X
تبلیغات
رایتل

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

چهارشنبه 10 آذر 1395

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

کلاسه پرونده:

خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی

خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان

خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال

دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30 2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ 12/4/85 عقد الزام شهادت شهود

گردشکار پرونده:

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.

2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.

3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.

و بدین وسیله بعد از گذشت سالها از تاریخ انعقاد قرار داد بیع با عدم انجام اقدامات لازم موجبات تأذی و تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

4- با توجه به مراتب فوق الذکر، وجود مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم و وجود شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده و وقوع عقد بیع را گواهی می دهند و عندالزوم جهت اراده شهادت در محضر دادگاه نیز حاضر خواهند شد و قرار داد منعقد با آستان قدس رضوی در خصوص سه دانگا مشاع از آپارتمان خریداری شده که ولایت به مالکیت اینجانب دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مقتضی و تصدر حکم بر اثبات وقوع بین فی ما بین اینجانب (سعید ر) بانضمام محکومیت خوانده تاثیر خسارت قانونی من وجه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرف به شعبه 27 ارجاع می گردد و شعبه مربوطه ضمن تعیین وقت دستور رسیدگی و استعلام از ثبت جهت وضعیت پلاک ثبتی و قیمت ای رأی صادر می نماید.

مورخه 21/12/85 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه معنونه تشکیل پرونده و در حضورطرفین رسیدگی می گردد ضمن اینکه خوانده بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق روزنامه دعوت شد که آگهی آن به تاریخ 17/11/85 در روزنامه حمایت چاپ شده و در جلسه رسیدگی تنها وکیل خواهان آقای ارادتی حضور دارد و لایحه خود را بدین منظور اظهار می دارد.

اظهارت وکیل خواهان:

با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رسانم موکل اینجانب به موجب قرار داد شماره سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهرک ابوذر بلوک 28 واحد 3 پلاک ثبتی 2871 فرعی از 230 اصلی بخش 5 مشهد را بصورت بیع نامه عادی از خوانده محترم خریداری نموده است، از آنجائی که سه دانگ دیگر ملک مذکور را موکل از وراث دیگر خریداری نموده به موجب وکالتنامه رسمی از ایشان قرار داد اجاره با آستان قدس منعقد نموده است و 3 دانگ دیگر که از خوانده خریداری شده منوط به وکالت رسمی یا اثبات وقوع بیع از جانب دادگاه شده است.

بدین وسیله حقوق موکل مورد تضییع قرار گرفته است، بدین جهت از آنجائی که خوانده محترم از زمان حضور در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است وفعلا نیز به دلیل مجهول المکان بودن عملا اخذ سند رسمی وکالت از ایشان منتفی شده است.

لذا جهت حفظ حقوق موکل از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع فی ما بین موکل و آقای سعید رجب زاده و خوانده محترم و امین ک) موضوع مبایعه نامه به انضمام کلیه خسارت دادرسی من وجه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست قابل ذکر است و در این خصوص شهود را نیز در صورت صلاحدید دادگاه جهت استماع اظهارت به حضورتان معرفی می نمایم.

دادگاه محترم پس از ملاحظه اصل مبایعه نامه و استرداد آن به وکیل خواهان تصمیم نهایی را منوط به وصول پاسخ اداره ثبت در مورد وضعیت مالکیت ثبتی می نماید.

پس از حصول استعلاماتدر مراجع ذی صلاح مورخه 23/12/85 وکیل خواهان لایحه مجدد خود را ضم پرونده می نماید به طرفیت از موکل خود اذهان می دارد

نوع فایل: word

سایز:47.6 KB

تعداد صفحه:57خرید فایللینک منبع :مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد tahghigh20.filenab.com/product-64562-takgikg.aspx‎Cachedقیمت فایل فقط 5,500 تومان. خرید. مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد. کلاسه پرونده: خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد ... آدرس-تلفن و شعب مجتمع های قضائی و دادسراهای تهران - سایت تخصصی ... saberiali.blogsky.com/1389/12/11/post-391/‎Cachedبعنوان مثال : شعبه 27 دادگاه حقوقی شهید بهشتی به ریاست قاضی کلانتریان به مجتمع 21 منتقل شده .... مشهد, بلوار شهید مدرس, ساختمان خاتم, طبقه هفتم,‌تلفن: 2253141 و .... اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت و مطهری به این مجتمع منتقل گردیده است. .... در این مجتمع قضائی شعب 1501 تا 1520 دادگاه های عمومی کیفری مستقر هستند. مراجع دادگستری شهرستان مشهد - پایگاه خبری اختبار www.ekhtebar.com/مراجع-دادگستری-شهرستان-مشهد/‎Cached Similar12 مارس 2013 ... نوع محاکم: دادگاه عمومی – حقوقی ... مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا) ... دادگاه کیفری: شعبه ۱۳۲ و دادگاه حقوقی؛ شعبه ۴۷ و ۴۸ بازپرسی؛ شعبه ۹۵۱ و ۹۵۲ ... اطلاعیه های دادگستری خراسان رضوی در مورد جابجایی و محل جدید استقرار ... www.khorasanbar.ir/index.php?...قضایی...مشهد...‎Cached Similarبا توجه به نامناسب بودن برخی از ساختمانهای استیجاری مجتمع های قضایی مشهد، به ... عمومی و انقلاب مشهد و معاونین ، حوزه معاونت اداری و مالی، رئیس کل دادگاههای عمومی و ... کلیه شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری( بلوار شفا) شامل شعب: 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 29 ... کلیه شعب حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی (بلوار وحدت، اول رضائیه) شامل ... [DOC] مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد - کتاب www.takbook.com/.../حقوق/عمومی/مقاله_گردشکار_پرونده-_57ص.doc‎Cached Similarمجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد. کلاسه پرونده: خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی. خوانده: امین. ک فرزند ... [PDF] راهنمای مجتمع های جدید قضایی مشهد.pdf www.kh-rasmi.ir/.../راهنمای%20مجتمع%20های%20جدید%20قضایی%20مشهد.pdf‎Cached Similarﺛﺎﻣﻦ. ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻣﻴﺎب. ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ. ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻖ. اﻧﻘﻼب. ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮی. آدرس. ﺑﻠﻮار ﺳﺎﺟ. . ﺪی ... ﺷﻌﺐ. ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ. اﺳﺘﺎن. ▫. ﺣﻮزه. رﺋﻴﺲ ﻛﻞ. دادﮔﺎﻫﻬﺎی. ﻋﻤﻮﻣﻲ و. اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ. ﺟﺰاﻳﻲ. ﺟﺰاﻳﻲ ... ﺣﻘﻮﻗﻲ. اﻧﻘﻼب. 1 - 4. اﻟﻲ. 11. 22 - 24. اﻟﻲ. 27. 29. اﻟﻲ. 37. 42 - 47. اﻟﻲ. 50. دادرس ﺷﻌﺒﻪ. 1. دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب. آدرس مراجع قضایی - موسسه حقوقی حامی بینا www.hamylaw.com/index.php/addreses.html‎Cached Similarمشهد, بلوار شهید مدرس, ساختمان خاتم, طبقه هفتم,‌تلفن: 2253141 و 2216046-0511, ... در این مجتمع قضائی از شعب 1 تا 45 و 1059 و 1060 دادگاه های حقوقی مستقر هستند. ... خ استاد مطهری, خ میرعماد, جنب فرمانداری تهران, تلفن 88759782 و 88759780 و .... شعب 1154 و 1157 در دادسرای ناحیه 27 و 1161 در دادسرای ناحیه 9 مستقر می باشند. مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد - docfiles docfiles.ava.atesbr.ir/view477778.html‎Cachedمجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد. حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه ... IRAN RM66 - آدرس دادگاه های عمومی مشهد rm66.blogfa.com/post/449‎Cached SimilarIRAN RM66 - آدرس دادگاه های عمومی مشهد - عــــــــمــــومـــــی _ایــــــــــــــــــــران. ... نوع محاکم: دادگاه عمومی – حقوقی رسیدگی ... مجتمع قضایی شهید مطهری ... تعداد شعب: 23 شعبه: از شعبه 26 تا 46 و شعبه 49 و 50 ... آدرس: خیابان گاراژدارها، بین کوشش 27 و 29 ادرس دادگاه و مجتمع های قضائی و مراجع تجدید نظر و فرجام خواهی iranlawer.blogfa.com/post-45.aspx‎Cached Similarپرونده های شعب 1 تا 10 و 14 و 16 و 48 مجتمع قضائی امام خمینی (ره) و 101, 103, 106 و ... مجتمع قضائی شهید صدر(حقوقی) در این مجتمع از شعب 85 تا 91 و 116 تا 125 دادگاه های ... اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت و مطهری به این مجتمع منتقل گردیده است. .... در این مجتمع قضائی شعب 1501 تا 1520 دادگاه های عمومی کیفری مستقر هستند.