X
تبلیغات
رایتل

تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ی بیولوژیکی با کرم های ساقه خوار برنج

شنبه 13 آذر 1395

تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ی بیولوژیکی با کرم های ساقه خوار برنج

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:5

سر فصل ها:


اهمیت زنبورهای تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک

شکل و مراحل نشو و نمای زنبور تریکوگراما

زیست‌شناسی زنبور تریکوگراما

تکثیر و تولید انبوه

چکیده:

یکی از روش‌های مبارزه با آفات گیاهان زراعی استفاده از حشرات مفید موجود در طبیعت می‌باشد. بدین نحو که این حشرات می‌توانند حشرات زیان‌آور را به نفع انسان از بین ببرند. با جمع‌آوری این حشرات از طبیعت و پرورش و ازدیاد انبوه آن در انسکتاریوم و رهاسازی در مزارع و باغات برای مبارزه با آفات استفاده می‌شود. زنبورهای تریکوگراما یکی از این حشرات مفید در طبیعت غنی استان مازندران بوده و انگل تخم پروانه تعدادی از حشرات از قبیل کرم ساقه‌خوار برنج، کرم ساقه‌خوار ذرت، کرم سبز برگخوار برنج، کرم غوزه پنیه، کرم سیب و کرم گلوگاه انار و قبل از بروز خسارت آفت روی گیاه تخم‌ها را مورد حمله قرار داده و فاسد می‌نماید.خرید فایللینک منبع :تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ی بیولوژیکی با کرم های ساقه خوار برنج

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در ... filedocx.blogsky.com/.../دانلود-تحقیق-و-مقاله-ای-در-مورد-زنبور-های-مفید-تریکوگراما-و-نقش-انها-در-مبارزه-ی-بیولوژیکی-با-کرم-های-ساقه-...‎Cachedدانلود تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ی بیولوژیکی با کرم های ساقه خوار برنج. پنج‌شنبه 22 مهر 1395 ... تحقیق-و-مقاله-ای-در-مورد-زنبور-های-مفید-تریکوگراما-و-نقش-انها-در ... payanname20.filenab.com/tag-تحقیق-و-مقاله-ای-در-مورد-زنبور-های-مفید-تریکوگراما-و-نقش-انها-در-مبارزه-ی-بیولوژیکی-با-کرم-های-ساقه-...‎Cachedمحصولاتی که دارای عبارت 'تحقیق-و-مقاله-ای-در-مورد-زنبور-های-مفید-تریکوگراما-و- نقش-انها-در-مبارزه-ی-بیولوژیکی-با-کرم-های-ساقه-خوار-برنج' هستند. تحقیق و مقاله ... تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ... https://apadana.in/.../تحقیق-و-مقاله-ای-در-مورد-زنبور-های-مفید-تریکوگراما-و-نقش-انها-در-مبارزه-ی-بیولوژیکی-با-کرم-های-ساقه‎Cachedتحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ی بیولوژیکی با کرم های ساقه خوار برنج. SID.ir | مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج و نقش آن در کاهش مصرف ... fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=64229‎Cached Similarعنوان مقاله: مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج و نقش آن در کاهش مصرف سموم در شمال ... شیمیایی، روش های مدیریت آفات به ویژه مبارزه بیولوژیک از جایگاه خاص و ویژه ای ... در این تحقیق تلاش گردیده است نقش موثر یکی از عوامل کنترل بیولوژیک ( زنبور ... 20 نوع سم با گروه های مختلف استفاده می شود که دیازینون سم غالب مورد استفاده در ... تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ... payanname2020.rozblog.com/.../تحقیق-و-مقاله-ای-در-مورد-زنبور-های-مفید-تریکوگراما-و-نقش-انها-در-مبارزه-ی-بیولوژیکی-با-کرم-های-س...‎CachedTranslate…,تحقیق و مقاله ای در مورد زنبور های مفید تریکوگراما و نقش انها در مبارزه ی بیولوژیکی با کرم های ساقه خوار برنج,دانلود پروژه و پایان نامه. [PDF] ﻣﻮردﮐﺎوی زﻧﺒﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺷ - Home home.shirazu.ac.ir/~iaeej/JELDHA/volume-11-1-94/.../full-14.pdf‎Cachedﯽ. از روش. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺎرﺑﺮد ... ی. ﺷﺪ. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 2100. ﮐﺸﺎورز ﺑﺮﻧﺞ. ﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح. ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در. 14 ... اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﺼﻮل. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻠﻪ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری. ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ. ﺧﻮار ﺑﺮﻧﺞ ... ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ. ﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﺎ. ت ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺒﻮر. ﺗﺮﯾﮑﻮﮔﺮاﻣﺎ. ،. ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻓﺖ ﺳﺎﻗﻪ. ﺧﻮار ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﺎل. کرم ساقه خوار و روش مبارزه با آن - دانشنامه طبس گلشن www.tabasenc.ir/کرم-ساقه-خوار-و-روش-مبارزه-با-آن/‎Cached Similar9 آوریل 2012 ... اگر قطر شاخه یا تنه درخت زیاد باشد ،حشرات به صورت مارپیچ داخل آن حرکت کرده و دالان ... بیولوژی کرم ساقه خوار برنج و روش های کنترل و مبارزه با آن ... در مورد چگونگی ورود این آفت اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی گفته می‌شود که توسط ..... در صورت استفاده از زنبور تریکوگراما به جای سموم شیمیایی، می‌توان 100 عدد ... معرفی و نحوه پرورش زنبور تریکوگراما - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از ... article.fspmarket.com/معرفی-و-نحوه-پرورش-زنبور-تریکوگراما/‎Cached Similarزنبور تریکو گراما (شکل۱) با ایجاد سوراخ وتخم ریزی در تخم پروانه های کرم ساقه خوار و کرم برگخوار برنج ،کرم ساقه خوار ذرت کرم غوزه پنبه کرم سیب وکرم گلوگاه ... با جمع‌آوری این حشرات از طبیعت و پرورش و ازدیاد انبوه آن در انسکتاریوم و رهاسازی در مزارع ... در مبارزه بیولوژیک با آفات، زنبورهای تریکوگراما از شهرت جهانی برخوردارند. زنبور پارازیتوئید تریکوگراما (1) - مقالات کشاورزی اندیشه سبز ... allahsoso.blogfa.com/.../-زنبور-پارازیتوئید-تریکوگراما-(1)-Usage-of-Trichogramma-in-rice-field در برنامه های مبارزه بیولوژیک براساس تولید انبوه عوامل مفید اعم از حشره خوار و بیماری زا ... جمعیت پروانه ساقه خوار نواری برنج بین دو تیمار کنترل بیولوژیک 1 ساله با ... و از نظر تحقیقات کاربردی نیز سابقه ی آن ناچیز و اقدامات مربوط در مؤسسه بررسی ... زنبور تریکوگراما در مزارع برنج شمال برای مبارزه با آفت مهم منطقه مرسوم به کرم ... بررسی کرم ساقه خوار برنج و اصول مبارزه بیولوژیک با این آفت | بازار ... www.bbk-iran.com/.../بررسی-کرم-ساقه-خوار-برنج-و-اصول-مبارزه-بیولوژیک-با-این-آفت‎Cached Similar13 آگوست 2016 ... امروزه با گسترش مشکلات ناشی از روش های شیمیایی ، روش های مدیریت آفات به ویژه مبارزه ی بیولوژیک از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار شده اند. ... کنترل بیولوژیک ( زنبور تریکو گراما ) بر علیه کرم ساقه خوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در مقاله حاضر ، با هدف معرفی این آفت (کرم ساقه خوار برنج ) که مبارزه با آنها ...