X
تبلیغات
رایتل

نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی

جمعه 28 آبان 1395

نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی

رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش

گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونی های ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی ،عوامل انتقال فرهنگی ،پیشرفت شگفت انگیز فناوری و تکامل شیوه های اطلاع رسانی نمایان تر است، از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهای گوناگون اجتماعی تأثیرات متقابلی وجود دارد ؛بنابراین مسئولان ورزش و تربیت بدنی منطقه باید ابعاد اجتماعی -فرهنگی ورزش را بفهمند و نقشها و تأثیرهای حیاتی این پدیده را درک کنند .همچنین ،باید بکوشند تا با تقویت نظام تربیت بدنی و ورزش ،به سان یک نظام اجتماعی -فرهنگی مهم، معیارها و ملاکهای نوینی را وضع کنند که بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده ی مردم باشد؛ زیرا ماهیت اجتماعی -فرهنگی ما را وا می دارد تا میان ورزش و شاخه های گوناگون علوم اجتماعی پیوند دهیم و مفاهیمی را وضع کنیم که از طریق پی ریزی مبانی نظامهای فرعی نو مانند «جامعه شناسی ورزش»،زمینه این پیوند و ارتباط فراهم شود ،به گونه ای که این مباحث و نظامهای فرعی تمامی مسائل اجتماعی و فرهنگی ورزش را تحت پوشش قرار دهد.

طبیعت اجتماعی ورزش

طبیعت اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی ،با تمام وجود، خود را به عنوان یک نمود بارز اجتماعی ،هم بر پژوهشگران اجتماعی ،هم بر عامل تحقیقی در زمینه ی تربیت بدنی و ورزش ،تحمیل می کند.

ورزش پدیده ای اجتماعی -فرهنگی است که پیوندی اندام وار با مجموعه ی نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد: بدین معنا که دستاوردهای ورزش و فعالیتهای آن ،بطور کلی یک شاخص عمومی است. از یک سو، می توان از طریق آن درباره ی سطح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک جامعه وابسته است.به همین دلیل ،تحلیل نهایی شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حجم و میزان هماهنگی اجتماعی موجود میان این شرایط - از رهگذر شماری از روابط غیر مستقیم است که تعیین می کند ورزش تا چه اندازه می تواند پیشرفت کند و تا چه حد می تواند واپس رود.

اندیشمند و کارشناس روسی علوم ورزشی ،ماتوییف(Matveyev)بر همین مسأله تأکید می ورزد.او معتقد است نتایج تحلیلهای آماری - اجتماعی بر این گواهی می دهد که دستاوردهای ورزشی المپیک (به مثابه ی عالیترین و پیشرفته ترین دستاوردهای ورزشی )ارتباط زیادی با شاخصهای موجود اجتماعی انسان دارد ، شاخصهایی مانند:

-درآمد ملی و میانگین در‌آمد سرانه ؛

« زیرا ورزش نیازمند تسهیلات و پول و سرمایه است که در راه آن هزینه شود».

-کالریهای غذایی برای یک فرد عادی؛

« چرا که تغذیه ی خوب و مناسب ،جوهره ی اصلی ارتقای ورزشی است».

- میانگین عمر فرد؛

« زیرا این امر ،شاخص سطح آگاهی بهداشتی و نیز میزان خدماتی است که فرد در این زمینه دریافت می کند؛چرا که بهداشت و سلامتی شالوده ی پیشرفت ورزشی است».

بالا- میانگین بیسوادان جامعه؛

« زیرا ورزش نوین بر پایه ی شناخت و دانش استوار است و سهولت دستیابی به اطلاعات ،پایه پیشرفت در ورزش می باشد».

نگرش علمی به پدیده ی ورزش تنها از رهگذر علوم طبیعی ،مانند بیومکانیک ،بیوشیمی ،فیزیولوژی و غیره صورت نمی گیرد.بلکه باید از علوم اجتماعی نیز،بویژه در هنگام بررسی ابعاد و جنبه های انسانی ورزش و موضوعات آن کمک گرفت؛زیرا ورزش یکی از گونه های برجسته ی فعالیت انسان است که تنها از رهگذر افراد و گروهها و چارچوبهای اجتماعی ،با همه درونمایه ها و بروندادهای آن ،زمینه پیدایش می یابد.

از وقتی که ورزش به نظامها و نهادهای جامعه راه یافت و مفهوم اجتماعی به خود گرفت؛مضامین فعالیت ورزشی فرد،جز از طریق نهادها و نظامهای اجتماعی ذی ربط،معنایی به دست نمی دهد؛چرا که تفسیر نظری پدیده ی ورزش و کوشش در جهت نهادینه کردن آن ،تنها از خلال چارچوب اجتماعی-فرهنگی آن امکان پذیر است.

چارچوب اجتماعی ورزش می تواند میان ورزش ،به عنوان ارزشها و خصلتهایی اجتماعی ،و گرایشها و آرمانها و انتظارات جامعه هماهنگی به وجود آورد و عملکرد و دستاوردهای ورزشی را در پرتو ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و عقیدتی تفسیر و تبیین کند؛زیرا چارچوب اجتماعی ورزش در سراسر تاریخ بشر همواره گسترش پیدا کرده است ؛هیچ عصری از اعصار و هیچ فرهنگی از فرهنگهای بشر را ،هر چند در ابتدایی ترین چهره ی آن ،نمی توان یافت که ورزش به گونه ای در آن وجود نداشته باشد.

نوع فایل:word

سایز :25.0 KB

تعداد صفحه : 27خرید فایللینک منبع :نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی

نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی - همکاری در فروش فایل دانشجویی stufile.ir/product/.../نیاز-ورزش-به-پیوند-با-علوم-اجتماعی/2704‏ - ذخیره شده گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی ... نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی | دانلود با لینک مستقیم fun.iranoo.ir/2016/08/21/نیاز-ورزش-به-پیوند-با-علوم-اجتماعی/‏ - ذخیره شده 21 آگوست 2016 ... نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی. رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش. گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ... دانلود نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی danesjoo.filenab.com/card.aspx?productid=60655‏ تکمیل فرم خرید. نام فایل. نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی. قیمت, 4,600 تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود > نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی - فروشگاه اینترنتی شهر townstore.avablog.ir/.../نیاز+ورزش+به+پیوند+با+علوم+اجتماعی‏ - ذخیره شده 19 سپتامبر 2016 ... نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی. گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند از آن جا که نیازهای ... [PDF] تحقیق رویکردی اجتماعی به مطالعه ورزش - اِی‌اِم‌پی! amparticle.tk/.../57570-تحقیق-رویکردی-اجتماعی-به-مطالعه-ورزش-2.pdf‏ - ذخیره شده ﻧﯿﺎز ورزش ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ذاﺗﺎً . ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ. از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدم، در واﻗﻊ از ﻻﺑﻼی ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی. تحقیق در مورد نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی - فروش فایل fara-mehr.blogsky.com/1395/07/21/post-35015/‏ - ذخیره شده 12 ا کتبر 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) اندازه صفحه31 فهرست مطالب پیدایش و تکامل مسائل اجتماعی ... نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی - shahrfile.ir/?p=28588‏ - ذخیره شده 11 ا کتبر 2016 ... فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات۳۱ رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزشنیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعیگرایش فزاینده به ورزش باعث ... نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی proje202020.rozblog.com/.../نیاز-ورزش-به-پیوند-با-علوم-اجتماعی.html‏ - ذخیره شده 17 آگوست 2016 ... نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 گرایش ... دانلود مقاله نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی با word — پایان نامه ها www.bpaper.ir/?p=1295‏ - ذخیره شده 10 جولای 2016 ... دانلود مقاله نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی با word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی , علوم انسانی , نیاز ورزش به پیوند ... markfile.ir/tag/نیاز-ورزش-به-پیوند-با-علوم-اجتماعی-علو/‏ - ذخیره شده نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی. فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات31 رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزشنیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعیگرایش ...
برچسب‌ها: نیاز، ورزش، پیوند، علوم، اجتماعی