X
تبلیغات
رایتل

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول

چهارشنبه 10 آذر 1395

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول

کلید واژه نامه:

مصادره:

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یک از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

«کلید واژه» 3

«دیباچه» 3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» 10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت 11

بخش نخست: ایران باستان 12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر 45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» 50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره 51

بخش نخست – قانون مدنی 52

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» 53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» 70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» 77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی 97

بخش اول – قانون اساسی 97

نتیجه گیری مبحث 105

منابع و مآخذ 108

نوع فایل: word

سایز:60.3 KB

تعداد صفحه: 107خرید فایللینک منبع :عقود معین و مصادره اموال غیر منقول

عقود معین و مصادره اموال غیر منقول - فروشگاه فایل رایگان - فایل ناب tahghigh20.filenab.com/product-64503-takgikg.aspx‎Cachedمصادره اموال غیر منقول اموال غیر منقول مصادره اموال ایران باستان حقوق مدنی و مصادره قانون مدنی ارث و مصادره مصادره اموال غیر منقول تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود ... عقود معین و مصادره اموال غیر منقول proje2020.rozblog.com/.../عقود-معین-و-مصادره-اموال-غیر-منقول.html‎Cached17 سپتامبر 2016 ... عقود معین و مصادره اموال غیر منقول دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 با اندکی ... پایان نامه مصادره اموال غیر منقول bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-مصادره-اموال-غیر-منقول/‎Cachedالف-«مالکیت» و مصادرة اموال غیر منقول. ب-«ارث» و مصادرة اموال غیر منقول. پ-«قراردادها و عقود معین» و مصادرة اموال غیرمنقول. مصادره، فرآیندی است که به هر علت که صورت ... [PDF] تحقیق مصادره اموال غیر منقول - اِی‌اِم‌پی! amparticle.tk/pdf/articles/2085-تحقیق-مصادره-اموال-غیر-منقول.pdf‎Cachedﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ – ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺨﺴﺖ: »ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل«. ﮔﻔﺘﺎر دوم: »ارث و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل«. ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم: »ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل«. ﺑﺎب ﺳﻮم – ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ... تحقیق مصادره اموال غیر منقول - فایلود نیو filoadnew.blogsky.com/1395/02/.../تحقیق-مصادره-اموال-غیر-منقول-‎Cached12 مه 2016 ... گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» باب سوم ... مصادره اموال غیر منقول - exrxfile exrxfile.parsiblog.com/category/مصادره+اموال+غیر+منقول/‎Cachedبخش نخست – قانون مدنی گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» گفتار دوم : «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» تحقیق مصادره اموال غیر منقول digeekala.ir/product-2322-amval.aspx‎Cachedبخش نخست – قانون مدنی گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» مصادره اموال غیر منقول - قیمت 32,000 تومان - Selz.ir https://selzir.com/قیمت-خرید/12173269-مصادره-اموال-غیر-منقول گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول», 70. گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول», 77. باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی, 97. بخش اول – قانون ... مقاله مصادره اموال غیرمنقول bankmaghale.ir/مقاله-مصادره-اموال-غیرمنقول/‎Cached Similarگفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»۵۳ گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»۷۰ گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»۷۷ باب سوم – مصادره ... مقاله مصادره اموال غیر منقول | مقاله | بازارچه تحقیقاتی bazar4h.ir/مقاله-مصادره-اموال-غیر-منقول/‎Cached7 دسامبر 2012 ... مقاله مصادره اموال غیر منقول-مالکیت و مصادره اموال غیر منقول-ارث و مصادره اموال غیرمنقول-عقود معین و مصادره اموال غیر منقول.
برچسب‌ها: عقود، معین، مصادره، اموال، منقول