X
تبلیغات
رایتل

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

سه‌شنبه 2 آذر 1395

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.

از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند که جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند که از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممکن است که در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست که تلقی منفی از یک پدیده اجتماعی در همه جوامع یکسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت که وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یک جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یک پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یکسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یک تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است که بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌کند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست که سمینارها و کنفرانس‌هایی با شرکت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشکیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا که در فکر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌کند. این است که می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد.

بیان مسئله

مصرف مواد مخدر همچون خشخاش، هروئین، تریاک، ماری جوانا و … تا حدودی بهتر از دیگر انواع انحرافات نشان می‌دهد که تا چه حدی هر جامعه، برحسب زمان، مکان، جنس، سن، قوم، قبیله و طبقه مسائل جامعوی را تعریف و ارزش‌گذاری می‌کند.

امروزه مصرف این مواد و امثال آن، آثار مخرب اعتیاد و قاچاق انواع مواد مخدر بر ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع آسیب رسانده و نه تنها بصورت یک تهدید ملی بلکه فراتر از مرزهای ملی بصورت یک مسئله پیچیده جهانی در آمده که شعاع مضرات و اثرات زیانبار آن گریبان‌گیر کشورهای بی‌شماری شده است که شدت و وسعت این بحران که از گذشته‌های دور بر جامعه جهانی سایر افکنده برحدی که علاوه بر مسئوولین کشورهای توجه بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان مسائل علوم اجتماعی را نیز به خود معطوف نموده و علی رغم رویکردهای جامع و تمهیدات اتخاذ شده در حل و کاهش این معضل در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، هر روز عملاً شاهد وخامت بیشتر اوضاع و تشدید این مسئله مهم می‌باشیم.

اما اینکه چرا و چگونه اعتیاد بر مواد مخدر به عنوان مسأله تلقی می‌شود، بیشتر مربوط به نظر افراد و تجربه شخصی آنان است. چرا که در سالهای اخیر تعداد فزاینده‌‌ای از مدم عام شهرها طرز تلقی بامدار او اغماضی را پذیرفته‌اند و معتقد شده‌اند که این قوانین هستند که مواد مخدر را خطرناک جلوه می‌دهند و در نتیجه مسائل مربوطه را نیز پدید می‌آورند. با این وجود در جامعه ما بسیاری از مواد مسأله ساز تلقی می‌شوند زیرا که اغلب آنها، افراد را ناکار می‌سازند و توانائی آنان را برای ساماندهی امور خویش، اداره زندگی شخصی و خانوادگی دچار اختلال می‌کنند.

و این مسئله بدان علت است که با مصرف این مواد، فرد معتاد حرمت ارزش های اخلاقی و جر هنجارهای جامعوی را پاس ندارند و در نتیجه قوانین را زیر پا گذارند و با پرخاش موجبات آزار دیگران را فراهم آورده و در نهایت دست بجرایم و جنایات آشکار یا پنهان مالی یا جانی بزنند.

اگر این واقعیت را بپذیریم که انسان موجودی است اجتماعی و ساخته پرداخته بنیادهای فرهنگی، اقتصادی و روابط و مناسبات اجتماعی جامعه‌ای که در آن پرورش یافته، پس ناچار باید این به این حقیقت که پدیده‌های ناهنجاری همچون، دزدی، روسپیگری، اعتیاد و … نیز ناشی از مناسبات و روابط حاکم در درون یک جامعه است. به این ترتیب مشخص می‌شود که اعتیاد نه یک بیماری شخصی. بلکه یک عارضه اجتماعی است. به عبارت دیگر باید در کنار مسائل تاریخی و سیاسی گرایش به اعتیاد ـ که البته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ـ به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه کافی مبذول نمائیم و ساده‌انگاری مسئله را تنها در روابط با معتاد و خصوصیات شخصی و روانی آن ملاحظه کنیم. چرا که اعتیاد یک مشکل اجتماعی است و باید در عمق جامعه ریشه‌یابی شود.

معمولاً واکنش اجتماعی مردم در مورد مصرف مواد مخدر در طول قرون متفاوت بوده و متأسفانه باید به این حقیقت تلخ اعتراف نمود که اعتیاد را بیشتر یک مسئله شخصی و فردی می‌دانند نه اجتماعی و این در حالی است که اعتیاد یک مسئله اجتماعی است و نه شخصی. ما هنوز هم در دوره‌ای هستیم که تصویر یک «معتاد محکوم است»، «مغعتاد مظنون است» و … در جامعه ما بدون اینکه بیان کرده باشند رواج دارد، تا شاید بتوان از شیوع آن جلوگیری کرد و اجرای قوانین را تشدید نمود اگر امروز، نسل جوان دیگر به شعارهای ضد اعتیاد اعتقادی ندارند بدین سبب است که انواع جدید از مواد و فرا شدهای مخدر در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

- نظریه تضاد:

نظریه تضاد نیز مانند نظریه انحراف بر عواقب شخصی و اجتماعی و تمرکز ثروت و قدرت در دست عده‌ای معدود تکیه می‌کند. نقطه عطف عمده این نظریه آن است که گرو‌ه‌های قدرتمند جامعه علایق مشترک اقتصادی و سیاسی دارند و اکثر برگزیدگان قدرت، از قدرت سیاسی خود برای تدوین و اجرای معیارهای قانونی‌ حامی منابع خود استفاده یا در واقع سوء استفاده می‌کنند. طرفداران این نظریه تا حدی تبیین‌های متفاوتی را درباره چرایی بروز موقعیت مورد بحث در جوامع جدید عنوان می‌کنند.

3- نظریه پیوند افتراقی

نظریه «اروین ساترلند» تحت عنوان پیوند براین نکته دلالت دارد که فرایند یادگیری رفتار مجرمانه بوسیله دوستان فرد مجرم تعیین می‌شود. چهار گام زیر فرایند نظریه پیوند افتراق را به اختصار نشان می‌دهد:

1- رفتار تبهکارانه:

مانند دیگر رفتارهای معمولی در اثر کنش متقابل با دیگران، بویژه گروه دوستان آموخته می‌شود.

2- فراگیرید رفتار مجرمانه:

که مستلزم یادگیری تکنیک‌های ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و گرایش‌های مناسب برای بزهکاری است.

3- انسان بدان سبب مجرم می‌شود که فراوانی امکانات قانون شکنی بر محدودیتهای نامساعد آن بچربد. از این رو اگر ارزشهای یک نفر و ارزشهای افرادی که بر او تأثیر شدید دارند، به جای حمایت کنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.خرید فایللینک منبع :بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف - فایل ناب best.filenab.com/product-63685-بررسی-اعتیاد-به-مواد-مخدر-در-جوامع-مختلف.aspx‎Cachedبررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف. مقدمه. زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به ... مقاله اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف bankmaghale.ir/مقاله-اعتیاد-به-مواد-مخدر-در-جوامع-مختل/‎Cached Similarقیمت: 1500 تومان. 579 بازدید. مقاله اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶ ... در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یک تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد. اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف | نوین مقاله www.novinmgali.ir/?p=3498‎Cached8 نوامبر 2016 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف)) را در ادامه ... پایان نامه کامل اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر و بررسی کامل هدایت میشوید ... کاملترین فایل مقاله بررسی پدیدة اعتیاد به مواد مخدر در جوامع – فایل و ... www.newfilestant.ir/paper3979.html‎Cached3 ا کتبر 2016 ... مقاله بررسی پدیدة اعتیاد به مواد مخدر در جوامع در 12 صفحه ورد قابل ویرایش ... برترین فایل اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف با آرزوی بهترینها برای ... بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف - فروشگاه اینترنتی شهر townstore.avablog.ir/.../بررسی+اعتیاد+به+مواد+مخدر+در+جوامع+مختلف‎Cached15 سپتامبر 2016 ... 21 فوریه 2016 ... ضروریست که معضل اعتیاد در بین جوانان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ... های متفاوتی از معضل اعتیاد جوانان به مواد مخدر ... بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف ixanbi2.rozblog.com/.../-بررسی-اعتیاد-به-مواد-مخدر-در-جوامع-مختلف.html‎Cached7 سپتامبر 2016 ... بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف 1 . اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف – دانلود پایان نامه رشته روانشناسی ... 15 مارس 2016 ... اعتیاد به مواد ... بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف nabproje.rozblog.com/.../-بررسی-اعتیاد-به-مواد-مخدر-در-جوامع-مختلف-.html‎Cached27 ا کتبر 2016 ... بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 مقاله ... شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر vista.ir/.../شناخت-و-بررسی-عوامل-اعتیاد-جوانان-و-نوجوانان-به-موادمخدر‎Cached Similarاین پیچیدگی از آنجا ناشی می‌شود که اعتیاد به موادمخدر یک معضل زیستی، روانی، ... به‌عبارت دیگر، اعتیاد به‌موادمخدر به‌عنوان یکی از چالش‌های بزرگ در جوامع بشری، دارای ... متأسفانه، آمارهای موجود و مقایسه آن در کشورهای مختلف، وضعیت وحشتناک‌تری را در ... اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف | تحقیق گستر www.risearticle.ir/download/1836‎Cached24 ا کتبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف)خوش آمدید برای دانلود ... آمار و ارقام و بررسی کامل هدایت میشوید تحقیق اعتیاد و مواد مخدر به […] ... اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف – دانلود پایان نامه رشته روانشناسی ... ravanshenasi.filetak.ir/1394/12/.../اعتیاد-به-مواد-مخدر-در-جوامع-مختلف/‎Cached15 مارس 2016 ... اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است که ... این است که می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد. .... بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای بین المللی و تاثیر… بررسی ...