X
تبلیغات
رایتل

خودکشی

چهارشنبه 10 آذر 1395

خودکشی

مقدمه:

به نظر می رسد که خودکشی خصوصی‌ترین اقدامی می باشد که ممکن است از جانب یک شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعی در سبب سازی آن نقش با اهمیتی دارند و این اقدام ناشی از یک برخورد اجتماعی عمیق است. و گرچه در ظاهر هدف خودکشی منحصراً نابودی شخص است لیکن همچنین عمل تجاوزکارانه ایست علیه افراد دیگر.

مطالعه خودکشی نشان می دهد که عمل انسان هراندازه هم که شخصی باشد تأثیر متقابلی روی افراد دیگر هم می گذارد و این مؤید این مطلب می باشد که هر فرد را جدا از قالب اجتماعی اش و به تنهایی نمی توان درک کرد.

مسأله خودکشی امروزه جنبة پژوهشهای علمی پیدا کرده است.

در بررسی های مسأله خودکشی به این نتیجه رسیده اند که تنها انسان می‌باشد که می تواند مرگ را خود اداره کند و خود را بکشد و این حقیقت دارد که برخی از حیوانات تحت شرایط معین رفتارشان طوری است که منجر به مرگ آنها می شود اما شاهدی در دست نیست که این رفتار حیوانات با آرزوی مرگ باشد و عمل خود نابودی که با اندیشة مردن همراه نباشد خودکشی نیست. (پس انسان است که می تواند دست به خودکشی بزند)

خودکشی در همه جا دیده می شود و دوره ای از تاریخ یافت نمی شود که در آن خودکشی ذکر نشده است افراد کمی پیدا می شوند که هرگز افکار خودکشی به ذهنشان خطور نکرده باشد.

تعریف روشن اصطلاحات در این زمینه مسألة اساسی است که خودکشی نه تنها به معنی «عمل علیه حیات شخصی» بلکه به معنی شخصی که به دست خود می میرد و یا شخصی که تمایل در خودکشی دارد نیز تعریف می شود معهذا کلمة خودکشی در مورد آسیب رساندن به خود به نحو کشنده نیز بررسی می‌شود. مسأله قصد خودکشی بیشتر در این دوران مورد توجه قرار گرفته است و سابقاً رسم بر این بوده که این موارد را فقط به عنوان یک خودکشی سرهم‌بندی شده و بدون توجه به خصوص به جز از نظر یک اختلال روانی درمان می کردند درحالی که خودکشی حتماً بررسی به خصوصی را نیازمند است، زیرا این عمل نمایندة مشکلات با اهمیت بسیاری است.

14-خودکشی

خودکشی به معنای نابود کردن و از بین بردن خود، پدیده ای است که سالیان دراز از روابط عشیره ای و سنتی تا روابط پیچیدة شهرهای امروزی، گریبان بشر را گرفته و در فراز و نشیب تحولات اجتماعی قلب و روح خانواده‌ها و اجتماع را آزرده است. زندگی شهری، انبوهی جمعیت، عدم تجانس افراد با هم، احساس غربت و تنهایی ناشی از آن، کاهش محبت خانوادگی و رها شدن فرد به سرنوشت خود چشم‌هم‌چشمیها، پیدا شدن آرزوهای دور و دراز در زندگی مادی، محرومیت در عشق، فقر مادی و دهها عامل دیگر آنچنان ناراحتیهایی برای افراد فراهم آورده که فرد تنها راه نجات خود را نابودی خویش جستجو می کند.

در فرا راه رشد و توسعة اقتصادی – اجتماعی، هرچه بر پیچیدگی روابط و مناسبات اجتماعی افزوده می شود، فاصلة طبقاتی هم بیشتر می گردد و سرخوردگیها فزونی می یابد و در نهایت به افزایش تعداد خودکشی منجر می‌شود.

از هم گسیختگی پیوندهای سنتی و همبستگیهای اجتماعی و نیز بیگانه شدن با ارزشها و هنجارهای جامعة خودی، موجب فزونی نرخ خودکشی در جامعه ها به ویژه در جامعه های صنعتی گردیده است.

تعریف خودکشی

دست بافتن به تعریفی جامع و مانع برای خودکشی کار ساده ای نیست. ملاک کار اکثر کسانی که از خودکشی تعریف کرده اند بر اساس تعریف دورکیم بوده است. دورکیم در سال 1897 تعریف زیر را ارائه داد: «خودکشی به هر حالتی از مرگ اطلاق می شود که نتیجة مستقیم یا غیرمستقیم عملی باشد که شخص قربانی آن را انجام داده و از نتیجة عملش آگاه بوده است.»

«کردار مثبت» مثل این است که فرد گلوله‌ای را در شقیقة خود خالی کند. «کردار منفی» مانند آن است که انسان خانه‌ای را که در آتش شعله‌ور است ترک نکند یا آنقدر از خوردن غذا خودداری کند که بمیرد اصطلاحات «مستقیم» یا «غیرمستقیم» بازگوکنندة تمایز همانند تمایز مثبت و منفی است. یک گلوله در شقیقه مستقیماً به مرگ می انجامد، درحالیکه ترک نکردن خانه ای شعله‌ور در آتش یا امتناع از خوردن غذا ممکن است غیرمستقیم یا نهایتاً به نتیجة منظور یعنی به مرگ کشیده شود یا نتیجة آن مرگ باشد.

نوع فایل: word

سایز:20.5 KB

تعداد صفحه: 24خرید فایللینک منبع :خودکشی

خودکشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/خودکشی‎Cached Similarخودکشی (لاتین suicidium ، از ریشه sui caedere ، "کشتن خود") عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود. خودکشی اغلب به علت یأس صورت می‌گیرد که علت آن اغلب به ... ‎روش‌های خودکشی - ‎خودکشی در قانون - ‎خودکشی سودمند - ‎خودکشی تقلیدیImages for خودکشی Suicide - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide‎Cached SimilarSuicide is the act of intentionally causing one's own death. Risk factors include mental disorders such as depression, bipolar disorder, schizophrenia, personality ... ‎Suicide (disambiguation) - ‎List of suicides - ‎Pesticide poisoning - ‎Le SuicidéSuicide Prevention Lifeline https://suicidepreventionlifeline.org/‎CachedHelps individuals in suicidal crisis within the United States to contact the nearest available suicide prevention and mental health service provider through a ... Suicide Squad (2016) - IMDb www.imdb.com/title/tt1386697/‎Cached Similar Rating: 6.5/10 - 274,140 votes Action · A secret government agency recruits some of the most dangerous incarcerated ... Check out the cast of Suicide Squad in and out of costume, Jared Leto's eclectic acting roles and red-carpet styles, and the many on-screen incarnations ... American Association of Suicidology www.suicidology.org/‎Cached SimilarTo understand and prevent suicide as a means of promoting human well-being. NIMH » Suicide Prevention https://www.nimh.nih.gov/health/topics/suicide-prevention/‎Cached SimilarCall the toll-free National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-TALK (8255), 24 hours a day, 7 days a week. The service is available to everyone. The deaf ... WHO | Suicide data www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/‎Cached SimilarOver 800,000 people die due to suicide every year and there are many more who attempt suicide. Hence, many millions of people are affected or experience ... American Foundation for Suicide Prevention https://afsp.org/‎CachedThe American Foundation for Suicide Prevention is the nation's largest non-profit dedicated to saving lives and bringing hope to those affected by suicide. Suicide Statistics — AFSP https://afsp.org/about-suicide/suicide-statistics/‎CachedWhile this data is the most accurate we have, we estimate the numbers to be higher. Stigma surrounding suicide leads to underreporting, and data collection ...
برچسب‌ها: خودکشی