X
تبلیغات
رایتل

بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

شنبه 29 آبان 1395

بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحهمقدمه

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث می شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .

آنچه ما را در این مقال بر این داشته که قلم را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم بحث از فعالیتهای صاحب شغل مذکور یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از پایانی نیکو در یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی که منجر به پیروزی یکی و شکست دیگری نیست پایانی که در آن هریک از طرفین مقداری از حق خود را نادیده می گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای وکیل بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل باعث آن است . از اینرو با استمداد از نوشته ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این شغل به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما نقش وکیل در مصالحه و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از پایان تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش وکیل و سپس مصادیق فعالیتهایی که وکیل در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد می پردازیم .

در انتها امید است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند رضایت اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا نگارنده امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خود توانایی بیشتری نشان داده ونیزدر دامه مسیرشغل مذکور با راهنمایی استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .گفتار اول : مفاهیم و مبانی

در روند یک گرد آوری و تحقیق پیش از هر چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم در موضوعی که به آن پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی پیش از آنکه مفهوم آن برای ما بدرستی تعریف شود کاری اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتیجه دلخواه بوده و گاهی نیز به بیهودگی کار می انجامد .

از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق می پردازیم تا نه تنها از بیهودگی کار جلوگیری کنیم بلکه از میراثی [1] که پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ما نهاده به کمال مطلوب استفاده کرده باشیم . بنابراین به تعریف از وکالت در دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم
مبحث اول : مفهوم وکالت

به موجب ماده 656 قانون مدنی « وکالت عقدی است که موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » از این تعریف نتایجی بدست می آید

که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه ای دارد . اولا ً اثر عقد وکالت اعطای نیابت است : بدین معنی موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد . پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت واذن در تصرف ، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است ، زیرا هیچکس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری ساخت . در حالی که اثر وکالت تنها دادن اذن و اباحه در تصرف بود بایستی در شمار ایقاعات در آید[2] ولی اکثریت قاطع نویسندگان ، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا نمایندگی شمرده اند

ثانیا ً از ظاهر ماده 656 برمی آید که موضوع وکالت ممکن است هم انجام دادن عمل حقوقی می باشد ( طلاق ) هم انجام دادن عمل مادی برای موکل ( کشیدن نقاشی ) ، ولی باید دانست که بیشتر نویسندگان مفهوم نمایندگی را به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند


الف ) وکیل دادگستری :

تمیز حق از باطل واجرای عدالت اگرچه به عهده داد رسان با همکاری کارمند اداری دادگستری است ، اما انجام این مهم به نحو احسن و دقیق مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه به تخصص خویش در این امور با محاکم معاونت می نمایند . مشاغل این دسته از اشخاص ، آزاد محسوب می شود اما به علت تأثیری که معاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و حقوق متداعیین دارد ، مشمول قوانین مخصوصی می باشد که شرایط انتخاب ، انجام وظیفه و حقوق و حدود آنها را پیش بینی نموده است . این اشخاص وکلای دادگستری می باشند و لزوم استفاده از آنها به این جهت است که گاهی حقی که در ماهیت و در حالت ثبوتی وجود دارد و احقاق نگردیده و یا شخص بی حقی در دعوی پیروز می شود

این اشخاص کسانی هستند که به نمایندگی اطراف اصیل دعوی ( کیفری یا حقوقی ) در دعوی وارد می شوند و از جانب موکل خود به دفاع از حق مورد مطالبه وی می پردازند این افراد که دارای تخصص علمی و تجربه عملی در دعاوی هستند باید دارای پروانه وکالت که از سوی کانون وکلای دادگستری به آنها اعطا می شود باشند . هر چند وکالت در دیوان عدالت اداری و در امور جسمی احتیاج به داشتن این پروانه ندارد . ودر اینگونه پرونده ها می توان از مشاوران حقوقی که این پروانه را ندارند استفاده کرد .


مبحث اول – انواع سازش

سازش و مصالحه به دو قسم منقسم است 1 – سازش نسبت به دعوایی که هنوز طرح نشده 2 – سازش نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است

الف ) سازش نسبت به دعوایی که هنوز طرح نشده : منظور این است که هرکس می تواند در مورد هر ادعایی که دارد کتبا ً یا شفاها ً در خواست نماید که طرف او را برای سازش احضار نمایند بنا براین در خصوص سازش تقدیم داخواست بی معنی به نظر می رسد زیرا بوسیله داد خواست از داد گاهها تقاضای رسیدگی و صدور حکم می شود در حالیکه در درخواست سازش فقط از داد گاه خواسته می شود که امر وساطت را عهده دار گردد . بنا براین نوع در خواست سازش مرحله ای قبل از اقامه دعوی است و تقریبا ً مشابه اظهار نامه است .

در خواست سازش رواجی در دادگاهها ندارد زیرا اگر افراد مهیای سازش باشند معمولا ً کسانی که باطرفین ارتباط دارند عهده دار وساطت می گردند و مخصوصا ً در ایران که افراد ایجاد صلح و سازش میان طرفین درگیر را از وظایف خود می دانند مردم در مراجعه به دادگاه برای سازش را راهی موثر و کارا نمی دانند

از طرفی در مقابل دعوت برای سازش شقوق مختلفی ممکن است پیش آید .

1 – طرف احضار شده برای سازش از حضور در دادگاه استنکاف نماید یا کتبا ً اعلام کند حاضر به سازش نیست که در اینصورت مراتب در صورتجلسه قید و به خواهان سازش اعلام می دارد .

2 – طرفین برای سازس حاضر می شوند ولی پس از بحث و گفتگو دادگاه موفق بانجام سازش نمی گردد

ب ) سازش نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است : بیشتر سازشهایی که واقع می شود از همین نوع دوم است زیرا به ندرت پیش می آید که دعوایی مطرح نباشد و از دادگاه در خواست احضار طرف برای سازش کنند

زمان سازش در دعوی می تواند در تمام دوران داد رسی باشد پس دعوایی که در مرحله بدوی یا پژوهش یا فرجام باشد می تواند با سازش خاتمه یابد ، تنها فرقی که بین این مراحل وجود دارد . این است که اگر دعوایی در جریان رسیدگی بدوی یا پژوهش باشد با وقوع سازش فورا ً رسیدگی قطع می شود ولی اگر در جریان رسیدگی فرجامی باشد رسیدگی فرجامی ادامه می یابد [1] و بدیهی است

حکمی که در چنین مواردی از دیوان کشور صادر می شود و صرفا ً برای محافظت از قانون است ، در حق طرفین که سازش کرده اند موثر نیست در انتهای این بحث نباید نا گفته بماند که اگر چه سازش نسبت به دعوایی که هنوز طرح نشده در ایران بسیار نادر است اما اگر وجود داشته باشد فرض اینکه شخصی غیر از وکیل از وجود این راه اطلاع داشته باشد و حداقل مشاوری که از حقوق سر رشته دارد به طرف دعوی این کار را پیشنهاد می کند .

فهرست


گفتار اول : مفاهیم و مبانی.............................................................................................

مبحث اول : مفهوم وکالت ..............................................................................................

الف ) وکالت دادگستری .................................................................................................

ب ) ماهیت حقوقی وکالت دادگستری .........................................................................

1 – نظریه عقد وکالت ....................................................................................................

2 – نظریه اجاره خدمات ..............................................................................................

S انتقاد از نظریه اجاره خدمات

3 – نظریه عقد مختلط ...................................................................................................

T انتقاد از نظریه عقد مختلط

مبحث دوم : مفهوم دعوی و انواع آن ...........................................................................

الف ) انواع دعوای حقوقی ..............................................................................................

1 – دعوای عینی ...........................................................................................................

2 – دعوای شخصی ......................................................................................................

3 – دعوای مختلط .........................................................................................................


دعوای منقول و غیر منقول

ب ) انواع دعوای کیفری..................................................................................................

1 – ( دعاوی عمومی و خصوصی )

مبحث سوم : مفهوم صلح و مسائل مربوط به آن..........................................................

الف ) موضوع صلح ..................................................................................

ب ) اقسام مصالحه و صلح ..........................................................................................

1 – صلح دعوی و اقسام آن .........................................................................................

1/A - صلح بر اسقاط حق دعوی ................................................................................

1/B – صلح مدعی به ...................................................................................................

1/C - صلح دعوای اقعی .............................................................................................

1/D - صلح دعوای فرضی .........................................................................................

1/E – صلح دعوای بطلان معامله..................................................................................

گفتار دوم : نقش وکیل در سازش..................................................................................

مبحث اول : تعهدات وکیل ..............................................................................................

مبحث دوم : حدود اختیارات وکیل در مصالحه .............................................................

الف ) حدود اختیارات قانونی وکیل ................................................................................

1 – تعارض دوقانون ....................................................................................................

ب ) حدود اختیارات قرار دادی وکیل در مصالحه..........................................................

1 – حدود اختیارات قرار دادی در دفاع .......................................................................

2 – حدود اختیارات قرار دادی در مشاوره حقوقی .....................................................

مبحث سوم: اقدامات لازم در مصالحه؛ توسط وکیل......................................................

الف) اشکالات مالیاتی در مصالحه .................................................................................

ب) تنظیم سند اصلاحی ..................................................................................................

ج) به امضای طرفین رساندن صلح نامه.........................................................................

د) گرفتن حق سازش در صورت داور بودن.................................................................

گفتارسوم:سازش در دعوی حقوقی ونقش وکیل...........................................................

مبحث اول : انواع سازش................................................................................................

الف ) سازش نسبت به دعوایی که هنوز طرح نشده ......................................................

ب ) سازش نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است ..........................................

مبحث دوم : اشکال مختلف تنظیم سازشنامه

الف ) سازش با تنظیم سند رسمی ................................................................................

ب ) سازش با تنظیم سند عادی ئ نقش وکیل ............................................................

ج ) سازش در دادگاه با تنظیم گزارش اصلاحی ..........................................................

1 – گزارش اصلاحی با بررسی تطبیقی ........................................................................

2 – آثار گزارش اصلاحی .............................................................................................

3 – صدور ‏، نحوه تنظیم ، ابلاغ و تصحیح گزارش اصلاحی ........................................

مبحث سوم : نقش وکیل در سازش حقوقی .................................................................

الف ) نقش حرفه ای در سازش .....................................................................................

ب ) اوضاع و احوال پرونده درسازش .......................................................................

گفتارچهارم:سازش در دعوای کیفری ونقش وکیل........................................................

مبحث اول : سازش در دعوای عمومی...........................................................................

الف ) در حقوق فرانسه ................................................................................................

ب ) در حقوق ایران ....................................................................................................

1 – سازش در حدود ....................................................................................................

2 – سازش درتعریزات و مجازاتهای بازدارنده............................................................

مبحث دوم : سازش در دعوای خصوصی.....................................................................

مبحث سوم : تاثیر مصالحه در میزان سازش...............................................................

الف ) نفع مصالحه برای شاکی .....................................................................................

ب ) نقش وکیل .............................................................................................................
خرید فایللینک منبع :بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه ... one.iranoo.ir/بررسی-مصادیق-فعالیت‌های-وکیل-در-ارائه/‏ - ذخیره شده 31 آگوست 2016 ... بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه. مقدمه. بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا ... مقاله مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه bankmaghale.ir/مقاله-مصادیق-فعالیت‌های-وکیل-در-ارائه/‏ - ذخیره شده مقاله مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و ... ۱ – گزارش اصلاحی با بررسی تطبیقی بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه maghalenab.rozblog.com/.../-بررسی-مصادیق-فعالیتهای-وکیل-در-ارائه-ارجحترین-روش-حل-مصالحه-.html‏ - ذخیره شده 31 آگوست 2016 ... بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد ... پایان نامه مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه ... www.tak-ir.org/مصادیق-های-وکیل-روش-حل-مصالحه/‏ - ذخیره شده پایان نامه مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه. پایان نامه مصادیق فعالیت های ... ۱ – گزارش اصلاحی با بررسی تطبیقی. ۲ – آثار گزارش اصلاحی. دانلود (مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه ... www.novinmgali.ir/?p=6751‏ - ذخیره شده 11 نوامبر 2016 ... دانلود (مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه) ... و فعالیت های تادائو آندو و بررسی کامل هدایت میشوید پاورپوینت بسیار عالی از ... تحقیق بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه projeha.filenab.com/tag-تحقیق-بررسی-مصادیق-فعالیت‌های-وکیل-در-ارائه-ارجح‌ترین-روش-حل-مصالحه.aspx‏ - ذخیره شده ... دارای عبارت 'تحقیق-بررسی-مصادیق-فعالیت‌های-وکیل-در-ارائه-ارجح‌ترین-روش-حل- مصالحه' هستند. بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه. دانلود تحقیق در مورد مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش ... masadiqvakil-t.lel.ir/‏ - ذخیره شده 22 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه ... »تحقیق بررسی استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت … بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه filegostar.payfile.org/product-14106-بررسی-مصادیق-فعالیت‌های-وکیل-در-ارائه-ارجح‌ترین-ر.aspx‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه در 70 صفحه ورد قابل ویرایش. فهرست موضوعی. گفتار اول : مفاهیم و مبانی. عنوان برچسب شما farzad-web.nasrblog.com/post/5891/@‏ - ذخیره شده کاربر گرامی به سایت ایران دانشجو خوش آمدید . شما به منظور دریافت * بررسی مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه * وارد این صفحه شده اید . مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه - rss google88-rzb.soghady.ir/page-461599.html‏ - ذخیره شده پروژهایی در مورد مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه مقالاتی در مورد ... بررسی پوسترهای «رزماری تیسی» و تأثیرگذاری آن در کاربرد آموزه‌های ...