X
تبلیغات
رایتل

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

شنبه 29 آبان 1395

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

هدف و علت انتخاب موضوع

بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست که صاحبنظران آن را "صنعت" می خوانند. بیمه باعث شکوفایی اقتصادی شده و با اشکال متنوعش موجب می شود تا بیمه گذاران و بیمه شدگان بتوانند به راحتی و با اطمینان گام بردارند. در این میان نفعی که بیمه برای اقشار آسیب پذیر دارد بسیار درخور توجه است ولی متدسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چندانی ندارند. در تحقیق حاضر سعی شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بیمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهی داده شود و بدین ترتیب میزان فروش بیمه عمر افزایش یابد. البته طبق گفته مسئولین امر، بیمه در برنامه پنجساله دوم تاکنون از رشدی بیش از حد انتظار پیش بینی شده برخوردار بوده است. در راستای نیل به آنچه که در سطور بالا به عنوان هدف تحقیق بیان گردید سه فرضیه بررسی گردید:

1- نوع ابزار ارتباط جمعی حامل آگهی های تجاری در افزایش بیمه عمر موثر است.

2- افزایش حق بیمه عمر، باعث کاهش میزان فروش آن می شود.

3- محتوای آموزشی آگهی های تجاری در میزان فروش بیمه عمر موثر است.

متغیرهای تحقیق

در تحقیق حاضر که با عنوان "بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه‌ای" انجام پذیرفته است، دو متغیر، مد نظر بوده اند:

1) روشهای منتخب بازاریابی (متغیر مستقل)،

2) میزان فروش خدمات بیمه ای (متغیر وابسته)

که سعی شده است در ضمن تحقیق، رابطه همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تبیین گردد.

((سایر عوامل)u، روشهای منتخب بازاریابی) f = میزان فروش خدمات بیمه ای.

قلمرو تحقیق

الف) مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا را دربرمی گیرد.

ب) موضوعی: در بازاریابی روشهای نظیر: پیشبرد، کالا(محصول)، قیمت و مکان وجود دارد. تحقیق حاضر تدثیر دو روش از روشهای فوق (یعنی قیمت و حق بیمه) البته این رساله وارد بحث قیمت گذاری و تئوریهای مربوط نمی شود و تنها به بررسی تأثیر قیمت با حق بیمه در میزان فروش بیمه عمر می پردازد و پیشبرد را در میزان فروش خدمات بیمه ای بررسی می نماید. شایان ذکر است که در روش پیشبرد آنچه مدنظر قرار گرفته، آگهی های تجاری بوده است. ضمناً نوع بیمه مورد بررسی ـ به دلیل وسعت حجم کار ـ صرفاً بیمه عمر می باشد.

ج) زمانی: تحقیق حاضر بعضاً به بررسی محدوده زمانی سالهای بین 68 تا 72 پرداخته است.

فهرست صفحه

کلیات هدف و علت انتخاب موضوع........................................................................................................ 1

متغیرهای تحقیق............................................................................................................................................ 3

قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................... 3

فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................ 4

استفاده کنندگان از تحقیق.......................................................................................................................... 5

محدودیتهای تحقیق....................................................................................................................................... 5

تعریف بیمه...................................................................................................................................................... 7

تعریف واژگان تخصصی............................................................................................................................. 11

فصل اول

مبحث اول : بیمه های عمر در جهان......................................................................................................... 18

الف ) پیدایش بیمه های غیر بیمه عمر................................................................................................... 18

ب ) پیدایش بیمه های عمر.......................................................................................................................... 24

مبحث دوم : پیدایش بیمه در ایران........................................................................................................... 30

الف ) بیمه های غیر بیمه عمر.................................................................................................................... 30

ب ) بیمه عمر قبل از انقلاب......................................................................................................................... 37

ج ) بیمه عمر بعد از انقلاب......................................................................................................................... 38

د ) انواع بیمه های عمر................................................................................................................................ 39

عوامل مؤثر در نرخ حق بیمه.................................................................................................................... 45

موانع توسعه بیمه های بازرگانی............................................................................................................ 47

تأثیر عوامل برون زا در روند رشد بیمه های بازرگانی.................................................................. 49

بازار بیمه.......................................................................................................................................................... 51

اصول حاکم بر معاملات بیمه ای............................................................................................................... 55

الف ) اصل حسن نیت.................................................................................................................................... 55

ب ) اصل احتمال.............................................................................................................................................. 56

ج ) اصل تعاون................................................................................................................................................ 56

د ) اصل جبران خسارت................................................................................................................................ 57

تقسیمات بیمه.................................................................................................................................................. 57

فصل دوم

روش تحقیق.................................................................................................................................................... 61

جامعه آماری..................................................................................................................................................... 61

پرسشنامه......................................................................................................................................................... 62

ویژگی پرسشنامه.......................................................................................................................................... 62

توزیع مقدماتی پرسشنامه.......................................................................................................................... 63

فصل سوم

تجزیه و تحلیل یافته ها............................................................................................................................... 64

بررسی فرضیه ها بر اساس آمارهای جمع آوری شده از سطح شرکتهای بیمه.................... 64

فرضیه اول........................................................................................................................................................ 64

فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 68

فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 68

بررسی فرضیه ها با استفاده از داده های پرسشنامه ای................................................................ 70

فرضیه اول........................................................................................................................................................ 70

فرضیه دوم....................................................................................................................................................... 70

فرضیه سوم..................................................................................................................................................... 71

فصل چهارم

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................... 73

زمینه های تحقیقاتی..................................................................................................................................... 83

فصل پنجم

منابع و مأخذ.................................................................................................................................................... 85خرید فایللینک منبع :بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

دانلود بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب ... www.risearticle.ir/download/8692‏ - ذخیره شده 29 ا کتبر 2016 ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان عنوان محصول دانلودی:بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی یکی از بهترین ... دانلود فایل ( بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای ... ayneoab.meeblog.ir/post/1046‏ - ذخیره شده به صفحه دانلود فایل(بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ... پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای ... mihandocs.com/1557-پایان-نامه-بررسی-میزان-فروش-خدمات-بیمه-ای-با-استفاده-از-الگوهای-منتخب-بازاریابی.html‏ - ذخیره شده عنوان مقاله : پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی. قالب بندی : docx. قیمت : 8000. بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت ... بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی cero.ir/product-331063-بررسی-میزان-فروش-خدمات-بیمه-ای-با-استفاده-از-الگوه.aspx‏ - ذخیره شده بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی. هدف و علت انتخاب موضوع. بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور ... برترین فایل بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای ... hjfac.nikansefile.ir/‏ - ذخیره شده برترین فایل بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی. بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی www.newfilestant.ir/paper5295.html‏ - ذخیره شده 8 ا کتبر 2016 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی_خوش ... دانلود مقاله بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای article.university/دانلود-مقاله-بررسی-میزان-فروش-خدمات-بی/‏ - ذخیره شده بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی فهرست کلیات هدف و علت انتخاب موضوع متغیرهای تحقیق قلمرو تحقیق فرضیه های تحقیق پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای ... cellfull.ir/?p=124725‏ - ذخیره شده 20 ا کتبر 2016 ... پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی. پایان نامه بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای ... بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی payaname.com/.../بررسی+میزان+فروش+خدمات+بیمه+ای+با+استفاده+از++الگوهای+منتخب+بازاریابی/‏ - ذخیره شده بیمه یکی از منابع مهم تأمین درآمد جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور می باشد. اهمیت این رشته به حدیست که صاحبنظران آن را "صنعت" می خوانند. بیمه باعث شکوفایی ... بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی 4o8xt0.barfindl.ir/‏ - ذخیره شده بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی.