمی قرار دارد، عبارتند از:


.1علوم تجربی

.2علوم عقلی

.3علوم عرفانی

.4علوم وحیانیخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

پاورپوینت بررسی مفاهیم و ابعاد معاد

پنج‌شنبه 4 آذر 1395

پاورپوینت بررسی مفاهیم و ابعاد معادمعنای معاد

«معاد» از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است.


از موضوعات بسیار مهم و سرنوشت ساز انسان، معاد است. انسان به دو دلیل به تحقیق درباره معاد علاقه مند است:

اول، انسان ذاتاً علم دوست و حقیقت جو است، به ویژه درباره آنچه با زندگی او ارتباط دارد و معاد از این گونه موضوعات است. انسان می خواهد بداند که آیا زندگی اش با مرگ پایان می یابد یا پس از آن زندگی دیگری خواهد داشت؟ کیفیت انتقال از این زندگی به آن زندگی چگونه است؟ زندگی آن دنیا چند مرحله ای است؟ آیا لوازم و وسایل مورد نیاز آن دنیا را باید در همان جا تهیه نمود یا اینکه زندگی این جهان، مقدمه و زمینه ساز خوشی ها و ناخوشی های آن جهان است و به تعبیری این دنیا مزرعه آخرت است؟ پاسخ به این پرسش ها است که می تواند عطش حقیقت جویی آدمی را تا حدی فرو نشاند.

nدوم. شناخت غایت و هدف زندگی برای انسان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا در شکل گیری فعالیت ها و اعمال انسان نقش مهمی دارد. nانسانی که مرگ را پایان زندگی خود می داند، رفتار خود را به گونه ای تنظیم می کند که به هر طریق ممکن نهایت لذت را در این دنیا ببرد و تنها نیازها و خواسته های زندگی دنیوی خود را تأمین کند. اما کسی که به زندگی جاودانه اعتقاد دارد، برنامه زندگی دنیوی خود را به گونه ای سامان
می بخشد که هر چه بیش تر برای زندگی جاودانه اش سودمند باشد و از سوی دیگر، سختی ها و ناکامی های زندگی دنیا، او را دلسرد و ناامید نمی کند و پیوسته در راه کسب سعادت و کمال ابدی می کوشد.


منابع شناخت در باب معاد

منابع شناختی که دراختیار آدمی قرار دارد، عبارتند از:


.1علوم تجربی

.2علوم عقلی

.3علوم عرفانی

.4علوم وحیانیخرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد

شنبه 29 آبان 1395

بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد


چکیده:

هدف مقاله حاضر کشف شخصیت افراد عقب مانده ذهنی و تبیین آن بر پایه یک مدل نیاز مدار شخصیت که شامل مولفه هایی چون منابع، نیازها و ارزشها است، می‎باشد. کودکان عقب مانده ذهنی به اقتضاء مراحل رشد و تحول در طی زندگی نوعاً با تکالیفی روبرو می‎شوند که برایشان آن قدر مشکل است که از انجام آن ناتوانند و لذت نمی برند. به نظر می رسد برای این کودکان، انجام اموری که به نظر بسیاری سخت می رسد، پاداش درونی ناچیزی وجود دارد. موقعیت های زندگی برای بسیاری از آنها چنان تکالیف سختی تدارک می بیند، که موجب ایجاد احساس ناکامی و شکست های پی در پی می گردد. قرار گرفتن آنها در حاشیه زندگی افراد عادی با همه فشارهایی که برای سازگاری و منفعل سازی آنها اعمال می کند، این روند را شدت می بخشد تا جایی که به احساس شایستگی و عزت نفس آنها آسیب های جدی وارد می سازد. اساساً کودکانی که شکست، ناکامی و عزت نفس پایین بیشتری را تجربه می کنند، معمولاً برای اداره امور خود، روش هایی را یاد می گیرند که فاقد کارآمدی مناسب است. از این رو ممکن است از هر شیوه ای که به تخفیف مصیبت ناشی از آنچه «محرومیت از موفقیت» نامیده می شود، استقبال کنند.

پس مسأله اصلی این است که اگر زندگی در جامعه ما، چنین اثراتی بر کودکان عقب مانده ذهنی دارد، چگونه می‎توان امور را به گونه ای تغییر دهیم که اثرات نامساعد آن به حداقل برسد؟ آیا می‎توان محیط را چنان مرتب کرد که موجب شکست و آشفتگی در آنها نگردد؟ از این رو اگر بتوان کودکان عقب مانده ذهنی را در برابر ضربات احتمالی که به عزت نفس شان وارد می‎شود تقویت کرد و یا مصون نگه داشت در این صورت می‎توان گامی نویدبخش در برنامه‌ریزی، توان بخشی و بهداشت روانی آنان برداشت.

واژه های کلیدی: تبیین، مدل، نیازمدار، شخصیت، عقب ماندگی ذهنی


مقدمه

تمرکز بر موضوع عقب ماندگی ذهنی با تاکید بر جنبه شناختی آن، یعنی ماهیت تاخیر تا ناتوانی عقلی و تاثیر آن بر سازگاری عمومی طی یک قرن گذشته باعث شده که جنبه عاطفی یا هیجانی آن مورد غفلت قرار گیرد. لذا در مقاله حاضر از این جنبه فرد عقب مانده را به عنوان شخصی در نظر می گیریم که مانند افراد عادی می تواند تجربیات شادی یا غمگینی داشته باشد. نتیجة یک مطالعه در مورد بزرگسالانی که در موسسات نگهداری می شدند و اکنون در جامعه زندگی می کنند (آدامز و کریستنسون، 2000) نشان داده است که آنها به زندگی لذتبخش علاقه نشان می دهند. کار به همین جا خاتمه نمی یابد، و آنها تمایل گسترده‌ای به تفریحات، سرگرمی ها، دوستیابی، و خانواده نشان می دهند. این تمایلات بیانگر این موضوع است که ما باید دربارة ماهیت وضعیتٍ این انسان به عنوان یک فرد نگاه کنیم. برداشت ما از شخصیت افراد عقب مانده بر پایه مدلی است که نیازهای جسمانی و روانی اساسی آدمیان، چه سالم و چه ناتوان، را توصیف می کند و نحوه تاثیرپذیری این نیازها را از ناتوانی بررسی می نماید. بر اساس نتایج به دست آمده از نظریه های شخصیت که علاقه خاصی به خویشتن و انگیزش در انسان دارند (مثلاً دسی و ریان، 1990) این مدل شخصیت توجه خاصی به عزت نفس به عنوان بر انگیزانندة رفتار دارد. مقاله حاضر یک مدل نیاز مدار شخصیت و نحوة تاثیرپذیری این نیازها از عقب ماندگی ذهنی را مورد بحث و تبیین قرار می‎دهد.

خود شخصیت

منطق ارایة یک مدل شخصیت

ارایه یک مدل شخصیتی ویژهِ افراد عقب مانده ذهنی برپایه شرایط، ویژگیها و محدودیت‌هایی آنها چه منطقی می تواند داشته باشد؟ پاسخ به این سئوال در سودمندی آن برای درک رفتار افراد مبتلا به اختلال و به ویژه، مشکلات رفتاری آنها نهفته است. این مدل برای درک و شناسایی این موضوع که مشکلات رفتاری آنها، مانند مشکلات ما، معمولاً حاصل ناکامی مزمن در ارضای نیازهای زیستی و روانی اساس است، کفایت می‌کند. اگر چه، نظریة شخصیت رفتار مدار، یعنی کانون رویکرد درمانی ما، حساسیت لازم را برای درک این موضوع که چگونه ابعادی نظیر پیشایندها و پیامدها بر رفتار اثر می گذارند، ایجاد می‌کند، اما در پی تبیین این نکته نیست که چرا این عناصر اینقدر اهمیت دارند. سرانجام، در پی تبیین ماهیت پاداش دهنده یا تنبیهی آنها نیز نیست. به منظور درک این نکته که چرا پیامدها یا وابستگی هایی معین پاداش دهنده یا تنبیه کننده، یا خنثی هستند باید به درک ماهیت انگیزشی آنها در ما توجه کرد. اگر چه هیچ نظریه شخصیت به تنهایی صاحب این ‍‍«حقیقت» نیست (هال و لیندزی، 1970 نقل از باروف و اولی 1999)، حداقل به طریقی نظام دار از لحاظ مفهوم سازی رفتار هیچکدام از آنها در اولویت قرار ندارد. با وجود این، سهمی از این حقیقت در درک ما از خود و دیگران دخالت دارد. این سهم به عنوان صافی یا فیلتری عمل می کند که توجه ما را هدایت می کند و عواملی را که رفتار ما را برمی انگیزند روشن می نماید. همین موضوع درک فزایندة رفتار در همة ما، اعم از عقب مانده و سالم، است که در مفهوم زیر از شخصیت ارایه می شود.

عناصر اساسی مدل

این مدل شخصیت نوع انسان را بر حسب سه موضوع مدنظر قرار می دهد: منابع، نیازها و ارزش ها. هر کدام از آنها به طور جداگانه و مختصر در زیر مورد بحث قرار می گیرند (باروف3 و اولی4 2004)

یک تکذیب

در واقع، هیچ عمل انسانی نمی تواند با اجتناب از درد یا کسب لذت دنبال شود. برخی رفتارهای نوعدوستانه نظیر کمک کردن به یک شخص غریبه که مثلاً در نزدیکی افتاده است شکلی از علاقه به خود را منعکس نمی کند. ظاهراً هیچ نفعی برای یاری رسان وجود ندارد. پس چرا به او کمک می کنیم؟ پاسخ به این سؤال در همسان سازی با سایر مخلوقات، حیوانات به علاوه انسان، نهفته است. بدینسان، یک قهرمان جنگ که خود را روی یک نارنجک پرتاب می‌کند تا انفجار آن به دیگران آسیب نرساند عملی نیست که حکایت از علاقه به خود باشد. البته، باید این عمل فداکارانه را پاسخی مشروط به پیوندهای هیجانی در نظر گرفت که تجربه اجتماعی آن را موجب می‎شود. ما از طریق تجربیات صمیمت با دیگران با آنها ارتباط برقرار می کنیم. این تجربیات باعث می‎شود تا نه فقط به آنهایی که با آنها صمیمی هستیم نزدیک شویم، بلکه با افراد دیگر، حتی غریبه ها، و گیاهان و حیوانات به علاوه انسانها نزدیک شویم، همچنین به همة آنهایی که همانند ما هستند، زیرا حیات دارند.


به کار بستن مدل شخصیت در افراد عقب ماندة ذهنی

«منابع» و عقب ماندگی ذهنی

تعریف «ناتوانی»

در این مدل شخصیت، وضعیت های معلولیت یا ناتوانی به عنوان محدودیت هایی از لحاظ منابع در نظر گرفته می‎شوند که با انجام تکالیف تحولی متناسب با سن تداخل ایجاد می‌کنند. چون همة ما تا حدی دچار محدودیت هستیم، و ماهیت تجربة انسانی کامل نیست، بنابراین برای کسانی که نابغه هستند، خواه یک دانشجوی ممتاز در کلاس یا غلامرضا تختی روی تشک کشتی، ارزش قائل می شویم. با فرض اینکه محدودیت در منابع یا توانایی ها بهنجار است، ما ناتوانی را تنها به منابعی نسبت می دهیم، که حتی با آموزش یا اصلاح (مثلاً استفاده از عینک)، جهت انجام تکالیف مربوط به رشد و تحول ناکافی‌اند.

تأثیر عقب ماندگی ذهنی بر منابع

هوش: همانطور که در ابتدای این مقدمه اشاره شد، اختلال در این منبع است که ماهیت اصلی ناتوانی موسوم به عقب ماندگی ذهنی را تشکیل می‎دهد. اشکال در یادیگری، در کاربرد اطلاعات موجود، ارزیابی و قضاوت همواره در کودکان خردسال دیده می‎شوند و همچنین مشکلات توجه و تمرکز در آنها رایج است. مهارت های کلامی در مقایسه با مهارت های بینایی با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار می گیرند و هر دو فرایند خبرپردازی و تصمیم گیری کند می‎شوند.

اگرچه برنامه های آموزشی عمدتاً بر منابع کودک بدون توجه به علت عقب ماندگی متمرکز شده اند، اما شواهدی در مورد مشکلات شناختی وجود دارد که با نشانگان‌های زیستی ویژه ای مرتبط اند (هوداپ و دایکنز، 1994). در صورت وجود این اختلالات، معلم می‎تواند وجود آنها را اطلاع دهد. در زمینة هوش، مردان مبتلا به نشانگان X شکسته، شکل عقب ماندگی ارثی وابسته به جنس ضعف ویژه ای در یادآوری اطلاعات بینایی به صورت توالی یا ترتیبی نشان می دهند و در نشانگان داون، فرد مبتلا به آن عموماً اطلاعات دیداری را به مراتب سریعتر از اطلاعات کلامی پردازش می‌کند. (مانند، الیوت، ویکز، و گری، 1990 نقل از فلدمن، 2004).

مهارت ارتباطی: مشکلات زبانی در دو سطح دریافتی و بیانی در عقب ماندگی ذهنی بسیار رایج است. به طور کلی، گفتار از لحاظ ساختار ساده تر، با وضوح کمتر، و چنانچه میزان اختلال هوشی شدید یا عمیق باشد، محدود به جمله های کوتاه یا تک واژه ها است، در بسیاری از افراد عقب مانده های ذهنی عمیق، گفتار ابداً وجود ندارد. در بین افراد عقب مانده ها، مشکلات گفتار در مبتلایان به نشانگان داون برجستگی بیشتری دارد (مانند، دایکنز، هوداپ، 1994 نقل از فلدمن، 2004).خرید فایلبرای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق نگاهی به ابعاد وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها

سه‌شنبه 6 مهر 1395
زندگانی معصومین صلوات اله علیهم اجمعین تماماً درس است وهر یک دفتری است عظیم دردریای بی کرانه که درظرف افکار واوهام ما نمی گنجد. زندگی پر فراز ونشیب حضرت زهرا (سلام الله علیها ) نیز همچون پدربزرگوار وهمسر والا مقام وفرزندان گرامی شان از اوج والایی برخوردار است. اگر درابعاد وجودی حضرت زهرا(سلام الله علیها) نظری بیافکنیم اولین بعدی که توجه ما را جلب می کند بعد شخصیتی آن حضرت است. معمولاًالفبای شخصیت هر فردی را هدف اومشخص می کند هدف هر چه بالا تروعالی تر باشد شخصیت انسان هم عالیتر میشود. اگر هدف انسان دنیا باشد با تمام شدن دنیا هدف هم به پایان می رسد. اما اگر هدف خدا باشد نابود شدنی واز بین رفتنی نیست " کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والکرام"1 فقط ذات اقدس الهی است که باقی میماند. فاطمه زهرا (سلم الله علیها) به مرحله ای از کمال رسید که خود واسطه فیض گردید وجز به ذات اقدس اله به چیز دی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره)

شنبه 3 مهر 1395
عنوان:اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:15 قیمت:2000 تومان چکیده  نظام سلطه و دشمنان انقلاب یک بار دیگر سناریوى پیچیده و بسیار خطرناکى را طراحى نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو با بهره گیرى از عوامل نفوذى، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینى تغییر و استحاله رامدنظر قرار داده‌اند. براى شناخت تفسیر درست خط امام و جلوگیرى از تحریف وجود نازنین، رفتار، عملکرد و خط مشى امام راحل، دو مسیر وجود دارد که مراجعه به هر کدام از این دو مسیر، آفت تحریف را به حاشیه مى برد و بهره مندى از زلال خط درست امام را ممکن مى سازد. اولین و مطمئن ترین راه، اخذ مفهوم درست و تفسیر خط امام از کلام ولى فقیه زمان است؛ فردى که تقوا، عدالت، اجتهاد و تدبیر وى عوامل کشف ایشان به عنوان ولى فقیه و سکاندارى جامعه اسلامى  بوده است. بدون تردید حضرت آیت الل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اهداف، ابعاد، تحریف، امام، (ره)

تحقیق در مورد ابعاد رهبری در مدیریت کتابخانه

شنبه 3 مهر 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه21 فهرست مطالب پیشگفتار   مقدمه   تعریف رهبری   عناصر رهبری   نفوذ رهبری    هدف و نیاز به رهبری   خصوصیات رهبری   فعالیت های رهبری   مهارت های رهبری   شیوه های نفوذ رهبری   روش های رهبری             فردی             تعاملی            موقعیتی   سبک های رهبری   نتیجه گیری   نمایه   وازه نامه   منابع و مؤاخذ           پیشگفتار       در اینجا با توجه به اهمیت رهبری در مدیریت و بویژه مدیریت کتابخانه این موضو ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد ابعاد عملى و جامعه ‏ساز در عرفان امام راحل

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:7 فهرست:  "ولکل وجهة هومولیها فاستبقوا الخیرات" (سوره بقره آیه 148.) "هر کسى را راهى است‏به سوى حق که بدان راه یابد پس بشتابید به خیرات". آن پیر یگانه و مراد جانانه به لحاظ جوانب شخصیت‏بى همتاى خود، ابعاد گوناگون داشت که عرفان جنبه‏اى از آن است و در این مقوله نیز داراى ابعاد بسیارى است که شناخت آنها مستلزم شناخت کلى از شاخصهاى والاى، منش فرازمند اوست، چرا که درک کلیت مقدمه درک جزئیات هر پدیده‏اى است و کلیتى از موجود در ذهن متبادر نشود، جزئیات که ملازم آن کلیت است ادراک نگردد. و اما چگونه بحرى در کوزه گنجد، و چگونه اوراق کتابى که عالم و آدم را در خویش جاى دهد در پاره ورقى مندرج گردد. چرا که "وجود هرچه بسیطتر و به وحدت نزدیکتر باشد، کثرات را شاملتر و احاطه‏اش بر اشیاى متضاد تم ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حقیق در مورد ابعاد ناشناخته امام خمینى (رحمت الله علیه)

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:9 فهرست: نویسنده: حجت الاسلام محمد جواد حجتى کرمانى در این گفتار، نگارنده، سر آن دارد از ناشناختگى پاره‏اى از ابعاد مردى سخن گوید که دست تقدیر الهى، او را که عارفى وارسته و زاهدى از دنیا گسسته بود، در راس یک قدرت نوپا و نو جو و ستیزه گر و پرخاشجو و اصلاح گر و فریادگر قرار داد که تمامى دنیاى ظلم و استکبار را در سراسر جهان، به ناوردگاه خود فراخواند و یک تنه و یک جا، با شرق و غرب دست و پنجه نرم کرد. . . این چهره همینکه به مبارزه جویى و یورشگرى شناخته شد، ابعاد عرفانى و معنوى و اخلاص و معنویت و زهد و تقویت و بى‏پیرایگى و وارستگى و از دنیا گسستگى و به حق پیوستگى و عشق و ایثار و عبادت و راز و نیاز عاشقانه شبهاى تار این مرد شگفت انگیز در سراسر جهان - و حتى در پاره‏اى موارد در زادگاه انقلاب اسل ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اهداف و ابعاد تحریف امام (ره)

سه‌شنبه 30 شهریور 1395
تعداد صفحات : 15 صفحه فرمت فایل ها : Word and PDF کد فایل ها : 000009 ***تخفیف برای مدت محدود*** کامل ترین را برایتان برگزیده ایم پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام : 09904652258 مقاله اهداف و ابعاد تحریف خط امام به تازگی جهت ارائه در   جشنواره علمی پژوهشی فرهنگیان بسیجی تدوین گردیده است و تاکنون در هیچ کجا مورد استفاده قرار نگرفته شده است. مدیر سایت این مقاله را بر اساس بخشنامه ارسال شده توسط آموزش و پرورش تدوین کرده است و تنها در این فروشگاه موجود می باشد . چکیده  نظام سلطه و دشمنان انقلاب یک بار دیگر سناریوى پیچیده و بسیار خطرناکى را طراحى نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو با بهره گیرى از عوامل نفوذى، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینى تغییر و استحاله رامدنظر قرار داده‌اند. براى شناخت تفسیر درست خط امام و جلوگیرى از تحریف وجود نازنین، رفتار، ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: اهداف، ابعاد، تحریف، امام، (ره)

تحقیق درباره بررسی ابعاد توسعه در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی

دوشنبه 29 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 61 صفحه           چکیده روش تحقیق مقدمه امام خمینی و توسعه 1ـ1. اهداف توسعه از دیدگاه امام(ره) 1ـ1ـ1. امام، توسعه و انسان 2ـ1ـ1. امام، توسعه و دین (توسعه معنوی) 3ـ1ـ1. توسعه فرهنگی 1ـ3ـ1ـ1. تعلیم و تربیت اسلامی 2ـ3ـ1ـ1. استقلال فرهنگی 3ـ3ـ1ـ1. علم، تخصص، خلاقیت و فن‏آوری 4ـ1ـ1. توسعه سیاسی 1ـ4ـ1ـ1. استقرار حکومت اسلامی 2ـ4ـ1ـ1. برقراری نظم 3ـ4ـ1ـ1. ایجاد امنیت 4ـ4ـ1ـ1. حاکمیت قانون 5ـ4ـ1ـ1. نظارت و مشارکت مردم 6ـ4ـ1ـ1. استقلال ملی و همه‏جانبه 7ـ4ـ1ـ1. وحدت نیروهای درون نظام و اتحاد امت اسلامی (تشکیل امت واحده اسلامی) 8ـ4ـ1ـ1. اخوت کارگزاران و مردم 9ـ4ـ1ـ1. آزادی 5ـ1ـ1. توسعه اقتصادی 2ـ1. نتیجه         چکیده   ج ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تحقیق در مورد بهره‌گیرى از ابعاد سیاسى حج

یکشنبه 28 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:9   فهرست مطالب   حج در اسلام، ذخیره‏اى ارزشمند، بلند پایه و جاوید و چشمه‏اى همیشه جوشان با جویبارهاى گوارا، زلال و یک مکتب سازنده و بالنده است و همواره تشنگان را به سوى خود مى‏طلبد تا به آنها حیات و نشاط ببخشد. با کمال تأسف، بیشتر حاجیان، از حج تنها به پوسته‏اى از آن قناعت کرده و مغز آن را به دور افکنده‏اند، و یا این که حج را وسیله تفریح و سیر و سیاحت و یا تظاهر و تهیه وسائل مادى و شخصى خود قرار داده‏اند، و هرگز به روح آن توجه نمى‏کنند. روشن است که چنین حجى، حج ابراهیمى و حج محمدى(ص) نخواهد بود. حج، تنها یک عبادت محض و خودسازى بدون توجه به اجتماع نیست؛ بلکه حج: در عین آن که خودسازى است، وسیله جامعه‌سازى است. و در عین آن که موجب ار ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله بررسی نقش دینداری و ابعاد آن در پیش بینی تعهد زناشویی کارکنان سازمان بهزیستی

شنبه 27 شهریور 1395
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 19 صفحه               چکیده سابقه و اهداف : تعهد به این دلیل که با ارتباط بهتر، شادتر بودن و رفتار سازنده­تر در طی مشکلات در ارتباط است، مهم می­باشد و در نتیجه بررسی عواملی که در تعهد زناشویی نقش دارند نیز، مهم است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دینداری و ابعاد آن در پیش بینی تعهد زناشویی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی بود.  روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان متأهل ادارات سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی  در سال 1392 و نمونه آن 155 نفر ( 67 مرد و 88 زن) بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه های تعهد زناشویی آدامز و جونز و دینداری گلاک و استارک استفاده گردید. تجزیه و ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دانلود تحقیق نگاهی به ابعاد وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها

شنبه 27 شهریور 1395
زندگانی معصومین صلوات اله علیهم اجمعین تماماً درس است وهر یک دفتری است عظیم دردریای بی کرانه که درظرف افکار واوهام ما نمی گنجد. زندگی پر فراز ونشیب حضرت زهرا (سلام الله علیها ) نیز همچون پدربزرگوار وهمسر والا مقام وفرزندان گرامی شان از اوج والایی برخوردار است. اگر درابعاد وجودی حضرت زهرا(سلام الله علیها) نظری بیافکنیم اولین بعدی که توجه ما را جلب می کند بعد شخصیتی آن حضرت است. معمولاًالفبای شخصیت هر فردی را هدف اومشخص می کند هدف هر چه بالا تروعالی تر باشد شخصیت انسان هم عالیتر میشود. اگر هدف انسان دنیا باشد با تمام شدن دنیا هدف هم به پایان می رسد. اما اگر هدف خدا باشد نابود شدنی واز بین رفتنی نیست " کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والکرام"1 فقط ذات اقدس الهی است که باقی میماند. فاطمه زهرا (سلم الله علیها) به مرحله ای از کمال رسید که خود واسطه فیض گردید وجز به ذات اقدس اله به چیز دی ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مقاله اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره)

جمعه 26 شهریور 1395
                فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 24 مقاله اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره) چکیده  نظام سلطه و دشمنان انقلاب یک بار دیگر سناریوى پیچیده و بسیار خطرناکى را طراحى نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو با بهره گیرى از عوامل نفوذى، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینى تغییر و استحاله رامدنظر قرار داده‌اند. براى شناخت تفسیر درست خط امام و جلوگیرى از تحریف وجود نازنین، رفتار، عملکرد و خط مشى امام راحل، دو مسیر وجود دارد که مراجعه به هر کدام از این دو مسیر، آفت تحریف را به حاشیه مى برد و بهره مندى از زلال خط درست امام را ممکن مى سازد. اولین و مطمئن ترین راه، اخذ مفهوم درست و تفسیر خط امام از کلام ولى فقیه زمان است؛ فردى که تقوا، عدالت، اجتهاد و تدبیر وى عوامل کشف ایشان به عنوان ولى فقیه و سکا ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
برچسب‌ها: مقاله، اهداف، ابعاد، تحریف، امام، (ره)

تحقیق در مورد ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى

دوشنبه 22 شهریور 1395
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *  فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:8   فهرست مطالب ابعاد سیاسى فلسفه اسلامى   صادق حقیقت   مقدمه (چارلز.اى. باترورث)   مقاله اول: کندى و آغاز فلسفه   سیاسى اسلامى   )Charles.E Butterworth)   مقاله دوم: استلزامات سیاسى فلسفه رازى )Paul E Walker)   مقاله سوم: ابعاد عملى و نظرى سعادت در رساله هاى سیاسى فارابى )Miriam Galston)   مقاله چهارم: فیلسوف_ نبى در فلسفه سیاسى ابن سینا )Jame W Morris )   مقاله پنجم: جایگاه فیلسوف در شهر از دیدگاه ابن باجه )Steven Harvey)   مقاله ششم: اندیشه سیاسى ابن طفیل )Hillel Fradkin )   مقاله هفتم: دامنه و روش هاى خطابى تلخیص ابن رشد از خطابه ارسطو )Michael Blaustein)   مقاله هشتم: منبع و ماهیت اق ...برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
( تعداد کل: 21 )
   1       2    >>