X
تبلیغات
رایتل

بررسی صنعت جنگل داری

شنبه 29 آبان 1395

بررسی صنعت جنگل داری


صنعت جنگلداری

مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون و 300 هزار هکتار است و 5 درصد مساحت کل زمین منطقه را تشکیل می دهد. این رقم تا اندازه زیادی پایین تر از میانگین سراسر کشور است. میزان ذخیره چوب این منطقه به بیش از میلیارد و 400 میلیون متر مکعب می رسد در مقام دوم سراسر کشور قرار دارد و مهمترین پایگاه ذخیره چوب چین است. منابع جنگلی این منطقه در حوضه پایین تر رودخانه “یان لو زان بو” متمرکز است.

منطقه خودمختار تبت به بهبود محیط زیست فوق العاده اهمیت می دهد و تا کنون 18 منطقه حفاظت از طبیعی در سطح کشوری و استانی ایجاد کرده است که مساحت آن 33 میز 9 درصد مساحت کل این منطقه را تشکیل می دهد و محیط زیست و محیط زندگی تبت را تحت حفاظت نسبتاً مطلوب قرار گرفته استو اکنون محیط زیست تبت در مراحل اولیه شکل گیری قرار دارد و حفاظت از محیط زیست آن بهتر از مناطق دیگر صورت می گیرد.

تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی

باین ترتیب لازم شد که برای رسیدگی به گزارشهای واصله از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورات لازم، سازمان کوچکی نیز در مرکز تشکیل شود. لذا در سال 1317 در اداره امور کشاورزی، دائره ای بنام دائره جنگل تاسیس و تصدی آن در سال 1318 به آقای مهندس کریمی ساعی واگذار گردید.در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع چنگلها معطوف و مقرر گردیده اداره جداگانه ای بنام “اداره جنگلبانی” به ریاست خود ایشان تشکیل گردید. پس از تشکیل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورت حصول نتیجه مساعد در سراسر شمال تعمیم داده شود. برای این منظور ناحیه “کجور” از شمال به دریای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 اقدام به تاسیس چهار خزانه جنگلی در دشت نظیر چالوس 0 علمده و ولی آباد گردید. ولی به مناسبت وقایع بین المللی و بدلیل مشکلات نظامی و سیاسی روز با ادامه این عملیات نظر مساعدی نشان داده نشد و و در نتیجه تکمیل آن میسر نگردید تا اینکه در اثر حوادث شهریور سال 1320 موضوع کلا به بوته فراموشی سپرده شد.

تشکیل اداره کل جنگلها

در نیمه دوم سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره کل جنگلها تبدیل گردید و در هر یک از مناطق شمال (گیلان – شهسوار – مازندران – گرگان) سازمان منطقه ای جنگلبانی که تحت نظر رؤسای ادارات کشاورزی زیر نظر رئیس جنگلبانی انجام وظیفه می کردند.

تشکیلات منابع طبیعی در سال 1321

در این موقع تصویبنامه ای برای تسویه چوبهایی که در وقایع شهریور ماه 1320 با پروانه و بدون پروانه (سواستفاده از وقایع 1320) قطع شده بود به تصویب رسید. بر اساس این تصویبنامه چوبهای غیر مجاز به سود دولت شد و پس از آن قطع چوب طبق قانونی است که لایحه آن از طرف وزارت کشاورزی تهیه و با تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.

در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید و آئین نامه آن در اوایل سال 1322 از تصویب هیئت وزیران گذشت.

در اواخر سال 1322 اداره کل جنگلها به منظور ترتیب و تجهیز کادر فنی طبق مصوبه هیئت دولت و اساس نامه شورایعالی فرهنگ دو دوره کلاس کمک مهندسی جنگل و یک دوره کلاس جنگلبانی تاسیس نمود و فارغ التحصیلان آنرا برای تقویت کادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام داشت.

ضمنا برای تشخیص درختان و چوبهایمجاز از غیر مجاز چکشهایی به شکل مثلث. مربع و دایره تعبیه گردید که هنوز هم معمول است. تصدی اداره جنگلها تا اواسط سال 1324 با آقای مهندس کریم ساعی بود و از این تاریخ تا تاریخ 10/4/1326 با آقای مهندس غلامعلی بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقای صنایی بود و سپس تا اواخر سال 1327 که به موجب تصویبنامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هیئت وزیران اداره کل جنگلها به بنگاه جنگلها تبدیل شد با آقای مهندس کاظم مشیر فاطمی بود.

پیدایش جنگل

تعریف جنگل و انواع آن

جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی است که همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده و تحت تاثیر عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ کند.

حداقل سطحی که برای تشکیل جنگل از نظر علمی لازم بسته به نوع گونه درختی، شرایط محیطی و غیره تغییر می کند. این مساحت در شرایط معمولی حداقل 3/0 هکتار (3هزار متر مربع) است. واژه «جنگل»از زبان سنسکریت است و به اکثر زبانهای اروپایی نیز وارده شده است و معنای جنگل طبیعی و بکر را می دهد. جنگل بسته به نوع پیشدایش آن و خصوصیات ساختاری به جنگل بکر، جنگل طبیعی، جنگل مصنوعی یا جنگل دست کاهش طبقه بندی می شود. جنگل بکر یا جنگل دست نخورده، جنگلی است که بدون دخالت انسان بوجود آمده است و ترکیب گونه های درختی و درختچه ای و علفی آن طوری است که وضعیت کاملاً طبیعی را نشان می دهد. چوب و سایر فرآورده های تولید شده در جنگل بکر در همان سیستم طبیعی تجزیه شده و به خود جنگل بر می گردد. بعبارت دیگر از جنگل بکر هیچ گونه موادی (زنده یا غیر زنده) به خارج از آن حمل نمی‌شود.

رویش چوبی جنگلهای بکر که به حالت تعادل رسیده باشند عملاً صفر است، یعنی همان قدر که چوب و سایر مواد آلی تولید می شود همان قدر هم تجزیه می شود و یا می پوسد. بعبارت دیگر چرخه رفت و بازگشت مواد در یک جنگل بکر چرخه ای بسته است.

در جنگل بکر بین تولید کنندگان (گیاهان)، مصرف کنندگان (جانوران) و تجزیه کنندگان (جانوران ریز) یک اشتراک حیاتی متقابل و پایدار برقرار است. جنگل های بکر از تنوع زیستی بالایی برخوردارند و دارای اطلاعات ژنتیکی ارزشمندی هستند که تا به امروز بسیاری از این اطلاعات کشف نشده است. امروزه ارزش جنگلهای بکر بسیار زیاد است هر چند که متاسفانه روند تخریب کمی و کیفی آنها در دنیا رو به افزایش است.

امروزه سعی بر این است که جنگلهای بکر باقی مانده بر روی کره زمین را حفظ و از آنها

بعنوان ذخیره گاههای اطلاعات ژنتیکی و تنوع زیستی استفاده شود. امروزه تبدیل جنگلهای بکر به جنگلهای بکر به جنگلهای بکر به جنگلهای صنعتی قابل توجیه نیست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است.

جنگل طبیعی، جنگلی است که بدون دخالت انسان به وجود آمده است ولی انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت (بهره برداری) کرده است.

جنگلهای بکر دست خورده هستند. ترکیب درختان و سن آنها و تنوع گونه های گیاهی و جانوری در یک جنگل طبیعی با جنگل بکر متفاوت است و عموماً جنگل طبیعی از نظر زیست محیطی فقیرتر از جنگل بکر است. با وجود این جنگلهای طبیعی قادرند چشم اندازهای طبیعی هر منطقه را حفظ کرده و در اکثر موارد از جنگلهای مصنوعی یا دست کاشت غنی تر و پایدار تر باشند.

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه (صنعت جنگلداری)................................................................................ 1

2- تشکیل دایره جنگل – اداره جنگلبانی................................................................ 1

3- تشکیل اداره کل جنگل ها................................................................................. 2

4- بنگاه جنگل ...................................................................................................... 4

الف- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور در سال 1327 تشکیلات مرکزی (بنگاه جنگل‌ها) 5

ب- شمای تشکیلات منابع طبیعی کشور تشکیلات خارج از مرکز بنگاه نگل ها در سال 1327 6

5- پیدایش جنگل................................................................................................... 7

الف- تعریف جنگل و انواع آن............................................................................... 7

6- پیدایش جنگل و طببقه بندی آن........................................................................ 10

7- پراکنش جنگل ها.............................................................................................. 13

8- جنگل................................................................................................................ 15

9- جنگل های باراتی کاج آمریکای شمالی............................................................ 15

10- باران اسیدی................................................................................................. 16

11- جنگل های شمالی......................................................................................... 16

دست از نابودی جنگل های ایران بردارید جنگل بان............................................ 18

12- تخریب جنگل های شمال و دفن زباله ها در آن........................................... 18

13- از نابودی بیشتر جنگل های ایران دست بردارید......................................... 20


خرید فایللینک منبع :بررسی صنعت جنگل داری

بررسی-صنعت-جنگل-داری - دانلود مقاله و پروژه - فایل ناب maghale2020.filenab.com/tag-بررسی-صنعت-جنگل-داری.aspx‏ - ذخیره شده دانلود انواع تحقیق , مقاله , پروژه , پایان نامه , طرح توجیهی , پژوهش. کاملترین فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری pichakwi.meeblog.ir/post/2042‏ - ذخیره شده کاملترین فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری. بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مقاله بررسی صنعت جنگل داری_خوش امدید. برترین فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری | تحقیق گستر www.risearticle.ir/download/7185‏ - ذخیره شده 28 ا کتبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم اینک شما با جستجوی ((مقاله بررسی صنعت جنگل داری)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مقاله بررسی ... کویر دانلود » کاملترین فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری kavirdlc.ir/کاملترین-فایل-مقاله-بررسی-صنعت-جنگل-دا/‏ - ذخیره شده کاملترین فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری. 28 اکتبر 2016 admin دیدگاهتان را بنویسید دیدگاه های این نوشته. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی ... دانلود فایل ( مقاله بررسی صنعت جنگل داری) - عقیق دانلود agigdlc.ir/post.php?id=9000‏ - ذخیره شده 18 ا کتبر 2016 ... به صفحه ی دانلود _مقاله بررسی صنعت جنگل داری_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مقاله بررسی صنعت جنگل داری ببرید مقاله بررسی صنعت جنگل ... دانلود فایل ( مقاله بررسی صنعت جنگل داری) dnrsb.prodownload.site/‏ - ذخیره شده به صفحه دانلود فایل(مقاله بررسی صنعت جنگل داری)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مقاله بررسی صنعت جنگل داری}را ... بررسی صنعت جنگل داری anuqt.stu1.ir/.../%26%231576%3B%26%231585%3B%26%231585%3B%26%23...‏ - ذخیره شده 20 ا کتبر 2016 ... بررسی صنعت جنگل داری - ,,تحقیق بررسی صنعت جنگل داری,پروژه بررسی صنعت جنگل داری,مقاله بررسی صنعت جنگل داری,دانلود تحقیق بررسی ... مقاله-بررسی-صنعت-جنگل-داری - خرید پروژه prozgha.cero.ir/tag-مقاله-بررسی-صنعت-جنگل-داری.aspx‏ - ذخیره شده محصولاتی که دارای عبارت 'مقاله-بررسی-صنعت-جنگل-داری' هستند. مقاله بررسی صنعت جنگل داری · مقاله بررسی صنعت جنگل داری. قیمت: 3,000 تومان. توضیحات دانلود. برترین فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری - ساخت وبلاگ ayneoab.aslblog.ir/post/204‏ - ذخیره شده 21 ا کتبر 2016 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:مقاله بررسی صنعت جنگل داری یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ... دانلود مقاله بررسی صنعت جنگل داری - خرید آنلاین و دریافت vasfebahar.aslblog.ir/vote100-3.php‏ - ذخیره شده 7 ا کتبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(مقاله بررسی صنعت جنگل داری)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مقاله بررسی ...
برچسب‌ها: بررسی، صنعت، جنگل، داری