X
تبلیغات
رایتل

درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی

شنبه 29 آبان 1395

درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی


مقدمه:

انقلاب اسلامی ایران که در 22 بهمن ماه 1357 با پیروزی بر رژیم پهلوی و تلاشی حکومت شاهنشاهی و ارد مرحلة جدیدی از زندگی خود گردید، دارای یک سابقة 15 ساله و نزدیک یک به یکصد سال تجربه مبارزاتی می‌باشد با پایان یافتن سال 1340 و فوت مرحوم آیت‌ا… العظمی بروجردی و آیت ا… کاشانی و تلفیق زعامت «سیاسی و مذهبی» در نزد امام خمینی نطفة انقلاب اسلامی ایران منعقد شد. ولی بررسی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ یاد شده نگاهی مقطعی به روندی است که در آخرین فراز خود. اسلام را بعنوان رهنمودی جامع و مانع در پیشبرد حرکتهای مختلف جامعه شاهد است. از اینرو کمترین تارخی که باید به عقب برگشت تا دستمایه‌های تجربی این مهم را در حد توان و حوصله مورد مداقه قرار داد چندین نزدیک به یکصد سال را در بر می‌گیرد.


الف) بررسی شرایط اجتماعی سیاسی ایران و جهان در دوران منتهی به مشروطیت:

در این دوره علائم آشکاری از سه جریان اصلی در تاریخ ایران و طبعاً مرتبط با یکدیگر بتدریج صفحات تاریخ را آکنده ساخته است. از نظر اهمیت اگر اولین جریان این دوره را رشد نیروهای مردمی برای دستبابی به پاره‌ای از حقوقی که آن زمان جزء تفکیک ناپذیر دستگاه سلطنت و شخص شاه به شمار می‌آمد، به حساب آوریم، چندن از طریق صواب به دور نیفتاده‌ایم. در این دورن در رابطه با تغیراتی که در شئونات مختلف اجتماعی بوجود می‌آمد حرکت بطنی اقشاری از ملت را داریم که نیروی «محرکه» آن بصورت عام به روحانیت اختصاص دارد.

دومین جریان، فساد و تلاشی داخلی نظرام سیاسی سنتی حاکم بر ایران بخصوص با تلقی رژیم قاجار را از حکمرانی و اعمال قوه از سوی این دودمان می‌باشد. حکومت قاجار همچون پلی گذشته ایران را به وضعیت امروزین متصل نموده بود. منظور از وضعیف نوین، ویژگیهای نوظهوری است که در سطور بعد به آنها اشاره خواهد شد. اگر چه قاجار بخصوص سر دودمان این خاندان، توانست بنا به سیاق سابق، قدرت را قبضه نماید، ولی با پیش آمدنه تحولاتی در داخل وخارج از مرزها که در مجموع غیر قابل اجتناب به شمار می‌آمدند و نیز بی لیاقتی و عدم کارآئی این خاندان، پایان دوران حکومت آنها با آغاز فرازی نو در تاریخ ایران عجین گردید.

سومین جریان، به تحولات و رویدادهای سطح جهان اشاره دارد. اولین بار در تاریخ بشر، زمین برای زندگی کوچک و کوچکتر و زمینة فعالیتها و ارتباطات «تنگاتنگ» بیش و بشتر گردید. با پایان یافتن نبرد میان نیروهای کهنة حاکم بر غرب با قوای جدید، جریان به زیر سلطه رفتن شرق و تمامی جهان وارد مرحله تازه‌ای شد. بهتر آن است کهشرح بیشتر سه جریان فوق را از همین جریان سوم آغاز کنیم تا به اختصار دریابیم که یکصد سال پیش در کدامین جای جهان ایستاده بودیم. درسمان ایامی که آن محمدخان قاجار با سرکوی مدعیان، کشوری با وسعت بیش از 3 میلیون کیلومتر مربع را برای برادرزادة خود فتح علیشاه با توصیه به «فقر و جهل» مردم به ارث نهاد، فرانسه باانقلاب. 1789 خود اروپا را در تلاطم میدید. دوران سلطنت فتح علیشاه مصادف با رهبری ناپلئون بر فرانسه و بخش وسیعی ار اروپا بود. سلطنت قاجار در حالی در ایران رشته کار با به دست گرفت که در اروپا انقلاب فرانسه یعنی یکی از چند انقلاب تاریخی و جهانی قرون اخیر میرفت که جلوه‌ای جدید به حال و آیندة اروپا و غرب بدهد. پایان سلطنت قاجار نیز مصادف با انقلاب جهان شمولی دیگر ولی این بار در همسایگی اش می‌باشد. انقلاب 1917 روسیه توری با اعلام ورود تاریخ بشر به عصر سوسیالیسم به مثابة‌پیش درآمد کمونیسم و با ادعای ضربت با دنیای بورژوازی که انقلاب فرانسه به بخش وسیعی از جهان آن را توسعه داده بود. هر دو انقلاب 1789 فرانسه و 1917 روسیة شوروی دست کم از جهت نظری مدعی خصوصیات ویژه‌ای بوده‌اند که اهمیت فوق‌العاده تارخی برای دنیای جدید یافته‌اند. انقلاب فرانسه با سر منشاء قرار دادن «آزادی» طرحی جدید و یا دست کم تعبیری نوین برای جهان رو به انجام پیچیدگی قرن 18 فرانسه افکند و انقلاب روسیه شوری «عدالت اجتماعی» را سرلوحةخواسته‌های خود بر شمرد و همانند انقلاب فرانسه جهان شمولی و پیروزی نهایی خود را در قبضه کردن یکسره قدرت در سطح جهان داشت.

- روحانیون:

روشنفکران و تجار بدون روحانیون و نقشی که این گروه میتوانستتند ایفا نمایند. امیدی برای موفقیت نداشند. علمای روحانی بعنوان سومین گروه نخبگان مهمترین قشر نیز بودند. آنها میتوانستند با پیوند دادن اعتراضات پراکنده دو قشر دیگر با خروش توده‌ها، در موقع لزوم حرف نهائی را بزنند.باید در نظر داشت که قاجار نتوانست لااقل به صورت ظاهر هم که شده مانند صفویه با روحانیون ارتباط برقرار سازد و در اکثر مدت حکومت 150 ساله آنها چنین پیوندی به چشم نمی‌خورد.

وقوع جنگهای میان ایرانی و روسیه تزاری، و حضور برخی از روحانیون سرشناس چون سید محمد مجتهد در جبهه‌ها ، تا حدودی دولت در رابطة‌با روحانیون قرار دارد. جنگهای مذکور تحت عنوان جنگ که با کفار و در حمایت از اموال و نوامیس مسلمین، هیجانات عمده‌ای را در مردم موجب شد.با این حال اگر گروهی از روحانیون را که در ارتباط نزدیک به حکومت قرار د اشتند و عناوین امام جمعگی و شیخ الاسلامی را در اختیار داشتند کنار گذاریم قشر عظیم این گروه با وجود نفوذی که در میان مردم داشتند بدور از حیطة مسؤولیتهای حکومتی بسر می‌بردند.

ب) دلایل ناکافی نهضت مشروطیت:

با پایان یافتن بررسی فشرده پیرامون مشروطه و جریانات منتج به آن لازم است که به احتضار دلایل ناکفی این حرکت را نیز اشارتی داشته باشیم:

ا- نهضت فاقد رهبری بود. درست است کهعمدة با تهییج و هدایت مردم بر عهده روحانیون و عملا بوده و در این راه دو قشر دیگر اینها را یاری می‌دادند ولی بایدتوجه داشته که این هدایت از انسجام و وحدت برخوردار نبود. علمای نجف از نزدیک در جریان قضایا نبودند و بیشتر به صدور احکام نهائی و توجیه شرعی حرکت انتقال داشتند. تعدد آنان در خارج از کشور سرعت و قاطعیت تصمیم‌گیری را مخدوش مینمود. در داخل کشور نیز رهبری بیشتر پیرامون طباطبائی بهبهانی و فضل‌الله نوری در آغاز مشروطه، جریان داشت. هیچ یک از اینان مرجع بزرگ محسوب نمی‌شدند، هر چند که مجتهد بودند. بهبنهنی خخلوط و صداقت طباطبائی را نداشت و بیش از اینکه انقلابی باشد به ظائف دسته‌بندیهای قدرتی اشتغال داشت.خرید فایللینک منبع :درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی

مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی nasimkuhsar.meeblog.ir/post/772‏ - ذخیره شده 28 ا کتبر 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مقاله درس های ... کاملترین فایل مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و ... ramtindlw.ir/article437.html‏ - ذخیره شده 1 نوامبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب ... درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی townstore.avablog.ir/.../درس+های+مشروطیت+و+نهضت+ملی+شدن+صنعت+نفت+و+انقلاب+اسلامی‏ - ذخیره شده 15 سپتامبر 2016 ... 17 آگوست 2016 ... اکثر مواقع که صحبت از ملی شدن صنعت نفت می‌شود؛ تنها شخصیت دینی که نامی از او برده ... در صورتی که سراسر ایران مراجع و ... مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی - مان ... maanfile.blogsky.com/.../مقاله-درس-های-مشروطیت-و-نهضت-ملی-شدن-صنعت-نفت-و-انقلاب-اسلامی‏ - ذخیره شده 20 سپتامبر 2016 ... انقلاب اسلامی ایران که در 22 بهمن ماه 1357 با پیروزی بر رژیم پهلوی و تلاشی حکومت شاهنشاهی و ارد مرحلة جدیدی از زندگی خود گردید، دارای یک سابقة ... راه برتر - چه درسهایی از مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت می توان ... rahebartar.ir/.../چه-درسهایی-از-مشروطه-و-نهضت-ملی-شدن-صنعت-نفت-می-توان-گرفت/‏ - ذخیره شده درسهای مهمّی که میتوان از انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بزرگ اسلامی گرفت میتوان چنین دسته بندی کرد: 1. پیروی از رهبران مذهبی، در به ثمر نشاندن ... دانلود مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ... 8v14kk.mabnafci.ir/‏ - ذخیره شده دانلود مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی -کامل و جامع. دانلود (مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ... www.newfilestant.ir/paper7812.html‏ - ذخیره شده 16 ا کتبر 2016 ... دریافت فایل مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی – پرداخت و دانلود آنی دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید مدیریت ... مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی lbkhandsanie.8n8.ir/post/4028‏ - ذخیره شده به صفحه دانلود فایل(مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ... تحقیق-درس-های-مشروطیت-و-نهضت-ملی-شدن-صنعت-نفت-و-انقلاب-اسلامی maghale2020.filenab.com/tag-تحقیق-درس-های-مشروطیت-و-نهضت-ملی-شدن-صنعت-نفت-و-انقلاب-اسلامی.aspx‏ - ذخیره شده ... 'تحقیق-درس-های-مشروطیت-و-نهضت-ملی-شدن-صنعت-نفت-و-انقلاب-اسلامی' هستند. درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی · درس های مشروطیت و ... دانلود (مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب ... sigmadlweb.ir/?p=466‏ - ذخیره شده 18 سپتامبر 2016 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:مقاله درس های مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی یکی از بهترین فایل ها در این ...